Sunteți pe pagina 1din 5

VII.

CONDITII TEHNICE SI DE AUTORIZARE


Prestatorul va face dovada avizarii privind infiintarea serviciului privat pentru situatii
de urgenta.
VIII. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:
- Sa foloseasca personal instruit si autorizat pentru prestarea serviciilor.
- Sa utilizeze in activitate numai materiale achizitionate de la furnizori autorizati.
- Sa execute activitatile de aprovizionare, transport, manipulare, depozitare cu
respectarea normelor de PM , All si protectia mediului privind protejarea integritatii si
functionalitatii materialelor si stingatoarelor de incendiu.
- Sa asigure interventiile, cu maxim de eficienta, in maxim ... minute de la de la anunare
ori constatare, la solicitarea Beneficiarului ori din proprie iniiativa, serviciul fiind stabilit
in permanenta 24 din 24 de ore;
- Sa-si ndeplineasc atribuiile conform prevederilor Legii 307, Ordinului 158/2007,
Ordinului 160/2007 si OMAI 163/2007 elaborate de M.A.I., privind activitatile de
interventie la incendiu si asistenta de specialitate in domeniu P.S.I. Aceasta obligatie
include si obligatia Prestatorului de a interveni in mod proactiv in vederea stingerii
incendiilor aparute sau si/sau a prevenirii unor astfel de incendii;
- Sa desfasoare activitati de informare privind cunoaterea si respectarea regulilor si
masurilor de aprare mpotriva incendiilor in cadrul societatii si sa asigure serviciul
operativ de rond, in incinta spaiului in care Beneficiarul isi desfasoara activitatea, conform
programului serviciului de rond si atributiunilor din fisa postului
- Sa verifice modul de aplicare a normelor, dispoziiilor, instruciunilor si masurilor privind
aprarea mpotriva incendiilor si sa fac acestuia
propuneri privind nlturarea
eventualelor nereguli;
- Sa cunoasc, prin grija Beneficiarului, lista cu substanele periculoase utilizate de acesta;
- Sa elaboreze si sa actualizeze documentele specifice in domeniul PSI, impuse de
legislatia specifica societatilor comerciale, astfel:
a) s asigure beneficiarului un standard ridicat al asistentei in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in conformitate cu
competentele profesionale dobandite;
b) s-i asume ntreaga rspundere a documentelor elaborate,
specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;
c) s respecte instruciunile date de beneficiar n actul de
reprezentare a intereselor sale;
d) s acorde beneficiarului asistena de specialitate solicitat, in
limita competentelor profesionale;
- Sa solicite sprijinul pompierilor militari numai daca este absolut necesar;
- Sa execute aciuni de intervenie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si
protecia persoanelor si a bunurilor Beneficiarului periclitate de incendii;

- Sa acorde ajutor, in condiiile legii, persoanelor a cror viata este pusa in pericol in caz
de explozie, inundaii, accidente sau in caz de dezastre;
- Sa stabileasc sau sa interzic utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrri cu
substane inflamabile pentru prevenirea de incendii ori explozii. Prestatorul se obliga

sa elibereze, sa vizeze permisul de lucru cu foc deschis in cazul in care este solicitat
de Beneficiarul lucrrii, sa verifice locul executrii lucrrii si amenajrile conform
normelor P.S.I si s asiste la efectuarea lucrrii cu personal si mijloace necesare
pentru o prim intervenie in caz de incendiu;
- Sa sesizeze, prin controalele de rond si ale cadrului tehnic autorizat conducerea
Beneficiarului despre neregulile constatate si asupra masurilor ce se impun pentru
remedierea acestora; constatrile fiind consemnate in registrul de rond/fisele de rond
P.S.I. puse la dispoziie de ctre prestator.
- Sa acorde asistenta Beneficiarul in vederea redobandirii/innoirii avizelor/autorizatiilor
PSI pentru spatiile existente, in cazul suspendarii lor de catre organismele statului.
IX.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:

- Sa puna la dispozitie, in masura posibilitatilor, spatii pentru desfasurarea activitatii


personalului prestatorului in fiecare obiectiv mentionat mai sus;
- In caz de incendiu stingatoarele se vor utiliza conform instructiunilor de pe
etichetele de identificare
- In cazul aparitiei unor situatii de natura sa ingreuneze sau sa faca imposibila
utilizarea mijloacelor de stins incendii va fi sesizat prestatorul in vederea luarii
masurilor de remediere.
- Sa anune imediat si prin orice mijloace Prestatorul orice nceput de incendiu de care
are cunostinta. Acesta obligatie este una de diligenta si nu afecteaza cu nimic
obligatiile Prestatorului;
- Sa pun la dispoziia Prestatorului lista cu substanele periculoase, clasificate astfel
potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu meniuni privind:
- proprietatile fizico-chimice;
- codurile de identificare;
- riscurile pe care le prezint pentru sntate ;
- mijloacele de protecie recomandate ;
- metode de prim ajutor ;
- subst. pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
- Sa verifice cu sprijinul Prestatorului ca att salariaii si, cat si persoanele din
exterior care au acces in unitate, cunosc si respecta instruciunile privind masurile de
aprare mpotriva incendiilor ;
- Sa stabileasc conform legii echipe de interventie si de evacuare pe sectoare de lucru
care vor sprijini Prestatorul in interventia in caz de incendiu ;
- Sa permit accesul Prestatorului, prin pompierul de rond si cadrul tehnic cu atributii
PSI in toate spatiile existente si, dupa caz, pompierilor militari in unitate in scop de
recunoatere, de instruire sau de antrenament ;
- Sa suporte integral prestaia interveniei pompierilor militari, n caz de incendiu, in
situatia in care interventia este solicitata la numarul de urgenta 112;
- Sa stabileasc impreuna cu Prestatorul si sa marcheze locurile interzise utilizrii
focului deschis efectuarea lucrrilor de sudare, taiere, lipire si a altor operaiuni cu
pericol de incendiu;

- Sa nu execute lucrri de sudura, taiere cu flex, lipire la cald sau sa utilizeze focul
deschis in incinta unitatii pentru arderea resturilor, gunoaielor, deeurilor si a altor
materiale combustibile fara participarea efectiva a Prestatorului;
- Sa amenajeze si marcheze, conform normelor n vigoare, locurile pentru fumat si
locuri de evacuare a persoanelor in caz de incendii/calamitati naturale, etc si sa
interzica fumatul in spatii precum birouri, sali de conferinta, holuri, depozite,
magazii, cantine, arhive, spatii de depozitare bagaje, restaurante nefumatori, vagoane
nefumatori, baruri, scari si case de scari, mansarde, poduri, alte zone vulnerabile la
incendii, etc;
- Sa ia masuri pentru interzicerea folosirii mijloacelor de iluminat electrice ori cu
flacra defecte ori neprotejate corespunztor (lanterne, proiectoare, lmpi de control,
felinare, lumnri, chibrituri, brichete etc.) in locuri care prezint pericol de incendiu
sau explozie, dup caz;
- Sa asigure depozitarea, amplasarea, pstrarea produselor, materialelor si substanelor
combustibile cu protecia necesara evitrii aprinderii acestora
- Sa respecte masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite prin reglementari
specifice pentru colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau
distrugerea deeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile, depunerilor de
praf sau de pulberi combustibile, dupa caz;
- Sa intretina si sa nu blocheze caile de acces pentru mijloacele tehnice si personalul
de intervenie in caz de incendiu;
- Sa nu mpiedice, prin orice mod, personalul Prestatorului sau al unitatilor de
pompieri militari, anume desemnat, sa-si execute drepturile si obligaiile legale in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si de intervenie
- Sa permit necondiionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii
pentru operaiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor in caz de incendiu.
Prestatorul nu raspunde de daunele provocate ca urmare a interventiei la incendii.
- In caz de calamitati naturale, incendii, etc, sa accepte masurile stabilite de Prestator
pentru degajarea urgenta a spatiilor sau zonelor mentionate de acesta.
- Sa sprijine Prestatorul privind activitatea acestuia pe linie de prevenire, dupa cum
urmeaza :
- s pun la dispoziia Prestatorului sub clauza de confidentialitate toate datele,
informaiile i documentele necesare ndeplinirii corecte a obligaiilor asumate de
acesta;
- sa anunte in prealabil Prestatorul, atunci cand se fac modificari, reamenajari sau
schimbari ale domeniului de activitate, sa impuna in cadrul institutiei respectarea
prevederilor specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, prin
documentele (instructiunile) elaborate de Prestator;
- In cazul informarii de catre Prestator a unor nereguli pe linie de prevenire si stingere
a incendiilor, sa ia masurile necesare remedierii cat mai urgente a acestora.
- Sa interzic folosirea aparatelor cu defeciuni, improvizaii sau in condiii care nu
asigura protecie la foc fata de materialele si substanele combustibile din spaiul in
care sunt utilizate si sa nu le lase in funciune peste programul stabilit sau fara
supraveghere atunci cnd instruciunile de utilizare o interzic;

