Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI

CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA
AFACERILOR
COALA DOCTORAL TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA
AFACERILOR

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

EVALUAREA I REEVALUAREA ACTIVELOR


IMOBILIZATE CORPORALE ALE ENTITILOR
ECONOMICE DIN ROMNIA I DIN UNGARIA
CERIN A IMAGINII FIDELE N
CONTABILITATE

Conductor tiinific:
PROF. UNIV. DR. DUMBRAV PARTENIE
Student-doctorand:
CSSZ CSONGOR

Cluj Napoca
2014

Cuprins rezumat
Cuprins tez de doctorat................................................................................................. 3
Cuvinte cheie ................................................................................................................. 6
Introducere ..................................................................................................................... 6
Motivaia i importana cercetrii .................................................................................. 6
Cap. 1. Conceptul de evaluare i reevaluare: noiune, necesitate i importana evalurii
activelor entitilor economice....................................................................................... 8
Cap. 2. Evaluarea i reevaluarea activelor imobilizate corporale ale entitilor
economice ...................................................................................................................... 9
Cap. 3. Valorificarea informaiilor privind activele imobilizate corporale ................. 14
Cap. 4. Cercetarea empiric privind evaluarea i reevaluarea activelor corporale ..... 17
Cap. 5. Concluzii, propuneri, recomandri i limitele cercetrii ................................. 20
5.1. Sinteza cercetrii ntreprinse................................................................................. 20
5.2. Propuneri pentru cercetri viitoare........................................................................ 24
5.3. Limitele cercetrii ................................................................................................. 25
Bibliografie selectiv ................................................................................................... 27

CUPRINS TEZ DE DOCTORAT


Introducere i sinteza lucrrii......................................................................................... 5
Motivaia i importana cercetrii .................................................................................. 8
Metodologia de cercetare ............................................................................................. 10
Lista tabelelor............................................................................................................... 13
Lista figurilor ............................................................................................................... 14
Glosar abrevieri............................................................................................................ 15
CAP. 1. CONCEPTUL DE EVALUARE I REEVALUARE: NOIUNE,
NECESITATE I IMPORTANA EVALURII ACTIVELOR ENTITILOR
ECONOMICE ............................................................................................................ 16
1.1. Noiunea, necesitatea i importana evalurii activelor entitilor economice ..... 16
1.2. Clasificarea conceptului de evaluare a activelor entitilor economice................ 17
1.3. Tipuri de evaluri pentru necesiti economice .................................................... 20
1.4. Cadrul conceptual romn, ungar, britanic, american i cel internaional privind
evaluarea activelor ....................................................................................................... 22
1.4.1. Cadrul conceptual romn privind evaluarea activelor entitilor economice .... 22
1.4.2. Cadrul conceptual ungar privind evaluarea activelor entitilor economice ..... 23
1.4.3. Cadrul conceptual britanic privind evaluarea activelor entitilor economice .. 23
1.4.4. Cadrul conceptual american privind evaluarea activelor entitilor eco............ 27
1.4.5. Cadrul conceptual internaional privind evaluarea activelor entitilor
economice .................................................................................................................... 28
1.5. Evaluarea i informaia financiar contabil .......................................................... 36
CAP. 2. EVALUAREA I REEVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE
CORPORALE ALE ENTITILOR ECONOMICE ........................................... 38
2.1. Evaluarea activelor imobilizate corporale ............................................................ 38
2.1.1. Recunoaterea i derecunoaterea activelor imobilizate corporale.................... 38
2.1.2. Costul de intrare ale activelor imobilizate corporale ......................................... 41
2.1.3. Deprecierea ireversibil i reversibil ale activelor imobilizate corporale ........ 44
2.2. Reevaluarea activelor imobilizate corporale......................................................... 51
2.2.1. Noiunea reevalurii........................................................................................... 51
2.2.2. Reglementrile contabile privind reevaluarea n Romnia i n Ungaria ............54
2.2.3. Procesul de reevaluare ....................................................................................... 58

2.2.4. Necesitatea reevalurii ....................................................................................... 63


2.2.5. Cum poate fi evitat reevaluarea activelor......................................................... 64
CAP.

3. VALORIFICAREA

INFORMAIILOR

PRIVIND

ACTIVELE

IMOBILIZATE CORPORALE ............................................................................... 69


3.1. Valoarea just cerin a convergenei contabile................................................. 69
3.1.1. Definiia valorii juste ......................................................................................... 69
3.1.2. Caracteristicile comparative ale costului istoric i valorii juste......................... 71
3.2. Posibilitatea aplicrii normelor contabile prin politicile contabile ....................... 88
3.2.1. Conceptul de politici contabile .......................................................................... 92
3.2.2. Concepte specifice politicilor contabile............................................................. 98
3.2.3. Aspectele specifice ale normelor contabile privind activele corporale n
Romnia i Ungaria.................................................................................................... 106
3.2.4. Valoare contabil i valoare fiscal a activelor imobilizate corporale ............ 110
3.3. Contabilitatea creativ active imobilizate corporale........................................ 118
3.3.1. Definirea contabilitii creative........................................................................ 119
3.3.2. Influena tehnicilor de contabilitate creativ asupra activelor imobilizate
corporale .................................................................................................................... 125
3.4. Auditul financiar, credibilitatea i utilitatea informaiilor privind activele
corporale ale entitii ................................................................................................. 136
3.4.1. Principiul continuitii activitii i auditul financiar ...................................... 138
3.4.2. Auditarea imobilizrilor corporale................................................................... 142
3.4.3. Necesitatea auditului financiar......................................................................... 149
CAP.

4.

CERCETAREA

EMPIRIC

PRIVIND

EVALUAREA

REEVALUAREA ACTIVELOR CORPORALE................................................ 157


4.1. Obiectivele cercetrii empirice ........................................................................... 157
4.2. Formularea ipotezelor n explicarea fenomenelor economice circumscrise temei
lucrrii de doctorat ..................................................................................................... 158
4.3. Organizarea cercetrii empirice .......................................................................... 162
4.3.1. Precizarea sarcinilor problematicii cercetate ................................................... 162
4.3.2. Procedurile de eantionare i prezentarea eantioanelor.................................. 164
4.4. Verificarea ipotezelor.......................................................................................... 169
4.4.1. Verificarea ipotezei 1. n cadrul proiectrii sistemului de evaluarea a activelor
imobilizate corporale ale entitilor economice din Romnia i din Ungaria apar n

mod semnificativ eforturile de a influena valoarea activelor imobilizate corporale ale


entitilor economice prezentate n situaiile financiare anuale ................................. 169
4.4.2. Verificarea ipotezei 2. n practica contabil a entitilor micro i mici,
tehnicile / metodele de evaluare utilizate activelor imobilizate corporale prezint
diferen semnificativ fa de tehnicile / metodele de evaluare utilizate de ctre
entitile mijlocii i mari. ........................................................................................... 190
4.4.3. Verificarea ipotezei 3. n practica contabil a entitilor din Romnia,
tehnicile / metodele de evaluare utilizate activelor imobilizate corporale prezint
diferen semnificativ fa de tehnicile / metodele de evaluare utilizate de ctre
entitile din Ungaria.................................................................................................. 198
4.4.4. Verificarea ipotezei 4. n practica entitilor, criteriile predominante privind
proiectarea sistemului de evaluare a activelor imobilizate corporale a cror situaii
financiare sunt auditate arat diferen semnificativ fa de criteriile luate n
considerare de ctre entitile a cror situaii financiare nu sunt auditate ................. 202
4.4.5. Verificarea ipotezei 5. Politica de reevaluarea a entitilor este influenat de
gradul de ndatorare a entitii, ponderea valoric a activelor imobilizate corporale n
totalul activelor imobilizate i de vechimea activelor imobilizate............................. 214
4.4.6. Verificarea ipotezei 6. Auditorii financiari consider c utilizarea tehnicilor de
contabilitate creativ influeneaz imaginea fidel a activelor imobilizate corporale a
entitii, prezentate n situaiile financiare anuale...................................................... 218
4.4.7. Verificarea ipotezei 7. Auditorii financiari percep sensul conceptului de
imagine fidel, ca fiind cel mai apropiat de conformitatea cu legislaia naional i cu
standardele contabile internaionale........................................................................... 226
CAP. 5. CONCLUZII, PROPUNERI, RECOMANDRI I LIMITELE
CERCETRII .......................................................................................................... 231
5.1. Sinteza cercetrii ntreprinse............................................................................... 231
5.2. Propuneri pentru cercetri viitoare...................................................................... 238
5.3. Limitele cercetrii ............................................................................................... 239
BIBLIOGRAFIE SELECTIV.............................................................................. 241
ANEXE...................................................................................................................... 249

CUVINTE CHEIE
Active imobilizate corporale, evaluare, reevaluare, evaluarea activelor imobilizate
corporale, recunoaterea i derecunoaterea activelor imobilizate corporale, costul de
intrare ale activelor imobilizate corporale, deprecierea ireversibil i reversibil ale
activelor imobilizate corporale, reevaluarea activelor imobilizate corporale, valoarea
just, politici contabile, valoarea contabil, valoare fiscal, contabilitatea creativ,
audit financiar.

