Sunteți pe pagina 1din 119

Ion GOlAN

Raisa GRIGOR

Vasile MARIN

Aorentm SMARANDACHE

Algebra
n exercilii ,; probleme
pentru liceu

fi' l
J.I (h 2t-. t ; 1" E Z) -

MulJimi, opera1ii cu multimi

funqii

Elemente de

It J

Ion GOlAN

Raisa GRIGOR

Vasile MARIN

Florentin SMARANDACHE

Algebra
n exerciJii probleme
pentru liceu

cu

Relatii,
fundii
,
,
Elemente de

;.\

CARTIER

Editura Cartier SRL, str.


nI. 68,
MD2012.
TeL/fax: 24 83 68. E-mail: cartier@mdLnet
Editura Cadex 2000 SRL, str. Paul Ionescu, nI. 6, sectorul 1,
TeL/fax: 01/223 44 88. GSM: 094 30 4915.
Difuzare:

str. Paul Ionescu, nI. 6, sectorul 1.


TeL/fax: 01/223 44 88. GSM: 094 30 4915.

bd. Mircea cel


nI. 9, sectorul Ciocana. Tel.: 34 64 61.

ALGEBRA N

PROBLEME PENTRU LICEU


cu

Elemente de
Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache.
Coperta: Vitalie Coroban
Prepress: Centrul de

Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000,


pentru prezenta

editie a
n 2000 la Editura Cartier.
Toate drepturile rezervate.

din

Casa

CARTIER pot fi procurate n toate


Republica Moldova.
CARTIER
bd. Mircea cel
din Hol, str.

nI.
nI.

bune

9, sectorul Ciocana,

68,

Tel.: 34 64 61.

MD2012.

n Republica Moldova de Concernul Presa. Comanda 1147


ISBN 9975-79-040-2

Cuvnt nainte
Prezenta lucrare

i probleme de
grupate
pe capitole, pentru clasele superioare de licee i coli medii de

Scopul ei este

a elevilor din liceele de


toate categoriile i va fi
n lucrul de sine
De asemenea,
lucrarea poate fi
pentru lucrul extracolar, deoarece cititorul
va
n ea teoreme i formule importante,
i
de
care nu ntotdeauna sunt incluse n manualele colare.

A.utorii

egal;
diferit;

do
I
E

cf
U

nu
inclus n;
include pe;
reuniune;

C
:::>

el
V
1\

(sau)
(i)
clef

={0,1,2,3,4, ... }
Z = { ... , -2, -1, 0,1,2, ... }
Q

peste q;
numerelor naturale;
numerelor ntregi;

numerelor

prin

= {: I m, n E Z, n:l O}

IR

= {a + bila,b E R, i = -1}

A-+ = {x E Alx > O}, A E {Z,Q,IR};


A_ = {y E Aly < O}, A E {Z, Q,IR};
A* = {z E Alz :1 O} = A \ {O},
A E {LV, Z, Q, IR, C};

Ixl

numerelor reale;
numerelor complexe;

modulul (valoarea
lui x E IR;
partea
a lui x E IR;

[xl
4

{;r}

partea
a lui x E IR,
O::;{x}<l;
cuplul avnd ca prim element
pe a i ca al doilea element pe b
(se mai zice "pereche ordona-

(a, b)

(a,b.c)

triplet cu elementele respective


a, b, c;
A X B = {(a, b)ja E A, b E B}
produsul cartezian dintre
mea A i
B;
A X B X C = {(a,b,c)ja EA, b E B, produsul cartezian dintre
cEC}
mile A, B, C;

E
P(E)

= {XjX

C;;; E}

lor)

= B

(V)x E E( x E A

{:?

E;

x E B) egalitatea

A i B;

A C;;; B (V)x E E( x E A {:? x E B) A se include n B;


.4 U B = {x E Ejx E A V x E B}
reuniunea
An B = {x E Ejx E A 1\ x E B}

A \ B = {x E Ejx E A 1\ x B}

dintre

A i B;
A i B;
A i

B;
zi b B
CE(A)

= (A \ B) U (B \
=A =E \ A

A)

aC;;;AxB

f: .4

-----+

compliment ara
raport cu

a
A i B;

A n

E;
pe

cu valori n B;
domeniul de
al
f:
domeniul de valori ale

DU)

EU)

pe A

f.

CAPITOLUL

cu

1.1.

Teoria
a
este foarte
pentru a fi
la un nivel elementar, de aceea, intuitiv, prin
vom
o
de obiecte pe care le vom numi elemente sau puncte ale
acestei
O
este

sunt date elementele sale


sau
se o proprietate pe care o au toate elementele sale, proprietate care le deosebete de elementele altei
Ulteror
le vom nota cu majuscule: A, E, e, .. . , X, Y, Z, iar elementele lor cu
minuscule: a, b, e, ... , x, y, z etc.

a este un element al
A, vom scrie a E A i vom citi
"a
lui A" sau "a este element din A". Pentru a exprima
a nu este un element al
A, vom scrie a 1. A i vom citi "a nu

lui A".
Printre
admitem
unei
notate 0,

care nu
nici un element.

ce
un singur element a o
cu {a}. Mai
general,
ce nu
alte elemente dect elementele
al, a2,, an o
prin {al, a2,, an}.

A este o
toate elementele

proprietatea
P, atunci vom scrie A = {xix
P} sau A = {xIP(x)} i vom
citi: A
din acele i numai acele elemente ce
proprietatea
P (pentru care predicatul P( x) este
Vom folosi
IN = {O, 1,2,3, ... } -
numerelor naturale;
IN" = {1, 2, 3, ... } -
numerelor naturale nenule:
Z = {... , - 2, -1,0, 1,2, ... } -
numerelor ntregi;

= {I, 2, 3, ... }

Q = { :

Im

E Z, n E ]N* } -

numerelor ntregi nenule;

numerelor

Q* -
numerelor
nenule;
IR -
numerelor reale;
IR* -
numerelor reale nenule;
IR+ = {x E IRlx O}; IR+ = {x E IRlx > O};
c = {a + bila, b E IR} -
numerelor complexe;
numerelor complexe nenule;
C* -
m E {I,2, ... ,n} {:} m = I,n;
D( a) = {c E Z* la:c} -
tuturor divizorilor ntregi al

a E Z;
n( A) = lAI -
elementelor
finite A.

Vom considera cititorul familiarizat cu simbolurile logice:


/\ ( ... ... ),
V ( ... sau ... ),

cuantificatorul
(3) cuantificatorul universal (V).

Fie A i B

toate elementele
elemente ale
B, atunci spunem A este

A este o parte a lui B, sau A este o


B i
A B. Deci
A. B {:} (V) x (x E A x E B).

A sunt i
n B sau
a

incluziunii: a) (V) A, A A (refiexivitate);


B /\ B C) A. C (tranzitivitate); c) (V) A, 0 A.

A nu este o parte a
B, atunci scriem A Cf:. B,
A Cf:. B {:} (3) x (x E A /\ x ti. B).
Vom spune
A este
cu
B, pe scurt
A = B,
ele
din unele i aceleai elemente,
A = B {:} (A B /\ B .4).

b) (A

Oricare ar fi

B i C, avem:
a) A = A (refiexivitate); b) (A = B) (B = A) (simetrie);
c) (A = B /\ B = C) (A = C) (tranzitivitate).
Prin P(A) vom nota
tuturor

A,

X E P(A) {:} X

A.

Evident, 0, A E P(A).

ce
minate n continuare, natura elementelor
vom nota prin E.

toate
exaeste una i aceeai, o

Fie A i B
1.

cu

A, B E P(E).

= {x

An B

E Elx E A!\ x E B},

x E An B <=? (x E A !\ x E B),

nB

<=?

(x

AVx

B).

(1)

(1')

2. Reuniunea.
Au B = {x E Elx E A V x E B},

uB
A uB

x EA
x
3.

<=?

(x E A V x E B),

<=?

(x

!\

B).

(2)
(2')

A\ B

= {x

E Elx E A!\ x

B},

x E A \B <=? (x E A!\x

A \ B <=? (x

B),

(3)

x E B).

(3')

4. Complementara unei
Fie A E P(E).
E \ A este o
a lui E,
CE(A) i
complementara lui A n raport cu E,
CE(A) = E\ A = {x E Elx A}.
Cu alte cuvinte,
x E CE(A) <=? x A,
(4)

(4')

CE(A) <=? x E A.
ale

cu

.4 n A = A, A u A = A
(legile de
An B = B n A, Au B = B u A (legile de comutativitate).

(A n B) n C = An (B n C), (1 '1 d
...
)
(.4 u B) u C = Au (B U C) egi e e aSOCiativItate.

n C) = (A U B) n (A U C), (1 '1 d d' 'b . .


)
An (B U C) = (A r B) U (A n C)
egi e e Istn utivitate .

AU (B

AU (A n B)
A n (A U B)

=
= A.
A

(1

'1 d
b
b')
egi e e a sor
.

CE(AUB)
CE(A n B)

= CE(A)nCE(B),
= CE(A) U CE(B)

.
.
(legIle lUI de Morgan).

"privilegiate" ale lui E sunt 0

E. Pentru orice

A E P(E), avem:

E,

Au 0 = A, An 0 = 0, C E(0) = E,
AuE=E, AnE=A, CE(E) = 0,
Au CE(A) = E, An CE(A) = 0,
CE(CE(A)) = A (principiul
Ulterior vom folosi
CE(A) = A.
5.

A /), B = (A \ B) U (B \ A).

Oricare ar fi
A, B C, avem:
a) A /), A = 0; b) A/), B = B /), A (comutativitatea);
c) A/),0 = 0 /), A = A; d) A /), (A /), B) = B:
e) (A /), B) /), C = A /), (B /), C) (asociativitatea);
f) An (B /), C) = (A n B) /), (A n C): g) A /), B= (A U B) \ (A n B).
6. Produs cartezian. Fie x Y
obiecte.
{ {x}, {x, y} } ale
elemente sunt
{x} {x, y} se
pereche
(sau cuplu ordonat) cu prima
x
a doua
y se
cu (x, y). Avnd trei obiecte x, y
z,
(x,y.z) = ((x,y),z) numim triplet ordonat.
n general, avnd n obiecte Xl, X2, ... , Xn,
(XI,X2,""X n) = (... ((Xl,X2),X3),"'X n)
numim sistem ordonat de n elemente (sau cortej de lungimea n).
Avem
(Xl, X2,. xn) = (YI, Y2,, Yn) {:} (Xl = YI /\X2 = Y2 /\ .. ,/\Xn = Yn)'
Fie A, B E P(E).
A X B = {(a,b)[a EA /\ b E B}
se
produs cartezian al
A B. Evident, putem
defini
A x B X C = {(x, y, z)[x E A /\ Y E b /\ z E C}.
Mai general, produsul cartezian al
Al, A 2, ... , An
Al X A 2 X ... X An = {(Xl,X2, ... ,X n)[Xi E Ai,i = I,n}.
Pentru A = B = C = Al = A 2 = ... = An, avem
def 3
def
def 2
A X A = A , A X A X A = A ,A X A X '" X A = An.
V'

"

De exemplu 1R 3

= {(x,y,z)[x,y,z E 1R}.
9

non

;/

/:::.=

E A}

{(a,a)la

A2

numele de
a
A2
Exemple. 1. Fie A = {1, 2} i B = {1, 2, 3}. Atunci
A X B = {(1, 1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)}
i
B X A = {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2)}.

A X B :1 B x A.
2. Produsul cartezian JR2 = JR X JR se poate reprezenta geometric ca
tuturor punctelor unui plan n care s-a fixat
un sistem rect angular de coordonate xOy, asociind
element
x i
y.
(x, y) E JR2 punctul P(x, y) din plan de
Fie A = [2; 3] i B = [1; 5](A, B JR). Atunci A X B are ca
reprezentare n plan dreptunghiul haurat K LM N (fig. 1.1), unde
1{(2,1), L(2,5), M(3,5), N(3,1).
y

Fig. 1.1
Se
UOf
a) (A C 1\ B D) =? A X B C X D;
b) A X (B U C) = (A X B) U (A xC),
A X (B n C) = (A X B) n (A xC);
c) A X B = 0 {:} (A = 0 V B = 0),
A X B:I 0 {:} (A :1 01\ B :1 0).
7.
i reuniunea unei familii de
este o
{Ai li E I} = {A;}iEl ale
familie de

10

elemente sunt
Ai, iEI, Ai E P(E). Spunem {Aili E I}
este o familie de
indexate cu
I.
Fie o familie de
{Ai IiEI}. Reuniunea sa (sau reuniunea

Ai, i E 1) este

UAi = {x E EI (3) iEI: x E Ai}.

iEI
familiei date (sau

Ai, i E 1) este

nAi = {x E Elx E Ai, (V)i EI}.


iEI
n cazul I = {I, 2, ... , n}, scriem

UAi = Al U A

U ... U An

= UAi,

iEI

i=l
n

nAi = Al nA 2 n ... nAn = nAi.


iEI
i=l
8. Diagramele Euler-Wenn. Diagrame ale lui Euler (n SU A
se
- ale lui \Venn) se numesc figurile cu ajutorul

(cercuri,
dreptunghiuri etc.) i se
ilustrativ unele
ale
cu
Vom folosi cercurile lui Euler.
Exemplu. Folosind diagramele lui Euler,
lui de Morgan

se demonstreze legea

><: (x

(x (x

><: (x /x

///

?9< (x

>;.?<

)<

x
b)

Fig. 1.2
11

Xx
x:

/x xxx xxxx

(x

n fig. 1.2,a) partea


este A n B; cea
(cea n
afara An B)
CE(A n B).
n fig. 1.2,b) partea

cu \ \ \ \ este
cu
cu / / / / este
cu CE(B).
partea haCE(A), iar cea

C E(A) U C E(B) (partea


este exact An B).
Din aceste
figuri se vede CE(A n B) (partea

n fig. 1.2,a) coincide cu CE(A) U CE(B) (partea oricum

din fig. 1.2,b).


C E(.4 n B) = CE(A) U CE(B).

1.2.
1. Pentru orice

rezolvate

A i B, avem
An B = A \ CA \ B).

Folosind

cu

succe-

SlV:

x E A \ (A \ B)

(x E A 1\ (x A V x E B))

W(x E A 1\ x
(( x E A 1\ x

(A \ B))

A) V (x E A 1\ x E B))

(x E A 1\ x E B) x E An B.
Din acest ir de

A \ (A \ B) A n B i A n B A \ (A \ B),
ceea ce
egalitatea

Egalitatea poate fi
melor lui Euler.

i cu ajutorul diagra-

A(lB

A\B

Deci An B = A \ (A \ B).

12

A\ (A\ B)

2. Oricare ar fi A, B

(A

<;;;;

E, are loc egalitatea

n B) U (A n B)

Metoda

(A

B)

n (A n B).

Folosind

cu

x E (A

n B) U (A n B)

(x E (A

n B) V x

(A

n B)) <=?

W((x E AAx E B)V(x E A/\x E B)) <=? ((x E AVx E A)A(x E Av


B) A (x E B V x E A) A (x E B V x E B))

Vx E
<=?

ti. AVx ti. B)) W(x E (AUB)Ax ti. (AnB))


E (A U B) A x E (A n B))
x E (A U B) n (A n B).

(x E (AUB)A(x

(x

Acest ir de

egalitatea din

<=?

este

Metoda

Folosind cercurile lui Euler, avem

-L.
A

Q 1\

1."

'-

r-

(AftEJ)U(A1B)

(AUB)1(A1B)

b)

a)
Fig. 1.3

1.3,a) avem (A n B) U (A n B), ceea ce


partea
a
Din fig. 1.3 se vede (A n B) U (A n B) =
= (A U B) n (A n B).

n fig.

3.

Pentru oricare

A, B

<;;;;

E, este

A\B

=B

\ A

<=?

= B.

Fie .4 \ B = B \ A. Presupunem A i= B. Atunci


a E A cu a ti. B sau b E B cu b ti. A.
n primul caz,
a E A \ B i a ti. B \ .4, ceea ce contrazice
egalitatea A \ B = B \ A. n al doilea caz,
aceeai

13

Deci
A \ B = B \ A => A
Reciproc, evident.

= B.

4. Sunt date
A = {1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10}, B
6,8, 10} i C = {3, 6, 9}. se verifice
a) A \ (B U C) = (A \ B) n (A \ C);
b) A \ (B n C) = (A \ B) U (A \ C).

= {2,4,

a) Avem B U C = {2, 3, 4, 6, 8, 9, 10}, A \ (B U C) =


{1,5,7},
A \ B = {1,3,5,7,9}, A \ C = {1,2,4,5,7,8,10},
(A \ B) n (A \ C) = {1, 5, 7} = A \ (B U C).
b) Pentru egalitatea a doua, avem
B n C = {6}, A \ (B n C) = {1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 9, 10},
(A \ B) U (A \ C) = {1,2,3,4,5, 7,8,9, 10} = A \ (B n C).

5. se determine
1) AU B = {1, 2, 3, 4, 5};
2)AnB={3,4,5};
3) 1 A \ B;
4) 2 B \ A.

A i B ce satisfac simultan

Din 1) i 2)
{3, 4, 5}
A
A U B i
{3,4,5} B AU B. Din 3)
1 A sau 1 E B.
1 .4, atunci din AUB = {1,2,3,4,5}
1 E B.

1 E B, atunci 1 A, deoarece n caz contrar 1 E An B = {3, 4, 5}.


1 E B i 1 A. n mod analog, din 4)
2 B i
Deci
deci 2 E A. Cu alte cuvinte,
{3,4,5} A {2,3,4,5} i {3,4,5} B {1,3,4,5}
cu 2 E AuB, 1 E AUB i de aceea A = {2,3,4,5}, iar B = {1,3,4,5}.

= {2,3,4,5}, B = {1,3,4,5}.
6. Fiind date
A = {11k + 81k E Z}, B = {4mlm
i C = {11(4n + 1) - 31n E Z}, se arate An B = C.

rul

Pentru a

egalitatea

E Z}

vom demonstra

x E An B {:} x E C.
Fie x E A n B. Atunci x E A i x E B i de aceea

numere ntregi k, m E Z, astfel nct x = 11k 8 = 4m {:}


{:} 11k = 4( m - 2). n
egalitate membrul drept este divizibil
prin 4, iar 11 (u 4 sunt primi ntre ei. Deci din 11k:4
k:4,

14

= 4t pentru un t E Z. Atunci
x = llk + 8 = 11 4t + 8 = 11 4t + 11- 3 = 11(4t + 1) ceea ce
x E e,
am demonstrat
k

x E An B

Reciproc, fie y Ee. Atunci

x E

3,

e.

(1)

E Z cu

Y = 11 (48 + 1) - 3 = 11 . 48 + 11 - 3 = 11 . 48 + 8 = 4( 11 8 + 2).
Lund 48 = U E Z 118 + 2 = v E Z,
y = 11 u + 8 = 4v E A n B,
ceea ce

y E e y E An B.

Din (1)

7. Sunt date
A

(2)

egalitatea

IRI {

x E

se determine:
a) toate
b) toate
B n Y = {3}.
=

(2)

2x S; 4x - 6
4x _ 11 < 2x

+1

B = An lN.

X cu B u X = {3,4,5,6, 7,8,9};
Y = {y E ZI y 2 E B u X}, astfel nct

mU{imea A:
2x < 4x - 6,
2x > 6,
{ x > 3,
<=> x E [3; 6).
{ 4x 11 < 2x + 1 <=>
2x 12 <=>
x 6
Atunci B = [3; 6) n lN = {3, 4, 5}.
a) Toate su
posibile ale lui B sunt
0, {3}, {4}, {5}, {3,4}, {3,5}, {4,5}, {3,4,5} = B.

X sunt astfel, nct XuB = {3,4,5,6, 7,8,9} deci

vor fi de forma X = eU {6, 7,8, 9}, unde e E P(B),


cerute n p. a) sunt:

= {6, 7, 8, 9}, X 2 = {3, 6, 7,8, 9}, X 3 = {4, 6, 7,8, 9},


= {5,6, 7,8,9}, X s = {3,4,6,7,8,9},X6 = {3,5,6,7,8,9},

Xl
X4

X 7 = {4,5,6, 7,8,9}, X 8 = {3,4,5,6, 7,8,9}.

b) Deoarece y E Z, atunci y2 E lN viceversa.


cont
de y2 E B u X = {3,4,.5,6,7,8,9},
y2 E {4,9},
y E {-3, -2,2, 3} = M.

M sunt:

{-3}, {-2}, {2}, {3}, {-3, -2}, {-3, 2}, {-3, 3}, {-2, 2},
{-2,3}, {2,3}, {-3,-2,2}, {-3,-2,3}, {-3,2,3}, {-2,2,3}, M.
Din
B n Y = {3}

Y este una din


YI = {3}, Y2 = {-3, 3}, Y3 = {-2, 3}, Y4 = {2, 3}, Ys = {-3, -2, 3},
0,

15

Y6

= {-3, 2, 3}, Y, = {-2, 2, 3}

i Y s

= M = {-3, -2,2, 3}.

a) X E {XI, X 2 , X 3 , X 4 , X s , X 6 , X,. X s };
b) Y E {Y}, Y 2 , Y3 , Y4 , Y s , Y6 , Y" Ys}.

8.

se determine A, B, C T i ALB,
T = {1,2,3,4,5,6}, A L C = {1,2}, B L C
An C = B n C = {3,4}.
Din AnC

= BnC = {3,4}

= {5,6},

{3,4}

AnBnC.

AL C
B L C

= (A \ C) u (C \ A) = (A u C) \ (A n C),
= (B \ C) u (C \ B) = (B u C) \ (B n C).

Atunci
1 EAL C {:> (1 E AUC Al ti. AnC) {:> ((1 E AV1 E C)A1 ti. AnC).
Sunt posibile cazurile:
a) 1 ti. A i 1 E C;
b) 1 E A i 1 ti. C
(cazul trei, 1 E A i 1 E C 1 E .4 n C = {3, 4}, este imposibil).
1 E B,
n primul caz, 1 ti. A i 1 E C, din B L C = {5,6}

n caz contrar 1 ti. B i 1 E C 1 E C \ B B L C = {5,6}.


Deci, n acest caz avem 1 E B n C = {3, 4}, ceea ce este imposibil
i
1 E A, 1 ti. C. n mod analog
2 E A, 2 ti. B i
2 ti. C, 5 E B i 5 ti. A, 5 ti. C. 6 E B i 6 ti. A, 6 ti. c.
Cu alte cuvinte, am
.4 = {1,2,3.4}, B = {3,4,5,6}, C = {3,4} i ALB = {1,2,5,6}.
.4 = {1,2,3,4}, B = {3,4,5,6}, C
ALB = {1,2,5,6}.

9. Se dau

{1,2}, B

= {3,4} i

= {2,3}.

se determine

a) A X B;
d) B2:
g) (.4 X B)

b) B X A;
e) (A X B) n (B

u (B

c) A2;
A); f) (A U B)

B).

