Sunteți pe pagina 1din 18

Concediul pentru cresterea copilului in 2014.

Indemnizatia pentru cresterea copilului


Concediu crestere copil
Incepand cu 1 octombrie 2012, indemnizatia pentru concediul de crestere a copilului revine la cuantumul de
85% din media veniturilor nete inregistrate in ultimele 12 luni. De asemenea, indemnizatia de crestere a copilului
se va acorda pentru fiecare copil nascut, si nu pentru doar primele 3 nasteri, asa cum prevedea legea anterior lunii
octombrie 2012.
Conform legii, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri
profesionale supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau,
in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani cu plata unei indemnizatii de crestere a copilului in baza legii 111/2010,
aplicabila tuturor copiilor nascuti dupa 1 ianuarie 2011.
1.
2.
3.
4.

Beneficiarii concediului si indemnizatiei de crestere copil


Conditii de acordare a concediului de crestere copil
Concediul de crestere copil in 2014
Actele necesare pentru primirea indemnizatiei de crestere copil
Beneficiarii concediului si indemnizatiei de crestere copil

oricare dintre parintii firesti ai copilului

persoanelor care adopta un copil, iau un copil in plasament sau sunt tutorele copilului
Conditii de acordare a concediului de crestere copil
Urmatoarele conditii trebuie indeplinite simultan:

sa fie cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;

sa aiba domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, potrivit legii;

sa locuiasca impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea
acestuia/acestora;

a realizat, timp de 12 luni anterioare nasterii copilului, venituri supuse impozitului pe venit, conform Codului
fiscal. Veniturile impozabile la care face referire legea sunt cele provenite din salarii, activitati independente si cele din
activitati agricole. Cele 12 luni pot fi constituite si din perioadele in care parintele a fost in somaj, a beneficiat de
indemnizatie pentru cresterea copilului, s-a aflat in concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare
profesionala sau urmeaza cursurile la zi ale invatamantului liceal, preuniversitar sau universitar.

concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz,
pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum
si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.
Concediul de crestere copil in 2014
Parintii copiilor nascuti incepand cu data de 01.01.2011 se supun reglementarilor aduse de legea 111/2010, lege ce ofera
posibilitatea proaspetilor parinti sa opteze pentru una din variantele sale:
1. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 1 an a copilului cu indemnizatie lunara de 85% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei. Incepand cu
anul 2012, ordonanta de urgenta adoptata de Guvern la 27 decembrie 2011 (OUG 124/2011) introduce cuantificarea
indemnizatiei in functie de indicatorul social de referinta (ISR = 500 lei), mentionand astfel ca indemnizatia acordata
parintilor copiilor nascuti dupa 01.01.2011 trebuie cuprinsa in intervalul 1,2 6,8 ISR (adica tot 600 3400 lei).
Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului cu
indemnizatia lunara corespunzatoare, decid sa se reintoarca in campul muncii inainte de implinirea de catre copil a varstei
de 1 an (inainte, chiar si cu cateva zile, si nu in ziua cand acesta implineste 1 an sau dupa aceasta data), au dreptul la

un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2
ani. OUG 124/2011 raporteaza cuantumul stimulentului de insertie la indicativul social de referinta (ISR = 500 lei),
mentionand ca pentru copiii ai caror parinti se intorc in campul muncii inainte de implinirea varstei de 2 ani, stimulentul
va avea o valoare de 1 ISR (adica tot 500 lei).
Dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an, cu exceptia copilului cu handicap, daca parintele decide sa nu se
reintoarca la serviciu are dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. Cererea
pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator,
pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.
2. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului cu indemnizatie lunara in cuantum de
85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de
1.200 lei. Incepand cu anul 2012, ordonanta de urgenta adoptata de Guvern la 27 decembrie 2011 (OUG 124/2011)
introduce cuantificarea indemnizatiei in functie de indicatorul social de referinta (ISR = 500 lei), mentionand astfel ca
indemnizatia acordata parintilor copiilor nascuti dupa 01.01.2011 trebuie cuprinsa in intervalul 1,2 2,4 ISR (adica tot
600 1200 lei).
Daca parintele se intoarce la serviciu inaintea implinirii varstei de 2 ani a copilului, nu primeste stimulent.
Intoarcerea la serviciu pentru a primi stimulent trebuie sa se faca inainte de implinirea varstei de 1 an a copilului.
Odata ce a optat pentru CCC pana la 2 ani, nu mai poate sa opteze pentru alta varianta. Pentru a opta pentru oricare
dintre aceste variante, parintele trebuie sa depuna la primaria localitatii in care isi are resedinta un dosar cu actele care
dovedesc eligibilitatea sa.
Nota:

Concediu crestere copil

Foarte important!
1. Incepnd cu anul 2012, OUG 124/2011 adoptata la 27 decembrie 2011 conditioneaza plata indemnizatiilor pentru
cresterea copiilor si a alocatiilor de stat de plata obligatiilor legale fata de bugetul local (adica a impozitelor) pentru
bunurile pe care solicitantii ajutoarelor sociale le detin in proprietate (conform legii 571/2003). Cetatenii eligibili pentru
plata indemnizatiilor sau a alocatiilor trebuie sa achite impozitele aferente anului anterior pana la data de 31 ianuarie a
fiecarui an, neachitarea acestora atrangand dupa sine suspendarea drepturilor acestora pe o perioada de 5 luni, incepand cu
luna februarie. Vestea buna este ca de la 1 octombrie 2012, persoanelor care nu si-au platit contributiile la stat li se acorda
o perioada de gratie de 60 zile, timp in care isi pot plati datoriile pentru a evita suspendarea/ neplata indemnizatiei.
2. Mamicilor care aleg varianta de concediu crestere copil pana la varsta de 2 ani a copilului si carora le este teama
ca angajatorul le-ar putea concedia, asa cum s-a vehiculat in ultimul timp in urma intrarii in vigoare al Noului Cod al
Muncii, trebuie sa le spunem ca, din punct de vedere juridic, acest lucru este ilegal din mai multe motive:
Codul Muncii stipuleaza ca este ilegal sa desfaci contractul de munca pe perioada concediilor (de orice tip ar fi
ele: medical, fara plata, de maternitate, de crestere copil), ceea ce insemana ca mamica nu poate fi concediata in timpul
concediului de crestere copil, indiferent de optiunea ei de a ramane acasa pentru 1 sau 2 ani
in perioada concediului de maternitate sau de crestere copil, contractul de munca este suspendat de drept
potrivit OUG 111/2010, desfacerea contractului in cazul mamicilor este interzisa pe o perioada de 6 luni de la
momentul revenirii la munca.
Actele necesare pentru primirea indemnizatiei de crestere copil
Cand se depune dosarul?
Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil se depune:

fie incepand cu ziua urmatoare celei in care a incetat concediul si indemnizatia de maternitate

