Sunteți pe pagina 1din 9

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA - faza PT/PAC

Continut-cadru care include si elemente de memoriu general, elaborat conform prevederilor


din Anexa 1 - litera A, din Legea nr.50/1991 (republicata cu modificarile si completarile
ulterioare), coroborate cu exigentele consacrate in practica curenta de proiectare si avizare,
pentru constructii mici sau medii, de importanta normala sau redusa.
Capitolul I - DATE GENERALE
I.01 - Obiectul proiectului
- beneficiar (investitor) ......................;
- amplasamnent (adresa completa) B-dul Unirii, Bucuresti;
- proiectant general (de specialitate) .........................;
- numar proiect (contract) ; Sala de concerte;
- faza de proiectare PT / PAC
I.02 - Caracteristicile amplasamentului
- incadrare in localitate si zona;
Constructia se afla amplasata in Municiupiul Bucuresti, sectorul 3.
- descrierea terenului (parcelei): categoria de folosinta, suprafata, forma, dimensiuni,
vecinatati, cai de acces public, particularitati topografice, teren liber de constructii sau daca
exista constructii care se mentin sau se demoleaza;
Categorie de folosinta:
Suprafata teren:
Dimesiuni:
Cai de acces public: din Bd. Unirii, Bd. O Goga, Str. Nerva Traian si Bd. Mircea Voda
Particularitati topografice: Terenul nu prezinta nicio particulatitate topografica
Teren liber
- conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de STAS 6472/2-83 temperatura de calcul pentru vara; SR 10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna; STAS
10101/20-90 - viteza de calcul a vanturilor si STAS 10101/21-92 - incarcarile date de zapada;
Contructia fiind amplasata in jud. Bucuresti - Mun. Bucuresti corespunde zonei
climatice ??????
- zona seismica de calcul - zona C, se caracterizeaza, conform Normativulului P100/92, prin
coeficienti ks=0.20 si Tc= 1.5, iar conform STAS 11.100/77, in zona cu intensitate seismica de
grad 8. ( Conform P100-1/2006 Tc = 1.6 )
- particularitati geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic anexat la proiect);
- conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUG Mun. Bucuresti, aprobat
prin HCL nr......./........... (dupa caz PUZ sau PUD), Codul Civil si Certificatul de urbanism
nr. ...../.............., emis de Primaria Bucuresti ;
- relatia cu constructiile invecinate, cu referiri la expertiza tehnica (in cazul alipirilor la calcan cu
o constructie existenta);
?????
- daca exista retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de
protectie;
?????
- modul de asigurare a utilitatiilor (din retelele publice existente in zona sau din surse proprii:
put pentru alimentarea cu apa, bazin vidanjabil etans, etc.).
Asigurarea utilitatilor se va realiza din retelele publice existente.
I.03 - Caracteristicile constructiei propuse
- functiunea: Sala de concerte

- dimensiunile maxime la teren: 90 x 120 m ???


- regim de inaltime S1+S2+P+2
HMAX. CORNISA (STREASINA) = ............ m; HMAX. COAMA = ............ m
- suprafata construita - Sc = 8800 mp;
POT = 82%
- suprafata desfasurata - Sd = 44641 mp; CUT = 2.6
- suprafata utila totala - Su = 42641 mp;

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA C DE IMPORTANTA (conform HGR nr.


766/1997) si la CLASA " III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).
I.04 - Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata aliniament (limita de proprietate dinspre
strada) si celelalte limitele de proprietate, precizarea cotei 0,00 in cote RMN sau in raport cu elemente
fixe din teren.
In cazul constructiilor mari sau cu o planimetrie complexa pentru trasarea constructiei trebuiesc
precizate coordonatele de colt ale acesteia, raportate la un sistem de coordonate local sau la sistemul
de coordonate national.
In cazul interventiei de orice fel la o constructie exisenta se va insera un subcapitol privind analiza
situatiei existente cu referiri la anul constructiei si numele arhitectului initial (cand acesta este
cunoscut), stilul constructiei, starea tehnica a constructiei si a instalatiilor, descrierea functionala,
finiasaje, lucrari cu valoare de patrimoniu, structura de rezistenta, nivelul de echipare tehnico-edilitara
si se vor prezenta dupa caz solutiile propuse de consolidare, remodelare, reamenajare ale
constructiei existente, conform prevederilor din expertiza tehnica.
Se vor prezenta distinct Sc, Sd, Su, POT si CUT existenti si rezultati in urma interventiilor
propuse.
Capitolul II - DESCRIEREA FUNCTIONALA
- lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri;
SUBSOL I
SUBSOL II
PARTER

