Sunteți pe pagina 1din 16

Marketing direct grile

1. Ansamblul mesajelor inalt orientate folosind baze de date incluzand informatii despre clienti
si o publicitate multifunctionala pentru a construi relatii cu clientii pe termen lung descrie
continutul conceptului de:
a. Marketing direct
b. Marketing interactiv
c. Maximarketing
d. Comunicatie integrata de marketing
2. Literatura de specialitate considera ca vector al dezvoltarii marketingului direct la sfarsitul
secolului 19 si in prima jumatate a secolului 20:
a. Dezvoltarea comunicatiilor postale
b. Dezvoltarea cailor ferate
c. Vanzarea prin corespondenta
d. Orientarea spre vanzari a intreprinderilor
3. Conceptul de maximarketing, unul dintre termenii utilizati in anii 70-80 pentru a descrie
continului marketingului direct a fost introdus in literatura de specialitate de:
a. Alvin Toffler
b. Stan Rapp si Thomas Collins
c. Philip Kotler si Michael J. Thomas
d. Graeme McCorkell si Regis Hauser
4. Sistemul interactiv de marketing care utilizeaza unul sau mai multe medii publicitare pentru a
obtine un rezultat cunatificabil si/sau a finaliza o tranzatie intr-un domeniu oarecare
reprezinta:
a. Marketingul comunicational orientat
b. Marketingul direct
c. Marketingul interactiv
d. Merketingul relational
5. Din punct de vedere al comunicatiei de marketing a organizatiei, activitatile de marketing
direct au ca suport conceptual una dintre formele acesteia, si anume:
a. Comunicatia institutionala
b. Publicitatea directa
c. Comunicatia personalizata
d. Comunicatia directa
6. Caracteristicile esentiale ale comunicatiei directe se refera la:
a. Interactivitatea, caracterul personal si stimularea unei reactii imediate a
consumatorului
b. Caracterul de comunicatie de masa, impersonalitatea acesteia si stimularea
interesului pe termen mediu a consumatorului pentru produs
c. Directivitatea, interactivitatea si utilizarea unor baze de date cu un inalt nivel de
structurare
d. Caracterul personal, implicarea consumatorului in desfasurarea tranzactiei cu
produsul promovat si neutilizarea bazelor de date
7. Obiectivele esentiale urmarite de catre organizatie prin proiectarea si desfasurarea unei
campanii de marketing direct au in vedere:
a. Promovarea vanzarilor produsului, imbunatatirea imaginii organizatiei, generarea
unor comenzi directe

b. Cresterea gradului de notorietate a organizatiei, crearea de trafic la punctele de


vanzare, cresterea cotei de piata a organizatiei
c. Generarea de comenzi directe, pregatirea vanzarilor si crearea de trafic la
punctele de vanzare
d. Pregatirea vanzarilor, cresterea vanzarilor si mentinerea la un nivel ridicat a
fiedlitatii consumatorilor organizatiei
8. Suportul operational al campaniilor de marketing direct este reprezentat de:
a. Dezvoltarea unor oferte de produs si serviciu atractive pentru consumatorii
potentiali:
b. Stimularea unui raspuns direct si imediat din partea consumatorului
c. Dezvoltarea unor relatii profitabile, pe termen lung, intre organizatie si
consumator
d. Crearea, gestiunea si utilizarea bazelor de date
9. Obiectivul urmarit prin intermediul tuturor actiunilor comunicationale cu raspuns direct,
indiferent de mediul de comunicare utilizat, proiectate in mod special pentru a facilita sau a
finaliza o tranzatie este de a:
a. Pregati vanzarea unui produs sau serviciu
b. Genera comenzi directe pentru un produs sau serviciu
c. Crea trafic la punctele de vanzare ale produsului sau serviciului
d. Comunica persuasiv si interactiv cu consumatorul final
10. Obiectivul urmarit prin intermediul tuturor actiunilor comunicationale cu raspuns direct,
indiferent de mediul de comunicare utilizat, menite sa genereze interesul fata de un produs
sau serviciu furnizand totodata clientului potential mijloacele pentru a obtine informatii
suplimentare despre acesta este de a:
a. Pregati vanzarea unui produs sau serviciu
b. Genera comenzi directe pentru un produs sau serviciu
c. Crea trafic la punctele de vanzare ale produsului sau serviciului
d. Comunica persuasiv si interactiv cu consumatorul final
11. Obiectivul urmarit prin intermediul tuturor actiunilor comunicationale cu raspuns direct,
indiferent de mediul de comunicare utilizat, menite sa motiveze clientul potential sa viziteze
un punct de comercializare pentru a cumpara produsul sau serviciul promovat este de a:
a. Pregati vanzarea unui produs sau serviciu
b. Genera comenzi directe pentru un produs sau serviciu
c. Crea trafic la punctele de vanzare ale produsului sau serviciului
d. Comunica persuasiv si interactiv cu consumatorul final
12. Ansamblul actiunilor comunicationale cu raspuns direct realizate pentru intermediul postei
sau al altor servicii similare de expediere realizate folosind materiale promotionale specifice
tiparite sau inregistrate pe suport magnetic sau electronic formeaza continutul campaniilor
de:
a. Publicitate directa
b. Publicitate interactiva
c. Vanzare prin corespondenta
d. Direct-mail
13. Ansamblul actiunilor comunicationale cu raspuns direct realizate pentru intermediul
canalelor de televiziune locale, nationale sau prin cablu in vederea vanzarii imediate a unui

