Sunteți pe pagina 1din 8

LARGIRE PASAJ HERVIL PASAJ INFERIOR PE C.F.

PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

LUCRAREA:

INVESTITOR:
FAZA:
PROIECT:

LARGIRE PASAJ HERVIL


PASAJ INFERIOR PE CF
PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808
PRIMARIA MUN. RAMNICU VALCEA
PTh+DE
Nr. 408/ revizuit 2009

MEMORIU TEHNIC

Denumirea lucrrii:

LARGIRE PASAJ HERVIL


PASAJ INFERIOR PE CF
PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

Faza de proiectare:

PTh+DE

Nr. proiect:

408/revizuit 2009

Proiectant:

S.C. PROCONTRANS MB IMPEX S.R.L.

Investitor:

PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA

Capitolul I - DATE GENERALE


1.1. Amplasamentul lucrarii
Lucrarea este amplasata in orasul Ramnicu Valcea la intersectia strazii Matei Basarab cu c.f.
Piatra Olt Podu Olt.
1.2. Date geomorfologice si topografice
Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat se incadreaza in zona Subcarpatilor Getici
a caror caracteristica o constituie atat predominarea structurii monoclinale, prin aparitia unor structuri
cutate si diapire in partea de S-V, cat si prin doua siruri de depresiuni, respective doua siruri de dealuri,
cu altitudini cuprinse intre 300 m si 1150 m, cu orientari N-S.
Perimetrul investigat face parte din subdiviziunea Subcarpatiilor Valcii, situati intre vaile raurilor
Topolog la est si Bistrita Valceana la vest, mai exact in zona dealurilor Cetate Mare, Revausu, Silistea si
crucea Mierlei.
1.3. Date climatologice
Din punct de vedere climatologiczona prezinta urmatoarele caracteristici:
prima zi cu inghet: 1X-11X;
ultima zi cu inghet: 21.IV-1.V:
numarul anual de zile senine 110-120;
numarul anual de zile acoperite 120-140;
numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii p0.1mm: 130-140;
precipitatii atmosferice: media cantitatiilor anuale 800-1000mm.
1.4. Geologia, seismicitatea
Din punct de vedere geologic zona este constituita din formatiuni Neogene, constituite din
depozite Helvetiene, a caror litologie este alcatuita din conglomerate rosii, uneori cu intercalatii
nisipoase, pietrisuri marunte, nisipuri grezoase, marne argiloase, cu tufuri albicioase, apoi o alternanta
de depozite nisipoase-grezoase rosii, pietrisuri cu structura torentiala si marne cu concretiuni grezoase.
Depozitele Tortoniene sunt constituite din patru orizonturi litologice bine individualizate.
E:\IULIANA\achizitii 2011\proiect HERVIL\proiect\PT de la investitii 09.02.2011\CD 1\PTh pod\Piese scrise\Memoriu tehnic PTh.doc

Este interzis copierea i multiplicarea documentaiei fr aprobarea scris a S.C. PROCONTRANS MB S.R.L. Bucureti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

LARGIRE PASAJ HERVIL PASAJ INFERIOR PE C.F. PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

Depozitele Sarmatiene sunt constiutite din formatiuni Bulgovian-Bessarabiene Inferioare si