Foyer cu hall de acces - 1828 m2


Garderoba - 102 m2
Sala princiala de expozitie - 320 m2
Sala secundara de expozitie- 156 m2
Bucatarie - 210 m2
Gift Shop - 49 m2
Restaurant - 474 m2

ETAJ I
Etaj II
- inaltimea spatiilor interioare;
- circulatia verticala - scari, lifturi (tip: persoane, marfa; sarcina utila, nr.persoane);
- alti parametrii functiunionali ai constructiei;
- descrierea fluxului tehnologic (daca nu face obiectul unui memoriu tehnic distinct) si
implicatiile constructive ale acestuia, in cazul constructiilor pentru activitati productive.

In raport de natura functionala a constructiei se vor preciza conditiile impuse de legislatia si


normativele tehnice specifice domeniului (de exemplu pentru locuine, scoli, gradinite, construcii
publice subterane, parcaje, benzinrii s.a.).
Capitolul III - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
III.01 - Sistemul constructiv
Structura pe cadre, cu stalpi din beton armat de 40x40 cm si grinzi de 30x60 cm si plansee de 15 cm
grosime. Invelitoarea este .....
III.02 - Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare - solutii si tehnologii prevazute,
materiale, grosimi, prescriptii tehnice care trebuiesc respectate.
III.03 - Finisajele interioare - pentru pardoseli + plinte, pereti, plafoane, pentru fiecare spatiu sau
incapere (eventual sub forma de tablou de finisaje); finisajele pentru scari; tamplaria interioara si
exterioara, prescriptii tehnice care trebuiesc respectate.
SPATIU
PARDOSEALA
PLINTA
PERETI
TAVAN
Foyer
Placi ceramice
ceramica
Tencuiala, vopsea Tavan casetat
lavabila alb
sistem Knauf
Restaurant
Strat de uzura lemn
Tencuiala, vopsea Tavan casetat
Parchet laminat
lavabila alb
sistem Knauf
Bucatarie
Placi ceramice
ceramica
Tencuiala, vopsea Tencuiala, vopsea
lavabila alb, placi lavabila alb
ceramice
Bar
Strat de uzura lemn
Tencuiala, vopsea Tencuiala, vopsea
Parchet laminat
lavabila alb
lavabila alb
Depozitare
Placi ceramice
ceramica
Tencuiala, vopsea Tencuiala, vopsea
lavabila alb
lavabila alb
Grupuri sanitare
Placi ceramice
ceramica
Tencuiala, vopsea Tencuiala, vopsea
lavabila alb
lavabila alb
Spatii tehnice
Sapa
Tencuiala
Tencuiala

finisajele pentru rampe si scari: vor fi realizate prin finisarea cu placi ceramice. Balustrada va avea
90cm inaltime si va fi realizata din otel, cu o traversa suplimentara la 60cm. Rampa va avea borduri
de 10cm inaltime si latime pe ambele partie ale acesteia Aceasta va fi confromata stadardului
romanesc de scari si parapeti, precum si normativelor de adaptarea a cladirilor pentru persoana cu
disabilitati motorii.
tamplaria exterioara va fi din aluminiu, cu geam termorezistent clar si tratament LowE. Se vor
respecta precizarile din capitolul grafic al proiectului in ceea ce priveste finisajul timplariilor.
prescriptii tehnice care trebuiesc respectate : La realizarea pardoselilor se va tine cont de normele
in vigoare de pe teritoriul tarii in ceea ce priveste declivitatile maxime acceptate precum si in ceea ce
priveste gradul de aderenta in cazul gresiei si a parchetului laminat.
III.04 - Finisajele exterioare - materiale, culori, prescriptii tehnice care trebuiesc respectate.
III.05 - Acoperisul si invelitoarea - de tip terasa (circulabila sau necirculabila) sau in pante; se vor
preciza solutiile de alcatuire, termo-hidroizolatii, materiale, culori, colectarea si scurgerea apelor
pluviale. Se va preciza modul de respectare, dupa caz, a Normativelor C 112-2003 pentru terase si C
37-1998 pentru invelitori in panta.
III.06 - Cosurile de fum (pentru centrala termica, seminee, sobe).
Centrala termica este prevazuta cu un gol pe toata lungimea incaperii, orientat catre exterior.

