Sunteți pe pagina 1din 16

ANEX ANEXA la OMEN nr........................................

METODOLOGIE
de organizare i desfurare a examenului naional de definitivare n nvmnt
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Prevederile Metodologiei de organizare i desfurare a examenului naional de definitivare n
nvmnt, denumit n continuare metodologieprezentei metodologii, se aplic personalului didactic
ncadrat n sistemul naional de nvmnt preuniversitar, personalului didactic din corpul
instructorilor militari/de informaii, ordine public i securitate naional i cadrelor didactice care
predau limbi strine n colile de aplicaie i n centrele de limbi strine.
(2) Prin personal didactic, n sensul prezentei metodologii, se nelege: personalul didactic de predare
din uniti de nvmnt, personalul didactic de conducere, de ndrumare i control care desf oar
activiti de predare n uniti de nvmnt i personalul didactic de predare care beneficiaz de
rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 2
(1) Coordonarea metodologic a examenului naional de definitivare n nv mnt, denumit n
continuare n cuprinsul prezentei metodologii - examen, este asigurat de Ministerul Educaiei
Naionale prin Comisia naional de examen, numit prin ordin al ministrului educaiei naionale,
denumit n continuare n cuprinsul prezentei metodologii - Comisia naional.
(2) Organizarea i desfurarea examenului sunt asigurate de ctre inspectoratele colare, la nivelul
crora se constituie, prin decizia inspectorului colar general, comisia de examen judeean/a
municipiului Bucureti, denumit n continuare n cuprinsul prezentei metodologii - comisie de
examen.
(3) Proba scris se susine n centrele de examen care se stabilesc de ctre consiliul de
administraie al inspectoratului colar n uniti de nvmnt care permit organizarea, n aceea i
cldire, a slilor de examen i a slilor n care i desfoar activitatea comisia de examen.
(4) Pentru evaluarea lucrrilor i soluionarea contesta iilor se constituie la nivel na ional, centre
de evaluare a lucrrilor scrise, respectiv de soluionare a contestaiilor, denumite n continuare n
cuprinsul prezentei metodologii - centre de evaluare, respectiv centre de contestaii.
ART. 3
(1) Examenul const n:
a) susinerea a cel puin dou inspecii speciale la clas;
b) o prob scris.
(2) Examenul se susine n limba romn.
(3) Cadrele didactice care predau la clase cu predare integral n limbile minorit ilor na ionale pot
susine probele examenului n limba de predare a disciplinei.
(4) Proba scris se susine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Na ional de Evaluare i
Examinare, n concordan cu programele specifice pentru examen aprobate prin ordin al ministrului
educaiei naionale, valabile pentru sesiunea respectiv.
ART. 4
(1) Examenul se organizeaz distinct pentru fiecare funcie didactic de predare, pe discipline sau
pe specialiti, n conformitate cu Calendarul de organizare i desfurrii desfurare a examenului
1

naional de definitivare n nvmnt, denumit n continuare n cuprinsul prezentei metodologii Calendar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaiei naionale.
(2) Definitivarea n nvmnt poate fi obinut la una dintre specialitile nscrise pe
diploma/diplomele pe care candidatul o/le deine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic
o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de nvmnt, domeniile i
specializrile, precum i probele de concurs valabile pentru ncadrarea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar, n vigoare n anul colar respectiv, denumit n continuare n cuprinsul
prezentei metodologii - Centralizator.
(3) Absolvenii nvmntului superior se pot nscrie la examen i n baza:
a) diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel pu in un
an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale - studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat - n
concordan cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de
credite transferabile care atest obinerea de competene de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare nscris pe diplom/certificat, conform
Centralizatorului;
b) diplomelor dobndite prin programele de conversie care asigur dobndirea de noi competen e
pentru noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, altele dect cele ocupate n baza
formrii iniiale, n concordan cu Centralizatorul;
c) diplomelor dobndite n baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de
credite transferabile, n profilul postului, finalizate cu diplom obinut ulterior finalizrii cu diplom
a studiilor universitare de lung durat, n concordan cu Centralizatorul;
d) diplomelor dobndite n baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de
credite transferabile, n profilul postului, finalizate cu diplom obinut ulterior finalizrii cu diplom
a studiilor universitare de licen i masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de
nivel liceal/postliceal, n concordan cu Centralizatorul.
(4) Specializrile/Programele de studii absolvite de candidaii care se nscriu numai n baza
diplomei de licen/absolvire a studiilor universitare de lung/scurt durat, precum i de candida ii
care au finalizat ciclul I/I + II de studii universitare, care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a
Legii nr. 88/1993*) privind acreditarea instituiilor de nvmnt superior i recunoaterea
diplomelor, republicat, trebuie s fi fost acreditate sau autorizate s func ioneze provizoriu, n baza
unei hotrri a Guvernului, la data nscrierii la facultate.
ART. 5
Cadrele didactice care promoveaz examenul dobndesc dreptul de practic n nv mntul
preuniversitar.
CAPITOLUL II
Organizarea i desfurarea examenului
II.Seciunea 1
. nscrierea candidailor
ART. 6
(1) nscrierea la examen se face la unitile de nv mnt n perioada prevzut n Calendar,
pentru sesiunea din anul colar respectiv, pe baza dosarului de nscriere, care conine urmtoarele
documente:
2

a) fia de nscriere la examenul naional de definitivare n nvmnt - prevzut n anexa nr. 1,


