Sunteți pe pagina 1din 10

http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

ÎNTREBĂRI MECANICĂ

1. Autovehiculele şi remorcile pot fi certificate din punct de vedere al


autenticităţii de către:
a) Autoritatea Rutieră Română;
b) Direcţia Poliţiei Rutiere;
c) Registrul Auto Român.

2. Când este necesară efectuarea unei inspecţii tehnice periodice, chiar


dacă perioada scadentă nu a fost depăşită:
a) în cazul în care deţinătorul a avut retras dreptul de conducere pe o perioadă
mai mare de 12 luni;
b) dacă s-a pierdut certificatul de înmatriculare;
c) dacă autovehiculul a avut avarii grave la mecanismul de direcţie în urma unor
evenimente rutiere.

3. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculului dacă:


a) nu a fost supus inspecţiei tehnice periodice înaintea datei înscrise în anexa
certificatului de înmatriculare;
b) noxele motorului ating limita maximă;
c) are montate alte dispozitive de iluminare şi semnalizare decât cele omologate
de autoritatea competentă.

4. Când este necesară efectuarea unei inspecţii tehnice periodice, chiar


dacă perioada scadentă nu a fost depăşită:
a) dacă autovehiculului i s-a efectuat o reparaţie capitală;
b) dacă autovehiculul nu a fost folosit o perioadă îndelungată;
c) în cazul în care deţinătorul a avut retras dreptul de conducere pe o perioadă
mai mare de 12 luni.

5. Vehiculele se înmatriculează numai dacă:


a) au o stare tehnică şi estetică foarte bună;
b) au fost omologate de către R.A.R.;
c) se completează fişa de înmatriculare.

6. Lăţimea generală a vehiculelor, inclusiv încărcătura este de:


a) 2,50-2,60 m;
b) 2,60-2,70 m;
c) 2.50-2,70 m;

7. Care este documentul care se eliberează în urma omologării unui


autovehicul ?
a) autorizaţia provizorie de circulaţie;

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

b) certificatul de înmatriculare al vehiculului;


c) cartea de identitate a vehiculului.

8. Care din următoarele cauze determină scăderea presiunii uleiului?


a) înfundarea sorbului pompei de ulei;
b) nivelul prea mare a uleiului în carter;
c) folosirea unui ulei prea vâscos.

9. Ciclul de funcţionare al motorului cu ardere internă în patru timpi, se


realizează în :
a) patru rotaţii complete ale arborelui cotit;
b) patru rotaţii complete ale arborelui cu came;
c) două rotaţii complete ale arborelui cotit.

10. Când direcţia unui autovehicul trage dreapta înseamnă că:


a) este reglat incorect unghiul de convergenţă;
b) este reglat incorect unghiul de fugă;
c) este reglat incorect unghiul de cădere.

11. Rolul diferenţialului este:


a) de a permite ca roţile punţilor motoare să ruleze cu turaţii diferite;
b) atenuarea şocurilor din transmisia automobilelor;
c) amplificarea momentului motor, pe care-l transmite la roţi

12. Care este rolul transmisiei ?


a) transmiterea mişcării de la ambreiaj la cutia de viteze;
b) transmiterea mişcării de la motor la roţile motrice;
c) asigurarea eficienţei frânei de motor.

13. Uzura anvelopei pe mijlocul benzii de rulare este o consecinţă a rulajului


:
a) cu viteză ridicată;
b) cu viteză redusă;
c) cu presiune mare.

14. Care trebuie să fie nivelul electrolitului în bateria de acumulatori ?


a) 10-15 mm sub nivelul plăcilor;
b) 10-15 mm deasupra plăcilor;
c) la nivelul plăcilor.

15. La coborârea unei pante lungi cu autovehicule echipate cu motoare cu


aprindere prin scânteie se recomandă folosirea frânei de motor întrucât:
a) realizează o economie apreciabilă de combustibil;
b) evită suprasolicitarea frânei de serviciu care în anumite condiţii devine
ineficientă;

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

c) micşorează uzura motorului.

16. Care poate fi indiciul exterior al consumului mărit de combustibil în urma


reglărilor greşite la motor ?
a) fum de eşapament alb;
b) fum de eşapament albastru;
c) fum de eşapament negru.

17. Care este rolul electromotorului?


a) antrenează arborele cotit;
b) antrenează compresorul;
c) antrenează ventilatorul.

18. Care din următoarele defecţiuni creează joc mare la volan ?


a) uzura pronunţată a pneurilor roţilor din faţă;
b) uzura pronunţată a angrenajelor din caseta de direcţie;
c) uzura pronunţată a suspensiei autovehiculului.

19. Care este rolul termostatului ?


a) menţine temperatura lichidului de răcire în limitele optime;
b) închide şi deschide circuitul lichidului către instalaţia de climatizare, la
anumite temperaturi;
c) realizează scăderea temperaturii lichidului de răcire.