respectiv Bessarabian Superioare - Kersoniene si sunt alcatuite din marne nisipoase, marne cu aspect
dungat, tufuri, nisipuri grosiere, conglomerate slab cimentate si pietrisuri, iar depozitele Daciene
Inferioare si Superioare sunt alcatuite din nisipuri, marne si argile cu carbuni, marne nisipoase, nisipuri
cenusii si pietrisuri.
Cuarternarul este reprezentat prin formatiuni Holocene Inferioare si Superioare, alcatuite din
depozitele terasei joase, in care acumularile aluvionale sunt constituite din bolovanisuri, pietrisuri si
nisipuri si respectiv din depozitele loessoide de pe terasa inferioara, unde se dispun formatiuni nisipoase
si argiloase de tip loessoid, cu concretiuni calcaroase.
1.5. Adancimea de inghet
Conform STAS 6054 77 adancimea de inghet este de 70 cm.
1.6. Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza a fi ocupat de lucrare este
urmatoarea:
- Suprafata ocupata de lucrare aflata in administratia SNCFR: 739 mp;
- Suprafata ocupata de lucrare aflata in administrarea Primariei Rm. Valcea: 3400mp.
Pentru lucrarile provizorii ocupate de lucrare (cca. 140m2) suprafata apartine domeniului public al
Mun. Ramnicu Valcea. La terminarea lucrarilor, aceasta suprafata va fi redata destinatiei initiale.
1.7. Organizare de santier
Lucrarile de organizare de santier vor cuprinde:
- constructii si instalatii ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care sa-i permita
sa satisfaca obligatiile de executie si calitate, de relatii cu beneficiarul, precum, si cele privind controlul
executiei;
- toate materialele, instalatiile si dispozitivele, sistemele de control necesare executiei, in
conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini si normativele in vigoare.
1.8. Cai de acces si de comunicatii
Accesul pe calea ferata la lucrare se face pe linia cf. Piatra Olt-Podu Olt prin statia Ramnicu
Valcea si Raureni, iar cel rutier pe infrastructura locala, strazile adiacente.
1.9. Surse de alimentare cu apa, energie electica, gaze, etc.
Lucrarile proiectate nu necesita racorduri definitive pentru alimentare cu energie electrica, apa
sau gaze.
Pentru necesitatiile legate de executia lucrarilor, acestea vor fi asigurate de catre antreprenor din
surse proprii sau locale, incluse in organizarea de santier.
1.10. Devieri de cabluri si conducte
Calea ferata Piatra Olt Podu Olt are in dreptul pasajului, pe partea stanga a liniei, urmatoarele
instalatii:
un cablu SCB amplasat pe timpanul podetului, iar pe terasamnetele adiacenta la circa 5 m
fata de axul liniei cf;
un cablu TTR amplasat pe timpanul podetului, iar pe terasamnetele adiacenta la circa 2 m
fata de axul liniei cf.
Pe timpul executiei lucrarilor cablurile TTR si SCB din amplasament vor fi schimbate cu cabluri
noi si vor fi protejate iar in final vor fi pozate intr-un tub de protectie sub trotuarul de pe partea stanga a
caii ferate, lucrari detaliate in proiecte separate.
1.11. Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor se va efectua conform prevederilor STAS 9824/0-74 Masuratori terestre.
Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale, STAS 9824/2-75 Masuratori terestre. Trasarea
pe teren a liniilor de cale ferata, STAS 9824/4-83 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de
arta. Supraterane.
Coordonatele planimetrice sunt in sistem STEREO 70.
1.12. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor pe santier

E:\IULIANA\achizitii 2011\proiect HERVIL\proiect\PT de la investitii 09.02.2011\CD 1\PTh pod\Piese scrise\Memoriu tehnic PTh.doc

Este interzis copierea i multiplicarea documentaiei fr aprobarea scris a S.C. PROCONTRANS MB S.R.L. Bucureti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

LARGIRE PASAJ HERVIL PASAJ INFERIOR PE C.F. PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor pe santier cade in sarcina executantului care va