fie incepand cu data nasterii copilului, sau data adoptiei (cererea trebuie depusa in termen de 60 de zile de la acea
data) daca solicitantul nu indeplineste conditiile pentru acordarea concediului.
Unde se depune dosarul?
Cererile pentru acordarea indemnizatiilor de crestere a copilului, stimulentului sau alocatiei de stat si documentele din
care rezulta indeplinirea conditiilor aferente se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor
municipiului Bucuresti pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta solicitantul sau la agentiile pentru prestatii sociale
din localitate. Cererile vor fi solutionate prin decizie de aprobare sau respingere a acestora, urmand ca prima plata a
indemnizatiei pentru cererile aprobate sa se faca in aproximativ 2 2.5 luni de la depunerea dosarului.
Acte necesare:
Concediu crestere copil
cerere tip (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011)

actele de identitate ale parintilor (copie si original)

certificatul de nastere al copilului (copie si original)

certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dup data de 1 ianuarie 2006 (copie si original)

certificatul de casatorie (daca este cazul original si copie)

livretul de familie (copie si original)

adeverinta eliberata de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care sa rezulte ca persoana indreptatita:
- a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior
datei nasterii copilului,
nivelul lunar al acestora,
prima si ultima zi de concediu de maternitate,
data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie,
prima zi de concediu de cresterea copilului;

decizia de suspendare activitate, conform Codului Muncii, art. 51, lit. a

cerere de concediu aprobata de angajator

dosar cu sina din carton

extras de cont pe numele solicitantului pentru cei ce doresc plata in cont bancar: B.C.R., ProCredit Bank, Banca
Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK,
UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank
(RIB), OTP bank, BANCPOST i ING
Foarte important!
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care
reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, act normativ care a intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2012
stipuleaza expres ca perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3
ani (in cazul copilului cu handicap) constituie nu numai vechime in munca si in serviciu, ci si vechime in specialitate,
avandu-se in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.

Legea spune ca : Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul
copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea
drepturilor ce se acorda in raport cu acestea. Aici se includ si:

concediile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, platit


concediul fara plata pentru cresterea copilului intre varsta de un an si 2 ani care se acorda persoanelor ai caror
copii s-au nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011 (fara handicap) si au beneficiat de concediul pentru cresterea
copilului in varsta de pana la un an, platit;
concediul fara plata pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri, de 4 luni.
Beneficiarii acestei noi reglementari sunt atat oricare dintre parintii firesti ai copilului, cat si una dintre persoanele care a
adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in
regim de urgenta (cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii
sai), precum si persoana care a fost numita tutore.
Parlamentul Romniei
Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i
indemnizaia lunar pentru creterea copiilor, precum i pentru stabilirea unor msuri n vederea recuperrii debitelor
nregistrate cu titlu de indemnizaie pentru creterea copilului
Legea 132/2011 pentru aprobarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor. Lege nr. 132/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 28 iunie 2011

5. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 14 alin. (2), cu amenda de 1.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 19 alin. (2), cu amenda de 2.500 lei;
c) incalcarea prevederilor art. 25, cu amenda de 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele cu
atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale."
6. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului."
7. La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului,
stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi de asigurari sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1)
din Constitutia Romaniei, republicata.
ORDONAN DE URGEN nr. 111/2010 din 8 decembrie 2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru
creterea copiilor ACTUALIZATA 2013

Datorit dificultilor de susinere a msurilor de protecie social pltite din bugetul de stat, n anul 2010, prin Legea nr.
118/2010 privind unele msuri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificrile i completrile
ulterioare, n scopul meninerii totui a acordrii unor drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizaiei
pentru creterea copilului cu 15%.
n pofida unor uoare mbuntiri ale strii economice, condiiile financiare se menin n continuare dificile, activitatea
economic din Romnia nregistrat n ultimele luni fiind nc marcat de recesiune.
n vederea eficientizrii programului de acordare a indemnizaiei pentru creterea copilului sau, dup caz, a stimulentului
de inserie lunar, acesta a fost reanalizat inndu-se cont de durata de acordare i de principiile de finanare din alte state
membre ale Uniunii Europene care au indemnizaii similare.
Situaia economic actual impune utilizarea eficient a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru
asigurarea plii indemnizaiei pentru creterea copilului sau, dup caz, a stimulentului de inserie lunar, rezultnd
necesitatea regndirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al condiiilor de eligibilitate, precum
i al cuantumurilor acordate.
Conform programului cuprinztor anticriz susinut de Fondul Monetar Internaional, Uniunea European i Banca
Mondial, msurile luate de Romnia trebuie s conduc la normalizarea condiiilor financiare i la pregtirea redresrii
economice, msurile luate urmnd a fi puse n aplicare ncepnd cu luna ianuarie 2011.
innd cont de grupul-int vizat de prevederile prezentului act normativ, precum i de termenul minim necesar din punct
de vedere administrativ pentru punerea n aplicare a msurilor propuse,
n considerarea faptului c elementele sus-menionate trebuie luate n calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru
anul 2011, vizeaz un interes public i constituie o situaie extraordinar, a crei reglementare nu poate fi amnat i
impune adoptarea de msuri imediate pe calea ordonanei de urgen,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
ARTICOLUL 1
Prevederile art. 229 reglementeaz drepturile care se acord persoanelor ai cror copii se nasc ncepnd cu data de 1
ianuarie 2011, precum i celor aflate n situaiile prevzute la art. 8 alin. (2), ncepnd cu aceast dat.
ARTICOLUL 2[1]
(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, n ultimul an anterior datei naterii copilului, au realizat timp de
12 luni venituri din salarii, venituri din activiti independente, venituri din activiti agricole supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, denumite n
continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opional de urmtoarele drepturi:
a) concediu pentru creterea copilului n vrst de pn la un an, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap, precum i
de o indemnizaie lunar;
b) concediu pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani, precum i de o indemnizaie lunar.
(11) Limitele minim i maxim ale indemnizaiei se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referin, denumit n
continuare ISR.
(2) Indemnizaia lunar prevzut la alin. (1) lit. a) se stabilete n cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate n
ultimele 12 luni i nu poate fi mai mic de 1,2 ISR i nici mai mare de 6,8 ISR.
(3) Indemnizaia lunar prevzut la alin. (1) lit. b) se stabilete n cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate n
ultimele 12 luni i nu poate fi mai mic de 1,2 ISR i nici mai mare de 2,4 ISR.
(4) Abrogat.
(5) Cele 12 luni prevzute la alin. (1) pot fi constituite integral i din perioadele n care persoanele s-au aflat n una sau
mai multe dintre urmtoarele situaii:
a) au beneficiat de indemnizaie de omaj, stabilit conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare n sistemul
public de pensii, n condiiile prevzute de actele normative cu caracter special care reglementeaz concedierile colective;
b) s-au aflat n evidena ageniilor judeene pentru ocuparea forei de munc, respectiv a municipiului Bucureti, n
vederea acordrii indemnizaiei de omaj;
c) au beneficiat de concedii i de indemnizaii de asigurri sociale de sntate prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale i de indemnizaii pentru prevenirea mbolnvirilor i recuperarea capacitii de
munc, exclusiv pentru situaiile rezultate ca urmare a unor accidente de munc sau boli profesionale, n baza Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, n condiiile legii;
f) se afl n perioada de ntrerupere temporar a activitii, din iniiativa angajatorului, fr ncetarea raportului de munc,
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

g) au beneficiat de concediu i indemnizaie lunar pentru creterea copilului;