III.07 - Alte solutii constructive specifice proiectului.


Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)
IV.01-Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE (dupa caz se va preciza subcerinta
corespunzatoare tipului de structura) - conform prevederilor din memoriu tehnic de structura.
IV.02-Cerinta B SECURITATEA LA INCENDIU Se vor preciza urmatoarele:
a.compartimentele de incendiu;
b.riscul de incendiu si dupa caz spatiile care se incadreaza in categorii de pericol de incendiu;
c.gradul de rezisten la foc
La stabilirea rezistentei la foc a cladirilor s-au avut n vedere urmatoarele:
natura , alcatuirea si dimensiunile elementelor de constructie ;
modul de asamblare si geometria elementelor de constructie ;
combustibilitatea si densitatea sarcinii termice de incendiu date de elementele de constructie
compartimentarea antifoc ;
geometria constructiei si comportarea la foc a structurii portante .
COMPARTIMENT DE INCENDIU = grad I rezistenta la foc .
d.limitarea propagarii incendiului - inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc, antifoc, rezistente la
explozie;
-peretii spatiilor tehnice sunt incombustibili REI = 240(180) minute , iar planseul peste subsol REI =
180 minute;
-peretii holurilor de la subsol au REI = 180 minute ;
-peretii holurilor de la celelalte nivele au RF=60, , C0(CA1)/ A1,A2;
-peretii casa scarii inchise sunt incombustibili RF = 120, C0(CA1)/ A1,A2;
-peretii exterior neportanti- Cortina EI=15 metalic clasa C0(CA1)/ A1,A2;
-peretii interior neportanti EI=30, EI=60.clasa C0(CA1)/ A1,A2;
-puturile ascensoarelor se separa prin elemente A1 si A2, RF 180
- grinzile, podestele si rampele scarilor interioare inchise sau deschise - A1, A2, RF60
- planseul deasupra subsolului RF=180 B.A. C0(CA1)/ A1,A2
- planseul intre etajele de cazare RF= 90 - B.A C0(CA1)/ A1,A2
-acoperisul tip terasa este de RF 45 B.A , C0(CA1)/ A1,A2
-usa de la centrala termica , URF 90 ;
-usa la incapere statie pompe incendiu hidranti interiori URF = 30 minute ;
-usile casei de scari vor fi prevazute cu dispozitiv de autoinchidere in caz de incendiu, EI = 60
-usa la nivelul subsolului de la casa de scari va fi rezistenta la foc minim 60 minute si prevazuta cu
dispozitiv de inchidere automata sau autonchidere in caz de incendiu , pentru impiedicarea
propagarii fumului si focului la parter si sas presurizat
-usile de la subsol ale incaperilor cu risc mare de incendiu centrala termica vor fi rezistente la foc
minim 60 minute si prevazute cu dispozitiv de autoinchidere sau inchidere automata in caz de
incendiu .
e. dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu;
f.posibilitati de desfumare in caz de incendiu;
g. prevederea suprafetelor de deburare in spatiile cu pericol de explozie (de tipul centralelor
termice cu combustibil gazos);
- alte prevederi PSI impuse de specificul functional al constructiei.
IV.03-Cerinta C IGIENA ,SANATATE SI MEDIU
ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE.
1. Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior.
Se va specifica daca exista asemenea noxe.
2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si numar ocupanti .
- volum aer/ocupant,
- numar schimburi ora sau,
- asigurare ventilatie naturala/naturala asistata/artificiala.

Evitare degajari de noxe: -formaldehida, substante iritante,


-favorizare agenti biologici patogeni (laboratoare, spitale)
- Produse rezultate din metabolism (vapori de ap, bioxid de carbon, mirosuri),
determinate de :
- Numrul, activitatea, gradul de igien al surselor
- Instalaia sau echipamentele de ventilare
- Produse rezultate din procese de ardere, determinate de :
- Natura combustibilului si-sau a materialului supus arderii
- Instalaia de ardere
- Echipamentele de evacuare a gazelor arse
- Compui organici volatili, determinai de :
- Natura activitilor sau surselor
- Gradul de etanare a surselor
- Folosirea de detergeni, solveni care degaj compui organici volatili
- Ventilarea
- Macroparticule neviabile, determinate de :
- Natura activitilor sau surselor
- Ventilare
- Echipamente speciale de filtrare
- Particule viabile (insecte, protozoare, ciuperci, bacterii sau virui) , determinate de:
- Natura activitilor sau surselor
- Gradul de etanare a surselor
- Ventilare
- Umiditate
- Igradul de igien
3. Controlul climatului radiativ- electromagnetic:
-natural, (relatia cu campul magnetic natural) sau artificial.
-radioactivitate.
Emisii de la echipamente electice sau electonice
4. Posibilitati de mentinere a igienei.
-echipare cu instalatii sanitare conform normativelor (numar unitati, puncte apa, obiecte
sanitare de diferite feluri,
-posibilitati de curatire intretinere,
-in conditii normale
-in conditii speciale (spitale, laboratoare, murdarire intensa)
5. Mediul termic i umiditatea
- temperaturii aerului interior determinat n principal de:
- Instalaia de nclzire-climatizare
- Elementele cu rol termoizolator (conformarea elementelor/alctuirilor cu
rol termoizolator)
- Elementele parasolare sau alte suprafee cere determin umbriri sau
reflexii ale luminii naturale ctre interior
- Natura sau calitatea surselor de disconfort termic
- temperatura suprafeelor elementelor care limiteaz spaiul, determinat n principal
de:
- elementele cu rol temoizolator
- Elementele parasolare
- Naturii sau calitatea surselor de confort/ disconfort termic
- umiditatea aerului interior, determinat n principal de:
- natura sau calitatea surselor de vapori
- funcionarea instalaiei de ventilare-climatizare
- permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaz spaiul
- Condensul sau umiditaea la suprafaa sau n interiorul alctuirilor constructive care
limiteaz spaiul, determinate n principal de:

- Natura sau calitatea surselor de vapori sau ap


- Izolaiile hidrofuge sau straturile de rupere a capilaritii
- Termoizolaii
- Instalaiile care funcioneaz cu lichide
- Barierele de vapori sau straturile de difuzie
- Straturile de aer ventilat ale alctuirilor complexe de perei
- Permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaz spaiul
- Instalaia de nclzire-climatizare i ventilare
6. Iluminatul natural i artificial
-Natura activitilor i poziia punctelor de lucru n raport cu sursele de lumin
-Conformarea spaiilor
-Raport supraf. ferestre/pard., iluminat zenital
-Culoarea i strlucirea suprafeelor care limiteaz spaiul
-Dispozitivele parasolare sau alte elemente care determin umbrire sau reflexii ale luminii
naturale ctre interior
-Numrul, natura, poziia i fiabilitatea corpurilor de iluminat funcionale
-Transparena i curirea elementelor vitrate
7. alimentarea cu ap i igiena apei vizeaz :
- Calitatea apei la surs
- Calitatea apei la utilizator
- Instalaiile de pompare, transport, tratare, stocare i debitare
8. igiena evacurii apelor uzate vizeaz :
- Calitatea i compoziia apei la surs
- Procesele tehnologice care determin apa uzat
- Instalaiile de pompare i transport a apei uzate
9. igiena evacurii deeurilor solide vizeaz :
- Calitatea i compoziia deeurilor solide
- Procesele tehnologice care determin deeurile solide
- Modul de stocare i transport a deeurilor solide
PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE)
1. Clarificarea regimului juridic (teren, constructii existente).
2. Investitor, beneficiar de investitie (utilizator), destinatie.
3. Regim tehnic.
a. accese, circulatie (auto), asigurare parcaje proprii si pentru vizitatori.
b. aliniere, retrageri, inaltime (numar etaje),
c. asigurare utilitati, (electrice, apa, canalizare, telefon), lucrari necesare.,
d, expresivitate integrata ansamblului.
e. mod de executie (organizare santier), materiale ecologice,
4. Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat)
Protecia solului determinat de:
- Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminri ale
solului
- Instalaiile de producere, stocare, transport i evacuare a substanelor, produselor,
reziduurilor care pot determina contaminri ale solului
- Performanele elementelor constructive cu rol de izolare mpotriva polurii solului
Protecia pnzei de ap freatic determinat de:
- Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminri ale
apei freatice
- Instalaiile de producere, stocare, transport i evacuare a substanelor, produselor,
reziduurilor care pot determina contaminri ale apei freatice
- Performanele elementelor constructive cu rol de izolare mpotriva polurii apei freatice
Protecia calitii aerului exterior determinat de:

Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor care pot determina degajri de


mirosuri, gaze de ardere, substane nocive viabile sau neviabile, radiaii
- Instalaiile de filtrare i epurare
- Performanele elementelor constructive cu rol de izolare mpotriva polurii solului
5. Protecia florei, faunei i reliefului determinat de:
- Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor
6. Protecia mpotriva umbririi sau reflexiei suprtoare a luminii ctre vecinti
7. Protecia acustic determinat de:
- Natura activitilor
- Instalaii i echipamente productoare de zgomot
- Elemente de izolare
-

IV.04 Cerina D SIGURANTA IN EXPLOATARE


SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA
Alunecare (pardoseli)
Impiedicare (denivelri mici i neanunate)
Contactul cu proieminene joase
Contactul cu elemente verticale laterale pe cile de circulaie
Contactul cu suprafee transparente (ui, ferestre i perei din sticl cu parapet avnd h<0,9m sau
fr parapet
Sigurana cu privire la deschiderea uilor (loc pentru deschidere)
Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri funcionale)
Sigurana cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la inlime, la nivelul
pardoselii, la nivelul inferior circulaiei)
Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor
SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL
necesitatea, inlimea i alctuirea parapetelor
balcoane, ferestre, galerii
denivelri
SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE
Oboseala excesiva (dimensionare trepte, panta rampe, podeste odihna)
Cadere (balustrade)
Alunecare (materiale pentru suprafaa de clcare)
Impiedicare
Lovire ,coliziune
SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
Intreruperea alimentrii cu energie electric in caz de avarii
Evitarea sau limitarea fenomanului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre)
SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE
SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII
Electrocutare
Arsura, oparire, degerare
Explozie
Intoxicare
Contaminare si otravire
Conact cu elemente de instalatii
SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate intretinere)
SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE SI
INSECTELOR
Impiedicarea forrii din afar
Grile I plase
ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A PERSOANELOR
CU HANDICAP
Rampe, ascensoare, culuare de circulaie, posibilitate de intoarcere, cotituri
Mini curente suplimentare

Cabine sanitare speciale


Modaliti de informare i atenionare specifice persoanelor cu diverse probleme care in de
percepie

IV.05 - Cerinta E PROTECTIA LA ZGOMOT


1. INSCRIEREA IN CONDIIILE DE MEDIU.
- precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulaie, industrii, altele).
2. MASURI DE PROECTIE ACUSTIC FA DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLDIRII.
- msuri generale (orientarea spaiilor),
- ferestre/ui, spaii tampon (sere),
- asigurarea schimbului de aer n condiiile izolrii fa de zgomotul din exterior.
3. MSURI DE PROTECIE ACUSTIC N INTERIOR, ZGOMOTE AERIENE.
- msuri generale (partiu, grupare, separare),
- precizarea nivelululi de zgomot si a nivelului admisibil (in spaiile semnificative).
- Precizarea spaiilor propuse pentru insonorizare (indicare soluie),
- Determinarea indicilor de izolare la zgomot aerian si alegerea alcatuirii (planee, pereti)
- precizarea uilor cu caractzeristici izolatoare imbuntite.
4. MASURI DE PROECTIE ACUSTIC, ZGOMOT STRUCTURAL.
zgomot de impact
-determinarea indicilor de izolare,
-alegerea alctuirii (planeu + pardoseal, eventual si tavan suspendat),
Precizarea altor surse de zgomot structural:-indicare msuri arhitecturale (separare),
-semnalarea msurilor de izolare (proiecte
specialitate).