INTRODUCERE
Scopul situaiilor financiare anuale este de a oferi o imagine fidel asupra
patrimoniului entitii, de a furniza informaii despre poziia financiar, performanele
i fluxurile de trezorerie ale unei entiti, informare care s fie util pentru utilizatori,
n luarea deciziilor economice. Astfel, problematica evalurii obine o semnificaie
fundamental n oferirea unei astfel de imagini fidele, deoarece toate elementele
raportate de ctre contabilitate trec cu prioritate printr-un proces de evaluare.
Teza de doctorat este structurat pe cinci capitole, pe parcursul crora, pornind de la
conceptul de evaluare i reevaluare a activelor entitii, continund cu analiza
evalurii i reevalurii activelor imobilizate corporale ale entitilor economice din
Romnia i din Ungaria. n capitolul trei a urmat analiza noiunii valorii juste,
conceptul de politici contabile, analiza contabilitii creative aplicate activelor
imobilizate corporale i a procedurilor auditului financiar, precum i necesitatea
auditului financiar. n penultimul capitol prezentm cercetarea empiric privind
evaluarea i reevaluarea activelor corporale, finalizndu-se cu capitolul de concluzii,
propuneri, recomandri i limitele cercetrii.

MOTIVAIA I IMPORTANA CERCETRII


Argumentul, care dup prerea noastr justific necesitatea acestei cercetri tiinifice
este c, activele imobilizate corporale la foarte multe entiti economice ocup un loc

primordial comparativ cu celelalte active ale entitii. Mai ales n cadrul entitilor
micro i mici, valoarea activului net este influenat n cele mai multe cazuri de
utilizarea metodelor de evaluare aplicate activelor imobilizate corporale, din motivul
c valoarea activelor imobilizate necorporale i valoarea imobilizrilor financiare n
majoritatea cazurilor este mai puin semnificativ. Acest lucru s-a demostrat i prin
cercetarea empiric efectuat, majoritatea respondenilor au afirmat faptul c raportul
dintre active imobilizate corporale i active imobilizate este peste 0,9 n cazul
entitilor micro i mici. n cazul entitilor economice mijlocii i mari, raportul active
imobilizate corporale i active imobilizate este peste 0,71, astfel am considerat
justificat alegerea temei.
Importana previzionat a acestui proiect de cercetare se justific din cel puin
urmtoarele considerente:

vor fi identificate metodele / tehnicile de evaluarea cele mai des utilizate de


ctre entitile economice din Romnia i din Ungaria;

vom identifica dac n cadrul proiectrii sistemului de evaluare a activelor


imobilizate corporale apar n mod semnificativ eforturile de a influena
valoarea activelor imobilizate corporale ale entitilor economice sau nu, deci
fiscalitatea / regulile fiscale au influen asupra metodelor de evaluare
stabilite n politicile contabile sau nu;

totodat, n cadrul importanei previzionate a acestei cercetri teoretice i


empirice putem s menionm identificarea diferenelor i asemnrilor
metodelor de evaluarea utilizate de ctre entitile micro i mici i de ctre
entitile mijlocii i mari, respectiv compararea metodelor de evaluare
utilizate de ctre entitile din Romnia i din Ungaria;

vor fi identificate efectele auditorilor financiari asupra metodelor de evaluare


utilizate de ctre entitile economice, respectiv din punctul de vedere al
auditorilor financiari contabilitatea creativ ce implicaii are asupra valorii
activelor imobilizate corporale;

va fi identificat necestitatea auditului financiar din punctul de vedere al


auditorilor financiari; identificarea opiniilor entitilor economice n legtur
cu auditarea financiar a situaiilor financiare anuale, respectiv identificarea

celor mai importante proceduri de fond care pot modifica semnificativ


valoarea activelor imobilizate corporale;

prin intermediul acestei teze de doctorat vom analiza i noiunea imaginii


fidele n opinia auditorilor financiari.

CAP. 1. CONCEPTUL DE EVALUARE I REEVALUARE:


NOIUNE, NECESITATE I IMPORTANA EVALURII
ACTIVELOR ENTITILOR ECONOMICE
Evaluarea constituie o necesitate de prim ordin i const n exprimarea cu ajutorul
etalonului bnesc a mijloacelor, proceselor i surselor entitilor. Evaluarea este
procesul prin care se determin valoarea structurilor din situaiile financiare anuale
care vor fi recunoscute n bilan i n contul de profit i pierdere. Evaluarea const
deci, n cuantificarea i n specificarea valorii, n standard monetar, de existena,
micarea i transformarea patrimoniului, de a fi reflectat n contabilitate.

n raport de momentul cnd se efectueaz evaluarea se ntlnesc dou forme de


evaluare: evaluarea curent i evaluarea periodic. Evaluarea curent se localizeaz n
cele dou momente principale ale micrii acestora: intrarea i ieirea din patrimoniu.
Evaluarea periodic, se realizeaz la ncheierea exerciiului financiar. Ea se face odat
cu inventarierea patrimoniului i ntocmirea situaiilor finaciare anuale.

Bazele de evaluare definite de cele cinci cadre contabile, sunt urmtoarele:

cadrul conceptual romn: costul istoric i valoare reevaluat / valoarea just;

cadrul conceptual ungar: cost istoric i valoarea de pia / valoarea just;

cadrul conceptual britanic: costul istoric i valoarea curent;

cadrul conceptual american (elaborat de FASB): costul istoric, aplicabil


imobilizrilor, majoritii categoriilor de stocuri i datoriilor; costul actual sau
valoarea de nlocuire, aplicabil() unor categorii de stocuri; valoarea de pia,
aplicabil titlurilor negociabile; valoarea net de realizare, aplicabil unor
categorii de stocuri i creanelor pe termen scurt; valoarea actual a fluxurilor
viitoare de trezorerie;

cadrul conceptual internaional (elaborat de IASB): costul istoric, costul curent


(sau de nlocuire), valoarea realizabil i valoare actualizat.

CAP. 2. EVALUAREA I REEVALUAREA ACTIVELOR


IMOBILIZATE CORPORALE ALE ENTITILOR
ECONOMICE
Evaluarea activelor imobilizate corporale
Recunoaterea i derecunoaterea activelor imobilizate corporale
Conform cadrului contabil internaional IASB activele entitii economice pot fi
recunoscute n situaiile financiare anuale ale acestuia, dac ndeplinesc urmtoarele
condiii specifice fiecrui clase de activ: este probabil ca ntreprinderea s beneficieze
de avantajele economice viitoare asociate acestuia; i costul lui, sau valoarea sa just,
poate s fie evaluat() n mod fiabil (IAS 16.7).
Legislaia contabil romn a preluat parial aceast reglementare internaional n
OMFP 1752 / 2005 privind reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene i n OMFP 3055 / 2009 privind reglementrilor contabile conforme cu
directivele europene. Imobilizrile corporale reprezint active care:

sunt deinute de o entitate pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau


prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n
scopuri administrative; i

sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Conform legislaiei din Ungaria, n cadrul imobilizrilor pot fi prezentate acele active
care au destinaia de a servi activitatea entitii mai mult de un an. Totodat, pot fi
recunoscute ca imobilizri corporale, acele active materiale luate n folosin i puse
n funciune care servesc direct sau indirect activitatea entitii pe o perioad
ndelungat, mai mare de 1 an.

Costul de intrare ale activelor imobilizate corporale


n legislaia romneasc, putem aprecia c sunt preluate n totalitate criteriile de
evaluare a valorii imobilizrii corporale dobndite prin achiziie prezentate n IAS 16
Imobilizri corporale.
Legislaia ungar, pe lng componentele de cost enumerate de IAS 16 care au fost
preluate de legislaia romn, mai amintete cteva costuri care trebuie incluse n
valoarea de intrare a imobilizrii astfel: costurile ndatorrii atribuibile activului
corporal, primele de asigurare pentru perioada dintre data cumprrii i punerii n
funciune aferente asigurrilor ncheiate pentru investiii, diferenele de curs valutar
direct atribuibile achiziiei de investiii, precum i cheltuielile directe privind
planificarea investiiei, pregtirea investiiei, respectiv cheltuielile directe a tranzaciei
de investiii, costurile cu nvarea tehnologiei noi pentru personalul cumprtorului
Conform Directivei IV. a Consiliului Europei, costul de producie se calculeaz prin
adugarea costurilor direct imputabile produsului n cauz la preul de achiziie al
materiilor prime i al consumabilelor; n costul de producie poate fi inclus o
fraciune rezonabil din costurile care sunt doar indirect imputabile produsului n
cauz, n msura n care aceste costuri se refer la perioada de fabricaie. Dobnzile
pentru capitalurile mprumutate pentru a finana producia de active imobilizate poate
fi inclus n costurile de producie n msura n care aceste dobnzi privesc perioada
de fabricaie. n acest caz, includerea dobnzii n cauz n activ trebuie menionat n
anexa la situaia financiar.
Deprecierea ireversibil i reversibil ale activelor imobilizate corporale
Amortizarea este un proces financiar de recuperare treptat a valorii activelor
imobilizate corporale consumate n procesul economic sau numai ca urmare a
deinerii lor n patrimoniu i de constituire, prin acumularea acestor valori, a unui fond
de amortizare destinat nlocuirii activelor imobilizate corporale atunci cnd expir
durata de via economic a acestora sau cnd ating limite de uzur fizic i moral.
n calculul amortizrii economice sunt definii i utilizai trei factori: durata de
utilitate, valoarea amortizabil i metodele de amortizare.

