Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru a analiza influen?a mediului asupra organiza?

iei factorii de mediu sunt c


lasifica?i n diverse
tipologii. O metod? de clasificare const? n gruparea lor n 4 categorii:
P- factori politico-juridici
E factori economici
S- factori social-culturali
T- factori tehnologici

Schimb?rile n mediul de afaceri au fost determinate de o serie de factori cum ar


fi.
(A) Globalizarea afacerilor - cresterea concuren?ei la nivel mondial pe m?sur? c
e pie?ele interne
devin saturate. Companiile sunt n m?sur? s? concureze cu usurin?? oriunde n lume.
(B) Evolu?ia stiin?ei si tehnologiei, n special n domeniul comunica?iilor (Interne
t) si al
transportului (n special transportul aerian).
(C) Fuziunile, achizi?iile si alian?ele strategice.
(D) Modificarea valorilor si a comportamentului clientilor.
(E) Cresterea interesului guvernelor si publicului fa?? de deciziile de afaceri
(F) Cresterea nivelului de liberalizare a comer?ului, dereglementarea si coopera
rea dintre mediul
de afaceri si guvern au facilitat accesul la pie?ele externe
(G) Schimb?ri n practicile de afaceri
reducerea num?rului de angaja?i (downsizing
),
externalizarea (outsourcing) si re-inventarea1 (re-engineering).
(H) Schimb?ri n rela?iile sociale si de afaceri dintre companii si angaja?i, clie
n?i si alte p?r?i
interesate.
Pe m?sur? ce companiile sunt din ce n ce mai expuse la concuren?a interna?ionala
avnd mai
mult acces la pie?ele interna?ionale, op?iunea lor referitoare la structura orga
nizatoric? a fost
afectat?. Aceast? evolu?ie este relevat? de trecerea de la organiza?iile mecanic
e si birocratice la
structuri mai plate si mai flexibile. Nevoia de a ncheia alian?e interna?ionale a
crescut odat? cu
nevoia de a n?elege si penetra pie?ele externe. Dezvoltarea tehnologiilor si comu
nica?iilor (email,
internetul) este un unul din factorii care a facilitat aceste rela?ii.
1 reengineering-ul reprezint? un concept de reorganizare radical? a ntreprinderii
care propune un
model de reinventare a acesteia.