Sunteți pe pagina 1din 3

Sistemul Integrat de Managemental Calitatii , Mediului si OHSAS

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

COD: PTE 04 P
Editie /REV = Nr. 3/1
Page 3 of 5

1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si materialelor necesare
pentru forarea, armarea si betonarea pilotilor forati cu diametru mare.
2. DOMENIU
Procedura se aplica la executia pilotilor forati cu diametru mare, cu tubulatura recuperabila, realizate cu instalatii
de foraj Benotto, pentru fundarea indirecta de adincime a infrastructurilor poduri

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
P.T.E. - Procedura tehnica de executie
C.S.
- Caiet de sarcini
D.S.
- Dispozitie de santier
I.T.E. - Instructiune tehnica de lucru
M.M.C. - Manual de Management al Calitatii
P.C.C.V.I.- Planul de Control Calitate Verificari si Incercari
R.T.E. - Responsabil tehnic cu executia
C.TCC - Control Tehnic de Calitate in Constructii
A.Q.
- Asigurare Calitate

4.DOCUMENTE DE REFERINTA
STANDARD SR EN ISO 9001 :2008- Sistem de management al calitatii ,
Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este
necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca
cerintele clientilor
STANDARD
SR EN ISO 9000 :2006 Sistem de management al calitatii Principii fundamentale si
vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de management al calitatii si specifica
terminologia pentru sistemele de management al calitatii .
STANDARD SR EN ISO 14001 :2005 - Sistem de management de mediu
STANDARD SR OHSAS 18001 : 2008 Sistem de management de sanatate si securitate a muncii SA 8000 : 2008 Sistem de management privind responsabilitatea sociala
SR ISO /CEI 27001 : 2006 Sistem de management al Securitatii informatiei
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Hotarrea Guvernului Romniei Nr. 766/1997 Anexa nr.2 - Regulamentul privind asigurarea si
conducerea calitatii in constructii.
Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii C56-85 .
M.M.C. Manualul de Management al Calitatii .
Proiect tehnic de executie.
Caietele de Sarcini.
STAS 2561/4-90 Piloti forati de diametru mare. Prescriptii generale de proiectare, executie si receptie.
NE 012/99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton,beton armat si beton precomprimat.
P.C.C.V.I.- Plan Control Calitate Verificari si Incercari .
NE 012-1:2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprima
Partea 1 : Producerea betonului .
Plan Control Calitate Verificari si Incercari P.C.C.V.I.
5. RESPONSABILITATI
Directorul, are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii lucrarii.
Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie, a prezentei proceduri si de intocmirea
inregistrarilor de calitate.
R.T.E., raspunde de calitatea executiei si de conformitatea acesteia cu cerintele din proiect. Verifica si avizeaza
documentele ce atesta calitatea executiei.
C.T.C.C., urmareste si verifica calitatea executiei si intocmirea inregistrarilor de calitate. Verifica respectarea
cerintelor din caietul de sarcini.
6. PROCEDURA
6.1Conditii prealabile
- asigurarea pe santier a documentatiei de executie si a prezentei proceduri.
- asigurarea fortei de munca, instruita si dotata cu echipament de lucru si de protectie;