h) au beneficiat de concediu i indemnizaie lunar pentru creterea sau, dup caz, pentru ngrijirea copilului cu handicap;
i) au beneficiat de concediu fr plat pentru creterea copilului;
j) se afl n perioada de 3 luni de la ncetarea unui contract de munc pe durat determinat i nceperea unui alt contract
de munc pe durat determinat, aa cum este aceasta definit de Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificrile i
completrile ulterioare;
k) au nsoit soul/soia trimis/trimis n misiune permanent n strintate;
l) au efectuat sau efectueaz serviciul militar pe baz de voluntariat, au fost concentrai, mobilizai sau n prizonierat;
m) frecventeaz, fr ntrerupere, cursurile de zi ale nvmntului preuniversitar, inclusiv n cadrul programului A doua
ans, sau, dup caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licen ori de master, precum i ale nvmntului
postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, n ar sau n strintate, ntr-un domeniu recunoscut de
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, cu excepia situaiei de ntrerupere a cursurilor din motive
medicale;
n) au calitatea de doctorand, n condiiile prevzute de Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare;
o) se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt preuniversitar i nceperea, n acelai an
calendaristic, a unei alte forme de nvmnt preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fr
ntrerupere;
p) se afl n perioada cuprins ntre absolvirea cursurilor de zi ale nvmntului preuniversitar, organizat potrivit legii, i
nceperea nvmntului universitar, cursuri de zi, n acelai an calendaristic;
q) se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt universitar, cursuri de zi, cu sau fr examen de
licen sau de diplom, i nceperea, n acelai an calendaristic, a unei alte forme de nvmnt universitar, cursuri de zi,
organizate potrivit legii, frecventate fr ntrerupere;
r) se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt universitar, la nivelul studiilor universitare de
licen sau de master, precum i ale nvmntului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, i nceperea, n
acelai an calendaristic, a unei alte forme de nvmnt universitar la nivelul studiilor universitare de licen sau de
master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fr ntrerupere;
s) se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt postuniversitar, cursuri de zi, i nceperea, n
acelai an calendaristic, a unei alte forme de nvmnt postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate
fr ntrerupere;
t) se afl n perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor nvmntului obligatoriu sau, dup caz, de la absolvirea
cursurilor de zi ale nvmntului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licen sau de master i
postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fr examen de absolvire, n vederea angajrii ori,
dup caz, trecerii n omaj, calculate ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare finalizrii studiilor;
u) au beneficiat de concediu fr plat pentru a participa la cursuri de formare i perfecionare profesional din iniiativa
angajatorului sau la care acesta i-a dat acordul, organizate n condiiile legii;
v) se afl n perioada cuprins ntre absolvirea cursurilor de zi ale nvmntului medical superior, organizat potrivit legii,
cu examen de licen organizat n prima sesiune, i nceperea primului rezideniat dup absolvire.
(6) n vederea acordrii drepturilor prevzute la alin. (1), persoanele care au realizat activiti profesionale n statele
membre ale Uniunii Europene sau n alte state care aplic prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului
European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social i ale Regulamentului
(CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere
n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social, denumit n
continuare Regulament, beneficiaz de totalizarea perioadelor de activitate realizate n aceste state n condiiile prevzute
de acesta.
(7) Opiunea beneficiarului prevzut la alin. (1) se exprim n scris, pe baz de cerere, i nu poate fi schimbat pe
parcursul acordrii drepturilor.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Lege nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia
lunar pentru creterea copiilor din 27 iunie 2011, M. Of. 452/2011;
ARTICOLUL 3

(1) Veniturile din salarii, din activiti independente i din activiti agricole prevzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite
la art. 46,art. 55 alin. (1) i (2) i art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i reprezint
valoarea obinut dup aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunztor
fiecrei categorii de venit.
(2) Veniturile care se iau n considerare pentru stabilirea nivelului indemnizaiei pentru creterea copilului reprezint, dup
caz:
a) suma ncasat de persoana ndreptit, rezultat dup aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului
determinate ca diferen ntre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuiilor obligatorii
aferente unei luni i a deducerii personale acordate pentru luna respectiv i contribuiile la fondurile de pensii facultative,
precum i cotizaia sindical pltit n luna respectiv pentru veniturile din salarii, la locul unde se afl funcia de baz;
b) suma ncasat de persoana ndreptit, rezultat dup aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului
determinate ca diferen ntre venitul brut i contribuiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile
obinute n celelalte cazuri;
c) suma ncasat de persoana ndreptit, calculat potrivit legii de ctre pltitorul acesteia, pentru perioadele prevzute la
art. 2 alin. (5) i (6);
d) suma ncasat de persoana ndreptit care realizeaz venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt
scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
e) suma rezultat dup aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activiti independente determinat n
condiiile legii;
f) suma rezultat dup aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activiti agricole determinat n condiiile
legii.
(3) Pentru persoanele care realizeaz venituri din salarii, solde/salarii din funcie, venitul brut reprezint salariul de baz,
indemnizaii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori asimilate salariilor acordate de angajator
potrivit legii.
(4) n cazul n care o persoan realizeaz concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua n calcul
toate veniturile lunare ncasate de aceasta.
(5) n situaia prevzut la art. 2 alin. (6), dac persoana realizeaz concomitent venituri supuse impozitului att n ar,
ct i n statele care aplic Regulamentul, se iau n calcul doar veniturile realizate n ar.
(6) Pentru luna naterii copilului se iau n calcul veniturile cuvenite pentru acea lun, respectiv venitul pe care l-ar fi
primit persoana dac ar fi lucrat n toat luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaia de
maternitate.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 4
(1) n calculul celor 12 luni prevzute la art. 2 alin. (1) se includ i fraciunile de lun n care s-au realizat venituri supuse
impozitului, precum i cele n care solicitanii s-au aflat n situaiile prevzute la art. 2 alin. (5) i (6), considerate lun
ntreag.
(2) Prin fraciune de lun se nelege efectuarea a cel puin jumtate din zilele lucrtoare din acea lun n care persoana
ndreptit a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat n una sau mai multe dintre situaiile prevzute la art. 2 alin.
(5) i (6).
(3) Prin excepie, se accept ca de cel mult 3 ori fraciunea de lun s fie constituit dintr-un numr mai mic de zile
lucrtoare dect cel prevzut la alin. (2).
(4) n situaia n care naterea copilului se produce nainte de termen, perioada prevzut la art. 2 alin. (1) se diminueaz
cu perioada cuprins ntre data naterii copilului i data prezumat a naterii, certificat de medicul de specialitate.
ARTICOLUL 5
Nivelul indemnizaiilor lunare prevzute la art. 2 alin. (2) i (3) se majoreaz cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nscut dintr-o
sarcin gemelar, de triplei sau multiplei, ncepnd cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de natere.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 6
(1) Dup mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, cu excepia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru
acordarea concediului pentru creterea copilului i indemnizaia lunar prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la
concediu fr plat pentru creterea copilului pn la vrsta de 2 ani.
(2) Cererea pentru acordarea concediului fr plata indemnizaiei pentru creterea copilului se depune i se nregistreaz la
angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de natere al copilului.
ARTICOLUL 7[1]