care face parte integrant din prezenta metodologie - completat i confirmat de conducerea unitii
de nvmnt i semnat de candidat;
b) copii legalizate ale actelor de studii n baza crora se face nscrierea la examen, nso ite de foaia
matricol/suplimentul la diplom;
c) document legalizat din care s rezulte ndeplinirea condiiilor legale privind absolvirea
programului de pregtire psihopedagogic i metodic;
d) copii ale urmtoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de ctre conducerea
unitii de nvmnt: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de na tere,
document privind schimbarea numelui.
(2) Dovada pregtirii psihopedagogice se realizeaz dup cum urmeaz:
a) absolvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung sau scurt durat i ai nvmntului
postliceal, care au efectuat pregtirea psihopedagogic pn n anul 2009, fac dovada absolvirii
programului de pregtire psihopedagogic prin foaia matricol/anexa la diploma de licen sau de
absolvire, n care este consemnat parcurgerea disciplinelor psihopedagogice i metodice, sau prin
certificat de absolvire a programului de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic;
b) absolvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung durat ncadrai n nv mntul
liceal/postliceal, care au efectuat pregtirea psihopedagogic ncepnd cu anul 2009, precum i
absolvenii ciclului II de studii universitare de masterat/master ncadrai n nv mntul
liceal/postliceal trebuie s fac dovada deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul
de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului
didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;
c) absolvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung i scurt durat/postliceal, care au
efectuat pregtirea psihopedagogic ncepnd cu anul 2009, precum i absolvenii cu diplom ai
ciclului I de studii universitare de licen i ai ciclului II de studii universitare de masterat/master
ncadrai n nvmntul precolar, n nvmntul preuniversitar obligatoriu i pe catedre de
pregtire/instruire practic trebuie s fac dovada deinerii a minimum 30 de credite transferabile din
programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului
didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
(3) Pentru absolvenii cu diplom ai liceelor pedagogice n specializarea nvtor/educator, ai
colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializarea
"Pedagogia nvmntului primar i precolar" se consider ndeplinit cerin a privind pregtirea
psihopedagogic de nivel I prevzut n Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare
psihopedagogic n vederea certificrii competenelor pentru profesia didactic, aprobat prin
Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5.745/2012, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(4) Dosarele cadrelor didactice care conin toate documentele menionate la alin. (1) sunt transmise
i nregistrate la inspectoratul colar de ctre delegaii conducerilor unitilor de nvmnt, n
perioada prevzut n Calendar, sunt verificate de inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei
umane i avizate de consilierul juridic al inspectoratului colar i de inspectorul colar general
adjunct, preedinte al comisiei de examen.
(5) Datele din fia de nscriere a candidailor sunt introduse n sistemul informatizat. Candidatul
primete i semneaz un extras din aplicaia electronic al fiei de nscriere.
_______________________________________________________________
*) Legea nr. 88/1993 a fost abrogat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005.

(6) ntiinarea candidailor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de nscriere se


realizeaz de ctre inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afiare la inspectoratul
colar i pe site-ul inspectoratelor colare judeene/Inspectoratului colar al Municipiului Bucureti.
n caz de respingere a dosarului n urma introducerii datelor n aplicaia electronic, candidatul este
ntiinat i n scris, cu precizarea motivrii respingerii dosarului.
(7) Candidailor respini nu li se efectueaz inspeciile speciale.
II.2.Seciunea a 2-a
Efectuarea inspeciilor
ART. 7
(1) Inspeciile speciale se susin n perioada prevzut n Calendar, n unitatea de nv mnt la
care este ncadrat candidatul sau, dup caz, ntr-o alt unitate de nv mnt, cu avizul inspectorului
colar pentru dezvoltarea resursei umane i al directorului unitii de nvmnt primitoare.
(2) Fiecare inspecie special se efectueaz la 4 activiti didactice i este valabil numai pentru
anul colar n care a fost efectuat. Notele acordate la inspecii nu pot fi contestate.
(3) n situaia n care candidatul este ncadrat conform specialit ilor/programelor de studiu
nscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licen/master sau pe una dintre disciplinele pe care o
poate preda conform Centralizatorului, inspeciile la clas se efectueaz la disciplina pe care cadrul
didactic este ncadrat n anul colar respectiv.
(4) n situaia n care candidatul nu este ncadrat conform specialitilor/programelor de studiu
nscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licen/master sau pe una dintre disciplinele pe care le
poate preda conform Centralizatorului, inspeciile la clas se efectueaz la dou activit i didactice la
disciplina pe care este ncadrat n anul colar respectiv i la dou activiti didactice la disciplina la
care s-a nscris s susin examenul.
(5) Inspecia special la clas este efectuat de o comisie format din:
a) inspectorul colar care coordoneaz disciplina la care candidatul sus ine examenul i are aceea i
specializare sau poate preda disciplina celui inspectat, potrivit Centralizatorului;
b) directorul/directorul adjunct al unitii de nvmnt n care se desfoar inspecia.
(6) n situaia n care inspectorul colar care coordoneaz disciplina la care candidatul sus ine
examenul nu ndeplinete condiiile prevzute la alin. (5) lit. a), inspectorul colar pentru dezvoltarea
resursei umane repartizeaz inspeciile speciale cadrelor didactice din corpul de metoditi al
inspectoratului colar, care ndeplinesc condiiile respective. Inspectorul colar general avizeaz
delegarea metoditilor n vederea efecturii inspeciilor speciale.
(7) Procedura menionat la alin. (6) se aplic i n cazul n care numrul de candida i nscri i la o
disciplin de examen depete numrul maxim de inspecii n specialitate prevzut a fi efectuat de
inspectorul colar care coordoneaz disciplina respectiv, n conformitate cu Graficul unic de
inspecii al inspectoratului colar.
(8) Responsabilitatea privind planificarea inspeciilor, repartizarea metoditilor i monitorizarea
efecturii inspeciilor speciale revine inspectorului colar pentru dezvoltarea resursei umane.
(9) Inspeciile speciale la clas se noteaz de la 10 la 1, n baza fi elor de evaluare a activit ii
didactice n cadrul inspeciei speciale la clas, prevzute n anexa nr. 2, care face parte integrant din
prezenta metodologie. Notele obinute la inspeciile speciale i nota final, calculat ca medie
aritmetic a acestora, se trec n procesul-verbal de inspecie la clas, prevzut n anexa nr. 3 , care face
parte integrant din prezenta metodologie, se semneaz de ctre membrii comisiei care efectueaz
inspecia special la clas i se consemneaz n registrul de inspecii al unitii de nvmnt.