Folosind

produsului cartezian a

a) .4 X B = {(1, 2), (1,3), (2,2), (2,3)};


b) B X A = {(2,1), (2,2), (3,1), (3,2)};
c) ,42 = {(1, 1), (1,2), (2,1), (2. 2)};

16

B;

= {(2, 2), (2,3), (3,2), (3, 3)};


e) (A x B) n (B x A) = {(2,2)};
f) Au B = {1, 2, 3}; (A U B) x B = {(1, 2), (1,3), (2,2), (2,3),
d) B 2

(3,2), (3,3)}:
g) (A

x B) U (B x B)

= (.4 U B)
10. Se dau
x i y, tiind

= {(1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,2), (3, 3)} =

x B.

A = {1, 2, x}, B
{1,3} x {2,4} s;: A x B.

= {3, 4, y}.

se determine

{2,4}:
.4xB = {(1,3), (1,4), (l,y), (2,3), (2,4), (2,y), (x,3), (x,4), (x,y)}:
C = {1,3} x {2,4} = {(1,2), (1,4), (3,2), (3,4)}.
Deoarece {I, 3} X {2,4} s;: A X B,
(1,2) E C (1,2) E A X B (1, y) = (1, 2) Y = 2;
(3,4) E C (3,4) E A X B (3,4) = (x,4) x = 3.
Pentru x = 3 i y = 2, avem (3,2) E A X B.

11.

A x B i {1,3}

= 3, y = 2.

A 2 B, atunci
A X B = ((A \ B)

B) U B 2

B s;: A =? (A \ B) U B = A i de aceea
Ax B = ((A \B)UB) x B = ((A \B) X B)U(B X B) = ((A \B) X B)UB 2
(am utilizat egalitatea (A U B) xC = (A X C) U (B xC)).

12. Cte elemente are

A={XEQlx=

;2+
2n + n +
1

,n=1,1000}?

A are attea elemente cte valori diferite are


(n 2 +1)/(2n 2 +n+1), cnd n ia valorile 1,2,3, ... ,1000. Alegem
valorile lui n pentru care
ia valori egale.
m2 + 1
12 + 1
2
= 212 I . Atunci
Fie m,l E IN*, m < I cu

2m + m+ 1

+ +1

= (12+ 1)(2m2 + m+ 1) {:} (m-I)(m+l- mi + 1) =


m=F/
1+1
= O {:} m + I-mi + 1 = O {:} m(l - 1) = I + 1 {:} m = 1 _ 1 {:}

(m 2 + 1)(21 2 +1 + 1)

{:} m

2
= (l-1)+2 {:} m = 1 + __

1-1

1-1

17

m E IN*
m E

de aceea

2
IN'"
2'([
)
[ [- 1
{:} [_ 1 E
{:}: - 1 {:} [ _ 1

IN*

= 21,

{:}

[ [

= 3.
2,

[=

Pentru [ = 2,
m = 3, iar pentru [ = 3, avem m = 2.
cont de faptul
m < l,
m = 2 l = 3. Deci

element al
numai pentru n = 2 n = 3, se
A: x = 5/11.

13.

A are 999 de elemente,

n(A)

= 999.

se determine numerele ntregi x, y pentru care


= 13 este

(x - 1) . (y - 3)

A = {(x,y) E Z2IP(x): (x - 1)' (y - 3) = 13}.


Deoarece 13 este
prim, iar x, y E Z, sunt posibile cazurile:
X - 1 = 1,
{x - 1 = -1, {x - 1 = 13, { x - 1 = -13,
{
Y - 3 = 13,
y - 3 = -13,
Y - 3 = 1,
y - 3 = -1,

P( x) este
numai n
x:: 2, {x:: 0,
{x:: 14, { x:: .-12,
{ y - 16,
y - -10,
y - 4,
y - 2.

= {(2, 16), (O, -10), (14,4), (-12, 2)}.

14. se determine
A = {x E
+ v1J+x + v'c+X

Deoarece

2:: 0,

= 0,

a,b,c E lR}.

v1J+x 2:: 0, JC+x 2:: 0,

egalitatea
+ Jb+X + JC+x = este

numai

avem simultan:
x = -a = -b = -c.
a +x = b+x = c +x =
Atunci:
a)
cel

dintre numerele a, b c sunt diferite, nu


putem avea egalitatea
+ Jb+X +
= 0,
n acest
caz A = 0;
b)
a = b = c. atunci x = -a A = {-a}.

{:}

1) pentru a = b = c, avem A = {-a}; 2)


din numerele a, b c sunt diferite, atunci A = 0.

15.

se determine
A = {x E
Sunt p0sibile

ZI min(x + 2, 4

18

x/3) 2:: 1}.

cel

x + 2 S; 4 - x/3 sau x + 2 > 4 - x/3.

fiecare caz aparte:


1) x + 2 S; 4 - x/3 3x + 6 S; 12 - x 4x S; 6 x S; 3/2.
n acest caz, avem:
min(x + 2,4 - x/3) :2 1 x + 2:2 1 x :2 -l.
Toate numerele ntregi x pentru care -1 S; x S; 3/2 sunt: -1,0,l.
2) x + 2> 4 - x/3 x > 3/2. Atunci
min( x + 2,4 - x /3) :2 1 4 - x /3 :2 1 12 - x :2 3 x S; 9.
Toate numerele ntregi x pentru care 3/2 < x S; 9 sunt: 2,3,4,5,
6.7.8.9.
Am
astfel:
A = {-1,0, 1,2,3,4,5,6, 7,8,9}.

16.

= {-1, 0, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9}.

se determine valorile parametrului real m pentru care

= {x E IRI(m -

l)x 2

(3m + 4)x + 12m + 3 = O}

are:
a) un element;
b)
elemente;
c) este

A coincide cu

(m - 1 )x 2

(3m + 4)x + 12m + 3 =

(1)

i rezolvarea problemei s-a redus la determinarea valorilor parametrului m E IR pentru care


are o

diferite i nu
are
a)
(1) are o

egale)

i numai

D = pentru a = m - 1 -# sau n cazul cnd a = m - 1 = O.

aceste cazuri:
1) D = (:3m +4)2 - 4( m -1)(12m + 3) = -39m 2 + 60m + 28 =
30 - 2V498

39m 2

2) Pentru m
x = 3. Deci

60m - 28
1,

m =
[ m= 30

39 1Ai\O'

+ 2y498 .

39
(1) ia forma -5x + 15 =

dintr-un singur element pentru


19

m E {

b)

30 - 2V498
30 + 2J498}
39
,1,
39
.

(1) are

diferite,

i numai

D > O,

D > O

39 m 2 - 60 m - 28 < O

c)

> O
W

m E

(1) nu are

D < O

30 - 2V498 )
m E ( - 00,
39

aspuns: a m E

(30 - 39
2V498 ' 30 +39
2V498) .
39m 2

60m - 28 >

U (30 +3
2V498
)
9 ' +00 .

{30 - 2V498 1 30 + 2V498 }


39
"
39
;

{30 - 2V498 30 + 2V498}.


39
'
39
'
V498
30 - 2
)
(30 + 2V498
)
c ) mE ( -00,
39
39
,+00.
b) m

= {3, 4, 5} i B = {4, 5, 6}.


A 2 n B 2 i (A \ (B \ A)) X (B n A).

17. Fie multimile A


mentele

a) Pentru prima

A2
B2

se scrie ele-

avem:

= {(3,3), (3,4), (3,5), (4,3), (4,4), (4,5), (5,3), (5,4), (5,5)},


= {(4,4), (4,5), (4,6), (.5,4), (5,5), (5,6), (6,4), (6,5), (6,6)},
A 2 n B2 = {(4A), (4,5), (5,4), (5,5)}.

b) Pentru
a doua avem:
B \ A = {6}, A \ (B \ A) = A, B n A = {4,5}.
Atunci A x (B n A) = {(3,4), (3,5), (4,4), (4,5), (5,4), (5,5)}.
A 2 n B2 = {(4,4), (4,5), (5,4), (5,5)};
A \ (B \ A) x (B n A) = {(3,4), (3,5), (4,4), (4,5), (5,4), (5,5)}.

18. Fiind date


se rezolve
A

1::,

A = {1, 2,3,4,5,6, 7} i B = {2, 3, 4},


= A \ B i (A 1::, Y) 1::, B = CA(B).

Pentru a rezolva
simetrice: A 1::, (A 1::, B)

din
folosim
asociativitatea i comutativi-

= B,

tatea ei.
a) A 1::, X=A\B=?A 1::, (A 6 X)=A 6 (AnB)=?X =A 6 (A \B).

A \ B = {1,5,6, 7}, A \ (A \ B) = {2,3,4}, (A \ B) \A = 0 i de


aceea
X = A 6 (A \ B) = (A \ (.4 \ B)) U ((A \ B) \ A) =
= A \ (A \ B) = {2, 3, 4} = B.

20

b. Y) b. B = A \ B {:} (A 6. B) 6. Y = A \ B {:}
{:} (A 6. B) 6. ((A 6. B) 6. Y) = (A 6. B) 6. (A \ B)
{:} Y = (A 6. B) 6. (A \ B).
Calculam
A 6. B = (A \ B) U (B \ A) = {1,5,6, 7} U 0 = {1,5,6, 7}.
Deci
Y = (il. \ B) 6. (A \ B) = 0.

b) (A

'*

= B,

= 0.

19. Sunt date


A = {x E IRI Ix - 11 + 12 - xl > 3 + x}, B = {x E IRI(x 2 - 4) X
x(x + 3)(x + 2)2 ::; O}. se determine
AU B, An B, A,
B, A \ B, B \ A, (A U B) \ (B \ A) i A X (B \ A).

1)

A i B.

a) x E A {:} Ix - 11 + 12 - xl> 3 + x {:} Ix -11 + Ix - 21> 3 + x (*)

x-2

* este echivalenta cu totalitatea a trei sisteme de

()

* {:}

{ x E (-00,1),
X E (-00,1),
1 - x + 2 - x > 3 + x,
x < O,
E [1;2),
{:}
E [1;2),
x - 1 + 2 - x > 3 + x,
x < -2,
X E [2, +(0),
{ x E [2, +(0),
x - 1 + x - 2> 3 + x,
x > 6
X E (-00, O),
{:}
x E 0,
{:} x E (-00,0) U (6, +(0).
[
xE(6,+00)

{x
{

{x

{:}

Deci

b) x E B {:} (x

= (-oo,O)U (6,+00).

4)( x + 3)( x + 2)2 ::; O{:} (x + 2)3( x + 3)( x - 2) ::;


::; O {:} x E (-00, -3] U [-2; 2].

Cu alte cuvinte,
B

= (-00, -3] U [-2; 2].


21

2)

cerute cu ajutoru l

-3 -2

grafice

2L )x
&/

= (-00,2 ] U (6,+00 )
b) An B = (-00, -3] U [-2;0)
c) A = ClR(A) = [0;6]
d) B = ClR(B) = (-3, -2) U (2,+00 )

a) Au B

e) A \B = (-3,-2 )U(6, +00)

f) B \ A = [O; 2]
g) (A U B) \ (B \ A)

h) A

(B \ A)

=0

= {(x,y) E JR21x

E [0;6], y E [0;2]

L?:?>. /Z6,
-3 -2

/Z6,

-o

-3

-2

-3

-2

20. 40 de elevi au scris o lucrare de contro l la


care

o
o
i o identit ate. Trei elevi au rezolvat
corect numai proble ma, 5 elevi numai
4 elevi au demon strat
numai identit atea, 7 elevi nu au rezolvat numai proble ma, 6 elevi
numai
5 elevi nu au demon strat numai identit atea.
elevi au rezolvat totul corect.
elevi de acetea sunt?

Fie A

elevilor care au rezolvat corect numai


22

problema. B - numai
C - au demonstrat numai identitatea,
D -
elevilor care au rezolvat numai problema
E -
elevilor care au rezolvat numai problema au demonstrat identitatea, F -
elevilor care au rezolvat numai

au demonstrat identitatea, iar G -


elevilor care
au rezolvat totul corect.
Din
puse

n(A) = 3, n(B) = 5, n(C) = 4,


n(D) = 8, n(E) = 7, n(F) = 9.
Dar deoarece fiecare din elevii care au scris lucrarea a rezolvat cel

un punct al
corect ntruct
A,B,C,D,E,
F, G au ca elemente comune numai elementele
vide, reuniunea

A, B, C, D, E, F, G este
elevilor care au scris lucrarea.
Prin urmare, n(AUBUCUDUEUFuG) = n(A)+n(B)+n(C)+
+n(D)+n(E)+n(F)+n(G). Deci n(G) = n(AUBUCUDuEUFuG)-n(A)-n(B)-n(C)-n(D)-n(E)-n(F) = 40-3-5-4-8-7 -9 = 4.

Deci 4 elevi dintre cei care au scris lucrarea au rezolvat

totul corect.

21. (Problema matematicianului Dodjson.)


ntr-o

72 din 100 de
au pierdut un ochi, 75
- o ureche, 80 - o
85 - un picior. Ce
minim de
au pierdut n
timp ochiul, urechea, mna piciorul?

prin A

cu un ochi, prin B cu o ureche, prin C -

cu o
prin D -

cu un picior.
n
se cere de apreciat
A n B n C n D.
Este evident

E este
din
A. n B n C n D din

care au
ori ambii ochi,
urechi, ori
mni, ori
picioare.
ori
De aceea E = (A n B n C n D) U AU B U C U D. De aici reiese

E nu este mai
(nu are un
mai mic de eleA, B, C, D
mente) dect suma numerelor de elemente ale
An B n C n D (egalitatea ar fi avut loc numai n cazul cnd
A, B, C D
cte
nu se
Dar n( A) = 30, n( B) = 25, n( C) = 20, n( D) = 15. Deci
substituind, avem n(E) = 100,
100 :S n(A n B n C n D) + 30 +
+25+20+15. Prin urmare, n(AnBnCnD) 100-30-25-20-15 =

23

= 10.
de 10
Aadar, nu mai
urechea, mna i piciorul.

Nu mai

limba

10 - limbile
i
3 elevi
toate trei limbi.

elevi nu
nici o

au pierdut n acelai timp ochiul,

de 10

22. Din 100 de elevi 28


i

limba
Atunci
este An B,

Fie A

C - limba

elevilor care

8 -limbile
5 - limbile
i
elevi
numai
limba

B -

elevilor care
limbile
i
i
- A n C,
i
- B n C,

i
- A n B n C,
elevilor care stu
cel
una din aceste trei limbi este A U B U C.
Din
de mai sus

elevii care
numai limba

A \ (A n B) U (A n C), numai germana B \ (A n B) U (B n C), numai franceza - C \ (A n C) U (B n C).


Dar deoarece AnB A, avem n(A \((AnB)U(AnC))) = n(A)-n((AnB)U(AnC)) = n(A)-(n(AnB)+n(AnC)-n(AnBnC)) =
= n(A) - n(A n B) - n(A n C) + n(A n B n C).
n mod analog, n(B \ ((A n B) U (B n C))) = n(B) - n(A n B)-n(B n C) + n(A n B n C);
n(C\((AnC)U(BnC))) = n(C)-n(AnC)-n(BnC)+n(AnBnC).
Fie D
elevilor care
numai o
atunci
n(D) = n(A \ ((A n B) U (A n C))) + n(B \ ((A n B) U (B n C)))+
+n(C \ ((A n C) U (B n C))).
Prin urmare, n(D) = n(A) - n(A n B) - n(An C) + n(A n B n C) +
+n(B) - n(A n B) - n(B n C) + n(A n B n C) + n(C) - n(A n C)-n(B n C) + n(A n B n C) = n(A) + n(B) + n(C) - 2n(A n B) -2n(AnC)-2n(BnC)+3n(AnBnC) = 28+30+42-28-210-25+
+33= 63. n(D) =63.

elevilor care nu
nici o
este egal cu
dintre
total de elevi i
elevilor care
cel
una din aceste limbi,
n(H) = n(T) - n(A U B U C), unde H este

elevilor care nu
nici o
iar T -
celor
100 de elevi.
Din problema 20 avem n(A U B U C) = n(A) + n(B) + n(C)

24

n(A n B) + n(A n B n C) = 28 + 30 + 42-8 - 10 - 5 + 3 = 80. Deci n(H) = 100 - 80 = 20.

-n(A

n C) -

n(B

n C) -

63 de elevi

nici o

20 de elevi nu stu-

1.3.
1. Care din
a)xE{x};
c) x
e) 0

numai o

propuse

sunt

i care sunt false?

b)x={x};

f- {x}:

d) 0 E {0};
f) 0 E {0};
h)0E{a};
j){x}C::;;{x};

= {0}:
g)0={a};
i)0C::;;{a};

k) 0 c::;; {0};
1) {1, 3, 3} = {1, {2, 3}, 3};
m) {1,2,3,4,5}={4,1,3,5,2,4,5}; n) {3-1, 6+3}={2, 5+3};
o) {a + a} = {2a}, a E lR.
2. Care din

sunt
i care sunt false
arbitrare)?
(A, B i C sunt
a) (A E B i BEC) => A E C;
b) (A c::;; B i BEC) => A E C;
c) (A f- B i B f- C) =? .4 f- C;
d) (A n B c::;; C i A U C c::;; B) => .4 n C = 0;
e) (.4 c::;; ( B u C ) i B c::;; ( A u C )) => B = 0;
f) (A c::;; B i B c::;; C i C c::;; .4) => A = B = C;
g) P(A u B) = {Al U BIIAI E P(A), BI E P(B)};
h) P(A n B) = P(.4) n P(B);
i) A c::;; 0 => A = 0;
j) A c::;; B u C => An B c::;; C;
k) E c::;; A=? .4 = E;
1) AC::;; B =? B u C c::;; Au C;
m) A c::;; B => B c::;; A;
n) .4 c::;; B => (A n B = 0 i A U B = E).
3. Fie A = {x E Qlx 2 - 12x + 3.) = O},
B = {x E Qlx 2 +2x-35 = O}, C = {x E QI(x 2 +1)(7x-1) = O}.
a) se determine
A, B i C.
b) se precizeze
numerele 1/5, 5, 7, 1/2
sau nu acestor

25

4. se determ ine
A={X E1Y* lx=2n , n=1, 9},
B = {y E .liV"ly = 4m + 6n, m = 1,3, n

= -1, O}.

5. Fie A = {x E iNlx = 4n + 6m, n, m E .liV*}.


a) se scrie trei elemente ale
A.
b)

26,28, 33 sunt elemente din A.


6.

se indice

A = {4,7,1 0}, B
D = {1,8,2 7,64,1 25}.

caracte ristice ale elementelor


{3,6,1 2}, C = {1,4,9 ,16,25 },

7. Cte elemente au
A={x EQlx =3n/ (n+2 ), n=1,5 0},
B = {y E Qly = (n - 1)/(2 n +l ), n = 1,10},
C={z E iRlz= (an + b)/(cn + d), a,b,c, d E iR, cd>O, n=l,p }?
8. Fie

A = {-3,-2 ,-1,1, 2,3}.


lui A:
Al = {x E AIP(x) : 2x+ 1 = x},
A 2 = {y E AIQ(y ): lyl = y},
A3 = {z E AIR(x) : Izi = -z}.

9.

se determ ine

se determ ine
a) A = {x E ZI min(x + 1, 4 - 0.5x) 1};
b) B = {x E Zlmax (x -2,13 - 2x) 6};
c) C = {x E iN*1 min(3x - 1, 2x + 10) 20};
d) D = {x E .liV"1 max(2 0 - x, (45 - 2x)/3) > 13};
e) E= {x E ZI min(2x + 7,16 -3x) > O};
f) F = {x EZI max( x - 1, 1 - x) 4};
g) G = {x E iRI min(x - 1, (13 - x)/2) < 3};
h) H = {x E iR I max( x + 1, 7 - x) > 5};
i) 1 = {x EZI max(x + 1,4 - 0.5x) 1};
j) J = {x E .liV*1 min(20 - x, (45 - 2x)/3) 20};
k) J( = {x E Zlmin (x+2, 10- x) > -2};
1) L = {x E ZI Ix - 41 < 8}.

10.
a) A

se compa re (e, :=>, =, ct, 1;)


1
x E Q x = 2n+
n + 4 ' nE iN* } , B

={

26

= {x

B,

E Alx < 2};

b) A={X E

QIX=

nEW'"}' B={x E AI2

x < 3};

c) A = {x E Zlx + 5x + 10 = n , nEW}, B = {-6, -3, -2, 1};


d)A={XEZlx 2 +3x-3=n 2 , nEW}, B={-7,-4,1,4};
e) A = {x E ZIx 2 + llx + 20 = n 2 , nEW}, B = {-16,5};
f) A = {x E Rllx-11+lx-21 > 5}, B = {x E lRl(5/(x-4)) > -1};
g) A = {x E Rllxl + 11- xl 2}, B = {x E lRI4x 2 - 4x - 3 O};
h) A = {x E RI4x 2 - 4x - 3 O}, B = {x E lRl(3/(x + 1)) < 1}.
2

11. Fie A = {1,2,3,4,5,6,7}, B = {5,6,7,8,9,10}. Folosind


simbolurile u, n, \, C (complementara),
cu ajutorul lui A, B
i W*
a) Al = {5,6, 7};
b) A 2 = {1,2,3,4};
c) A3 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
d) _4. 4 = {8, 9,10, ... };
e) As = {8,9,10};
f) A6 = {1,2,3,4,1l,12,13, ... };
g) A 7 = {1,2,3,4,8,9,10}.
se determine
E, n caz nu este
i
sale A, B, C care satisfac concomitent
a) Au B = {1,2,3,4,.5,6, 7}, An B = {1,2}, A \ B = {5};
b) A = {2, 5, 9,13, ] 8, 20}, B = {2, 6,18, 20},
Au B = {1, 5, 6, 9,13, 14};
c) An B = {1,3}, A = {5, 6, 7, 9, 10}, A l':. B = {2,4, .5, 8, 9, 10};
d) Au B = {1,2,3,4,5}, A \ B = {1,4}, An B {3,4,5},
E = {1,2,3,4,5};
e) AUBUC = {1,2,3,4,5}, AnBnC = {4}, A \B = {1,2},
A \ C = {1,3}, 5 A u B, E = {1,2,3,4,5};
f) E = {1,2,3,4}, 1 E A, {2,4}nB = 0, 3 E AnBnC, 4 E AnC,
An B C, B u C A, Au B u C = E;
g) E = {1,2,3,4,5}, AuB = E, AnB = {2,3}, {2,3,4,5}nB A,
{1,4} n _4. B;
h) E = {1,2,3}, AuBuC = E, AnB C, AnC B, BnC = {2},
1 E B \ C;
i) E = {1,2,3,4,.5}, Au B = E, An B = {1,2}, 5 A \ B,
A are mai multe elemente ca B;
j) E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, AU B u C = E, An B n C = {5},

12.

ct

27

ct

A\ B

= {1,3,6 }, A \

= {1,2,3 ,4}.

k) E

A are mai

AnB

= {1,2,4 };

= {1,2}, A \B = {1,2,4 }, {1,2,3 } rt

B,

elemen te ca B;

= {1,2,3 ,4,5,6 }, B = {1,5,6 , 7}, AU B = {2,3,4 , 7,8,9,1 0},

1) A

AnB= {8,9,1 0};

= {a,b,c ,d,e.J ,g,h,i} , AnB = {d,f,i} ,


AU{c, d,e} = {a,c.d ,e,f,h, i}, BU{d ,h} = {b,c,d ,e,f,g, h,i};

m) E

n) E

= {1,2,3 , ... ,9}.