(1) Persoanele care n perioada n care sunt ndreptite s beneficieze de concediul pentru creterea copilului, prevzut la
art. 2 alin. (1), obin venituri supuse impozitului prevzute la art. 3 au dreptul la un stimulent de inserie n cuantum lunar
de 1 ISR.
(2) Stimulentul de inserie prevzut la alin. (1) se acord dup cum urmeaz:
a) pentru persoanele care beneficiaz de concediul pentru creterea copilului prevzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dac acestea
obin venituri supuse impozitului nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, pentru perioada rmas pn la
mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani;
b) pentru persoanele care beneficiaz de concediul pentru creterea copilului prevzut la art. 2 alin. (1) lit. b), dac acestea
obin venituri supuse impozitului, dup mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, pentru perioada rmas pn la
mplinirea de ctre acesta a vrstei de 2 ani;
c) pentru persoanele care beneficiaz de concediul pentru creterea copilului cu handicap n vrst de pn la 3 ani,
prevzut la art. 2 alin. (1) lit. a), oricnd, pe toat perioada.
(3) n cazul persoanelor care beneficiaz de indemnizaia lunar i solicit dreptul la stimulent de inserie, plata acestei
indemnizaii se suspend.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 8
(1) De indemnizaia lunar i stimulentul de inserie prevzute de prezenta ordonan de urgen beneficiaz oricare dintre
prinii fireti ai copilului, n raport cu opiunea exprimat conform art. 2 alin. (1), dac ndeplinete condiiile de acordare
prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Beneficiaz de aceleai drepturi i una dintre persoanele care a adoptat copilul, creia i s-a ncredinat copilul n
vederea adopiei sau care are copilul n plasament ori n plasament n regim de urgen, cu excepia asistentului maternal
profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii si, precum i persoana care a fost numit tutore.
(3) n situaia persoanelor prevzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face
inndu-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei n care, dup caz, s-a aprobat adopia, a fost fcut ncredinarea
ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(4) n cazul n care intervine decesul printelui care ndeplinea condiiile pentru a beneficia de concediul i de
indemnizaia lunar prevzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserie, printele supravieuitor are dreptul s
beneficieze, la cerere, de drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen, dup cum urmeaz:
a) de drepturile printelui decedat, n situaia n care nu ndeplinete condiiile prevzute de prezenta ordonan de
urgen;
b) de drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen, dac ndeplinete condiiile de acordare, n funcie de
opiunea nou-exprimat, raportat la vrsta copilului.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Lege nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia
lunar pentru creterea copiilor din 27 iunie 2011, M. Of. 452/2011;
ARTICOLUL 9[1]
(1) Concediul i indemnizaia lunar prevzute la art. 2 alin. (1), art. 5 i 6, precum i stimulentul de inserie prevzut la
art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nateri sau, dup caz, pentru fiecare dintre situaiile prevzute la art. 8 alin. (2).
(2) Durata de acordare a concediului prevzut la art. 2 alin. (1) se prelungete corespunztor n cazul suprapunerii a dou
sau mai multor situaii de natur a genera acest drept.
(3) n cazurile prevzute la alin. (2) se acord o singur indemnizaie, n cuantumul prevzut de prezenta ordonan de
urgen.
(4) Pe perioada suprapunerii situaiilor prevzute la alin. (2), cuantumul indemnizaiei lunare se majoreaz cu suma de 1,2
ISR pentru fiecare dintre copii, ncepnd cu cel de-al doilea.
(5) Prevederile alin. (4) se aplic inclusiv pentru situaiile n care persoana se afl cu primul copil n perioada de concediu
i indemnizaie pentru creterea copilului n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea
familiei n vederea creterii copilului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 7/2007, cu modificrile i
completrile ulterioare, i nate un alt/ali copil/copii sau se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 8 alin. (2).
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;

Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 10
Abrogat.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 11
Dreptul la concediul pentru creterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acord pe baz netransferabil
persoanelor ai cror copii se nasc ncepnd cu data de 1 martie 2012, precum i celor aflate n situaiile prevzute la art. 8
alin. (2), ncepnd cu aceast dat, n situaia n care ambele persoane din familia respectiv ndeplinesc condiiile de
acordare a acestuia, dup cum urmeaz:
a) cel puin o lun din perioada total a concediului de cretere a copilului este alocat uneia dintre persoanele care nu a
solicitat acest drept;
b) n situaia n care persoana prevzut la lit. a) nu solicit dreptul la concediul care i revine, cellalt printe nu poate
beneficia de dreptul la concediu n locul acesteia.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 12
(1)Drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen se acord n situaia n care solicitantul ndeplinete cumulativ
urmtoarele condiii:
a) este cetean romn, cetean strin sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau reedina pe teritoriul Romniei;
c) locuiete n Romnia mpreun cu copilul/copiii pentru care solicit drepturile i se ocup de creterea i ngrijirea
acestuia/acestora.
(2) ncepnd cu anul 2012, pentru meninerea drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen, beneficiarii care au
drepturi stabilite de cel puin 6 luni au obligaia s i achite impozitele i taxele locale fa de bugetul local pentru
bunurile pe care le dein n proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Pentru persoanele singure care se ocup de creterea i ngrijirea unuia sau a mai multor copii, meninerea drepturilor
reglementate de prezenta ordonan de urgen nu este condiionat de obligaia prevzut la alin. (2).
(4) Pentru familiile legal constituite, obligaia legal fa de bugetul local se aplic asupra bunurilor familiei, indiferent de
soul care deine n proprietate respectivele bunuri.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 13
(1) Drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen, reprezentnd indemnizaie sau stimulent de inserie, se acord
pe baz de cerere, nsoit n mod obligatoriu de:
a) copia actului de identitate al solicitantului i a certificatului de natere al copilului pentru care se solicit dreptul ori,
dup caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de ctre persoana care primete documentele;
b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului i relaia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicit dreptul, pentru
situaiile prevzute la art. 8 alin. (2);
c) actele doveditoare care s ateste ndeplinirea perioadelor prevzute de art. 2;
d) dovada eliberat de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
e) dovada privind suspendarea activitii pentru perioada n care se solicit concediul pentru creterea copilului;
f) orice alte documente care s ateste ndeplinirea condiiilor de eligibilitate.
(2) Cererea se completeaz potrivit modelului care se stabilete prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonane de urgen.
(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizaiei pentru creterea copilului se iau n considerare toate veniturile supuse
impozitului realizate de persoana ndreptit, precum i veniturile aferente perioadelor asimilate prevzute la art. 2 alin.
(5) i (6).
(4) Baza de calcul al indemnizaiei pentru creterea copilului stabilit potrivit alin. (3) se determin ca suma total a
veniturilor realizate n ultimele 12 luni anterioare naterii copilului mprit la 12.

