Sunteți pe pagina 1din 9

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

DREPTUL TRANSPORTURILOR
Atunci cand se pune problema constituirii unei ramuri de drept obiectul
de reglementare reprezinta criteriul de departajare fata de alte ramuri
existente.
Alte criterii de departajare : metoda de reglementare, calitatea
subiectelor, caracterul normelor, specificul si principiile.
Obiectul de reglementare il reprezinta relatiile sociale generate de
activitatea de transport.
Activitatea de transport poate fi definite ca fiind aceea activitate care
presupune deplasarea in spatiu a unor peroane sau bunuri cu ajutorul unui
mijloc de transport si cai de transport.
Prin urmare transportul implica urmatoarele elemente :
-

Deplasare in spatiu
Personae sau bunuri
Utilizarea unui mijloc de transport
Folosirea unei cai de transport

Mijloacele de transport sunt mobile cu sau fara propulsive adoptate


transportului de persoane sau de bunuri si destinate deplasarii ca o cale
de comunicatie care poate fi rutiera, feroviara, navala sau aeriana.
Infrastructurile de transport sunt destinate desfasurarii activitatilor de
transport, activitati conexe transporturilor si activitati privind
administrarea acestora.
Ele sunt de interes national sau European iar impreuna cu sistemele de
management ale traficului si sistemelor de pozitionare si navigatie
constituie retelele de transport.
Nu toate deplasarile in spatiu constituie activitati de transport astfel :
transportul in interes personal; de petrol; apa sau gaze prin conducte; de
energie electrica nu pot forma obiectul unui contract comercial de
transport.
In astfel de situatii transportul se realizeaza prin instalatii proprii
neexistand o justificare de transport. Nu sunt considerate activitati de
transport nici tehnologiile noi ale unor marfuri cu ajutorul unui flux de apa
sau aer.
1

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

Transportul corespondentei, transmisiunile telefonice, telegrafice


( radio, televiziune), in aceste situatii se aflta transportul postal care are
reglementari speciale in care se precizeaza ca transportul postal nu
constituie obiectul unui transport.
Definitie! Dreptul transportului reprezinta ansamblul de reglementari
referitoare la activitatea profesionala cu carausi, cu vehicule
corespunzatoare pentru a deplasa in baze contractuale si legii, persoane
si bunuri.
Subiectele sunt : transportatorii denumiti si carausii si clientii formati
dupa caz din calatori, expeditori si destinatari.
Transportatorii romani sau straini au acces egal si nedescriminatoriu la
infrastructura accesului public cu respectarea dispozitiilor legale in
domeniu.
Prin transport se intalege peroana fizica sau juridical autorizata sa
efectueze transporturi interne sau internationale de persoane si/sau
bunuri in interes public sau privat cu mijloace proprii sau cu contract de
inchiriere sau leasing.
Operatorii de transport sunt transportatorii iar conexe transportului
sunt persoane fizice sau juridice ce desfasoara activitati legate de
transporturi.
Clientii sau utilizatorii sunt in cazul transporturilor de persoane, calatori
sau pasageri, iar in cazul transportului de bunuri expeditorii sau
expeditionarii atunci cand contractual de transport este precedat de un
contract de expeditie
si destinatarulutilizatorii au acces egal si
nedescriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, ei pot
allege liberi modul de transport, pot efectua ei insasi transportul sau pot
apela la un transport ales.
Destinatarul nu este parte din contractual de transport dar dobandeste
drepturi si obligatiinascute din contract, situatiia sa fiind apreciata ca o
exceptie de la principiul relativitatii actului juridic.
Transporul reprezinta o prestare de servicii effectuate de carausi la
cererea benefeciarului in schimbul unui pret prin care carausul se oblige
sa duca bunurile si calatorii la destinatie cu vehicule corespunzatoare si
conditii de deplina siguranta, are character commercial.