An B

= {4,6,9 },

AU {3, 4, 5} = {1, 3, 4, 5,6,8, 9}, B U {4, 8} = {2, 3, ... , 9}.

13. se determ ine


A, B. Au B, An B, A \ B, B \ A,
A b, B, A U (B \ A), A \ (B \ A), A X B, B X A, (A U B) X
A,

(A \ B),

a).4 = { x E l!V Ix =8n


. - 18 n E I!v
2n - 9 '

B= { xEZx =

9n2 - 48n

3n - 8

b)A=

B=

c) A

d) A =

}
,nElN ;

2n -,nE
+ 1 lN } ,
{ xEQI x=2n - 3
3k + 1
y=-. kEIN
{YEQ
:3k
2'
I

= {x

B=

+ 16

E lNlx

= n+2

n E lN}

+7

{ YEZ,IY=3n +1,n ElV


6n

{x

E IN

+5

.
,

'
;

T}
EIA,

4n + 2
}
= { x E lN Y = 2n2n+2 +
1
' n E lN :
I

28

e) A = {x E Zi

O}, B

f) A = { x Ezi

1}, B

= { x

= { x Ezi :

g) A

= E Z },

{x E Zi x :

E Fv'!

= { x E IN I:

6 E Z};
1}:

= E Z };

xEzi x :x3+ 6 E Z },
B = {1: E IN Ix
5x + 6 E Z};
x+3

h) A

= {

2 :

i).4 = {x E .LV"'lx = 2n,n = 1,10},


B = {y E lV*ly = 4m + 6n, m = 1,3, n E {-1,0}};
j) A = {x E iRI Ix - 7\ + Ix + 71 = 14}.
B = {x E ZI Ix + 31 + Ix - 91 = 14};
k) A = {n 2 - 51n E IN}, B = {n 2 + Sin E IN}:
1) A = {n 2 - 50ln E LV}, B = {n 2 + 50ln E IN};
m) A = {n 2 - 500ln E Fv'}, B = {n 2 + 500ln E iN};
n) A={x E iRlx-vx2-1=V2}, B={x E iRI8x 2-2V2x+3=0}.

14. Fie M =
a)

{ x E QIx = 7nn +- 34 '

}
n E N* .

se determine

= {x {:} AIlx

= {x

6}, B

b) Cte elemente are

E Mlx < 7}, C = {x E Mlx E Z}.


D = {x E ..:'v[lx (699/100)}?

15. se determine
A, B E,
.46. B = {2,4,5,8,9,1O}, An B = {1,3}, A
E = {1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10}.

16.

se determine
A = {2, 5, 9,13,18, 20}, B

17.

a) A

sale A i B,
= {2, 6, 18, 20}, AU B = {1, 5, 6, 9,13,14}.

= {.r E iRlvx

E i

A i B,
2 -

25

< x + 1},

B = { x E iRI {
(x + 1)2 };
b) A = {x E iRlvx2 - 16 (x 2 - 80)
B

= {x

iRI {

= {5,6,7,9,10},

}:
29

e) A

= {x E lRIV6 + x -

d) A

= {X

O,

E lRI2x - 3 - _1_

x-05

< x - 4-

< x - 4};

E lRlx

+ 4 < 3x + 1};

vx

= {x ElRI + 1< O}, B = {x ElRl


A = {x E lRIVxTI vX=3 < 1/2},
B = {x E lRl2J(x + 3)(x - 3) < 1}.

18.

a)
b)
e)
d)

X-;)

05
2
xElR- 05 (x-x 2 -1)(x+4)<-2(x-x
-1)(3x+1) } ,
2
1

= {x

f) A

g)

};

6 + x - -x 2 '> (2x - 1)2,

B = {x E lRI2x - 3
e)A=

> 2x - 1},

{X E lRl {

B =

x2

A
A
A
A

(vx + 1)
2

<

O};

se determine valorile parametrului real m pentru eare


A are un element,
elemente sau este

2
= {x E lRlx + mx + 1 = O};
= {x E Dllmx 2 - 5x + m = O};
= {x E lRlx 2 - mx + 3 = O};
= {x E Dllx 2 - 2( m - 2)x + m 2 - 4m + 3 = O};

e) A = {x E DlI(m + 1)x 2

(5m

+ 4)x + 4m + 3 =

O};

f) A = {x E Dllx 2 - mx + 36 = O};
g) A = {x E lRl(2m - 1)x 2 + 2(1 - m)x + 3m = O};
h) A = {x E lRlmx 2 - (m + l)x + m - 1 = O}.

19. se determine
de elemente ale
2
a) A = {x E Qlx = (n + 3)/(n 2 + n), n = 1,o50};

A:

= { x E QIx= (z + 6 z + 5)' Z E Z, Iz I ::; 45 };


e) A = {x E ZI(x 2 + 1)(5 - x 2 ) O};
d) A = {x E ZI(x 2 - 3)(x 2 - 33)(x 2 - 103)(x 2 - 203) < O};
b) A

e) A =

{x E zlx =

zE Z };

f) A =

{x E wlx =

zE Z }.
30

20. Se

A, B, C. se determine A n B n C.
a) A = {lOx + 31x E IN}, B = {12y + 71y E IN},
C = {15z + 131z E IN};
b) A = {15n - 700ln E IN}. B = {270 - lOmlm E IN},
C = {48k + 561k E IN}.
21.

se determine An B,

= {6n + 71n E IN}. B = {1l4 - 7mlm E IN};


b) A = {3p + 281p E LV}, B = {107 - 14qlq E IN};
c) A = {3n - 21n E IN}. B = {1003 - 2mlm E IN}.
a) A

22.

se demonstreze

cu

(vezi p. 1.1).

23. se demonstreze
(A, B, C etc.
a) A \ B = A \ (A n B) = (A U B) \ B;
b) A \ (B U C) = (A \ B) n (A \ C);
c) A \ (B n C) = (A \ B) U (A \ C);
d) (A n B) \ C = (A \ C) n (B \ C);
e) (A \ B) n C = (A n C) \ (B n C) = (A n C) \ B;
f) (A U B) \ C = (.4 \ C) U (B \ C);

arbitrare):

g) (A \ B) \ C = A \ (B U C);
h) A \ (B \ C) = (A \ B) U (A n C);
i) An (B !::. C) (A n B) !::. (A n C);
j) (A n B) !::. A A \ B;

(n

=
=

k) Au

;=1

m) A \

T,

B;)

= n(A U B;);
;=1

;=1
n

;=1
n

(U Bi) = n(A \ Bi)'


i=l

i=l

24. Fiind date


A = {1,2,3}, B
i D = {4, 5, 6}, se scrie elementele
a) (A X A) n (B X B);
b) A 2 X C 2 ;
c) (A \ B) X (C \ D);
d) (A n B) X (C n B);
e) (A U B) X (B UD);

31

= {2,3,4}, C = {3,4,5}

f)(AxB)\(CxD);
g) (A \B) x (CnB);
h) (A \ e) x (B \ D);
i) (A \ (C \ D)) x ((D \ B) U A);
j) (A /:; B) x (D /:; B).

25.
Fiind date
A, B i C,
ecuatiile
(A f B) /:; X = C, unde f E {U, n, \, /:;}:
a) A = {L 4, 6}, B = {5, 7, 9}, C = {1, 2,3,4,5,6,7,8, 9};
{1,2,3,4,5,6, 7}, C {1,5,6, 7}.
b) A {4,5,6}, B

se determine
An B, Au B, A, B, A \ B, B \ A,
Au (B \ A ), An ( A \ B),
a) A={x E iR/(x-3)(2+x)(4-x) > O}, B={x E iR/x 2 -7x+12 O};
b) A = {x E iR/4x 2 - 12x + 5 < O}, B = {x E iR/1/2 < x < 5/2};
c) .4 = {x E iR/x 2 - 5x + 6 O}, B = {x E iRl1 2x + 7 3}:
d) A = {x E iRl(x 2 -4)(x+1) > O}, B = {x E iRlx 2 -2x-3 > O};

26.

e) il = {x E iR/2x(x+7) = x 2 +3x}, B = {x E iRI [


2

6:'0 };

f) A = {x E iRl(x -4x)(x+1) < O}, B = {x E iRlx -2x-3 < O};


g) A = {x E iR/3X(.T - 2) - (x + l)(x - 13) = O},

E iRI [
+ 9 = O };
h) il = {x E iR13( x - 9)2 - 2( x - 9) - 16 = O},
2
1
B = {x E iRI [ x -9 (4X +
x - - x+- - 5
3
2
i) A = {x E iR 14( 2x - 3? - 4( 2x - 3) + 1 = O},
B

= {x

!9)=_039 };

B =

{x E iRI [

O };

j) A={x E iR112x-11 < 14x+11}, B={x E iRI13x-11-12x+31 O};


k) il = {x E iR114-3xl 2-x}, B = {x E iR112x-31 2x-3};
1) A = {x E iRI6x 2 - 2x+ 1 1}, B = {x E iRlx 2 +2Ixl-3 O};
m) il = {x E iRllxl+lx-ll < 5}, B = {x E iRllx+11+lx-21 > 5};
n) A = {x E iRlllx - 31 + 11 2}, B = {x E iRlllx - 11 + xl < 3}.

CAPITOLUL

2.1.

II

1.
tipurile lor. Compunerea
Fie A i B

nevide, iar A x B produsul cartezian al


lor. O
R A x B se numete
ntre elementele
lui A i elementele lui B. n cazul cnd A = B, o
R A X A
se numete

pe
A.

o
R A X B, atunci pentru o pereche
(a,b) E A X B putem avea (a,b) E R sau (a,b) rt. R. n primul caz
scriem aRb i citim "a este n
R cu b", iar n al doilea caz aR- b, care se citete "a nu este n
R cu b".
deci
aRb (a,b) E R.
Prin domeniul de
al
R A X B vom

bR A ce
din acele i numai acele elemente ale

A ce se
n
R cu un element din B,
bR = {x E AI(:J) y E B, (x, y) E R}.
Prin domeniul de valori al
R A X B vom

PR B ce
din acele i numai acele elemente ale

B care se
n
R cel
cu un element din .4,

PR

de

= {y E BI(3)x E A,

avem o
R vom

(x,y) E R}.

A X B, atunci prin
R- 1 B X A

(b, a) E R- 1

(a, b)

E R,

R- 1

= {(b,a)

EB

33

AI(a,b) E R}.

Exemplul 1. Fie A

= {1, 2}, B = {4, 5, 6}

A X B, /3 = {(2,4), (2,5), (2,6)} A X B


, = {( 4, 1), (4, 2), (5, 1), ( 5, 2)} B X A.

se determine domeniul de
domeniul de valori ale acestor

inverse respective.
a

= {(1,5), (2,4), (2,6)}

a) 00. = {1,2} = A, Pa: = {4,5,6} = B; a-l =


= {(5,1), (4,2), (6,2)}; 0a:-1 = B, Pa:-1 = A;
b) 0/3 = {2}, Pf3 = {4,5,6} = B; /3-1 = {(4,2), (5,2), (6,2)};
0/3-1 = B, P/3-1 = {2};
c) O, = {4,5}, P, = {1,2} = A;
= {(1,4), (2,4), (1,5), (2,5)};
0,-1 = A, P,-l = {( 4, 5)}.
Compunerea
Fie A, B, C trei

con

R A X B, S B X C.
RoS A X C

n conformitate cu
(a,c) E Ro S {:> (::J)b E B ((a,b) E R 1\ (b,e) E S),

,-1

RoS
se

= ((a,e)

E A X CI(::J)b E B((a,b) E R
compunerea
R S.

1\

(b,e) E S)}

C,

Exemplul 2. Fie A, B, a, /3" cele din exemplul!. se determine


a o a, a o /3 , a o l' , {3 o , , /3 -1 o a, /3-1 o{3, , o {3-1 " -1 o {3-1 . (/3 o l' )-1 .

j3

Atragem
E X E

a) Deoarece o: A

numai
B, /3

compusul
D = E.
A

B,

o o:

D cu

o: o (3 nu

b) o: A X B , B X A =? a o, E A
(1,5) E a (5, 1) E l' =? (1, 1) E a o 1',
( 1, 5) E a

A.

a o ,:

(5, 2) E , =? (1, 2) E o: o , ,

(2,4) E a {( 4,1), (4, 2)} , =? {(2, 1), (2, 2)} a 01';


(2,6) E a,
n, nu avem nici o pereche cu prima

a o, = {(1, 1), (1,2), (2,1), (2,2)}.


c) /3 A X B, , B X A=?/3 o,
Repetnd
din p. b),
/3 01'= {(2, 1), (2,2)}.
1
d) 8- B X A a A X B =? /3-1 o a B X B
/3-1 0 0: = {(4,4), (4,6), (5,4), (5,6), (6,4), (6,6)}.
e) /3-1 B X A ;3 A X B =? /3-1 o /3 B X B

34

6.

= {(4,4), (4,5),

;3-10;3

(4,6), (5,4), (5,5), (5,6), (6,4), (6,5),

(6,6)}=B2.
f) f3 A x B i f3-1 B x A =? 13 o 13- 1 A x A
13 o 13- 1 = {(2,2)}.
1
g) - A x B i 13- 1 B X A=? - 1 o 13- 1 A
- 1 013- 1 = {(1,2), (2,2)}.
h) (13 o )-1 = {(l, 2), (2, 2)} = - 1 013- 1 .

de egalitate. Fie A o

IA = {(x,X)IX E A} =/:0. A X A
de egalitate pe A.
se numete

i
X

= y.

xlAY {:} x

De un real folos este

Fie A,B,C,D
R A X B, S
Atunci
(R o S) o T = Ro (S o T) (asociativitatea compunerii
IA o R = R o lE = R,(R o S)-l = S-l o R- 1 ,(R-1 )-1 = R.

Teorema 1.

C
1)

2)
3)
4)

de

a)
b)
c)
d)
e)
i

C,

de

A 2 se numete:

xRx oricare ar fi x E A;
(xRy =? yRx), (V)x,y EA;
((xRy /\ yRz) =? xRz), (V) x, y, z E A;

((xRy /\ yRx) =? x = y), (V) x, Y EA;

pe A,

ea este

f)
Fie R o
ment x E A,

x R-. x oricare ar fi x E A.

de

pe

Rx

= {y

pe o

A. Pentru fiecare ele-

AlxRy}

a lui x modulo R (sau n raport cu

AjR
se numete

se numete clasa de
R), iar

= {Rxlx

A}

factor (sau
ct) a lui A prin R.
claselor de
Fie R o
A i x, y E A. Atunci au loc

1) x E R x ;
2) Rx = Ry {:} xRy {:} y E R x ;

35

de

3) Rx 1= Ry <-=> Rx n Ry = 0;
4)
Rx = A.

xEA

pe o
Fie A o
submullimi {Ai/i E I} ale lui A se numete
A),
sunt

1) iEI::::} Ai 1= 0;
2) Ai 1= Aj ::::} Ai n Aj = 0;

O familie de
pe A (sau a lui

UAi = A.

3)

iEI

de
factor A/ R = {Rx/x EA} este o

Teorema 2. Pentru orice

S = {Ai/i E I} a lui A,
as pe A, astfel ca
A/as = {Ai/i E I}.

Teorema 3. Pentru orice

de

as

R pe
a lui A.

A,

.42 se construiete

regula
xasY? (3) iEI (x E Ai 1\ Y E Ai).
Se stabilete uor as este relatie de
pe A i egalitatea

Exemplul 3. Definim pe
Z

a n conformitate cu echivalenta aab? (a-b):n, unde nE JN*, n fixat, (V) a,b E Z.


a) se demonstreze a este
de
pe Z.
b) se determine structura claselor de
c) se

factor Zia.
n = 5.

a) Fie a, b, cE Z. Atunci:
1) refiexivitatea a - a = O:n ::::} aaa;
2) simetria aab::::} (a - b):n::::} -(b - a):n ::::} (b - a):n ::::} baa;
3) tranzitivitatea (aab 1\ bac) ::::} ((a - b):n 1\ (b - c):n) ::::}
::::} ((a - b) + (b - c)):n::::} (a - c):n::::} aac.
Din 1) - 3)

a este
de
pe Z.
b) Fie a E Z. Atunci
aa={b E Z/aab}={b E Z/(b-a):n}={b E Z/(3)t E Z: b-a=nt}=
= {b E Z/(3) tE Z: b = a + nt} = {a + nt/t E Z}.
n conformitate cu teorema
cu rest pentru numerele
ntregi a i n,
a = nq + r a, O r a n - 1.

36

Atunci

a + nt = nq + r a + nt = r a + (nt + nq) = r a + ns,


unde s = t + q E Z, i de aceea
O:a = {r a + nsls E Z},
unde r a este restul de la
lui a prin n.
a = nq + r a {:} a - r a = nq {:} (a - ra):n {:} ao:r a {:} O:a = O:ra.
Cu alte cuvinte, clasa de
a lui a E Z coincide cu clasa
restului de la
lui a prin n.
c) Deoarece prin
la n se pot
numai resturile
0,1,2, ... , n - 1, din p. b)

avem exact n clase de


diferite:
0:0,0:1,0:2,,O:n-l

De obicei se folosete
O:i =
i = -n-----:;-l. Atunci
Zjo: = {a, , 2, ... , n=-1},
unde 7
din acele i numai acele numere ntregi care la
prin n dau restul i, i = 0, n - l.
Pentru n = 5,
Zjo: = {a,,2,:3,4},
cu
= {O, 5, 10, 15, ... } = {5tlt E Z},
= {1 + 5qlq E Z} = {... ,-9,-4,1,6,1l, ... },
:2 = {2 + .5sls E Z} = { ... , -8, -3,2,7,12, ... },
:3 = {3+ 5ulu E Z} = {... ,-7,-2,3,8,13, ... },
4= {4+5vlvE Z} = {... ,-6,-1,4,9,14, ... }.

o: se

de
modulo
n pe Z, iar clasa = O:a se

de rest modulo n
elementele ei se numesc
acestei clase.

ao:b {:} (a - b):n {:} a == b( mod n) (a este congruent cu b modulo n),


Iar
Zjo: = Zn = {a,,2, ... ,n-=-1}
tuturor claselor de resturi modulo n.
este

Exemplul 4 (geometric). Fie il un plan i L


tuturor
dreptelor din plan. Definim pe L

(3 n conformitate cu
d 1 (3d 2 {:} d 1 II d 2 , (V) dl, d 2 E L.
a) se arate (3 este o
de
pe L.
b) se descrie clasele de
modulo (3.
c) se indice
factor.
37

a) Este evident f3 este


de
(fiecare

cu ea

d l II d 2 ::::} d 2 II d l i
(dl II d2 1\ d2 II d3 ) ::::} dl II d3 ).
b) Fie d E L. Atunci clasa
f3d = {l E Lilad} = {l E Llllld}

din acele i numai acele drepte din L care sunt paralele cu


dreapta d.
c) L / f3 = {f3d Id EL} este o
infini
deoarece n planul 1i
avem o infinitate de

este

Exemplul 5. Se
A = {1,2,3,4,5,6, 7,8,9} i
ei Al = {1,2}, A 2 = {3, 4, 6}, A3 = {5, 7, 8}, A 4 = {9}, BI = {1,2,
4}, B 2 = {2,5,6}, B3 = {3,7,8,9,10}.
a) se arate S = {AI, A 2 , A 3, A 4 } este
a lui A.
b) se determine
de
as pe A.
c) Este T = {BI, B 2 , B3} o
pe A?

a) 1)

Ai E S::::} Ai :1 0, i = 1,4;
.2) Al n A 2 = Al n A3 = Al n A 4 = A 2 n A3 = A 2 n A 4
= A3 n A 4 = 0.
3) Al U A 2 U A3 U A 4 = A,

sistemul S de
ale
A definete o
pe
A.
b) n conformitate cu teorema 3, avem
(x,y) E as {::} xasY {::} (3)i E {1,2,3,4} (x E Ai 1\ Y E Ai)'
Deci
as = {( 1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (3,4), (3,6), (4,3), (4,4), (4,6), (6,3),
(6,4),(6,6),(5,5),(5,7),(5,8),(8,5),(8,8),(8,7),(7,5),(7,7),(7,8),(9,9)}.
c) 1) Bi E T ::::} Bi :1 0; i = 1,3;
2) BI U B 2 U B3 = A;
3) BI n B 2 = {2} :1 0,
ceea ce

sistemul T nu definete o
pe A.

R pe
A se numete
Relatii de ordine. O
este

i tranzi
relatie de ordine pe A,

o
cu

R este o

de ordine pe A, atunci i R- I este de asemenea


de ordine pe A
De obicei, se

R
I
cu
i
R
astfel
x y {::} y x.
38

Cu

"S;" este o

de ordine pe mul-

A se scriu:

reftexivitatea x EA::::} x S; x;
antisimetria (x S; y 1\ Y S; x) ::::} x = y;
tranzitivitatea (x S; y 1\ Y S; z) ::::} x S; z.
Exemplul 6. Pe
tate cu

IN definim
a-yb

se arate

<:}

I este o

n conformi-

= b k).
de ordine pe IN.

(3) k E IN(a

din

de ordine.
1) Reflexivitatea
a = a . 1 ::::} ala, ('Ii) a E IN.

2) Antsmetra. Fie a, b E IN cu alb i ha.


numerele naturale c, dE IN cu a = b . c i b = a . d. Atunci
a = b . c = (a . d) . c = a . (d . c) ::::} d . c = 1 ::::} d = c = 1,
ceea ce
a = b . c = b . 1 = b.
3) Tranzitivitatea. Fie a, b, c E IN cu alb i blc. Atunci
u, v E IN cu a = bu i b = cv i de aceea
a = bu = (cv)u = c(vu)::::} alc.
Deoarece v . u E IN, este

(alb 1\ blc)::::} alc,


ceea ce

I este o
de ordine pe
IN .

de ordine I se

de divizibilitate
pe IN se
a:b,
alb::::} a:b<:} (3) k E IN(a = b k) <:} bla
(bla se
"b divide pe a", iar a:b "a este divizibil prin b").

II.

B se numete

Fie A i B
sau

sunt

1) ('Ii)x E A(3)y E B, astfel nct xRy;


2) (xRy.ft XRYl) ::::} y = Yl
O
(sau
este un triplet f = (A, B, R), unde A
B

i R A X B este o

R A X B este o
atunci pentru fiecare element
x E A
conform
1) i 2) de mai sus, un singur element
y E,B, astfel xRy;
acest element y cu f(x). Deci
39

I(x)

= y {:> xRy.

Elementul I( x) E B se numete imaginea elementului x E A prin

1,
A se numete domeniul de
al lui I
notat prin D(J) = A, iar
B se numete codomeniul lui I
i spunem, de obicei, I este o

pe A cu valori n

R se numete i graficul

1,
B.
notat, ulterior, prin C f . Pentru a

I este o

pe A cu valori n B, scriem 1: A ---+ B sau A


descrie care este graficul lui R (al lui J),
imaginea sa I( x). Atunci

= I(x)

{:>

xRy

{:>

xRI(x)

{:>

-L

B, iar n loc de a
pentru fiecare x E A

(x,/(x)) E R

= Cj,

C f = {x,/(x))lx E A} A X B.
Egalitatea

I = (A, B, R) i
9 = (C, D, S) se numesc egale
i numai
au acelai domeniu A = C, acelai codomeniu B = D i acelai grafic R = S.
n cazul cnd 1, g: A ---+ B, egalitatea I = 9 este
cu
I(x) = g(x),(V)x E A,
1= 9 {:> (V)x E A (J(x) = g(x)).