produs sau serviciu, identificarii uni client potential sau crearii de trafic in punctele de
vanzare corespude campaniilor de:
a. Teleshopping
b. Teleworking
c. Telemarketing
d. Televiziune cu raspuns direct
14. Trei medii larg utilizate in proiectarea si desfasurarea campaniilor de marketing direct, asa
cum au fost acestea definite in studiul privind marketingul direct realizate WEFA Group
pentru Asociatia de Marketing Direct, sunt:
a. Serviciile postale, telefonul si afisajul
b. Presa cotidiana, presa periodica si fortele de vanzare
c. Serviciile postale, televiziunea si presa
d. Radioul, relatiile publice si evenimentele de marketing
15. Anunturile publicitare cu raspuns direct reprezinta un instrument de marketing direct utilizat
preponderent in anumite medii de comunicare si urmarind un anumit obiectiv principal.
Mediul de comunicare utilizat si obiectivul urmarit sunt:
a. Presa cotidiana, respectiv crearea unei baze de date utilizabile ulterior in
campaniile de marketing direct ale organizatiei
b. Televiziunea, respectiv informarea consumatorilor potentiali cu privire la aparitia
pe piata a unui nou produs
c. Radioul, respectiv fidelizarea consumatorilor produselor sau serviciilor
organizatiei
d. Presa periodica, respectiv crearea unei imagini mai favorabile a organizatiei in
randul publicului
16. Organismul european creat pentru a sprijini in mod institutionalizat promovarea si
dezvoltarea marketingului direct ca modalitate distincta de desfasurarea a comunicatiei de
marketing a organizatiei este:
a. Asociatia Europana de Marketing Direct (EDMA)
b. Federatia Europeana a Asociatiilor de Marketing Direct (FEDMA)
c. Societatea Europeana pentru Comunicatia Directa (ESDC)
d. Asociatia de Marketing Direct (DMA)
17. Una dintre problemele cele mai sensibile asociate dezvoltarii recente a marketingului direct
este reprezentata de:
a. Gasirea unor noi modalitati de personalizare a mesajelor comerciale
b. Perfectionarea tehnicilor de gestiune informatizata a informatiilor
c. Dezvoltarea fara precedent a utilizarii internetului in marketing
d. Protectia datelor cu caracter personal referitoare la consumatorii efectivi sau
potentialii ai organizatiei
18. In opinia specialistilor in domeniu, rata de raspuns generata in mod obisnuit in urma
campaniilor de direct-mail este de circa:
a. 16-20%
b. 8-12%
c. 1-3%
d. Sub 1%
19. O campanie de direct-mail de tip one shot presupune expedierea catre consumatorii vizati:

a. Cel putin o data pe saptamana, a unui pachet informational referitor la


organizatie si produsele sale
b. A unui singur material promotional tiparit (catalog, brosura sau pliant de
prezentare a produsului)
c. Intr-o singura faza, a tuturor materialelor promotionale si a instrumentelor
de comunicatie continute de pachetul specific campaniei
d. A unui catalog cuprinzand toate produsele si serviciile oferite de organizatie cu
scopul de a genera un numar maxim de comenzi directe
20. Continutul standard al unui pachet expediat consumatorilor efectivi sau potentiali ai
organizatiei include:
a. Scrisoarea personalizata, materialul de prezentare al produsului, cuponulraspuns, plicul pentru raspuns si plicul purtator
b. Scrisoarea personalizata, catalogul de prestigiu al organizatiei, cuponul raspuns,
plicul pentru raspuns si cartea de vizita a managerului organizatiei
c. O scrisoare nepersonalizata, cuponul de comanda, plicul purtator si brosura
promotionala referitoare la oferta organizatiei
d. Un catalog de prezentare a ofertei organizatiei, un formular fax-raspuns si un plic
purtator al acestora
21. Operatiunea de regrupare a mai multor elemente informationale referitoare la clientii efectivi
sau potentiali ai organizatiei, preluate din surse externe sau interne, in vederea construirii
bazei de date a unei campanii de marketing direct se numeste:
a. Deduplicare
b. Colmatare
c. Compilare
d. Listare
22. Activitatea de identificare si eliminare din baza de date a organizatiei a elementelor
informationale cu caracter repetitiv referitoare la clientii efectivi sau potentiali ai organizatiei
se numeste:
a. Formatarea bazei de date
b. Compilarea bazei de date
c. Deduplicarea bazei de date
d. Restructurarea bazei de date
23. Numarul de telefon gratuit pus la dispozitia clientilor efectivi sau potentiali ai organizatiei in
vederea preluarii comenzilor directe sau a solicitarilor de informatii din partea acestora este
desemnat in oferta de servicii specifice ale operatorilor de telecomunicatii din o serie de tari
europene ca:
a. Numar gratuit
b. Numar de urgenta
c. Numar destinat clientelei
d. Numar verde
24. Elementul de marcare utilizat pentru a identifica si localiza fiecare client efect sau potential
al organizatiei in cadrul bazei de date a acesteia este:
a. Numarul de apel al clientului
b. Codul clientului
c. Numarul serial al clientului

