Sunteți pe pagina 1din 7
SCORBUTUL CRONIC SI BOLILE DE INIMA Deficienta vitaminei C — cauza a bolilor de inima Bolile de inima, care sunt de fapt forme mascate de scorbut cronic, pot fi vindecate cu doze mari de vitamina C si aminoacidul lizina, terapie al carei pionier este savantul laureat al premiului Nobel, dr. Linus Pauling, dar care reprezinta o amenintare pentru institutiile medicale si farmaceutice. de dr. Owen R. Fonorow, MS, MBA © 2005 PO Box 3097 Lisle, IL 60532, S.U.A. wen@vitamincfoundation.org Website: http://www. VitaminCFoundation.org, NEXUS New Times - februarie - martie 2006 numit boala de inima sau boala cardiovasculara oclusiva — este de fapt o forma mai putin grava a scorbutului. Medicina modern nu mai poate continua si nege acest lucru. Acest termen de ,,boala de inima” este un termen impropriu. Boala este caracterizata de niste excrescente care cresc, in timp, pe peretii vaselor de singe. Acest proces reduce aprovizionarea cu singe atit de necesari inimii si altor organe, rezultand o anghina (crampe ale inimii) sau atacuri de cord. Terminologia care caracterizeaz cel mai bine boala este scorbutul cronic, 0 forma subclinica a bolii clasice datorata deficientei vitaminei C. Adevarata naturd a acestei boli a fost identificatd la inceputul anilor ’50 de o echipa canadian condusa de G. C. Willis, doctor. in.medicind. Aceasti descoperire a fost confirmata Ia sfirsirul anilor °80 de catre omul de stints Linus Pauling, doctor in. medicind, (1901-1994), cel_ mai renumit om de stiinfd al vremii sale. Doctorul Pauling a alertat lumea prin intermediul cursurilor, al Iuerarilor de specialitate sial casetelor video, dupa ce el si echipa sa de experti asociati au confirmat descoperirea lui Willis, Cu toate acestea, pana in prezent, subiectul mu a atras atenfia mass-mediei. Mai mult chiar, cardiologilor li se precizeaza faptul ci nu exist nici 0 legatura intre vitamina C si bolile de inimd, precum si ei vitamina C, administratd in cantitayi mult mai mari decat minuscula dozi recomandata zilnic, nu are absolut nici. 0 valoare. Acestia, la randul lor, transmit pacientilor aceste informatii Din punct de vedere stiintific, dacd un doctor in medicini sau oricine altcineva incearcd sé dezbata adevarata natura a bolilor cardiovascular, acestia trebuie s& poatd cita anumite experimente care dezmint ipoteza scorbutului cronic avansata de Pauling/Willis. Asifel de experimente nu au fost niciodata publicate, dar au trecut 12 ani de cand doctorul Pauling a tras cel din urma semnal de alarma, Profesorii farmacologi Steve Hickey si Hilary Roberts, in cea mai recenti lucrare a lor: Acidul ascorbic: $tiinja vitaminei C, 2004 demonstreaza faptul 4, in mod incredibil, nu se inregistreazi publicarea unor experimente individuale care s& urmareascd sA certifice ipoteza dr. Pauling (exceptand una, in care dozajul era mult mai mic, care a fost condus& de asociatul de incredere al dr. Pauling, dr. Matthias Rath). ‘Avem date doar privind un singur studiu clinic efectuat pe oameni, care a fost destinat testirii ipotezei dr Pauling Studiul a fost efectuat in S.U.A., pe un esantion de 200 de indivizi, pe o perioadd de trei ani (1997-2000), iar rezultatele au confirmat teoria si terapia dr. Pauling. Cu toate acestea, pind in prezent, studiul dr. Kale Kenton nu a apdrut intr-un jumnal medical. Va supraviefui oare gigantica industrie a produselor farmaceutice in confruntarea cu aceste studii, sau se va prabusi in anul 2005? Sfargitul suprimarii vitaminei C va dezvalui ce sunt de fapt restrictiile Codului Alimentar: un mijloc de a propulsa si dezvolta o industrie care in forma actuald are foarte putine motive de existent’. Opinia publica incepe si realizeze treptat faptul ci cea mai profitabila industrie din lume este ca un castel de cirji gata si se pribuseascd in orice moment, Cele mai profitabile produse sunt in cel mai bun caz ineficiente si in cel mai rau caz periculoase. Intrebuinjarea medicamentelor nu face altceva decét s& duc la dependent si la cresterea numdrului de Piers ucigas in S.U.A. — ceea ce specialistii au medicina alternativa medicamente administrate. Secretul care condamna BigPharma