lua masuri de amenajare a spatiilor de depozitare si a materialelor precum si paza acestora in cadrul
organizarii de santier pe care acesta o va realiza.
1.13. Masurarea lucrarilor
Masurarea lucrarilor executate va fi facuta de catre executant si de reprezentantul investitorului
prin dirigintele (inspectorul) de santier autorizat sau printr-un serviciu de consultanta.
1.14. Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa.
Executantul va asigura prelevarea de probe de materiale si semifabricate care vor fi supuse
analizelor si incercarilor in laboratoarele autorizate.
1.15. Curatenia in santier
Executantul va asigura curatenia in santier, spatii de depozitare a materialelor, spatii de cazare
sau de masa ale angajatiilor, cai de acces libere si curate care sa impiedice producerea unor accidente
de munca si care sa permita accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
1.16. Servicii sanitare
Executantul va organiza un punct de acordare a primului ajutor, mijloace de comunicatii si
transporturi rapide in cazul accidentarii sau imbolnavirii angajatiilor. Va asigura aprovizionarea cu apa
potabila.
Capitolul II NECESITATEA }I OPORTUNITATEA LUCRARILOR
Linia c.f. simpla neelectrificata, traverseaza intre statiile Ramnicu Valcea Calimanesti la km
293+808,04, strada Matei Basarab. Pasajul inferior existent, realizat in solutie constructiva bolta a fost
construit in anul 1895 si are atat infrastructura cat si suprastructura realizata din zidarie de piatra
cioplita, cu mortar de ciment.
Podul are o inaltime de libera trecere de 2,30 m in axul pasajului, iar deschiderea permite
trecerea unui drum cu latimea de 5,00 m. Din aceste motive traficul se desfasoara cu dificultate,
circulatia prin pasaj facandu-se practic pe o singura banda de circulatie, pasajul devenind punct de
strangulare.
Pentru fluidizarea circulatiei rutiere, Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a propus refacerea
pasajului inferior pentru doua benzi de circulatie si prevederea a doua trotuare pentru circulatia
pietonala.
Capitolul III LUCRRI PROIECTATE
La cererea Primariei Municipiului Rm. Valcea, in conformitate cu procesul verbal nr.
307/104/2007 incheiat cu C.N.C.F. C.F.R. S.A. sucursala Regionala C.F. Craiova si cu solutia propusa
in studiul de fezabilitate, pe amplasamentul actualei bolti s-a proiectat un pod nou de cale ferata cu
tablier din beton armat cu grinzi metalice inglobate.
Din punct de vedere feroviar, noul pod va asigura asezarea suprastructurii c.f. direct pe balast,
ceea ce va conduce la o intretinere a caii ferate mult mai usoara.
Prin adoptarea acestei solutii inaltimea libera sub pod, va creste de la 2,30 m la 2,70 m. Aceasta
valoare este diferita de cea din S.F. (2,80 m) datorita prevederii unui profil al strazii cu doua pante
transversale, in vederea asigurarii scurgerii apelor de pe carosabil.
Pentru protectia dalei, portile de gabarit amplasate de o parte si de alta a noului pod limiteaza
accesul vehiculelor cu inaltime mai mare de 2,70 m, conform STAS 2924 91. Mentionam ca si la faza
de S.F. portile de gabarit limitau accesul vehiculelor la inaltimea maxima de 2,70m.
Din punct de vedere rutier, se va reabilita si moderniza infrastructura rutiera, nemodificandu-se
insa traseele utilitatilor (conducte si cabluri) subterane afectate de lucrare.
La intersectia strazii Matei Basarab cu strada Nicolae Titulescu se va realiza un sens giratoriu,
inclusiv largirea si reabilitarea strazii Matei Basarab spre est, pana la strada Ferdinand.
3.1. Realizarea podului
Infrastuctura podului este alcatuita din doua culei din beton armat fundate direct in stratul de
pietris in amestec cu nisip neuniform, la cota -7,50 m fata de nivelul superior al traversei care reprezinta
cota 0,00. Fundatiile se realizeaza din beton simplu C16/20, elevatiile culeilor si bancheta cuzinetilor
se vor realiza din beton armat C30/37.
Infrastructura podului va fi prevazuta cu ziduri de garda si ziduri intoarse iar racordarea cu
terasamentul se va face intermediul aripilor realizate conform detaliilor din proiect.
E:\IULIANA\achizitii 2011\proiect HERVIL\proiect\PT de la investitii 09.02.2011\CD 1\PTh pod\Piese scrise\Memoriu tehnic PTh.doc

Este interzis copierea i multiplicarea documentaiei fr aprobarea scris a S.C. PROCONTRANS MB S.R.L. Bucureti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

LARGIRE PASAJ HERVIL PASAJ INFERIOR PE C.F. PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

Suprastructura podului va fi realizata din 9 grinzi metalice din OL EP inglobate intr-o dala de
beton armat clasa C30/37. Grinzile metalice vor fi uzinate in intreprinderi specializate, pe baza detaliilor
din proiectul tehnic si a caietului de sarcini. Dala va rezema pe cuzineti prin intermediul unor reazeme
metalice. Pe dala din beton armat cu grinzi inglobate se va aseza un beton de panta C16/20 si
hidroizolatie din folie PVC protejata cu un strat de beton C25/30 armat cu plasa sudata.
Apa din precipitatii acumulata la nivelul betonului de protectie a hidroizolatiei se va scurge pe la
capetele podului in spatele culeilor.