Fie A o
Tripletul (A, A, IA) este,
evident, o
care se
cu acelai simbol IA (sau E) i se
numete

a
A.
Avem
lAx) = y {:> (x,y) EIA {:> X = y.
Prin urmare,
IA: A ---+ A i lA(x) = x pentru (V)x E A.
Prin F(A, B) vom nota

definite pe A cu valori
n B. Pentru B = A, vom folosi nscrierea F(A) n loc de F(A, A).
n cazul unei
finite A = {al,a2, ... ,a n}, o
i.p: A --+ A se
uneori cu ajutorul unui tablou de forma

n care n prima linie se trec elementele al, a2, . .. , an ale


A,
iar n a doua linie se trec imaginile respective ale acestora prin i.p,
anume r(al),r(a2),"" r(a n ).
n cazul cnd A = {l, 2, ... , n}, vom folosi pentru a determina

i.p: A --+ A i

40

y=(yt1)
mai frecvent
A n ea
F(A) sunt:

yt3)

pentru nscrierea
De exemplu,
A

( 1 2)

P=

f: A

f(X)

----+

B, X

A, Y

= {b E BI(3)x E X:

Y0L))'
bijective ale
{1,2}, atunci elementele lui

'

1 =

B, atunci introducem

f(x)

= b} = {f(x)lx

( 1 2)
2

E X}

- imaginea
X prin
f.
n caz particular, 1'(A) = Im1', imaginea
1';
f-1(y) = {a E AI(3) y E Y: f(a) = y} = {a E Alf(a) E Y} A
Y prin
f.
este preimaginea
n caz particular, pentru y E B, vom scrie n loc de f-1 ( {y} )
simplu f-1(y),

f-1(y)
-

= {a E Alf(a) = y}

tuturor preimaginilor lui y prin

f-1(B)

f,

iar

= {a E Aly(a) E B}

- preimaginea
a
B prin
f.
Compunerea

f = (A, B, R)
i g = (B,C,S), deci codomeniul lui f
cu domeniul lui g.

tripletul g of = (A, C, RoS).


Atunci g o f este de asemenea o

campusul

g cu
f, iar
"o " se numete compunerea

Avem
(g o 1)( x) = z {:} (x, z) E RoS {:} (3) y E B( (x, y) E R 1\ (y, z) E 5) {:}
{:} (3) y E B: xRy 1\ ySz {:} (3) y E B: (J(x) = y 1\ g(y) = z) {:}
{:} g(J(x)) = z,

(g

= g(J(x)),

J)(x)

(\1) x E A.

Teorema 4. Fie date


A .J..... B
C
D. Atunci
a) (h o g) o f = h o (g o J) (asociativitatea compunerii
b) f o IA = 1B o f = f
Exemplul 7.
x [O, +(0), T

IR i 5 [O,+oo)x
IR X IR, definite astfel: xRy {:} x 2 = y,
xSy {:} x = y2, xTy {:} y = x + 1.

41

IR

A.

se determine care din

R, R-l, 5,5- 1 , T, T-l sunt

B.
C.

se

determinate n p. A.

calculeze Jog,goJ, Joh, hoJ, hoh- 1 , h- 1 oh (J,g,h


din p. B.)
D. se calculeze (J o h)( -3), (h- l o h)(1/2), (h o 1)(1/3).

a)

A i B concomitent.

R.

x E IR :::} x 2 E IR :::} Y E IR,


1) (V) x E IR (3) y = x 2 E IR, astfel nct xRy;
2) (xRy /\ XRY1) :::} (y

este

x2

/\

Yl

x2)

:::}

yt,
R
de R prin J,

J = (IR, IR, R).


b)

R- l
yR-lx

.
<:}

xRy

<:}

y E IR = {a E IRla < O}, atunci nu

x E IR, astfel nct yR- 1x, ceea ce

y = x2,

nici un
R- 1 nu este

c) Pentru
5, avem: 5 i 5- 1 sunt

prin 9 = ([O, +00), [O, +00), 5) i g-l = ([O, +00), [O, +00), 5- 1)

definite de 5 i 5- 1 , respectiv.
d)

T:
1) x E IR :::} x + 1 E IR i deci
(V)x E IR (3) y = x + 1 E IR, astfel xTy;
2) (xTy /\ XTY1) :::} (y = x + 1 /\ Yl = X + 1) :::} y = Yl, ce

T este

e) Pentru
T- 1 ,
yT- 1x <:} xTy <:} y = x + 1 :::} x = y - 1.
1) (V) Y E IR (3) x = y - 1 E IR, astfel nct yT- 1 x;
2) (yT-lx /\ yT-1x1) :::} (xTy /\ x1Ty) :::} (y = x + 1 /\ Y =
= Xl + 1) :::} Xl + 1 = x + 1 :::} Xl = x,
T-1 este de asemenea

prin h = (IR, IR, T) i h -1 = (IR, IR, T-l ).


C. Din A i B
J(x) = x 2 ,x E IR, g(x) = .jX,x E [O, +00), h(x) = x + 1,
x E IR, h-l(x) = X - l,x E IR.
a) Atunci Jog, goJ i goh nu

domeniile i codomeniile nu coincid (J = (IR, IR, R), 9 = ([O, +00), [O, +00), 5), h = (IR,
IR, T).
42

f o h, h o f, h o h- 1 i h- 1 o h.
(f o h)(x) = f(h(x)) = f(x + 1) = (x + 1)2;
(h o J)(x) = h(f(x)) = h(x 2) = x 2 + 1;
1
(h o h- )(x) = h(h- 1(x)) = h(x - 1) = (x - 1) + 1 = x = 11R (x);
(h- 1 o h)(x) = h- 1(h(x)) = h- 1(x + 1) = (x + 1) -1 = x = 11R (x).
Deci f o h 1: h o f i h o h- 1 = h- 1 o h = 11R
(f o h)( -3) = (x + 1)2/x=_3 = 4, (h- 1 o h)(1/3) =
D.
= 1/2, (h o J)(1/3) = (x 2 + 1)/ x=I/3 = 1/9 + 1 = 10/9.

b)

injective, surjective i bijective.


O
f: A ---+ B se numete:

f( ad = f( a2) al = a2, (\1) al, a2 E A


1)
(echivalent: al 1: a2 f(a1) 1: f(a2));
2)

(\1) b E B (3) a E A: f( a) = b
(orice element din B are cel
o preimagine n A);

f este
i
3)
Remarca. Pentru a demonstra o
f: A ---+ B este sur
trebuie ca
f( x) = b fie rezolva
n A pentru orice
b E B.
De un real folos sunt
Teorema 5. Fiind date aplicatiile A
B
e, avem:

f 9 sunt injective, atunci 9 o f este


b)
f 9 sunt surjective, atunci 9 o f este
c)
f 9 sunt bijective, atunci 9 o f este
d)
9 o f este
atunci f este
e)
9 o f este
atunci 9 este

a)

Teorema 6. Aplicatia f: A

numai
aplicatie

(f-1 este aplicatie).

---+

B cu graficul G f = R este
relatia
R- 1 este o relatie

imediat din
yR- 1x {:} f-l(y) = X {:} xRy {:} y = f(x).

Fie f: A ---+ B o

cu graficul G f = R. Din teorema 6


tripletul f-1 = (B, A, R- 1 ) este

se
inversa
f.
o
Avem
f-1: B ---+ A, iar pentru y E R,
f-l(y) = X {:} yR-1x {:} xRy {:} f(x) = y,

(y, x) E R- I

{:}

43

Teorema 7.

Aplica lia f: A --+ B este

o aplicalie g: B --+ A cu g o f = IA
acest caz, avem g = f-1.
III.

reale.

f: A --+ B se
DU) IR.

f og

numai
n

= lB.

de

de

IR. Cu alte cuvint e,

f: A --+ B se

A IR B IR.
Graficul
reale f: A --+ B este
G f a lui IR 2 ,

din toate perechile (x, y) E IR 2 cu x E A y = f(x),


Gf = {(x,f( x))lx EA}.

f este
atunci
(y,x) E G f - l {:} (x,y) E G .
f

n loc de f-1(y) = X se scrie y = f-1(x) . Atunci graficul

inverse f-1 este simetr ic cu graficul functiei f n raport cu


bisecto area y = x.
f: A

--+

B se

Exemplul 8. Pentru

f: [0,(0) --+ [0,(0), y = f(x) = x 2 ,

este
f-1: [0,(0) --+ [0,(0), y = f-1(x) = Vi.
Graficul functiei f este ramur a parabo lei y = x 2
n cadranul 1, iar graficul
f-1 este ramur a parabo lei x = y2
n cadran ul 1 (fig. 2.1).

algebr ice cu
reale. Fie f, g: D --+ IR

reale definite pe
multim e D.

s = f + g: D --+ IR,
prin s(x) = f(x) + g(x), (V) x E D;
s = f + g -
p = f g: D --+ IR,
prin p(x) = f(x) g(x), (V) x E D;
p = f . g -
d = f - g: D --+ IR,
prin d(x) = f(x) - g(x), (V) x E D;
d = f - g -

L:
g

E Dlg(x) i= O};
q = L -

D1

unde D 1 = {x

--+

IR,

prin q( x)

ct.

44

f(( x)), (V) x E D1'


g x

Ifl:D

-+

IR,

prin Ifl(x) = If(x)1 = {

f(x) 2: 0,
-f(x),daca f(x) < 0,

pentru (V)x E D;

Ifl

modul.

Fig. 2.1

Exemplul 9. Fie f,g: [0,+(0) - + IR cu f(x)


se determine f g, f 9 i fig

= x2

i g(x)

= .;x.

Deoarece
f, 9 au acelai domeniu de
f g, f . 9 i f j 9 au sens i

= (J + g)(x) = f(x) + g(x) = x 2 +.;x, (V)x E [0,+(0);


d(x) = (J - g)(x) = f(x) - g(x) = x 2 -.;x, (V)x E [0,+(0);
p(x) = f(x) g(x) = x 2 .;x, (V)x E [0,+(0);
q(x) = f(x)jg(x) = x 2 j.;x = x.;x, (V)x E D 1 = (0,+00).
sex)

Exemplul 10. Fie f: IR - . [O, +(0), f(x) = x 2 i


g: [O, +(0) - + IR, g(x) = .;x. se determine a) 9 o f i b) f o g.

= r.p are sens i

r.p: IR - + IR cu
2
r.p(x) = (g oJ)(x) = g(J(x)) = g(x ) = R = Ixl, (V) x E IR.
b) De asemenea are sens 1j; = f o g: [0,(0) - + [0,(0), cu
l,iJ(X) = (J og)(x) = f(g(x)) = f(.;x) = (.;x? = x, (V)x E [O, (0).

a) 9 o f

45

2.2.

rezolvate

= {2,4,6,8} i B
6 sau y 1}:
a) care este graficul
a?
schema
b) se
1.

Fie A

= {(x,y)lx

{1,3,5,7}, a

B,a

a.

a) Deoarece x E A, iar y E B,
x 6 {::} x E {6,8}, y 1 {::} Y

= 1.

Deci
a = {(6, 1), (6,3), (6,5), (6,7), (8,1), (8,3), (8,5), (8,7), (2,1), (4, 1)}.
b) (Vezi fig. 2.2).

Fig. 2.2
2. Fie A = {1,2,3,4} i B = {1,3,5,7,8}.
a = {(x, y)13x + 4y = 1O} A X B.

se scrie graficul

3x + 4y = 10 {::} 3x = 2(5 - 2y)


par i (5 - 2y):3.
cont de faptul x E A i y E B,
x E {2,4}, y E {1,7}. Egalitatea 3x + 4y = 10 este
de x = 2 i y = 1. Deci Ca = {(2,1)}.

3. Fie A = {1,3,4,5} i B = {1,2,5,6}. se scrie


ajutorul literelor x E A i y E B,
se cunoate graficul
Ca = {(1, 1), (1,2), (1,5), (1,6), (3,6), (5,5)}.

x este

numai

a cu
a.

(x, y) E Ca {::} y:x.

pe
numerelor naturale IN

IN , definite n felul
(x,y E IN): a = {(3,5),
(5,3), (3,3), (5,5)}; xj3y {::} x y;x,y {::} y - x = 12;xwy {::} x = 3y.

4.

46

a) se determine 8a , Pa, 8(3, P(3, 8" P" 8w, PW.


b) Ce

fiecare din
0:, (3, , , w ?
c) se determine
0:- 1, (3-1, ,-1 i W- 1 .

,0(3, ,-1 0 (3-1, ((30,)-\


i

W-

,OW

W.

a) 1) 8a = {3,5} = Pa.
2) 8(3={x E lVl(3)y E lV: x(3y}={x E lV\(3)y E lV: x:S y}=lV

(pentru orice
natural
numere naturale ce-l ntrec).
P(3 = {y E lVl(3)x E lV: x(3y} = {y E lV(3)x E lV: x:s y} = lV
(pentru orice
natural
cel
un
natural ce nu-l
ntrece).
3) 8,={x E lVl (3)y E lV: x,y}={x E lVl(3)y E lV: y - x=12}=
= {x E lVl(3) y E lV: x = y - 12} = lV
(de exemplu, O = 1f - 12, 1 = 13 - 12 etc.).
P, = {y E lVl(3)x E lV: y = x + 12} = lV \ {0,1,2, ... ,1l}
(de exemplu,
2 = x + 12 nu are
n lV).
4) 8w = {x E lVl(3)y E lV: xwy} = {x E lVl(3)y E lV: x =
= 3y} = {x E 1'Vlx:3} = {0,3,6,9, ... } = {3klk E lV}.
Pw={y E lVl(3) x E lV: x=3y}={y E lVl(3) x E lV: y=x: 3}=lV
(pentru orice n E lV, avem n = 3n/3).
b) 1) o: este

dar nu este
De exem
o: nu este nici
plu, (2,2) rt 0:; deoarece (3,3) E 0:,

2) (3 este
(x < x, (V) x E lV),
((x(3y 1\ y,6x) => (x :S y 1\ Y :S x) => x = y),
(( x :S y 1\ Y :S z) => x :S z). Deci (3 este o
de ordine pe

lV.
3) , este
(x - x -=1 12, (V) x E lV),
((x,y 1\ y,x) => (y-x = 12 i x-y = 12) => x-y = y-x => x = y),
dar nu este
(x,y => y - x = 12 => x - y = -12 => x.:r-y), nu
((x,y 1\ y,z) => (y - x = 12 1\ z - Y = 12) => z - x =
este
= 24 => x.:r- z).
(x -=1 3x, (V) x E lV*, O = 3 O), este
4) W nu este

((xwy 1\ ywx) => (x = 3y 1\ Y = 3x) => x = 9x => x =


= O = y, iar pentru x -=1 O -=1 y,
x = 3y i y = 3x nu pot
avea loc), nu este
(de exemplu, 1 -=1 3 . 1 => 1-w.. 1), nu este

((xwy 1\ ywz) => (x = 3y 1\ Y = 3z) => x = 9z -=1 3z, n


general => x-w.. z).

47

c) 1)

2) {3-1

Deci

= {(5,3) , (3,5), (3,3), (5,5)} = 0:.


= ((y,x) E ]V21(x,y) E {3} = {(y,x) E ]V2Ix{3y} =
= {(y,x) E ]V21x y} = {(y,x) E ]Vly x}.

a-l

(1)

3) (y,x) E

,-1 {:} (X,y) E, {:} x,y {:} y - x = 12 {:} x = Y - 12,

(2)

4) (y,x) E w- 1

{:}

(x,y) E W

{:}

= 3y {:} y = x/3,
(3)

d) 1) (x, y) E {3 o, {:} (3) z E IN: (x, z) E ,6 /\ (z, y) E ,{:}


{:} (3) z E ]V: x z /\ Y - z = 12 {:} (3) z E IN: x z /\ z =
= y - 12 {:} x y - 12 {:} x + 12 y,

{3o,

= {(x,y) E lV 2lx+ 12

y}.

(4)

2) (x,y) E, o{3 {:} (3)z E lV: (x,z) E, /\ (z,y) E 6 {:} (3)z E


Y {:} (3)z E lV: z = x+12 /\ z Y {:} x+12 y.
ceea ce
,6 = {(x, y) E lV 2 1x + 12 y}.
3) (u,v) E ,-1 o{3-1 {:} (3) w E lV: (u,v) E ,-1 /\ (W,V) E {3-1 {:}
E lV: z-x=1 2/\ z

,o

(1),(2)

(::1)
Tl\'
::1 W E 11\:
w

=u-

12 /\ w

v {:} u - 12

v {:} u

v + 12,

(5)
Cu alte cuvinte ,
({3 o ,)-1

= ,-1 o (3-1.

5) (x,y) E ow {:} (3)z ElAT: (X,Z) E, /\ (Z,y) E W {:} (3)z E


E lV: z - x = 12 /\ z = 3y {:} (3) zEN: z = x + 12
/\ z = 3y {:}
{:} x + 12 = 3y, ceea ce
,OW = {(x,y) E lV 21x + 12 = 3y}.
6) (u,v) E w- 1 ow {:} (3)w E lV: (u,w) E w- 1 /\ (w,v) E W {:}
(3)
{:} (3)w E lV: u = w/3 /\ w = 3v {:} u = v {:} (u,v) E IN,

48

ceea ce

5.

a)
b)

pe IR n felul
xay <=> (x = y V x + y = 2).
se demonstreze a este
de
se determine
factor IRI a.

a) 1) Deoarece x = x, (V) x E IR, avem xax, (V) x E IR.


2) aab =* (a = b V a + b = 2) =* (b = a V b + a = 2) =* baa.
3) Fie aab i bac, a, b, cE IR. Atunci
(aab /\ bac) =* ((a = b V a + b = 2) /\ (b = c V b + c = 2) =*
=* ((a = b /\ b = c) V (a = b /\ b+c = 2) V (a+b = 2/\ b = c) V (a+b =
= 2 /\ b + c = 2)) =* (a = c V a + c = 2) =* aac.
Cu alte cuvinte,

a este

i
ceea ce

a este
de
pe IR.
clasa aa de
a lui a n raport
b) Fie a E IR.
cu a.
aa = {x E IRlxaa} = {x E IRlx = a V x + a = 2} =
={xEIRlx=a V x=2-a}={a,2-a}.
Atunci
factor este
IRla = {axlx E IR} = {{x, 2 - x}lx E IR}.

laal = 1 <=> a = 1: laal = 2 <=> a i= 1; (a i= b =* (aa = ab <=> a+b = 2)).


Cu alte cuvinte, pentru a i= 1, avem a i= 2 - a i de aceea aa = a2-a,
iar
factor mai poate fi
IRla = {aala E IR, a 2 1} = {{a, 2- a}la 2 1}.

= {1,2,3,4,5} i

6. Fie A
din fig. 2.3

= {a,b,c,d,e}.

Care din diagramele


pe A cu valori n B i care nu?

Prin diagramele a), c), e) sunt date


definite pe A
o

pe A cu
cu valori n B. Diagrama b) nu
valori n B, deoarece nu este
imaginea lui 2. Diagrama d) de
pe A cu valori n B, deoarece lui 1 i
asemenea nu definete o
corespund
elemente din B, anume a, d.

= {1, 2, 3} i

= {a, b}.

se scrie toate
nite pe A cu valori n B, indicndu-se diagrama

7. Fie A

defi-

opt
definite pe A cu valori n B. Diagramele
lor sunt reprezentate n fig. 2.4.

49

Fig. 2.3

Fig. 2.4

50

= {1,2,3,4},

8. Fie A

= {a,b,e},

= {x,y,z,t} i D = {1,2}.

a) se
diagramele respective pentru
defini te pe A cu valori n B.
se

diagrama

c) se
care nu este

diagrama unei

b)
n B.

surjective

injective definite pe D cu valori


definite pe B cu valori n C,

d) se
diagramele respective a
pe A cu valori n C.

bijective definite

a) Diagramele a

surjective i

nesurjective definite pe A cu valori n B sunt reprezentate n fig. 2.5


a) i b).

a)

b)

Fig. 2.5
b) Diagrama
reprezentate n fig. 2.6.

injective definite pe D cu valori n B sunt

neinjective definite pe B cu valori n C


c) Diagrama unei
este
n fig. 2.7.
d) Diagramele a

sunt reprezentate n fig. 2.8.

bijective definite pe A cu valori n C

51

Fig. 2.6

Fig. 2.7

Fig. 2.8

9. Fie A = {O, 1,5, 6}, B = {O, 3, 8, 15}


de egalitatea f( x) = x 2 - 4x + 3, (V) x E A.

52

f: A

--+

B.

a) Este
b) Este J
c) Este J

a)
J(A) = {J(O), J(I), J(5),J(6)} = {3,0,
8, 1.5} = E. Deci J este
b)
J este

J(O) = 3, J(I) = 0, J(5) = 8


J(6) = 15,
Xl =J X2 =} J(Xl) =J J(X2).
c)
J este

10. Utilizndu-se graficul


arate

J este

a)J(x)={

A ---+ E,

x-2,

3x - 6,

J:

sau

J:

IR ---+ IR,

se

E [2,+00).

b) J: [1;5]---+ [-1;3], J(x) = Ix 2 - 6x +


-3x,
c) J: [-1,+00]---+ IR, J(x) =
-x,
{

81.

- 1 < x ::S 0,
1,
-0.5(x + 1), daca x> l.
d) J: IR ---+ [0,+00), J(x) = max(x + 1,1- x).

< x

oricare
la axa absciselor taie graficul
n cel mult un punct
l taie ntr-un singur punct sau nu-l taie
deloc), atunci
este

o
la axa
absciselor care
graficul
n
sau mai multe
puncte,
nu este

EU) este
valorilor

J orice
la axa absciselor,
prin punctele axei
n EU), taie graficul
J cel
ntrordonatelor ce se
un punct,
este

o
J este

oricare
la axa absciselor,
prin punctele lui EU),

graficul lui J ntr-un singur punct.


a) Graficul
J este reprezentat n fig. 2.9.
y = m, m E IR, la axa
Avem EU) = (-00, +00) orice
absciselor
graficul
J ntr-un singur punct. Deci

J este
b)

J(x) 2:: 0, (V)x E [1;5]. Explicit,


J(x):
x2 - 6x + 8,
x 2 - 6x + 8 2:: 0,
x 2 - 6x + 8 <
J( x) = { -x2 + 6x _ 8,

={

x 2 - 6x + 8,
_x 2 + 6x - 8,

x E (-00,2] U [4,+00),
x E (2,4).

53

Fig. 2.9
Graficul
f este reprez entat n fig. 2.10.
Avem EU) = [O; 3] C [-1; 3]. Orice
y = m, m E (0,1),
graficul
f n patru puncte ; parale la y = 1 ingraficul n trei puncte ; orice
y = m, m E (1; 3J,
graficul lui f n
puncte . Deci
f nu este nici
nici
c) Graficul
este reprez entat n fig. 2.11. Avem

DU)

= [-1,+0 0),

EU)

= (-00,3 ].