este acela ca cea mai bund stare de sinatate se dobandeste prin administrarea unor doze mari de vitamina C sitotodatd prin evitarea tratamentelor medicamentoase toxice, deoarece, la urma urmelor, viata noastra nu depinde de acestea. Istoria mari suprimari Cei sapte sute de mii de oameni care mor in zadar in fiecare an in S.U.A. sunt aceia care au finut seama de sfaturile medicilor, in special de cele ale cardiologilor. Asociatia American pentru Boli de Inima estimeaza faptul ci 63 de milioane de americani sufera de boli cardiovasculare. Mai mult de un milion au suferit 0 operatie pe cord, iar peste 15 milioane urmeazi un tratament medicamentos pentru diminuarea procentului de colesterol din sénge, toate acestea sub atenta supraveghere a medicului. Se stie despre aceste medicamente foarte populare ci epuizeazd coenzima QI0 si cauzeaza probabil crize cardiace. Cercetarea de pionierat, in cea ce priveste relatia dintre deficienta de vitamina C si bolile de inima, a inceput la. sfarsitul anilor °40, la scurt timp dupa ce a fost stabilita structura vitaminei CG Medicii canadieni au dovedit ci deficienta de vitamina C provoaci o afectiune cunoscuta sub numele de ,arteroscleroza”. Acesti specialisti. au descoperit faptul c& afectiunea apare in procent de 100% in cazul animalelor studiate care au fost private de vitamina C. Mai mult chiar, ei au demonstrat in laboratoarele care efectueazai teste pe animale faptul cd vitamina C, administrata fara alte combinatii, are un efect revers asupra arterosclerozei (G. C. Wills, ,Reversibilitatea arterosclerozei”, Jurnalul Asociatiei Medicale Canadiene, vol. 77, 15 iulie 1957, pag. 107-109). Echipa de specialisti a efectuat studii similare gi pe oameni Rezultatele, desi nu erau concludente, au demonstrat o actiune de regres a plagii arterosclerotice, in procent de 33% dintre subiectii umani supusi testarii, De remarcat este faptul c@ aceste studii au fost intreprinse cu doze mici, nedepisind cantitatea de 1.500 mg pe zi. (G. C. Willis, A.W. Light, S. W. COW, Arterografia in serie a arterosclerozei, Canad. M.A. J, vol 71, Decembrie 1954, p. 562-568). Cunostinjele conform carora bolile de inima sunt o forma a scorbutului au fost suprimate ined din momentul in care prima serie a articolelor doctorului Willis a fost publicata tn Jurnalul Asociatiei Medicale Canadiene, la inceputul anilor °50. in mod inexplicabil, inca din anii "50 nici un articol in favoarea vitaminei C si a legaturii sale stranse cu arteroscleroza nu a mai fost publicat in vreo publicajie medical de reputatie internationala. 42 Viitorii cardiologi invata ca nu exista nici un fel de relatie intre vitamina C si bolile de inima gi ca este 0 escrocherie sa sugeram contrariul. NEXUS Viitorii cardiologi invata c4 nu exista nici un fel de relatie intre vitamina C si bolile de inima gi cd este o escrocherie si sugerdm contrariul. Aceste presupuneri par justificate, deoarece rapoarte care s confirme asemenea studii lipsesc cu desiivarsire. Dar, dupa cum a subliniat prof. dr. Steve Hickey, expert in vitamina C si renumit farmacolog, in cadrul corespondentei sale din decembrie 2004, fiecare cardiolog poate efectua aceste studii pe el insusi: ,Timpul a trecut iar profesiunea medicali nu @ reusit in ultimii 50 de ani, si realizeze experimentele necesare. Doar bugetul Institutului National de Sanatate este de peste 27 miliarde de dolari, dar in ultimii 50 de ani nimeni nu a reluat primele cercetari legate de legatura dintre vitamina C si bolile de inima; aceste studi puteau fi intreprinse de aproape oricare cardiolog.” a precizat doctorul Hickey. De vreme ce dr. Pauling si echipa sa au promovat acidul ascorbic ca o cura pentru bolile de inima, pare o prostie faptul cd un posibil tratament impotriva celui mai aprig inamic (arteroscleroza) din tarile dezvoltate ale zilelor noastre nu a fost analizat. Pentru un om de stiinta din cadrul oricarei alte discipline, aceasta lips de interes poate parea total bizard.” Este o realitate faptul cd experimentele au fost realizate pe animale si cd rezultatele demonstreazi ci acidul ascorbic protejeazi impotriva arterosclerozei si poate duce chiar la un proces de