(10) Inspectorul/cadrul didactic metodist care a efectuat inspecia pred directorului unitii de
nvmnt, la finalizarea activitii, procesul-verbal de inspecie, n copie i fiele de evaluare a
activitii didactice n cadrul inspeciei speciale la clas, anexate.
II.3.Seciunea a 3-a
Completarea dosarelor i validarea datelor de nscriere existente n aplicaia electronic
ART. 8
(1) n perioada prevzut n Calendar, unitile de nv mnt transmit inspectorului pentru
dezvoltarea resursei umane, n vederea completrii dosarelor candidailor, urmtoarele documente:
a) adeverina privind calificativul parial pentru anul colar n curs;
b) procesele-verbale de la inspeciile speciale la clas, n copie, certificate "conform cu originalul"
de ctre conducerea unitii/unitilor de nvmnt n care s-au desfurat inspec iile speciale i
fiele de evaluare a activitii didactice n cadrul inspeciei speciale la clas, anexate;
c) adeverin din care s rezulte vechimea de predare efectiv la catedr, ca personal didactic
calificat, a candidatului.
(2) Conducerile unitilor de nvmnt rspund de corectitudinea datelor transmise i de
legalitatea tuturor actelor predate.
ART. 9
(1) Pentru a se putea prezenta la proba scris din cadrul examenului, candidaii trebuie s
ndeplineasc, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) s aib calificativul parial pentru anul colar n curs: "Bine" sau "Foarte bine";
b) s aib media notelor finale la inspeciile speciale: cel puin 8;
c) s aibfi efectuat stagiu efectiv de predare la catedr, n sistemul naional de nvmnt
preuniversitar, de cel puin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal
didactic calificat conform studiilor absolvite.
(2) Orele de predare echivalente normei de un an se calculeaz nmulind numrul de sptmni ale
anului colar cu numrul de ore din norma didactic a postului/funciei didactice ocupate. S e ia n
calcul perioada n care s-a prestat activitate de predare efectiv, ca personal didactic calificat,
respectiv dup absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplom sau de licen , dup caz, i
ndeplinirea condiiilor de formare iniial pentru profesia didactic, conform legii.
(3) Cadrele didactice titulare, aflate sub incidena prevederilor art. 255, alin. (1)-(3) i (5) din
Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, nscrise la examenul
naional de definitivare n nvmnt, trebuie s efectueze cel puin 4 ore de predare, sptmnal, n
anul susinerii inspeciilor speciale.
ART. 10
La propunerea inspectoratelor colare, direcia de specialitate din Ministerul Educaiei Naionale
poate acorda derogare de maximum o lun de la vechimea minim la catedr de un an, prevzut la
art. 9 alin (1) lit. c).
ART. 11
(1) Candidaii care au nceput activitatea didactic n sistemul de nv mnt preuniversitar
anterior anului colar 2012 - 2013 se pot prezenta la examen n 3 sesiuni, n cel mult 5 ani de la
finalizarea stagiului, fr a depi 7 ani de predare efectiv la catedr, cu statut de cadru didactic
calificat.
(2) Candidaii care desfoar activitate didactic n sistemul de nv mnt preuniversitar
ncepnd cu anul colar 2012 - 2013 se pot prezenta la examen dup efectuarea stagiului minim
prevzut la art. 9 alin. (1) lit. c) n 3 sesiuni, n cel mult 5 ani de la nceperea primului stagiu.
5

(3) Candidaii care, din motive obiective, nu pot participa la efectuarea inspeciilor speciale la clas
sau care sunt declarai abseni sau retrai la susinerea probei scrise au dreptul de a se nscrie la
examen n sesiunea urmtoare, nu sunt considerai respini, iar sesiunea respectiv nu este luat n
considerare ntre cele 3 sesiuni prevzute de lege. Candidaii prezeni la proba scris, ale cror lucrri
au fost anulate, au dreptul de a se nscrie la examen n sesiunea urmtoare iar sesiunea respectiv este
luat n considerare ntre cele 3 sesiuni prevzute de lege.
(4) Cadrului didactic care are statut de titular i care nu dobndete definitivarea n nv mnt n
perioada prevzut de lege i se desface contractul de munc ncheiat pe perioad nedeterminat,
pierznd calitatea de titular al sistemului de nvmnt preuniversitar.
(5) Cadrele didactice care nu obin definitivarea n nvmnt pot fi angajate n sistemul na ional
de nvmnt preuniversitar numai pe perioad determinat, cu statut de profesor debutant.
(6) Nu se acord derogri de la prevederile alin. (1).
ART. 12
(1) La proba scris din cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt se pot prezenta i
cadrele didactice al cror contract de munc, la data desfurrii acestei probe, este suspendat sau a
ncetat, n condiiile ndeplinirii cumulative a prevederilor art. 6 - 11 din metodologie.
(2) Dup completarea dosarelor i finalizarea procesului de validare a datelor de nscriere existente
n aplicaia electronic, candidaii semneaz extrasul din aplicaie al fiei de nscriere, confirmnd
corectitudinea i completitudinea datelor.
(3) Responsabilitatea privind corectitudinea i completitudinea datelor din aplicaie referitoare la
candidai revine inspectorului colar pentru dezvoltarea resursei umane i persoanei din comisia de
examen desemnate pentru introducerea datelor n aplicaie.
II.4.Seciunea a 4-a
Organizarea i susinerea probei scrise
ART. 13
(1) Proba scris a examenului se susine astfel:
a) pentru profesori din nvmntul de mas i din nvmntul special, antrenori i cadre
didactice medicale cu studii superioare - disciplina de specialitate, metodica predrii acesteia,
pedagogie i elemente de psihologie a educaiei;
b) pentru nvtori, institutori i profesori pentru nvmntul primar din unit ile colare cu
limba de predare romn - limba i literatura romn i matematic, metodica predrii acestora,
pedagogie colar i elemente de psihologie a educaiei;
c) pentru nvtori, institutori i profesori pentru nvmntul primar din unit ile colare cu
limba de predare n una dintre limbile minoritilor - limba i literatura romn i universal pentru
copii, limba i literatura matern, matematic, metodica predrii acestora la clasele cu predare n
limbile minoritilor, pedagogie colar i elemente de psihologie a educaiei;
d) pentru educatoare, institutori i profesori pentru nvmntul precolar din unit ile pre colare
cu predare n limba romn - limba romn i literatura pentru copii, metodica activit ii instructiveducative din nvmntul precolar, pedagogie precolar i elemente de psihologie a educaiei;
e) pentru educatoare, institutori i profesori pentru nvmntul precolar din unit ile pre colare
cu limba de predare n una dintre limbile minoritilor - limba i literatura romn i universal
pentru copii, limba i literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie precolar i elemente
de psihologie a educaiei;
f) pentru nvtori-educatori din nvmntul special - psihopedagogie special, pedagogie
colar i elemente de psihologie a educaiei potrivit programei valabile pentru nvtori-institutori
din nvmntul de mas;
6

g) pentru nvtori, nvtori-itinerani, institutori, profesori pentru nv mntul primar din