Orice
y = m la axa absciselor taie graficul
f( x)
n cel mult un punct (y = -3,y = 2,y = 4) i de aceea f(x)
este

f(x) = rE 1R are
numai pentru r:S 3, deci
f( x) nu este

d)

f:
f(x) = max(x

+ 1,1- x) = {

X + 1,
1 - x,

= { x + 1,
1 - x,

54

x 2: O,
x < O.

1 - x :S x + 1,
x +1 < 1- x

3/2

- -y=3/2

- -y=l
- --y=1/2

1
O

Fig. 2.10

- - - - - - - - - - - y=4

3
- - - - - - - - - --y=2

3
x

-1

-2

-3

Fig. 2.11
Graficul

este reprezentat n fig. 2.12.

55

EU) = [1,+(0). Orice


y = m, m E
graficul n
puncte i de aceea j nu este

Dreapta y = 1/2 E [O, +(0) nu


graficul
j, deci j nu este nici
Avem DU)
E (1, +(0),

= IR,

-l

Fig. 2.12
se determine care din

care din
sunt injective, surjective, bijective?
a) <.p = {(x, y) E IN21x - y = 3};
b) j = {(x, y) E [-1; O] X [-1; 1]lx 2 + y2 = 1};
c) g = {( x, y) E [O, +(0) X (-00, +00 )Iy = x 2};
d) 1jJ = {(x,y) E [0,+(0)2Iy = x 2}.
Pentru

se indice inversa ei.

11.

sunt

a) (x, y) E <.p {::? x - y = 3 {::? x = y + 3. Deoarece


= D<p = {x E.LVI (3)y E.LV: x = y+ 3}
2 = y + 3 nu are
n .LV),

<.p nu este

D(<.p)

b) (x, y) E j
= [-l;OJ,iar

{::?

x 2 + y2

1. Atunci, deoarece DU)

::::}

cu

2'

-J3/2, i j nu este

c ) Avem: (x, y) E g {::? xgy {::? Y = g( x) = x 2. Atunci:

J3/2

1) x E [O,+oo)::::} y

= x 2 E IR::::}
.56

(x,x 2) E g;

Of

2) (xgY1 1\ xgY2) Y1 = x 2 = Y2;


3) g(X1) = g(X2)
= IX11 = IX21 Xl = X2, deoarece
Xl, X2 E [O, +(0);
4)
g(x) = rE IR are
n [0,+00),
i numai
r O, ceea ce

9 nu este

-2, de
exemplu, nu are preimagine n [O, +00 )).
d) Avem: (x, y) E 1jJ {:? x1jJy {:? y = 1jJ(x) = x 2. Repetnd

din p. c),

1jJ este
Mai mult,
x) = r E [O, +00) are
x = Vi E [O, +00) i de aceea 1jJ este

Atunci 1jJ este

i, n conformitate cu teorema 6,
1jJ-1 este de asemenea

n conformitate cu aceeai
6, vem

xi

1jJ-1(X)

= ..;x,

x E [O, +00).

12. Fie {A = 1,2,3,4,5,6,7,8,9} i <p E F(A)

cu ajutorul

tabelului

a)
b)
c)

se determine <p({2,3,5}); <p({1,3, 7,9}); Im<p.


se determine <p-1({1,2,3,4,5}); <p-1({2,3}); <p-1({7,8,9}).
se calculeze <p-1(1); <p-1(4); <p-1(7).

a) <p({2,3,5}) = {so(2), <p(3), <p(5)} = {2,1,4};


<p({1,3,7,9}) = {<p(l), <p(3), <p(7), <p(9)} = {2,1,3,1} = {1,2,3};
Im<p = <p(A) = {<p(l), <p(2), <p(3), <p(4), <p(5), <p(6), <p(7), <p(8), <p(9)} =
= {l, 2, 3, 4, 5}.
b) <p-1({1,2,3A,5}) = {y E AI<p(y) E {1,2,3,4,5}} = A;
<p-1({2,3}) = {a E AI<p(a) E {2,3}} = {1,2,4,7,8};
<p-1({7,8,9}) = {b E AI<p(b) E {7,8,9}} = 0.
c) <p-1(1) = {a E AI<p(a) = l} = {3,9};
<p-1(4) = {b E AI<p(b) = 4} = {5};
<p-1(7) = {e E AI<p(e) = 7} = 0.

13. Fie A. = {1,2,3} i B = {a,b,e}.

ac = {(La),(2,b),(3,a),(3,e)},j3 = {(l,b), (2,a),(3,e)},


'Y = {(2,a),(3,e),(1,e)}.
a) se determine Oa, 0(3, O, i Pa,Pt3,p,.
b) Care din
ac, j3 i 'Y sunt

tipul
57

c) Determ inati
a-l, 13- 1 1- 1 . Care din ele este functie ?
d) Determ inati relatiile a o 13- 1,13 o a-l, a o 1- 1 , 10 a-l, 13 1- 1
1 013- 1. Care din ele sunt aplicat ii?

a) Oa

P"( = {a, c}.

= {1,2,3} = A = 0{3 = 0"(;

Pa

= {a,b,e } = B = P{3;

b) a nu este aplicat ie, deoare ce elemen tul 3 are


imagini a
c. 13 este

este
nici
(elementel e 3 =1- 1 au
imagin e c), nici
(b nu are preimagine).
c) a-l = {(a,1) ,(b,2), (a,3),( c,3)},j 3-1 = {(b,1) ,(a,2), (e,3)}
,
1- 1 = {(a,2) ,(c,3), (c,1)} .
Avem 0a-1 = B = 0{3-1, 0"(-1 = {a, c} =1 B, Pa-1 = A = Pr1 = P"(-1.
a-l nu este aplicat ie,
elemen tul a are
imagini 1 3;
,8- 1 este aplicat ie
- 1 nu este

0"(-1 =1- B
(eleme ntul b nu are imagin e);

= {(1,2) ,(2,1), (3,2),( 3,3)};


= {(1,2) ,(2,1), (2,3),( 3,3)};

d) ao;3-1
j3oa- 1

a01-1 = {(1,2) ,(3,2), (3,3),( 3,1)};


10 a-l = {(2,1) ,(3,3), (1,3),( 2,3)};
801-1 = {(2,2) ,(3,3), (3,1)} ;

1013-1 = {(2, 2), (3, 3), (1, 3)}.


013- 1, nici

Este aplicat ie numai relatia 1

14. Se dau

={

I(x)

se arate

I,g: lR

--+

3 - x,
x 2,
x - 1, daca x > 2,

nici

lR,

g(x)

= max(x _

1,3 - x).

I = g.

I(x)

= g(x), (V)x

9 sunt definit e pe lR
E lR.

au valori n lR.

g:

g(x)= {3 - x,
x - 1 3 - x,
x - 1, daca 3 - x < x - 1
oricare ar fi x E lR. Deci 1= g.

={ 3 -

x,

15. Fiind date


1, g: lR --+ lR,
X + 2,

x 2,
{x _ 2
I( x)= { x + 10 d
2
g(
x)=
2
;
- 3 - ' aca x > ,
x- ,
a) se arate I 9 sunt
bijective.
58

x 2,

x - 1, daca x

>2

< 3,

=I ( x )

3.

b)
donate.
c)
d)

se reprezinte grafic
se determine

d este oare

/i j-1 n acelai reper de coor-

= j +g, d = j

- g, p

= j. g, q = j / g.

a), b) Graficul
j este reprezentat n fig. 2.13
iar graficul lui j-1 este reprezentat printr-o linie

cu o linie

Fig. 2.13

j-1(X)_{ x-2,
-

3x-l0,

c) Compunem tabloul

x S; 4,
x> 4;

59

x+2,
x < 1,
g-1(X)= 1
{ 2(x+5), daca x 2: 1.
.
v

(-00,2]

x
f

x+2
x-2
2x
4
x2 - 4

9
f+g
f-g
fg

x-2

x+:l.xi2
x - 2'

f/g

[3, +(0)
(x + 10)/3
2x - 5
(7x - 5)/3
(25 - 5x )/3
(2x 2 + 15x - 50)/3

(2,3)
(x + 10)/3
4(x + 1)/3
(16-2x)/3
(x 2 + 8x - 20)/3
x + lU
3(x - 2)

x + lU
3(2x - 5)

Avem

i(x+ 1),

2x,

sex)

x >
- 3.

2,

x),

4,

f(X 2+ 8x

2 < x < 3,

:3 (.5 -

x2 -

p(x)

i(8-X),

2,

-(7x
- 5)..
3

4,
d(x)

x 2: 3.

2,

- 20),

+ 15x - 50),
x +2 d
- - , aca x
x-2
x + 10

:3(2x

q( x)

2 < x < 3,

2: 3.

2,

3( x _ 2)' daca 2 < x < 3,


x + 10
3(2x _ 5)'
x 2: 3.

d) Avem d(x) = 4, (V)x E (-00,2], i de aceea d nu este injec


d nu este
Aceasta ne

(suma) a

bijective nu este
o

16. Se

f(x)

f: IR \ {-d/ c}

= (ax + b)/(cx + d),

a) se arate
f este
b) se determine f-1.
c) n ce caz avem f = f-1?

60

----+

IR \ {a/ c},

ad - bc i O, ci

o.

aX1 + b -_ aX2 + b {::}


eX1 + d
eX2 + d
{::} aex1 X2 + adx1 + bex2 + bd = aex1 X2 + bex1 + adx2 + bd {::}
{::} adx1 + bex2 = adx2 + bex1 {::} ad(x1 - X2) - be(x1 - X2) = O {::}
{::} (ad - be)( Xl - X2) = O {::} Xl = X2 =} f este
2) Fie rE lR \ {ale}.

f(x) = r. Atunci
f(x) = l' {::} (ax + b)/(ex + d) = r {::} ax + b = erx + dr {::}

So 1

a ) 1) f( Xl ) --

f()
X2

{::}

T=ft !!

{::} (a - er)x = dr - b
X = (dr - b)/(a - er).

X = (dr-b)/(a-er) = -d/e {::} edr-be = -ad+cdr {::} ad-be =


= o. Imposibil. Deci (dr - b)/(a - er) E lR \ {-d/e}, ceea ce demon

f(x) = r are
n lR \ {-d/e} pentru orice
l' E lR \ {ale}. Aceasta ne

f este

Din 1) - 2)

f este

deci i
b)
f-1: lR \ {ale} - + lR \ {-d/e}:
b
f(x) = ax +d {::} (ef(x) - a)x = b _
x =
+ b =}
ex +
.
e x - a
=}

f -1 ( x) = - dx + b.

ex - a
c) Pentru a avea f = f-1, este necesar ca
f i f-1
acelai domeniu de
i deci d = -a.

este i su
pentru egalitatea
f i f-1. n

d = -a,

f i f-1 sunt definite pe lR \ {ale}, iau valori n lR \ {ale}


i f-1 (x) = (ax +b) / (ex +d) = f( x), (\1') x E lR \ {a / e},
f-1 = f.

17.
a

se reprezinte

f( x) = v5x 2 - 2x

+ 8 ca o

Punem u(x) = x 2 - 2x + 8 i v(x) = yIX. Atunci


2x + 8 = v(5x 2 - 2x + 8) = v(u(x)) = (v o u)(x).
f(x) = (1' o u)(x) cu u(x) = 5x 2 - 2x + 8, v(x) = yIX.

f(x)

V.sx 2 -

18.

se calculeze f o g, 9 o f, (J o g)(4) i (g o J)(4), unde:

= _3_ i g(x) = yIX;


x - 1
f(x) = VX + 3 i g(x) = x 2 -

a) f(x)
b)

4;

C)f(x)={X +6 X,
i (X)={5X-2,

9
-2x - 5, daca x 2: -3
x 2 - 2x +4, daca x> l.

D(J o g) i D(g o J).

a) Avem (J o g)(x)

= f(g(x)) = f(yIX) = ylX3


;
x-1
61

(f o g)(4) =

V4 _ 1 =

3; D(f o g) = [O; 1) U (1, +00).

(gol) (X)= g(f(X ))=g( _3_) =V 3 ; (gOf) (4)=V 3 =1;


x-1
x-1
4-1
D(g o 1) = (1, +00).
Deci (g o 1)(4) t= (f o g)( 4), ceea ce

legea

t=

a compu nerii
n genera l, nu are loc: f o g g o f.
b) (f o g)(x) = f(g(x) ) = J(x 2 - 4) + 3 = vX2=1;
x E D(fog ) x 2 -1 O x E (-00,- 1] U [1,+00 ) = D(fog ).

(g o f)(x) =g(f( x ))=g( vX+3 ) = (vX+3 )2 - 4=x - 1; D(go f) =IR.


(fog)( 4) =
= v'lS, (go 1)(4) = 4 -1 = 3.
c) Pentru a determ ina
f o g i g of, n acest caz

n modul

g(x) <
( f o g )(x) = f( (x)) = { g2(x) + 6g(x),
g
-2g(x ) - 5,
daca g(x)
g2(x)+ 6g(x),

=
-2g(x) - 5,

g(x) -3 i x 1,
{
-2(x 2 -2x+ 4)-5 ,
(5x - 2)2 + 6(5x - 2),
5x - 2 < -3,
=
-2(5x - 2) - 5,

5x - 2 -3 i x
{
-2(x 2 - 2x + 4) - 5,
5x - 2 -3 i x >
25x2 + 10x - 8,
x < -1/5,
=
-10x - 1,

- 1/5 x 1,
{
-2x 2 + 4x - 13,
x > 1.
(fog)( 4) = -2.4 2 +44 -13 = -29.

= g(f(x) ) =

(g o f)(x)

x2
{

1, =
1

5f(x) - 2,
f(x) 1,
{ f2(x) _ 2f(x) + 4,
f(x) > 1.
1,

x <-3

x
E [-3 -

x
x

+ 6x

-3, =
-3

vIo; -3),

x E [-3 [{ x <-3
-2X 6,
{ x
x E [-3 -

Deci pentru f(x) 1,


( o I)(x) _ { 5(x 2 + 6x) - 2,
g
5( -2x - 5) - 2,

62

vIo, -3 + vIo],

vIo; -3) U [-3, +00).

x E [-3 - vIo, -3)


x E [-3, +00).

n mod analog ,
X2

+ 6x

> 1,

x < -3
{-2X _ 5> 1,
{

f(x) > 1 {:}

....... [{ x E (-00, -3- /10),


,....,

x E0

i de aceea pentru f( x) > 1,


2
2
(g o f)(x)= (x + 6x)2 - 2(x
pentru x E (-00, -3 - JlO).
Totaliz nd, avem

+ 6x) + 4=x 4 + 12x 3 + 34x 2 -12x + 4

E (-00, -3 x4 + 12x 3 + 34x 2 - 12x + 4,


2
x E [-3 - /10, -3),
(g o f)(x)= 5x + 30x - 2,
{
-3.

7,
-10x (gof)( 4) = -104 -27= -67.

19. se rezolve
a) (g o f o f)(x) = (f o g o g)(x),

/10),

f(x) = 3x + 1, g(x) = x

+ 3;

ax + 1
- , a E IR, x E IR \ {-a};
b) (f o f o f)(x) = x, daca f(x) = x+a
3
f(x) = 2x 2 - 1, g(x) = 4x - 3x.
c) (f o g)(x) = (g o f)(x),
(g o f o f)(x) i (f o g o g)(x):

a)

(g o f o f)(x) = g(f(f( x))) = g(f(3x + 1)) = g(3(3x + 1) + 1) =


= g(9x + 4) = 9x + 4 + 3 = 9x + 7;
(f o g o g)(x) = f(g(g( x))) = f(g(x + 3)) = f((x + 3) + 3) =
= f(x + 6) = 3(x + 6) + 1 = 3x + 19.
v

devine

9x

b)

+ 7 = 3x + 19 {:} x = 2.

x = 2.
(f o f o f)( x):

(f o f

o f)(x)

= f(f(f(x ))) = f(f( a; :a

ax + 1

+1)
+1

)) =

=f(a x +x+2 a) =
=f(a . x+a
2ax + 1 + a2
ax + 1 a
--+
x+a
a 2 x + x + 2a
a
= a3 x + 3ax + 3a2 + 1 =
2ax + 1 + a2
_
3a 2 x+x+ 3a+a 3
a2 x+x+ 2a
a
---- --,-+
2ax + 1 + a2
3
2
2
3
= ((a + 3a)x + (3a + 1))/((3 a + l)x + (a + 3a)).

63

devine
3
(a +3a)x+(3a 2 +1)
(3a 2 + l)x + (a3 + 3a)

{:} x2

= 1 {:}

= -1,

[ x

= 1.

= x {:} (3a + l)x = 3a + 1 {:}

x E {-1,1}.

c)
(f o g)( x) i (g o J)( x):
(f o g)(x) = f(g(x) = f(4x 3 - 3x) = 2(4x 3 - 3x)2 - 1 =
= :32x 6 - 48x 4 + 18x 2 - 1.
(g o J)(x) = g(f(x)) = g(2x 2 - 1) = 4(2x 2 - 1? - 3(2x 2 - 1) =
= 4(8x 6 - 12x 4 + 6x 2 - 1) - 6x 2 + 3 = 32x 6 - 48x 4 + 18x 2 - 1.

devine
6
32x - 48x 4 + 18x 2 - 1 = 32x 6 - 48x 4 + 18x 2 - 1 {:} O = O,
egalitatea este
pentru orice x E lR.

x E

lR.

20. Fie f, g: lR -----'. lR date de f( x) = x 2 + x


g( x) = x 2 - x + 2. se arate nu
nici o

+ 12 i
<p: lR -----'. lR,

astfel nct

(A)

(<poJ)(x)+(<pog)(x)=(goJ)(x), (V)XElR.
Sol

(A) mai poate fi

Presupunem

(A'). Punem n (A') x

<p: lR -----'. lR ce satisface

= 1 i x = -1.

'P( 4) + <p(2) = 14, <p(2) + <pe 4) = 4,


<p(4) + 'P(2) i= <p(2) + <p(4),
o
<p cu proprietatea din

ceea ce
Deci nu

cu ipoteza.

21. se determine toate valorile parametrilor a, b E lR pentru care U o g)(x) = (g o J)(x), (V) x E lR, unde f(x) = x 2 - x i
g( x) = x 2 + ax + b.

f o 9 i g o f:
2
U o g)( x) = f(g( x) = f( x + ax + b) = (x 2 + ax + b)2 - (x 2 + ax
= x 4 + 2ax 3 + (2b - 1)x 2 + a2 x 2 + b2 - ax - b + 2abx =
= x 4 + 2ax 3 + (a 2 + 2b - 1)x 2 + (2ab - a)x + b2 - b.

64

+ b) =

(g

f)(x)

= g(J(x)) = g(X 2 - x) = (X 2 - x)2 + a(x 2 = X4 - 2x 3 + (a + 1 )x 2 - ax + b.

x)

+b =

Atunci
(J o g)(x) = (g o f)(x), (V) x E R {:> x 4 + 2ax 3 + (a 2 + 2b - l)x 2+
+(2ab - a)x + b2 - b = x 4 - 2x 3 + (a + l)x 2 - ax + b {:>
2a = -2,
2

a + 2b -=- 1 = a + 1, {:> { a: -1,


b - O.
{ 2ab - 2a - -a,
b=b - b

a = -1, b = O, g(x) = x 2 - X = f(x).

22. Sunt date


f,g, h: lR ---+ lR,
4
3
f(x) = x + 4x + 3, g(x) = x 3 + x + 3 i h(x)
se arate
a) f nu este
b) g este
c) h este
i se determine h- l .

= x 3 + 8.

a) Fie f(XI) = f(X2). Atunci


xi +
+ 3 {:> (xi -
+ xD + 4(XI - X2)X
x(xi + XIX2 +
= O Xl = X2
De exemplu, f( x) = x 3( x + 4) + 3, lund Xl = O i X2 = -4,

f(O) = f( -4) = 3, Xl i- X2
b) g(xJ) = g(X2) {:> xi + Xl + 3 = + X2 + 3 {:>
+ 1) = O {:> Xl = X2,
{:> (Xl - x2)(xi + XIX2 +
deoarece
xi + xIX2 + + 1 > O, (V) xI,x2 E lR.
c) h(XI) = h(X2) {:> xi + 8 = + 8 {:> xi = {:> Xl = X2,

h este

h este
Fie r E lR.

3
3
h( x) = r {:> x + 8 = r {:> x = r - 8 {:> x = r - 8
de ordin
impar
din orice
real). Deci h este
prin urmare,
h este

h- l :
(y,x) E Gh-l {:> (x,y) E Gh {:> h(x) = y = x 3 + 8 {:> x 3 = Y - 8 {:>
{:> x =
- 8 {:> h-l(x) =
- 8.

xi

+ 4x{ + 3 =

23. Fie f: [1, +00)


f(x)

a)

---+

= x6 -

se demonstreze

[1, +00) cu

3x 5

+ 6x 4 -

f este

65

7x 3

+ 6x 2

3x

+ 1.

b)

se determine f-1.

ca

= (x 2 -

a) Avem f(x)
a

u,v: [1,+00) ---+ [1,+00), unde u(x)


Atunci f( x) = (u o v)( x), ce
f

= x 3,

v(x) = x 2 - x + l.
u o v, este
fiind

bijective.

v- l i u- l .
l
u- : [1,+00) ---+ [1,+00), u-l(x) = ijX.
Deoarece v(x) = x 2 - x + 1 = y ::::} x 2 - x + 1 - y = o. Ren raport cu x E: [1, +00)

Discriminantul este
D = 1 - 4(1 - y) = 4y - 3 i Xl,2 = (11= J4y - 3)/2
(y 1 {} 4y - 3 O!).
are o

n [1, +00):
x = (1 + J4y - 3)/2.

b) f-1

x + 1?

= (u o V)-1 = v- 1 o u- 1.

Atunci

v-l(x)
Aadar,

= (1 + J4x -

3)/2.

f-l(X) = (v- l ou-l)(x) = v-l(u-l(x)) = v-l(ijX) =


= (1 + J4ijX - 3)/2, cu f-l: [1,+00) ---+ [1,+00).

24. Se

f: lR ---+ lR cu
1) f(Xl + X2) = f(Xl) + f(X2), (V) Xt,X2 E lR;
2) f(l) = 1;
3) f(1/x) = 1/x2. f(x), (V)x E lR*.
a)
b)

se determine
f.
se calculeze f( J1998).

a) Pentru X2 = O din 1),


f(X1) = f(xd + f(O),
f(O) = O. Pentru X2 = -xl din 1),
ceea ce
f(O) = f(Xl) + f( -Xl) = O ::::} f( -Xl) = - f(xt} ::::} f(X2) =

= - f( -X2) ::::}

Atunci

f(Xl - X2)

= f(X1 + (-X2))

= f(Xl) Fie

f( -X2)

= - f(X2).
f(xd

+ f( -X2) =

f(X2), (V) Xl,X2 E lR.