regresie a acestei boli. Existi ins’ dovezi suplimentare care sustin aceasta interpretare, dovezi provenite de la studi efectutate pe oameni Atunci de ce nu au fost ineurajate studiile pe oameni? Sau, ne putem intreba, dacd asemenea studi au fost realizate, rezultatele lor au fost tinute in secret? Combatanjii teoriei dr. Pauling, impreuni cu. _majoritatea companiilor de medicamente, sunt cei mai nerbdatori si discrediteze ipoteza dr. Pauling”, a concluzionat dr. Hickey. De ce nu au fost experimentele ficute publice? Conferinta video a dr. Linus Pauling in cadrul unei prelegeri inregistrate pe casetd video, dr. Linus Pauling a explicat motivul pentru care arteroscleroza se formeazi pe peretii arterelor cand organismul inregistreazi deficiente de vitamina C. Acesta a explicat modul in care 0 forma specificé de colesterol cauzeazi pligi, compensind astfel nivelul scaizut al vitaminei C. Totodata, a explicat de ce descoperirea sa privind 0 cura rapida pentru scorbutul eronic include aminoacidul lizind. (v. http://www.paulingtherapy. com). Nu existi dubii privind faptul ci aceasti curd a fost intentionat ascunsa, altfel majoritatea opiniei publice ar fi aflat ed dr. Linus Pauling, castigatorul a doua premii Nobel, a avansat aceasti teorie, Milioane de oameni mor in zadar din NEXUS New Times februarie - martie 2006 NE X U5 cauza nediseminarii sau chiar a suprimai Pauling. Este oare terapia de administrare in doze mari a acidului ascorbic si a aminoacizi adevaratul tratament pentru bolile de inima? Problema cea mai grava este c& nimeni nu stie! Dr. Pauling si asociatul sau dr. Matthias Rath si-au facut datoria si au desfasurat experimentele necesare, mai mult chiar, au incercat si publice aceste descoperiri. Acum este datoria altor cercetatori ai comunitatii stiintifice medicale si continue aceste cercetiri. Daca exist cea mai micd sansa ca dr. Willis, drPauling si dr. Rath si aiba dreptate. este intr- adevar o crima s& nu reluim aceste experimente in conditii optime si legale. descoperirii dr. Neglijenta crasa din partea Institutului National de sanatate Aparent, stinta medicalé este controlati de industria de medicamente. Pana gi Institutul National de Sanatate al S.U.A. (National Institute of Health) pare a fi sub controlul industriei de medicamente si se pare cA nici macar membrii Congresului nu pot face ceva in legatura cu acest lucru. intre anii 1998 si 2002, Fundatia Vitamina Ca inaintat cereri de acordare a unor fonduri guvernamentale necesare studierii teoriilor dr. Pauling. Aceste solicitari au fost in mod formal inaintate noului birou al Medicinei Alternative de la Institutul National de Sanatate (v. http:/!vitaminefoundatat org/ NCCAMgrant), Fundatia a solicitat finantare pentru ca terapia recomandatii de dr. Linus Pauling sa fie investigati pe oameni. Toate testele efectuate anterior au fost desfigurate cu o doza mai mich de vitamina C decat cea adecvata. Aceste cereri au adus in atentia guvernului $.U.A. faptul cd dr, Pauling a pretins ca a descoperit tratamentul pentru vindecare bolilor de inim&. Institutul National de Sénitate era liber s& sponsorizeze cercetarea si si-si desfisoare propriile studii, cu echipa sa de specialisti. Dac asemenea studii ar fi fost intreprinse, milioane de vieti ar fi fost salvate si milioane de dolari ar fi fost economisiti, Din pacate pentru poporul american, Biroul Institutului American de Medicina pentru Medicina Altemativa a respins ambele cerinte de finanfare si a refuzat si intreprinda proprile sale studi. wAmbele cerinfe au fost respinse de citre guvemul $.U.A. nu pentru ca analistii au avut obiectii la adresa stiintei sau al protocolului, ci deoarece oamenii de stiinta si doctorii in medicina pe care fundatia i-a recrutat si intreprinda acest studiu au fost considerati neexperimentati. Aparent, cercetitorii care intreprind aceste studii pentru Institutul National de Sanatate trebuie sa fie membri ai «clubului». Aceasti acoperire este o chestiune ce tine de NEXUS New Times -februarie - martie 2006 in 1985, cu doi ani inaintea introducerii acestor medicamente foarte populare de reducere a colesterolului, oamenii de stiinta au facut o