Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Facultatea de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei


Catedra: Telecomunicaii

FISA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul disciplinei:

Circuite de microunde

Titulari de disciplin:

Prof. George Lojewski

Tipul:

pregtire de specialitate

Numr ore curs:

28 ore

Numr ore aplicaii:

28 ore

Numrul de puncte de credit: 3


Semestrul:

Pachetul:

aria curricular comun

Precondiii:

parcurgerea urmtoarelor discipline:


Semnale, Circuite i Sisteme
Microunde

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
Cunoaterea principalelor elemente constitutive i a particularitilor de calcul ale
circuitelor de microunde. Cursul reprezint o completare cu caracter aplicativ a
cunotinelor teoretice de baz referitoare la circuitele i sistemele de microunde,
dobndite la cursul de Microunde.
- pentru aplicaii:
Cunoaterea unor elemente i dispozitive constitutive ale sistemelor care
utilizeaz microundele, precum i a unor metode de msurare specifice
domeniului.
3. COMPETENE SPECIFICE
Crearea abilitilor de a aplica cunotinele generale privind propagarea
microundelor la diverse probleme referitoare la circuite i sisteme n care sunt
utilizate microundele. Posibilitatea evalurii performanelor tehnice ale sistemelor
cu microunde, n vederea rezolvrii eficiente a problemelor din acest domeniu.

4. CONINUTUL TEMATIC (SYLLABUS)


a. Curs:
Capitolul
Coninutul
1 Elemente de teoria circuitelor liniare de microunde
1.1 Unde de putere. Matricea repartiie a undelor.
1.2 Metode de determinare a matricei de repartiie. Proprieti ale matricei
de repartiie.
1.3 Reciprocitate. Pasivitate. Conservativitate.
2 Proprieti ale unor clase de multipori
2.1 Dipori reciproci, pasivi, nedisipativi. Diport subire. Msurarea
diporilor. Dipori nereciproci: izolatorul ideal.
2.2 Proprieti ale triporilor. Tripori pasivi, nedisipativi, reciproci sau
nereciproci. Circulatorul ideal cu trei pori. Divizoare de putere ideale.
2.3 Proprietile cuadriporilor. Cuadripori reciproci, pasivi i nedisipativi.
Cuplorul direcional ideal.
3 Cuploare directive
3.1 Cuplorul cu tronsoane.
3.2 Cuplorul n inel.
3.3 Cuplorul cu linii cuplate.
3.4 Cuploare cu o fant.
3.5 Cuploare cu mai multe fante: cu fante identice, binomial.
4 Divizoare de putere
4.1 Divizoare cu dou i cu trei rezistene
4.2 Divizorul de putere Wilkinson. Variante de divizoare de putere cu
band mai larg
5 Filtre pentru microunde
5.1 Filtre prototip, transformri de frecven.
5.2 Sinteza filtrelor de microunde.
5.3 Analiza unor tipuri de filtre. Particulariti tehnologice de realizare a
filtrelor de microunde, n diferite tehnologii (microstrip, ghid de und,
cablu coaxial).
5.4 Efectul pierderilor elementelor componente.
5.5 Alte circuite cu rol de selecie n frecven a semnalelor. Rezonatorul
cu und progresiv.
5.6 Tipuri speciale de filtre.
Total:

Nr. ore
4

28

b. Aplicaii:
Laborator 1 Studiul cuploarelor directive prin simulare de circuit

Laborator 2 Proiectarea i simularea filtrelor trece-jos de microunde

Laborator 3 Proiectarea i simularea filtrelor trece-band de microunde cu linii cuplate

Laborator 4 Verificare laborator

Seminar 1

Proprietile matricei de repartiie

Seminar 2

Calculul sistemelor pasive de microunde utiliznd matricele de repartiie

Seminar 3

Cuploare directive

Seminar 4

Interconectarea multiporilor de microunde

Seminar 5

Divizoare de putere

Seminar 6

Calculul filtrelor trece-band de microunde

Seminar 7

Filtre speciale i alte structuri selective de microunde

2
Total:

5. EVALUAREA

28

a) Activitile evaluate i ponderea fiecreia:


- aprecierea activitii la laborator:
- aprecierea activitii la seminar, inclusiv teme de cas:
- examen final (scris):

25%;
25%;
50%.

b) Cerinele minimale pentru promovare:


conform Regulamentului studiilor universitare de licen i Regulamentului
privind activitatea profesional a studenilor, cu obligativitatea obinerii a cel
puin 50% din punctajul afectat activitii de laborator.
c) Calculul notei finale:
conform Regulamentului studiilor universitare de licen i Regulamentului
privind activitatea profesional a studenilor.
6. REPERE METODOLOGICE

Prezentarea prelegerilor de curs se face n amfiteatru cu faciliti multimedia.


Prezentrile de la prelegeri i foile de platform pentru laborator sunt disponibile
studenilor i sub form electronic.

7. BIBLIOGRAFIA
- G.Lojewski, Dispozitive i circuite de microunde, Ed. Tehnic, Bucureti 2005.
- G.Lojewski, N.Militaru, Microunde, Culegere de probleme, Ed.Electronica2000, Bucureti
2005.
- G.Lojewski (coordonator), Microunde i Circuite de microunde. ndrumar de laborator, Ed.
Electronica2000, Bucureti 2005.

EF DE CATEDR

TITULAR DE DISCIPLIN