Suprastructura podului va avea trotuare pe fiecare parte de 0,95 m latime, prevazute cu parapet
metalic.
Prin realizarea acestui pod, strada Matei Basarab va avea in dreptul pasajului doua benzi de
circulatie rutiera de 3,50 m latime (cate una pe fiecare sens) si doua trotuare cu latimea de 1,68 m,
rezultata din necesitatea protejarii rostului elevatie-fundatie la coroziunea datorata stropirii cu agenti de
dezghetare.
3.2. Reabilitarea infrastructurii rutiere
S-a proiectat o intersectie tip intersectie giratorie cu 3 brate transpusa pe planuri scara
1:1000.
Scurgerea apelor din amenajarea giratorie se va asigura prin realizarea pantelor transversale.
Prin amenajarea intersectiilor tip giratoriu se vor realiza marcaje rutiere si indicatoare rutiere
noi, moderne, conform standardelor in vigoare, cu vopsea sonorizanta si fluorescenta.
3.3. Iluminarea intersectiilor
Conform avizelor emise de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, s-a prevazut iluminarea
intersectiilor giratorii.
Pentru aceasta se vor realiza urmatoarele un pilon metalic avand 4 brate electrice moderne,
amplasat in insula centrala. Retea electrica cu cabluri va fi amplasata in trotuar si racordate la reteaua
electrica, conform normelor SC ELECTRICA SA Rm. Valcea.
Capitolul IV TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Pe perioada lucrarilor, strada Matei Basarab se va inchide circulatiei auto si pietonale in dreptul
pasajului si va fi semnalizata corespunzator. Circulatia rutiera va fi deviata dinspre centru prin strada
Nicolae Titulescu, pasajul de pe B-dul Nicolae Balcescu, strada Topolog.
4.1. Amplasamentul
Amplasamentul in plan al lucrarilor este aratat in plansele nr.1 si nr.2.
Amplasamentul va fi predat de catre investitor executantului, cu participarea si avizul
proiectantului de specialitate.
Trasarea se va face conform cu prevederile art. 1.11 din prezentul memoriu.
{n zona amplasamentului lucrarilor sau in apropierea acestora, in locuri ferite de activitatile care
se vor desfasura, se vor monta un numar suficient de reperi de nivelment intermediari, avand cotele
stabilite in sistemul de referinta din proiect. Reperii se vor monta pe teren stabil si se vor verifica periodic
cu mijloace topografice.
4.2. Lucrari pregatitoare
4.2.1. Lucrari pregatitoare pentru realizarea podului
Lucrarile pregatitoare se executa sub circulatie c.f., fara restrictie de viteza si constau in:
- predarea - primirea amplasamentului, identificarea instalatiilor de cale si telecomunicatii;
- organizarea santierului;
- degajarea si pregatirea terenului din amplasamentul lucrarii: curatirea de iarba, defrisarea
tufisurilor si arbustilor de pe amplasament;
- devierea cablurilor instalatiilor Tcf, SCB, BLA;
- amenajarea platformei tehnologice;
- executia drumului tehnologic;
- trasarea lucrarii.
4.2.1. Lucrari pregatitoare pentru realizarea reabilitarii infrastructurii rutiere constau in:
- lucrari de curatare si pregatire a zonei ocupate de constructia definitiva cat si de
organizarea de santier;
- organizarea santierului;
E:\IULIANA\achizitii 2011\proiect HERVIL\proiect\PT de la investitii 09.02.2011\CD 1\PTh pod\Piese scrise\Memoriu tehnic PTh.doc

Este interzis copierea i multiplicarea documentaiei fr aprobarea scris a S.C. PROCONTRANS MB S.R.L. Bucureti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

LARGIRE PASAJ HERVIL PASAJ INFERIOR PE C.F. PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

frezarea imbracamintii rutiere din zona lucrarii;


spargerea trotuarului;
identificarea instalatiilor din zona;
lucrari conexe pentru protectia instalatiilor si devierea acestora.

