Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Bd. Nicolae Blcescu, nr. 1, Cod postal 010041,
Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.305.38.10; Fax. 021.315.30.74
E-mail: conversie_geografie_ub@yahoo.com;
www.geo.unibuc.ro

Conversie Profesional a
Geografie

FORMULAR DE PREINSCRIERE/NSCRIERE
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA
PROGRAMUL DE CONVERSIE
PROFESIONAL
Program de studii: GEOGRAFIE
Sesiunea 2014
Iniiala
tatlui

Nume
Prenume
Prenumele printilor

Tata___________________________________
Mama_________________________________

CNP
Vrsta

Sex (bifai)

Locul nasterii

Adres domiciliu
Rural

Loc de munc (specificai coala i


bifai localizarea)

Urban

Adres loc de munc


Vechime n nvmnt

din care, n mediul rural

Telefon mobil
Telefon fix*
Fax*
E-mail
Specializarea:
Diploma de licent
Anul absolvirii:

MEDIA ANILOR DE STUDII:

MEDIA EXAMENULUI DE LICEN :

Discipline predate
Acces la mijloace de informare /
comunicare

Acas
Computer

La coal
Altele

Internet

Acas
La coal

Altele
Completarea tuturor rubricilor este obligatorie cu exceptia celor cu
steluta*
Declar pe propria rspundere c datele prezentate sunt reale.
Data___________________________________
Nume ________________________________________Semntura _____________________