Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere pentru obinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt

Nr._________/_________ 2015
Domnule Director,
Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_________________________________________________________________________________,
nscut() la data de _____________, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
de la (unitatea/unitile de nvmnt)________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, localitatea______________________________________ ,
judeul (sectorul)__________________________ , v rog s-mi aprobai transferul/pretransferul prin consimmnt ntre uniti de nvmnt,
ncepnd cu 1 septembrie 2015 pe(la) un post (o catedr) publicat() vacant().
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea_________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________,
bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________,conform actului de identitate _______seria ___nr. ________
eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________.
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii
universitare de licen, universitare de lung durat)_____________________________________________ cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire ________ cu specializarea principal___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
secundar_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ (1).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre ______________________________________________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre __________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare
n domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
P____,_____
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT
n
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
P ___,_____
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013__________________________________;
i n anul colar 2013/2014______________________________________________________ .
P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar
2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2012-2013 i
calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n
care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

83

V.1. n perioada 01.09.2012 31.08.2014 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:


la nivelul colii(2) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(3) P____,_____ ; la nivel naional(3) P ______,______, la nivel internaional(3)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de
cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din
anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2013-2014.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd
calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ____,____

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ___,____

Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;


P____,____

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;


P____,____

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul
finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte
instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2014 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____

TOTAL PUNCTAJ(4):

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate. Menionez ca am
luat cunotin de punctajul acordat i nu am obiecii.
Data________________

Semntura___________________

(1) Se puncteaz nivelul studiilor;


(2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
(3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
(4) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este
detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului didactic/catedrei de la care m transfer/pretransfer
(structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt, regimul de mediu).
4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol) autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe
actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea/aprecierile sintetic a conducerii/conducerilor unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s
rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial
pentru anul colar 2014-2015 (dac este cazul).
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoite de documentele justificative.
7. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor i crilor, studii i articole publicate, documentele
prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute, ca urmare a participrii n cadrul programelor
de reform i/sau de formare, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
8. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul propriu general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().

84

9. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca
titular().
11. Documente justificative privind ndeplinirea criteriilor specifice, dac este cazul.
12. Documente n vederea aplicrii criteriilor social-umanitare.
13. Pentru cadrele didactice titulare din alte judee, adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia
este titular, din care s rezulte c cererea de pretransfer a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.
14. Pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate:
- adeverin eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() din care reiese faptul c la postul/catedra respectiv exist
restrngere de activitate, data la care s-au discutat n consiliul profesoral restrngerile i nominalizarea cadrului didactic propus a fi
transferat pentru restrngere de activitate;
- adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la
postul/catedra ocupat(), n anul colar 2015-2016, este restrngere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n
alt jude a solicitantului a fost luat n eviden, pentru cadrele didactice titulare din alte judee.

85