descoperire importanta: vitamina C este un agent W, anticolesterol foarte puternic. medicina alternativa opinia publica”, afirma Mike Till, co-fondatorul fundatiei pentru vitamina C. Dezbaterea legata de medicatia pe baza de statina pentru reducerea colesterolului Cardiologii se afli pe o cale gresiti de mai mult timp. Reziltatul este ci bolile de inima sunt in continuare cauza principala a mortalitatii din S.U.A., iar medicatia pentru reducerea colesterolului bazata pe statin ocupa locul intai in ‘topul vanzarii de medicamente. Medicamentele pe baz de statind au inregistrat in 2002 vanziri anuiale in valoare de 12,5 miliarde, iar revista Forbes sustine cd suma’a fost acttializata la 26 miliarde de dolari, in conditiile in’ care aceste’ medicamente au efecte secundare semnificative ~ (v. "http://www health-fx.net/eBook pdf) Vitamina C a inregistrat’ ‘vanzari anuale de aproape 180 milioane dolari si are aproape aceleasi proprietati de reducere a colesterolului ca si popuilara medicatie pe baza de statina. fn 1985,°cu doi ani inaintea introducerii acestor medicamente foarte populare” de ‘reducere “a colesterolulii, oamenii de stints care investigaw enzimele ce ajut’ organismul si produced” acel colesterol necesar au ficut © descoperire importanta: vitamin C este un agent anticolesterol foarte puternic. Moleculele de vitamina C inhibi aceeasi enzima HMG CoA pe care o inhibi si medicamentele de reducere a colesterolului pe baz de statina. hup://www,jbe.org/egi/ content/abstract/26 1/16/7127). Persoanele care _folosese aparatura. de monitorizare a colesterolului acasd, cum ar fi monitorul LifeStream (disponibil in peste 55.000 de, magazine specializate), au precizat faptul'c& pentru a se atinge nivelul maxim de reducere a colesterolului este nevoie de o doza de 6.000- 10,000 mg de vitamina C. Medicamentele pe baza de statina blocheaza producerea coenzimei Q10 si pot cauza crize cardiace ducand in final la transplanturi de inima. Structura coenzimei Q1O a fost stabilitd de catre savantul Karl Folkers dupi descoperirea sa din anul 1957 (v. http://www.nutrition.org/cgi/content/full/13 1/9/2227). Au existat cel pufin 35 de studi clinice care au demonstrat numeroasele beneficii ale coenzimei Q10 (CoQ10) pentru pacientii cu probleme de inima, in special pentru pacientii ce au suferit crize cardiace. (v. http:/Avww.coql Osupplement. com/). $i in Japonia pana anul trecut CoQ10 era considerati 0 medicatie pentru boli de inima disponibila doar cu prescriptie medical. Merck, uriasa corporatie farmaceuticd, a descoperit in pul cercetarilor privind reducerea colesterolulii €& ti medicina alternativa medicamentele pe baza de statina blocheazd producerea de catre organism a propriei sale CoQ10. Blocarea sintetizin CoQ 10 este rezultatul actiunii statinei care cauzeaza obosealai. durere musculara si miopatie (o deteriorare grava a muschilor). in Canada, producatorii de medicamente sunt obligati ca atunci cand le comercializeazi si avertizeze cumparitorii cu privire la efectul de reducere pe care statina il are asupra coenzimei QI0, insa in America, Agentia de Avizare a Alimentelor si Medicamentelor (Food and Drug Administration — FDA) nu solicit aceste avertismente importante, findndu-i pe doctorii americani in ignoranta si creseéind pe zi ce trece riscul la care sunt supusi pacientii (v. hitp:/www.naturesperfectstatin.com/warn.hum). incepand cu anul 1990, Merck detine mai multe brevete pentru folosirea CoQ10, mai exact adiugarea acesteia in statind, pentru a preveni blocarea biosintezei CoQ10 (de exemplu, brevetul nr. 4933165). Faptul ca membrii corporatiei Merck dejin acest patent inca din 1990 este o dovada in plus c& au fost constienti de faptul ca statina cauzeazi deteriorarea musculaturii (patentele Merck nu au fost niciodata implementate, probabil pentru ca rezerva mondialé de CoQ10 este mult prea limitata pentru a pentru tofi consumatorii de medicamente pe baz de statin). uficienta Este un adevar ist i inspaimantator faptul cd cele mai bine clasate_ medicamente prescrise — medicamentele de reducere a colesterolului pe baz de statind sunt cunoscute pentru faptul cd afecteazd sintetizarea