20. Uzura pronunţată a marginilor benzii de rulare se datorează :


a) rulării cu presiune mai mică decât cea recomandată;
b) rulării cu presiune mai mare decât cea recomandată;
c) conducerii cu viteză mare.

21. Care este rolul bateriei de acumulatori ?


a) transformă curentul de joasă tensiune în curent de înaltă tensiune;
b) alimentează consumatorii de energie electrică în raport de necesităţi;
c) produce curent electric necesar alimentării consumatorilor.

22. Care dintre unghiurile direcţiei face ca, după virare, roţile directoare
să revină în poziţia iniţială?
a) unghiul de consvergenţă;
b) unghiul de cădere;
c) unghiul de fugă.

23. Echipamentul de direcţie prevăzut cu un sistem de amplificare


(servodirecţie):
a) este obligatoriu pentru toate autovehiculele cu sarcină maximă pe axa
directoare mai mare de 4500 kg;
b) este obligatoriu la toate tipurile de autoturisme;

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

c) nu există nici o prevedere în acest sens.

24. Momentul motor transmis la roţi in trepte inferioare de viteză este:


a) mai mic decât la arborele motorului;
b) mai mare decât la arborele motorului;
c) egal cu cel de la arborele motorului.

25. Care este rolul mecanismului de distribuţie ?


a) asigură pătrunderea amestecului carburant în cilindri şi evacuarea gazelor
arse;
b) asigură distribuirea curentului electric de înaltă tensiune la bujii;
c) asigură uniformizarea mersului motorului prin distribuirea surplusului de
energie debitat în timpul motor către ceilalţi timpi.

26. În cazul rulării cu un pneu umflat sub presiunea indicată de constructor,


uzura neuniformă a benzii de rulare se produce:
a) în zona exterioară a benzii de rulare;
b) pe creastă;
c) pe toată suprafaţa.

27. Care din următoarele cauze determină descărcarea bateriei de


acumulatori ?
a) oxidarea bornelor;
b) desfacerea legăturilor;
c) folosirea excesivă a demarorului.

28. Care este rolul generatorului de curent alternativ ( alternatorului) :


a) asigură pornirea automată a motorului;
b) este sursa de energie pentru consumatori în timpul funcţionării motorului şi de
încărcare a bateriei de acumulatori;
c) alimentează cu energie electrică electromotorul.

29. Din ce cauză faza de întâlnire a farului “bate” în sus ?


a) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte în jos (sub filament);
b) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte în sus (deasupra filamentului);
c) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte lateral.

30. Inspecţia tehnică a autovehiculelor destinate instruirii practice se


efectuează :
a) anual la o staţie de inspecţie tehnică autorizată de MT;
b) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată de RAR;
c) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică a M.I.

31. Unghiul de cădere al roţilor are rolul:


a) de a împiedica oscilaţiile roţii în limita jocului din rulmenţii butucului;

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

b) de a micşora tendinţa de deschidere a roţilor;


c) de a menţine roţile directoare în poziţie stabilă de mers rectiliniu al
automobilului.

32. Precizaţi care dintre cauzele următoare conduc la încălzirea excesivă a


pneurilor:
a) rularea cu o presiune mai mare în pneuri decât cea indicată de uzina
constructoare;
b) rularea fără oprire pe o distanţă prea mare;
c) rularea cu presiune mai mică în pneuri decât cea indicată de uzina
constructoare.

33. Care poate fi indiciul exterior al uzurii pronunţate a setului motor?


a) fum de eşapament alb;
b) fum de eşapament albastru;
c) fum de eşapament negru.

34. Care din următoarele defecţiuni conduc la patinarea ambreiajului ?


a) uzura mare a ferodourilor discurilor conduse;
b) cursa liberă a pedalei de ambreiaj este prea mare;
c) ruperea pârghiei de debraiere.

35. Dispozitivul ABS reprezintă o componentă a unui sistem de frânare care:


a) avertizează asupra apariţiei unei disfuncţionalităţi ale sistemului;
b) nu are nici o influentă asupra spaţiului de oprire;
c) reglează în mod automat forţa de frânare la roată, evitând blocarea roţii.

36. Uzura neuniformă a benzii de rulare în plan transversal poate fi cauzată


de:
a) bruscarea frecventă a direcţiei;
b) reglarea necorespunzătoare a unghiurilor de fugă;
c) reglarea necorespunzătoare a convergenţei roţilor.

37. Care din următoarele cauze duce la uzura prematură a anvelopelor


roţilor din faţă:
a) greutatea mare pe puntea din faţă datorită existenţei motorului;
b) solicitarea mai mare a roţilor din faţă la viraje şi la menţinerea direcţiei de
mers;
c) reglarea greşită a convergenţei roţilor.