4.3. Ordinea de executie


4.3.1. Ordinea de executie pentru realizarea podului
La executarea lucrarilor se vor aplica tehnologiile obisnuite utilizate curent la lucrarile de cai
ferate si poduri.
Tehnologia de executie va avea urmatoarele etape:
- Se vor realiza in organizare de santier, doua fundatii pentru podul provizoriu G21, in
amplasament, sub protectia podetelor U5.
- {n inchidere de linie de 48 h se va intrerupe suprastructura cf, se va sapa terasamentul pana
la extradosul boltii, se vor realiza blocurile de fundatie la 10,50 m fata de axul boltii, de o
parte si de alta a acestuia si se va monta podul provizoriu G2; se va realiza continuitatea
liniei c.f. peste podul provizoriu G21 si se va redeschide circulatia feroviara, cu o restrictie de
viteza in zona de 30 Km/h;
- Sub protectia podului provizoriu se demoleaza suprastructura si fundatia boltii si se bat
palplanse pentru protectia terasamentului cf;
- Se realizeaza infrastructurile noului pod c.f., atat fundatiile cat si elevatiile culeilor;
- {n paralel cu lucrarile mentionate la punctul anterior, pe un esafodaj montat pe partea
dreapta a liniei, se vor monta armaturile si se va turna dala din beton armat in care au fost
inglobate grinzile metalice uzinate anterior intr-o intreprindere specializata;
- {n inchidere de linie de 48 h se scoate podul provizoriu G21 si fundatiile acestuia si se
introduce in cale dala din beton armat cu grinzi metalice inglobate; se refac terasamentele in
spatele culeilor si se aseaza linia c.f. pe noul pod;
- Pe timpul executiei lucrarilor, cablurile TTR si SCB din amplasament vor fi schimbate cu
cabluri noi si vor fi protejate; in final vor fi pozate intr-un canal pe trotuarul de pe partea
stanga a caii ferate;
- Se va reda circulatiei linia c.f., cu o restrictie de viteza de 30 Km/h. Revenirea la viteza
normala de circulatie se face conform cu Instructiile C.F.r. in vigoare;
- Dupa executarea lucrarilor c.f., se vor executa si lucrarile la drum: realizarea unui sens
giratoriu la intersectia strazii Matei Basarab cu strada Nicolae Titulescu, largirea si
reabilitarea strazii Matei Basarab spre est, pana la strada Ferdinand (refacerea
suprastructurii partii carosabile si realizarea trotuarelor pietonale).
- Cu aceasta ocazie se va reface si sistemul de canalizare pentru captarea apelor pluviale din
zona pasajului, prin decolmatare si schimbarea gratarelor de pe carosabil.
4.3.2. Ordinea de executie pentru realizarea reabilitarii infrastructurii rutiere
Se vor aplica tehnologiile obisnuite utilizate curent la lucrarile de drumuri publice.
Ordinea de principiu privind realizarea lucrarilor:
- semnalizare provizorie pe timpul executiei lucrarilor;
- lucrari de trasare si pichetare ale insulelor triunghiulare si a insulei centrale circulare;
- lucrari de largire a partii carosabile;
- montarea bordurilor de pe marginea insulelor;
- plasarea pamantului vegetal si insamantarea acestuia;
- realizarea marcajelor rutiere si a semnalizarii pe verticala;
- realizarea fundatiilor pentru stilpii de iluminat;
- realizarea suprastructurii drumului;
- realizarea trotuarului;
- montarea pavelelor rosii si gri pentru realizarea inelului de semnalizare a insulei centrale.
Capitolul V CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii.
Verificarea calitatii lucrarilor se va realiza conform programului de control anexat in acest proiect.
Verificarea calitatii lucrarilor si receptionarea acestora se va face in conformitate cu prevederile
Normativului C 56-85 si HGR 940/2006.
E:\IULIANA\achizitii 2011\proiect HERVIL\proiect\PT de la investitii 09.02.2011\CD 1\PTh pod\Piese scrise\Memoriu tehnic PTh.doc