CoQ10, dar sunt prescrise totusi in continuare, in mod curent, pacientilor cu probleme de inim: ‘Amnezia globalA tranzitorie: un alt efect secundar al statinei? Duane Graveline, doctor in medicina, fost astronaut NASA si medic ofiter al Forjelor Aeriene ale S.U.A.,.considera ci ‘medicamentul pe baz de statin, Lipitor, i-a provocat propria ammezie globala tranzitorie (TGA) — disfuncjie a memoriei asociatd cu medicamentele pe baza de statina, disfunctie ce se manifesta in timpul zborului (v. http://www-spacedoc.nev statins _flyerhtml), Dr. Graveline considera cd aceste medicamente sunt cauza recentei epidemii de amnezii globale tranzitorii ce asalteazi salile de urgentd si, temandu-se de consecinfele pe care aceasta le-ar putea avea asupra pilotilor ce consuma medicamente pe,bazi de statin’, a initiat 0 campanie de educare a opiniei publice si a personalului medical cu privire la pericolul folosirii medicamentelor de reducere a colesterolului. Mai mult chiar, a scris o carte ,Medicamentele pe bazii de statind : efectele secundare si rizboiul impotriva colesterolului” (v. website-ul spacedoc.net). Fundafia Vitamina C si-a exprimat ingrijorarea cu privire la 44 Rezolvarea sigura si eficienta a celor mai cunoscute probleme de inima — placile ce se formeaza in interiorul arterelor slabite — este administrarea unei doze de 6.000-18.000 mg vitamina C zilnic, pentru intarirea arterelor. NEXUS aceastdchestiune pe site-ul foundation org/statinalert http:/Avww.vitamine Scorbutul cronic confirmat prin cardio-retinometrie si vindecat cu ajutorul vitaminei C Se stie de mult timp faptul cd deficienta de vitamina C si de alte suplimente alimentare necesare organismului. slabeste arterele umane. ,,Plicile de aterom” sau ,placile arterosclerotice moi” sunt denumirile date formatiunilor anormale care apar in interiorul arterelor. Dr. Pauling impreuna cu asociatii si au emis o teorie conform cireia asemenea formatiuni servesc la intdrirea arterelor deoarece acestea apar de cele mai multe ori atunci cand tensiunea arterial atinge cote inalte. Uneori o rupturi a unei artere slabite si cheagul de sdnge care apare in urma acesteia poate provoca atac de cord sau infarct. Denumirea care ar caracteriza cel mai bine aceast afectiune este aceea de scorbut cronic. Placile de aterom prezente in arterele microscopice din retina sunt usor de identificat de citre oftalmologi care pana de curand nu concepeau faptul ci asemenea excrescente ar putea ffi reversibile. Dr. Sidney Bush, doctor in osteopatie din Marea Britanie a descoperit intamplator faptul c& plicile de aterom sunt reversibile in cazul pacientilor care au fost indrumati si urmeze un tratament cu 3.000-10.000 mg. de vitamina C zilnic (cantitatea depinzind de efectul asupra arterelor retiniene). Dr. Bush a fcut aceasta descoperire, in timp ce studia infectiile ochiului la purtitorii de lentile de contact. Vitamina C a fost testaté ca o masura de prevenire a acestor infectii, iar dr. Bush, spre surprinderea sa, a observat ci placile de aterom au disparut in cazul pacientilor ce urmau un tratament cu vitamina C. El a ‘mai precizat faptul cA unii pacienfi aveau nevoie de 0 dozi de pana la 10,000 mg zilnic pentru ca plicile de aterom sa intre in regres. Dr. Bush a inventat o noua tehnica de diagnosticare numita de el cardio-retinometrie (v. http:/www.vitamine foundation.org/bush/more.html). El considera cB aceasta metoda de diagnosticare va revolutiona cardiologia. 0 noui tehnicd de diagnosticare poate asigura evaluarea riscului aparitiei bolilor de inima pornind de la analiza placilor arteriale de aterom, anterior considerate a fi ireversibile. Medici generalisti si oftalmologii nu se asteptau ca vitamina C si aiba un asemenea efect spectaculos. Acest efect a fost descoperit accidental si astfel s-a cut legdtura cu vitamina C, vitamina pe care purtatorii de lentile de contact fuseserd de acord s& o ia. inca din 1999 am observat o crestere impresionanta a folosirii_retinometrici centre oftalmologice. O astfel de descoperire impune o evaluare urgent&”. Dr. Bush a promovat de asemenea ideea conform NEXUS New Times : februarie - martie 2006

S-ar putea să vă placă și