d. Numarul interfacial al clientului


25. Acronimul RFM folosit pentru a descrie una dintre metodele cele mai utilizate in analiza
bazelor de date utilizate in marketingul direct are in vedere urmatoarea semnificatie:
a. Relatie-freenta-mesaj
b. Recenta-freenta-valoare monetara
c. Realism-fermitate-mandrie
d. Remarketing-marketing de fuziune-micromarketing
26. Acronimul FRAT folosit pentru a descrie una dintre metodele cele mai utilizate in analiza
bazelor de date utilizate in marketingul direct are in vedere urmatoarea semnificatie:
a. Frecventa-recenta-sumA-tip de produs
b. Frecventa-rata de raspuns-ambalaj-tipologia clientului
c. Frecventa-rentabilitate-asociere-tip de piata
d. Frecventa-reactie-atentie-testare
27. Metoda FRAT, reprezentant o dezvoltare a metodei RFM- utilizata pentru a analiza bazele de
date folosite de organizatie in campaniile sale de marketing direct, a fost creata de:
a. Bob Stone
b. Robest Kestnbaum
c. Philip Kotler
d. Dominique Xardel
28. Integrarea, in cadrul unui pachet unic expediat clientilor potentiali, a materialelor
promotionale cu raspuns direct apartinand mai multor organizatii, de obicei din domenii de
activitate apropiate, in vederea acoperirii in comuna costurilor campaniei si a promovarii
incrucisate a produselor acestora, este specifica operatiunilor de:
a. Publicitate directa interorganizationala
b. Marketing interactiv multiorganizatie
c. Mailing cooperativ
d. Mailing si telemarketing integrat
29. Sistemul cooperativ de organizare a unor campanii de marketing direct care presupune
colaborarea, in proiectarea si desfasurarea campaniei, intre detinatorul unei baze de date si
cel al unui produs (serviciu) ai carui clienti potentiali se regasesc in acea baza de date, este
specific operatiunilor de:
a. Marketing direct integrat
b. Marketing interactiv colaborationsit
c. Marketing direct sindicalizat
d. Marketing relational asociat
30. Modalitatea de elaborare a ofertei unei campanii de marketing direct conform careia
clientului i se expediaza produse pana in moemntul in care acesta notifica organizatia ca nu
doreste sa le mai primeasca poarta denumirea de:
a. Optiune pozitiva
b. Optiune neutra
c. Optiune negativa
d. Optiune totala
31. Campaniile active de telemarketing presupun ca organizatia:
a. Sa spuna la dispozitia clientilor efectivi sau potentiali un numar verde
b. Sa integreze in cadrul acestora operatiuni de direct-mail si e-mail marketing

