Sunteți pe pagina 1din 12

1. Definitia dreptului.

Dreptul este un ansamblu de reguli publice de conduita generale si abstracte care au ca


fundament coeziunea grupului social care sunt susceptibile de regula de sanctiune, si care
structurand ansamblul raporturilor intersubiective asigura coexistenta libertatilor intr-o
societate organizata.
2. Mentionati trasaturile sistemului juridic.
Trasaturile sist. Juridic sunt : claritatea , coerenta, consistenta, completitudinea
3. Mentionati trasaturile dreptului.
Un ansamblu de reguli de conduita / vizeaza exteriorizarea constiintei / caracterul public /
norma juridica este o regula generala / constituirea in sistem a normelor juridice /
problema sanctiunii / dreptul la imperativ ipotetic / dreptul are rol de mediator de libertati
4. Mentionati principiile fundamentale ale dreptului.
Principiile fundamentale ale dreptului sunt : asigurarea bazelor legale de functionare a
statului, principiul libertatii, principiul justitiei, principiul egalitatii, principiul
responsabilitatii.
5. Precizati care sunt sursele (izvoarelor) dreptului.
Sursele dreptului/izvoarele dreptului sunt izvoarele materiale si izvoarele formale ,
documentare si reale.
6. Ce intelegeti prin surse materiale ale dreptului?
Prin izvoare materiale se desemneaza autoritatile abilitate de lege sa creeze dreptul,
respectiv entitatea, indiferent care este ea, ce are indreptatire de recunoastere ca fiind
capabila sa creeze reguli de drept.
7. Ce intelegeti prin surse formale ale dreptului?
Prin surse formale intelegem modalitatile de expunere a dreptului.
8. Ce intelegeti prin surse documentare ale dreptului?
Sursele documentare sunt sursele care contin textul oficial.
9. Ce intelegeti prin surse reale ale dreptului?
Sursele reale nu sunt de natura juridica, ci politica, sociala si economica (configurate ca
fiind in afara sistemului de drept, dar care reprezinta un continut al sist. de drept)
10.Dati exemple de surse materiale ale dreptului in plan intern si international.
Parlamentul, guvernul, CEDO
11.Dati exemple de surse formale ale dreptului.
Constitutia, legea, decretul, hotararea
12.Dati exemple de surse reale ale dreptului.

Miscarile sociale, Revolutia din 1989


13.Dati exemple de surse documentare ale dreptului.
Monitorul Oficial, coduri de legi
14.Ce este cutuma?
Cutuma (obiceiul juridic) reprezinta o practica indelungata , inradacinata si neintrerupta
(elementul material) , pe care cei ce o aplica o considera obligatorie (elementul
psihologic).
15.Care sunt elementele si conditiile cutumei?
Cutuma contine urmatoarele elemente constitutive: uzajul, convingerea juridica si
caracterul rezonabil.
Conditiile cutumei sunt: repetitia, durata, constanta, claritatea
16.Mentionati tipurile de cutuma.
Secundum legem, contra legem, preter legem
17.Ce mijloc de proba se foloseste in cazul cutumei?
Se admit declaratiile unor specialisti in domeniu, buni cunoscatori ai obiceiurilor locale sau
generale.
18.In ce domeniu nu se aplica cutuma?
Cutuma nu se aplica in dreptul penal
19.Precizati care este avantajul si dezavantajul in raport cu legea.
Avantajul cutumei in raport cu legea este acela ca uneori cutuma completeaza lacunele
inevitabile ale sistemului legislativ. Un dezavataj este acela ca o cutuma se aplica numai
daca legea face referire expres la ea.
20.Precizati care sunt cele doua mari ramuri ale dreptului scris.
Cele doua mari ramuri ale dreptului scris sunt : dreptul privat si dreptul public
21.Ce este contractul normativ?
Este un acord de vointa intre doua sau mai multe persoane, spre a constitui sau a incheia
un raport juridic. (ex : contract de vanzare-cumparare)
22.Ce acte normative cuprinde dreptul provenit pe cale unilaterala?
Constitutia si legile constitutionale, legile organice, legile ordinare si actele normative
administrative
23.Ce este jurisprudenta?
In sens larg, jurisprudenta este totalitatea hotararilor judecatoresti pronuntate de catre
instantele de toate gradele. In sens restrans prin jurisprudenta se intelege autoritatea care
se degaja din precedentele judiciare.

