Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA

FISA INDIVIDUALA
A POSTULUI

CONDUCATOR AUTO

UNITATEA SCOLARA : SCOALA


FUNCTIA: CONDUCATOR AUTO
TREAPTA PROF.
NUMELE :
PRENUMELE:
PROGRAM DE LUCRU ZILNIC: ORE

SE APROBA,
DIRECTOR,
__________________

FISA POSTULUI
1. Denumirea postului: Conducator auto - microbuz scolar
2. Cerinte: - scoala de conducatori auto categoria D
- experienta de cel putin trei ani in conducerea autovehiculelor care transporta persoane
- cunostinte minime de mecanica auto
- varsta : peste 21 ani
Aptitudini:
- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu alte persoane
- receptivitate, sinceritate, dispus la colaborare
3. Locul desfasurarii muncii: Sediul unitatii, pe teren
4. Obiectivul postului: Transportarea elevilor de la o scoala la alta
5. Denumirea postului superiorului direct: Director
Numele superiorului direct:
6. Autonomia postului si autoritatea acordata: Conducatorul auto nu are calitatea de a reprezenta
societatea decat daca este imputernicit expres pentru aceasta.
7. Conditii de munca: normale
8. Aspecte legate de protectia muncii: Protectia muncii si PSI se efectueaza in conformitate cu
normele de protectia muncii si PSI la locul de munca. Conducatorul auto are obligatia de a respecta aceste
norme si de a participa la sedintele de protectia mincii si PSI.
9. Responsabilitati si sarcini:
*respectarea cu strictete a actelor normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
* obligatia verificarii starii tehnice a autovehicolului inainte de plecarea in cursa .
*efectuarea ingrijirii zilnice a microbuzului, nu pleaca in cursa daca constata defectiuni/nereguli ale
autovehicolului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile
*preluarea foii de parcurs pentru ziua respectiva si predarea foii de parcurs din ziua precedenta completata
la toate rubricile
*mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehicolului avut in primire
*parcarea autovehicolului la locul stabilit prin foia de parcurs si respectarea regulilor de parcare
*pastrarea certificatul de inmatriculare, asigurarea RCA, tabele cu elevii, precum si alte acte ale masinii in
conditii corespunzatoare si prezentarea lor, la cerere, organelor de control
*preocuparea permanenta de imbunatatire a cunostintelor sale profesionale si legislative in domeniul
transportului de persoane
*executarea operativa si corecta a sarcinilor de serviciu trasate de superiori, respectand disciplina muncii
*comportarea civilizata in relatiile cu elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control
*respectarea regulamentul de ordine interioara
*comunicarea imediata a oricarui eveniment de circulatie in care este implicat- sefului direct-telefonic sau
prin alte mijloace

*obligatia de a nu schimba pozitia autovehicolului implicat in accident, pana la sosirea organelor de politie
si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat victime omenesti sau daca
accidentul constituie infractiune ori s-a produs ca urmare a unei infractiuni
*indeplinirea oricarei alte sarcini trasate de conducere
*interzicerea transportului de persone din afara unitatii fara a fi inscrise pe tabelul care insoteste
autovehicolul in cursa
*prezentarea la controlul medical atunci cand este trimis de unitate
*raspunderea pentru integritatea corporala a elevilor din momentul preluarii si pana in momentul debarcarii
lor
*raspunderea pentru orice stricaciune din interiorul microbuzului
* obligatia de a verifica elevii inscrisi pe lista la preluare
*verificarea persoanelor din autovehicol - sa fie asezate pe scaune in timpul cursei, este interzis sa circule
cu persoane aflate in picioare
*interzicerea de a conduce autovehicolul in stare de ebrietate sau obosit
*respectarea cu strictete a traseului si instructiunile primite de la seful sau
10. Relatii functionale:
- cu serviciul contabilitate si secretariat
- cu persoanele juridice si fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate
11. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau anexelor acestora
- vor fi luate de catre conducerea unitatii
Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca, contine doua pagini si a fost redactata in
2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Director

Am luat la cunostinta, sunt de acord si ma oblig sa respect cele de mai sus.


Am primit un exemplar:
Nume:
Data:
Semnatura_______________