Sunteți pe pagina 1din 15
Pimanrut StRAmosese ORGAN AL LEGIUNI! ,ARHANGHELUL MIHAIL™ PENTRU APARAREA PAMANTULUI STRAMOSESC wSpre inimile cele Te muerte tat senten date, | necurate care vin in- Te me dat wait 7 tru preacurata casi a ‘Flicda ori mas ingarberit, lui Dumnezeu, — fara far nett wn lee st wei mild intind sabia meat! icine watt foes ae | ‘esa 6 Artag. at eon gma emlala:Pacen scart in isan epg Sea IASI, 1927. Anul 1 IASI, 15 Septembre 1927. Nr 4. Pamantul Stramosese Apare la. 1 si 15 ale tunel, Organizarea Legiunii CELE 4 SECTII: Principii, — organizarea lor. — Inscrierea membrilor. — Numirul lor. In numirul 2 al Revistei au fost publicate principiile de bazi ale Le- giunii In numarul acesta incepem sa pu- blicim principiile si organizarea celor 4 Scofii ale Legiunii : Sectia I,: a tinerimii, (Cu sub-sec- fia: ,Fritia de Cruce*). Sectia Il,: de Protectie. Secfia Ill,: de ajutor a femeilor Ro- mane. Sectia IV,: Internafionala SECTIA I. A TINERIMIL, Isi afla loc in ea tofi acet tineri trecufi de 19 ani (cei sub 19 ani sunt Ia Subsectia ,Fri- fiei*), sdteni sau ordseni, cari se prind cu Noi frati ca si apere, si cureje, si si desrobeasci Pamantul nostru stramo- $esc, crescdind, muncind si luptind in iubire de fara, dupa principiile Legiunii. (Wezi Revista Nr. 2). Aici isi au locul fostii luptatori din miscarea studenjeasc’, studen{ii, mese- Tatersseazd. revista se va adres CAminut cult_Crestin, Iasi (Moldova), ABONAMENTE, {an 140 Lei — 6 luni 70 Let, 3 luni 40 Lel. — 1 nome 6 Let ‘Timpul Infifirii noastre a. vesit. Poporul romin se esteapts la glasul trambifelor Ingerulal Mantle ‘Aleca Russo. »Athanghelul Mihail". riagii, muncitorii si funetionarii | dela sate, si in primul rand. tinerii minatori ai satelor, invifatorii gi preotii | cari nazuesc citre 0 viafi noua, citre 0 | Roménie noua. | ces pentru a putea fi inscris. Fa 5 abonamente pe cel putin 3 | luni, pentru ca revista noastri si tra- iasc’, si pentrucd in aceasta ,Legiunea* vede un mijloc de recomandare i de selectie: Caci cine poate face 5 abo- nafi, reprezinti si garantie moral si pu- tere de munca suficienta, pentru a pu- tea intra la Legiune. | Obligatit generale dupa 1. Un sfert de ora pe zi pentru Le- | giune, Daci muncesti 8 ore pe zi pen- | tru tine, munceste la urmi '/. de ord . mai mult pentru fara ta. Daci munca nu se poate prelungi, dai din cAstigul tu pe-o zi a 40-a parte. Inaintezi suma saptamanal sau lunar. Cu banii_ tii va aparea revista internationala la Paris i alte carfi, broguri, etc. 2. Vei face 5 fini pe cari si-i bo- tezi in credinta Legiunii, in maximum 5 luni, J SYeegsts SEABLSLSLSgTays Babe Scat

S-ar putea să vă placă și