Sunteți pe pagina 1din 1

actualizat la 1 octombrie

Clasa
Lecia

V A

V B

V C
303 l. germ.

VI A
313
ed. plast.
212

ed. muz. 301 tiine

l. germ.

l. englez 404 l. romn 403 l. romn 405 dirigen.

geografia 211 ed. civic 406 l. englez

tiine

l. romn 403

313
l. romn 403 tiine
212

303 l. rus

VI B

303 l. rus

408
ed. fizic
215

405 ed. civic 406 l. englez


dirigen. 404 biologia

VI C

VII A

l. romn 402 geografia 211 matem.


405 l. romn 402 ed. plast.

biologia

VII B

305 l. romn 404 l. germ.


110

istoria rom.
i univers.

l. rus

405 biologia

303 ed. muz. 301 ed. fizic

biologia

303 l. rus

405 l. germ.

215
ed. plast.
et.0
303 l. germ.

ed. fizic

313
fizica
212

ed. fizic

312
214

VII C

matem.

VIII A

313
l. rus
216

210 ed. fizic

matem.

110

405 matem.

304 l. germ.

l. rus

405 biologia

110 fizica

210 chimia

X B

XI A
210

matem.

304 l. romn 401 chimia.

407

istoria rom.
i univers.

302 fizica

210 geografia 211 inform.

istoria rom.
i univers.

302 matem.

304 l. romn 401 l. romn 402 inform.

207 l. str. I

407 l. germ.

311
l. romn 401 l. romn 402 matem.
308

408
l. str. I
308

305 biologia

110

305 inform.

l. englez

212
215
et.0

geografia 211 fizica


istoria rom.
i univers.

407 l. romn 401 biologia

210 biologia

110 matem.

istoria rom.
i univers.

XI B

302 fizica

304 chimia

313

X A
istoria rom.
i univers.

407 l. romn 401 l. germ.

210 l. rus

IX B
304

304 chimia

fizica

IX A

l. romn 401 matem.

405 ed. fizic

406 l. romn 404 ed. fizic


geografia 211 biologia

VIII B

311
geografia 210 l. romn 402 matem.
212
408
311
407 l. englez
l. str. I
DSD
215
et.0
406 l. germ.

406 biologia

XII A
110 inform.
207 l. str. I

XII B

207 ed. fizic


408

matem.

305

210 matem.

305

302 l. romn 403 inform.

207

207 l. romn 402 l. romn 403 l. str. I

408
308

305 dirigen.

207

408
fizica
311

istoria rom.
i univers.

inform.

215 311

302 lit. univ.

401 inform.

207 matem.

305

8
matem.

ed. tehn.

4
5
6

304 l. englez

215
ed. tehn.
et.0

geografia 409 ed. muz. 301 l. romn 404 l. germ.

215
geografia 409 l. romn 404
et.0
313
308
istoria rom.
l. germ.
ed. tehn.
406 l. romn 404 matem. 304 l. germ.
i
univers.
212
216
312
216
l. romn 403 ed. muz. 301 l. germ.
ed. tehn.
l. germ.
matem. 304
212
214
312
istoria rom.
istoria rom.
406 matem. 304 ed. fizic
l. germ.
l. romn 402 i univers. 302
i univers.
214
214
408
dirigen. 313 l. germ.
l. romn 405 matem. 304 l. englez
ed. civic 302
212
215
l. romn 403 matem.

304 l. englez

dirigen. 214 dirigen. 407

313
212

ed. fizic

istoria rom.
i univers.

406 biologia

ed. civic 406 l. germ.

biologia

110 l. englez

l. englez

408
l. germ.
et.0

110 l. romn 401 ed. fizic


313
l. romn 401 inform.
216

408 istoria rom.


303 inform.
et.0 i univers.
313
l. romn 405 matem.
308

geografia 409 l. romn 405 matem.


l. romn 404 ed. tehn.

ed. muz. 301 l. germ.

ed. civic 302

biologia

matem.

*0
1

116 matem.

305 l. romn 403 geografia 409

404 geografia 409 chimia

407 matem.

305 l. span.

207

302
biologia
et.0

302
inform.
116

207 fizica

210 dirigen.

311 chimia

407

fizica

210

fizica

210

et.0 matem.

211 ed. fizic

et.0 matem.

211 l. germ.

