Sunteți pe pagina 1din 3

Dari de seama care trebuiesc prezentate lunar , trimestrial si anul de o

intreprindere

lunar

Persoana
responsabila

TVA

Taxa pe valoare adaugata

Irv 9

Dare de seam privind suma


venitului achitat i impozitul
pe venit reinut din acesta"

Serv TS

Anexa 27

Indicatorii pe termen scurt n


comer, servicii, agricultur

Raport privind operatiunele de


schimb valutar

lunar, pn la data de
30 a lunii urmtoare
celei de referin
lunar, pn la data de
30 a lunii urmtoare
celei de referin
lunar, pn la data de
15 a lunii urmtoare
celei de referin
lunar, pn la data de 5
a lunii urmtoare celei
de referin

trimesti
al
MED 8

Raport privind calcularea primelor


de asigurare obligatorie de
asisten medical

4 bass

Declaraiei privind calcularea i


utilizarea contribuiilor de
asigurri sociale de stat obligatorii

REV 5

Declaraiei privind calcularea i


utilizarea contribuiilor de
asigurri sociale de stat obligatorii

5-CI

"Consumurile, cheltuielile i
investiiile ntreprinderii

Ie 8

Import de servicii

Ie 7

Export de servicii

1 tur

Transport auto si lungimea

trimestrial, pn
la data de 30-31 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn
la data de 15 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn
la data de 15 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn
la data de 25 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn
la data de 25 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn
la data de 25 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn

drumurilor auto de exploatare


administrative

1 bass

Daea de seama privind blanchetele


utilizate ale voucher turistice

TL13

Darea de seama privind taxele


locale

1 B-SC

Cazarea turistilor in
structurile de primire
turistica collective cu
functiuni de cazare

la data de 25 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn
la data de 25 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn
la data de 25 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare
trimestrial, pn
la data de 20 a
lunii urmtoare
perioadei de
raportare

Anual
Not de informare
privind salariul i alte
pli efectuate de ctre
patron n folosul
angajailor i privind
impozitul pe venit
Not de informare
privind plile achitate
rezidenilor din sursele
de venit altele dect
salariul, i privind
impozitul pe venit

anual, pn la data
de 31 martie
2014

1-BE

Balanta energetica

Forpro

Formarea profesionala a
salariatilor

anual, pn la data
de 20 februarie
2014
anual, pn la data
de 3februarie
2014
anual, pn la data
de 31martie
2014
anual, pn la data
de 31 ianuarie
2014
anual, pn la data
de 31 ianuarie
2014
anual, pn la data
de 25 ianuarie
2014

Ial 9

Ias 9

Raport
finaciar
anual
Ie 7

Export de servicii

Ie 8

Import de servicii

1 tur

Transport auto si lungimea


drumurilor auto de exploatare
administrative

anual, pn la data
de 31 martie
2014

1 inf

1 servicii

Situatia privind
informatizarea si
inzestrarea cu tehnica de
calcul
Servicii de piata prestate
populatiei

1-ssm

Securitatea si sanatatea
in munca

M3 anual

Cistigurile salariale si
costul fortei de munca in
2013
Calculul impozitului pe
bunurile imobiliare
CaPACITATEA
STRUCTURILOR DE
PRIMIRE TURISTICA
COLECTIVE CU
FUNCTIUNI DE CAZARE

Bij 13
1A-SC

anual, pn la data
de 31martie
2014
anual, pn la data
de 1 februarie
2014
anual, pn la data
de 20 februarie
2014
anual, pn la data
de 29 martie
2014
anual, pin ape 30 iunie
anul current

anual, pn la data
de 20 IANUARIE
2014