Sunteți pe pagina 1din 27

.

RESTRUC
TURAREA

I
MODERNI
ZAREA AR

MATEI
ROMNIEI
....................
....................
....................
......27

OBIECTIVE
LE

I STADIUL
RESTRUCT
UR

RII

I
MODERNIZ

RII ARMATE
I....................
......................
..............27

CONTROLU
L
CIVIL - DEM
OCRATIC AS

UPRA ARMA
TEI.........38

PLANIFICA
REA
INTEGRAT


A AP

RII................
....................4
6

NDEPLINI
REA
OBLIGA

IILOR DE R
EDUCERE A
ARMAMENT

ULUI............
......................
......................
....................5
4

PROGRAME
DE MODER
NIZARE A
NZESTR

RII ARMAT
EI.....60

INTEROPER
ABILITATE

I
COMPATIBI

LITATECU S
TRUCTURIL
E NATO........
......................
......................
..........71

MODERNIZ
AREA

I RESTRUCT
URAREA N
DOMENIUL

RESURSELO
R UMANE....
......................
......................
..................8
0

5. RELA

IILE
MILITARE
ALE
ROMNIEI

CU
STATELE
NATO

I PARTENE
RE..............

...................
...................
...................
...88

PARTICIPA
REA
ROMNIEI
LA
PROGRAMU
LDE
PARTENERI

AT PENTRU
PACE............
......................
.............88

RELA


II
MILITARE B
ILATERALE.
......................
......................
..100

ROMNIA

I INI

IATIVA
NATOPENT
RU EUROPA
DE SUDEST...............
......................
............114

RELA

II N
DOMENIUL

ARMAMENT
ELOR

I CERCET

RIIDEZVOLT


RII................
......................
......................
...................11
7