Sunteți pe pagina 1din 6

REGULAMENT DE ORDINE

INTERIOARA
CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 1


CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
3
CAPITOLUL III - NORME DE IGIEN SI DE SECURITATEA MUNCII
5
CAPITOLUL IV - DISCIPLINA MUNCII SI RSPUNDEREA DISCIPLINAR (SANCTIUNI)6
CAPITOLUL V - RECOMPENSE
7
CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE 7

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE


Art.1 Regulamentul de Ordine Interioar, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii
n cadrul SC ________________ SRL, n conformitate cu prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003 si
cele ale legislatiei n domeniu.
Art.2 Salariatii SC ________________ SRL au obligatia s respecte regulile generale privind organizarea
muncii, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.
Art.3 Regulamentul se aplic tuturor salariatilor angajati cu contract de munc, denumiti n continuare
personalul ________________ SRL, precum si persoanelor detasate sau care efectueaz stagii de practic
n cadrul SC ________________ SRL.
Art.4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
1. Organizarea muncii, drepturile si obligatiile personalului;
2. Norme de igien si de securitate a muncii;
3. Disciplina muncii si rspunderea disciplinar.
Art.5 Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu, privind
organizarea si disciplina muncii, emise de administratorul ________________ SRL
1. ORGANIZAREA MUNCII

Art.6 Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe sptmn sau 2 ore efectiv pe zi si
10 ore pe saptamana (dupa caz) si este valabil pentru tot personalul SC ________________ SRL,
indiferent de functia ocupat.
Art.7 (1) Programul zilnic de lucru ncepe la ora 800 si se termin la ora 1600, pentru personalul angajat
cu o norma de lucru de 8 ore pe zi.
(2) Programul de lucru prevzut la alin.(1) este obligatoriu pentru personalul care si desfsoar activitatea
la sediul ________________ SRL, la punctele teritoriale sau pe teren.
(3) Activitatea specifica fiecarui angajat, se poate desfsura si n afara orelor de program stabilite la alin.(1),
in functie de activitatiile pe care firma le desfasoara, cu o informare prealabila a angajatilor.
(4) Conducerea ________________ SRL are dreptul, respectnd legislatia n vigoare, s modifice
programul de lucru n functie de necesittile companiei.
Art.8 Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul companiei, n cazurile si conditiile prevzute de
legislatia n vigoare.
Art.9 (1) Evidenta prezentei la serviciu se tine pe fiecare punct de lucru sau stand n parte, pe baza
condicii de prezent, n care personalul va semna zilnic, la nceputul si sfrsitul programului de lucru.
(2) n cazul n care angajatul ntrzie sau absenteaza de la locul de munca si acest lucru se datoreaza unor
situatii neprevzute sau a unor motive independente de vointa angajatului (boal, accident, etc.) salariatul
are obligatia de a informa in scris, n urmtoarele dou zile lucrtoare, pe administratorul
________________ SRL.
Art.10 (1) Angajatii companiei ________________ SRL pot fi nvoiti s lipseasc de la serviciu, n interes
personal un numr de maxim 4 ore n cursul unei zile.
(2) Biletul de voie se ntocmeste de administrator si va cuprinde mentiunea c angajatul pleac n interes
personal motivat, data, ora cnd ncepe nvoirea si durata acesteia.
(3) Administratorul ________________ SRL sau persoana desemnata de acesta va tine evidenta nvoirilor
efectuate lunar de fiecare persoan n parte si va scdea durata acestora din programul normal de lucru cu
reducerea corespunztoare a drepturilor salariale.
Art.11 ________________ SRL poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii si fr plat la cererea
celor interesati.
Art.12 (1) Programarea concediilor de odihn se face la sfrsitul fiecrui an pentru anul viitor. Propunerile
de programare a concediilor se fac de catre fiecare angajat in parte si se aprob de administratorul
companiei.
(2) Ordinea efecturii concediilor de odihn va fi stabilit esalonat n tot cursul anului, tinndu-se seama de
buna desfsurare a activittii dar si de interesele personalului.
Art.13 Administratorul ________________ SRL va tine evidenta ntrzierilor, nvoirilor, a concediilor de
boal, de studii si fr plat si separat, a concediilor de odihn.
2. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A SALARIATILOR DIN CADRUL
________________ SRL
Art.14 n exercitarea atributiilor de serviciu, salariatii ________________ SRL au obligatia de a avea un
comportament profesionist si corectitudine in promovarea produselor companiei.
Art.15 Salariatii ________________ SRL au obligatia ca, prin actele si faptele lor, s respecte Constitutia,
legile trii si s actioneze pentru punerea n aplicare a dispozitiilor legale, n conformitate cu atributiile care
le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Art.16 (1) Salariatii ________________ SRL au obligatia de a apra n mod loial prestigiul companiei,
precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale
ale acestei entitati.
(2) Salariatilor ________________ SRL le este interzis:
a. s exprime n public aprecieri neconforme cu realitatea n legtur cu activitatea ________________
SRL, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;
b. s fac aprecieri neautorizate n legtur cu litigiile aflate n curs de solutionare si n care
________________ SRL are calitatea de parte;
c. s dezvluie informatii care nu au caracter public, n alte conditii dect cele prevzute de lege, dac nu
sunt abilitati n acest sens;