nvmntul special cu predare n limba romn - limba romn i literatura pentru copii,
matematica, metodica predrii acestora, pedagogie colar i elemente de psihologie a educaiei,
potrivit programei valabile pentru nvtori-institutori din nvmntul de mas, sau psihopedagogie
special pentru nvtori-educatori din nvmntul special, pedagogie colar i elemente de
psihologie a educaiei potrivit programei valabile pentru nvtori-institutori din nvmntul de
mas;
h) pentru nvtori, nvtori-itinerani, institutori, profesori pentru nv mntul primar din
nvmntul special cu predare n una dintre limbile minoritilor - limba i literatura romn i
universal pentru copii, limba i literatura matern, matematica, metodica predrii acestora la clasele
cu predare n limbile minoritilor, pedagogie colar i elemente de psihologie a educaiei, potrivit
programei valabile pentru nvtori-institutori din nvmntul de mas, sau psihopedagogie
special;
i) pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul precolar din nv mntul special
cu predare n limba romn - limba romn i literatura pentru copii, metodica activit ii instructiveducative n nvmntul precolar, pedagogie precolar i elemente de psihologie a educa iei,
potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din nvmntul de mas, sau
psihopedagogie special;
j) pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul precolar din nv mntul special
cu predare n una dintre limbile minoritilor - limba i literatura romn i universal pentru copii,
limba i literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie precolar i elemente de
psihologie a educaiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din nvmntul de
mas, sau psihopedagogie special;
k) pentru maitri-instructori, antrenori i cadre didactice medicale cu studii medii - disciplina de
specialitate i didactica acesteia, pedagogie i elemente de psihologie a educaiei.
(2) Pentru proba scris, Centrul Naional de Evaluare i Examinare stabilete 3 variante de subiecte
i baremele de evaluare aferente. Procedura specific de transmitere i preluare a subiectelor i
baremelor se stabilete de ctre Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor colare.
(3) n vederea asigurrii, la cererea candidailor, a traducerii subiectelor n limbile minorit ilor
naionale, inspectoratele colare transmit disciplinele de examen i limba matern n care se solicit
traducerea.
ART. 14
Se constituie, prin ordin al ministrului educaiei naionale, Comisia naional, n urmtoarea
componen:
a) preedinte - secretar de stat cu atribuii n coordonarea nvmntului preuniversitar;
b) vicepreedini - directori generali/directori ai direc iilor generale/direc iilor din Ministerul
Educaiei Naionale, cu atribuii n nvmntul preuniversitar;
c) secretari - inspectori colari/consilieri de specialitate;
d) membri - coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor i baremelor de evaluare a
lucrrilor scrise, experi/inspectori/consilieri/inspectori colari desemnai pentru elaborarea
subiectelor i baremelor de ctre Centrul Naional de Evaluare i Examinare.
ART. 15
(1) Comisia naional prevzut la art. 14 are urmtoarele atribuii:
a) desemneaz inspectoratele colare care urmeaz s organizeze activitile n unitile de
nvmnt - centre de evaluare/contestaii;

b) selecteaz cadrele didactice universitare n vederea nominalizrii prin ordin al ministrului


educaiei naionale n funcia de preedinte de comisie din centrul de evaluare/contestaii n cadrul
examenului naional de definitivare n nvmnt;
c) controleaz modul n care i desfoar activitatea comisiile de examen i comisiile din centrele
de evaluare/contestaii;
d) analizeaz desfurarea i rezultatele examenului i prezint conducerii Ministerului Educa iei
Naionale concluziile analizei;
e) emite note, adrese, precizri, proceduri, dispoziii sau altele asemenea privind organizarea i
desfurarea examenului naional de definitivare n nvmnt;
f) nominalizeaz delegai n vederea monitorizrii examenului;
g) poate acorda derogri pentru situaii excepionale, n baza analizei documentelor justificative
transmise de inspectoratele colare;
h) aprob modificri ale componenei comisiilor de examen, la solicitarea motivat a inspectorilor
colari generali/preedinilor comisiilor de examen/evaluare/contestaii.
(2) Comisia naional poate stabili proceduri privind selec ia preedinilor, vicepreedin ilor,
secretarilor comisiilor de examen/evaluare/contestaii.
(3) Preedintele i vicepreedinii Comisiei naionale au acces n centrele de
examen/evaluare/contestaii pe baza crii de identitate. Membrii Comisiei naionale au acces n
centrele de examen/evaluare/contestaii pe baza crii de identitate, numai cu acordul preedintelui
Comisiei naionale. Delegaii Comisiei naionale au acces n centrele de examen/evaluare/contesta ii
pe baza crii de identitate, atribuiile acestora fiind precizate prin ordin de serviciu.
ART. 16
Comisia de examen este numit prin decizie a inspectorului colar general n urmtoarea
componen:
a) preedinte - inspector colar general adjunct;
b) vicepreedinte - inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane;
c) 1 - 2 secretari - inspectori colari sau directori;
d) 2 - 4 informaticieni/analisti programatori/ analisti (programatori) ajutor;
e) 5 - 8 membri - inspectori colari de specialitate, directori, cadre didactice titulare n
nvmntul preuniversitar cu abiliti de operare pe calculator.
ART. 17
(1) Din comisia de examen nu pot face parte persoane care au n rndul candidailor so ul/so ia,
rude sau afini pn la gradul IV inclusiv, membrii comisiei de examen semnnd n acest sens o
declaraie pe propria rspundere.
(2) Atribuiile cadrelor didactice nominalizate n comisia de examen se stabilesc de ctre
inspectorul colar general n baza prevederilor prezentei metodologii i a precizrilor Comisiei
naionale.
(3) n funcie de numrul de candidai nscrii, inspectorul colar general poate solicita Comisiei
naionale suplimentarea numrului de vicepreedini /secretari/informaticieni/membri, dup caz.
(4) Inspectorul colar general poate solicita Comisiei naionale nlocuirea, din motive obiective, a
unui cadru didactic desemnat n componena comisiei de examen/evaluare/contestaii. Decizia de
modificare este comunicat n scris Comisiei naionale.
ART. 18
(1) Comisia de examen are urmtoarele atribuii:
a) realizeaz demersurile necesare pentru soluionarea problemelor de finanare a ac iunilor legate
de organizarea i desfurarea examenului i pentru dotarea centrelor de examen cu tipizate,
consumabile i logistica necesar: camere video, calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax,
8