- Sa nu permit executarea lucrrilor fara asigurarea selectivitatii la scurtcircuit si la


suprasarcina a elementelor de protecie a instalaiilor sau a consumatorilor electrici
prin nlocuirea siguranelor, releelor de protecie si a ntreruptoarelor automate cu
altele supradimensionate sau decalibrate;
- Sa nu exploateze instalaii, echipamente ori aparate electrice in condiii in care se
genereaz supracurenti sau supraputerea nominala a circuitelor, contacte imperfecte
la conexiuni si legturi, strpungerii ori lipsei izolaiei la mbinri sau la capetele
conductoarelor;
- Sa asigure pe timpul exploatrii construciilor si instalaiilor captarea si scurgerea la
pamant a descrcrilor electrice atmosferice, conform reglementarilor tehnice;
- Sa nu foloseasc in spatii ori locuri cu risc ridicat de incendiu sau de explozie
dispozitive, aparate, unelte sau scule care pe timpul funcionarii pot produce scntei
mecanice prin frecare ori lovire;
- Sa nu supraalimenteze cu combustibil sisteme sau mijloace de nclzire cu scoaterea
din funciune sau supradimensionarea elementelor de protecie;
- Sa nu depoziteze, amplaseze, pstreze produse, materiale si substane combustibile
in apropierea surselor de cldura fara asigurarea proteciei necesare evitrii
aprinderii acestora ;
- Sa pstreze sau sa depoziteze produsele si substanele cu pericol de aprindere, de
natura chimica, cu luarea masurilor de control si de prentmpinare a fenomenului de
autoincalzire;
- Sa nu pstreze in spatiile institutiei/institutiilor carburani sau lichide inflamabile in
cantitati mai mari dect cele admise prin reglementari, sau in ambalaje neadecvate,
neetane, in locuri neventilate sau neprotejate fata de sursele de cldura ori fata de
razele solare.
X. REGLEMENTARI PE LINIE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA,
SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIA MEDIULUI
l. Pe linie de SSM, SU si protectia mediului:
Pe timpul derulrii contractului fiecare parte isi va instrui personalul propriu pe
linie SSM,AIIsi protectia mediului, conform legislaiei, normelor si reglementarilor
in vigoare, cu normele specifice activitilor desfurate, personalul prestatorului fiind
instruit si cu normele de SSM si AII specifice transportului feroviar, in vederea
prevenirii accidentrii att a personalului propriu cat si al beneficiarului;
Prestatorul si beneficiarul vor incheia, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, Convenii de protecie a muncii, aprare impotriva incendiilor si protectia
mediului, cu obligaii si responsabiliti concrete in acest sens, astfel incat, in caz de
evenimente, comisia de cercetare legal constituita sa stabileasc concret incadrarea in
baza acesteia.
Prestatorul va asigura personalului propriu intreg echipamentul individual de
protecie (E.I.P.), echipament de lucru (E.L.) stabilit de factorii de risc de la locurile de
munca respective in vederea prevenirii accidentelor de munca si a mbolnvirii
profesionale;
In cazul producerii unor accidente sau incidente periculoase, acestea vor fi tratate si

cercetate conform prevederilor Legii nr. 319/2006 si completata cu HG 1425/2006


privind comunicarea, cercetarea, nregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de
munca si bolilor profesionale, nregistrarea facandu-se de regula de ctre partea
care avea obligaia instruirii si verificrii activitii victimelor iar in cazul in care
sunt victime de ambele pri se va nregistra de partea rspunztoare de producerea
accidentului;
In caz de divergente intre pri cu ocazia cercetrii accidentelor, prile se vor
adresa, conform Legii nr. 319/2006, Inspectoratului Teritorial de Munca din judeul pe
raza cruia s-a produs accidentul, in termenele prevzute de lege.
2. Accesul personalului prestatorului in spatiile beneficiarului se face pe baza de
legitimaie de serviciu, emisa si semnata de prestator. In spatiile beneficiarului utilizate
de teri accesul personalului prestatorului se face numai insotit de un delegat al
beneficiarului.
3. Prestatorul va suporta cheltuielile privind consumul salariatilor proprii pentru
utilitati apa, canal, energie termica, electrica, resturi menajere, etc de la locul de munca.

Sef Divizie Patrimoniu


Camelia Nedelcu

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu


Dana Selmereanu

Red. Dan Carstea