d. s nu dezvluie informatiile la care au acces n ndeplinirea atributiilor de serviciu, dac aceast


dezvluire este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile
________________ SRL;
(3) Prevederile alin.(2) se aplic si dup ncetarea raportului de munca, pentru o perioad de inca 3 ani.
(4) Dezvluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea
informatii, la solicitarea reprezentantilor unei autoritti ori institutii publice, este permis numai cu acordul
administratorului ________________ SRL.
Art.17 (1) n relatiile interpersonale ale angajatilor ________________ SRL, precum si cu alte persoane
fizice sau juridice, angajatii sunt obligati s aib un comportament bazat pe respect, bun-credint,
corectitudine si amabilitate.
(2) Angajatii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnittii persoanelor din cadrul
________________ SRL, precum si persoanelor cu care intr n legtur n exercitarea sarcinilor de
serviciu, prin:
a. ntrebuintarea unor expresii jignitoare;
b. dezvluirea unor aspecte ale vietii private;
c. formularea unor sesizri sau plngeri calomnioase.
(2) Salariatii ________________ SRLau obligatia s foloseasc timpul de lucru, precum si bunurile
apartinnd companiei, exclusiv pentru desfsurarea activittilor aferente atributiilor de serviciu stabilite.
CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art.18 Personalul ________________ SRL, are urmtoarele drepturi:
a. s i se asigure stabilitate n munc, raportul de serviciu sau de munc, neputnd s nceteze sau s fie
modificat dect n cazurile prevzute de lege;
b. s beneficieze de conditii corespunztoare de munc, de protectia muncii, de indemnizatie de asigurri
sociale n cazul pierderii temporare a capacittii de munc, de pensie si de alte drepturi de asigurri sociale
prevzute de lege;
c. s primeasc pentru activitatea depus drepturile salariale stabilite potrivit legii, n raport cu pregtirea
profesional, activitatea depus si importanta acesteia;
d. s se asocieze n conditiile legii, n sindicate sau organizatii profesionale avnd ca scop reprezentarea
intereselor profesionale, promovarea pregtirii profesionale;
e. s-si exercite n conditiile legii, dreptul la grev;
f. s li se asigure repaus sptmnal si concediu de odihn anual pltit, n conditiile legii;
g. s beneficieze de concediu de studii sau fr plat, n conditiile legii;
h. s primeasc sprijin si nlesniri pentru mbunttirea pregtirii profesionale;
i. s beneficieze de egalitate de sanse si tratament conform legii;
Art.19 (1) Personalul ________________ SRL are obligatia de a respecta ordinea si disciplina la locul de
munc, de a ndeplini toate sarcinile de serviciu ce i revin potrivit fisei postului, contractului individual de
munc si dispozitiilor date de administratorul companiei;
(2) Principalele obligatii ale salariatilor din cadrul ________________ SRL sunt:
a. s-si ndeplineasc cu profesionalism, impartialitate si n conformitate cu legea ndatoririle de serviciu;
b. s se abtin de la orice fapt care ar putea s aduc prejudicii activittii ________________ SRL;
c. s respecte normele de conduit profesional si civic prevzute de lege;
d. s respecte programul de lucru stabilit si s foloseasc cu eficient timpul de munc;
e. s respecte ordinea si disciplina la locul de munc, s manifeste colegialitate si tolerant n relatii cu
colegii de serviciu;
f. s execute ntocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin si s cunoasc bine produsele ce le
promoveaza;
g. s pstreze secretul de serviciu si confidentialitate, n legtur cu faptele, informatiile sau documentele de
care iau cunostint n exercitarea atributiilor de serviciu;
h. s se prezinte la serviciu n stare corespunztoare ndeplinirii n bune conditii a sarcinilor ce le revin;
i. s-si perfectioneze pregtirea profesional, s participe nemijlocit la sedintele profesionale sau cursurile
organizate de companie n acest scop;

