Sunteți pe pagina 1din 8

CALCULUL

INALTIMILOR

1.Determinarea planului de nivel mediu


Hm=360+n

unde

n=numarul de ordine din grupa

Hm= 360+10=370

2.Determinarea inaltimii de aerofotografiere

Hf=mf*f

unde

f=distanta focala=105 mm
mf=numitorul scarii de

aerofotografiere=15.000
l=latura fotogramei=24 cm

Hf=15.000*105/1000=1.575

3.Determinarea inaltimii de zbor deasupra


nivelului marii

Hz=Hf+Hm
Hz=1.575+370=371.575

4.Determinarea acoperirii longitudinale a


fotogramei
Ax=ax+50*h/Hf

unde ax=acoperirea long. care este de

minim 60%
h=diferenta dintre Hm si cota maxima

Ax=60%+50*(700-370)/1.575=10476.79

5.Determinarea acoperirii transversal a


fotogramelor
Ay=ay+50*h/Hf
este de minim 30%

unde ay=acoperirea transversal care


h=diferenta dintre Hm si cota maxima

Ay=30%+50*(700-370)/1.575=10476.49

6.Determinarea bazei de aerofotografiere


B=l*mf(1-Ax/100)
unde l=lungimea
fotogramei=24cm=0.24m

B=0.24*15.000*(1-10476.79/100)=37712.8

7.Detreminarea distantei dintre axele


benzilor normale
D=l*mf(1-Ay/100) =0.24*15.000*(110476.49)=37711.8

CALCULUL NUMARULUI DE
FOTOGRAME

8.Determinarea numarului de benzi


nb=lz/(D+1)
unde
fotografiere=14.100 m

lz=lungimea zonei de
D=distanta dintre benzi

nb=14.100/(37711.8+1)=0.000374

9.Determinarea numarului de fotograme din


fiecare banda
nf=d*nh/(B-2)

unde d=lungimea benzii masurate in mm

la sc . la care s-a
masurat=473 mm
nh=numitorul hartii la care s-a executat
proiectare(1:50.000)

nf=473/1000*(50.000/(37712.8-2)=0.000627

10.Determinarea numarului de fotograme


Nf=nb*nf

Nf=37712.8*0.000627=2365.125

11.Detreminarea lungimii filmului necesar pt.


aerofotografiere
Lf=K*(l+3)*Nf
unde

K=coefficient=1.22

Lf=1.22*(24/100+3)*2365.125=93.48868

CALCULUL TIPULUI DE
AEROFOTOGRAFIERE SI A
TIPULUI DE

ZBOR

12.Determinarea timpului necesar pt executarea


aerofotografierii
ta=21(nb-1)+1,2*nb*li/v
totala a benzilor

unde li= lungimea

ta=21(0.000374-1)+1,2*0.000374=-20.9917

13.Determinarea timpului necesar deplasarii


avionului in zona
td=2*dp/v

(cand distanta este100 km)

td=dp/v+0.35 (cand distanta este 100 km)


unde
zonei=130km

dp=distanta de la aeroport pana la centrul

td=2*(130/1000)=0.26

14.Determinarea timpului total necesar pt


efectuarea misiunii de aerofotografiere
t=ta+td

t=-20.9917+0.26=-20.7317

15.Determinarea lungimii totale a


itinerariului de zbor
Dt=Df+2*dp

16.Trasarea axelor benzilor de fotograme


-prima axa: fotogramele din benzile marginale sa
depaseasca limita
planului cucel putin valoarea
acoperirii transversale
-latimea benzii la scara

1:15.000

=24 cm*15.000/100=3.6 cm
-latimea benzii la scara 1:50.000
=4320/500=8.64 cm