38. Cum veţi proceda când încărcătura depăşeşte greutatea maximă


autorizată a vehiculului ?
a) măriţi presiunea în pneuri;
b) rulaţi cu viteză redusă;
c) nu efectuaţi transportul în asemenea condiţii.

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

39. Care din următoarele defecţiuni creează joc mare la volan?


a) convergenţa roţilor nereglată;
b) unsori prea vâscoase în caseta de direcţie şi la articulaţii;
c) uzura pronunţată a capetelor de bară.

40. Care este rolul ambreiajului?


a) asigură legătura dintre cutia de viteză şi roţile motrice;
b) cuplează şi decuplează frâna de serviciu;
c) cuplează şi decuplează legătura dintre motor şi cutia de viteze.

41. Inspecţia tehnică a autovehiculelor noi destinate instruirii practice se


efectuează :
a) anual la o staţie de inspecţie tehnică autorizată de MT;
b) la cel mult un an într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată de RAR;
c) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică a M.I.

42. La frânare observaţi că autoturismul dvs. trage într-o parte. Care sunt
cauzele posibile ?
a) volanul are joc peste limitele maxime admise;
b) suprafaţa carosabilului are aderenţa uniformă;
c) sistemul de frânare are dezechilibru mai mare de 20 %.

43. Pătrunderea apei în baia de ulei a motorului se constată prin :


a) mersul neregulat al motorului;
b) scăderea nivelului apei în radiator;
c) existenţa unei spume de culoare gălbuie pe joja de nivel a uleiului.

44. Uzura neuniformă a benzii de rulare a unui pneu este produsă de:
a) exploatarea pneului în condiţii de suprapresiune;
b) exploatarea pneului în condiţii de suprasarcină;
c) rularea cu viteză excesivă.

45. Care din cauzele de mai jos determină jocul mare al volanului?
a) presiune scăzută în pneurile din faţă;
b) jocul mare al fuzetei pe pivot;
c) unsoare prea vâscoasă în articulaţiile transmisiei direcţiei.

46. După ce recunoaşteţi că ambreiajul patinează ?


a) la schimbarea treptelor de viteză se aude zgomot de pinioane;
b) când motorul se găseşte în priză directă, la accelerarea bruscă, autovehiculul
nu dezvoltă o viteză corespunzătoare;
c) la plecarea de pe loc autovehiculul produce smucituri.

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

47. Care dintre următoarele defecţiuni ale instalaţiei de răcire conduce la


uzura prematură a motorului ?
a) blocarea termostatului în poziţia deschis;
b) uzura rulmenţilor pompei de apă;
c) înfundarea instalaţiei de încălzire.

48. Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci pentru formarea unui
ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:
a) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului
trăgător;
b) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări;
c) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate.

49. Roţile directoare ale autovehiculelor cu tracţiune pe spate, sunt de


regulă :
a) divergente sau paralele;
b) convergente sau paralele;
c) divergente.

50. Dispozitivul ABS reprezintă o componentă a unui sistem de frânare:


a) pneumo-hidraulic asistat;
b) care avertizează asupra apariţiei unei disfuncţionalităţi ale sistemului;
c) care reglează în mod automat alunecarea în sensul de rotaţie al roţilor.

51. Ce se înţelege prin anvelopă de zăpadă ?


a) anvelopele al căror desen al benzii de rulare şi structura sunt concepute
pentru a asigura un comportament mai bun pe noroi şi zăpadă proaspătă;
b) anvelopa la care desenul benzii de rulare este caracterizat, în general prin
elemente, canale şi/sau proeminenţe masive, mai distanţate unele de altele decât
cele ale anvelopelor de drum;
c) anvelopa de drum care poate circula în toate anotimpurile, pe orice tip de
carosabil cu aceleaşi performanţe la rulare.

52. Care dintre următoarele cauze determină scăderea puterii motorului ?


a) acumulatorul este descărcat;
b) conjuctorul-disjunctorul este defect;
c) toba de evacuare este înfundată.

53. Când se consideră că autovehiculul merge în priză directă ?


a) când turaţia arborelui cotit este mai mare decât turaţia roţilor;
b) când turaţia arborelui cotit este mai mică decât turaţia roţilor;
c) când turaţia arborelui cotit este egală cu turaţia arborelui secundar al cutiei
de viteze.

54. Înscrisul TUBELESS pe o anvelopă, semnifică faptul că :

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

a) anvelopa este cu profil de iarnă;


b) anvelopa este cu profil de vară;
c) anvelopa este de tipul “fără cameră de aer”.

55. Ce rol are mecanismul de direcţie al autovehiculului ?


a) să permită o conducere uşoară;
b) să permită bracarea cu uşurinţă a roţilor directoare;
c) să asigure stabilitatea în mers a autovehiculului.