24.Ce valoare are jurisprudenta in sistemul anglo-saxon?


Valoare de lege

25.Ce valoare are jurisprudenta in sistemul de drept romano-german?


Valoare relativa
26.Ce este doctrina?
In sens larg, doctrina reprezinta totalitatea opiniilor, proprii unor persoane care se ocupa
de studiul dreptului, teoreticieni (profesori) sau a celor care transpun in practica dreptul
(magistrati,avocati). In sens restrans , doctrina este vazuta a fi o parere formulata asupra
unei probleme particulare.
27.Ce forme de exprimare cunoaste doctrina si in ce publicatii poate sa apara?
Doctrina se creeaza prin opera; ea poate imbraca forma prelegerilor sau se poate
materializa in publicatii doctrinale (manuale, tratate, comentarii,repertorii, monografii
juridice, revistele doctrinale)
28.Ce forme cunoaste doctrina in timp?
Doctrina clasica si doctrina moderna
29.Ce valoare are doctrina in sistemul de drept romano-germanic?
In sistemul de drept romano-germanic actual, doctrina nu este izvor de drept, dar i se
recunoaste un rol esential in procesul de constituire al dreptului , mai precis o contributie
hotaratoare in structurarea componentelor dreptului : jurisprudenta, cutuma, legile
30.Ce valoare are doctrina in sistemul de drept musulman si care sunt sursele
doctrinale fundamentale?
In sistemul musulman, dreptul se infatiseaza a fi o alta fata a religiei musulmane, doctrina
fiind considerata izvor de drept caci, in genere, sunt situatii in care daca exista o
unanimitate de opinii asupra rezolvarii unei cauze, aceasta capata valoare de lege. Ijma
constituie izvor reprezentativ de drept si are ca fundament alte doua surse considerate ca
texte sacre : Coranul si Sunna.
31.Ce e o corporatie si ce profiluri poate sa aiba?
Corporatia este o persoana juridica , careia statul ii confera autoritatea legala de a actiona
ca un tot, ce poate incheia contracte si poate avea bunuri in proprietate. Caracter
economic, social, educativ, sportiv sau cultural. (ex: sindicatele, scolile, federatiile
sportive)
32.Care sunt principiile care guverneaza viata interna a corporatiilor?
Principiul corporatiilor (potrivit caruia asociatiile se pot constitui si activa liber in atingerea
scopului prestabilit) si principiul conform caruia aceste formatiuni nu sunt suverane, caci
ordinea lor juridica este subordonata ordinii juridice statale.

33.Care sunt regulile interne specifice unei corporatii?


Reguli cu caracter general si obligatoriu
34.Ce este tratatul international si de cate feluri sunt tratatele?
Tratatul este un acord international incheiat in scris intre state si guvernat de dreptul
international , fie ca este consemnat intr-un instrument unic , fie in doua sau mai multe
instrumente anexe si oricare ar fi denumirea sa particulara. Sunt de 3 feluri : tratate
clasice, direct-aplicabile (tratate-legi), internationale institutionale.
35.Care sunt etapele incheierii unui tratat international?
a)Negocierea si semnarea tratatelor,
b)ratificarea,
c) inregistrarea tratatelor la secretariatul general al O.N.U.
36. Cine face negocierile in cazul unui tratat international?
Executivul
37.Cine poate semna un tratat international?
Ministri plenipotentiali , un membru al executivului sau seful statului
38. Ce intelegeti prin ratificarea unui tratat international si cine face ratificarea in
cazul sistemului nostru de drept?
Prin ratificare se intelege modalitatea de exprimare a consimtamantului de a deveni parte
la un tratat care a fost semnat. In cazul sist. nostru de drept ratificarea se face de catre
Parlament sau, in conditiile legii, prin ordonanta de urgenta a Guvernului
39. Unde se inregistreaza un tratat international?
La secretariatul general al O.N.U.
40. Care sunt principiile care guverneaza aplicarea unui tratat?
Buna credinta / partile trebuie sa respecte tratatul respectiv
41. Mentionati exceptiile de la efectele tratatelor internationale.
a)Rezerva,
b)In interiorul comunitatilor statelor contractante problema efectelor tratatelor trebuie
privita atent sub aspectul interpretarii continutului si al raportului dintre acestea cu legea
c)In afara comunitatii statelor semnatare , efectele tratatelor sunt supuse regulii pacta
sunt servanda
42. Ce este rezerva?
Rezerva este manifestarea unilaterala de vointa din partea unui stat contractant in cadrul
unui tratat multilateral, prin care acel stat modifica intinderea obligatiilor ce si le asuma.
43. Ce intelegeti prin clauza natiunii celei mai favorizate si in ce conditii poate
produce efecte juridice?

