Sunteți pe pagina 1din 1

COD

Santierul :
Obiectiv:

PROCES VERBAL
RECEPTIE PRODUSE
Nrdata.
Cu ocazia receptiei la produsul (material sau echipament): ...
..
..
Documente insotitoare: .
..
..
..
Denumire furnizor: ................
Produsul va fi pus in opera in cadrul obiectului: ...
-in urma verificarilor s-a constatat :
..
..
..
4.Concluzii:
.
..
Nume
BENEFICIAR
PROIECTANT*
ANTREPRENOR
SUBANTREPRENOR
RTE
CQ
*doar la utilaje si material importante

Prenume

Reprezentant

Functia

Semnatura