(1)

rJ. {O, 1}. Atunci


f(_l_)'
1- X

(1- x)2

(2)
(1 - X)2

66

1
P e d e a Ita parte, - 1-x

=f(1+

1-x+x
1-x

x
= 1+- implica
1-x
v

= 1 + (1

[f (t - 1)] =
1 + ( 1 x) 2.(f (t) - f( 1)) = 1 + ( 1 x) 2. (:2 .f( x) - 1) =
1 + (1

x) 2 . f (1: x)

= 1+

x2
(1--x)2 f(x)- (1-x)2
1

x) 2

1-2x+f(x)
(1-x)2

(3)

Din (2) i (3)


f(1)-f(x) _1-2x+f(x)
f()(1-x)2 (1-x)2
{::} X -x.
Deci f(x) = x, (V) x E lR.
b) f( ,/1998) = v!1998.

a) f(x)

= x;

b) f(v!1998) = v!1998.

25. Folosind

caracteristice, se demonstreze
egalitatea
Au (B n C) = (A U B) n (A U C), A, B, CE P(M).

Folosind
A = B {::} fA = fB, vom demonstra
egalitatea
calculnd cu ajutorul lui fA, f B i f e
caracAu (B n C) i (A U B) n (A U C):
teristice ale
6)

4)

= fA + fBne -

fAU(Bne)

fA fBne = fA + fB fe - fA(fB . fe) =


= fA + fB . fe - fA . fB . fe.
6)

f(AUB)n(AUe) = fAUB . fAue = (fA + fB - fA fB)(fA + fe - fA fe) =


= + fA fe - . fe + fB fA + fB . fe - fB fA fe fB-

n.

- 1... . fB . fe + fA . fB . fe = fA + fB . fe - fA . fB . fe = f AU(BnC),
2

ceea ce

3)

AU (B n C)

2.3.

= (A U B) n (A U C).

propuse

1.
domeniile de
i de valori ale
1) a = {(2,4),(3,1),(2,-4),(O,27)};
2) = {(100,10),(200,20),(300,30),(400,40)};
3) I = {(1,5),(2,7),(3,9),(4,1l)};
4) b = {(1/2,5)};

67

5) p = {( -2, -5), (-2, O), (7, -2), (9, O)};


6) w = {(-1,2 ),(-5, -2),(0 ,-2),( 0,9)} .

2. Fie A = {2,4,6 ,8} B = {1,3,5 ,7}, a


a) se determ ine graficul
a.
b) se
schem a
a:
1) a = {(x,y) lx < 3 y> 3};
2) a = {( x , y) Ix> 2 Y < 5};
3) a = {(x,y) lx > 6 sau Y > 7};
4) a = {(x, y)1 max(x , Y):S 3};
5) Q = {( x , y) Imin ( x , y) :S 2};
6) Q = {(x,y) lmin(x ,y) > 6};
7) Q = {(x,y) lmin(x ,5) > max(y ,3)};
8) Q = {(x, y)1 max( x, 6) > max(y ,5)}.

= {1,2,3 ,4} B
A X B,
1) Q = {(x, y)lx + y = 9};
2) a = {(x, y)12x - y = l};
3) Q = {(x, y)lx 2 - y2 = 8};
4) a = {(x,y) lx - y 3}:
5) a = {(x,y)l y:x};
6) Q = {(x,y)14x + y = lI};
7) Q = {(x, y)l(x + y):3};
8) Q = {(x,y) lx y}.
3. Fie A

= {1,3,5 ,7,8}.

B.

se scrie graficul

4. Fie A = {l, 3, 4, 5}, B = {l, 2, 5, 6} G graficul


Q.
se scrie
Q prin

literele x y, cu x E A
y E B:
1) G a = {(1,5) ,(4,2), (5,1)} ;
2) Ga = {(1,2) ,(4,5), (5,6)} ;
3) G a = {(1,2) ,(1,5), (1,6),( 3,5),(3 ,6),(4, 5),(4,6 ),(5,6) };
4) G a = {(1,5) ,(1,6), (3,5),( 3,6),(4 ,5),(4, 6),(5,1 ),(5,2) ,(5,5),
(5,6)} ;
5) G a = {(3,2) ,(4,2), (5.2)} ;
6) G a = {(4,2) ,(4,6)} ;
7) Ga = {(4,1) ,(4,2), (4,5),( 4,6),(1 ,6),(3, 6),(5,6 )};
8) G a = {(l, 1), (4, 2)}.

68

Fie A = {l,2.3,4}.
se cerceteze

A2(var. 1-6) i a JR2 (var. 7-14):


1) a = {(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,2),(2,3),(2,4),(3,4)};

5.
a

2) 0'= {(1,2),(1,3),(2,1),(3,1),(3,4),(4,3)};
3) a = {(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)};
4) a = {(1,1),(1,2),(2,2),(3,3),(4,4)};
5) a = {(1,1),(2,2),(2,3),(3,3),(3,4),(4,4)};
6) 0'= {(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(2,3),(3,2),(3,3),(4,4)};
7) 0'= {(x,y) E JR21x > 1 i y > l};
8)a={(x,y)EJR
9) a
10) a
11) a
12) a
13) a
14) a

!{

x>O
y>O'

sau

{x<O
y<O'};

= {(x, y) E JR21x 2': O sau y < O};


= {(x, y) E JR21x 2': 1 sau y > l};
= {(x, y)

E JR21x 2 + x

= y2 + y};

= {(x, y) E JR21x 2 - 3x + 2 = y2 = {(x,y) E JR21x 2 + x = y2 - y};


= {(x, y) E JR21x 2 = y2}.

3y + 2};

binare a definite pe
IN:
a) se determine domeniul de
Da i domeniul de valori Pa;
b)
se

(refiexivitatea, irefiexivitatea,
simetria, antisimetria, tranzitivitatea);
c) se determine

a-l (x, Y E IN):


1) xay <=} c.m.m.d.c. (x,y) = 1;
2) xay <=} y < 2x;
4) xay <=} x = y2;
3) xay <=} Iy - xl = 12;
5) xay <=} (x - y):3;
6) xay <=} x . Y = 30;
7) xay <=} y = 2x + 1;
8) xay <=} x < y + 1;
9) xay <=} x < y - 1;
10) xay <=} y = 2x;
11) xay <=} y2 = x 2;
12) xay <=} x . Y = O.
7. Este

A i

a A 2 . se demonstreze a este
de
i se determine
factor A/a.
1) A = {1,2,3}, 0'= {(1,1),(1,3),(3,1),(2,2),(3,3)};

6. Pentru fiecare din

2)

= {1,2,3,4}, 0'= {(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(3,1),(2,2),


(3,3),(4,4),(3,2),(2,3)};
3) A = {1,2,3,4}, 0'= {(1,4),(1,1),(4,1),(1,2),(2,1),(3,3),
(2,2),(2,4),(4,2),(4,4)};
4) A = {1,2,3}, 0'= {(1,1),(2,2),(3,3)};
5) A = {l, 3, 5, 6}, 0'= {(1, 6), (6, 1), (1,1), (6, 6), (3, 3), (5, 5)};
A

69

6) A

7) A
8) A
9) A

10) A

= {1,2,3,4}, a = {(1,3),(L4),(1,1),(3,3),(3,1),(4,1),
(4,4),(2,2),(3,4),(4,3)};
= JN2, (a, b)a( e, d) {:} a + d = b + e;
= Z x Z*, (a, b)a( e, d) {:} a . d = b . e;
= {L2,3,4,6,9}, a = {(1,1),(1,3),(3,1),(2,2),(1,2),
(4,4),(3,3),(2,1),(6,6),(9,9)};
= {1,2,3,5}, a = {(1,3),(1,1),(3,1),(1,2),(2,1),(2,2),
(3,3),(3,2),(2,3),(5,5)}.

8. Fie

A = {1, 2,3,4,5,6,7,8, 9} sistemul de

S
o
submultimi S = {Ai A, i = 1, n}.

pe A

de
as.
1) Al = {1,2,3,8,9}, A 2 = {4}, A3 = {5,6, 7};
2) Al = {1,2}, A 2 = {3,4}, A3 = {5,6}, A 4 = {7,8}, As = {9};
3) Al = {1}, A 2 = {2,3,4}, A3 = {5,6}, A 4 = {7,8,9};
4) Al = {1}, A 2 = {3,4,5}, A3 = {2,7}, A 4 = {6,9}, A 5 = {8};
5) Al = {1,2}, A 2 = {3,9}, A3 = {4,8}, A 4 = {5,6, 7};
6) Al = {1, 2}, A 2 = {3, 8, 9}, A3 = {4, 5, 6}, A 4 = {7};
7) Al = {1, 9, 7}, A 2 = {2, 8, 6}, A3 = {3, 4, 5};
8) Al = {7,8}, A 2 = {1,9}, A3 = {2,3,4,5,6};
9) Al = {1, 8, 9}, A 2 = {2, 7}, A3 = {4}, A 4 = {5}, As = {3, 6};
10) Al = {l, 3, 5, 7, 9}, A 2 = {2, 4, 6, 8}.

9. Definim pe IR relatia

a)
b)

10. Definim pe IR
a)
b)

a:

xay {:} In 2 x - In x = In 2 y -In y.


se arate a este o relatie de
pe IR.
se determine clasele de

;3:

x;3y {:} sin 2 x - 2 sin x = sin 2 y - 2 sin y.


se arate ;3 este o relatie de
se determine clasele de

11. Fie a
7,8} cu

A 2 , unde A

{-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,

xay {:} x 2 - y2 = 2(x - y).


a) Este a o relatie de
b) n caz afirmativ, se determine clasele de

70

12. se determ ine Da, Pa, a-l, a o a, a o a-l, a-Ioa ,


1) a = {(x,y) E ]V2Iy:x};
2) a = {(x,y) E ]V2/ x :y};
3) a = {(x,y) E JR21x + y O};
4) a = {(x, y) E JR2/2x 3y};
5) a = {(x,y) E [-7r/2 ,-7r/2 Fly sinx}.

a o (3, (3 o a, a-l, (3-1,


se determ ine
13.
a-l 0(3-1, ((3 o a)-l:
1) a = {(x,y) E JR21x y}, (3 = {(x,y) E JR2/ x y};
2) a = {(x, y) E JR21x > y}, (3 = {(x, y) E JR21x < y};
3) a = {(x,y) E JR21x + y < 2}, (3 = {(x,y) E JR212x - y > O};
2
4) a={(x ,y) E JR21( x-l)2+ y2>1} , (3={(x ,y) E JR21x +y2 2};
impar} ;
5) a = {(x, y) E Z21x-y este par}, (3 = {( x, y) E Z2lx-y este
X
;
}
2
=
6) a = {(x, y) E Z211xl = Iyl}, (3 = {(x, y) E Z2/y
7) a = {(x,y) E ]V2Ix:y}, (3 = {(x,y) E ]V2Iy:x};
8) a = {(x, y) E ]V21x Y = 1}, (3 = {(x, y) E ]V2/ x . Y = 1}.

= {a,b,e ,d}.

se determ ine domeniul

din
i domen iul de valori ale
de

tipul

sunt
a, (3. Care din aceste
ao(3-I , (3oa- l , (30(3-1. Sunt ele
,
a-Ioa

1) a = {(I,a) ,(2,e), (3,e),( 4,d)}, (3 = {(1,d) ,(2,a), (3,e),( 4,b)};

14. Fie A

= {1,2,3 ,4},

2) a = {(I,a) ,(I,e), (2,b), (3,e),( 4,d)},


/3 = {(I,a) ,(2,a) ,(3,a) ,(4,a) };
3) a = {(2,a) ,(3,e), (4,d), (I,b),( 2,b)},
f3 = {(I,a) ,(I,b), (I,e),( I,d)}.
JR, <.p( x) = sin x. se deter<.p: JR

15.
/2), <.p-1([I, 2)), <.p-I((I, 2]).
<.p-1(1
mine <.p(JR), <.p((O,7r, y-I([- I,O)),
<.p: A
16.
este
i},
e,
d,
e,
b,
{a,
=
B

B, unde A
de tabelu l

{1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 } i

,
se determ ine <.p(A), <.p({2,3,5}), <.p({5,6,7,8}), <.p({1,3,7,9})
<.p-l({ b,j,e}) , <.p-l({e,e}), <.p-l(d).

71

<p: 1R ------+ Z, <p( x) = [x J ([x J este partea


a lui x). se determ ine <p( {2, 4,6, 7}), <p( (1,5)), <p([ -2.5; 2]),
<p -1 ( {2. 4, 5} ) <p -1 ( -1).

17.

18. Se
y-l(A) ,

aplicat ia <p: IN --+ IN, <p(x) = x 2 Determ inati <p(A)


A = {1,2,3 ,4,5,6 , 7,8,9,1 0}.

19. Fie A E
surject ive <p: A

= 1;
m = 5,

1) n

2) n

5)

--+

= 2;

= 4;

finite,
E

= 4, n = 3;
= n = 5?

3) m

6) m

lAI =

IEI

m.

n. Cte

4) m

= 5,

= 3;

20. Fiind dat graficul


a, stabili ti
a este

oa Pa. Schim bnd Oa Pa, faceti ca a


Constr uiti graficul relatiei
a-l. Relatia a-l este functie? Care este tipul ei?
1) a: x

+y =2
y

-2

3) a: (x - 2)2/4 + (y - 2)2 = 1

4) a: y

= x2 +1

y
y

2
1

-1

72

.)) cr: y

= _x 2 + 1
y

y
1

"
-1

i)cr:y=4-x 2

8) cr: y =

-VX+3

-3

-1

1
x

9) cr: y =

Ix - 11

10) cr: y = x 3

21. Fie A = {1,2,3,4}, B = {0,1,5,6} i C = {7,8,9}.


a) se
diagramele a

injective i a
neinjective defini te pe C cu valori n B.
diagramele a

surjective i a
b) se
nesurjective definite pe A cu valori n C.
diagramele a

bijective i a
c) se
nebijective definite pe A cu valori n B.

22. Fie A = {1,3,5,6} i B = {0,1,2,3,5}, x E A, y E B. Care


dintre
de mai jos
o

pe A cu valori n

pe B cu valori n A? Pentru

B? Dar o

73

tipul lor:
1) a: x + y = 6; 2) a: y = x + 1; 3) a: x = y;
4) a: y = x 2; 5) a: y = x 3 - 9x 2 + 23x - 15;
6) a: y5 - ll y4 + 41 y3 - 61 y2 + 30y - x + 1 = O.

23. Utilizndu-se graficul

se determine f-1 i
reper de coordonate.

f: A ---+ E, se arate
n cazul
bijective,
graficele lui f i f-1 n acelai

f este

se

1) f: (-2;0) U [2,+x) ---+ [O,+x), f(x) = Ixl;


2) f: lR --+ [2, +x), f(x) = Ixl + Ix - 21;
-x/2, -2:S x:s 0,
1
O'
3) f: [-2,+(0) ---+ [0,+(0), f(x) = {
x+ , x> ,
2

ro

+x) f(x) = { Ix - 11, x:s 1,


- "
0,
x> 1;
5)f: {0,1,3}--+{-2,0,4}, f(x)=2x-2;
6) f: {-3,0,2} ---+ {1,11/5,3,4}, f(x) = 0.2(2x+ 11).
4) f: lR _.

24. Care din

a <;;; lR 2 sunt

domeniul de
al

tipul
1) a: 2y - 3x = 19; 2) a: x y = 9; 3) a: 3x - 7 + 5y = O;
4) a: 2x 2+3y-6= O; 5) a: y = Jx-2; 6) a: xy-2y+5x-7=0;
7)00: x 2 -(y-2)2=0; 8)00: 3(4-5x)+4(y+5)=1;
9) a: (x - 1)2 + (y + 3)2 = 4; 10) a: x 2 - y + 7x = 3;
11) a: 4x - 2y = 9x + y; 12) a: y2 + xy + 1 = O;
13) a: x 2 +y2 = 16; 14) a: y = x 2 -3x+1; 15) a: 2xy = y2+5.

a cu Da = [-3; 5J i Pa = [-4; 7J.


25. Este
a) Perechea (-4,5)

a? De ce?
b)
toate perechile ordonate (x, y) E a cu x = O.

26. Fiind

f( x),
valorile ei n punctele indicate.
1) f(x) = -7; f(4), f(-3), f(c), cE lR;
2) f(x) = Ix 3 - 2xl; f(5), f( -2), f( -7), f(1,4);
3) f(x) = x 4 - x 3 - X - 3; f(O), f( -1), f(2 + c);
2
4) f(x) = { x - 5,
x > 0, f( -2), f(O), f(5);
2x + 3,
x :S 0,
74

5) f(x)

-4,
1 - 2x,

x = O,
x < O,

= x2 -

6) f(x)

27.

5x

+ 2;

28.

+ g,

D(f),

2) f(x) = JI2x + 11;


4) f(x) = 3 - 2/(5 - x);

6) f(x) = (4x)/(9 - 4x 2);


8)f(x) = 11";

Fiind date
f( x) i g( x),
f - g, f 9 i f / g, indicnd domeniul de

l)f(x) =
3) f(x)
.5) f(x)
7) f(x)
9)f(x)
29.

f(5), f(-l), f(1/2);

(f(1 + c) - f(l))/c, cE IR*.

f(x) = (2x + 3)/(lx - 41);


f(x) = 5/(x 2 + x + 1);
f(x) = ij6x 2 + 13x - 5;
f(x) = (5x)/h/4 - 3x);
f(x) = (5x)/(x 2 - 2x - 15).

1)
3)
5)
7)
9)

> O,

+ 1,

X2

al acestora.
2

JX=5, g(x)

2)f(x)= x-3' g(x)=2x+1;

= x - 5, g(x) = x 2 + 1;
4) f(x) = x - 3, g(x) = 2/x;
2
2
= x - 4, g(x) = 1 - x ;
6) f(x) = 3/x, g(x) = 4/x;
= x - 1, g(x) = x 2 - 5x + 6; 8) f(x) =
= x;
2
= 5, g(x) = -3;
10)f(x) = 1- x , g(x) = 4x.

f( x) sub

de

a unor

= 7(4x - 9)5 + 4;
f(x) = 1/vx2 - 3;
f(x) = -2(x + 5)4 + 10;

1) f(x)

3)
5)
7) f(x) = vx 2 + x - 2;
9) f(x)

2) f(x)=(x 2+3x)t +(x 2+3x)t -7;


4) f(x) = 4(x 2 - 3)6 - 7;
6) f(x) = (2x - 3)2 - (2x - 3) + 1;
4
2
8) f(x) = (x - 1)3" + (x - 1)3" - 4;
1

= (3x + 5)3 + 3(3x + 5)3" + 7;

10) f(x) =

yu -

3x

30. Fiind date


f (x) i g( x ), se determine
f o9
i 9 o f i se calculeze (f o 9 )(3) i (g o 1)(3) n variantele 1) - 6) i
(f o g)( -1) i (g o 1)( -1) n variantele 7) - 12).
1) f(x)=x+2, g(x)=x-1;
2) f(x)=x 2+8, g(x)=x - 3;
3) f(x)=g(x)=x;
4) f(x)=x 2 -1, g(x)=x+1;
2
2
5) f(x)=2x +1, g(x)=x -1;
6) f(x)=x 2, g(x)=x 3 ;
7) f(x)=x 2+2x+l, g(x)=-2x 2-1; 8) f(x)=3x 2+2, g(x)=x-3;
9) f(x)=2x 4 +4x 3 +1, g(x)=x 2+1; 10) f(x) = x - 8, g(x)= Ixl;
11) f(x)=lx+11=g(x);

12) f(x)=x-1, g(x)=x+l.

75

31. Fiind date


se calculeze:
1) (fog)( l);
4) (f o h)(3):
7) (goh) (-2);
10) (gof)( -1/2);
13) (f o g)(c);
16) ((fog) 0h)(c ).
32.
celeilalte:

f(x) = x 2 , g(x) = 3x i h(x) = x - 1,


2)
5)
8)
11)
14)

(g o f)(1);
3) (hof)( 3);
(gof)( -2);
6) (f o h)( -3);
(hog) (-2);
9) (f o h)( -1/2);
(f o h)(y2 + 3); 12) (f o g)(l + y2);
(g o h)(c);
15) (f o (g o h))(c);

n perech ile de

i 9 una este inversa

x-1
1) f(x)=2 x+1, g(x)= -2-; 2) f(x)= -2x+3 , g(x)= 2x-3;
3) f(x)= x+4, g(x)= x-4:
4) f(x)= x+1, g(x)= x-1;
1"
)
x+5
5) J(x)= 4x-5, g(x =-4- ; 6) f(x)= x- 1 , g(x)= 2x+1;
2
7) f(x)= x, g(x)= -x;
8) f(x) = -2x+3 , g(x) = -2x-3 .
33. Se valoar ea
f. se calculeze valoar ea functiei
f-1,
1) f(3) = 4;
2) f(1/2) = 6;
3) f(a) = b;
4)f(a +1)= 2;
5)f(m +n)= p.
34.

se determ ine f-1,


f(x) = (x + 2)/2;
2)
f(x) = l/VX + 2;
4)
f(x) = (x/(x + 4))2;
6)
f(x) = J(x - l)/(x + 1);
8)
9) f(x) = ((x - 3)/(x + 1))2; 10)

1)
3)
5)
7)

35. Este

f(x) = (2x + l)/x;


f(x) = (l/x )2;
f ( x) = Jix /-f-;-(x-_-1-:"7);
f(x) =
2;
f(x) = (Jx/( x + 4) - 2)2.

JJX+2 -

f: E lR - - 1R,
2

a)
b)
c)

(f

f(X)= { x -2x- 2, x 2:: 1,


2x - 1,
x < l.
se demon streze f este
se determ ine f-1.
se calculeze f o f-1 i f-1 of.

36. Fiind date


f( x) i g( x), se determ ine
g)(x) (g o f)(x) (f,g: lR - - 1R):
1) f(x) = Ix - 11 + 2;
g(x) = Ix - 21 + 1;
2
2) f(x) = { x - 1, x::; O, g(x) = { 4x - 2; x < O,
-5x - 1, x > O;
3x 2 - 2, x > O.

76

37. se demonstreze egalitatea


f i g:
4
3
1) J,g: {-1,0, 1,2} ---+ lR, f(x) = x - 2x - x 2 + 2x + 1;
g( x) = x 5 - x 4 - 3x 3 + x 2 + 2x + 1;
2) f,g: {-1,0,1} ---+ lR, f(x) = x 3 - x, g(x) = sin7rx;
3) f, g: [1; 3] ---+ lR,
f( x) = max( -t 2 + 4t - 3), 1 t x;
2
( x) = {_x + 4x - 3,1 x 2,
g
1
2 < x 3;

= {-x + L -1 x O,
x + 1, O < x 1;
g(x) = max(-x + 1, x + 1);
f(x) = l+x, g(x) = v1=X2;
f(x) = -1 + V4+ 2x - x 2 ;
g(x) = 1- V-2x - x 2 ;
f(x) = 2 - x, g(x) = V4 - x 2 ;
f(x) = V4 - x 2;
g( x) = 2 - y"'4x-_-x-;C2;

4) f,g: [-1; 1] ---+ lR, f(x)

5) f,g: {-1,0} ---+ lR,


6) f,g: {-1,0} ---+ lR,

7) f,g: {0,2} ---+ lR,


8) f,g: {0,2} ---+ lR,

9) f,g: [1,+(0) - . lR,f(x)=vx+2vx-1+Vx-2JX=1;


2,
1 x 2,
g(x ) = {
> 2;
7r

10)f,g: {k7r,2k7r3IkEZ}---+lR, f(x)=sinx, g(x)=sin2x.

