Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA - VASLUI

TEMATICA
instructajelor periodice executate cu personalul angajat
Tema nr. l corespunzatoare lunii IANUARIE
Acte normative generale care reglementeaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor;
Reguli si masuri de comportare in cazul producerii unui cutremur;
Material bibliografic sinteze din urmtoarelor acte normative
Legea nr. 307 / 2006 - privind aprarea mpotriva incendiilor;
Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila;
OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
D.G.P.S.I. nr. 004/2001 - privind reducerea riscurilor de incendiu generate de ncrcri
electrostatice
H.G.R. nr. 537 / 2007 - privind stabilirea si sancionarea contraveniilor la normele de p.s.i.
EXERCIIU PRACTIC DE STINGERE SI EVACUARE
Tema nr. 2 - corespunzatoare lunii FEBRUARIE
Prevederi ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice;
Instruciuni de aprare impotrive incendiilor specifice locurilor de munca.
Material bibliografic
* Instruciuni de aprare mpotriva incendiilor aprobate de ctre conducere
Tema nr. 3 - corespunzatoare lunii MARTIE
Organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor si atributiunile ce le revin salariailor
pentru fiecare loc de munca
Material bibliografic
* Instruciuni de aprare mpotriva incendiilor aprobate de ctre conducere.
* OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Tema nr. 4 - corespunzatoare lunii APRILIE
Reguli privind fumatul;
Material bibliografic
* Decizia conducerii ce reglementeaz fumatul;
* OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Tema nr. 5 - corespunzatoare lunii MAI
Reguli privind executarea lucrrilor cu foc deschis. Notiuni despre combustibilitatea
materialelor si substantelor.
Material bibliografic
* Decizia conducerii ce reglementeaz lucrrile cu foc deschis;
* OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Tema nr. 6 - corespunzatoare lunii IUNIE
Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si
depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
Material bibliografic
* OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Tema nr. 7 - corespunzatoare lunii IULIE

Acte normative generale care reglementeaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor.


Cai de acces, de evacuare si de intervenie
Reguli si masuri de comportare in cazul producerii unor inundatii;
Material bibliografic
Legea nr. 307 / 2006 - privind aprarea mpotriva incendiilor;
Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila;
OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
D.G.P.S.I. nr. 004/2001 - privind reducerea riscurilor de incendiu generate de ncrcri
electrostatice
H.G.R. nr. 537 / 2007 - privind stabilirea si sancionarea contraveniilor la normele de p.s.i.
Tema nr. 8 - corespunzatoare lunii AUGUST
Lucru practic cu stingatorul;
Tema nr. 9 - corespunzatoare lunii SEPTEMBRIE
Cunoaterea mijloacelor tehnice de p.s.i cu care este echipata societatea. Substane de stingere.
Compatibilitatea substanelor de stingere cu clasele de incendiu. Notiuni despre evolutia incendiilor.
Material bibliografic
* OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Tema nr. 10 - corespunzatoare lunii OCTOMBRIE
Stabilirea si sancionarea contraveniilor la normele P.S.I.
Material bibliografic
* H.G.R. nr. 537 / 2007 - privind stabilirea si sancionarea contraveniilor la normele de p.s.i.
Tema nr. 11 - corespunzatoare lunii NOIEMBRIE
Reguli pentru sezonul rece ( discutii despre modul de utilizare a aparatelor folosite pentru
incalzire )
EXERCIIU PRACTIC DE EVACUARE
Tema nr. 12 - DECEMBRIE
TEST DE VERIFICARE A CUNOTIINELOR
NOTE:
instructajul periodic se executa lunar, in prima zi lucratoare din luna;
instructajul periodic se face de ctre responsabilul p.s.i. si are o durata de doua ore;
instructajul periodic se va face obligatoriu, in urmtoarele cazuri:
o cnd un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca;
o cnd s-au adus modificri procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
o la reluarea activitii dup producerea unui eveniment negativ;
o cnd au aprut modificri ale legislaiei specifice domeniului aprrii impotriva
incendiilor;
pe timpul desfurrii instructajului periodic se va pune accent pe demonstraii practice,
salariaii fiind angrenai efectiv in executarea operaiunilor specifice.
Administrator,