Sistemul Integrat de Managemental Calitatii , Mediului si OHSAS

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

COD: PTE 04 P
Editie /REV = Nr. 3/1
Page 4 of 5

instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor,in scopul insusirii proiectelor de executie,
caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor care se refera la faza respectiva de lucru;
- realizarea masurilor pentru evitarea stagnarii apei;
- asigurarea resurselor materiale specifice folosite; carcase de armatura, electrozi, betoane, fier
beton, tevi metalice, etc. conforme cu specificatiile din proiect si din standarde
- asigurarea resurselor de echipamente, reprezentate de totalitatea utilajelor si dispozitivelor
mecanice de sapat, turnat betoane, etc.
- drumuri de acces la amplasamentul lucrarii, platrorma de lucru.
6.2. Actiuni implicite
6.2.1. Lucrari pregatitoare
6.2.2. Forarea pilotilor
6.2.3. Introducerea carcasei de armatura in foraj
6.2.4. Betonarea pilotilor
6.2.5. Verificari
6.2.1. Lucrari pregatitore.
- executia platformelor de lucru
- trasarea si materializarea pilotilor forati
- asigurarea spatiului de depozitare a materialului forat
- emiterea comenzii pentru carcasele de armatura la atelierul de confectii metalice
- emiterea comenzii de beton
6.2.2. Forarea pilotilor.
6.2.2.1.asezarea pe pozita de lucru a instalatiei de forat
- colierul tubulaturii sa ajunga centrat pe bulonul care reprezinta centrul pilotului
- instalatia se ridica pe calajele de lucru in scopul asigurarii stabilitatii necesare in timpul forarii
6.2.2.2. montarea primului tronson de tubulatura
- de aceasta operatie depinde directia pe care o va avea pilotul dupa forare
- se realizeaza cu ajutorul cablului instalatiei actionat de troliu
- se realizeaza reglajul tubulaturii in scopul asezarii ei in pozitia prevazuta in proiect ( verticala sau
inclinata )
6.2.2.3. realizarea efectiva a forajului
- se realizeaza printr-o succesiune de infigeri a tubulaturii de foraj prin apasarea continua a acestuia
si luvoaiere, si saparea in interiorul acesteia cu echipamentul utilajului;
- imbinarea tronsoanelor, in timpul procesului de forare, se realizeaza prin suprapunere la capete si
consolidarea lor cu suruburi speciale;
- in timpul forarii sub apa ritmul de lucru este moderat, urmarindu-se ridicarea lina a sapei din
tubulatura, baza tubajului se mentine cu cel putin din diametrul tubajului sub talpa forajului, iar
nivelul de apa din interiorul tubajului se mentine cu cel putin 1.00 m. deasupra nivelului hidrostatic.
- se verifica natura pamintului din straturile forate si lungimea forata
- cind s-a ajuns la cota finala a forajului, se procedeaza la curatirea talpii acestuia, respectind
abaterea limita de 20mm fata de cota proiectului
- intervalul de timp intre terminarea forajului si inceperea betonarii trebuie sa nu depaseasca 36 de
ore
6.2.3. Introducerea carcasei de armatura in foraj
- carcasele de armatura se confectioneaza in atelier de confectii metalice conform proiectului ,fiind
insotite in transport de declaratii de conformitate si de certificate de calitate ;
- imbinarea tronsoanelor de carcasa se realizeaza prin suprapunere si sudare de catre sudori
autorizati ;
- imbinarea tevilor va fi facuta cu mansoane filetate, asigurate prin sudura pentru realizarea
etanseitatii iar la partea superioara vor fi inchise cu capace etanse ;
- introducerea carcaselor de armatura in foraj se realizeaza prin ridicarea ei in pozitie perfect
verticala, iar coborirea in tubulatura se executa incet pentru a nu se distruge carcasa si dispozitivul
de injectie.
6.2.4. Betonarea pilotilor
- se poate realiza in uscat sau sub apa, in functie de existenta si nivelul apei in foraj ;
- betonarea se realizeaza prin umplerea forajului cu beton de la fundul acestuia spre partea
superioara ;
- se realizeaza cu ajutorul pilniei fixe tronsonate de betonare, pentru a se evita segregarea betonului,
distrugerea fretei si blocarea carcasei in tubulatura ;
- descarcarea betonului in foraj prin pilnie se declanseaza numai dupa ce este deblocat dopul de
betonare ;
- in actiunea de recuperare a tubulaturii din foraj, marginea inferioara a acesteia trebuie sa ramina pe
o inaltime de cel putin 50 cm in zona cu beton.
- baza tubului de betonare trebuie sa se gaseasca, in permanenta cu cel putin doi metrii sub nivelul
betonului, dar nu mai mult de 4m.
-

Sistemul Integrat de Managemental Calitatii , Mediului si OHSAS

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

COD: PTE 04 P
Editie /REV = Nr. 3/1
Page 5 of 5

in timpul betonarii este interzisa infigerea tubulaturii de foraj, fiind permise numai luvoierea si
extractia acesteia ;
- in caz de intrerupere a betonarii ( ridicarea tubului de betonare ), tubul de betonare trebuie sa fie
amorsat ;
- betonarea pilotilor se considera terminata cind betonul in foraj depaseste cu cel putin 1,08 m. cota
de incastrare in radier. In cazul pilotilor mai adinci aceasta depasire va fi de un diametru si jumatate
6.2.5. Verificari
conform P.C.C.V.I. Plan Control Calitate Verificari si Incercari
-

7. UTILAJE
- macara
- utilajul de forat
- pilnii de betonare
- aparate de sudura
- jgheaburi de descarcare a betonului
- bene de betonare
- autobetoniere

8. INREGISTRARI
Procese verbale de lucrari ascunse
Fise de forare, armare, betonare
Alte inregistrari de calitate conform P.C.C.V.I.

9.NORME DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII


-Legea 319/2006 Securitate si sanatate
-HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006
-HG Nr 300 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile