Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte teorie- examen chimie:

1. Solutii de electrolit. Disocierea electrolitica. Conductivitatea electrica a solutiilor de electrolit;


pH-ul solutiilor de electrolit.
2. Reactii redox. Electrod (Definitie; Cauzele aparitiei potentialului de electrod). Strat dublu
electric. Potentialul de electrod (Ecuatia lui Nernst).
3. Potential de electrod: Definitie; Ecuatia lui Nernst; Seria Volta; Tipuri de electrozi.
4. Pile electrice (Celule Galvanice): Definitie; Polaritatea pilei electrice si a celulei de electroliza;
Schema unei Pile Electrice; Lant electrochimic; Reactii Redox in pila electrochimica; Tensiunea
Electromotoare (E) a pilei electrice; Caracteristicile pilelor electrice.
5. Pile electrice reversibile si ireversibile: Definitie si schema unei pile electrice; Asemanari si
deosebiri; Exemple.
6. Pile electrice Primare, ireversibile: Schema generala a unei Pile Electrice; Definitia pilelor
electrice Primare si Caracteristici; Clasificare; Exemple (Pila Leclanch, Pile neconventionale
primare cu Litiu).
7. Pile electrice Secundare (Acumulatorii): Schema generala a unei Pile Electrice; Definitie
acumulatori; Clasificarea acumulatorilor; Acumulatorii conventionali acizi si alcalini exemple si
caracteristici.
8. Pile de combustie: Caracteristici generale; Exemple: - Pila de combustie H2/O2, aer; Schema
generala a unei Pile Electrice;
9. Electroliza: Definitie; Schema de Electroliza; Etapele electrolizei; Legile electrolizei. Ordinea
desfasurarii reactiilor la electrozii celulelor de electroliza.
10. Electroliza: Definitie; Schema de Electroliza; Aplicatii practice ale electrolizei in diferite domenii
industriale.
11. Coroziunea materialelor metalice: Definitie; Cauza principala a coroziunii; Clasificare; Indici de
apreciere a coroziunii.
12. Coroziunea chimica a materialelor metalice: Definitie si caracteristici; Coeficient de
expansiune; Etapele procesului global de crestere a peliculei de oxid; Coroziunea in gaze uscate
(Decarburare).
13. Coroziunea electrochimica a materialelor metalice: Definitie; Reactii la electrod in medii
diferite (depolarizarea cu H2 si O2); Clasificare; Mecanismul coroziunii electrochimice (Teoria
pilelor locale de coroziune).
14. Coroziunea Galvanica, Coroziunea Neomogena, Coroziunea cu aeratie diferentiala
definitii; exemple; reactii.
15. Protectie electrochimica catodica a metalelor impotriva coroziunii cu anozi de sacrificiu si cu
sursa exterioara de curent (Definitie; Principiul metodei; Exemple; Reactii).
16. Protectie electrochimica anodica a metalelor impotriva coroziunii. Curba de pasivare. (Definitie;
Principiul metodei; Exemple).

Subiecte probleme:
1. Ce greutate (m) va pierde un rezervor de fier (z = 2) de suprafa 15 cm2 supus coroziunii
electrochimice dac timp de 1 an intensitatea curentului de dizolvare anodic a fost 0,75 mA? Se
cunosc: AFe = 56 g/mol; F = 96500 As = 26,8 Ah,
2. S se determine viteza de coroziune (Vcor) in [g/m2h] si in [mg/dm2zi] a unei piese din Fier (z=2)
cu suprafata S=200 mm2, care staioneaz ntr-o soluie acid, timp de 10 ore, pierznd astfel din
greutate 0,002 g. Precizai procesele electrochimice care au loc i electrozii la care au loc aceste
procese (Reactii redox la Anod si la Catod).
3. In cat timp o bara de zinc de suprafata 10 dm2 pierde in greutate 1 g daca curentul de dizolvare
anodica este 0,1 mA Se cunosc: AZn = 65 g/mol; F = 96500 As = 26,8 Ah,