c. Sa contacteze telefonic clientii sai efectivi sau potentiali


d. Sa comunice cu clientii sai potentiali numai prin fax
32. Punerea la dispozitia clientilor a unei linii telefonice de tip hot-line pentru a prelua
comenzile, cererile de informatii suplimentare, sugestiile si reclamatiile reprezinta o expresie
a unei:
a. Campanii active de marketing
b. Campanii de vanzare prin corespondenta
c. Campanii de marketing la distanta
d. Campanii pasive de telemarketing
33. Pentru buna organizare a campaniilor de marketing telefonic ale roganizatiei aceasta isi
creeaza, atunci can dispune de posibilitatile adecvate, o structura specializata care se
numeste:
a. Centrala telefonica interactiva
b. Centrala telefonica automata
c. Centru de apel
d. Centru de telecomunicatii
34. Primul catalog folosit in scopul promovarii si comercializarii unor produse a fost creat in
Europa anului 1498 de catre:
a. Johannes Guttenberg
b. Aldus Manutius
c. Luca Pacciolo
d. Johannes Kepler
35. Instrumentul folosit in mod curent in promovarea produselor si serviciilor unei organizatii
care desfafoara campanii de vanzare prin corespondenta se numeste:
a. Pliant cu raspuns direct
b. Brosura interactiva
c. Catalog
d. Chiosc interactiv
36. Modalitatea de elaborare a ofertei unei campanii de marketing direct conform careia
clientului ii sunt transmise, pentru o perioada determinata, cateva dintre produsele
organizatiei fara ca acesta sa aiba vreo obligatie de a cumpara vreunul dintre produsele
primite sau, in general, din produsele organizatiei este denumita:
a. Colectia inchisa
b. Colectia deschisa
c. Seria continua
d. Seria discontinua
37. Separarea unui ansamblu de produse in parti distincte, componente ale unei oferte specifice
campaniei de marketing direct, sau gruparea unor produse distincte sub acoperisul comun ale
unei oferte unice, in vederea promovarii si vanzarii lor mai facile, reprezinta continutul
modalitatii de elaborare a ofertei denumite:
a. Seria discontinua
b. Seria semicontinua
c. Seria continua
d. Seria intermitenta

38. Suprafata predeterminata ocupata de un anunt publicitar cu raspuns direct in pagina unei
publicatii cotidiane sau periodice, de obicei mai mica decat suprafata intregii pagini poarta
numele de:
a. Format recomandat
b. Format prestabilit
c. Format util
d. Format standard

39. Jean Louis Ferry considera ca, pentru a putea fi promovat si vandut folosind tehnici
specifice marketingului direct, un produs ar trebui sa genereze o marja de profit de cel putin:
a. 25%
b. 45%
c. 65%
d. 85%
40. Una dintre formulele utilizate in creatia mesajelor specifice comunicatiei directe este KISS.
Semnificatia acesteia se refera la:
a. Crearea unui text publicitar cat mai bogat in amanunte tehnice si comerciale
despre produs
b. Crearea unor materiale promotionale care sa includa neaparat fotografii si teste
explicative asociate
c. Crearea unui mesaj cat mai simplu si percutant
d. Crearea unui mesaj publicitar care sa nu stimuleze o reactie rapida, directa a
clientului potential vizat
41. Una dintre formulele utilizate in creatia mesajelor specifice comunicatiei directe este RIC.
Conform acesteia, numarul minim de secunde pentru care trebuie sa i se retina atentia
cititorului unui material promotional specific marketingului direct (pentru ca acesta sa
continue sa acorde atentie mesajului in ansamblu) este de:
a. 5
b. 20
c. 35
d. 50
42. Comunicarea directa are ca suport implementarea principiului publicitar AIDA. Conform
acestuia, clientul potential vizat prin intermediului campaniei de marketing direct parcurge
urmatoarele stadii:
a. Atentie-interes-dorinta-actiune
b. Atractie-interes-documentare-atentie
c. Actiune-informare-dorinta-atentie
d. Atentie-informare-documentare-achizitie
43. Regula de aur a celor trei C, referitoare la calitatea unui mesaj specific comunicatiei directe,
impune ca acesta sa fi caracterizat prin:
a. Claritat, concizie si credibilitate
b. Certitudine, concizie si cost minim
c. Credibilitate, comunicativitate si culoare
d. Claritate, concizie si calitate

44. In realizarea scrisorilor care compun pachetele specifice utilizate in campaniile de directmail, stimularea clientului potential inspre o anumita actiune dorita de catre organizatie este
realizata prin intermediul continutului:
a. Antetului
b. Corpului scrisorii
c. Post-scriptum-ului
d. Cuponului-raspuns
45. In realizarea scrisorilor care compun pachetele specifice utilizate in campaniile de directmail, atragerea atentiei clientului potential catre continutul scrisorii este realizata prin
intermediul continutului:
a. Antetului
b. Plicului raspuns
c. Post-scriptum-ului
d. Cuponului-raspuns
46. Pentru a creste impactul comunicarii directe realizate prin intermediul unei campanii de
direct-mail organizatia poate recurge la:
a. Eliminarea din continutul pachetului expediat a cuponului-raspuns
b. Transmiterea unui nou pachet peste cel putin 9 luni de la data precedentului
mailing adresat aceluiasi public-tinta
c. Revenirea prin intermediul telefonului orientata inspre clientii potentiali
vizati prin campanie
d. Demararea unei campanii publicitare la radio
47. Orizontul de timp in care este asteptat sa se produca practic ansamblul reactiilor clientilor
potentiali vizati prin intermediul unei campanii de direct-mail este, in medie, de circa:
a. Doua saptamani
b. Cinci saptamani
c. Opt saptamani
d. Unsprezece saptamani
48. Una dintre caracteristicile spatiului publicitar alocat de diferitele publicatii cotidiane sau
periodice pentru difuzarea anunturilor publicitare cu raspuns direct sau a celor specifice
vanzarii prin corespondenta este aceea ca, in general:
a. Aceste anunturi sunt amplasate pe copertele exterioare
b. Aceste anunturi sunt machetate in alb-negru
c. Sunt inserate numai anunturi pentru produse cu caracter tehnic
d. Spatiul publicitar alocat acestor anunturi este mai ieftin cu 10-30%
49. Operatiunile specifice de verificare a concordantei dintre continutul informational inregistrat
al bazei de date si caracteristicile prezente ale clientilor efectivi sau potentiali ai organizatiei,
inclusi in baza sa de date, fac parte din categoria generica a activitatilor de:
a. Accesibilitate a bazei de date
b. Actualizare a bazei de date
c. Deduplicare a bazei de date
d. Stratificare a bazei de date