308
chimia
212

407 inform.

210 matem.

211 ed. fizic

l. romn 402 l. span.

lit. univ.

211 l. romn 401 l. germ.

308

302
116
408
212

407 inform.

et.0 l. romn 401 fizica

304 ed. muz. 301 l. germ.

inform.* 207
matem.
l. romn 402

chimia

308

l. englez

311

ed. fizic

408
l. romn 401 l. str. II
215

211 l. romn 401 biologia

110 inform.

110 ed. muz. 301 ed. tehn.

inform.

207 l. romn 402 l. span.

110 inform.

207 l. str. I

311
ed. fizic
et.0

geografia

207 l. str. II

408

DSD

l. rus

405 ed. fizic

l. germ.

l. romn 403 l. rus

405 matem.

istoria rom.
i univers.

406 matem.

304 ed. fizic

matem.

304 ed. plast.

ed. plast.

312
ed. muz. 301 matem.
212
312
304 l. germ.
fizica
214
fizica

l. romn 405 ed. fizic

l. romn 403 l. romn 303 matem.

l. germ.

210

210

istoria rom.
i univers.

313
istoria rom.
l. romn 404 matem. 211 i univers. 302 inform.
308
408
inform. 207 l. englez
ed. fizic
chimia 407 matem.
et.0
308
l. romn 404 ed. fizic
chimia 407 l. germ.
l. rus
212
215
matem. 211 inform. 207 l. englez
biologia 110 l. romn
et.0
313
chimia 407 l. germ.
fizica
210 l. romn 401 ed. civic
216
313
ed. muz. 301 l. rus
405 l. germ.
fizica
210 ed. fizic
308

303 l. germ.

207 biologia

308
l. germ.
216
215
303 l. englez
inform.
et.0

313
212

211 l. romn 401 DSD

l. romn 406 l. romn 402 matem.

305

istoria rom.
i univers.

304 fizica
210 l. germ.

304 ed. fizic

l. rus

214
408
l. englez
l. romn 404 dirigen. 216 matem.
212
215

207

405 l. romn 404


304 chimia

dirigen. 407 l. englez

407

408
biologia
et.0

210 ed. plast.

l. romn 401 matem.

110 ed. fizic

211

305

istoria rom.
i univers.

302 ed. civic 406 l. romn 402 biologia

110 matem.

305

302 matem.

305 l. romn 403

408
311

303 l. romn 403

istoria rom.
i univers.

302 DSD

matem.

211 matem.

l. rus

405

istoria rom.
i univers.

110 lit. univ.


l. str. I

istoria rom.
i univers.

408
l. str. I
308

305 l. romn 402 ed. fizic

311
ed. civic 302 matem.
et.0
fizica

401

l. str. I

305 biologia

210 DSD

istoria rom.
i univers.

408
215 311

110

l. rus

l. germ.

istoria rom.
i univers.

406 l. germ.

312
matem.
212

304 l. romn 402 ed. muz. 301 l. romn 404 l. germ.

313
l. romn 404 matem. 304 l. romn 404 l. englez
212
214
ed. fizic
l. germ.
l. romn 404 l. romn 404 matem.
212
215
matem. 304 l. englez
l. romn 404 l. rus
405 l. germ.
et.0

l. romn 403 matem.

304 l. rus

l. romn 403 geografia 211

405

408
l. germ.
215
304 ed. tehn.

308
ed. tehn.
216
istoria rom.
i univers.

216
l. romn 404 fizica
214

istoria rom.
i univers.

302 ed. civic 303 l. romn 404 l. germ.

l. germ.

312
ed. tehn.
214

matem.

304 l. rus

matem.

313
l. romn 401 ed. tehn.
308
305 l. romn 401

303 ed. fizic

l. germ.

istoria rom.
i univers.

matem.

313
l. romn 401 matem.
212

305 l. germ.

405 l. romn 401 fizica

210 l. germ.

l. englez

302 l. rus

313
ed. civic 302 matem.
216

210 geografia 211 ed. tehn.

dirigen. 215 ed. fizic

305 l. germ.
308
313

405 fizica
305 l. germ.
308
biologia
212

ed. tehn.
l. englez

l. englez
215
biologia
et.0

408
ed. civic 303 dirigen. 210 geografia 211 l. rus
et.0

matem.