a. s respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a oricror altor situatii care ar
putea pune n primejdie cldirile, viata si integritatea corporal a sa sau a altor persoane;
b. s respecte regulile de acces n companie, s ia msuri de ndeprtare a oricror persoane, dac
prezenta acestora ar putea provoca pericol pentru siguranta sau functionarea normal a
________________ SRL;
c. s nstiinteze administratorul companiei de ndat ce au luat cunostint de existenta unor greutti sau
lipsuri;
d. s cunoasc continutul actelor normative, regulamentelor si al oricror altor dispozitii cu caracter
normativ n legtur cu atributiile si sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfsurat, conformnduse acestora ntocmai;
e. s se abtin n exercitarea atributiilor ce i revin de la exprimarea sau manifestarea public a convingerilor
lor politice, s nu favorizeze vreun partid politic si s nu participe la activitti politice n timpul programului de
lucru;
f. s rezolve n termenele stabilite de ctre administratorul companiei, lucrrile repartizate;
g. s nu introduc, distribuie si s nu consume buturi alcoolice sau substante halucinogene n cadrul
companiei;
h. s respecte ntocmai prevederile legale privind circuitul documentelor n cadrul ________________ SRL.
Art.20 (1) SC ________________ SRL are, n principal, urmtoarele drepturi:
a. s stabileasc organizarea si functionarea unittii;
b. s stabileasc atributiile corespunztoare pentru fiecare salariat, n conditiile legii;
c. s dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalittii lor;
d. s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e. s constate svrsirea abaterilor disciplinare si s aplice sanctiunile corespunztoare, potrivit legii si
regulamentului intern.
(2) SC ________________ SRL n revin, n principal, urmtoarele obligatii:
a. s informeze salariatii asupra conditiilor de munc si asupra elementelor care privesc desfsurarea
relatiilor de munc;
b. s asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de
munc si conditiile corespunztoare de munc;
c. s acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc aplicabil si din
contractele individuale de munc;
d. s comunice periodic salariatilor situatia economic si financiar a unittii;
e. s se consulte cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentantii salariatilor n privinta deciziilor susceptibile
s afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f. s plteasc toate contributiile si impozitele aflate n sarcina sa, precum si s retin si s vireze
contributiile si impozitele datorate de salariati, n conditiile legii;
g. s nfiinteze registrul general de evident a salariatilor si s opereze nregistrrile prevzute de lege;
h. s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului;
i. s asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.
CAPITOLUL III - NORME DE IGIEN SI DE SECURITATEA MUNCII
Art.21 (1) Fiecare salariat are obligatia s asigure aplicarea msurilor referitoare la securitatea si sntatea
sa in munca, precum si a celorlalti salariati.
(2) Pentru desfsurarea activittii n conditii de securitate si sntate, personalul are urmtoarele obligatii:
a. s si nsuseasc si s respecte normele si instructiunile de protectia muncii si msurile de aplicare a
acestora;
b. s desfsoare activitatea n asa fel nct s nu se expun la pericol de accidentare sau mbolnvire
profesional, att persoana proprie ct si a colegilor;
c. s aduc la cunostint conductorilor orice defectiune tehnic sau alt situatie care constituie un pericol
de accidentare sau mbolnvire profesional;
d. s utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea institutiei;

e. s nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrar a dispozitivelor de securitate a


echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfsurarea activittii n conditii de securitate si sntate, conducerea are urmtoarele obligatii:
a. s asigure si s controleze cunoasterea si aplicarea de ctre toti angajatii a prevederilor legale n
domeniul protectiei muncii;
b. s asigure cercetarea si evidenta accidentelor de munc si a accidentelor usoare suferite de personal;
c. s asigure materialele igienico-sanitare specifice activittii desfsurate;
Art.22 (1) n caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munc, fiecare salariat va informa de
urgent administratorul companiei.
(2) Toate accidentele survenite n timpul serviciului mai ales cele cu consecinte grave, vor fi imediat aduse la
cunostinta administratorului companiei.
(3) Aceleasi reguli vor fi respectate si n cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de munc si
invers.
Art.23 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de munc, salariatii ________________ SRL au
urmtoarele obligatii:
a. salariatii rspund pentru respectarea normelor de igien si de tehnica securittii muncii;
b. fumatul este permis numai n locurile special stabilite si semnalizate corespunztor, fr a fi afectat buna
desfsurare a activittii companiei;
c. se interzice pstrarea, distribuirea sau vnzarea de substante sau medicamente al cror efect pot
produce dereglri comportamentale, n incinta companiei sau in mijloacele auto ale acesteia;
d. se interzice introducerea, distribuirea sau nlesnirea introducerii buturilor alcoolice n incinta companiei
sau in mijloacele auto ale acesteia.
CAPITOLUL IV - DISCIPLINA MUNCII SI RSPUNDEREA DISCIPLINAR (SANCTIUNI)
Art.24 (1) Orice actiune sau inactiune, svrsit cu vinovtie de ctre personalul companiei, prin care au
fost nclcate ndatoririle de serviciu, normele de conduit profesional si civic prevzute de lege,
regulamentul de ordine interioar, contractul individual de munc sau dispozitiile legale ale conductorilor
ierarhici, constituie abatere disciplinat si se sanctioneaz conform prevederilor prezentului regulament.
(2)Constituie abatere disciplinar urmtoarele fapte:
a. ntrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor;
b. neglijenta repetat n rezolvarea lucrrilor;
c. desfsurarea altor activitti dect cele stabilite prin fisa postului n timpul orelor de program;
d. refuzul nejustificat de a ndeplini sarcinile si atributiile de serviciu;
e. lipsa nemotivat de la serviciu sau ntrzierea repetat de la serviciu;
f. prsirea sediului companiei, a punctului de lucru sau a standurilor de vanzare n timpul orelor de program
fr aprobarea conducatorului de grup sau a administratorului companiei;
g. manifestri care aduc atingere prestigiului companiei;
h. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;
Art.25 n raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce se aplic personalului
sunt:
a. avertismentul scris;
b. suspendarea contractului individual de munc pentru o perioad ce nu poate depsi 10 zile lucrtoare;
c. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunztor functiei n care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durat ce nu poate depsi 60 de zile;
d. reducerea salariului de baz pe o durat de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e. reducerea salariului de baz si/sau, dup caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioad de 1 - 3 luni
cu 5 - 10%;
f. desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
Art.26 Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sanctiunilor disciplinare se face, potrivit
prevederilor Codului Muncii (L.53/2003).

Art.27 Rspunderea material, contraventional si penal a personalului ________________ SRL, survine


conform legislatiei n vigoare.
CAPITOLUL V - RECOMPENSE
Art.28 Personalul ________________ SRL care si ndeplineste la timp si n bune conditii atributiile si
sarcinile ce le revin si au o conduit ireprosabil, pot fi recompensati n conditiile prevzute de lege.
CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE
Art.29 Prezentul regulament se completeaz cu prevederile legislatiei n vigoare privind organizarea
muncii, drepturile si obligatiile prtilor, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si rspunderea
disciplinar, civil si penal.
Art.30 (1) Prezentul regulament intr n vigoare cu data de 21 iulie 2005, respectarea lui fiind obligatorie
pentru tot personalul ________________ SRL.
(2) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare si prin afisare la sediul
________________ SRL.
SC _______________ SRL
__________ - administrator

S-ar putea să vă placă și