10

n Romnia sunt permise patru metode de amortizare, conform OMFP 3055 / 2009
pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, pct.
112. (1) Entitile amortizeaz imobilizrile corporale utiliznd unul din urmtoarele
regimuri de amortizare: amortizarea liniar, amortizarea degresiv, amortizarea
accelerat i amortizare calculat pe unitate de produs sau serviciu.
n legislaia Ungar nu sunt specificate metode de amortizare, este menionat numai
faptul c valoarea amortizabil a imobilizrilor corporale trebuie s fie repartizat, n
mod sistematic, pe durata estimat de folosin a activului. Cele mai frecvente
utilizate metode de amortizare sunt prezentate mai jos:

metode liniare: metoda liniar (relativ) valoarea amortizabil = valoarea


de intrare valoarea rezidual; metoda liniar (absolut) valoarea
amortizabil = valoarea de intrare; metoda liniar printr-o sum (pentru
imobilizri corporale cu o anumit valoare);

metode degresive: metoda nsumrii anilor de via; metoda degresiv cu cote


descresctoare prin metoda nmulirii; metoda degresiv, prin sume absolute
descresctoare; amortizarea degresiv cu multiplicarea cotelor de amortizare
liniar calculat pe valoarea contabil net i amortizarea degresiv, pe baza
valorii contabile nete cu cot constant;

amortizare calculat pe unitate de produs sau serviciu.

Pe lng amortizarea calculat pe baza metodelor de amortizare aplicate, valoarea


activelor imobilizate corporale poate fi diminuat fie prin nregistrarea unei
amortizri suplimentare, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru
depreciere.
Reevaluarea activelor imobilizate corporale
Noiunea reevalurii
Reevaluarea const n modificarea i substituirea valorilor de intrare ale elementelor
patrimoniale cu nou valoare de intrare. Noua valoare de intrare, de obicei, este egal
cu valoarea de intrare veche nmulit cu indicele variaiei preurilor, care de regul
este egal cu valoarea de pia sau valoarea just. n cazul n care se efectueaz
reevaluarea activelor imobilizate, diferena dintre valoarea rezultat n urma

11

reevalurii i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din reevaluare, ca un


subelement distinct n capitaluri proprii.
Reglementrile contabile privind reevaluarea n Romnia i n Ungaria
Legislaia romn prevede, n cazul efecturii reevalurii, efectele acestuia trebuie
prezentate n notele explicative, mpreun cu elementele supuse reevalurii, metoda
prin care s-au calculat valorile prezentate, precum i elementul afectat din contul de
profit i pierdere.

Dup introducerea Ordinului MFP 1752 din 2005 i a Ordinului MFP 3055 din 2009
pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, este
permis reevaluarea imobilizrilor corporale la sfritul anului, valoarea reevaluat
putnd s aib valoare mai mare sau mai mic dect valoarea contabil net nainte de
reevaluare. Rezultatul reevalurii trebuie prezentat n notele explicative la situaiile
financiare anuale, astfel nct ar trebui s ajungem la o imagine fidel a activelor
corporale.
n Ungaria Legea nr. 100 / 2000 privind contabilitatea, stabilete normele privind
reevaluarea activelor imobilizate corporale. n legtur cu momentul reevalurii
precizm c, reevaluarea trebuie fcut atunci cnd valoarea de pia a imobilizrii
corporale este cu mult mai mare dect valoare contabil net. Expresia cu mult,
dup prerea noastr poate s nsemne 20% sau 50% sau alte valori, nu este un prag
fix, acest aspect este lsat pe seama profesionitilor n contabilitate i se ia decizia pe
baza raionamentului profesional.
Procesul de reevaluare
Entitile pot proceda la reevaluarea imobilizrilor corporale existente la sfritul
exerciiului financiar, astfel nct acestea s fie prezentate n contabilitate la valoarea
just, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situaiile financiare anuale
ntocmite pentru acel exerciiu.
Valoarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de
profesioniti calificai n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu,

12

recunoscut naional i internaional, conform pct. 122 din Ordinul MFP 3055/2009,
de asemenea, n Ungaria n conformitate cu art. 59 din Legea 100 / 2000 rezultatele
reevalurii trebuie revizuite de ctre auditorii financiari.

Necesitatea reevalurii
Cadrul contabil internaional (IASB) permite revaluarea activelor la valoare just, care
trebuie fcut cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere
substanial de valoarea just la data bilanului. Motivul fiind c astfel informaiile
prezentate n situaiile financiare vor prezenta fidel valoarea activelor entitii. Putem
considera c scopul reevalurii este, s fie prezentate n situaiile financiare informaii
care s reflecte o imagine fidel asupra entitii, aa argumenta Aboody et al. (1999)
necesitatea reevalurii activelor citat de Cheng & Lin (2009).
Cum poate fi evitat reevaluarea activelor corporale
n cadrul pregtirii situaiilor financiare anuale, dup prerea noastr fiecare specialist
trebuie s pun o ntrebare: este nevoie s se nregistreze o ajustare pentru deprecierea
imobilizrilor corporale sau este nevoie s le reevalueze imobilizrile corporale ale
entitii economice. Consecinele nregistrrii unor asemenea ajustri sunt multiple,
att din punct de vedere contabil, fiscal ct i asupra modului n care pe viitor
entitile vor avea acces la finanare, afirm specialitii n contabilitate.

Entitile care au ales evaluarea de baz pentru prezentarea activelor imobilizate n


situaiile financiare anuale, trebuie s parcurg cteva etape pentru a stabilii dac
exist sau nu indicii de depreciere a imobilizrilor corporale i pentru a putea estima
rezonabil eventualele deprecieri ale imobilizrilor corporale.
Dup parcugerea etapelor, entitile n cauz pot s decid dac trebuie sau nu trebuie
estimat ajustare pentru deprecierea imobilizrilor corporale la finele anului, n cazul n
care entitatea utilizeaz metoda de evaluare de baz, cum este dezbtut i n cadrul
seminariilor online, destinat profesionitilor inut de ctre Nicolae Dnu Botea.

13

CAP. 3. VALORIFICAREA INFORMAIILOR PRIVIND


ACTIVELE IMOBILIZATE CORPORALE
Valoarea just cerin a convergenei contabile
Valoarea just, denumit de unii autori i valoarea venal, reprezint preul la care un
bun ar putea fi schimbat n cadrul unei tranzacii (Tournier, 2000 citat de Deaconu,
2009). O alt variant a definiiei anterioare este: suma pentru care un activ ar putea fi
schimbat ntr-o tranzacie echilibrat, ntre pri informate i determinate, altfel dect
ntr-o vnzare forat de lichidare (Holmes et. al, 2002 citat de Deaconu, 2009).
n continuare prezentm avantajele i dezavantajele valorii juste i costului istoric pe
baza analizei efecuate de ctre mai muli specialiti n domeniu:

Susintorii valorii juste argumenteaz utilitatea acestui sistem de evaluare


nu neaprat generalizat astfel, dup Deaconu (2009): permite obinerea unor
situaii financiare mai fiabile; ofer o mai mare obiectivitate i neutralitate
contabil; permite o mai bun comparabilitate a activelor fungibile, ndeosebi
a instrumentelor financiare; permite o viziune mai economic asupra
activelor i capitalurilor atrase de entitate; ofer o mai bun informare i
comparare privind performanele prezente i viitoare ale entitii; reduce
diferena dintre valoare contabil i valoarea bursier (pentru entitile cotate).

Neajunsurile valorii juste, regsite n literatura de specialitate, sunt redate


punctual mai jos: nu ofer ntotdeauna o informaie fidel; determinarea sa
concret pune serioase probleme tehnice i financiare; creeaz dificulti n
determinarea rezultatului distribuibil; ofer o viziune pe termen scurt asupra
situaiei financiare a entitii; avantajeaz una dintre categoriile de utilizatori
ai informaiei contabile, i anume investitorii (Deaconu, 2009).

Posibilitatea aplicrii normelor contabile prin politicile contabile


Dicionarul de contabilitate al Editurii Universitii din Oxford definete politicile
contabile ca fiind bazele contabile specifice i utilizate n permanen de ctre o
organizaie n ntocmirea situaiilor financiare; aceste baze sunt considerate i
determinate de organizaie ca fiind cele mai adecvate pentru prezentarea cu fidelitate a
rezultatelor i operaiilor sale financiare; politicile sunt focalizate pe subiecte specifice

14

precum regimurile de pensii, goodwill-ul, costurile de cercetare i de


dezvoltare, operaiile exprimate n monede strine etc. (Hussey, 1999).

n accepiunea IASB (IAS 8.5) politicile contabile reprezint principiile, bazele,


conveniile, regulile i practicile specifice aplicate de o entitate la ntocmirea i
prezentarea situaiilor financiare.

Principalele diferene de prezentare ale activelor imobilizate corporale dintre cele


dou reglemetri (romn i ungar) contabile sunt urmtoarele: diferenierea n
situaiile financiare ungare a activelor corporale ale activitii de exploatare fa de
cele din afara activitii de exploatare, de asemenea diferenele din reevaluare
(diferene pozitive) trebuie prezentate pe un rnd separat la activ (care nu poate fi
amortizat, fiind anulat cnd se constat o diminuare a valorii contabile a activului),
respectiv n cadrul terenurilor sunt incluse i drepturile aferente legat de acestea (de
exemplu concesiunea, dreptul de utilizare a terenurilor, dreptul de uzufruct, dreptul de
servitute) contrar practicilor romneti, conform crora acestea fac parte din activele
necorporale.
Relaia dintre contabilitate i fiscalitate constituie una din cele mai sensibile i
controversate probleme, tratate n reglementrile contabile i fiscale naionale i
internaionale, datorate obiectivelor diferite pe care acestea le vizeaz (Dnescu et al.,
2011).

Freedman (2008) confirm, contabilitatea financiar este punctul de plecare pentru


fiscalitate, respectiv punctul de plecare n orice jurisdicie pentru calcularea
impozitelor.

Dnescu et al., (2011) menioneaz printre cele mai relevante opiuni ale politicilor
contabile cu efecte asupra valorii activelor i asupra rezultatul contabil i implicit la
cel fiscal urmtoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizrilor, reevaluarea
imobilizrilor corporale sau pstrarea costului istoric al acestora i capitalizarea
dobnzii sau recunoaterea acesteia drept cheltuial.