4. O bara de otel (z = 2) cu suprafata de 30 dm 2 si o masa de minitial = 25,27 g, se introduce intr-o baie


de acid sulfuric. Dupa 120 min masa probei scade la m final = 25,25 g. Sa se calculeze viteza de
coroziune a metalului in [g/m2h] si in [mg/dm2zi]. Se cunosc: AFe = 56 g/mol; F = 96500 As =
26,8 Ah,
5. Pentru a proteja fierul (z = 2) de coroziune in mediu acid se fixeaza pe suprafata lui o bara de zinc
(z = 2). a) Sa se scrie reactiile care au loc inainte de fixarea barei de zinc si dupa fixarea ei; b) Sa
se stabileasca consumul de material (Vcor) in [g/m2h] daca densitatea de curent in pila galvanica
Fe-Zn este de i = 0,25 mA/m2. Se cunosc: AZn = 65 g/mol; F = 96500 As = 26,8 Ah,
6. O celula de producere a aluminiului (z = 3) prin electroliza solutiei de alumina in criolita topita
necesita 20000 A. Cat aluminiu (mp) se obtine pe zi in celula de electroliza presupunand ca
randamentul este 92%. Se cunosc: AAl = 27 g/mol; F = 96500 As = 26,8 Ah.
7. Sa se calculeze curentul de electroliza (I) si timpul de electroliza (t) necesar depunerii unui strat de
cupru de grosime () 0,2 mm pe o suprafata (S) de 1 cm2 cu randamentul de 100%, daca densitatea
de curent (i=I/S) este 1,5 A/dm2. Se cunosc: ACu=63g; z=2; F=96500 As.
8. Sa se calculeze tensiunea electromotoare standard (E0) a unei pile cu un electrod din Al si altul din
Ni. Scrieti lantul electrochimic al pilei astfel formate. Se cunosc: (0Al3+/Al = -1,69V, 0Ni2+/Ni=
-0,250 V).
9. S se calculeze constanta de echilibru a reaciei: Zn Cu 2 Zn 2 Cu , tiind c pila Daniell are
o tensiune electromotoare egal cu 1,1V. Se cunosc: F=96500 As; T=298 K; R=8,31 J/mol K;
10. T.E.M. (E) a pilei electrice reversibile Ni/NiSO4//H2SO4/H2(Pt) este egala cu 0,309V. ( 0Ni2+/Ni=
-0,250 V, 0H2/H+ = 0 V)
a) Sa se scrie reactiile la electrozi si reactia de descarcare.
b) Sa se stabileasca activitatea ionilor de Ni (aNi+2) daca activitatea ionilor de H+ este 1M. Se cunosc:
F=96500 As; T=298 K; R=8,31 J/mol K.
11.

Cunoscndu-se valorile potenialelor standard ale ctorva electrozi metalici s se propun cteva

cupluri de pile electrice a cror tensiune electromotoare (E) s aib valoarea 1V (0,1V).
0
0
0
0
0
Se cunosc: Au 1,36V ; Cu 0,34V ; Sb 0,20V ; Zn 0,76V ; Al 1,69V
12. Sa se scrie pila electrica a carei reactie de descarcare este : Sn+Pb +2Pb+Sn+2 . Sa se scrie
reactiile de la anod si de la catod si sa se calculeze t.e.m. standard (E0) si G de echilibru.
Se cunosc: 0Sn+2/Sn= - 0,140V si 0Pb+2/Pb= - 0,136V, F = 96500 As.
13. La electroliza unei solutii de fier la o intensitate de 4 A si un randament de 80%, se depun in 2
ore 4,45 g fier (mp). Care este starea de oxidare (z) a fierului in solutia respectiva. Se cunosc: AFe= 56
g/mol; F = 96500 As = 26,8 Ah.
14. Se cupreaza cu randament de 100% prin electroliza cu anod solubil de cupru un obiect cu
dimensiunile 10-20 cm. Stratul de Cu depus are grosimea de =0,005 mm iar densitatea de = 8,9 g/cm3.
Sa se scrie reactiile care au loc la electroliza CuSO 4 si sa se calculeze timpul de cuprare daca intensitatea
curentului este I = 5 A. Se cunosc: ACu=63g/mol; z=2; F=96500 As.

15. Pentru acoperirea completa a unui obiect de podoaba este necesara o cantitate de 2,5 g Ag.
Folosindu-se la electroliza un anod de argint intr-o celula electrolitica cu solutie de AgNO 3, timp de
10 min se cere: a) reactiile la electrozi; b) intensitatea curentului folosit la argintare; c) daca se
foloseste un curent de 5 A, care este randamentul de curent?
Se cunosc: AAg= 108 g/mol; F = 96500 As = 26,8 Ah;
16. Care din urmatoarele metale sunt recomandate pentru a fi folosite ca anod de sacificiu pentru a
proteja impotriva coroziunii conductele de Fe ingropate in pamant a) Al; b) Mg; c) Na; d) Pb;
e) Ni; f) Zn
Scrieti reactiile de coroziune care au loc pentru fiecare caz in parte. Se cunosc potentialele standard:
Fe / Fe 0,44V ; Al / Al 1,66V ; Mg / Mg 2,37V ; Na / Na 2,71V ; Pb / Pb 0,131V
2

Ni 2 / Ni 0,23V ; Zn 2 / Zn 0,76V

S-ar putea să vă placă și