Sunteți pe pagina 1din 3

Audit intern

1.Care sunt elementele riscurilor?


Probabilitatea de aparitie

Nivelul impactului

Gravitatea consecintelor

Durata consecintelor

2.Clasificati riscurile n functie de probabilitatea aparitiei!

Potentiale, susceptibile s se produc dac nu se instituie un control eficient care s le


previn, descopere si corecteze.

Posibile, reprezentate de acele riscuri pentru care managemetul nu a ntreprins cele


mai eficiente msuri pentru a le elimina sau diminua impactul.

3.Care sunt instrumentele de interogare?

Sondajele statistice

Interviurile

Instrumentele informatice

Verificrile si comparrile

4.Care sunt instrumentele de descriere?

Observarea fizic

Naratiunea

Organigrama

Grila

Diagrama

Pista de audit

5.Care sunt obiectivele controlului intern?


Controlul intern reprezint ansamblul msurilor intreprinse viznd structurile
organizatorice, procedurile, instrumentele si tehnicile create n scopul atingerii
urmtoarelor obiective:

Realizarea scopurilor ntreprinderii ntr-o manier economic, eficient, eficace

Respectarea reglementrilor legale si a dispozitiilor conducerii

Protejarea resurselor mpotriva abuzurilor, pierderilor, deciziilor gresite si fraudelor

Mentinerea integralittii si acuarittii necesittilor contabile

Dezvoltarea, mentinerea si furnizarea a unor indicatori si informatii financiare si de


management corecte si complete pentru fundamentarea deciziilor

6.Care sunt caracteristicile controlului intern?

Controlul intern este un proces si nu o functie : toate functiile conducerii includ o


structur de control, fiecare activitate trebuie s aib componenta ei de control care s
o ajute s functioneze rezult controlul intern este n proces continuu, dinamic care
si adapteaz permanent instrumentele si tehnicile.

Relativitatea controlului intern: orict de bine este organizat o entitate nu poate


pretinde c este la adpost de toate neregulile sau abaterile, scopul controlului intern
este acela de a oferii o asigurare rezonabil si nu una absolut.

Controlul intern este universal ( vezi caracteristicele functile de audit intern)

7.Enuntati 4 principii ale controlului intern!

Principiul autocontrolului: presupune ca procedurile controlului intern s cuprinda si


proceduri de autocontrol menite s descopere neregularittiile

Principiul armoniei: presupune adaptarea continua a controlului intern la riscuri si la


posturile implicate de introducerea procedurilor de control intern

Principiul permanentei: implic stabilitate pentru procedurile de control intern

Principiul independentei: preuspune ca obiectivele controlului intern s fie


independente de mijloacele si tehnicile utilizate pentru analizarea activittii entittii.

8.Care sunt componentele a unui sistem de control intern?

Mediul de control

Evaluarea riscurilor

Activittile de control

Informarea si comunicarea

Monitorizarea

9.Descrieti mediul de control favorabil!


Presupune un climat unde valoriile de etic sunt privilegiate ,unde personalul entittii are o
atitudine pozitiv n ceea ce priveste controlul ,acesta fiind acceptat si apreciat.
n cazul mediului de control favorabil controlul intern este eficient acesta functionnd in
paralel normal aducndu-si contributia la ndeplinirea obiectivelor entittii si la adugarea de
valoare.
10.Descrieti mediul de control deteriorat!
Este un mediu unde se evita controalele,unde nu exist proceduri formalizate, unde exist
nclcri ale normelor de conduita ale regulamentelor sau chiar situatii n care nu este
respectat cadrul legislativ. n aceste conditii controlul intern este ineficient si nu va putea ajuta
ntreprindrea n ndeplinirea obiectivelor sale.
11.Care sunt limitrile inerente ale controlului intern?

Raportul cost-beneficiu: de regul managemntul entittii are in vedere ca beneficiile


estimate prin efectuarea controlului intern s depseasc costurile necesare pentru
realizarea acestora. Costul controlului intern trebuie analizat ca si un cost al pasivului,
acesta fiind comparat att cu beneficiile aduse ct si riscurile aceptate.

Sfera de aplicare a controlului intern: majoritaea controalelor interne tind s fie


directionate de regul spre tranzactii repetitive de rutin de ct spre cele neobisnuite
sau care se ntmpl la intervale mai mari de timp. Operatuinile neobisnuite pot
depsi atributiile celor care efectuiaz controalele determinnd astfel cresterea
probabilittii ca acesta s nu fie verificate datorit faptului c nu exist persoane care
s aib n atributii verificarea acestor operatiuni sau nu exist persoane care s aib
experienta verificrilor.

Riscul de eroare uman

ntelegeri tacite

Abuzul de autoritate

12.Enuntati 4 deosebiri ntre controlul inetrn si auditul intern!


Controlul intern :

Constatrile controlului intern sunt obligatorii

Controlul intern este integrat organizatiei

Contolul intern este un proces continuu

Controlul intern este organizat la fiecare nivel al managemntului

Auditul intern:

Recomandrile auditului intern sunt optionale

Auditul intern este o sructur independent

Auditul intern are misiune palnificat

Auditul intern este oraganizat la cel mai mare nivel de conducere