50. Persoana care, in numele unei terte parti- proprietara al bazei de date, este responsabila de
utilizarea acesteia in cadrul unei campanii de marketing direct, gestionand operatiunile de
actualizare, gestiune si exploatare este:
a. Compilator de baza
b. Proprietar de baza
c. Manager de baza
d. Cumparator de baza
51. Mixul de marketing direct contine elemente referitoare la:
a. Baza de date, oferta, comunicare si logistica
b. Produse, pret, distributie si promovare
c. Produse, preturi, piete si promovare
d. Baze de date, segmente-tinta, consumatori-cheie si clienti
52. Materialul promotional tiparit expediat clientilor organizatiei, care include atat informatii
despre foerta de produse si servicii cat si instructiuni de raspuns sau o componenta detasabila
utilizabila ca instrument de raspuns, este denumit in literatura de specialitate:
a. Mix de marketing
b. Self-mailer
c. Mailing
d. Cupon interactiv
53. In viziunea lui Graeme McCorkell, cele patru principii pe care sprijina campaniile de
marketing direct angajate de catre diferite organizatii sunt:
a. Orientarea, interactivitatea, controlul si continuitatea
b. Caracterul de masa, comunicarea in sens unic, controlul si diversitatea
c. Personalizarea, reactivitatea, flexibilitatea si unicitatea
d. Orientarea, interactivitatea, controlul total si reactivitatea
54. Una dintre tendintele globale care a determinat dezvoltarea marketingului direct a fost:
a. Mentinerea nivelului ridicat al competitivitatii pe pietele internationale
b. Declinul marketingului de masa
c. Cresterea semnificativa a exporturilor de produse de inalta tehnologie
d. Cresterea sperantei medii de viata a consumatorilor
55. Trei dintre facilitatile majore oferite de o baza de date folosita in marketingul direct se refera
la:
a. Identificarea clientilor-cheie si a segmentelor de piata importante, furnizarea
unor informatii cu caracter predictiv, orientarea eficienta a comunicatiei de
marketing
b. Identificarea segmentelor-tinta, cresterea cotei de piata, imbunatatirea imaginii
organizatiei
c. Cresterea vanzarilor organizatiei, sprijinirea activitatilor de cercetari de
marketing, maximizarea profiturilor obtinute
d. Analiza rezultatelor financiare, facilitatea dialogului cu clientii, cresterea
notorietatii organizatiei
56. Din punct de vedere al selectivitatii, in comunicarea directa mediile cele mai eficiente sunt:
a. Telefonul si serviciile postale
b. Telefonul si presa specializata
c. Serviciile postale si presa nespecializata

d. Presa cotidiana si televiziunea


57. In opinia lui Bob Stone, realizarea unei combinatii intre o oferta promovata prin intermediul
tehnicililor de marketing direct si o loterie organizata cu participarea tuturor celor care au
reactionat in ruma campaniei desfasurate conduce la o crestere a numarului de comenzi cu
circa:
a. 35%
b. 45%
c. 55%
d. 65%
58. Din punct de vedere al momentelor de timp in care sunt expediate trimiterile catre clientii
efectivi sau potentiali ai organizatiei, comunicatia directa poate fi clasificata in:
a. Comunicatie sezonala si comunicatie seriala
b. Comunicatie seriala si comunicatie paralela
c. Comunicatie continua si comunicatie discontinua
d. Comunicatie permanenta si comunicatie :partiala
59. Din punct de vedere al evaluarii eficientei campaniilor specifice, cel mai important avantaj
asociat marketingului direct il constituie:
a. Utilizarea unor medii de comunicare generale
b. Caracterulor sau total masurabil
c. Ratele de raspuns generate, de peste 20-30%
d. Posibilitatea de a crea mesaje cu caracter afectiv
60. Trei componente le campaniei de marketing direct care fac obiectul testarii preliminare a
acesteia sunt:
a. Oferta, formatul si creatia
b. Oferta, pretul si rata de raspuns=
c. Actualitatea bazei de date, rata de raspuns neta si cota de piata
d. Produsul, tinta campaniei si cota relativa de piata
61. In planificarea campaniilor de marketing direct sunt parcurse trei stadii esentiale. Acestea
sunt:
a. Formularea obiectivelor, stabilirea actiunilor si definirea gradului de control
asupra rezultatelor
b. Recrutarea noilor clienti ai organizatiei, crearea si gestiunea bazei de date a
organizatiei si mentinerea clientilor la un nivel inalt de fidelitate fata de
organizatie
c. Formularea strategiilor de marketing, definirea tacticilor de marketing direct si
identificarea tintei campaniei
d. Exploatarea bazelor de date, crearea unor mesaje interactive, desfasurarea
campaniei si evaluarea rezultatelor acesteia
e.
62. Trei atuuri majore pe care utilizarea bazelor de date le imprima marketingului se refera la:
a. Masurabilitatea, caracterul testabil si impersonalitatea sa
b. Masurabilitatea, selectivitatea si traditionalismul sau
c. Flexibilitatea, selectivitatea si masurabilitatea acestuia
d. Caracterul sau testabil, caracterul sau ofensiv si dinamismul acestuia