15

Mai putem s amintim: valoarea amortizabil a activelor imobilizate, aceasta


reprezint diferena dintre valoarea de intrare a activului i valoarea sa rezidual. De
asemenea, entitatea trebuie s stabileasc durata de utilitate a activului imobilizat
conform legislaiei n vigoare i tratamentul cheltuielilor ulterioare punerii n
funciune a activelor imobilizate corporale.

Toate cele ase politici contabile menionate, sunt legate cu fiscalitatea prin
cheltuielile cu amortizarea recunoscut de entitate.

Amortizarea contabil este amortizarea, care este nregistrat n contabilitate, n form


de cheltuieli stabilite n conformitate cu reglementrile i regulile contabile (pe baza
politicilor contabile elaborate de entitate), iar amortizarea fiscal este amortizarea
determinat n conformitate cu reglementrile i normele fiscale pentru a nlocui
amortizarea contabil la calculul impozitului pe profit (Trif & Nagy, 2010; Man et al.,
2011).

n concluzie, din cele artate n prezentul subcapitol rezult fr echivoc influena


fiscalitii asupra contabilitii, implicaiile fiscale ale politicilor contabile aferente
imobilizrilor corporale.
Contabilitatea creativ active imobilizate corporale
Contabilitatea creativ este o tehnic de comunicare ce vizeaz ameliorarea
informaiilor furnizate investitorilor. Profitnd de limitele normalizrii contabilitii,
prin contabilitatea creativ se nfrumuseeaz imaginea poziiei financiare i a
performanelor companiilor, aceast practic fiind la limita

legalitii. Astfel,

contabilitatea creativ devine o tehnic de comunicare care vizeaz s valorifice prin


situaiile financiare imaginea potrivit a unei societi pentru investitori (Trotman,
1993 citat de Boa-Avram, 2009).

n urmtoarele paragrafe cu ajutorul cercetrii empirice i cu ajutorul unei studiu de


caz ncercm s exemplificm efectul celor mai importante tehnici de contabilitate
creativ sau inginerii contabile, fr a avea ns pretenia c le-am epuizat pe toate,
aferente activelor imobilizate corporale n Romnia i n Ungaria.

16

Imobilizrile corporale ofer multiple posibiliti de adoptare a unor tehnici de


contabilitate creativ, menionnd urmtoarele: tratamentul politicii de amortizare i
ajustare de valoare, reevaluarea imobilizrilor corporale, capitalizarea cheltuielilor
ulterioare punerii n funciune i tratamentul cheltuielilor de dezvoltare.

n concluzie, din analiza tehnicilor de contabilitate creativ asupra activelor


imobilizate corporale, am constatat faptul c aplicarea acestori tehnici pot influena
mult valoarea activelor imobilizate corporale prezentate n situaiile financiare anuale,
respectiv imaginea fidel a situaiilor financiare anuale.

Auditul financiar, credibilitatea i utilitatea informaiilor privind activele


entitii
Avram & Avram (2008) definete astfel obiectul auditului financiar: Obiectivul
principal ale auditorilor n timpul misiunii de audit a situaiilor financiare, vzut n
ansamblu, este de a obine o asigurare rezonabil c situaiile financiare nu conin
falsificri semnificative cauzate de fraude sau erori.
n urma cercetrii empirice am ajuns la concluzia c auditorii financiari din Romnia
i din Ungaria consider necesar auditarea situaiilor financiare anuale pentru c
situaiile financiare s nu prezinte o imagine fals, denaturat, nesincer, inexact, cu
erori despre situaia financiar a entitilor. n legtur cu opinia entitilor economice
despre auditul financiar din viziunea auditoriilor financiari din Romnia i din
Ungaria este urmtoarea: un numr considerabil de entiti economice, consider ca o
cheltuial n plus, respectiv, de regul decizia de selecie a auditorului este direct
influenat de mrimea onorariilor.

CAP. 4. CERCETAREA EMPIRIC PRIVIND EVALUAREA I


REEVALUAREA ACTIVELOR CORPORALE
Obiectul principal al cercetrii empirice ntreprinse, este de a analiza politicile
contabile stabilite de entitile din Romnia i din Ungaria aferente activelor
imobilizate corporale. Scopul principal al analizei comparative este de a verifica dac
exist diferene semnificative ntre tehnicile i metodele de evaluare utilizate de ctre

17

entitile micro i mici, respectiv de ctre entitile mijlocii i mari din Romnia i din
Ungaria, pentru a prezenta activele imobilizate corporale n situaiile financiare
anuale.

n cadrul cercetrii empirice am formulat apte ipoteze generale pentru a putea


verifica asemnrile i diferenele sistemului de evaluare i tehnicilor / metodelor de
evaluare aplicate activelor imobilizate corporale:

H1: n cadrul proiectrii sistemului de evaluare a activelor imobilizate


corporale ale entitilor economice din Romnia i din Ungaria apar n mod
semnificativ eforturile de a influena valoarea activelor imobilizate corporale
ale entitilor economice (influena fiscalitii) prezentate n situaiile
financiare anuale.

H2: n practica contabil a entitilor micro i mici, tehnicile / metodele de


evaluare

utilizate

activelor

imobilizate

corporale

prezint

diferen

semnificativ fa de metodele de evaluare utilizate de ctre enitile mijlocii


i mari.

H3: n practica contabil a entitilor din Romnia, tehnicile / metodele de


evaluare

utilizate

activelor

imobilizate

corporale

prezint

diferen

semnificativ fa de tehnicile / metodele de evaluare utilizate de ctre enitile


din Ungaria.

H4: n practica entitilor, criteriile predominante privind proiectarea


sistemului de evaluare a activelor imobilizate corporale a cror situaii
financiare sunt auditate arat diferen semnificativ fa de criteriile luate n
considerare de ctre entitile a cror situaii financiare nu sunt auditate.

H5: Politica de reevaluarea a entitilor este influenat de gradul de ndatorare


a entitii, ponderea valoric a activelor imobilizate corporale n totalul
activelor imobilizate i de vechimea activelor imobilizate.

H6: Auditorii financiari consider c utilizarea tehnicilor de contabilitate


creativ influeneaz imaginea fidel a activelor imobilizate corporale a
entitii, prezentate n situaiile financiare anuale.

H7: Auditorii financiari percep sensul conceptului de imagine fidel, ca fiind


cel mai apropiat de conformitatea cu legislaia naional i cu standardele
contabile internaionale.

18

Verificarea primei ipoteze se bazeaz pe analiza rspunsurilor respondenilor privind


factorii de influen asupra stabilirii politicilor contabile aferente activelor imobilizate
corporale ale entitilor, separat pentru entitile micro i mici, entitile mijlocii i
entitile mari. Au fost analizate ase factori din cei 21 factori pentru acceptarea
primei ipoteze. Rspunsurile respondenilor au fost analizate pe baza statistici
descriptive i pe baza analizei factoriale. Conform rezultatelor cercetrii ipoteza
alternativ este validat aproape n toate cazurile.
Pentru a valida ipoteza numrul 2. am selectat din partea a IV.-a chestionarului
destinat experilor contabili / directorilor economici, 10 tehnici / metode de evaluare
n cazul entitilor din Romnia i 9 tehnici / metode de evaluare n cazul entitilor
din Ungaria. Pentru a analiza rspunsurile primite de la cele dou eantioane artate
mai sus, am aplicat testul Kolmogorov Smirnov Z. De asemenea, n cadrul
eantionului experilor contabili / directorilor economici din Romnia am analizat
motivul reevalurii construciilor i opinia despre obligativitatea prevzut de Codul
Fiscal de a reevalua n trei n trei ani cldirile entitii. Conform rezultatelor cercetrii
ipoteza nul este validat.
Dup ce nu s-a constatat diferen semnificativ statistic ntre metodele de evaluare
aplicate de ctre entitile micro i mici, respectiv entitile mijlocii i mari n cadrul
celor dou ri, efectum o analiz comparativ ntre entitile micro i mici din
Romnia i din Ungaria, respectiv ntre entitile mijlocii i mari din Romnia i din
Ungaria, pentru a verifica dac exist diferene semnificative statistic ntre tehnicile /
metodele de evaluare aplicate. Conform rezultatelor cercetrii ipoteza nul n ambele
cazuri este respins, este acceptat ipoteza alternativ, deci exist diferene
semnificative ntre metodele / tehnicile de evaluare aplicat activelor imobilizate
corporale.
n cadrul ipotezei patru, analizm dac exist diferen semnificativ ntre tehnicile /
metodele de evaluare aplicate activelor imobilizate corporale de ctre entiti ale cror
situaii financiare anuale sunt auditate i ale cror situaii financiare anuale nu sunt
auditate. Analiza fiind realizat cu ajutorul testului 2 de asociere sau independen.
Conform rezultatelor cercetrii ipoteza alternativ este validat.