305 fizica

110 ed. fizic


308

l. englez

407 l. germ.
408
215

istoria rom.
i univers.

210 chimia

geografia 211 chimia

407 l. span.

istoria rom.
i univers.

DSD

408
311
l. romn 402 l. str. I
fizica
210 fizica
215
et.0
311 istoria rom.
302 l. romn 402 ed. fizic
fizica
i univers.
406 l. str. II

407 ed. civic 406 matem.

408

405 ed. tehn.

dirigen. 403

istoria rom.
i univers.

211

303

116 fizica

210 ed. civic 303

110 l. span.

116 l. romn 404

110 l. romn 404 l. span.

116

407 fizica

110

l. romn 402

fizica

110

chimia

DSD

chimia

407 DSD

matem.

304 ed. fizic

istoria rom.
i univers.

406 matem.

304 l. rus

l. englez

215
et.0

406 ed. muz. 301 ed. civic 302 l. rus

l. romn 403 l. germ.

l. germ.

ed. fizic

istoria rom.
i univers.

214
matem.
212

313
l. romn 403
212
l. rus

istoria rom.
i univers.

302 matem.

305 l. germ.

303 l. englez

215
matem.
et.0

313
matem.
308

305 matem.

211 l. germ.

405 matem.

304 l. romn 404 ed. plast.

geografia 409 l. romn 404 l. romn 402

istoria rom.
i univers.

405 l. romn 404

istoria rom.
i univers.

304 ed. civic 302 ed. fizic


406 matem.

304 l. germ.

405 ed. plast. et.0 l. germ.

312
matem.
214

ed. fizic

l. romn 404 inform.

216
l. romn 406 inform.
214
308
304 l. germ.
l. germ.
216

313
fizica
212

210 inform.

dirigen. 303
V C

VI A

VI B

VI C

istoria rom.
i univers.

405

ed. plast.

V B

207 l. rus

207 l. rus

V A

biologia

VII A

l. germ.

211 l. romn 401 fizica

210 inform.

313
fizica
216

210 ed. civic 302 l. germ.

110 inform.

207 l. germ.

405 l. englez

215
l. romn 401 matem.
et.0

303

istoria rom.
i univers.

302 biologia

207 geografia 409 l. rus

313
408
l. englez
l. rus
308
et.0

405 inform.

308
l. germ.
212

207 l. rus
308
311

inform.

istoria rom.
i univers.

405

istoria rom.
i univers.

207 biologia

406 dirigen. 401 DSD


407 l. germ.

210 matem.

210 dirigen. 110 matem.

110 l. romn 401 geografia 409 l. str. I


405

istoria rom.
i univers.

207 l. romn 402 geografia 409 lit. univ.

l. romn 401 fizica

211 fizica

302

311
ed. fizic
et.0
biologia

311

406 matem.

305 ed. fizic

biologia

110

401 matem.

305 l. romn 403 biologia

110

303 chimia

407

ed. civic 303 chimia

407

408
308

l. romn 403

matem.

305 l. romn 402 geografia


305 l. str. I
fizica
407 matem.
DSD

408
l. str. I
308

409
408
312 313

istoria rom.
i univers.

210 chimia

407 matem.

305 biologia

110 l. str. I

305 l. str. I
408
215 311

DSD

305

Vineri

Vineri

303

302 geografia

et.0 l. romn 402 geografia 211 ed. fizic


305 l. str. II

5
6

DSD

Lecia
Clasa

istoria rom.
i univers.

407 l. romn 402 l. span.

Ziua

116

110

Joi

Joi

405

biologia
ed. fizic

8
1

401 matem.

407

406 l. str. I

DSD

406 l. romn 402 lit. univ.

401 chimia

istoria rom.
i univers.

207 DSD

311
et.0

211 l. romn 402 biologia

212

302 l. str. I

istoria rom.
i univers.

l. str. I

405 matem.

406 l. germ.

302
116

409 ed. fizic

inform.

207 l. span.

Miercuri

Miercuri

305 inform.

Mari

Mari

Clasa
Ziua
Lecia

Luni

Luni

Ziua

ORARUL LECIILOR PENTRU CLASELE V - XII


ANUL DE STUDII 2014 - 2015

8
VII B

VII C

VIII A

VIII B

IX A

IX B

X A

X B

XI A

XI B

XII A

XII B

Lecia
Ziua
Clasa