Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1.a Evident lim f (x ) = +∞ si lim f (x ) = −∞, k=1,2,...,2008


x 2k x /k
x=k asimptota verticala pentru k=1,2,...,2008
lim f (x ) = 0 = lim f (x ) ⇒ y=0 asimptota orizontala spre +∞ si -∞
x →∞ x →−∞
Fie g:A → \, g(x)=f(x)-a
b
lim g(x ) = ∞, lim g(x ) = −∞ ⇒ (∃)ck ∈ (k ; k + 1) astfel incat g (c k ) = 0
x 2k x /k +1
k = 1, 2,..., 2008, lim g(x ) = −a, lim g(x ) = −∞
x →−∞ x /1
lim g(x ) = +∞, lim g(x ) = −a
x 2 2008 x →∞
⇒ mai avem o solutie in (-∞;1) sau (2008;∞)
2 2 2
c f ′′(x ) = 3
+ 3
+ ... +
(x − 1) (x − 2) (x − 2008)3
f ′′ se anuleaza in (k;k+1) o singura data(strict descrescatoare),
k=1,1,...2008
2007 puncte de inflexiune
2
2.a f ′(x ) = e −x
f ′(x ) > 0 ∀x ∈ \ ⇒ f strict crescatoare pe \
2
b f ′′(x ) = −2e −x
f ′′(x ) ≤ 0 ∀x ∈ [0;∞) ⇒ f concava pe [0;∞)
n −t 2
f (n ) = ∫0 e dt
c n +1 −t 2
f (n + 1) − f (n ) = ∫n
e dt > 0 ⇒ (fn ) crescatoare
2 n 1 π
et ≥ 1 + t 2 ⇒ f (n ) ≤ ∫ 2
dt = arctgn <
1+t 0 2
( fn )n ≥1 crescator si marginit superior ⇒ ( fn )n ≥1 convergent