19

Prin analizele urmtoare, sublinim legtura ntre baza de evaluare utilizat activelor
imobilizate corporale (cost istoric, valoare reevaluat i baza de evaluare mixt) i
urmtoarele trei factori: gradul de ndatorare (datorii totale / total activ) versus baze de
evaluare, raportul activelor imobilizate corporale / active imobilizate versus baze de
evaluare i vechimea activelor imobilizate corporale versus baze de evaluare.
Conform rezultatelor cercetrii ipoteza alternativ este validat, existnd diferen
semnificativ statistic ntre cele trei variabile (separat fiecare) i baza de evaluare
aplicat de ctre entiti.
n cadrul ipotezei 6 am analizat influenarea imaginii fidele a activelor imobilizate
corporale prin aplicarea tehnicilor de contabilitate creativ i tehnicile de contabilitate
creativ cele mai frecvente utilizate din punctul de vedere al auditorilor financiari din
Romnia i din Ungaria. Conform rezultatelor cercetrii ipoteza alternativ este
validat.
n final am considerat important studierea conceptului de imagine fidel, respectiv
efectuarea analizei comparative ntre semnificaiile conceptului de imagine fidel n
viziunea auditorilor financiari din Romnia i din Ungaria. Cele dou semnificaii
asociate imaginii fidele nu sunt cele mai importante, dar semnificaia Conformitatea
cu legislaia contabil naional n ambele ri conform opiniilor auditorilor
financiari se situeaz pe locul III., astfel, considerm c ipoteza este validat parial.

CAP. 5. CONCLUZII, PROPUNERI, RECOMANDRI I


LIMITELE CERCETRII
5.1. Sinteza cercetri ntreprinse
n ambele ri sunt definite dou baze de evaluare pentru a prezenta activele
imobilizate corporale n situaiile financiare anuale: costul istoric i valoarea
reevaluat / valoarea de pia. Exist o diferen important ntre aplicarea valorii
reevaluate / valorii de pia ntre cele dou ri. n Ungaria nu este permis
reevaluarea n minus a activelor imobilizate corporale, fiind permis reevaluarea
numai atunci cnd valoarea de pia este cu mult mai mare dect valoarea contabil

20

net. Aceast reglementare poate s aib efecte asupra comparabilitii informaiilor


contabile prezentate n conformitate cu reglementrilor contabile romne i cele
prezentate n conformitate cu reglementrilor contabile ungare.
Totodat, pe lng componentele de cost enumerate de IAS 16 care au fost preluate de
legislaia romn, legislaia ungar mai amintete cteva costuri care trebuie incluse n
costul de intrare a activelor imobilizate corporale. De asemenea, diferena ntre
metodele de amortizare utilizabile n cele dou ri, respectiv valoarea rezidual are
efecte importante asupra valorii activelor imobilizate corporale. n Ungaria fiind
permise mai multe metode de amortizare comparartiv cu Romnia, astfel
comparabilitatea informaiilor prezentate poate fi influenat, respectiv recunoaterea
sau nerecunoaterea valorii reziduale are efect asupra rezultatului entitii.
Am considerat necesar ca s sublinim faptul c n Romnia diferena din reevaluare
se amortizeaz, n Ungaria nu este inclus n valoarea contabil diferena din
reevaluare, astfel valoarea amortizabil este egal cu valoarea de intrare (sau cu
valoarea de intrare valoarea rezidual), aceast diferen de reglementare poate s
aib efecte importante asupra comparabilitii informaiilor contabile ntre cele dou
ri, dac la finele fiecrui an activele imobilizate corporale nu sunt prezentate la
valoarea de pia / valoarea reevaluat.
Putem concluziona i faptul c, politica contabil aplicat de entitate i contabilitatea
creativ sunt n strns legtur, deoarece contabilitatea creativ nseamn utilizarea
de ctre entitate acele politici contabile care reflect cel mai bine dorinele
managementului i nu realitatea economic.
Cercetarea empiric realizat n cadrul tezei de doctorat a avut ca obiectiv principal
analizarea tehnicilor / metodelor de evaluare utilizate de ctre entitile din Romnia
i din Ungaria aferente activelor imobilizate corporale.
Am demonstrat cu ajutorul primei ipoteze faptul c n cadrul proiectrii sistemului de
evaluarea a activelor imobilizate corporale ale entitilor economice din Romnia
(toate cele trei tipuri menionate) i a entitilor micro i mici din Ungaria, apar n
mod semnificativ eforturile de a influena valoarea activelor imobilizate corporale a
21

entitilor economice, prezentate n situaiile financiare anuale. Putem concluziona,


faptul, c fiscalitatea, joac un rol important n stabilirea valorii activelor imobilizate
corporale.
Pe baza testelor statistice aplicate pentru validarea ipotezei numrul 2., am ajuns la
concluzia c ntre tehnicile / metodele de evaluare aplicate pentru activele imobilizate
corporale de ctre entitile micro i mici i entitile mijlocii i mari din Romnia,
respectiv din Ungaria nu exist diferen semnificativ statistic, astfel, putem
confirma faptul c mrimea entitii nu are efect asupra alegerii tehnicilor / metodelor
de evaluare pentru activele imobilizate corporale.
n continuare, am analizat dac exist diferen semnificativ ntre tehnicile i
metodele de evaluare utilizate de ctre entitile micro i mici din Romnia i din
Ungaria, respectiv ntre entitile mijlocii i mari din cele dou ri. n urma analizei
am ajuns la concluzia c ntre tehnicile / metodele de evaluare aplicate de entitile
menionate exist diferen semnificativ, ceea ce nseamn c exist diferen ntre
tehnicile / metodele de evaluare utilizate de entitile din Romnia i din Ungaria.
n Ungaria este utilizat mai frecvent baza de evaluare costul istoric (costul de
achiziie sau costul de producie) dect n Romnia, societile din Ungaria
reevalueaz imobilizrile corporale mai frecvent cu ajutorul comisiei formate n
cadrul entitii, respectiv entitile din Ungaria ncorporeaz n valoarea activelor
imobilizate corporale n rat mai mare comparativ cu entitile din Romnia, costurile
legate de achiziionarea activelor imobilizate corporale i cheltuielile de renovare,
ntreinere n cazuri discutabile.
Pe baza analizei efectuate s-a constatat c exist diferen semnificativ ntre tehnicile
/ metodele de evaluare aplicate de ctre entitile a cror situaii financiare sunt
auditate i a cror situaii financiare nu sunt auditate. Menionm o diferen
important din punct de vedere economic, n cazul entitilor mijlocii din Romnia
(ROCEMIJ) i entitilor micro i mici din Ungaria (HUCEMM) ale cror situaii
financiare au fost auditate folosesc ntr-o rat mai mare baza de evaluare alternativ
valoarea reevaluat pentru a prezenta activele imobilizate corporale n situaiile
financiare anuale.
22

n cazul ipotezei 5., fiind acceptat ipoteza alternativ, n cazul ambelor ri, deci ntre
baza de evaluare utilizat i cei trei factori de influen testai exist diferen
semnificativ, dar nu am putut s construim un algoritm de relaii ntre variabila
dependent (baza de evaluare) i cele independente (gradul de ndatorare, raportul
activelor imobilizate corporale / active imobilizate i vechimea activelor imobilizate
corporale).
n urma analizei datelor n privina utilizrii tehnicilor de contabilitate creativ i
influena lor asupra imaginii fidele a activelor imobilizate corporale, respectiv erorilor
de evaluare detectate de auditorii financiari am ajuns la concluziile urmtoare:
auditorii financiari din ambele ri au enumerat aproape aceleai erori de evaluare,
respectiv aplicarea tehnicilor de contabilitate creativ, influeneaz imaginea fidel a
activelor imobilizate corporale prezentate n situaiile financiare ntr-o scal de la 1 la
10, ntre 4,03 5,05. Astfel, n ambele ri conform opiniilor auditorilor financiari,
tehnicile de contabilitate creativ au o influen medie asupra valorii activelor
imobilizate corporale prezentate n situaiile financiare anuale.
n final, se constat faptul c auditorii financiari din Romnia consider dintre
sensurile posibile enumerate ale conceptului de imagine fidel Prezentarea de
informaii relevante i utile explic cel mai bine conceptul de imagine fidel, n cazul
Ungariei semnificaia cea mai important fiind Prezentarea corect a informaiilor
financiare. De asemenea, am constatat c semnificaia Conformitatea cu legislaia
contabil naional este ntre topul opiunilor, n cadrul ambelor ri fiind situat pe
locul al treilea, ceea ce nseamn c dup semnificaiile: Prezentarea de informaii
relevante i utile, Prezentarea corect a informaiilor financiare i Prezentarea
complet a informaiilor financiare semnificaia Conformitatea cu legislaia
contabil naional explic cel mai bine conceptul de imagine fidel.
Concluzia final a cercetrii empirice este c, n ambele ri stabilirea politicilor
contabile este influenat de fiscalitate, de asemenea, ntre tehnicile / metodele de
evaluare aplicate de entitile micro i mici din Romnia i din Ungaria, i ntre
tehnicile / metodele de evaluare aplicate de entitile mijlocii i mari din Romnia i
Ungaria exist diferen semnificativ. nc o dat menionm faptul c ntre tehnicile

23

/ metodele de evaluare aplicate de entitile micro i mici, respectiv entitile mijlocii


i mari n cadrul ambelor ri separat, nu s-a identificat diferen semnificativ.
Astfel, putem s confirmm faptul c entitile economice din Romnia aplic n
general diferite tehnici / metode de evaluare pentru activele imobilizate corporale
dect entitile economice din Ungaria, deci imaginea fidel a informaiilor prezentate
n situaiile financiare anuale este bazat pe diferite tehnici / metode de evaluare n
cele dou ri.
Cum am vzut n rezultatul cercetrii empirice realizate, ntre diferitele metode /
tehnici de evaluare aplicate de entitile din Romnia i din Ungaria s-au constatat
diferene semnifiacative (baza de evaluare, recunoaterea valorii reziduale,
tratamentul ajustrilor pentru deprecierea de valoare ale activelor imobilizate
corporale, tratamentul costurile legate de achiziionarea activelor imobilizate i
tratamentul cheltuielilor de renovare, ntreinere n cazuri discutabile), dup prerea
noastr aceste diferene afecteaz comparabilitatea informaiilor financiare ntre cele
dou ri. Deci, informaiile prezentate n situaiile financiare anuale aferente
imobilizrilor corporale trebuie retratate pentru a putea fi comparate.
5.2. Propuneri pentru cercetri viitoare
O tez de doctorat care este o lucrare de cercetare teoretic i empiric, care orict de
fundamentat elaborat ar fi, nu poate s analizeze i s gseasc rspuns la toate
aspectele n legtur cu tematica cercetat, scopul este de a primii rspuns la
ntrebrile care au determinat demararea acestui demers tiinific, respectiv de a
genera noi ntrebri pentru cercetrile viitoare.
n cadrul urmtoarelor paragrafe descriem, dup prerea noastr, perspectivele pentru
cercetrile viitoare, fr a avea pretenia c aceast list este complet i nchis:

Extinderea studiilor empirice realizate n cadrul acestei lucrri de doctorat la


un nivel mai amplu, (de exemplu pe nivelul europei de est, pe nivelul
europei);

Efectuarea unei cercetri mai complexe, sub parteneriatul mai multor instituii

24

de cercetare i universiti din europa i chiar din lume, pentru a putea analiza
amnunit procedurile, metodele, tehnicile de evaluare utilizate activelor
imobilizate corporale;

Efectuarea cercetrilor viitoare, n legtur cu evaluarea activelor imobilizate


corporale n cadrul diferitelor ramuri

ale

economiei naionale

internaionale, studierea diferenelor semnificative ntre ramurile ale


economiei n privina metodelor de evaluare utilizate, respectiv identificarea
particularitile acestora n privina aplicrii tehnicilor / metodelor de
evaluare.
5.3. Limitele cercetrii
Orice cercetare tiinific orict de bine fundamentat ar fi, tot nu poate face
abstracie total de riscul existenei unor limite care pot s afecteze sau nu rezultatele
obinute n urma cercetrii. De la aceast regul, enunat anterior, nu face excepie
nici aceast tez de doctorat.
Dintre limitele legate de cercetarea ntreprins, derulat n cadrul acestei teze de
doctorat, enumerm mai jos urmtoarele:

Impedimente de natura lingvistic;

Capacitatea limitat a cercettorului;

Chestionarele au fost transmise din considerente financiare prin intermediul


potei electronice, astfel procentul de rspuns nu este ridicat;

n ceea ce privete eantioanele din Ungaria, chestionarele au fost transmise


ctre auditorii financiari i experii contabili de organizaiile profesionale
judeene, din motivul c adresele de e-mail nu sunt postate pe site-urile
organizaiilor profesionale, astfel, neavnd contact direct cu subiecii
chestionarelor;

Imposibilitatea de a stabili cu certitudine populaia de baz a cercetrii.


Motivul este c n cadrul acestei cercetri este analizat politica contabil
stabilit activelor imobilizate corporale (metode de evaluare, tehnici de
evaluare), dar neavnd o baz de date de la Institutul de Statistic din Romnia
i din Ungaria din care s rezulte, din totatul entitilor activi cte entiti au n

25

patrimoniu active imobilizate corporale, astfel populaia de baz este


considerat a fi entitile economice din cele dou ri;

Interesul respondenilor de a nu oferi cele mai relevante informaii din diverse


motive;

Reinerile unor entiti de a oferi informaii pe baza chestionarelor transmise;

Frecventele intervenii administrative n reglementarea tratamentului financiar


contabil al activelor imobilizate corporale;

Sfera restrns de aplicare a IFRS de ctre entitile din cele dou ri incluse
n cercetare;

Alternativele permise n tratamentul financiar contabil activelor imobilizate


corporale cu impact asupra cercetrii.

26

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
CRI DE SPECIALITATE
1.

Boa-Avram, F. (2009), Imaginea fidel n contabilitate, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

2.

Bosnyk, J. (2003), Efectul procedurilor de evaluare contabil asupra situaiei patrimoniului,


veniturilor i situaiei financiare ale entitilor (Szmviteli rtkelsi eljrsok hatsa a
vllalkozsok vagyoni, jvedelmi s pnzgyi helyzetre), Tez de doctorat, Budapesta.

3.

Deaconu, A. (2009), Valoarea just Concept contabil, Editura Economic, Bucureti.

4.

Dumbrav, P. (2002), Contabilitate financiar, Presa Universitar Clujean, Cluj Napoca.

5.

Dumbrav, P. (2010), Contabilitate financiar, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca.

6.

Dumbrav, P. i colaboratori (2010), Contabilitatea managerial de gestiune, Editura Alma


Mater, Cluj-Napoca.

7.

Dumbrav, P. & Pop, A. (2011), Contabilitatea de gestiune n industrie, Editura Intelcredo,


Deva.

8.

Duescu, A. (2001), Ghid pentru nelegerea i aplicarea standardelor internaionale de


contabilitate, Editura CECCAR, Bucureti.

9.

Feleag, N. & Ionacu, I. (2002), Politici i opiuni contabile, Editura Economic, Bucureti.

10. Feleag, N. & Ionacu, I. (1998), Tratat de contabilitate financiar. Contabilitatea ca joc
social, vol. I., Bucureti, Editura Economic.
11. Feleag, L. & Feleag, N. (2007), Contabilitate financiar, O abordare european i
internaional, Ediia a doua, Vol. I-II., Editura Economic, Bucureti.
12. Feleag, N. & Malciu, L. (2004), Recunoatere, evaluare i estimare n contabilitatea
internaional, Editura CECCAR, Bucureti.
13. Fekete, Sz. (2009), Cercetare conceptual i empiric privind raportrile financiare din
Romnia i Ungaria, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca.
14. Hussey, R., (1999), Dicionar de contabilitate (Dictionary of Accounting), Oxford University
Press, Second Edition.
15. Ionacu, I. (2003), Dinamica doctrinelor contabilitii contemporane, Editura Economic,
Bucureti.
16. Mati, D. (2005), Bazele contabilitii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca.
17. Mati, D. & Pop, A. (2011), Contabilitate financiar, Ediia IV., Editura Casa Crii de tiin,
Cluj-Napoca.
18. Mrton, A. (2002), Bazele contabilitii, Editura Accent, Cluj Napoca.
19. Mrton, A. & Cssz, Cs. (2008), Dicionar economic romn maghiar, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti
20. Mrton, A. & Cssz, Cs. (2008), Dicionar economic maghiar romn, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti.
21. Mrton, A. & Cssz, Cs. (2010), Noiuni de contabilitate, Editura Status, Miercurea Ciuc.
22. Ristea, M. & Dumitru, C.G. (2003), Contabilitate aprofundat, Universitar Publishing
House, Bucureti.

27

23. Ristea, M. & Oprea, C (2001), Bazele contabilitii, Editura Naional, Bucureti.
24. Rth, J., Adorjn, Cs., Lukcs, J. & Veit, J. (2006), Studii

de caz contabile. Sintez

recapitulativ, exemple i probleme (Szmviteli esettanulmnyok. sszefoglal rendszerezs,


pldk s feladatok), Ediia a 5-a, MKVKOK, Budapesta.
25. Tabr, N., Horomnea, E., Mircea, M. C. (2009), Contabilitate internaional, Editura Tipo
Moldova, Iai.
26. Tiron Tudor, A. coord. (2009), Fundamentele auditului financiar, Editura Accent, ClujNapoca.
27. Viceniu Labr, A. (2008), Spss pentru tiinele educaiei, Editura Polirom, Iai.

ARTICOLE
1.

Aboody, D., Barth, M. and Kasznik, R. (1999), Reevaluri de active fixe i performanele
viitoare: dovezi din UK (Revaluations of fixed assets and future performance: evidence from
the UK), Journal of Accounting and Economics, Vol. 26, pp. 149 178.

2.

Antonescu, M. (2009), Competenele i impactul categoriilor de evaluare cu privire la


fidelitatea informaiilor contabile (The competences and the impact of evaluation categories
on the fidelity of accounting information), Revista Tinerilor Economiti, Vol. 1, pp. 7 13.

3.

Avram, M. & Avram, A. (2008), Consideraii privind responsabilitatea auditorilor financiari


de a detecta fraudele comise asupra proprietii, Analele Universitii din Craiova Seria
tiine Economice, vol. 6, pp. 2565 2572.

4.

Balciu, D. & Valdu, A. B. (2010), Contabilitate creativ juctorii i ctigurile i pierderile


lor (Creative accounting players and their gains and loses), Analele Universitii din Oradea,
Facultatea tiine Economice, Tom XIX, nr. 2, pp. 813 819.

5.

Barbete, V. (2007), Contabilitate, amortizare, fiscalitate trioul care genereaz nc


dezbatere (Accounting, amortization, fiscality a trio still generating debate), Revista
Tinerilor Economiti, Nr. 9, pp. 20 27.

6.

Blun, R. & Sandu, M. (2008), Aspecte contabile i fiscale specifice diferenelor din
reevaluare i cesiunii activelor fixe (Accounting and fiscal aspects specific to the differences
from the revaluation and the cession of the fixed assets), Analele Universitii din Craiova,
Seria tiinte Economice, issue: 36, Vol. 4/2008, pp. 1847 1852.

7.

Benston, G. J. (2006), Contabilitate la valoare just, Un avertisment de la Enron (Fair-value


accounting: A cautionary tale from Enron), Journal of Accounting and Public Policy, 25
(2006), pp. 465 484.

8.