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

Activitatea de transport poate fi efectuata de o societate comerciala


sau de o persoana fizica autorizata.
Clasificarea transporturilor
Se face dupa diferite criterii care au ca scop departajarea diferitelor
categorii de transport pentru a sublinia deosebirile de regim juridic intre
ele.
Calificarea transportului ca facand parte dintr-o categorie determina un
regimjuridic propriu pentru acel transport.
1. Dupa obiectul transportului
a) Transport de persoane
b) Transport de bunuri
2. Dupa calea de transport :
a) Terestre
b) Navale
c) Aeriene
d) Extratereste
Transportul in spatial extraterestru nu are caracter comercial,
transporturile
terestre pot fi subclasificate in feroviare navale si
maritime, fluviale si pe ape interioare ( rauri, canale navigabile, lacuri ).
3. Dupa intinerariul parcurs :
a) Trafic intern
b) Trafic international care presupune transportul intre doua sau mai
multe state si pot fi transport international de tranzit cand
transportul se efectueaza pe teritoriul unui stat doar in trecere si
reprezinta o fractiune a doua transporturi intre 2 state diferite si
transporturi de peace cand transporturile au punct de plecare si
sosire pe teritoriul aceluiasi stat sau trece sip e teritoriul altui stat.
4. Dupa periodicitatea deplasarii
a) Periodicitate regulate
b) Periodicitate ocazionala
Periodicitatea regulate se desfasoara dupa un program prestabilit pe
trasee fixate si in zile stabilite anuntate publicului de ex : transporturile
feroviare cu retele de autobuze, nave de linie, transport aerian.
Transportul profesionist se afla intro stare permanenta de oferta de
servicii fata de public, contractual incheindu-se de regula printr-o simpla
adeziune din partea clientului.
3

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

Transporturile ocazionale au loc in date si conditii negociate de la caz la


caz de carausi cu clientii sai.
In transporturile maritime deplasarea de cantitati mari se face prin
transporturile ocazionale prin naglosirea de cargouri.
Transporturile cu periodicitate regulata sunt predominante ca pondere pe
liniile feroviare si retele autobuze, iar cele ocazionale pe cale maritime.
5. Dupa interesul servit :
a) In inters public
b) In interes propriu sau privat
Transportul international privat se clasifica in interes personal, care sunt
facute de persoane fizice pentru persoane sau marfa.
6. Dupa numarul mijloacelor de transport :
a) Cu un singur fel de mijloc de transport
b) In traffic combinat
In trafic combinat : care se executa succesiv cu doua sau mai multe
mijloace diferite de catre doi sau mai multi carausi pe baza unui singur
contract de la plecare pana la destinatie.
7. Productia si consumul se clasifica :
a) Transport de aprovizionare
b) Transporturi de distributie
c) Transporturi in deplasari de afaceri
d) Transporturi in deplasari de la domiciliu la locul de munca
e) Transporturi in deplasari de agrement
f) Transporturi in cazul unorproiecte speciale
8. Sfera economica deservita:
a) Transportul cu caracter industrial
b) Transport in constructii
c) Transporturi agricole
d) Transporturi multifunctionale sau nespecializate
e) Transporturi turistice, etc.
9. Gama serviciilor oferite:
a) Transporturi specializate
b) Transporturi adaptabile
c) Transporturi multifunctionale
10.
Influenta asupra factorilor de mediu si asupra sanatatii:
a) Transporturi poluante
b) Transporturi nepoluante
11.
Forta motrice propulsatorie:
a) Transporturi motorizate
4

