Sunteți pe pagina 1din 2

Sediul .............................................

Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul S.C......................................dl/dna...............................;
Avnd n vedere adresa S.C. ............................................... nregistrat
sub nr. .................. din data de .......................... prin care se solicit detasarea
d-lui/dnei ..............................................avnd functia de ............................n
cadrul acestei societti, respectiv acordul conducerii societii noastre,
n baza prevederilor art. 45 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale
si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1.
ncepnd
cu
data
de
.........................dl/dna
......................................................avnd
funcia
de ...................................... n cadrul societtii, nr.contract...................se
detaeaz la. SC.....................................................conform art.45 din
Codul Muncii, pe o
perioada de................................................ .
Art. 2. ncepnd cu data detarii drepturile cuvenite salariatului detaat se
vor acorda de ctre angajatorul * ......................................................................
Art.3.Prezenta decizie se comunic cu :
- Salariatul detaat
- efului ierarhic al salariatului detaat,
- Compartimentul financiar-contabil
- S.C................................................
- Inspectoratul teritorial de munc.
ADMINISTRATOR,
L.S.
Luat la cunotin, salariatul detaat:

Data:................. Semntura:.....................
ADMINISTRATOR
L.S.

S-ar putea să vă placă și