63. Trei surse interne de constituire a unei baze de date utilizabile penru proiectarea si
desfasurarea unei campanii de marketing direct sunt:
a. Fisele clientilor, datele reprezentantilor de vanzari si rapoartele de service
b. Anuarele tip pagini nationale, certificatele de garantie si cupoanele raspuns
c. Registrul Cometrului, Pagini Aurii si Cartea Galbena
d. Registrul de sugestii si reclamatii, datele contabile si internetul
64. Primele inceputuri ale internetului sunt legate in anul 1969 si au avut ca obiect domeniul:
a. Stiintific
b. Politic
c. Militar
d. Economic
65. La sfarsitul anului 2000, cei mai multi utilizatori internet erau localizati in:
a. Uniunea Europeana
b. SUA
c. Japonia
d. Federatia Rusa
66. La jumatatea anului 2000, numarul paginilor web existente pe internet era de circa:
a. 1,4 miliarde
b. 2,7 miliarde
c. 4,1 miliarde
d. 4,7 miliarde
67. Acronimul HTML, cu referire la limbajul cel mai frecvent folosit pentru a crea documente
plasate pe internet, are semnificatia:
a. HyperText Media Language
b. HyperText Markup Language
c. High Technology Media Language
d. HighTech Marketing Language
68. Rata impresionanta de crestere a site-urilor web este o expresie specifica a:
a. Selectivitatii mai bune a publicitatii on-line
b. Calitatii mai ridicate a audientei on-line
c. Flexibilitatii sporite a publicittii on-line
d. Costurilor mai scazute ale campaniilor on-line
69. Unul dintre obiectivele urmarite prin intermediul publicitatii on-line se refera la:
a. Formarea atitudinii consumatorilor fata de organizatie
b. Maximizarea profiturilor organizatiei pe termen scurt
c. Crearea de notorietate pentru organizatie
d. Investigarea nevoilor consumatorilor
70. Din punct de vedere al obiectivului publicitatii on-line de creare a notorietatii organizatiei,
atunci cand este vizata o audienta specificata, obiectivul distinct al campaniei se refera la:
a. Cresterea nivelului de informare a consumatorilor
b. Cresterea nivelului de retinere a organizatiei
c. Adaptarea organizatiei la conjunctura pietei
d. Integrarea cu instrumentele marketingului traditional