(5) n cazul veniturilor din activiti independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizaiei pentru creterea
copilului se iau n calcul veniturile nscrise n actele doveditoare mprite la numrul de luni n care s-au realizat acestea.
(6) n situaia persoanelor prevzute la art. 2 alin. (6), pentru conversia n moneda naional a veniturilor realizate de
acestea, se ia n calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naional a Romniei n ziua anterioar depunerii cererii.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Lege nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia
lunar pentru creterea copiilor din 27 iunie 2011, M. Of. 452/2011;
ARTICOLUL 14
(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen, reprezentnd indemnizaie sau
stimulent de inserie, i documentele din care rezult ndeplinirea condiiilor legale de acordare a acestora se depun la
primria comunei, oraului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureti pe raza creia solicitantul i are
domiciliul sau reedina.
(2) Pn la data de 5 a fiecrei luni, primriile au obligaia de a transmite pe baz de borderou cererile nregistrate n luna
anterioar, nsoite de documentele justificative, la ageniile pentru prestaii sociale judeene, respectiv a municipiului
Bucureti, denumite n continuare agenii teritoriale.
(3) Cererile prevzute la alin. (1) se soluioneaz n termen de 15 zile lucrtoare de la data nregistrrii la agenia
teritorial, prin decizie de admitere sau, dup caz, de respingere, emis de directorul executiv.
(4) Decizia prevzut la alin. (3) se comunic solicitantului n termen de 5 zile lucrtoare de la data emiterii.
(5) Contestaiile formulate mpotriva deciziei prevzute la alin. (3) se soluioneaz potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 15
(1) Drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen reprezentnd indemnizaii i stimulent de inserie se stabilesc
dup cum urmeaz:
a) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care nceteaz, conform legii, concediul de maternitate, dac cererea este depus n
termen de 60 de zile lucrtoare de la acea dat;
b) ncepnd cu data naterii copilului, dac cererea este depus n termen de 60 de zile lucrtoare de la acea dat, n cazul
persoanelor care nu ndeplinesc condiiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate i a indemnizaiei
aferente;
c) ncepnd cu data adopiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau ncredinrii, dac cererea este depus n termen de 60
de zile lucrtoare de la data la care s-au aprobat ori, dup caz, s-au instituit msurile de protecie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaii, inclusiv pentru cazul n care cererea a fost depus peste
termenele prevzute la lit. a)c).
(2) Abrogat.
(3) Pentru fraciunile de lun, cuantumul drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen se stabilete proporional,
n funcie de numrul zilelor calendaristice din luna respectiv pentru care acestea se cuvin i se acord.
(4) Pentru situaiile prevzute la alin. (1) lit. a), cererea i documentele doveditoare se pot depune cu 30 de zile nainte de
ncetarea concediului de maternitate.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 16
(1) Dreptul la indemnizaiile prevzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 i art. 9 alin. (4) i (5) nceteaz cu ziua
urmtoare celei n care:
a) copilul a mplinit vrsta de un an sau, dup caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, n cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul se afl n situaia prevzut la art. 38 alin. (7)
(2) Dreptul la indemnizaiile prevzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 i art. 9 alin. (4) i (5) se suspend ncepnd cu
ziua urmtoare celei n care:
a) beneficiarul este deczut din drepturile printeti;
b) beneficiarul este ndeprtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai ndeplinete condiiile prevzute de lege n vederea ncredinrii copilului spre adopie;

d) beneficiarul nu mai ndeplinete condiiile prevzute de lege n vederea meninerii msurii de plasament;
e) beneficiarul execut o pedeaps privativ de libertate sau se afl n arest preventiv pe o perioad mai mare de 30 de
zile;
f) copilul este abandonat ori este internat ntr-o instituie de ocrotire public sau privat;
g) beneficiarul a decedat;
h) n situaia n care beneficiarul nu mai ndeplinete condiiile prevzute la art. 12;
i) beneficiarul realizeaz venituri supuse impozitului i copilul nu a mplinit vrsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani n cazul
copilului cu handicap;
j) se constat c timp de 3 luni consecutive se nregistreaz mandate potale returnate.
k) beneficiarul se afl n situaia prevzut la art. 38 alin. (4).
(3) Plata indemnizaiei pentru creterea copilului nu se suspend n situaia n care beneficiarii acestei indemnizaii
primesc diverse sume n baza legii, contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc, acordate n
perioada concediului pentru creterea copilului, altele dect cele rezultate din desfurarea efectiv a unei activiti n
perioada de concediu. Prevederile se aplic i n cazul consilierilor locali.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 17
(1) Dreptul la stimulentul de inserie prevzut la art. 7 nceteaz cu ziua urmtoare celei n care:
a) copilul a mplinit vrsta de 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap;
b) beneficiarul nu mai realizeaz venituri supuse impozitului i nici nu se afl n concediul pentru creterea copilului;
c) a avut loc decesul copilului.
d) beneficiarul se afl n situaia prevzut la art. 38 alin. (7).
(2) Dreptul la stimulentul de inserie prevzut la art. 7 se suspend ncepnd cu ziua urmtoare celei n care se constat
una dintre situaiile prevzute la art. 16 alin. (2), cu excepia lit. i).
(3) Dreptul la stimulentul de inserie prevzut la art. 7 se suspend ncepnd cu ziua urmtoare celei n care beneficiarul
nu mai realizeaz venituri supuse impozitului i solicit concediul pentru creterea copilului.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 18
(1) n situaiile de suspendare a drepturilor prevzute la art. 16 alin. (2) i art. 17 alin. (2) i (3), acestea pot fi solicitate i
de ctre o alt persoan ndreptit, dac ndeplinete cerinele prevzute n prezenta ordonan de urgen.
(2) Drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen se cuvin i se acord noului beneficiar de la data suspendrii,
dac cererea a fost depus n termen de 60 de zile lucrtoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data
cererii, dac cererea a fost depus dup acest termen.
(3) Reluarea plii drepturilor suspendate n situaiile prevzute la art. 16 alin. (2) i art. 17 alin. (2) i (3) se face la cerere,
dup cum urmeaz:
a) ncepnd cu ziua urmtoare pentru situaiile prevzute la art. 16 alin. (2) lit. i) i art. 17 alin. (3), dac cererea a fost
depus n termen de 60 de zile de la acea dat;
b) cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situaii.
ARTICOLUL 19
(1) Beneficiarul drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen este obligat s comunice n scris primriei orice
modificare intervenit n situaia sa, de natur s determine ncetarea sau suspendarea plii drepturilor, n termen de 15
zile lucrtoare de la apariia acesteia.
(2) Comunicarea prevzut la alin. (1) se transmite de ctre primrie ageniei teritoriale n termen de 5 zile lucrtoare de la
data nregistrrii.
ARTICOLUL 20
(1) Drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen nu pot fi urmrite silit dect n vederea recuperrii, conform
legii, a sumelor ncasate necuvenit cu acest titlu.
(2) Asupra drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen nu se datoreaz impozit i nici contribuiile sociale
obligatorii stabilite de lege.