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

b) Transporturi nemotorizate actionate de forte natural precum vantul,


etc.
c) Transporturi nemotorizate actionate de forte umane sau animale
d) Transporturi hibride
Clasificarea pe categorii de transporturi este importanta deoarece fiecarei
categorii ii corespunde un anumit contract de transport care pe langa
trasaturile commune are si o serie de caractere specific de particularitati
determinate de criteriile mentionate respectiv in functie de
specificul
mijlocului de transport, de caracterul intern sau international al transportului,
de caile de transport utilizate, de numarul de miloace de transport, etc.
Contractual de transport. Notiuni generale
Codul civil consacra contractului de transport art. 1955/2008
reglementand contractul de transport de bunuri si contractual de transport
de persoane si bagaje.
Art. 1955 din codul civil defineste contractual de transport ca fiind
contractual prin care o parte numita transportator se oblige sa transporte o
persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care
pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obliga sa-l plateasca la timpul si
locul convenit.
Partile contractului de transport sunt pe de o parte calatorul sau
expeditorul si pe de alta parte transportatorul.
Transportatorul bunurilor poate fi contractat si de destinatarul bunurilor ce
urmeaza a fi transportate caz in care partile contractului de transport sunt
destinatarul si transportatorul.
In cazul transportului de bunuri chiar daca expeditorul contracteaza
transportatorul anumite consecinte juridice se produc si pentru persoana
destinatarului bunului transportat.
Contractul de transport reprezinta o prestare de servicii sens in care sunt
urmatoarele argumente:
1. Beneficiarul transportului foloseste serviciul specific executat de catre
transportator constand in asigurarea transportului peroanelor sau a
marfurilor.
2. Transportatorul este un prestator de servicii dat fiind faptul ca
beneficiaza de independent juridical fata de cealalta parte
contractanta, el nu este un prepus al clientului sau ci isi indeplineste
5

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

obligatiile din contract in baza propriului sau program fiind excluse


din partea expeditorului sau ale calatorului.
3. Carausul adduce la indeplinire contractual de transport pe propriul sau
risc.
4. Caracterul oneros si natura consensuala precum si caracterul comercial
si autonom specifice contractului de transport sunt trasaturi cu
caracter contractual de prestari de servicii.
5. Titlul profesional cu care carausul executa contractual si organizarea
activitatii de transport sub forma de inteprindere.
Caracterele juridice ale contractului de transport sunt:
1. Contract numit
2. Contract sinalagmatic
3. Contract consensual
In doctrina exista opinii ca contractual de transport de marfuri ar avea
character real.
In cazul transporturilor pe calea ferata contractual de transport este real
potrivit regulamentului de transport CFR, pentru ca el se considera incheiat
in momentul in care operatorului de transport feroviar i-a fost predata marfa
impreuna cu scrisoarea de trasura competenta si semnata de expeditor.
Contractual de adeziune dat fiind ca in cele mai multe cazuri companiile
de transport ofera servicii in conditii speciale prestabilite si pentru
simplificarea procedurii stabilesc anumite tipizate de ex : trenuri special
comandate, calatorii in vagoane de dormit, etc.
Contract unitar deoarece cuprinde atat drepturile cat si obligatiile partilor
cat si cele accesorii iar in cazul transporturilor successive efectuate in baza
unui singur contract de transport, carausii raspund solidar.
Forma si proba contractului de transport
Contractual de transport probeaza prin documentele de transport precum
scrisoarea de trasura, recipisa de bagaje, conosamentul, tichet ori legitimatie
de calatorie sau alte asemenea de la caz la caz.
Codul civil cuprinde prevederi legate de forma contractului de transport,
astfel incat inscrisurile mentionate anterior privesc proba iar nu validitatea
contractului.

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

Codul civil reglementeaza 2 modalitati principale de transport: transport


succesiv si transport combinat sau multimodal.
Transportul poate fi realizat de unu sau mai multi transportatori in ultima
situatie poate fi succesiva sau combinat.
Transportul succesiv este efectuat de 2 sau mai multi transportatori
succesivi care utilizeaza acelas mijloc de transport.
Transportul combinat este cel in care acelas transportator sau
transportatori succesivi utilizeaza moduri de transport diferite motiv pentru
care este este denumit si transport multimodal.
Transportatorii care se succed predau unul catre celalalt bunurile si
bagajele transportate pana la destinatie fara interventia expeditorului sau a
calatorului.
Codul civil nu reglementeaza incetarea contractului de transport pentru
nici un tip de transport astfel incat contractual de transport este supus
cazurilor generale de incetare a contractului.
Ele pot inceta in urmatoarele situatii:
-

Efectuarea transportului si ajungerea bunurilor, peroanelor sau


bagajelor la destinatie.
Imposibilitatea efectuarii transportului.
Refuzul expeditorului pentru a preda bunurile spre transport
Pierirea totala sau partial a bunurilor inainte de efectuarea
transportului, etc.