71. Printre elementele care apar in majoritatea mannerelor publicitare difuzate pe internet se
numara:
a. Cifra de afaceri a organizatiei, sloganul sau publicitar si fotografia managerului
sau general
b. Numele organizatiei, sloganul publicitar si pretul maxim al produsului
c. Adresa postala a organizatiei, indemnul la ratiune catre consumator si logo-ul
organizatiei
d. Numele organizatiei, un cadou gratuit oferit si principalul avantaj asociat
produsului
72. Conform unui studiu realizat de firma americana Active Media Research, cele mai frecvente
utilizari in scop comercial ale postei electronice au fost realizate de catre firmele care vand:
a. Bunuri de consum
b. Produse de interes personal
c. Computere si articole electronice
d. Produse financiare si de investitii
73. Elementul-cheie al proiectarii unei campanii de direct e-mail il constituie:
a. Alocarea unui buget de marketing de cel putin 10.000 de dolari SUA
b. Ameliorarea atitudinii consumatorilor fata de organizatie
c. Definirea exacta a tintei de comunicatie
d. Integrarea cu alte medii de comunicare traditionale
74. Componentele unui mesaj de posta electronica folosit intr-o campanie de direct e-mail sunt:
a. Subiectul, mesajul, relatiile si instrumentul de raspuns
b. Subiectul, obiectul, clientul potential si bugetul
c. Obiectul, elementele grafice, tinta de comunicatie si relatiile
d. Obiectul, elementele de continut, relatiile si componenta anti-spamming
75. Ansamblul de consumatori efectivi sau potentiali care utilizeaza internetul pentru a schimba
informtii pe o anumita tema de interes reciproc formeaza:
a. Un grup de discutii
b. Un club virtual
c. O asociatie profesionala
d. O asociatie de marketing on-line
76. O analiza comparativa a cluburilor, ca tehnica specifica marketingului direct si a grupurilor
de discutii, ca suport al actiunilor de marketing on-line ale organizatiei, releva faptul ca:
a. Cluburile presupun o comunicatie in paln vertical in timp ce grupurile de
discutii facilizteaza discutiile interactive, in plan orizontal
b. Intrarea in club depinde exclusiv de interesul consumatorului, organizatia neputan
controla in nici un fel procesul
c. Grupurile de discutii sunt caracterizate printr-o atitudine predominant pasiva a
membrilor lor
d. Intrarea in grupurile de discutii depinde semnificativ de cumpararea produsului
sau serviciului promovat de organizatie
77. Rata de acces a unui banner publicitar se situeaza, in mod traditional, la nivelul de:
a. Sub 1%
b. 1-5%

c. 6-15%
d. 16-30%
78. Ponderea persoanelor care au vizitat un site web si au intreprins o actiune favorabila
organizatiei (comandandu-i produsele sau serviciile, solicitand informatii suplimentare
despre acestea, abonandu-se la newsletter-ul organizatiei etc.) este exprimata de indicatorul:
a. Rata de acces
b. Rata de conversie
c. Rata de schimb
d. Rata de impresie
79. Trei elemente-cheie in alegerea unui server pentru gazduirea site-ului web al organizatiei
sunt:
a. Posibilitatea de a fi stocata cat mai multa informatie, facilitatile de urmarire a
traficului, viteza cat mai lenta de transmitere a datelor
b. Posiblitatea de a reexpedia posta electronica, posibilitatea de a stoca o cantitate
medie de informatie, cost cat mai ridicat pe megabyte-ul de informatie traficat
c. Posibilitatea de a fi stocata cat mai multa informatie, facilitatile de urmarire
a traficului, viteza cat mai rapida de transmitere a datelor
d. Posibilitatea de a nu primi posta electronica, posibilitatea de a stoca o cantitate
medie de informatie, cost minim pe megabyte-ul suplimentar de informatie
traficat
80. Un exemplu de actiune de marketing on-line intreprinsa in vederea promovarii site-ului web
al organizatiei il constituie:
a. Derularea unei campanii de publicitate la televiziune
b. Derularea unei campanii de publicitate in presa scrisa
c. Desfasurarea unei campanii de direct e-mail
d. Pariciparea la un targ specializat de computere si internet
81. Un exemplu de campanie integrata de marketing on-line, presupunand utilizara combinata a
unor instrumente specifice active si pasive, este cel al unei campanii folosind concomitent:
a. Posta electronica si grupurile de discutii
b. Publicitatea on-line si site-ul web
c. Comertul electronic si grupurile de discutii
d. Posta electronica si publicitatea on-line
82. Comunicatia de marketing on-line poate fi caracterizata ca fiind:
a. Rationala si accentuand abordarea directa a consumatorului potential
b. Eomotionala si accentuand abordarea indirecta a consumatorului potential
c. Rationala si accentuand abordarea indirecta a consumatorului potential
d. Emotionala si accentuand abordarea directa a consumatorului potential
83. Evaluarea eficientei actiunilor de marketing on-line ale organizatiei presupun considerarea
unuia dintre urmatorii indicatori:
a. Bugetul pentru cercetare-dezvoltare al organizatiei
b. Rata de raspuns generata in urma fiecarei actiuni de marketing on-line
c. Frecventa cumpararii produselor organizatiei
d. Bugetul de marketing al organizatiei