conexiune internet, fiet metalic; asigur tiprirea foilor tipizate de examen, procurarea etichetelor
albe, fr nscrisuri, de dimensiune 7 x 2,5 cm i confecionarea tampilelor-tip, circulare, cu
diametrul de 25 mm, cu nscrisul "DEFINITIVAT";
b) solicit, n baza protocoalelor ncheiate de Ministerul Educaiei Naionale, autorit ilor
locale/judeene de sntate public, structurilor de poliie i de jandarmerie de la nivel local, prin
adres scris, asigurarea prezenei personalului medical, a poliitilor sau a jandarmilor n fiecare
centru n care se susine proba scris; solicit prezena jandarmilor pentru paza lucrrilor scrise pe
perioada transportului ntre centrele de examen i centrele de evaluare/contestaii; solicit
operatorilor de energie electric, de cablu i de telefonie, prin adres scris, asigurarea condiiilor
corespunztoare pentru desfurarea examenului;
c) transmite Comisiei naionale lista centrelor de examen de pe teritoriul jude ului/municipiului
Bucureti (denumire, adres, telefon/fax, persoan de contact), decizia de numire a comisiei de
examen, datele persoanelor de contact din comisia de examen, necesarul de subiecte de tradus n
limbile minoritilor naionale; comunic unitilor de nvmnt i afieaz la avizierul
inspectoratului colar centrele de examen stabilite;
d) realizeaz instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul jude ului/municipiului Bucure ti n
organizarea i desfurarea examenului;
e) elaboreaz i transmite Comisiei naionale listele i rapoartele solicitate de aceasta sau prevzute
n prezenta metodologie, la termenele stabilite; sesizeaz imediat Comisiei na ionale orice situa ie a
crei rezolvare nu este prevzut n prezenta metodologie;
f) poate decide prin consens suspendarea pe o perioad de 1 - 5 ani a dreptului de participare n
comisiile de examen din sesiunile urmtoare a cadrelor didactice care nu i-au ndeplinit n mod
corespunztor atribuiile n organizarea i desfurarea examenului, atribuii stabilite prin ordine,
decizii i/sau prin prezenta metodologie, i poate dispune demararea procedurilor prevzute de lege
pentru cercetarea faptelor i, dup caz, pentru sancionarea persoanelor care ncalc prevederile
prezentei metodologii;
g) transmite centrelor de examen stabilite, pe baza datelor validate din aplicaie, listele de candidai
admii pentru a participa la proba scris, potrivit specializrii pentru care a optat fiecare candidat;
afieaz listele de candidai i disciplina la care acetia susin examenul, cu 24 de ore nainte de
nceperea probei scrise, la avizier i pe uile slilor de examen n care acetia sunt repartizai;
h) desemneaz delegaii care vor asigura transportul n deplin siguran i predarea, pe baz de
proces-verbal, la centrele de evaluare, a lucrrilor scrise;
i) stabilete, prin tragere la sori n ziua n care se desfoar proba scris, repartizarea pe sli a
asistenilor supraveghetori i i instruiete;
j) preia de la Centrul Naional de Evaluare i Examinare, conform procedurilor aprobate, subiectele
i le multiplic pentru fiecare candidat, imediat dup extragerea variantei de examen, asigurnd
confidenialitatea subiectelor din momentul prelurii acestora pn n momentul cnd acestea devin
publice; distribuie candidailor subiectele multiplicate pentru proba scris i asigur concordan a
dintre subiectul primit de candidai i disciplina de examen pentru care acetia au optat;
k) aplic prevederile procedurii Ministerului Educaiei Naionale privind activitatea de
monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video n cadrul examenului i se asigur c
n centrul de examen nu ptrund persoane neautorizate pe perioada desfurrii probei scrise;
l) afieaz listele cu rezultatele obinute de candidai la proba scris, dup finalizarea evalurii
lucrrilor scrise;
m) primete contestaiile la proba scris, transmite comisiilor din centrele de evaluare tabelele
cuprinznd datele candidailor care contest notele obinute la evaluarea iniial, conform
procedurilor stabilite, i, dup soluionarea contestaiilor, afieaz rezultatele definitive;
9

n) transmite Comisiei naionale un exemplar tiprit al listei cu rezultatele finale, semnat i


stampilat de inspectorul colar general, n vederea validrii rezultatelor examenului, precum i un
raport succint, semnat de preedintele comisiei de examen, privind organizarea i desfurarea
examenului, iar n termen de 3 zile de la ncheierea examenului, arhiveaz la inspectoratul colar un
exemplar tiprit al listei cu rezultatele finale, precum i celelalte documente ntocmite pentru
organizarea examenului.
(2) n funcie de contextul local, comisia de examen poate stabili, dup caz, i alte atribu ii
suplimentare pentru buna desfurare a examenului.
ART. 19
(1) Subiectele, baremele de evaluare, modelele/modelele-cadru de subiecte i bareme pentru proba
scris se elaboreaz n conformitate cu tematica i bibliografia aprobate prin ordin al ministrului
educaiei naionale, pentru fiecare disciplin de examen, de ctre Centrul Naional de Evaluare i
Examinare, cruia i revine integral responsabilitatea respectrii legislaiei i a procedurilor privind
securizarea subiectelor. Centrul Naional de Evaluare i Examinare asigur traducerea subiectelor i
baremelor de evaluare pentru proba scris, conform solicitrilor inspectoratelor colare, centralizate
la Comisia naional.
(2) Modelele/Modelele-cadru de subiecte i bareme elaborate de Centrul Naional de Evaluare i
Examinare se pun la dispoziia candidailor pe site-ul definitivat.edu.ro.
(3) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor i a baremelor de evaluare sunt numi i
prin ordin al ministrului educaiei naionale i rspund pentru adecvarea i acurateea subiectelor
elaborate.
(4) Subiectele pentru proba scris din cadrul examenului na ional de definitivare n nv mnt se
transmit centrelor de examen n baza unei proceduri specifice, elaborate de Ministerul Educaiei
Naionale.
ART. 20
(1) Proba scris se desfoar n centrele de examen la data prevzut n Calendar, ncepnd cu ora
10,00, durata de redactare a lucrrii fiind de 4 ore.
(2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face n intervalul orar 7 - 7,30, pe baza
buletinului/crii de identitate i a delegaiei de serviciu.
(3) Accesul candidailor n centrul de examen la proba scris se face n intervalul 8,00 - 8,45, pe
baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de
identitate - ori, n lipsa acestuia, pe baza paaportului n termen de valabilitate.
(4) Candidaii i asistenii supraveghetori nu pot avea asupra lor, n sala de examen, geni, poete,
ziare, reviste, cri, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de
comunicare la distan. Materialele nepermise vor fi depuse n sala de depozitare a obiectelor
personale, nainte de intrarea n sala de examen.
(5) Candidaii sunt ndrumai spre slile de examen i sunt atenionai s citeasc extrasele din
metodologie afiate pe ua slii de examen.
ART. 21
(1) Pe ua fiecrei sli de examen se afieaz tabelele nominale cu candida ii repartiza i n sala
respectiv i disciplina la care susin examenul.
(2) n fiecare sal de examen se repartizeaz candidai care susin examenul la cel pu in dou
discipline diferite. Candidaii se aaz n banc, conform tabelelor afiate.
ART. 22
(1) n vederea desfurrii probei scrise, se asigur supravegherea fiecrei sli de ctre 2 - 3
asisteni supraveghetori, care verific identitatea candidailor din sala respectiv pe baza actului de
identitate prezentat de acetia i rspund de corectitudinea derulrii probei scrise.
10