Este interzis copierea i multiplicarea documentaiei fr aprobarea scris a S.C. PROCONTRANS MB S.R.L. Bucureti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

LARGIRE PASAJ HERVIL PASAJ INFERIOR PE C.F. PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 290/2002,materialele necesare pentru


realizarea solutiilor proiectate se vor putea utiliza numai dupa obtinerea agrementelor tehnice din partea
organelor abilitate.
Capitolul VI MASURI DE SIGURANTA CIRCULATIEI
6.1. La executarea lucrarilor, pentru asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, vor fi respectate
prevederile din:
- I 002-2001 Regulament de Exploatare Tehnica Feroviara - RETF;
- In 317-2004 Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linii si scoaterea de sub
tensiune a liniei de contact:
- I 314 Instructia de norme si tolerante pentru constructia, reparatia si intretinerea caii Linii
c.f. cu ecartament normal;
- R 004-2006 Regulament de Semnalizare;
- STAS 4392-84 Cai ferate normale. Gabarite.
Pe durata realizarii lucrarilor c.f., pentru realizarea circulatiei feroviare in conditii de siguranta, se
prevad urmatoarele masuri:
- restrictii de viteza de maxim 15 km/h si inchideri de linie, conform procesului tehnologic;
- masuratori de directie si nivel la linie;
- acoperirea liniei cu semnale conform prevederilor Instructiei de semnalizare.
{n mod asemanator se vor lua masurile de siguranta fata de circulatia rutiera de santier.
Executantul va nominaliza personalul responsabil pentru semnalizarea si avertizarea punctelor
periculoase.
Pentru realizarea lucrarilor de drumuri in conditii de siguranta, se prevad masuri de semnalizarea
zonei conform legislatiei in vigoare sI aprevederilor din caietul de sarcini.
Pe durata exploatarii noului drum, se prevad masuri de:
- intretinerea marcajelor rutiere;
- intretinerea lucrarilor de colectare si evacuare a apelor de pe suprafata drumului.
Capitolul VII NORME PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Vor fi respectate prevederile din:
- C300 94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora MLPAT nr. 20/N/11.07.94(B.C. nr.9/1994);
- HGR Nr.51/1992 modificata si completata cu HGR Nr.71/1996 privind norme pentru prevenirea
si stingerea incendiilor;
- Legea 307/2006 Apararea impotriva incendiilor;
- Ord. MAI Nr.712/2005 Aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul situatiilor
de urgenta;
- HGR Nr.1739/2006 Aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor;
- Ord. MAI Nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
Capitolul VIII - PROTECTIA MUNCII
La executarea lucrarilor se vor respecta:
- cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in HGR 300/02.03.2006, pentru santiere
temporare sau mobile,
- Instructiuni proprii de protectia muncii pentru activitatea pe infrastructura feroviara,
- In conformitate cu legea 319/2006, legea securitatii sI sanatatii in munca, executantul va lua
toate masurile necesare pentru desfasurarea lucrarilor in conditii de siguranta.
Specific lucrarilor care se executa se vor aplica prevederile din Regulamentul privind protectia si
igiena muncii in constructii, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 si din Instructiuni proprii de
protectia muncii pentru activitatea pe infrastructura feroviara.
Din Instructiuni proprii de protectia muncii pentru activitatea pe infrastructura feroviara.se vor
respecta urmatoarele capitole si articole:
Cap. 1. Prevederi generale
Continut, scop, domeniu de aplicare: pct. 1.1 1.3
Masuri de prevenire: masuri organizatorice pct. 1.12 1.16
masuri tehnice pct. 1.20 1.24
masuri igienico-sanitare pct. 1.25 1.29
Atributiile conducatorilor locurilor de munca: pct. 1.30 1.34
E:\IULIANA\achizitii 2011\proiect HERVIL\proiect\PT de la investitii 09.02.2011\CD 1\PTh pod\Piese scrise\Memoriu tehnic PTh.doc

Este interzis copierea i multiplicarea documentaiei fr aprobarea scris a S.C. PROCONTRANS MB S.R.L. Bucureti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