Contractual de transport de bunuri este supus regulilor generale privitoare


la contractual de transport si regulilor special prevazute de codul civil pentru
aceasta varietate de contracte de transport.
Acest tip de contract de transport beneficiaza de cea mai detaliata
reglementare.
O particularitate specifica transportului de bunuri o constituie predarea si
preluarea de transport potrivit legii bunurile nu pot circula dintr-un loc in altul
fara anumite inscrisuri care sa contina unele mentiuni speciale cu privire la
identificarea expeditorului, a mijlocului de transport, a marfurilor
transportate la provenienta bunurilor ce fac obiectul transportului, etc.

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

In principiu documentele de transport sunt intocmite de catre expeditori si


sunt predate carausului odata cu predareamarfii spre incarcare.
In acest sens art. 1961 cod civil prevede
transport, expeditorul trebuie sa predea
documentele de transport , documentele
fiscal si altele asemenea necesare efectuarii

ca la remiterea bunurilor pentru


transportatorului in afara de
suplimentare vamale, sanitare,
transportului.

Potrivit legii de documentul de transport este semnat de expeditor si


trebuie sa cuprinda intre altele mentiuni privitoare la identitatea
expeditorului, transportatorului si a destinatarului precum si dupa caz a
persoanei care trebuie sa plateasca transportul.
Totodata prevada locul si data luarii in primire a bunurilor, punctual de
plecare sic el de destinatie, pretul transportului, termenul transportului,
natura, cantitatea, volumul sau masa si starea aparenta a bunurilor la
predarea spre transport, caracterul periculos al bunului daca este cazul si
documente suplimentare care au fost predate si insotesc transportul.
Partile pot convenii si introducerea altor mentiuni in contractual de
transport.
Documentul de transport cuprinzand mentiunile aratate se intocmeste in
cel putin 3 : unul pentru transportator, expeditor si altul care insoteste bunul
transportat pana la destinatie.
In lipsa documentelor de transport, transportatorul trebuie sa elibereze
expeditorului la cererea acestuia o recipisa de primire a bunului spre
transport care va contine aceleasi elemente ca si documentul de transport.
Documentul de transport sau in lipsa acestuia recipisa de primire
dovedeste la proba contrarie luarea in primire a bunului spre transport,
natura, cantitatea si starea aparenta a acestuia.
In situatia in care expeditorul preda mai multe colete, transportatorul are
dreptul sa-I solicite cate un document de transport pentru fiecare colet in
parte daca prin lege nu se prevede altfel.
Ca regula documentele de transport nu sunt titular negociabili, partile
contractului pot insa conferii printr-o clauza expresa character negociabil
documentului de transport prin emiterea lor la ordin sau la purtator
apropiindule de titlurile de valoare..

DREPTUL TRANSPORTURILOR

ANUL IV

ARDELEAN IULIA

Regulile care guverneaza documentele de transport negociabile sunt


cuprinse in art. 1964-1965 cod civil, totodata prin lege se poate recunoaste
caracterul negociabil a unui character de transport.
Daca documentul de transport este la odin sau la purtator proprietatea
bunurilor transportate se transfera ca obiect al transmiterii documentului de
transport.
Forma si efectele girului, anularea si inlocuirea documentului de transport
sunt supuse dispozitiilor privitoare la cambie si biletul de ordin.
Ultimul giratat a unui sir neintrerupt de giruri care este posesor al titlului
este considerat proprietarul bunurilor transportate.
Documentul de transport la purtator are ca effect transmiterea bunurilor
transportate prin simpla sa remitere materiala.