Un stat beneficiaza de prevederile unui tratat, fara a fi parte la acel tratat si poate produce
efecte juridice numai daca natiunea favorizata doreste sa beneficieze de prevederile
acelui tratat.
44. Ce prevad teoriile monista si dualista in privinta aplicarii tratatului in dreptul
intern?
Cu privire la raportul dintre lege si tratat se cunosc o serie de teorii :
- teoria dualista care separa dreptul intern de dreptul international si, deci, exclude
aplicarea tratatului in ordinea juridica interna in mod direct ; si teoria monista care nu
accepta vreo deosebire intre dreptul intern si international
45. Care sunt cauzele care conduc la nulitatea unui tratat?
Eroarea, dolul, coruperea reprezentantului unui stat, constrangerea exercitata asupra
acestuia si constrangerea exercitata asupra unui stat prin amenintare si folosirea fortei
constituie vicii de consimtamant care pot duce la nulitatea tratatelor.
46. Care sunt exceptiile de la regula desfiintarii unui tratat?
In intentia partilor era posibilitatea unei denuntari sau retrageri;
In situatia in care dreptul de denuntare sau retragere se poate deduce din natura
tratatelor
47. Ce prevede regula rebus sic standibus ?
Caz in care actiunea principiului pacta sunt servanda inceteaza datorita schimbarii
fundamentale a imprejurarilor referitoare la situatia externa fata de cea de la data
incheierii tratatului
48. Care sunt teoriile conturate in privinta efectelor razboiului asupra unui tratat
international?
Razboiul nu face sa se abroge ceva; razboiul abroga orice tratat; razboiul opereaza in
raport de natura tratatului
49. In ce conditii poate avea loc revizuirea unui tratat international?
Revizuirea tratatelor este posibila numai prin consensul partilor. In caz contrar , cand unele
state solicita revizuirea iar celelalte nu sunt de acord aceasta nu este posibila. (conform
Cartei O.N.U.)
50. Ce este legea in sens strict?
In sens restrans (stricto sensu) legea inseamna actul emis de organul legislativ al statului.
51. Care sunt etapele elaborarii unei legi?
1
2
3
4

initiativa legislativa
fazele preliminare ale procedurii legislative
dezbaterea si votul
promulgarea
52. Cine poate initia un proiect de lege?

Initiativa legislativa apartine deputatilor, Guvernului, senatorilor si cetatenilor


53. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cetatenii pentru a promova
un proiect de lege?
Sa aiba drept de vot , sa fie in numar de cel putin 100.000 , sa provina din cel putin o
patrime din judetele tarii si in fiecare dintre judete sa se consemneze cel putin 5.000 de
semnaturi in favoarea initiativei
54. De la cine provine majoritatea initiativelor legislative?
Guvernul este organul de la care rezulta majoritatea initiativelor legislative
55. De cate feluri e votul si cum se manifesta?
Vot deschis prin ridicarea mainii, ridicare in picioare, apel nominal sau electronic ; si vot
secret prin buletine de vot, prin bile sau electronic
56. Ce intelegeti prin promulgarea unei legi si cine face promulgarea?
Promulgarea este actul prin care Presedintele investeste legea cu formula executorie si
dispune publicarea ei in Monitorul Oficial. Promulgarea legii este atributul Presedintelui si
are loc in termen de 20 de zile de la primirea ei.
57. Care sunt etapele elaborarii unei legi pe cale referendara?
Presedintelui ii este recunoscut dreptul de a cere poporului sa-si exercite, prin referendum,
vointa cu privire la cele mai importante probleme de interes national. Stabilirea regimului
organizarii si desfasurarii referendumului se face prin lege organica. Curtea Constitutionala
are un rol important in elaborarea referendara a legii, ea veghind la respectarea
procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirmand rezultatele
acestuia
58. Cine are rolul esential in initierea referendumului?
Presedintele
59. Cine are rolul esential in organizarea si desfasurarea referendumului?
Curtea Constitutionala
60. Care sunt aspectele asupra carora cetatenii nu se pot pronunta prin referendum?
In probleme de ordin fiscal,in domeniul international, amnistie si gratiere
61. Ce este ordonanta de guvern obisnuita?
Ordonanta de guvern obisnuita este cea care este emisa in baza imputernicirii date de
Parlament prin legi speciale de abilitare
62. Ce este ordonanta de guvern de urgenta?
Sunt ordonantele adoptate de Guvern in cazuri exceptionale fara a fi nevoie de abilitarea
parlamentara, cu limitarea la domeniul legilor ordinare

