Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Ordinul de plata
Definitie
-este o dispozitie neconditionata, data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a pune la
dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani
-ordinul de plata este instrumentul efectiv care circula intre emitent si beneficiar, prin
intermediul sistemului bancar, fiind purtatorul transferului de fonduri intre cei doi parteneri
-ordinul de plata presupune ca emitentul sa aiba disponibilitati in cont la banca sa in
suma cel putin egala cu transferul si comisionul aferent sau daca nu are cont sa depuna la
banca suma necesara.
Caracteristici
-pe ordinul de plata se scriu urmatoarelor mentiuni: denumirea instrumentului ordin de
plata; data emiterii; ordinul neconditionat de a plati; moneda si suma de bani; numele
platitorului si codul IBAN; numele beneficiarului si codul IBAN; banca emitenta si codul
BIC; banca colectoare si codul BIC; semnatura olografa a emitentului sau a persoanei
imputernicite; referinte privind continutul economic al platii
-pe ordin pot fi inscrise si elemente facultative, precum data finalizarii platii, alta decat
cea normala, ordinul expres ca plata sa se faca printr-un anumit sistem de plati sau o anumita
banca intermediara, codul unic de inregistrare sau codul numeric personal al emitentului
-ordinele de plata se emit pe suport hartie sau electronic
Participanti
-emitentul institutia/persoana nonbancara care emite un ordin de plata pe cont propriu si are
un cont deschis la banca initiatoare
-beneficiarul persoana desemnata prin ordin de plata de catre platitor sa primeasca o suma de
bani
-banca initiatoare prima unitate bancara careia i se adreseaza ordinul de plata al emitentului
si la care acesta are deschis contul
-banca emitenta orice banca, cu exceptia bancii colectoare, care emite un ordin de plata
-banca colectoare ultima banca din lantul transfer-credit care receptioneaza si accepta
ordinul de plata pentru a pune la dispozitia beneficiarului suma de bani inscrisa in acesta
-banca intermediara orice banca emitatoare sau receptoare, alta decat banca emitenta si
banca colectoare, care intervin in relatia transfer-creditului;

2.Cecul
Definitie
-cecul a aparut ca o necesitate de a efectua cat mai operativ transferurile de fonduri dintre cei
care produc bunuri sau presteaza servicii
Caracteristici

-cecul este definit ca un instrument de plata care se utilizeaza de titularii de conturi cu


disponibil corespunzator in aceste conturi
-disponibilul in cont se poate crea printr-un depozit bancar la vedere, prin operatiuni de
incasari sau prin acordarea unui credit bancar
-intr-o formulare mai concreta, cecul este un instrument de plata, scris si subscris, prin
care titularul da o instructiune bancii sale de a pune la dispozitie o anumita suma de bani unei
alte entitati/persoane nominalizate sau pentru retragere de numerar de catre titular
Tipuri de cecuri
Cec nominativ
Cec la purtator
Cecul postdatat
Cecul pentru numerar

Cecul virament
Cecul barat
Cecul circular
Cecul de calatorie
Circuit
-cecul dupa ce a efectuat circuitul direct, tragator-beneficiar sau indirect, tragator beneficiar
- girant, devine exigibil prin prezentarea la plata. Prin plata se inchide circuitul cecului si in
acelasi timp circuitul economic pe care l-a mijlocit. Orice data inscrisa pe cec privind o
anumita scadenta sau perioada de plata, devine nula, cecul pastrandu-si calitatea de instrument
platibil la vedere. In unele cazuri, tragatorul poate solicita trasului ca plata sa se efectueze
numai dupa avizarea cecului de tragator.
-cecul emis se bazeaza pe principiul irevocabilitatii pana la finele perioadei de
prezentare. Principiul irevocabilitatii se mentine si in anumite situatii limita in care dupa
emiterea cecului a intervenit decesul, incapacitatea tragatorului sau restrangerea capacitaii.
Girarea cecului
girarea reprezinta un transfer al dreptului de creanta catre o alta persoana in vederea stingerii
unei obligatii de plata
-operatiunea de girare reprezinta un inscris pe verso cecului efectuat de titularul
acestuia (girant) si confirmat sub semnatura prin care se mentioneaza numele si datele de
identificare ale persoanei careia i se transmite dreptul de creanta (giratar).

3.Cambia
Definitie
-cambia este unul din cele mai vechi instrumente de plata folosit in activitatea comerciala
interna si internationala
-notiunea de cambie vine de la un cuvant de origine italiana, cambio, care inseamna schimb
Caracteristic
-cambia este in primul rand un titlu de credit cu o valoare nominala
-furnizorul vinde marfa cu plata ulterioara, deci pe credit, urmand sa incaseze la scadenta
contravaloarea marfii si dobanda aferenta
-in schimbul marfii, cumparatorul accepta o cambie prin care se obliga sa achite la scadenta
creditul comercial si datoria atasata

-dupa cum se poate observa, cambia are la baza o tranzactie reala intre doi parteneri
care s-a transformat intr-o creanta exigibila
-tranzactiile pot fi comerciale sau financiare, de unde si denumirea de cambii
comerciale sau cambii financiare, ambele fiind in esenta un titlu de credit.

4.Biletul la ordin
Definitie
-biletul la ordin este o varianta a cambiei care pune in legatura numai doua persoane, debitor
si creditor, spre deosebire de cambie care stabilea relatii intre trei persoane
Circuit
1.intre subscriitor si beneficiar s-a incheiat un contract si are loc transferul
unor active;
2. subscriitorul emite un bilet la ordin pe care il transmite beneficiarului;
3. beneficiarul gireaza biletul la ordin si il transmite catre giratar;
4. giratarul remite biletul la ordin bancii sale pentru incasare;
5. banca giratarului prezinta biletul la ordin la compensatie;
6. banca subscriitorului debiteaza contul acestuia;
7. banca subscriitorului transfera fondurile bancii giratarului;
8. banca giratarului crediteaza contul acestuia.