56. Care este cea mai frecventă cauză care duce la arderea garniturii de
chiulasă ?
a) blocarea termostatului în poziţie deschis;
b) strângerea insuficientă a chiulasei;
c) înfundarea filtrului de aer.

57. Uzura anvelopei pe una dintre marginile benzii de rulare, se datorează :


a) dereglării unghiurilor de convergenţă;
b) rulării cu presiune scăzută;
c) rulării cu presiune ridicată.

58. Care dintre următoarele cauze provoacă sulfatarea bateriei de


acumulatori ?
a) legăturile bateriei de acumulatori sunt slabe sau rupte;
b) nivelul scăzut al electrolitului din bateria de acumulatori;
c) bornele bateriei de acumulatori sunt oxidate.

59. Rateurile în galeriile de admisie şi evacuare se produc din cauza :


a) supraîncălzirii motorului;
b) supraturării motorului;
c) jocului prea mic dintre culbutori şi supape.

60. Care dintre următoarele cauze provoacă la efectuarea unui viraj lovituri
puternice la volanul unui autovehicul prevăzut cu sistem de direcţie cu
servomecanism hidraulic ?
a) pătrunderea aerului în instalaţia hidraulică;
b) articulaţiile neunse;
c) unghiul de convergenţă dereglat.

61. Din ce cauză fluieră strident pneurile la viraje şi frânări?


a. a dereglarii unghiurilor de cadere si de convergenta a rotilor directoare
b. a strangerii excesive a articulatiilor mecanismului de directie
c. a presiunii mari in interiorul pneurilor

62. Care dintre cauze provoacă oscilaţia roţilor directoare la viteze reduse?
a. jocul prea mare intre organele casetei de directie

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

b. jocul insuficient intre organele casetei de directie


c. jocul insuficient intre pivot si rulmenti sau bucse

63. Care este rolul reductorului-distribuitor ?


a. distribuie cuplul motor la puntea motoare si in acelasi timp im modifica
b. distribuie cuplul motor de la cutia de viteze la puntile motoare separate
c. mareste forta de tractiune a autovehiculului destinat sa circule pe drumuri
grele

64. Care dintre cauze determină vibraţii puternice ale vehiculului în timpul
deplasării ?
a. ruperea crucilor cardanice sau a arborilor cardanici
b. dezechilibrarea arborilor cardanici
c. deteriorarea danturii pinioanelor cutiei de viteze

65. Care sunt defecţiunile frecvente ale suspensiei ?


a. slabirea barei stabilizatoare
b. ruperea elementelor de fixare (ochiurilor) arcurilor cu foi
c. detalonarea sau ruperea arcurilor si uzura amortizoarelor

66. Care dintre cauze fac ca alternatorul să nu debiteze ori să debiteze


curent insuficient ?
a. deteriorarea diodelor din puntea de redresare
b. ruperea sau slabirea curelei alternatorului
c. defectarea regulatorului de tensiune

67. Din ce cauze determină cuplarea ambreiajului cu şocuri ( smucituri ) ?


a. lipsa cursei libere la pedala de ambreiaj
b. uzura canalelor butucului discului de frictiune
c. deformarea placii de presiune

68. Care este cauză bătăilor arborelui cardanic ?


a. uzura canalelor arborelui cardanic
b. uzura pronuntata a rulmentilor crucilor cardanice
c. patinarea ambreiajului

69. Unde se realizează amestecul carburant la motoarele DIESEL ?


a. in cilindrii motorului
b. in colectorul de admisie
c. in pompa de injectie

70. Ce rol are bara stabilizatoare la autovehicule ?


a. previne miscarile inainte si inapoi alea caroseriei
b. previne miscarile de ruliu alea caroseriei vehiculului
c. previne trepidatiile pe verticala ale vehiculului

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!


http://permisul-auto.blogspot.com - Noi te invatam tainele condusului !!!

RĂSPUNSURI
1-c 15 – b 29 – b 43 – c 57 – a
2-c 16 – c 30 – b 44 – c 58 – b
3–c 17 – a 31 – a 45 – b 59 – c
4–a 18 – b 32 – c 46 – b 60 – a
5–b 19 – a 33 – b 47 – a 61 – a
6–a 20 – a 34 – a 48 – c 62 – a
7–c 21 – b 35 – c 49 – b 63 – b,c
8–a 22 – c 36 – a 50 – c 64 – a
9–c 23 – c 37 – c 51 – a 65 – a,b,c
10 – a 24 – b 38 – c 52 – c 66 – a,b,c
11 – a 25 – a 39 – c 53 – c 67 – b,c
12 – b 26 – a 40 – c 54 – c 68 – a,b
13 – c 27 – c 41 – b 55 – b 69 – a
14 – b 28 – b 42 – c 56 – b 70 – b

http://permisul-auto.blogspot.com - Invata cu noi pentru permisul auto !!!

Evaluare