63. Cand intra in vigoare o ordonanta de guvern de urgenta si una obisnuita?


Ordonantele obisnuite intra in vigoare la 3 zile din momentul publicarii lor in Monitorul
Oficial
Ordonantele de urgenta intra in vigoare dupa depunerea lor spre aprobare in Parlament
64. Care este dublul control exercitat asupra ordonantelor si cine il exercita?
Cu privire la activitatea legislativa a Guvernului , Constitutia prevede un dublu control:
controlul parlamental (Parlamentul) si controlul jurisdictional (Curtea Constitutionala)
65. Ce este norma juridica?
Norma juridica este o regula de conduita generala , tipica, impersonala si obligatorie,
emisa sau sanctionata de stat, in scopul asigurarii ordinii sociale, adusa la indeplinire, la
nevoie, prin forta coercitiva a statului.

66. Care sunt caracteristicile unei norme de drept?


a. caracterul statal;
b. caracterul coercitiv;
c. generalitatea normei juridice
d. caracterul obligatoriu
67. Din ce este formata o norma juridica?
Ipoteza, dispozitie si sanctiune
68. Ce este sanctiunea si de cate feluri este in raport de continut si de cuantumul
pedepsei?
Sanctiunea reprezinta consecinta juridica a nerespectarii comportamentului prescris.
Sanctiunea poate fi : determinata, relativ determinata, alternativa, cumulativa
69. De cate feluri este dispozitia?
Dispozitia poate fi : strict determinata si relativ determinata
70. Clasificati normele juridice in raport de continutul normativ.

Structura logica luata drept criteriu clasifica normele juridice in: norme juridice complete si norme
juridice incomplete
71. Clasificati normele juridice in raport de preciziune si specificitate.

Normele de drept strict / Directivele sau standardele


72. Clasificati normele juridice in raport de finalitatea sanctiunii.
Normele punitive / Normele stimulative
73. Ce sunt legile de reglementare directa?
Sunt legile prin care organul legiuitor reglementeaza direct conduita subiectilor de drept
74. Mentionati legile de reglementare indirecta.
Legile in corpul carora se face trimitere la alte categorii de legi
75. Clasificati legile in functie de modalitatea formala de adoptare si de materiile
reglementate.
legi constitutionale / legi organice / legi ordinare
76. Care este cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi constitutionale?
In cazul legilor constitutionale cvorumul necesar este de 2/3 din numarul membrilor
ambelor Camere
77. Care este cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi organice?
Majoritatea senatorilor si deputatilor
78. Care este cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi ordinare?
Majoritatea senatorilor si deputatilor prezenti
79. Ce este dreptul subiectiv?
Dreptul subiectiv este prerogativa concedata unei persoane de catre ordinea juridica si
garantata pe cai de drept de a dispune de o valoare care ii este recunoscuta ca
apartinandu-i, fie ca a sa, fie ca datorata.
80. Care sunt elementele unui drept subiectiv?
Subiectul / obiectul dreptului subiectiv / relatia juridica / protectia juridica
81. Clasificati drepturile subiective in raport de obiect.
a) drepturi nepatrimoniale
b) drepturi patrimoniale (drepturi reale, drepturi de creanta)
c) drepturi intelectuale

d) drepturi subiective nepatrimoniale


82. Clasificati drepturile subiective in raport de diviziunile dreptului.
a) drepturi publice ( drepturi fundamentale, drepturi politice, drepturi administrative )
b) drepturi civile
c) drepturi economice si sociale
83. Clasificati drepturile subiective in raport de gradul de opozabilitate.
a) drepturi subiective absolute
b)drepturi subiective relative
84. Clasificati drepturile subiective in raport de corelatia dintre ele.
a) drepturi subiective principale
b) drepturi subiective accesorii
85. Clasificati drepturile subiective in raport de gradul de certitudine conferit
titularului.
a) drepturi eventuale
b) drepturi in curs de formare
c) drepturi subiective afectate de modalitati
d) drepturi castigate
86. Clasificati drepturile subiective in raport de titular.
a) drepturi interindividuale
b) drepturi corporative
87. Ce este obligatia juridica?
Obligatia juridica desemneaza obligatia concreta a debitorului privita distinct de dreptul
creditorului
88. Care sunt elementele unei obligatii juridice?
a) subiectul acesteia
b) continutul obligatiei