LARGIRE PASAJ HERVIL PASAJ INFERIOR PE C.F. PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

Atributiile executantului: pct. 1.35


Durata si periodicitatea instructajelor: pct. 1.48
Tipuri de instructaj: pct. 1.50, 1.54, 1.55
Completarea fiselor individuale: pct. 1.62 1.68
{ndatoriri ale angajatilor: pct. 1.69 1.70
Cap. 2. Prevederi specifice CF
Se vor respecta prevederile de la pct. 2.1, 2.3 2.12, 2.18 2.19
Prevederi privind lucrul in zona caii ferate electrificate: pct. 2.31 2.38, 2.43 2.44, 2.56
Interventii, intretinere reparatii sI revizii: pct. 2.63
Cap. 11. Prevederi specifice ramurii linii
Acoperirea echipelor de muncitori care executa lucrari in timpul circulatiei: pct. 11.3
Desfasurarea lucrarilor la linie: pct. 11.6 11.15
Desfasurarea activitatii de revizie a caii: pct.11.16 11.18
Unelte si scule specifice: pct. 11.19 11.21
Starea si manipularea uneltelor actionate electric sI pneumatic: pct. 11.28 11.32
Starea si manipularea uneltelor de mana: pct. 11.33 11.34, 11.36 11.43
{ncarcarea-descarcarea, transportul, manipularea sI depozitarea materialelor: pct.11.44 11.46,,
11.48 11.52
Manipularea pietrei si a balastului: pct. 11.61 11.63
Manipularea traverselor: pct. 11.64 11.65
Manipularea sinelor si a pieselor grele: pct. 11.66 11.72
Executarea lucrarilor la linie: pct. 11.73, 11.77 11.82
Executarea lucrarilor la poduri: pct. 11.83 11.86
Manipularea sI depozitarea materialelor (sine, material metalic marunt, traverse de lemn,
traverse de beton etc.): pct. 11.119 11.123
Executarea lucrarilor de linii pe cf electrificata: pct. 11.151, 11.152 11.159, 11.162 11.164
Sudura aluminotermica: pct. 11.176 11.196
Lucrari cu grupuri electrogene: pct. 11.326 11.331
Cap. 13. Masuri de prim ajutor
Se vor respecta prevederile de la pct. 13.3, 13.4, 13.24 13.42, 13.44, 13.46, 13.48, 13.55
Se reamintesc mai jos cateva masuri care se vor lua la executarea lucrarilor:
- pe timpul executarii lucrarilor se vor lua toate masurile privind asigurarea personalului si
utilajelor fata de circulatia feroviara pe liniile curente, precum si fata de circulatia rutiera de santier;
- nici un utilaj nu va incepe lucrul daca nu a fost receptionat, pentru a avea garantia ca
functionarea corespunde cu prevederile din cartea masinii si cu normele de protectia muncii specifice;
nu se va stationa in raza de actiune a utilajelor in lucru; piesele in miscare ale utilajelor vor fi prevazute
cu aparatori;
- revizia utilajelor se va face la termenele stabilite de catre mecanicul sef al executantului,
conform reglementarilor in vigoare;
- personalul va utiliza mijloacele individuale de protectie.
Personalul de executie va fi instruit pentru cunoasterea si aplicarea normelor de protectia
muncii, asupra modului de lucru, comportarea la locul de munca, precum si asupra unor masuri speciale
ce se vor lua pe parcurs de catre conducatorul punctului de lucru.
Este obligatorie efectuarea lunara a instructajului de protectia muncii a personalului angajat,
precum si a personalului nou angajat, care nu va incepe lucrul decat dupa ce si-a insusit normele de
protectie.
Efectuarea instructajului va fi consemnat in fisa de instructaj individuala.
Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror situatii periculoase.
La executarea lucrarilor, in afara prevederilor din capitolele enumerate mai sus, se vor lua masuri
de nominalizare a personalului responsabil de avertizare privind circulatia rutiera si feroviara din
vecinatate, pentru semnalizarea si avertizarea punctelor si situatiilor periculoase.
Capitolul IX PROTECTIA MEDIULUI
Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului si
subsolului si nu sunt generatoare de noxe, deci nu influenteaza in sens negativ mediul ambiant.
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse n :
E:\IULIANA\achizitii 2011\proiect HERVIL\proiect\PT de la investitii 09.02.2011\CD 1\PTh pod\Piese scrise\Memoriu tehnic PTh.doc