38. se determine
s= f+g, d= f-g, p = j-g i q = flg:
1) f: {1, 2, 3,4} ---* {O, 1,3,5, 6}, f(l)=O, f(2)=1, f(3)=3, f( 4)=6;
g: {1,2,3,5} ---* {1,3,4,5},g(1)=1, g(2)=4, g(3)=3, g(5)=4;
2)f,g:lR---*lR, f(x)={

3) f,g: lR

---*

lR, f(x)

={

-x

,x > ,

,x > ,

X, x -1,
{X-1 x < O
-x,-l < x < 1, g(x)=
'> O:
O,
x>
l'
x,
x - ,
-,

x 2,
2
x>';
x < O,
g: (-00,5] ---* lR, g(x) =
x = O,
{
x, O < x 5.
5) f,g: lR ---* lR, f(x) = max(x + 1, x 2); g(x) = min(-x,x).

4 ) f : [O, +00 )

---*

lR f(x)

= {2X 1+ 1, O
,
-x,
1,

39. Fie A = {1,2,3,4}, E = {0,1,3,4} i


f: A ---+ E, f(l) = O, f(2) = O, f(3) = 1, f(4)

77

= 3;

g: B ----+ A, g(O) = 2, g(l) = 1, g(3) = 4, g(4)


Pot fi definite
J o g, 9 o J?
da,

diagramele lor.

= 1.
aceste

40. a) se arate
J este
b) se determine J-1.
c) se reprezinte grafic
J i J-1 n acelai reper de coordonate.
1) J: lR ----+ lR, ,J(x) = 6x - 2;
2) J: [O, +(0) ----+ [1, +(0), J( x) = 3x + 1;
3) J: (-oo,O)U [2;4] ----+ (-00,4], J(x) = _x 2 +4x;
X + 3,
x 0,
4)J:lR----+(-00,3)U[4,+00), J(x)= { 2
4
O.

"3x + , x> ,

5) J: [O, 7r]

---+

sin x,
x 7r / 2 ,
cos x, 7r /2 < x 7r.
J: lR ----+ lR, J( x) = x 2 - 6x + 2 admite

[-1, 1], J (x)

41.

={

se arate

inversabile pe:
b)[3,+00);
c)(-00,0]U[3,6).
a) (-00,3];

se determine inversele acestor


i se reprezinte grafic
n acelai reper de coordonare.

42. Folosind

caracteristice,

1) An (B U C) = (A n B) U (A n C);
2) (A U B
B n A) (A B);

= An C} (B = C).
AuB=AuC

,
4) (A t; B) t; C = A t; (B t; C);
5) An (B t; C) = (A n B) t; (A n C);
6) A t; B = (A U B) n (A U B);
3) An B

7) A' t; E' = A t; B;
8) A' t; B = A t; B' ;
9)
10)
11)
12)
13)
14)

A t; B = 0 {:} A = B;
A t; B = Au B An B = 0;
An B = A \ B {:} A = 0;
Au B = A \ B {:} B = 0;
(A \ B) \ C = (A \ C) \ B;
A \ B = B \ A {:} A = B.

se demonstreze

CAPITOLUL

Elemente de
3.1.

III

Aranjamente.
Binomul lui Newton

Pentru rezolvarea multor probleme practice (i nu numai) este necesar:


1) de a putea evalua
diferitelor
compuse cu
elementele unei
sau cu elementele a mai multor
2) de a alege dintr-o
de obiecte
(a face
de elemente care
anumite
3) de a dispune elementele unei sau ale mai multor
ntr-o

ordine etc.
probleme de felul acesta i
Domeniul matematicii care
metodele de rezolvare a lor se numete combinat ori
Altfel spus,
unele
asupra
finite. Aceste
combinat ori ca

conduc la
de
aranjamente i
Fie M = {al, a2," ., an} O

care are n elemente.

M se numete

fiecare element al
se

cu un anumit
de la 1 la n, numit rangul elementului,
cu numere diferite.
astfel nct elemente diferite ale lui M se

1. Toate
ordonate care pot fi formate cu n
date M (n( M) = n) se numesc
de
elemente ale
n elemente.

Pn i se

tuturor
de n elemente se
conform formulei
Pn=n!(n!=123 ... n), nEJN.

Prin

se

Pa

= O! = 1 = 1! = Pl'
79

cu simbolul

(1)


2. Toate
ordonate care
m elemente ale
Al cu n elemente se numesc aranjamente de n
elemente luate cte m.

tuturor aranjamentelor de n elemente luate cte m se


cu simbolul
i se
conform formulei

n!

= (n-m)., = n(n-1) ... (n-m+1); O::; m::; n;

3.

Toate

care

n,m E IN. (2)

m elemente ale
de n elemente luate

.Al cu n elemente se numesc

cte m.
N

tuturor
cu simbolul C;;' i se

cm-

,
n.

n -

m!(n-m)!

de n elemente luate cte m se


conform formulei

n(n-1) ... (n - m
m!

+ 1)

(3)

unde m, nE IN; O ::; m ::; n.

n toate
din
1 - 3, fiecare element
al

M
o

Paralel cu
n care fiecare din cele n elemente diferite
ale unei

numai o

pot fi considerate i

cu

n care unul i acelai element


poate participa mai mult dect o

Fie date n grupe de elemente. Fiecare

cteva elemente de acelai fel.

1'.
de n elemente fiecare din ele
elemente ai], 0:2 elemente ai 2 , , O:k elemen te ai k , unde 0:1
+ ... + O:k = n, se numesc
de n elemente cu

0:1

N
Pa] ,a2 , ... ,ak

tuturor
i se
_

a],a2,,ak -

cu
conform formulei
(0:1

+ 0:2 + ... + O:k )!

se

+ 0:2 +

cu simbolul

n!

(4)

0:1!0:2 1. O:k!

2' . .4ranjamentele de n elemente fiecare din ele

m elemente, iar unul


element se poate repeta n fiecare aranjament de un
arbitrar de ori, dar nu mai mult de m ori, se

80

numesc aranjamente de n elemente luate cte m cu

tuturor aranjamentelor cu
de n elemente luate
cte m n fiecare se
cu simbolul
i se
conform
formulei
(5)

= nm , n,m E lN*.

de n elemente fiecare din ele


m
element se poate repeta de mai multe ori,
elemente, iar unul
dar nu mai mult de m ori, se numesc
de n elemente luate
cte m cu

3'.

N
C:- i se

tuturor
cu
conform formulei

se

m
(n+m-1)!
C:-=Cm +n _ 1 = m!.(n-l)!;

cu simbolul

n,mEIN*.

n procesul de rezolvare a problemelor de


tant de a stabili mai nti tipul (forma)
ar putea fi i
de stabilire a tipului

l
I
I

Se atrage

la ordinea

avemcomb/

nu

ordinea
atunci

aranjamente,
nu

toate elemen
tele

(6)

este imporUna din regulile


tablou
elementelor:

ordinea
atunci avem aranjamente sau

partitoate elementele

Deseori este
folosirea

reguli:
Regula sumei.
obiectul A poate fi ales n m moduri, iar
obiectul B n n moduri, atunci alegerea "sau A, sau B" poate fi efec
n m + n moduri.
Regula

obiectul A poate fi ales n m moduri


i
fiecare alegere de acest fel obiectul B poate fi ales, la rndul

81

n n modur i, atunci alegerea "A E" n


n m . n modur i.
Vom
de asemen ea, cteva
anume:
1.
= c;::-m.

ordine poate fi
ale

C:

II .

III.

Cnm-l
C nk

(x+at

se

--

m
C n+l'

k 1
k 1
k 1
= C n-l
- + C n-2
- + C n-3
- + ... + C k - 1
k-l

n k
(C n -

IV.
Formu la

+ Cnm

n- k
n- k 1
n- k- 2
= C n-l
O
+ C n-2
- + C n-3
+ . . . + Ck-l
).

+ ... + C;:: = 2 n .

... +C;::-1.x.an-1+C;::a n (7)

formul a binomului lui Newto n (n E 1N*).C;, ... , C;:: din formul a binomului lui Newton
se numesc
binomiali; ei

V.
binomiali din dezvol tarea (7), egal
de termenii extrem i ai
sunt egali ntre ei.
VI a. Suma tuturo r
binomiali este
cu 2 n .
VI b. Suma
binomiali care se
pe locuri pare este

cu suma
binomiali care se
pe locuri impare .
VII.
n este un
par
n = 2k), atunci coeficientul
binomial al termen ului din mijloc al

cel
mai mare.
n este impar
n = 2k + 1), atunci
binomiali ai celor doi termen i de la mijloc sunt egali ntre ei

=
sunt cei mai mari.
VIII. Termenul

al (k+ 1)-lea termen din egalita tea


(7), se
termen ul de rang k+ 1 (terme nul general al
se
cu Tk+l'

Tk+l =

k
n-k
k
C n' X
a ,

= O,1,2, ... ,n.


rangul k + 1 n dezvol tarea
k

(8)
IX. Coeficientul termen ului de
binomului lui Newto n este egal cu produs ul coeficientului termen ului
de
rangul k
cu expone ntul lui x n acest termen
la k,

C nk = n - kk

+ 1 . Ck- 1

82

n'

(9)

x. C k++11 = n + 1 . Cnk.
k

(10)

+1

3.2. Probleme rezolvate


1. n cte moduri se pot aeza pe un raft patru

Cum n
toate elementele

ordinea are
i, n plus, pardate, este vorba despre

Deci
P4

= 4! = 1 . 2 . 3 4 = 24.

24.

2. Un tren de persoane are zece vagoane. n cte moduri pot fi


aezate vagoanele pentru formarea trenului?

Ca i n problema
este vorba de
de
care are 10 elemente. Atunci
modu10 elemente ale
rilor n care poate fi format trenul este
PlQ = 10! = 3628800.

3628800.

3. n cte moduri apte elevi pot fi

fie ocupate?
nct toate

P7

n apte

astfel

= 7! = 1 . 2 . 3 . 4 . 5 6 . 7 = 5040.

5040.

4. Cte numere de telefon a cte ase cifre pot fi formate:


1) cifra
n
de telefon numai o

2) cifra
mai mult de o

de telefon poate ncepe i cu cifra O.)

n total avem 10 cifre: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Cum


rul de telefon poate ncepe i cu cifra O, avem:
1) aranjamente din 10 cifre luate cte 6,

= 1098 7 . 6 . 5 = 151200;
se poate repeta, avem aranjamente cu
2) deoarece cifra n

= 106 = 1000000.

1) 151200; 2) 1000000.

83

5. Echipa de volei este


din 6 sportivi. Cte echipe de volei
poate forma un antrenor avnd 10 voleibaliti la

numai de

Deoarece la formarera echipei antrenorul este preocupat


acesteia, este suficient

de 10 elemente luate cte 6,


10!
10 . 9 . 8 . 7
6 4 - 210
10 10 - 4!. 6! 1 2 . 3 . 4 .
210.

6. Cte numere de cte cinci cifre pot fi formate cu cifrele O i 1?

Cum cifrele se
i ordinea are
este vorba
Aici m = 5, n = 2.
de aranjamente cu
Din cifrele O i 1 pot fi formate
= 25 numere a cte cinci cifre.

trebuie de luat n

nu poate ncepe cu cifra
zero. Deci din

trebuie

acelor numere care


Prin urmare,
ncep cu zero. Numere de felul acesta sunt

este

16.

7. Cte numere de cte trei cifre pot fi formate cu cifrele 1,2,3,4,5,

cifrele se pot repeta?

Cum cifrele se
evident este vorba despre aranjamente cu
de 5 cifre luate cte trei. Prin urmare, pot fi formate

= 53 numere a cte trei cifre.

125.

8. Din 10 trandafiri i 8 gheorghine trebuie se formeze buchete


care
2 trandafiri i 3 gheorghine. Cte buchete de felul acesta
pot fi formate?
Doi trandafiri din cei 10 care i avem pot fi alei n efo
moduri, iar trei gheorghine din 8 pot fi luate n
moduri. Aplicnd
regula
avem:
total de buchete care pot fi formate
este efo .
= 1 890.

1890.

9. La o

12 domnioare i 15 cavaleri. n
cte moduri pot fi alese patru perechi pentru a dansa?
84

Cele 12 domnioare pot fi repartizate n grupuri a cte


patru persoane n Ct2 moduri, iar cei 15 cavaleri - n Ct5 moduri.
Deoarece n fiecare grup format de domnioare (sau de cavaleri) ordinea
are
fiecare din acest grup poate fi ordonat n P4 moduri.
Ca rezultat
regula
vom avea Ct2 . P4 Ct5 =
= Ai2 . Ct5 = Ct2 . Ai5 = 16216200.

16216200.

10. Pentru efectuarea unui zbor cosmic pe Marte este necesar de

a forma echipajul navei cosmice n


navei, primul adjunct al
al doilea adjunct al
doi ingineri de bord i un medic. Tripletul de
poate fi selectat
care se
de zbor, doi ingineri de bord
din cei 25 de
din
de 20 de specialiti care cunosc la

corabiei cosmice, iar medicul - din


de 8 medici.
n cte moduri poate fi format echipajul navei cosmice?

Alegnd
i

este important de determinat cine din


ar face
mai bine unor
oarecare de
dirijare a navei. Deci este important i modul de distribuire a
ntre membrii triplet ului format. Aadar, tripletul de dirijare poate fi
format n
moduri.

ambilor ingineri de bord sunt cam aceleai. Ei pot


ndeplini aceste
cosecutiv. Deci perechea de ingineri poate fi

n Cia moduri. Referitor la medic -


este aceeai,
medicul poate fi ales n CJ moduri.
avem:
triplet de dirijare i se
Utiliznd regula
poate asocia un cuplu de ingineri n Cia moduri. n total vom avea

cvintete.
cvintet i se
un medic n CJ moduri.
Ca rezultat, echipajul navei cosmice poate fi format n
. Cia . CJ
moduri, sau

. Cia' CJ = 20976000.

ns: 20976000.

11. n cte moduri diferite pot fi alese cinci


de acelai
fel sau diferite ntr-o
unde
11 feluri diferite de

Cele cinci
pot fi toate de un fel sau patru de un
fel i una de alt fel, sau trei de un fel i
de altfel, ... etc. sau

85

toate de feluri diferite.

al seturilor posibile a cte cinci


de cele
11 feluri este egal cu

cu
de 11 elemente
luate cte cinci,
(11+5-1)!
15!
CfI = 5!(11 _ 1)! = 5!10! = 3003.

3003.
12. ntr-un grup de 10 sportivi sunt doi vslai, trei
iar
sunt
Trebuie de format o
din 6 persoane pentru

care se apropie n aa mod, nct n

fie cel
cte un reprezentant al celor trei feluri de sport nominalizate.

n cte moduri poate fi

a) n
poate fi un vsla, un
i patru
Vslaul poate fi ales n
moduri,
n
moduri, iar
- n Ci moduri. Utiliznd regula
avem . . Ci moduri.
b) n
poate fi un vsla, doi
i trei
Conform

anterioare,
echipelor de
aceasta
va fi . Cj . .
poate fi un vsla, trei
i doi

c) n
echipelor n cazul acesta va fi Ci . . CJ.
d) n
pot fi doi vslai, un
i trei
Vom avea
Ci . . de aceste echipe.
pot fi doi vslai, doi
i doi

e) n
de echipe va fi Ci . Cj . CJ.
pot fi doi vslai, trei
i un atlet. Echipe vor
f) n
fi n
de Ci
Cg.
Utiliznd regula sumei,
total de echipe care pot fi formate
este

+Ci Cg +Ci Cj Cl +Ci Cj Cg +Ci Clcg =


= 175.

175.

13. Sunt date k = 15 litere mari, m = 10 vocale i n = 11 consoane


(n total k + m + n = 36 litere). Cte cuvinte diferite pot fi formate
n fiecare cuvnt pe primul loc trebuie fie o
din aceste litere,

mare, printre celelalte litere trebuie fie = 4 vocale diferite


(din
celor m = 10 date) i v = 6 consoane diferite (din cele
n = 11 date).

86


Alegem o
mare.
alegere poate fi
n k moduri. Apoi din m vocale alegem J.L litere. Acest lucru poate
fi
n
moduri. n sfrit, alegem v consoane, ceea ce poate
fi realizat n
moduri. Utiliznd regula
alegerea literelor
n k . C::.. .
necesare pentru formarea cuvnt ului poate fi
moduri.

ce am plasat litera mare pe primul loc, cu celelalte J.L + v


litere pot fi formate (J.L + v)!
Fiecare permutare de felul
acesta
un cuvnt nou. Aadar, n total pot fi formate
k C::.. .
+ v)! cuvinte diferite,
15 CtoCfl 10!

C::..

15 CtOCfl 10!

14. ntr-o
sunt trei feluri de bomboane. Bomboanele
sunt ambalate n trei cutii diferite, pentru fiecare denumire cutia sa.
n cte moduri poate fi comandat un set de cinci cutii?

"

5
(vezI problema 11). C 3

(3 + 5 - 1)!

7!

= 5.'( 3 - 1.)' = -,-,


= 21.
5.2.

21.

15. Pentru a forma garda de onoare de 10 persoane, sunt


ai trupelor: de infanterie,

artilerie;
flotei maritime i ai trupelor de rachete.
n cte moduri poate fi

de onoare?

Avem 6 categorii de
problema 10, avem de calculat
luate cte 10,
- IO
(6+10-1)!
15!
C6 --- - (6-1)!.1O!
5!10!

Repetnd
cu
--

ai

din
de 6 elemente

1514131211
12345

- 3003
.

3003.

16. Pe un raft sunt m + n


diferite. Printre ele m sunt cu
sunt permutate n
coperte albastre, iar n cu coperte galbene.
toate modurile posibile. Cte
diferite ale
sunt,
a)
n coperte albastre
primele m locuri;
b)
n coperte albastre stau

a)
n coperte albastre pot fi plasate pe primele m
n
locuri n Pm = m! moduri. Cu fiecare repartizare de aa fel,
coperte galbene pot fi repartizate n Pn = n! moduri. Utiliznd regula

87

avem n total m!n!


n care
n coperte albastre
primele m locuri.
n coperte albastre aranjate
Atunci
ele
b) Fie
pe raft pot fi sau n
n coperte galbene, sau n-1, sau n-2, ... , sau
nici o carte n coperte galbene. Aadar, putem plasa
n coperte
alta n n + 1 moduri. n
albastre, astfel nct ele urmeze una

n coperte galbene pot fi permutate n


fiecare din aceste
n coperte albastre pot fi permutate
orice mod, de asemenea i
n orice mod. Drept rezultat, vom avea m! . n! . (n + 1)
diferite
ale

a) m! n!;

17.
termenul al patrulea al
ton (2xyX _ ijX )8.

+ 1).

b) m! n! (n

binomului lui New-

Conform formulei (9), termenul de rangul 4 are forma

= CJ(2xyX)8-3 . (_x 1/ 3)3 = -CJ .25 . x 15 / 2 . X =


= _ 876 .25.x17/2 = -256.7.x17/2 = -1792.x 17/ 2.
T4

123
-1792 X 17 / 2

18.

coeficientul cel mai mare n dezvoltarea binomului


[(1 + x)(l/x - l)]m.

=
m

x 2k .

= x- m .
k=O

m este
par,
m = 28, 8 E IN*, atunci dezvoltarea
28 + 1 termeni, iar n baza
VII, coefibinomului
cientul C:s este cel mai mare.

m este
impar,
m = 28 + 1, 8 E IN, n baza
aceleiai
VII, dezvoltarea binomului
doi termeni
cei mai mari C:s+!, C;:;1.
care au

s +1 d v
"
CS2s' dacav m es t e numar
v
Raspuns:
par; CS2s+1' c2s+1'
aca m este
impar.

19.

termenii care nu-l


, [(1 + x)(l

pe x n dezvoltarea binomului

+ l/x)]n.

88

l)]n
. Termenul de rangul k + 1
= (1+x)2n
xn
[(1 + x) ( 1 + -;
n dezvoltarea acestui binom are forma
k k Ck
k-n
T k+ 1 = -In C 2n
X = 2n' X
x
Acest termen nu
x numai
k - n = O {::} k
n. Deci
termenul care nu-l
pe x este T n +1'

T n +1 .

20. n dezvoltarea binomului

-
termenul care
pe a la puterea a treia,
suma

binomiali care se
pe locuri impare n dezvoltarea
cu 2048.
binomului este

Vom afla mai nti exponentul n. n baza


VI a,
suma
binomiali este 2n . Deoarece suma
care
pe locuri impare este
cu 2048, iar n baza
se
VI b, ea este
cu suma
care se
pe locuri pare n
dezvoltarea
avem
2048 = 2 n - 1 {::} 211 = 2 n - 1 {::} n = 12.
Aadar, gradul binomului este 12. Termenul de rangul k + 1 ia forma
Tk+1 = Cf2(a{!a73)12-k. (_l)k.
=
7
3k
6
= Cf2' (_l)k /(3(12-k)15). (a / 5)12-k. a- / . bk.

cont de

6(12-k)

3k

problemei, avem
= a3 {::} 72 - 6k - -3k

{::} 247 - 2 7k - 5k
iar

Ts

= 3 {::}

= 35 {::} 19k = 133 {::} k = 7,

= CI2' a3 . 3- 1 . (-1? . b7 = -264a 3b7 .

-264a 3b7 .

21. Pentru care valoare a lui n


binomiali ai termenilor
al doilea, al treilea i al patrulea din dezvoltarea binomului (x + y)n

o progresie

n baza formulei (8), avem


T 3 =
T 4 =
T 2 =
iar din
problemei

n(n
l)(n - 2)
n(n - 1)
= 2 . 2 {::}
C n1 + Cn3 = 2Cn2 {::} n +
6

89

= o ng: n2-9n+14 = o {:} [


problemei sunt verificate de valoarea n = 7.
n = 7.

{:} n(6+(n-1)(n-2)-6(n-1))

= 2,
= 7.

22.

lui x HI i x k n dezcu

lui
voltarea binomului (1 + x )n+I este
k I
HI
i X - n dezvoltarea binomului (1 + x)n.
x

(1

+ x )n+I

eHI _
n+I

sunt

lui x HI i x k n dezvoltarea binomului


respectiv.

(n + 1) - k ek

ek

n+I -

+1

n+I

_ek

_ (n

n+I -

n+1-k-k-1
(n + 1)!
k!(n+1-k)!
k+1

eHI _

_ 1) . e k

n+I -

(n-2k)(n+1)!
(k+1)!.(n+1-k)!
lui x HI i X k- I sunt

n dezvoltarea binomului (1 +x)n,


i
respectiv.

+1 - k
k +1

ek-I
n

n - k e k _ e k- I n - k . n - k + 1 . ek-1 _ e k- 1 =
k+1 n
n
k+1
k
n
n
= ((n-k)(n-k+1) _ ) .ek- I =
(k+ l)k
1
n
2
(n-k)2+(n-k)-k -k
n!
(k + l)k
(k - l)!(n - k + 1)!
(n - 2k) . (n + 1)!
(k+1)!(n-k+1)!

(n+1)(n-2k)n!
(k + l)!(n - k + 1)!

Cum membrii din dreapta n (*) i (**) sunt egali,


tatea membrilor din stnga,
eHI _
n+I

k
en+I
-

eHI _
n

egali-

k- I
en
'

ceea ce trebuia demonstrat.