84. Rata globala de raspuns, la sfarsitul primlui trimestru al anului 2001, la actiunile de
marketing on-line ale organizatiei s-a ridicat 5%. Rata de raspuns corespunzatoare
instrumentelor de marketin folosite a fost urmatoarea: 2% pentru publicitatea on-line, 9%
pentru posta electronica si 4% pentru grupurile de discutii si 6% pentru site-ul web dezvoltat.
Concluziile care se desprind in urma evaluarii sunt:
a. Rata de raspuns globala este foarte buna, posta electronica va deveni
instrumentul de marketing on-line principal al organizatiei
b. Rata de raspuns globala este satisfacatoare, publicitatea on-line va deveni
instrumentul de marketing on-line principal al organizatiei
c. Rata de raspuns globala este foarte slaba, posta electronica si site-ul web vor
deveni instrumentele de marketing on-line principale ale organizatiei
d. Rata de raspuns globala este imposibil de evaluat, grupurile de discutii vor deveni
instrumentul de marketing on-line principal al organizatiei
e.
85. Instrumentul folosit pentru a realiza dialogul cu consumatorul efectiv sau potential in cadrul
campaniilor active de telemarketing este:
a. Scenariul telefonic
b. Ghidul de apel telefonic
c. Ghidul de telemoderare
d. Telechestionarul autoasistat
86. Conceptul de dezvoltare a campaniei de marketing direct se refera la combinarea unor
elemente specifice, intr-un orizont de timp determinat, in vederea formularii si implementarii
unor strategii de comunicare directa. Aceste elemente se refera la :
a. Tinta campaniei, mediile folosite, oferta campaniei si creatia mesajului
b. Tinta campaniei, produsele promovate, canaele de distributie si difuzarea
mesajului
c. Produsele, preturile, distributia si promovarea produselor organizatiei
d. Vanzarile, profiturile, cota de piata si imaginatia organizatiei
87. Una dintre strategiile de comunicatie utilizate in crearea mesajelor specifice campaniilor de
marketing direct este desemnata cu acronimul SMART. Semnificatia acestuia este
urmatoarea:
a. Specific-masurabil-abordabil-realist-la timp
b. Sursa-mesaj-atentie-raspuns-test
c. Specific-medii-atractie-relatie-la timp
d. Sursa-masurabil-atentie-reactie-test
88. Unul dintre indicatorii productivitatii in cazul campaniilor de telemarketing se refera la:
a. Rata de contacte cu decidentii
b. Rata de contacte cu consumatorii potentiali
c. Rata de contacte cu consumatorii efectivi
d. Rata de contacte cu publicul-tinta
89. Penru preluarea comenzilor de produse si servicii din partea consumatorilor interesati, solutia
cea mai accesibila si mai usor de operationalizat pentru organizatie este:
a. Punerea la dispozitia consumatorilor a unei adrese de posta electronica

b. Anuntarea transmiterii cupoanelor de comanda ale produselor numai catre o


casuta postala
c. Infiintarea unei linii telefonice dedicate exclusiv preluarii reactiilor din
partea consumatorilor
d. Comunicarea exclusiv prin posta cu consumatorii
90. Evaluarea masurii in care clientul potential este interesat de oferta de produse si servicii a
organizatiei sau, in general, de obiectul promovarii prin intermediul campaniei de marketing
direct, poarta denumirea de operatiune de:
a. Prospectare
b. Cercetare
c. Calificare
d. Evaluare
91. Estimarile firmelor specializate in prestarea serviciilor de marketing direct referitoare la piata
marketingului direct in Romania arata ca , in 2000, dimensiunea acesteia a fost de circa:
a. 1 milion de dolari SUA
b. 8 milioane de dolari SUA
c. 15 milioane de dolari SUA
d. 30 milioane de dolari SUA
92. Una dintre diferentele dintre telemarketing (marketingul telefonic) si televanzare (vanzarea
telefonica) are in vedere faptul ca:
a. Marketingul telefonic a aparut inaintea vanzarii prin telefon
b. Telemarketingul urmareste o gama mult mai variata de obiective
c. Telemarketingul este folosit mai ales in mod independent de celelalte instrumente
de comunicare specifice marketingului direct si marketingului in general
d. Televanzarea este realizata folosind ca suport un scenariu telefonic
93. Unul dintre avantajele asociate telemarketingului este legat de:
a. Flexibilitatea sa
b. Costul ridicat al unui contact cu consumatorul potential
c. Posibilitatea de a nu-l integra cu celelalte medii de comunicare
d. Dimensiunea unica pe care o transmite consumatorului (doar sunetul)
94. Unul dintre dezavantajele telemarketingului este legat de:
a. Impactul sau semnificativ asupra consumatorului
b. Acuratetea sa ridicata
c. Absenta unui angajament confimat din partea consumatorului (acesta exista
doar verbal)
d. Caracterul controlabil al operatiunilor de telemarketing
95. Una dintre primele incercari de introducere si utilizare a aplicatiilor telematice in sfera
marketingului directy a fost reprezentata de:
a. Dezvoltarea retelei Minitel in Franta
b. Dezvoltarea internetului
c. Cresterea gradului de dotare cu calculatoare personale
d. Crearea programelor de teletext ale diferitelor posturi de televiziune
96. Printre numele cele mai importante activand in vanzarea prin corespondenta in Europa se
numara:
a. Montogomery Ward, Sear Roebuck si JC Penney
b. Neckermann, Quelle si Trois Suisses

c. TV Shop, Home Shopping Network si Cash TV


d. Amazon, Barnes and Nobles si WalMart