de

5. PRECIZAREA SPAIILOR DE AUDIIE:


-volumul specific,
-forma in plan (evitare ecou, ecou de fluturare sau focalizari),
in continuare se pot realiza studii privind:
-forma in sectiune (inaltime, ecou de fluturare)
-eventual geometrie de detaliu ( pereti reflectanti, panouri),
-propunere durata de reverberatie,
-solutii de principiu tratamente acustice.
IV.06 - Cerina F - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE
Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru respectarea conditiei
din Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare termica - G(G1)<GN - coeficientul
normat de izolare termica" (conform notei de calcul al coeficientului G(G1) - anexa la memoriul tehnic
de arhitectura).
1. Condiiile ambientale exterioare spaiului cercetat
- Macroclimat , microclimat, regim de nsorire
- temperatura exterioara minima conventionala de calcul
2. Condiiile ambientale interioare
- Activiti i surse de disconfort termic
3. Caracteristicile suprafeelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al spaiului
4. Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteaz spaiul studiat
- Termoizolaii, bariere contra vaporilor, straturi de aer ventilat, elemnte cu rol hidroizolator
5. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna
a. Temperatura de confort in fiecare incapere.
b. Rezistenta termica obtinuta:
-in contactul cu pamantul,
-intre spatii cu temperaturi diferite,
-pereti exteriori (inclusiv eventual demisol),
-plansee separatoare interior - exterior,
-terasa / acoperis,
-deschideri spre exterior - ferestre, usi, vitrine, pereti vitrati,

c. evitare / micsorare punti termice:


-la plansee, grinzi, stalpi, balcoane,
-tamplarie.
6. Masuri de minimizare a consumului de emergie in ansamblu:
a. orientare corespunzatoare a spatiilor,
b. procente de vitrare diferentiate nord/sud,
c. spatii tampon, sere,
d. eventual recuperarea caldurii (aer, apa)
e. sisteme de captare a energiei solare (pasive, active).
7. Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara:
a. prin conformare de ansamblu,
b. asigurarea inertiei termice,
c. controlul isoririi: -sisteme de protectie solara fixe
-sisteme de protectie solara mobile (rulouri, jaluzele, grile exterioare)
8. Masuri de evitare a aparitiei condensului:
a. la fata interioara a peretilor exteriori,
b. la interiorul peretilor exteriori,
c. in spatele unor eventuale finisaje exterioare etanse.
9. Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat:
a. motivatie,
b. tipul si pozitia elementelor de incalzire,
c. tipul si pozitia echipamentelor de climatizare.
10. Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare:
a. tip de invelitoare (pante, scurgere ape),
b. solutie de terasa (circulabila sau nu), mod de scurgere a apei.
Capitolul V - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA (daca nu fac obiectul unui memoriu tehnic
specializat) - modul de respectare a Legii nr.106/1996 cu modificarile ulterioare privind protectia civila
si a Ordinului MAI 602/2003 privind intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizului de protectie
civila.
In cazul cladirilor cu suprafata desfasurata mai mare de 600 mp se prevede realizarea la subsol a
unui adapost de protectie civila cu respectarea prevederilor din Normativul P 102/2001 privind
proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila. Se prezinta solutiile constructive si
instalatiile de filtroventilare, electrice si sanitare aferente adapostului.
Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI (daca se autorizeaza cu lucrarea de
baza si nu fac obiectul unor documentatii distincte) - descrierea solutilor si materialelor pentru
imprejmuiri, alei pietonale si carosabile, bazin vidanjabil (daca este cazul), etc.
Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER (daca nu face obiectul unei documentatii distincte sau
nu a fost cuprinsa in partea de structura) SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII
*
*
*
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995
proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta A... (partea de structura) si cerintele
.......................................... (partea de arhitectura).
Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire, este un extras din
proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii
nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.
Intocmit
arh ..........................

Sef de proiect
arh ............................

S-ar putea să vă placă și