(3) Abrogat.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 21
(1) Pe perioada n care se beneficiaz de indemnizaia prevzut la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 i art. 9 alin. (4) i (5),
precum i pe perioada concediului fr plat prevzut la art. 6, plata contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru
aceste persoane se asigur de la bugetul de stat.
(2) Pentru persoanele care beneficiaz de indemnizaia prevzut la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 i art. 9 alin. (4) i
(5), contribuia de asigurri sociale de sntate se calculeaz prin aplicarea cotei prevzute de lege asupra nivelului
indemnizaiei acordate.
(3) Perioada n care o persoan beneficiaz de indemnizaia prevzut la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 i art. 9 alin. (4)
i (5) sau se afl n concediul fr plat prevzut la art. 6 constituie perioad asimilat stagiului de cotizare n vederea
stabilirii indemnizaiilor de asigurri sociale de sntate prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) n situaia prevzut la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizaiilor de asigurri sociale de sntate se ia n calcul
valoarea indemnizaiei pentru creterea copilului.
(5) Abrogat.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 22
(1) Perioada n care o persoan beneficiaz de drepturile prevzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5,art. 6,art. 9 alin. (4)
i (5) constituie perioad asimilat stagiului de cotizare n vederea stabilirii drepturilor de pensie n sistemul public i a
drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Perioada concediului pentru creterea copilului prevzut la art. 2 alin. (1) i art. 6 constituie vechime n munc i n
serviciu, precum i n specialitate i se are n vedere la stabilirea drepturilor ce se acord n raport cu acestea.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 23
(1) Fondurile necesare plii drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen, cheltuielile administrative, precum i
cele de transmitere a drepturilor se asigur din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale.
(2) Calculul i plata drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen, inclusiv a contribuiei individuale de asigurri
sociale de sntate, se fac de ctre Agenia Naional pentru Prestaii Sociale, prin ageniile teritoriale.
(3) Drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen se achit lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori
mandatarului acestora, mputernicit prin procur, pe baz de mandat potal sau, dup caz, n cont curent personal ori cont
de card.
(4) n cazul achitrii drepturilor prin mandat potal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc n condiiile
prevzute de legea bugetar anual pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.
(5) n cazul achitrii drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen n cont curent personal sau n cont de card,
ageniile teritoriale efectueaz plata prin unitile bancare pe baz de borderou, cu plata unui comision bancar.
(6) Comisionul bancar prevzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate i va fi stabilit, prin
negociere, la nivel teritorial ntre ageniile teritoriale i unitile bancare.
(7) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor prevzute de prezenta ordonan de
urgen se suport din bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, din aceleai fonduri din care se suport
plata drepturilor.
ADNOTARE modificat de

Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 24
(1) Sumele ncasate necuvenit se recupereaz de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al
ageniei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripie.
(2) Decizia prevzut la alin. (1) constituie titlu executoriu i poate fi contestat conform prevederilor Legii nr. 554/2004,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Sumele ncasate necuvenit ca urmare a unei infraciuni svrite de beneficiar se recupereaz de la acesta, n condiiile
legii.
(4) Sumele rmase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedai nu se mai urmresc.
ARTICOLUL 25
(1) Angajatorul are obligaia de a aproba concediul pentru creterea copilului prevzut la art. 2 alin. (1), precum i
concediul fr plat prevzut la art. 6 alin. (1). Perioada de acordare se stabilete de comun acord cu angajatul.
(2) Este interzis angajatorului s dispun ncetarea raporturilor de munc sau de serviciu n cazul:
a) salariatei/salariatului care se afl, dup caz, n concediu pentru creterea copilului n vrst de pn la un an sau de pn
la 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se afl n plata stimulentului de inserie prevzut la art. 7.
(3) Interdicia prevzut la alin. (2) se extinde, o singur dat, cu pn la 6 luni dup revenirea definitiv a
salariatei/salariatului n unitate.
(4) Prevederile alin. (2) i (3) nu se aplic n cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizrii
judiciare sau a falimentului angajatorului, n condiiile legii.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Lege nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia
lunar pentru creterea copiilor din 27 iunie 2011, M. Of. 452/2011;
ARTICOLUL 26
(1) Constituie contravenie nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 25 i art. 38 alin. (3) i se
sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.500 lei.
(2) Constatarea contraveniilor prevzute la alin. (1) i aplicarea amenzilor corespunztoare se fac de ctre organele cu
atribuii de control ale Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale.
(3) n baza controlului intern, Agenia Naional pentru Prestaii Sociale verific, prin sondaj, la nivelul ageniilor
teritoriale corectitudinea datelor introduse i stabilirea drepturilor de indemnizaie lunar i stimulent de inserie.
Neregulile constatate se sancioneaz n condiiile legii.
(4) Declararea unor informaii eronate cu privire la ndeplinirea condiiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai
mari dect cele reale, n scopul de a obine foloase materiale necuvenite, constituie infraciune i se pedepsete potrivit
dispoziiilor Codului penal.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Lege nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia
lunar pentru creterea copiilor din 27 iunie 2011, M. Of. 452/2011;
ARTICOLUL 27
n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei ordonane de urgen, Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprob prin hotrre a Guvernului.
ADNOTARE modificat de
Lege nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia
lunar pentru creterea copiilor din 27 iunie 2011, M. Of. 452/2011;
ARTICOLUL 28
Prezenta ordonan de urgen intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
ARTICOLUL 29
(1) Prevederile prezentei ordonane de urgen sunt aplicabile i tuturor categoriilor de personal care i desfoar
activitatea n ministerele i instituiile din sectorul de aprare, ordine public i siguran naional.
(2) n situaia persoanelor prevzute la alin. (1), fondurile necesare plii drepturilor prevzute de prezenta ordonan de
urgen i cheltuielile administrative se asigur din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor i instituiilor din sectorul de
aprare, ordine public i siguran naional.