(2) Asistenii supraveghetori responsabili de sli primesc, sub semntur, de la secretariatul


comisiei de examen tabelul nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv, precum i etichetele,
foile tipizate de examen i ciornele necesare tampilate, n funcie de numrul concurenilor din sal.
(3) nainte de aducerea subiectelor n sli, supraveghetorii instruiesc candidaii cu privire la modul
de desfurare a probei scrise i la modul de completare a datelor personale pe foaia tipizat i
atenioneaz candidaii asupra dispoziiilor art. 27, alin (4), din prezenta metodologie.
ART. 23
(1) Membrii comisiei de examen desemnai pentru multiplicarea subiectelor asigur numrul
necesar de exemplare, care se introduc n plicuri i se securizeaz, i rspund de pstrarea secretizrii.
(2) Preedintele comisiei de examen, mpreun cu secretarul comisiei, distribuie n slile de
examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel nct, la ora 10,00, acestea s poat fi desfcute n
prezena candidailor.
(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate prsi sala dect
dac pred lucrarea i semneaz de predare. Candidaii care nu se afl n sal n momentul deschiderii
plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susine examenul n sesiunea respectiv.
(4) Dup nmnarea subiectelor candidailor, inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane,
nsoit de nc un membru al comisiei de examen, verific dac toi candidaii au primit subiectul
corespunztor specializrii/disciplinei de examen.
ART. 24
(1) Pentru redactarea lucrrilor se folosete cerneal sau pix de culoare albastr; desenele/graficele
se execut cu creion negru.
(2) Candidaii pot avea, n sala de examen, dicionare pentru disciplinele latin sau greac veche i
planuri de conturi pentru disciplinele economice.
ART. 25
(1) Asistenii supraveghetori care furnizeaz soluii ale subiectelor de examen, falsific lucrri,
tolereaz aciuni sau intenii de fraud ale candidailor ori manifest neglijen n ndeplinirea
atribuiilor rspund disciplinar, n conformitate cu art. 280 - 282 din Legea educaiei naionale nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, sau penal, dup caz.
(2) nscrierea numelui candidailor sau a altor nume proprii care nu au legtur cu cerin ele
subiectului n afara spaiului care se sigileaz, precum i orice alte semne distinctive pe foile de
examen ori pe ciorne determin anularea lucrrilor scrise. Candidaii care doresc s corecteze o
greeal taie fiecare rnd din pasajul greit cu o linie orizontal, iar schemele/desenele cu o linie
oblic.
(3) Candidaii care n timpul desfurrii probei scrise sunt surprin i copiind, primind sau
transmind soluii cu privire la subiecte sunt eliminai din examen, ncheindu-se un proces -verbal n
acest sens de ctre asistenii supraveghetori ori membrii comisiei de examen. Candidaii elimina i
pierd dreptul de nscriere la examen n sesiunea imediat urmtoare. Aceeai msur se aplic i pentru
orice alt tentativ de fraud.
ART. 26
(1) Candidatul care se retrage din proprie iniiativ poate solicita anularea lucrrii, pe baza unei
declaraii, pred lucrarea i foaia cu subiecte i prsete sala dup cel puin o or, dar nu la mai mult
de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. n acest caz, lucrarea scris nu este evaluat, iar n
statistici candidatul respectiv se consider retras, cu dreptul de a se nscrie n sesiunea imediat
urmtoare, conform prevederilor legale.
11

(2) n cazuri excepionale, dac un candidat solicit prsirea temporar a slii, el este nso it de
unul dintre asistenii supraveghetori pn la napoierea n sala de examen, fr a beneficia de
prelungirea timpului alocat rezolvrii subiectelor.
ART. 27
(1) Sigilarea lucrrilor scrise se efectueaz cu etichete albe, de ctre candida i, n prezen a
responsabilului de sal, dup care se aplic tampila de examen i semntura preedintelui comisiei
de examen. Pentru tampil se utilizeaz numai tu albastru.
(2) Procedura specific de sigilare i securizare a lucrrilor scrise utiliznd etichete cu cod de bare
se stabilete de ctre Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor colare.
(3) Dup ncheierea lucrrii, candidaii numeroteaz foile de examen cu cifre arabe, n partea de
jos a paginii, n colul din dreapta, indicnd pagina curent i numrul total de pagini scrise, de
exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe
care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete, i se vor aplica etichetele cu codurile de bare, n
spaiile rezervate.
(4) Preedintele comisiei de examen poate anula lucrrile scrise n situaia n care pe lucrare se
regsesc semne distinctive.
ART. 28
(1) La finalizarea lucrrii, candidaii predau responsabilului de sal lucrrile i semneaz n
borderoul de predare, menionnd numrul de pagini scrise n borderou i pe tez, n spaiul rezervat.
Spaiile libere ale ntregii lucrri se anuleaz de ctre unul dintre asistenii supraveghetori cu linie
frnt n forma literei "Z", n faa candidatului. Pn la predarea ultimei lucrri, n sal rmn cel
puin 3 candidai.
(2) Ciornele i foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sal, odat cu lucrarea;
ciornele nu sunt luate n considerare n evaluarea lucrrii i la eventualele contestaii.
(3) Supraveghetorii de sal predau comisiei de examen lucrrile candida ilor, borderourile de
predare a lucrrilor, tipizatele anulate i cele nefolosite, tabelele de prezen, ciornele, foile cu
subiecte, etichetele cu coduri de bare nefolosite.
ART. 29
Baremele de corectare pentru fiecare disciplin de examen vor fi afiate la loc vizibil, dup
postarea acestora pe site-ul Centrului Naional de Evaluare i Examinare.
ART. 30
Rezultatele probei scrise se afieaz la sediul centrului de examen i se public pe site-ul
definitivat.edu.ro la data prevzut n Calendar.
ART. 31
Comisia de examen avizeaz procedurile de susinere a examenului de ctre candida ii cu
deficiene: utilizarea sistemului Braille de ctre candidaii nevztori, respectiv a limbajului mimicogestual de ctre candidaii cu deficiene de auz, mrirea timpului destinat efecturii lucrrii scrise de
ctre candidaii cu deficiene vizuale grave, asigurarea scrisului cu caractere mrite pentru candida ii
ambliopi, realizarea probei scrise prin dictarea coninutului acesteia de ctre candidatul cu deficiene
ctre un supraveghetor de alt specialitate dect cea la care se desfoar proba respectiv. Comisia
naional este informat asupra soluionrii situaiilor privind candidaii cu deficiene.
II.5.Seciunea a 5-a
Evaluarea lucrrilor
ART. 32
(1) Pentru evaluarea lucrrilor scrise i soluionarea contestaiilor se constituie centre de
evaluare/contestaii la nivel naional. Procedura specific privind desfurarea activitilor din
12