Benston, G. J. (2008), Deficiene de contabilitate la valoarea just descrise n SFAS 157 (The
shortcomings of fair value accounting described in SFAS 157), Journal of Accounting and
Public Policy, 27 (2008), pp. 101 114.

9.

Burlaud, A. (2009), Auditorul i problema continuitii activitii pe perioada criezi


economice, Revista Audit Financiar, Anul VII. Nr. 7, pp. 3 13.

10. Carmen, A. M. (2005), Consideraii teoretice privind valoarea just, Revista Tinerilor
Economiti, Nr. 5, pp. 74 81.

28

11. Chebac, N. & Onica, C. M. (2009), Corelaia ntre Standardele Internaionale de Raportare i
evaluare n contextul relaiilor de valoarea de pia - valoarea just, (Correlation between
International Financial Reporting Standards and assessment in the context of market value
relations - fair value), Euroeconomica, 2(23)/2009, pp. 32 49.
12. Cheng, C. S. A. & Lin, S.W.J. (2009), Cnd reevalueaz firmele activele lor n sus? Dovezi
din Marea Britanie (When do firms revalue their assets upwards? Evidence from the UK),
International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 17, No. 2, 2009, pp.
166 188.
13. Chilarez, D. & Stoian, F. (2008), Politicile i opiunile contabile ale ntreprinderii ntre
imaginea fidel i contabilitatea de intenie, Revista Audit Financiar, Anul VI. Nr. 2, pp. 36
42.
14. Cioara, N. M. (2010), Studiu comparativ privind politica de reevaluare a imobilizarilor
corporale n Romnia i Marea Britanie, The Romanian Economic Journal, Year XIII, no.
35(1)2010, pp. 101 147.
15. Cioara, N. M. i Tiron Tudor, A. (2010), Modelul costului istoric i valorii juste, n contextul
reglementrilor naionale i internaionale, Euro Economica, ISSN 1582-8859, Issue
1(24)/2010, pp. 90 97.
16. Costi, B. (2010), Informaia contabil n procesul decizional, Revista Studia Universitis
Vasile Goldi Arad, nr. II/2010, pp. 550-560.
17. Corda, A. (2010), Evoluia gndirii economice, Revista Lohanul, anul IV, nr. 5(15), pp. 91
96.
18. Cotter, J. & Richardson, S. (2002), Fiabilitatea reevalurilor de active: Efectul independenei
evaluatorului (Reliability of Asset Revaluations: The Impact of Appraiser Independence),
University of Southern Queensland, review of Accounting Studies, 7, pg. 435 457.
19. Cssz, Cs. & Dumbrav, P. (2014), Evaluation methods used for tangible assets by economic
entities, Cross Cultural Management Journal, issue: 30 / 2014, pp. 73 81.
20. Cssz, Cs. (2014), The financial audit of the tangible assets and the accounting policies
applied by entities for them, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, issue: 1 2014, pp. 223 231.
21. Cssz, Cs. (2013), Tangible assets revaluation policy at entities listed on the Bucharest Stock
Exchange - Tier II., Cross Cultural Management Journal, issue: 27 / 2013, pp. 46 58.
22. Cssz, Cs. (2013), Findings regarding differentianting of accounting policies at small and
medium entities in Covasna county, Revista Tinerilor Economiti din Craiova, nr. 20, pp. 54
63.
23. Cssz, Cs. (2013), Tangible assets revaluation policy at entities listed on the Bucharest Stock
Exchange - Tier I., Universitatea Tibiscus din Timioara Anale. Seria tiine Economice,
Vol. XIX/2013, pp. 174 181.
24. Deaconu, A. & Nistor, C. S. (2009), Controverse n contabilitatea la valoarea just: cazul
IMM-urilor (Controversies over fair value accounting: The case of SMEs), Journal of Modern
Accounting and Auditing, pp. 38 46.

29

25. Dnescu, T. & Sptcean, O. I. (2009), Analiza prezumiei de continuitate a activitii firmelor
de investiii o provocare pentru auditorii financiari n condiiile crizei financiare, Revista
Audit Financiar, Anul VII. Nr. 9, pp. 23 31.
26. Dnescu, T., Todea, N., Prozan, M. & Dnescu, A. C. (2011), Studiu privind armonizarea
rezultatului contabil cu rezultatul fiscal, Revista Audit Financiar, Anul IX. Nr. 2, pp. 28 36.
27. Delia, D. (2010), Auditarea produciei i a variaiei stocurilor ntre raionament i
creativitate, Universitatea Vest din Timoara, Facultatea de Economie si de Administrare a
Afacerilor, pp. 1 11.
28. Domnioru, S., Cristea, M. & Vntoru, S. (2008), Arhitectura auditrii externe a activelor
imobilizate Revista Audit Financiar, Anul VI. Nr. 9, pp. 3 12.
29. Domnioru, S. & Vntoru, S. (2008), Consideraii privind auditul financiar al activelor fixe
tangibile, Analele Universitii din Craiova Seria tiine Economice, vol. 3, pp. 1130
1140.
30. Dumbrav, P., Mrton, A. & Cssz, Cs. (2012), Contabilitatea creativ active imobilizate i
amortizarea, (Creative accounting tangible assets and amortization), Universitatea
Tibiscus din Timioara Anale. Seria tiine Economice, Vol. XVIII/2012, pp. 767 775.
31. Dumbrav, P. & Cssz, Cs. (2012), Politicile contabile aplicate de entitate i valoarea
activelor imobilizate (Accounting policies applied by entities and the value of fixed assets),
Revista Studia Universitis Vasile Goldi Arad, nr. I/2012, pp. 62 76.
32. Dumbrav, P., Mrton, A. & Cssz, Cs. (2012), Reevaluarea activelor corporale i imaginea
fidel, Revista Tinerilor Economiti din Craiova, nr. 18, pp. 50 61.
33. Feies Ghe. C. (2010), Politici contabile i opiuni n cadrul cercetrii capitalului (Accounting
policies and options in the research of the capitals), Anale Seria tiine Economice, Vol.
XVI/2010, pp. 560 564.
34. Feleag, L. & Feleag, N. (2006), Modele i reguli de evaluare n contabilitatea
internaional, Revista Economie teoretic i aplicat, nr. 4 / 2006 (499), pp. 33 44.
35. Freedman, J. (2008), Contabilitatea financiar i cea fiscal: Transparen i adevr
(Financial and tax accounting: Transparency and Truth), Oxford Legal Studies Research
Paper No. 2., pp. 71 92.
36. Giurescu, D., Domnioru, S. & Vinatoru, S. (2008), Activele corporale din perspectiva
contabil i fiscal, Analele Universitii din Craiova Seria tiine Economice, vol. 5, pp.
2473 2479.
37. Groanu, A., Rchian, P. R. & Berinde, S. R. (2011), Studiu privind influena reglemetrilor
romneti cu privire la tehnicile de contabilitate creativ (Study regarding the influence of
Romanian accounting regulations on creative accounting techniques), Analele Universitii
din Oradea Seria tiine Economice, vol. 1, pp. 523 528.
38. Hague, Ian P. N. & Willis, Diana W. (1999), Pre vechi sau nou? (Old price or new?), CA
Magazine: for profesional accountants and financial managers Toronto: Canadian Institute
of Chartered Accountants, Vol. 132 (1), pp. 47 63.

30

39. Haegan, C.-D. et al (2010), Elaborarea i aplicarea politicilor i procedurilor contabile,


Revista Studia Universitis Vasile Goldi Arad, nr. 1-2/2010, pp. 343 351.
40. He, C.-X. & Zhang, C. (2010), Contabilitate la valoare just n timpul crizei economice (Fair
value accounting under financial crisis), Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 6,
No. 6 (Serial No. 61), ISSN 1548-6583, USA, pp. 59 62.
41. Herrmann, D. et al., (2006), Calitatea evalurii la valoarea just a imobilizrilor corporale
(The quality of fair value measures for property, plant, and equipment), Accounting Forum 30,
pp. 43 59.
42. Holban (Oncioiu), I. (2009), Utilizarea valorii juste n prezentarea informaiilor contabile
(The utilization of fair values in the presentation of accounting information), Anale Seria
tiine Economice, Timioara, pp. 519 523.
43. Hope, O-K. (2003), Prezentrile politicilor contabile i prognozele analitilor (Accounting
Policy Disclosures and Analysts Forecasts), Contemporary Accounting Research Vol. 20 No.
2 (Summer) pp. 295 321.
44. Hussam, M. & Miroslav, S. (2009), Reevaluarea i deprecierea activelor imobilizate
(Revaluation and impairment of property, plant and equipment), Revista Studia Universitis
Vasile Goldi Arad, nr. 1-1/2009, pp. 109 123.
45. Ighian Cozma, D. (2008), Scurt istoric al reevalurilor contabile din Romnia, Revista Studia
Universitis Vasile Goldi Arad, nr. 1-3/2008, pp. 29 36.
46. Ighian Cozma, D. (2009), Evaluarea imobilizrilor n viziune naional i internaional,
Revista Studia Universitis Vasile Goldi Arad, nr. 1-2/2009, pp. 299 306.
47. Imbrescu, C. M., & Haegan, C. D., (2012), Contabilitatea creativ i frauda fiscal (Creative
accounting and fiscal fraud), Universitatea Tibiscus din Timioara Anale. Seria tiine
Economice, Vol. XVIII/2012, pp. 637 642.
48. Man, M., Dima, I. C. & Minea, V. (2011), Politici contabile i fiscale privind tratamentul
deprecierii activelor naional i internaional, Internal auditing & Risk Management, anul
VI, nr. 2(22), iunie, pp. 15-31.
49. Mate, D., Hlaciuc, E., Bostan, I., Megan, O. & Iancu, E. (2010), Rezervele din reevaluare,
din profit i alte surse coninut, contabilizare i implicaiile fiscale, Revista Studia
Universitis Vasile Goldi Arad, nr. I/2010, pp. 363 369.
50. Matherat, S. (2008), Contabilitate la valoarea just i stabilitatea financiar: provocri i
dinamic (Fair value accounting and financial stability: challenges and dynamics), Financial
Stability Review, Banque de France, pp. 58 63.
51. Mati, D. & Musta, R. V. (2004), De la cost istoric la valoare just (From historical cost to
fair value), Vol: Audit si convergenta contabila, Ed. Sincron / Cluj Napoca, ISBN: 973-923453-4, pp. 1 13.
52. Mihalciuc, C. (2006), Informaia contabil suport pentru determinarea rentabilitii
ntreprinderii, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Nr. 8, Vol. 1, Alba Iulia.
53. Mitu, I. E. & Mitu, N. E. (2006), Valoarea just versus costul istoric, Revista Tribuna
Economic, nr. 25/2006, pp. 63 64.