(3) Pentru perioada ct o persoan dintre cele prevzute la alin. (1) beneficiaz de concediu pentru creterea copilului,
stabilirea drepturilor de pensie i a altor drepturi de asigurri sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Modalitile de depunere i de soluionare a cererilor de acordare a drepturilor, n situaia persoanelor prevzute la alin.
(1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conductorii autoritilor i instituiilor publice prevzute la alin. (1).
ADNOTARE modificat de
Lege nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia
lunar pentru creterea copiilor din 27 iunie 2011, M. Of. 452/2011;
ARTICOLUL 30[1]
(1) Persoanele care au nscut sau nasc pn la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum i cele care au adoptat sau
adopt copilul, crora li s-a ncredinat sau li se ncredineaz copilul n vederea adopiei sau care au sau vor avea copilul
n plasament, n plasament n regim de urgen, cu excepia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmeaz
s fie numite tutore pn la aceast dat beneficiaz de drepturile reglementate de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
148/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 7/2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Pentru persoanele prevzute la alin. (1), indemnizaia pentru creterea copilului se acord n cuantum de 85% din
media veniturilor nete lunare realizate n ultimele 12 luni anterioare naterii copilului sau, dup caz, anterioare adopiei,
ncredinrii n vederea adopiei, stabilirii msurii plasamentului ori a plasamentului n regim de urgen sau a instituirii
tutelei, dar nu mai puin de 1,2 ISR i nu mai mult de 6,8 ISR.
(3) Dispoziiile alin. (2) se aduc la cunotina beneficiarilor prin emiterea unei noi decizii de ctre ageniile teritoriale.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 31
(1) Pentru copilul cu dizabilitate care a mplinit vrsta de 3 ani, oricare dintre prinii fireti sau persoanele prevzute la
art. 8 alin. (2) beneficiaz de un concediu pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de 7 ani, dup cum urmeaz:
a) n continuarea concediului prevzut la art. 2 alin. (1) lit. a);
b) oricnd pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru
creterea copilului n baza actelor normative care au reglementat acest drept la data naterii copilului;
c) oricnd, ncepnd cu mplinirea de ctre copil a vrstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se ncadreaz n condiiile
prevzute la lit. a) i b), dar care n ultimele 12 luni nainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse
impozitului sau au realizat perioade asimilate definite la art. 2 alin. (1), (5) i (6).
(2) Pe perioada concediului prevzut la alin. (1) se acord o indemnizaie lunar la nivelul de 0,9 ISR.
(3) Concediul pentru creterea copilului, prevzut la alin. (1), se acord pe baz de cerere de ctre angajatorul la care i
desfoar activitatea persoana ndreptit.
(4) n situaia persoanelor ndreptite care realizeaz venituri profesionale din activiti independente sau agricole i care
nu lucreaz n baza unui contract individual de munc, concediul reprezint ntreruperea activitii n perioada de pn la
mplinirea de ctre copilul cu handicap a vrstei de 7 ani.
(5) Pe perioada n care o persoan beneficiaz de drepturile prevzute la alin. (1) i (2) se aplic corespunztor prevederile
art. 21 i 22.
(6) n situaia prevzut la alin. (1) lit. a) i b), condiiile de acordare a concediului pentru ngrijirea copilului se consider
ndeplinite indiferent care dintre prinii fireti sau persoanele prevzute la art. 8 alin. (2) a beneficiat de concediul pentru
creterea copilului.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 32
(1) Oricare dintre prinii fireti sau persoanele prevzute la art. 8 alin. (2) care au n ntreinere un copil cu dizabilitate
beneficiaz, dup caz, de urmtoarele drepturi:
a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre prini sau pentru persoana aflat n una dintre situaiile prevzute la
art. 8 alin. (2) care se ocup efectiv de ngrijirea copilului cu dizabilitate (grav sau accentuat), pn la mplinirea de
ctre acesta a vrstei de 18 ani, la solicitarea printelui, n condiiile prevzute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

b) concedii medicale, acordate n condiiile legii, pentru ngrijirea copilului cu dizabilitate care necesit internare,
tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afeciuni intercurente, precum i pentru recuperare/reabilitare, pn la
mplinirea de ctre copil a vrstei de 18 ani;
c) sprijin lunar n cuantum de 0,9 ISR, acordat persoanei cu dizabilitate grav sau accentuat care nu realizeaz alte
venituri n afara beneficiilor de asisten social destinate persoanelor cu dizabiliti, pn la mplinirea de ctre copil a
vrstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru copilul cu vrsta cuprins ntre 3 i 7 ani;
d) sprijin lunar n cuantum de 0,6 ISR, acordat persoanei care nu ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru
acordarea concediului pentru creterea copilului i indemnizaiei lunare aferente, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei
de 3 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vrsta cuprins ntre 3 i 7 ani.
(2) Persoana cu dizabilitate grav sau accentuat care are n ntreinere un copil i care nu ndeplinete condiiile prevzute
de lege pentru acordarea concediului pentru creterea copilului i indemnizaiei lunare aferente beneficiaz de sprijin lunar
n cuantum de 0,9 ISR pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vrsta
cuprins ntre 2 i 7 ani.
(3) Persoanele prevzute la alin. (1) lit. c) care realizeaz venituri dup acordarea sprijinului lunar au obligaia de a
comunica acest fapt ageniei teritoriale i beneficiaz, din oficiu, de drepturile prevzute la alin. (1) lit. d).
(4) Persoanele care au n plasament sau tutel un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocaie
lunar de plasament, acordat n condiiile Legii nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu
modificrile ulterioare, n cuantum majorat cu 50%.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 33
(1) De drepturile prevzute la art. 31 i 32 nu poate beneficia printele sau persoana aflat n una dintre situaiile
prevzute la art. 8 alin. (2) care, pentru acelai copil, are n acelai timp i calitatea de asistent personal ori care primete
indemnizaia acordat n condiiile art. 42 alin. (4) i (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(11) Fac excepie de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au n ntreinere un copil cu dizabilitate grav i care
pot beneficia cumulat i de indemnizaia acordat n condiiile art. 42 alin. (4) i (5) din Legea nr. 448/2006, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Drepturile prevzute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) i d), alin. (2) i (3) se acord pentru fiecare dintre copiii
aflai n ntreinerea persoanelor.
(3) Indemnizaia prevzut la art. 31 alin. (2), precum i cea prevzut la art. 32 alin. (1) lit. d) i alin. (2) se cumuleaz cu
drepturile de concediu i indemnizaie, respectiv de stimulent, prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
148/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 7/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, sau, dup
caz, de prezenta ordonan de urgen.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 34
(1) Drepturile prevzute la art. 31 i 32 se acord cu respectarea condiiilor prevzute la art. 12.
(2) Drepturile prevzute la art. 31 i 32, cu excepia prevzut la art. 32 alin. (3), se acord pe baz de cerere i documente
doveditoare, prevederile art. 13 alin. (1) i art. 14 aplicndu-se corespunztor.
(3) Stabilirea i plata drepturilor prevzute la art. 31 i 32 se fac cu respectarea prevederilor art. 19, 20, art. 23 alin. (3)(7)
i art. 24.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 35
(1) Drepturile prevzute la art. 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) se acord dup cum urmeaz:
a) pentru situaia prevzut la art. 31 alin. (1) lit. a), ncepnd cu ziua urmtoare celei n care nceteaz, conform legii,
concediul i indemnizaia pentru creterea copilului acordate anterior, dac cererea este depus n termen de 60 de zile de
la acea dat;