centrele de evaluare/contestaii se stabilete de ctre Comisia naional i se comunic inspectoratelor


colare din judeele/municipiul Bucureti pe teritoriul crora au fost organizate centre de
evaluare/contestaii n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt.
(2) Arondarea disciplinelor de examen la centrele respective i procedura specific pentru
evaluarea lucrrilor scrise se realizeaz de ctre Ministerul Educaiei Naionale i se comunic
inspectoratelor colare. Inspectorul colar general desemneaz unitatea de nvmnt centru de
evaluare/contestaii i transmite comisiei naionale denumirea i adresa centrului de
evaluare/contestaii.
(3) Comisia din centrul de evaluare, denumit n continuare n cuprinsul prezentei metodologii comisie de evaluare, este numit prin decizie a inspectorului colar general, n urmtoarea
componen:
a) preedinte - profesor universitar/confereniar/lector/ef de lucrri, numit prin ordin al ministrului
educaiei naionale;
b) vicepreedinte - inspector colar sau director;
c) 1 - 2 secretari/1.000 de candidai - inspectori colari, directori sau cadre didactice;
d) 2 - 3 informaticieni/1.000 de candidai;
e) membri evaluatori - cte 4 evaluatori pentru cel mult 100 lucrri scrise, organiza i n dou
subcomisii, fiecare subcomisie fiind alctuit din dou cadre didactice, respectndu-se urmtoarele
criterii:
- un cadru didactic din nvmntul universitar i un profesor titular din nvmntul
preuniversitar avnd gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul tiinific de doctor;
- un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate i didactica/metodica predrii
disciplinei de specialitate i un evaluator pentru subiectele de pedagogie i psihologie a educaiei.
Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie i psihologie a educaiei poate face parte din subcomisiile
de la mai multe specializri.
Decizia de numire a comisiei de evaluare se comunic Comisiei naionale.
(4) Preedinii comisiilor de evaluare, respectiv de contestaii se propun de ctre institu iile de
nvmnt superior din rndul cadrelor didactice universitare de predare avnd titlul tiinific de
doctor i se nominalizeaz prin ordin al ministrului educaiei naionale.
(5) n situaia n care preedintele comisiei de evaluare, respectiv de contesta ii desemnat nu se
prezint pn n preziua nceperii activitii n centrul respectiv, inspectorul colar general numete
un preedinte din rndul cadrelor didactice titulare din nvmntul liceal avnd gradul didactic I i
performane profesionale deosebite. Numirea este comunicat n scris Comisiei naionale. Aceeai
procedur se aplic i n situaia n care, din motive obiective, comisia de examen solicit Comisiei
naionale nlocuirea preedintelui.
(6) Pentru disciplinele la care nu se nscriu profesori evaluatori din nv mntul universitar,
inspectorul colar general va numi n comisie profesori titulari din nvmntul preuniversitar avnd
gradul didactic I sau II.
(7) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din
nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II, inspectorul colar general poate numi, cu
avizul Comisiei naionale, ca membri n comisiile de evaluare a lucrrilor scrise profesori titulari din
nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic definitiv.
(8) Din comisie nu pot face parte persoane care au n rndul candida ilor so ul/so ia, rude sau afini
pn la gradul IV inclusiv, membrii comisiei semnnd n acest sens o declaraie pe propria
rspundere.
ART. 33
Comisia de evaluare a lucrrilor scrise are urmtoarele atribuii:
13

a) primete, n ziua n care se susine proba scris, pe baz de proces-verbal semnat de preedinte i
secretar/membru, lucrrile scrise aduse de delegaii comisiilor de examen, spre a fi evaluate;
b) asigur securitatea i integritatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl n centrul
de evaluare;
c) asigur evaluarea lucrrilor scrise, respectnd baremul de evaluare, precum i prevederile
prezentei metodologii;
d) nregistreaz n aplicaie nota obinut de candidai la proba scris;
e) primete de la centrele de examen arondate centrului de evaluare respectiv lista candidailor care
contest notele obinute la evaluare, respectiv disciplina la care s-a depus contestaia;
f) selecteaz i sigileaz lucrrile contestate;
g) pred comisiei din centrul de contestaii, n deplin siguran, lucrrile scrise ale cror note
iniiale au fost contestate, resigilate, precum i toate celelalte lucrri scrise i documenta ia aferent,
rezultat ca urmare a desfurrii activitii de evaluare.
ART. 34
(1) Fiecare lucrare scris este evaluat independent, n sli separate, de cele dou subcomisii i
apreciat cu note de 10 la 1, conform baremului de evaluare i notare, fr a se face nsemnri pe
lucrare.
(2) Fiecare subcomisie stabilete, prin raportare la baremul de evaluare i notare, nota lucrrii
scrise. Pentru validarea evalurilor, diferena dintre notele celor dou subcomisii nu trebuie s fie mai
mare de 1 punct.
(3) n cazul n care apar lucrri pentru care diferena dintre notele acordate de cele dou subcomisii
este mai mare de 1 punct, preedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrrilor
respective, n prezena sa, de ctre cele dou subcomisii. n funcie de rezultatele reverificrii, se
decide, prin consens, nota lucrrii.
(4) Dup finalizarea operaiilor de evaluare, notele acordate de subcomisii se trec ntr-un borderou
centralizator i pe teze de ctre profesorii evaluatori, care semneaz n dreptul notei acordate.
Preedintele comisiei de evaluare calculeaz i scrie, n borderoul centralizator i pe fiecare lucrare,
media aritmetic a celor dou note, cu dou zecimale, fr rotunjire, aceasta reprezentnd nota
obinut de candidat la proba scris.
(5) Lucrrile candidailor, mpreun cu borderourile de corectare, sunt preluate de preedintele
comisiei de evaluare.
ART. 35
Nota obinut la proba scris este nota la examen. Nota minim de promovare a examenului este 8
(opt).
II.6.Seciunea a 6-a
Soluionarea contestaiilor
ART. 36
(1) Contestaiile se depun la centrele de examen, n termenul prevzut n Calendar.
(2) Lucrrile scrise pentru care se depun contestaii se resigileaz n vederea reevalurii,
secretizndu-se i nota acordat la prima evaluare.
ART. 37
(1) Comisia de soluionare a contestaiilor, denumit n continuare n cuprinsul prezentei
metodologii comisie de contestaii, format n ntregime din alte persoane dect cele din comisia de
14