31

54. Mitu, I. E. & Mitu, N. E. (2008), Baza de evaluare n contabilitate, Analele Universitii din
Craiova, Seria tiinte Economice, issue: 36, Vol. 3/2008, pp. 1524 1533.
55. Munteanu, V. & Zuca, M. (2011), Consideraii privind utilizarea contabilitii creatice n
denaturarea informaiilor din situaiile financiare i maximizarea performanelor firmei,
Revista Audit Financiar, Anul IX. Nr. 3, pp. 3 10.
56. Nagy, K. (2004), Evaluarea la valoare just (A vals rtken trtn rtkels), I., Szmvitel,
ad, knyvvizsglat, 46(4), pp. 148 153.
57. Neamu, H. I., Popescu, A. & Marcu, N. (2009), Noi obiective ale auditului activelor
imobilizate n condiiile sistemelor de eviden integrate actuale, Revista Audit Financiar,
Anul VII. Nr. 12, pp. 36-45.
58. Oncioiu, I. (H.) & Oncioiu, F. R. (2009), Evaluarea definiiei valorii juste n IFRS (The
evolution of the definition of fair value in IFRS), Revista Studia Universitis Vasile Goldi
Arad, nr. 1-1/2009, pp. 286 292.
59. Onceanu, L. (2004), Fiscalitatea n contabilitatea ntreprinderii, Universitatea George
Bacovia Bacu, anul VII, nr. 2, pp. 215 220.
60. Petre, G., Avram, M., Duinea, E. (2010), Politici contabile ntre necesitate i obligaie
legal, Revista Audit Financiar, Anul VIII, Nr. 1, pp. 36 41.
61. Petre, M. C. & Bunea Bonta, C. (2010), Evoluiile naionale recente privind normele
alternative de evaluare (National recent developments concerning alternative evaluation
rules), Universitatea Tibiscus din Timioara Anale. Seria tiine Economice, Vol.
XVI/2010, pp. 94 100.
62. Rada, D. (2008), Principiile contabilitii produs al practicilor contabile, Revista Studia
Universitis Vasile Goldi Arad, issue: 13/2008, pp. 569 575.
63. Ramanna, K. (2008), Implicaiile contabilitii neverificabile la valoare just: Dovezile din
economia politic a de contabilitii fondului comercial, Journal of Accounting & Economics,
pp. 253 281.
64. Ristea, M. & Jianu, I. (2010), Dinamica valorii juste n contabilitate (Dynamics of the fair
value in accounting), Analele tiinifice ale Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, pp.
69 81.
65. Sava, R. & Mrza, B. (2008), Aspecte contabile i fiscale n legtur cu deprecierea activelor
imobilizate (Accountancy and tax aspects concerning the depretiation of corporal
immobilization), Revista Studia Universitis Vasile Goldi Arad, nr. I/2008, pp. 551 563.
66. Tabr, N. & Rusu, A. (2011), Consideraii privind impactul contabilitii creative asupra
calitii informaiilor prezentate n situaiile financiare anuale, Revista Audit Financiar, Anul
IX. Nr. 11, pp. 37 44.
67. Trif, V. & Nagy, C. M. (2010), Amortizarea contabil i fiscal n Romnia dup aderearea la
UE, (Accounting and tax depreciation in Romania after EU adhesion), Universitatea
Tibiscus din Timioara Anale. Seria tiine Economice, Vol. XVI/2010, pp. 598 601.
68. Todea N. & Stanciu, I. (2009), Studiu privind calculul pragului de semnificaie n activitatea
de audit financiar, Revista Audit Financiar, Anul VII. Nr. 10, pp. 40 47.

32

69. urlea, E. & Mocanu, M. (2010), Consideraii privind responsabilitatea administratorilor i


auditorilor n evaluarea principiului continuitii activitii, Revista Audit Financiar, Anul
VIII. Nr. 1, pp. 24 31.
70. Vtoiu, C. I. et al., (2010), Informaia contabil baza analizei financiare in deciziile de
investiii, Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4,
Trgu Jiu, pp. 244 254.
71. Virag, N. P. & Costea, C. D. (2010), Politici i opiuni contabile n cercetarea fluxurilor de
stocuri, Revista Studia Universitis Vasile Goldi Arad, nr. III/2010, pp. 160 169.
72. Zuca, M., n, A. & Tric, S. A. (2009), Trecerea de la amortizarea contabil la cea fiscal
(Passing from accounting to fiscal depreciation), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba
Iulia, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. I, pp. 296 301.
CONFERINE
1.

Cssz, Cs. (2013), Compararea metodelor de evaluare aplicate activelor imobilizate


corporale de ctre entitile economice din Regiunea de dezvoltare Centru a Romniei i din
Ungaria.

ARTICOLE DEPUSE SPRE PUBLICARE


1.

Cssz, Cs. & Dumbrav, P. (2014), Creative accounting methods used for tangible assets
from the point of view of auditors, Revista Tinerilor Economiti din Craiova, nr. 22.

2.

Cssz, Cs. (2014), The fiscality influence over the evaluation system design for tangible
assets, Universitatea Tibiscus din Timioara Anale. Seria tiine Economice, Vol.
XX/2014.

LEGISLAIE
1.

*** H.G. nr. 983 privind reevaluarea cldirilor, construciilor speciale i a terenurilor, din 29
decembrie 1998, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie
1998

2.

*** H.G. nr. 403 privind reevaluarea imobilizrilor corporale, reevaluarea imobilizrilor
corporale, din 19 mai 2000, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 252 din
07 iunie 2000

3.

*** Hotrre nr. 1553 privind reevaluarea imobilizrilor corporale i stabilirea valorii de
intrare a mijloacelor fixe, din 18 decembrie 2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2004

4.

*** Legea nr. 100/2000 privind contabilitatea, Ungaria

5.

*** Legea nr. 81 / 1996 privind Impozitul pe profit i impozitul pe dividende, Ungaria

6.

*** Legea contabilitii nr. 82/1991, din 27 decembrie 1991, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008

7.

*** Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din 22 decembrie 2003, publicat n Monitorul

33

Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 cu modificrile i completrile
ulterioare
8.

*** Ordinul Ministerului Finanelor Publice

nr. 1752 pentru aprobarea reglementrilor

contabile conforme cu directivele europene, din 17 noiembrie 2005, publicat n Monitorul


Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.080 din 30 noiembrie 2005
9.

*** Ordinul Ministerului Finanelor Publice

nr. 3055 pentru aprobarea reglementrilor

contabile conforme cu directivele europene, din 29 octombrie 2009, publicat n Monitorul


Oficial al Romniei, Partea I, nr. bis 766 din 10 noiembrie 2009
10. *** Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 1898 pentru modificarea i completarea
Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 3.055/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 727
din 26 noiembrie 2013
ALTE SURSE BIBLIOGRAFICE
1.

*** IASB: Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRSs) 2007

2.

*** International Accounting Standards Board IASB, (2009) Narrowing the Set of
Measurement Bases for the Framework and Consequences for Viewing Measurement Issues
(Agenda

paper

4),

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/7176E2D7-06E2-4947-985E-

EB996A425E45/0/CF0901b04obs.pdf
3.

*** International Accounting Standards Board IASB (2000), International Accounting


Standards, Economica Publishing House, Bucureti

4.

*** Standarde Internaionale de Rapotare Financiar, Ed. CECCAR, Bucureti, 2005

5.

*** Contabilitate la valoare just: provocri i dinamic (2008), Banca Naional a


Pakistanului (Fair value accounting: challenges and dynamics State Bank of Pakistan),
Financial Stability Review

6.

*** www.contabilizat.ro

7.

*** www.dexonline.ro

8.

*** FASB, Project Updates, Evaluare la valoare just (Fair Value Measurements), 14.07.2005,
http://www.fasb.org

9.

*** IASB: Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRSs) 2007

10. *** International Accounting Standards Board IASB, (2009) Narrowing the Set of
Measurement Bases for the Framework and Consequences for Viewing Measurement Issues
(Agenda

paper

4),

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/7176E2D7-06E2-4947-985E-

EB996A425E45/0/CF0901b04obs.pdf
11. *** International Accounting Standards Board IASB (2000), International Accounting
Standards, Economica Publishing House, Bucureti
12. *** www.media0.webgarden.ro/files/media0:4b9676ac9d455.pdf.../08Gandirea.pdf
13. *** Standarde Internaionale de Rapotare Financiar (2005), Ed. CECCAR, Bucureti
14. ***

www.stiucum.com/economie/doctrine-si-curente/319/opera-economica-a-lui-adam-

smi42194.php

34