Sunteți pe pagina 1din 2
|. Punetele secundare trebuio asociate in funetie de local Zarea esential a duraril gi de tipul de miscare pe care bolnavul ru o poate executa. * Daca e-vorba despre partea din-fatd, trebule stimulat un unet afl in milocul distantel dint Junctul princi punct aflat in milocul ci pul @xta}} punctl principal + Dacil este vorba despre patea lateral, trebuie simula tun punet situa{ sub variul omoplatului. + Daca este vorba despre spate, trebvie stimulat un punct situatbleasupra extrema postergar pl ax cegala cu latimea tnoreqets —— = RO a? Se arte of eae cu ahi ss Gorn aoa 7 |. Punetele secundare trebuio asociate in funetie de local Zarea esential a duraril gi de tipul de miscare pe care bolnavul ru o poate executa. Back eworba despre partee dna yobule simulat un pune lat nocalcstanflnrpil axl) punctl pineal + Dacil este vorba despre patea lateral, trebuie simula tun punet situa{ sub variul omoplatului. + Daca este vorba despre spate, trebuie stimulat un punct ee ee 2a), fp cu ajutorul cu- aR te So Esto recomandaté stimularea indelungaté, in toate cazurile zonal, si, de asemenea, executarea concomitenta a unct ‘migcai ale umérului:inainte, tn lateral, In spate etc. rezultat evasi-constant al stimularii este atenuarea ‘dure do altfol, este frapant observarea unor rezultate nete, ‘concratizata in recuperarea unor migc&ri normale dupa fiecare sedint Este recomandata stimularea indelungat8, in toate cazurile fozertale, si, de asemenea, executarea concomitenté a unt mmiscari ale umérului:inainte, tn lateral, in spate etc. rezultat cvasi-constant al stimulétii este atenuarea ‘dure; de altel, este trapanta observarea unor rezultate nete, ‘concratizate in recuperarea nor migcdri normale dupa fiecare sedint (Q)etiatirita uma, Definitie Etimologic vorbind, .per-artrita estel|nflamarea unel arti i ull i La ce se referd acest lucru? Exist doud articulati ale umarului? Er bine, da. Totul se intampld ca si cum in jurul articulatiei umairului, adic al intainirit dntre humerus (osul bratului) si omaplat — care este destul de 1 i= ar exista 0 a dova articulate, con= stituité din mugchi, care indonjoar& umarul si permite bratului s& ‘se mista. Or tofi acegti muschi ss z fi glisare, prin intermediul unor{Saci eu lichid, numiti toon sino- Viale_— un fel de sistem de deplasare pe bile, asa cum se poate obSetva in figura de mai jos. Semne Doua semne csontntipe al uc] sidurerea Blocajul poate fia, e816 ce0a ce nun Unt ,inghetat, sau partial, atunci cénd este impiedicata o anume migeare a bra. tului~de éxemplu, boinavul nu se mai poate scarpina pa spate. Durerea sunine th omental Unai misc Inara atl Forme Dupa cum afectunes se locazeaza mai degraba spre partea din fata sau spre cea din spate, vor descrie formele bicepsului sau ale muschilor spinali situati pe omoplat. (Q)Beiatita uma, Definitie Etimologic vorbing, ,peri-artrta estellnflamarea unei art din sul Ta ce se referd acest lucru? Exista dou articulatii ale umarului? Ei bine, da. ‘Totul se intamplé ca si cur th jurul articulatiei umarului, adic al intainiridintre humerus (osul bratului) si omoplat — care este destul di i[= ar exista 0 a doua articulatie, con= stiuita din muschi, care indonjoara umarul si permite bratului s& ‘se miste. Or tofi acesti muschi se misc intr spat glisare, prin intermediul unor{saci cu lichid, numiti fina sino- Viale_— un fel de sistem de deplasare pe bile, asa cum se poate obServa in figura de mai jos. Semne Doua semne csontntipe al uc] sidurerea Blocajul poate fia, e816 ce0a ce nun Unt ,inghetat, sau partial, atunci cénd este impiedicata o anume migeare a bra. tului~de éxemplu, boinavul nu se mai poate scarpina pa spate. Durerea sunine th omental Unai misc Inara atl Forme Dupa cum afectunes se locazeaza mai degraba spre partea din fata sau spre cea din spate, vor descrie formele bicepsului sau ale muschilor spinali situati pe omoplat. ‘Aceste localizlrt au © anumiti importants in ces 08 Bri. voste tratamentul ee Cae ee cevepgate. fez cea Evolutia Adesea evolutia este de lunga durata si antreneaza o ade~ varata infirmitate (jenand bolnavul atune! cand se Imbraca, cand lucreaza ete.); se Intampla uneor sa nu dispara niciodati cu totul ‘Tratamentut obignuit Oainna, medicamantale ant-inttamatoare gi apoi, dupa tre- erioadel acute, sedintele de kinatoterapie, in general, se practica infitrarea de cortizon in articula ‘Aceasta poate fi, ns, de multe orl periculoasa i poate flrepetat’ doar de doua sau de trel or Looul teraplel noastre Terapia nosctra are, de obicel, eecte foarte favorabile, ata ‘supra dureri, cat gi a imoblitaji. Este bine sa | se asocieze un xercitiy de mobiizare a um: fe fl activ sau pasiv ste manipalst 9 un ki su Punetele Un punct principal si doud secundare: — ‘Aceste localizlrt au © anumiti importants in ces 08 Bri. voste tratamentul cauze : Gilexceptia cauzelor rao finfoctititiog. cauza esontala a perarte! seapulo-rumerale an Hamas iendonnel a legen. dn acini 06 Fea el a an top gale ea onal depozt Je alcarcaTe ctessza Or verti corp strain Evolutia Adesea evolutia este de lunga durata si antreneaza o ade~ varata infirmitate (jenand bolnavul atune! cand se Imbraca, cand lucreaza ete.); se Intampla uneor sa nu dispara niciodati cu totul ‘Tratamentut obignuit Oainna, medicamantale ant-inttamatoare gi apoi, dupa tre- erioadel acute, sedintele de kinatoterapie, in general, se practica infitrarea de cortizon in articula ‘Aceasta poate fi, ns, de multe orl periculoasa i poate flrepetat’ doar de doua sau de trel or Looul teraplel noastre Terapia nosctra are, de obicel, eecte foarte favorabile, ata ‘supra dureri, cat gi a imoblitaji. Este bine sa | se asocieze un xercitiy de mobiizare a um: fe fl activ sau pasiv ste manipalst 9 un ki su Punetele Un punct principal si doud secundare: —