evaluare a lucrrilor scrise, se constituie prin decizie a inspectorului colar general, n urmtoarea
componen, n condiiile precizate la art. 32 alin. (4) - (8):
a) preedinte - profesor universitar/confereniar/lector/ef de lucrri, numit prin ordin al ministrului
educaiei naionale;
b) vicepreedinte - inspector colar sau director;
c) 1 - 2 secretari/1.000 de candidai - inspectori colari, directori sau cadre didactice;
d) 2 - 3 informaticieni/1.000 de candidai;
e) membri evaluatori - cte 4 evaluatori, pentru cel mult 50 de lucrri scrise, organiza i n dou
subcomisii, fiecare subcomisie fiind alctuit din dou cadre didactice, respectndu-se urmtoarele
criterii:
- un cadru didactic din nvmntul universitar i un profesor titular din nvmntul
preuniversitar avnd gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul tiinific de doctor;
- un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate i didactica/metodica predrii
disciplinei de specialitate i un evaluator pentru subiectele de pedagogie i psihologie a educaiei.
Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie i psihologie a educaiei poate face parte din subcomisiile
de la mai multe specializri.
(2) Decizia de numire a comisiei de contestaii se comunic Comisiei naionale.
ART. 38
Comisia de contestaii are urmtoarele atribuii:
a) primete de la comisia de evaluare lucrrile scrise ale cror note ini iale au fost contestate,
resigilate, precum i toate celelalte lucrri scrise i documentaia aferent, rezultat ca urmare a
desfurrii activitii de evaluare.
b) rspunde de securitatea lucrrilor scrise pe perioada n care acestea se afl n centrul de
contestaii;
c) reevalueaz lucrrile scrise, respectnd baremul de evaluare i prevederile prezentei
metodologii;
d) nregistreaz, pe lucrrile scrise i n procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare lucrare
scris contestat;
e) pred, cu proces-verbal, prin preedinte, lucrrile scrise, borderourile de evaluare i celelalte
documente de examen ctre directorul unitii de nvmnt n care s-a organizat activitatea de
soluionare a contestaiilor i unde, la final, se arhiveaz.
ART. 39
(1) Recorectarea lucrrilor se face conform procedurii de evaluare a lucrrilor scrise prevzute n
prezenta metodologie.
(2) n cazul n care diferena - n plus sau n minus - dintre nota acordat de comisia de soluionare
a contestaiilorcontestaii i nota acordat de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, rmne
definitiv nota acordat de comisia de evaluare.
(3) n situaia lucrrilor notate cu o not cel puin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final
atribuit la recorectare. Aceeai prevedere se aplic i n cazul lucrrilor cu note ntre 7,50 i 7,99.
(4) Dac diferena dintre nota final acordat de comisia de soluionare a contestaiilorcontestaii i
nota final stabilit n urma evalurii iniiale este mai mare de 0,5 puncte, rmne definitiv nota
acordat de comisia de soluionare a contestaiilor.
(5) Hotrrea comisiei de soluionare a contestaiilor este definitiv i se poate ataca numai prin
procedura contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii
prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile
i completrile ulterioare.
15

(6) Ulterior evalurii lucrrilor scrise, conducerea Ministerului Educaiei Naionale poate desemna,
dup caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui numr de lucrri scrise, urmrindu-se
corectitudinea respectrii baremelor de evaluare. n cazul constatrii unor nereguli flagrante,
conducerea Ministerului Educaiei Naionale propune conducerilor inspectoratelor colare msuri de
sancionare a persoanelor care nu i-au ndeplinit atribuiile n cadrul examenului, potrivit
prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidailor.
ART. 40
(1) Validarea rezultatelor examenului se realizeaz de ctre Ministerul Educa iei Na ionale prin
ordin al ministrului educaiei naionale, pe baza tabelelor transmise de comisiile de examen,
ntocmite de inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane dup situaia extras din aplicaia
electronic, semnate de inspectorul colar general i tampilate.
(2) n baza ordinului ministrului educaiei naionale privind validarea rezultatelor la examen,
candidailor li se elibereaz certificatul de acordare a definitivrii n nvmnt, completat i
stampilat, conform modelului aprobat prin ordinul Ordinul ministrului educaiei naionale nr.
4554/10.09.2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesional, al suplimentului la
diplom i al certificatului de acordare a definitivrii n nvmnt.
(3) Gestionarea, completarea i eliberarea certificatelor de acordare a definitivrii n nvmnt se
face de ctre inspectoratele colare, n baza unei proceduri specifice elaborat elaborate de Ministerul
Educaiei Naionale.
CAPITOLUL III
Dispoziii finale
ART. 41
Drepturile salariale se acord cadrelor didactice care au promovat examenul, ncepnd cu data de 1
septembrie a anului colar urmtor celui n care s-a desfurat examenul.
ART. 42
(1) Cheltuielile privind organizarea i desfurarea examenului, precum i plata cadrelor didactice
care particip la organizarea i desfurarea examenului se asigur de ctre Ministerul Educaiei
Naionale prin inspectoratele colare, n conformitate cu dispoziiile art. 111 din Legea nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Normarea activitii i salarizarea membrilor comisiilor implicate n organizarea i desfurarea
examenului se stabilesc prin ordin al ministrului educaiei naionale.
ART. 43
. Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta metodologie.

16