c) relatia juridica
d) constrangerea juridica
89. Clasificati obligatiile juridice in raport de obiect.
a) obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de a nu face
b) obligatii pozitive si obligatii negative
c) obligatii de rezultat si obligatii de diligenta
90. Ce este persoana fizica?
Omul concret (individul), fiinta umana vazuta sub aspectul aptitudinii sale de a fi subiect
de drept este ceea ce poate fi desemnat prin notiunea de persoana fizica.
91. Prin ce elemente se identifica o persoana juridica?
a) cetatenia
b) numele
c) domiciliul
d) starea civila
92. Pe ce cai se obtine numele de familie?
Numele de familie (stricto sensu) se obtine la nastere (numele tatalui) ; si prin casatorie
93. Care sunt atributele unui domiciliu?
Atributul de identificare a persoanei fizice care o individualizeaza in spatiu
94. Ce este persoana juridica?
Orice organizatie care are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat
realizarii unui anume scop in acord cu interesul obstesc.
95. Prin ce elemente se identifica o persoana juridica?
a) numele acesteia
b) sediul social
c) nationalitate
96. Care sunt elementele constitutive ale unei persoane juridice?

a) persoana juridica are organizare proprie, de sine-statatoare


b) persoana juridica are un patrimoniu propriu, distinct de cele ale asociatilor
c) persoana juridica are un scop propriu in acord cu interesul general
d) persoana juridica este o individualitate juridica distincta

97. Care sunt categoriile de persoane juridice?


a) persoane juridice instituite prin lege ( persoane juridice publice/ persoane juridice
mixte)
b) persoane juridice constituite prin vointa particularilor ( partidele politice / sindicatele /
asociatiile / fundatiile/
societatile)
98. Ce este capacitatea de folosinta si cand o dobandim si cand o pierdem?
Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si obligatii. Capacitatea de
folosinta incepe de la nasterea persoanei si inceteaza cu moartea acesteia.
99. Ce este capacitatea de exercitiu si de cate feluri este?
Capacitatea de exercitiu este aptitudinea de a dobandi si exercita drepturi si de a-si asuma
si executa obligatii prin savarsirea de acte juridice si este de 3 feluri : capacitate de
exercitiu deplina, capacitate de exercitiu restransa si lipsa capacitatii de exercitiu.
100. Care sunt categoriile de persoane lipsite de capacitate de exercitiu?
Persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sunt minorii sub 14 ani si persoanele puse sub
interdictie judecatoreasca (incapabilii).
101. Care sunt procedeele de iesire din vigoare a unei legi?
prin abrogare, ajungere la termen sau cdere n desuetudine
102. Ce intelegeti prin caducitate?
Cauza de ineficacitate a actului juridic , constand in lipsirea actului juridic de orice efecte,
datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului
actului.
103. Ce intelegeti prin desuetudine?
Ieirea din vigoare a unei legi prin neglijarea ei mult timp; iesirea din uz.

104. Ce intelegeti prin abrogarea unei legi si de cate feluri este?


Abrogarea este procedeul prin care o lege isi inceteaza efectele datorita adoptarii unui act
legislativ posterior si contra ei. Abrogarea poate fi : abrogare expresa (directa, indirecta) ;
abrogare tacita
105. Care sunt principiile care guverneaza aplicarea legii in timp?
Principiul neretroactivitatii legii / principiul aplicarii imediate a legii
106. Care este principiul care guverneaza aplicarea legii in spatiu?
Principiul teritorialitatii legilor

107. Care este principiul care guverneaza asupra persoanelor si care sunt exceptiile de
la principiu?
Legea de pe teritoriul pe care traieste persoana ; exceptiile : lex personalis , lex rei sitae
108. Care sunt formele interpretarii dreptului?
Interpretare oficiala : interpretarea autentica, judiciara, administrativa
Interpretarea neoficiala
109. Mentionati metodele de interpretare ale dreptului.
Interpretare gramaticala, logica, sistematica, teleologica si istorica
110. Cand intra in vigoare o lege ca regula si ca exceptie?
Legea intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial, sau la o data ulterioara
prevazuta in textul ei