Sunteți pe pagina 1din 36
Cercetarea si restaurarea ruinelor,arheologice — Studii de caz transilvane /ARHEOLOGIA, CONSERVAREA SIRESTAURAREA RUINELOR Rutna? este unul dintre cele mal importante oblecte cu care arheologia are de-a face’, Spaturlle din orice epoca aduc mereu la lumina ruine:fregmente din clair antice, ‘medievale sau moderne, din lemn,cérémidé sau plat, le gate cu lut sau mortar, se ala mereu in caleaarheologior. Ziduri de incinta, instalaiiconstruite din orice fel de zidd- Tie, cuptoare de var sau de ars ceramica,fundati pe care deseor nici nu stim sé le atribuim: ruinele sunt de foarte ‘multe feluri ile descoperim pe diferite trepte ale ultimelor eforturl de supravietuire. Ruinele sunt uneor coerente,in- {elegand prin aceasta cé ne permit sine apropiem de ele sia le ntelegem, sé reconstiuim (cel putin teoretic orig raul. Deseor inséi aver de-aface cu fragmente dispara- te sau doar cu urme ale runelor reflectate in santurile de fndare ramase goale, in santuri de demolare,’n depuneri de moloz care ne arata c& undeva in apropere a existat 0 construct care s-aIncheat total existenta. Pentru arheolog, ruinele sunt obiect de studi, Conser- varea, restaurarea, punerea in valoare a acestorartefacte sunt operatiun! complexe ce implic8 aportul ingineilr si. arhitectilor, presupunénd nu numal un demersteoretic e situnul practic, de fixare a unei anumite star, de creare a tum media adecvat, a unui anturaj care s@ respecte in- ‘egrtatea oblectulu! asiguréndu o continutate decent ‘Atat de multe deziderate sunt greu de atins, de accea dese- ‘ori vedem ruine de-a dreptulnjsite:ascunse sub pct de sticié in diferite unghere, marcate intr-un pava) din care doar cdtiva specialist ar putea intelege ceva, acoperite cu ‘ Sapa de ciment sub care materia originala se distruge si alte modur de asa zis valoificae. {n jurul nostru,exemplele postive sunt rare. O solute ‘multumitoare pentru conservarea ruinelor arheologice la. vedere pare si nu fl fost gésita inc, dacd ne uitém cum tine celebre, de pilda Forul roman din Roma, nu doar 41 Acoastalucrare a fost posla prin sriinol Anancar oft prin Programul Operaonal Sectoriel Dezvolarea Resuselor ‘inane 2007-2013, cafmanta prin Fondu Socal European in

S-ar putea să vă placă și