Este interzis copierea i multiplicarea documentaiei fr aprobarea scris a S.C. PROCONTRANS MB S.R.L. Bucureti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

LARGIRE PASAJ HERVIL PASAJ INFERIOR PE C.F. PIATRA OLT PODU OLT KM 293+808

- OUG195/2005 legea protectiei mediului;


- Legea nr. 310/2004 - legea apelor;
- Legea 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii 107/1996.
La executarea lucrarilor se vor lua masuri de protectia mediului specifice lucrarilor de
terasamente, ca de exemplu: evitarea transportului materialelor in conditii poluante (vagoane si
autobasculante neetanse, transportul pamantului in stare foarte uscata care poate provoca nori de praf,
pamant sau balast foarte umed).
La terminarea lucrarilor executantul va lua masurile de degajare a terenului de materialele
ramase in urma executiei.
Se va proceda la refacerea zonelor verzi, daca acestea au fost afectate in timpul executiei.
Capitolul X DIVERSE
10.1. Categoria de importanta a constructiei
Lucrarea se incadreaza in categoria de importanta B, a constructiilor, in conformitate cu HGR
Nr. 766 din 21 noiembrie 1997, Anexa Nr. 3: Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor.
10.2. Modelul de asigurare a calitatii
Modelul de asigurare a calitatii va fi modelul 1 sau 2, in conformitate cu HGR 766/97, art. 20.
10.3. Exigentele de verificare de catre verificatorul atestat M.L.P.A.T., stabilite prin
Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii din HG Nr.
925/1995 sunt A4, B2, D.
10.4. Clasa de risc a lucrarii
Conform ordinului MT Nr. 290/2000, clasa de risc a lucrarii este 1A.
10.5. Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)
sunt reglementate prin OUG 34/2006 si HG 925/2006.
10.6. Alte specificatii pe care proiectantul le considera necesare:
10.6.1. Clasele de betoane din cuprinsul prezentului memoriu tehnic si care sunt mentionate pe
plansele cu detaliile de executie corespund prevederilor din CP 012/1-2007 si NE 012-99.
10.6.2. Pe durata executarii lucrarilor, executantul va lua masurile necesare de paza si stingere a
incendiilor, in conformitate cu prevederile din:
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, MI nr. 381/1993 si MLPAT nr. 7/N/1993.
- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructiimontaj si instalatii aferente acestora, indicativ C300-94 (Ord. MLPAT nr. 20/N/11.07.1994).
10.6.3. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile Caietului de sarcini intocmit pentru
lucrarile din prezentul proiect.
10.6.4. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii.
Verificarea calitatii lucrarilor se va face conform programului de control anexat.
10.6.5. Receptia la terminarea lucrarilor este reglementata de prevederile Normativului C56-85 si
HGR 940/2006 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.
10.6.6. Beneficiarul va institui urmarirea comportarii in timp a constructiei (urmarirea curenta) in
conformitate cu prevederile Normativului P130/1999 si a Instructiunilor pentru urmarirea curenta
anexate in proiect.
Vor fi respectate si prevederile din:
HGR nr.766/1997, Anexa nr.4;
Normativul privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, indicativ P130-1999;
Instructia nr. 301 Indrumator pentru revizia si intretinerea lucrarilor de arta;
Instructia nr. 305 Instructia pentru stabilirea termenelor de revizie a caii ferate.
Bucuresti, 2009
Intocmit,
Ing. Cornel VELEA

Actualizat,
Ing. Liliana JORA

Verificat,
Ing. Lucian MITRAN

E:\IULIANA\achizitii 2011\proiect HERVIL\proiect\PT de la investitii 09.02.2011\CD 1\PTh pod\Piese scrise\Memoriu tehnic PTh.doc

Este interzis copierea i multiplicarea documentaiei fr aprobarea scris a S.C. PROCONTRANS MB S.R.L. Bucureti

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

S-ar putea să vă placă și