b) pentru situaia prevzut la art. 31 alin. (1) lit. b) i c), de la data depunerii cererii;
c) pentru situaia prevzut la art. 32 alin. (1) lit. c) i d), ncepnd cu luna urmtoare celei n care a fost eliberat
certificatul de ncadrare a copilului n grad de dizabilitate, dac cererea este depus n termen de 60 de zile de la aceast
dat;
d) pentru situaia prevzut la art. 32 alin. (2), ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-a nscut copilul, dac ncadrarea
n grad de dizabilitate a persoanei ndreptite a fost efectuat naintea acestei date, respectiv ncepnd cu luna urmtoare
celei n care a fost eliberat certificatul de ncadrare a persoanei ndreptite n grad de dizabilitate, dac cererea este
depus n termen de 60 de zile de la datele menionate;
e) pentru celelalte situaii, inclusiv pentru cazul n care cererea a fost depus peste termenele prevzute la lit. a)d), de la
data depunerii cererii sau, dup caz, ncepnd cu luna urmtoare depunerii cererii.
(2) Pentru situaiile prevzute la art. 8 alin. (2), termenele stabilite la alin. (1) se aplic innd cont de data adopiei, a
instituirii tutelei, plasamentului sau ncredinrii.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 36
(1) Drepturile prevzute la art. 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) nceteaz n urmtoarele situaii:
a) nu mai sunt ndeplinite condiiile prevzute la art. 12;
b) copilul a mplinit vrsta de 7 ani;
c) copilul sau, dup caz, persoana ndreptit nu mai este ncadrat/ncadrat ntr-un grad de dizabilitate;
d) persoanele realizeaz alte venituri n afara beneficiilor de asisten social destinate persoanelor cu dizabiliti, caz n
care se aplic prevederile art. 32 alin. (3);
e) a avut loc decesul copilului;
f) beneficiarul se afl n situaia prevzut la art. 38 alin. (9).
(2) Drepturile prevzute la art. 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) nceteaz ncepnd cu ziua sau, dup caz, cu
luna urmtoare celei n care se nregistreaz una dintre situaiile prevzute la alin. (1).
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 37
(1) Drepturile prevzute la art. 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) se suspend ncepnd cu ziua sau, dup caz, cu
luna urmtoare celei n care se produce una din urmtoarele situaii:
a) persoana ndreptit este deczut din drepturile printeti;
b) persoana ndreptit este ndeprtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) persoana ndreptit nu mai ndeplinete condiiile prevzute de lege n vederea ncredinrii copilului spre adopie;
d) persoana ndreptit nu mai ndeplinete condiiile prevzute de lege n vederea meninerii msurii de plasament;
e) persoana ndreptit execut o pedeaps privativ de libertate sau se afl n arest preventiv o perioad mai mare de 30
de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat ntr-o instituie de ocrotire public sau privat;
g) persoana ndreptit a decedat;
h) copilul nu mai este ncadrat ntr-un grad de dizabilitate sau, dup caz, persoana ndreptit este ncadrat n alt grad de
dizabilitate;
i) timp de 3 luni consecutive se nregistreaz mandate potale returnate;
j) beneficiarul se afl n situaia prevzut la art. 38 alin. (6).
(2) Drepturile prevzute la art. 31 se suspend ncepnd cu ziua urmtoare celei n care persoana ndreptit realizeaz
venituri supuse impozitului.
(3) Drepturile prevzute la art. 31 nu se suspend n situaiile prevzute la art. 16 alin. (3).
(4) Reluarea acordrii drepturilor prevzute la art. 31, suspendate n situaiile prevzute la alin. (1) i (2), se face la cerere,
prevederile art. 18 aplicndu-se corespunztor.
(5) Reluarea acordrii drepturilor prevzute la art. 32, suspendate n situaiile prevzute la alin. (1), se face la cerere,
ncepnd cu ziua sau, dup caz, cu luna urmtoare celei n care se depune cererea.
(6) Reluarea plii drepturilor suspendate n condiiile alin. (1) lit. i) se face ncepnd cu luna urmtoare efecturii
verificrii cauzelor, inclusiv pentru perioada de suspendare, dac situaia constatat nu conduce la ncetarea sau la
modificarea dreptului.

(7) n situaiile de suspendare a drepturilor prevzute la art. 31 i 32, acestea pot fi solicitate i de ctre o alt persoan
ndreptit, dac ndeplinete cerinele prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(8) Drepturile prevzute la art. 31,art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) se cuvin i se acord noului beneficiar cu
respectarea prevederilor art. 35.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 38
(1) Verificarea ndeplinirii obligaiei prevzute la art. 12 alin. (2) se realizeaz anual, pn la data de 31 ianuarie a fiecrui
an, pentru obligaiile de plat ctre bugetul local aferente anului anterior.
(2) Pentru verificarea ndeplinirii obligaiei n condiiile alin. (1), ageniile teritoriale transmit primriilor, pn la data de
15 ianuarie a fiecrui an, tabelul centralizator cuprinznd beneficiarii drepturilor prevzute la art. 2,art. 7,art. 31 alin. (1) i
(2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) existeni n plat la aceast dat i ale cror drepturi sunt stabilite de cel puin 6 luni.
(3) Pe baza tabelului centralizator prevzut la alin. (2) primarii verific dac persoanele au achitat pentru anul anterior
obligaiile de plat ctre bugetul local i ntocmesc situaia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceast
condiie, pe care o transmit ageniilor teritoriale pn la data de 31 ianuarie a fiecrui an.
(4) Pentru beneficiarii prevzui la alin. (2) care nu i-au achitat impozitele i taxele locale pn la data prevzut la alin.
(3), serviciul de specialitate al primarului are obligaia s comunice acestora suma de plat, iar n cazul n care prin
hotrre a autoritii administraiei publice locale s-a stabilit ealonarea, reducerea sau scutirea obligaiilor legale de plat,
se va comunica i termenul scadent pentru acestea.
(5) La data de 31 martie primarii verific dac persoanele beneficiare ale drepturilor prevzute de prezenta ordonan de
urgen cuprinse n situaia centralizatoare prevzut la alin. (3) i-au achitat impozitele i taxele locale i transmit
ageniilor judeene o nou situaie centralizatoare actualizat cu persoanele care nu i-au ndeplinit aceast obligaie, pn
la data de 5 aprilie.
(6) Neachitarea obligaiilor legale fa de bugetele locale n termenul prevzut la alin. (5) conduce la suspendarea pe o
perioad de 5 luni a drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen ncepnd cu drepturile aferente lunii aprilie.
(7) Achitarea obligaiilor legale fa de bugetul local n perioada prevzut la alin. (6) atrage reluarea plii drepturilor,
ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-a achitat obligaia, inclusiv pentru drepturile cuvenite n perioada suspendrii.
(8) n vederea aplicrii prevederilor alin. (7), beneficiarii drepturilor transmit ageniei teritoriale copia actului eliberat de
autoritatea administraiei publice locale prin care se face dovada achitrii obligaiilor de plat ctre bugetul local.
(9) n situaia n care, pn la sfritul perioadei prevzute la alin. (6), nu sunt achitate obligaiile fa de bugetul local,
drepturile prevzute la art. 2,art. 7,art. 31 alin. (1) i (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) nceteaz.
(10) n situaia n care n perioada de suspendare prevzut la alin. (6) dreptul nceteaz, iar persoana ndreptit aduce n
aceast perioad dovada prin care se confirm plata obligaiilor fa de bugetul local, plata drepturilor se face numai
pentru perioada cuprins ntre data suspendrii drepturilor i data ncetrii acordrii acestora.
(11) Suspendarea, reluarea i ncetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al ageniei teritoriale.
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
ARTICOLUL 39
(1) n baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 125 din
Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, autoritile administraiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, ealonri sau amnri la obligaiile de
plat fa de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) n situaia n care au fost aprobate ealonri sau amnri la plata obligaiilor fa de bugetele locale, situaia
centralizatoare prevzut la art. 38 alin. (3) i (5) va cuprinde numai persoanele care pn la termenele reglementate nu iau achitat obligaiile, inclusiv n condiiile alin. (1).
ADNOTARE modificat de
Ordonan de urgen nr. 124/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea
de beneficii de asisten social din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011;
PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale, Ioan Nelu Boti
Ministrul sntii, Cseke Attila

Ministrul finanelor publice, Gheorghe Ialomiianu


eful Departamentului pentru Afaceri Europene, Bogdan Mnoiu
Note de subsol:
[1]: A se vedea articolul II din Legea nr. 166/2012.

S-ar putea să vă placă și