23. Comparnd

(1

lui x n ambii membri ai

+ x)m. (1 + x)n =

(1

+ x)m+n,

e nkemO + ek-Iel
n
m

(1+x)m(l+x)n

k
k
+ ... + eOe
n m = e m+n

(A)

...

... +

...

90

...

n membrul drept al acestei

coeficientul lui x k este

+ C;, .
+ ... + C; .
+ .
iar n dezvoltarea binomului (1 + x )n+m , termenul de rangul k + 1 are

+ C!n .

forma

Tk+l =
. x k.
Cum polinoamele (1 + x
(1 + x)n i (1 + x )m+n sunt egale i au

r.

acelai grad,
egalitatea
ale lui x, or aceasta i

24.

pe

aceleai puteri
(A).

egalitatea

(n -"21) .

C;

C;::
2
n+1 +-Z+ n-1 ++T= n+1 2

cn C n - l
CI
C2
Cn
V
__n_+ . ..
= A {:}
__n_+_n_+
n n-1
1
n+1
n
cn-2
CO
+_n_+ ... +
= A.

CO
n+1

Fie __

n - 1

ambii membri ai ultimei

cu (n

+ 1).

n + 1 Co = A(
n + 1Cn n + 1Cn- l n + 1Cn- 2
1) (10)
n+
n +
n + ... +
n
n+
{:}
n+1
n
n-1
1
{:}
+ C;+I +
+ ... +
A( n + 1) {:}

{:}

{:} 2 +

+
=

+ C;+l + ... +
=
+ A( n + 1) <fb
+ A(n + 1) {:} 2n +l -
= A(n + 1) {:}
n l
2 + - 1
2
( n
1)
{:} A = n + 1 {:} A = n + 1 2 -"2 .

Revenind la expresia

C;

avem

(n

C;::
2
1)
n+1+-Z+n-1+'.'+T=n+1 2 - ; ,

ceea ce trebuia demonstrat.

25.
- (n - l)C;

+ (n

- (n -

+ '" + (_l)n- l C;::-l = o.

Scriem dezvoltarea binomului (x - l)n:


(X -

l)n

n _ Clx n- l + C 2 x n- 2 _
= COx
n
n
n

Cn3X n- 3+

(A)
n(x - l)n-l

(A) n raport cu x.
- (n - 1)C;x n- 2 + (n -

ambii membri ai

(**)

91

Punem n (**) x = 1. Atunci


O =
- (n - I)C; + (n -
- (n -
ceea ce trebuia demonstrat.
(Alte metode vezi pag. 54 n [2].)

26.

1 - lOCin

+ ... + (_l)n-IC;;-I,

egalitatea

+ 10 2C5n

+ ... -

10 2n - I Cin + 10 2n

= (81)n

este

Se

expresia
2
1 - lOCin + lo Cin -
+ ... - 10 2n - I Cin + 10 2n

dezvoltarea binomului (1 - 10)2n = 92n = (81)n, ceea ce


trebuia demonstrat.

27.

expresia P I

+ 2P2 + ... + nPn la o

Vom efectua
matematice. Fie

mai

de rigoare aplicnd metoda

Pentru:
n = 1, avem P I = Al {:} Al = 1;
n = 2, avem P I + 2P2 = A 2 {:} 1 + 2 . 2!

= A 2 {:} 5 = A 2 {:}
{:} 3! - 1 = A 2 {:} P3 - 1 = A 2
n = 3, avem P I + 2P2 + 3P3 = A3 {:} A 2 + 3P3 = A3 {:}
{:} 3! - 1 + 3 . 3! = A3 {:} 3!(1 + 3) - 1 = A3 {:} 4! - 1 =
= A3 {:} P4 - 1 = A3.
Presupunem pentru n = k egalitatea (*) ia forma

valoarea expresiei (*) pentru n

= k + 1.

Avem

(**)

PI +2P2+3P3 + ... +kPk+(k+1)Pk+I = (k+1)!-1+(k+1)Pk+I =


= (k + 1)! - 1 + (k + l)(k + 1)! = (k + 1)!(1 + k + 1) - 1 =
= (k + 2)! - 1 = Pk+ 2 - 1.
n baza principiului
matematice, ajungem la concluzia
P I + 2P2 + ... + nPn = (n + 1)! - 1 = Pn+I - 1.

28.

PI

+ 2P2 + ... + nPn = Pn+I

se arate

- 1.

oricare ar fi m, nE IN, m! . n! divide (m

92

+ n)!

3, (m ,+ n
=
este
m.n.

care au n elemente ale unei


cu (m + n) ele
Cn
t
l
P'
mente, a dlca m+n es ,e un numar natura.
nn urmare, (m ,+ n)!
,
m.n.
este
ntreg, or aceasta i

m! . n! divide (m + n)1
Conform

29.

egalitatea

(n -

- (k

se

2k -

= (n -

proprietatea X. Avem

k)/(k +

= (n -

= (k + l)/(n +

Ca rezultat,

(n - k)2 Ck+1 _ (k + 1)2 Ck+1


n + 1 n+1
n + 1 n+l
_ (n - k)2 - (k + 1)2 .Ck+ 1 _ (n - k - k - l)(n - k + k + 1) Ck+1 _

1
( n _ k)Ck+
n

(k

l)Ck

+1

n+l -

n+1
+ 1 + 1) . Ck+1

- (n - 2k - l)(n
-

30.
S _

n -

se calculeze suma
3
4
11 + 2! + 3! + 2! + 3!

Se
format n modul

+1

n+1 -

_ (n _ 2k _ 1). Ck+ 1 C t d
n+l' . . .

n+2.

+ 4! + ... + n! + (n + 1)! + (n + 2)!

termenul an al acestei sume poate fi trans-

n+2
n+2
a = n!+(n+1)!+(n+2)! = n!(1+n+1+(n+1)(n+2)) =
n+2
1
n+1
n!(n+2)2
n!(n+2)
n!(n+1)(n+2)
n+1
(n+2)-1
1
1
(n + 2)!
(n + 2)!
(n + 1)! (n + 2)!
Atunci suma Sn ia forma
1111
1
1
1
1
Sn = 2! - 31 + 3! - 4! +... - (k - 1)! + k! +... - (n + 1)! + (n + 1)!1
1
1
(n+2)!
2
(n+2)!
n

31.

Sn

= 1/2 -

1/( n

+ 2)!

+ 6C; + = 9x 2 + 6C; +
= 9x 2 - 14x {:}

93

14x.

{::} X + 6 .

x(x-l)
1.2

+6 .

x(x-l)(x-2)
1 .2 .3

= 9x

- 14x {::}

+ 3x(x - 1) + X(X - 1)(x - 2) = 9x - 14x ..gg 1 + 3x - 3 + x 2 _


-3x + 2 - 9x + 14 = O {::} x 2 - 9x + 14 = O {::} [ : :

{::} x

Deoarece

are sens numai pentru x


este x = 7.

32.

= 7.

c:+i + 2C;_1 = 7(x -

c:+i + 2CLl = 7(x

3,

1).

1) {::}

(x+l)!
(x-l)!
{::} (x - 2)!((x + 1) - (x - 2))! + 2 (x _ 1 _ 3)! = 7(x - 1) {::}
{::} (x-2)!(x-l)x(x+l) +2. (x-4)!(x-3)(x-2)(x-l) =7(x-l)
(x-2)!3!
(x-4)! 3!
{::} (x-l)x(x+l)+2(x-3)(x-2)(x-l)-42(x-l) = O {::} x 2 -3x-l0 =

= 0-->... [
-,r

= -2,
x=5

x = 5.

33.

Deoarece

Px-l

. Px -

y )/ P x - 1

= 72.

(A)

= (x + 1)!/(x -

y)!, PX - y = (x - y)!,
_
_ ,
(x + 1)! . (x - y)! _

(
_
- (x
1)., avem (A) {::} ( x - y.
)' ( x - 1)'. - 72 0<-Y -<x x x + 1) -

-_ 72 {::} [ x

= 8,

x =-9

xEN*
::::::::}

- 8.
x-

Cum y E IN i y:S; x, avem y E {O, 1,2,3,4,5,6,7, 8}.

34.

= 8;

y E {O, 1,2,3,4,5,6, 7,8}.

se determine valorile lui x care


(x + 2)! = -15(x - 1)! + 5[x!

egalitatea

+ (x + 1)!].
1)! + 5[x! + (x + 1)!] {::}

(x + 2)! = -15(x {::} (x-l)!x(x+l)(x+2) = -15(x-l)!+5[(x-l)!x+(x-l)!x(x+l)] {::}

{::} (x - 1)!x(x + 1)(x + 2) = (x - 1)![-15


{::} x(x 2 + 3x + 2) = -15 + 5x 2 + lOx {::} x 3

94

+ 5x + 5x(x + 1)] ill


2
- 2x - 8x + 15 = O {::}

{:} [

_ 5 = O => x = 3, deoarece

sunt numere

x 2+x-5 = O

35.

= 3.

se rezolve

. (x - n)! = 90(x - 1)!

+1 ( x - n )'. -_ 90 ( x - 1)'. {:} ((x + 1)!


A nx+1'
),' ( x - n )'. -_
x-n.
= 90(x - 1)!
(x - l)!x(x + 1) = 90(x - 1)! {:} x 2 + x - 90 = O {:}

So I .

...... [ x

"<-T

36.

=
-10
x

= 9,

=> x

= 9.

Atunci nE {0,1,2,3,4,5,6,7,8}.

n E {O, 1,2,3,4,5,6,7, 8}.

sistemul de

Px-l

+ Cr x =

{ Px+l = 720.

126,

(B)

Din
problemei, avem x, y E IN cu x
n baza formulelor (1) - (3), avem

(B){:}

{:}

1 i x

y.

y!
.
1 +
y!
= 126,
{y!( x +1) = 126,
(y-x)! (x-1)! (y-x)!x!
{:} (y-x)!x!
{:}
{
(x+1)!=720
(x+1)! = 6!

( 5'
Y x..
{ x+1=6

{:}

= 126,

{:}

{(y-4)(y-3)(y-2)(y-1)y=5!. 21, . . . . . .

-5

"<-T

x=-

+ 35 y3 -

50y2

+ 24y -

2520 = O,

(*)

Divizari ai termenului liber n (*) sunt numerele


1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ....

schema lui Homer i teorema Bezout pentru a selecta numerele care sunt
ale
(*). Cum y E IN, vom verifica
numai numerele naturale. Se
numerele {1, 2, 3, 4, 5, 6} nu sunt

ale
(*).

y = 7.
11 -10 35 -50
24 -2520
7 1 -3
14
48 360
O
95

Deci
(*) (y - 7)(y4 - 3y3 + 14 y2 + 48y + 360) = O Y = 7,
deoarece pentru y> 7, expres ia y4 - 3y3 + 14 y2 + 48y + 360> O.
Aada r,
sistemului (B) este perech ea (5,7).

{(5,7) }.

37.

x i y,
C xy-l.. (CY
x-2

y
C x-2

y 2 +2Cy -l)'Cy
5'5
x-2' x +l_30
. . .

+ C x-2

Vom aduce mai nti la o

mai

expres ia

y 2
+ C x-2
- + 2C y - 1 = (C Y + C Y- 1 ) + (Cy-l + CY-2) Il
x-2
x-2
x-2
x-2
x-2
y
y 1
y
= C x-l
+ C x-l
- g Cx .

Ca rezulta t, sistem ul (C) ia forma


y
- 3' 5''''
C xy-l .. C X. cy+I
x
. .

{C

(y - 1)!(:! - y + 1)! ;

Y - 1 cy
x: x
c y . Cy+1 _
X

= 3:.'"0,

5.0,

y)!

(3)

{}

x!
x!
- 1
y!(x - y)!' (x - y -l)!(y + 1)! -

--:-:-- ,-,. .

3
5'

{5 Y = 3x - 3y + 3,
y+1 = x - y

38.

y_+-..--:1)_""'-_.
yt. (x - y)"!---

=1

{8Y = 6y + 3 + 3,
x = 2y + 1

{y
x

= 3,
= 7.

{(7,3)}.
se determ ine valorile lui x, astfel nct
(x(x + 1)!)/(2 x!) 2x + 9.

Solutie. Din
x(x+1 }!
2. x! 2x + 9

x E IN. Atunci
xx!(x +1)
2. x!
2x + 9

96

+x

4x + 18

(C)

2
{:} x - 3x - 18 O {:} (x + 3)(x - 6)
x E IN. Deci x E {O, 1,2,3, 4,5,6} .

x E

39.

se

{O. 1,2,3, 4,5, 6}.


valorile lui x care

x 3
x . e x-l

x- 3
ex-2

(*) are sens pentru x E IN

xEN
O -<====:> x - 6 ::; O {:} O ::; x ::; 6

l)(x - 2)

x - 3 = e2
= (x ex-l
x-l

1 . 2..'
x(x - l)(x - 2)

2
(*){:}
2
::; O {:} (x - 2)(x

- 2).
<
- 8(x

x 2: 3. Deoare ce

x 3
= elx-2 = x ex-2

2 ,

EN

30) ::; O {:} (x - 2)(x + 5)(x - 6) ::; 0 6

X -

{:} (x - 2)(x - 6) ::; O {:} 2 x 6 =}

= 3,
lXx=4

= .5:
x = 6.

x E {3, 4, 5, 6}.

40.

se rezolve sistem ul de

< 100 ,

ex-2 _ e x - l x+l
x+l
{

e4
x+5 -

(D)

o.

(x+1) ! _ (x+1) ! <100.


.
!3! (x-1) !2!(x-2)
..
(x + 5)! _ 143 (x + 5)! < O {:}
(D) {:}
{
96 (x + 3)!
4! . (x + 1)!
(X-1) X(X+ 1)

143 Px+5
96. Px + 3 <

-'---,-- -

(x +

x(x+1 )
1

::;

O
1 O,

+ 3)(x + 4)(:+ 5) _ 143(x + 4)(" + 5) < O <>


96

4!

2
3
{:} {X -3X -4X -600:: ; O, {:}
{:} {x(x+ 1)(x-4 )::; 600,
2
4x +20x -119 < O
(x+4) (x+5) ( 4(x+2 )(x+3 )-143) < O

97

X3 -3X 2 -4X-6 00 < o


x 3 -3x 2 -4x-6 00<0 ,
x=2,
- ,
<=>
{:} [{
{:}
ElN{XE
3
2
{2,3}
{x -3x -4X-6 00::;0 ,
,
x=3

x>2
X

8 - 12. - 8 - 600 ::; O,


{
x=2 ,
{:}
2.7
- 27 - 12 - 600 ::; O,
[
{ x=3

= 2,
x = 3.

=? [ x

x E {2,3}.
3.3.

propu se

1. O comisie este
din preedinte, adjunc tul sau i
cinci persoane. n cte modur i membrii comisiei pot distrib ui
ntre ei?

2. n cte modur i pot fi alese trei persoa ne dintr-u n grup de 20


de persoa ne pentru a efectua o lucrare ?

3. ntr-o
sunt 10 garoafe roii i 4 roze. n cte modur i pot
fi alese trei flori din

4.
poate fi descui at numai n cazul cnd a fost corect
format un
de trei cifre din cele cinci cifre fixate.
este
format la ghici, lund la ntmp lare 3 cifre. S-a dovedit numai
la
ultima ncercare
a fost descui at. Cte
au preced at
succesul?

5. Pe un raft sunt 30 de volume. n cte modur i pot fi aranja te


astfel nct volumele 1 i 2

nu fie

6. Patru
trebuie
n cte modur i pot fi reparti zate

pe raft?
opt
ntre

(fiecare cte

7. Cte numer e de patru cifre, format e cu cifrele O, 1,2,3, 4,5,


cifra 3,
a) cifrele n
nu se
b) cifrele se pot
repeta?

8. n
de pian
10 persoa ne, n
de declamatori 15 persoa ne, n
de canto 12 persoa ne, iar n
de
fotografie - 20 de persoa ne. n cte modur i poate fi
o

98

n care

fie 4 declamatori, 3 pianiti, 5

i un fotograf?

9.
mere i trei portocale trebuie puse n
mod ca n fiecare din ele fie cel
o
fructe n pungi fie acelai. n cte moduri poate fi
repartizare?

pungi n aa

de

10.
de nmatriculare al unei remorci este compus din
litere i patru cifre. Cte numere de nmatriculare diferite pot fi
formate utiliznd 30 de litere i 10 cifre?

11. Pe o
a unui triunghi sunt luate n puncte, pe latura a
doua sunt luate m puncte, iar pe latura a treia a acestui triunghi sunt
luate k puncte. n plus, nici unul din punctele considerate nu este vrf
al triunghiului. Cte triunghiuri
cu vrfuri n aceste puncte?
12. n jurul unei mese trebuie
domnioare n aa mod ca nu stea
nici doi cavaleri. n cte moduri poate fi

cinci cavaleri i cinci


nici
domnioare,
acest lucru?

13.
variante ale unei
de control la
treelevii n
buie distribuite la 12 elevi. n cte moduri pot fi
rnduri astfel nct elevii de

variante diferite, Iar cel


altul
aceeai
care stau unul
14.
obiecte diferite trebuie distribuite la trei persoane. n
cte moduri poate fi

distribuire,
uneia sau la
persoane poate nu le
nici un obiect?
15. Cte numere de ase cifre pot fi formate cu cifrele 1,2,3,4,5,6,
7, astfel nct cifrele
nu se repete, iar cifrele de la nceputul

i de la sfritullui fie pare?


16. Cte numere diferite de patru cifre pot fi formate folosind
cifrele 1,2,3,4,5,6,7,8,
n fiecare din ele
cifra unu o

iar celelalte cifre se pot ntlni de mai multe ori?

17. Pentru a acorda premii

au fost puse la
exemplare ale altei
mii pot fi acordate,

nu i se

la olimpiada de matetrei exemplare ale unei

i un exemplar al
a treia. Cte prela
au participat 20 de persoane i

concomitent? Aceeai
99

nu i Se
dar pot fi nmnate

exemplare ale uneia i aceleiai


sau trei
diferite?

18. Literele alfabet ului Morze sunt

Cte litere se pot desena,


nu mai mult de cinci simboluri?

din simboluri (puncte


vom cere ca fiecare

prietenul
nite excursioniti s-au divizat n
grupuri egale. Printre ei sunt numai patru persoane
care cunosc mprejurimile. n cte moduri se pot diviza
astfel nct n fiecare grup

persoane care cunosc


mprejurimile,
n total sunt 16 persoane?

19. Pentru a

n punctul A se
ia
cu fiecare din cei
de raditi
n punctul B.
Cte variante diferite de stabilire a acestor contacte pot fi?

20. Fiecare din cei 10 raditi

m+1.
+ C nm- 1 + 2Cnm = C n+2
'
m 1
m 1
m
m
+ - Cn-lO'
+ .
cm
C- l + . .. + Cn-lO -- Cn+l
n+
n
C; + + + ... + = n 2n -t;

+ 2C; + + ... + (n +
= (n + 1) 2

21. cm+l
n

22
23.

24.

25. CO _
n

26
.

27.
28.

_ ... + (-It.

Ck
n

_ n(n + 1) .

Ck+.5
n

+
n > k + 3);

(unde n,k E IN,


2n
2n - 1
30. n! + l!(n - 1)!

n+1'

3n -

n+1

= _1_.

n+1

+ CA + C; + ... + C;;:-l
+ 2C; +
+ ... +
= 3n ;
2 2 Cl
23 C 2
2n +1cn
2Co + __
n + __
n + ... +
n
n

29.

2n- 2
+ 2!(n - 2)!

100

1 -

n+1

2Ck+ 1
n

20
+ ... + n!

3n
n!;

n
. 1/2 = 2 ;
k

2:=

31.

k=O
m
k Cm C p'
33.
q
k=O

2:=
n

35.

m .
C p+q'

k -

n
n- 1 .
P)2
2:=(pC
32.
n = n . C 2n-l'
p=l
m
= (-ltC :_ 1 ;
34.
k=O

Cl: . C! = C: 2 n - m

k=m

(unde n,k,p, m,q E IN).

se rezolv e

36.

= 48;

37. C:+{

5.
41 A X'

40.

- 2A! =

42.

= xPx -

44.

+ 2Px- 1 = (30/7) . Px:

46. Px +3 :

. Px -

48. A;_I -

C; = 79;

50. C;+I :

= 4/5;

5)

x- 5 cx-l
-

- 4x 3 =

+ 20;

60. l1C;

= 24C;+1;

62.

. (x - n)!

x- I
x+l.. 2x+l
47 . C 2x
- 2/3',

51. 12C;

1);

58. A;+3

. P3 ) = 210;

49. 3C;+1 - 2A; = x;

x-4 - '"'/15 . A3
54 . C x+1
x+l'.
- I

= 90(x -

+ C;+4 = 162;

53. Px-t<3 : (A:ti . Px-n) = 240;


55.

: Ci = 6: 5;

57. 3C;+1 + P2

= 4A;;

+ Ci = l1C;+1;
= 99;
+
61.
1)!;63 . = C;;
4
65 . A 6x - 24xCx4 = llA x'.
59.

66 . A2x-2 + cx-2
x = 101',

67. - - - Fx
Px- I

68. 12C:: j = .55A;+I;

69.

70.

336',

IO
+ ... + C:- 8 + C:-9 + C:- = 1023;

= 720;

52 ..

1);

= 14x:

43. Px +2 :

2;

C:- 2 + C:-

56. C;+I .

+ 2CLI = 7(x -

= 24/23; 39.

38. A!: (A;+l -

45. C:- 1 +

i sistem ele de

71.

= 18A!_2;
101

(x - 1)3
;
Px+1

= Cfl;
-

= 109;

72. (n

+ 2)!:

= 132;

(n - k)1)

73.

y Cy+
74 . C x+l
x lCy. x l_6S
- . 2
. ,

+ yA;=D:

75. (A;_l

: A;_l : (C;_2

77 . C xy-l

cY
Cxy + 1 -.
X

k-l

81.

Ck-

2 _
n-2

n - 1

+k-

se rezolv e

(x - 1)1

83. (x _ 3)1

23
. .4,

87.

xA;=i . PX- y = lSPx- 1,

78 .

{ 9C;+1

80. {A

_ k - 1.
y - n - 1'

7A xy- 1,

Y x -

82.

i sistem ele de

84. (n

< 108(x - 4)1;

> CZ;

86.

88.

<
< C 20 ;

90.

< C;;

92. Cf8"2

93.

94. SC;

<

96.

>

> 3/2;
97 . cx-l
x -< cx--3.
x ,
95. C:+:

99. xc:=i -

(n + 2)1
+ l)(n + 2)

89. Cfi 2 > C 16 ;


91. C 13 < Cft2;

<

< 72;

85. x(x - 3)1

1 Y = n - l'

n - 1

= 21: 60: 10;

3y 1
A3y
2x _ 8A 2x- = O,
79.
{ 9C 3y - 8C 3y - 1 = O
2x
2x
,
xCn _ 2

= 90,
= 40;

= 10:2: 1;

76.

< 1000;

> Cf8;

2x - 8 > C 2x - 12 .
98 . C 2x
- 2x
,
::; 8(x - 2); 100. c:+i - C:+: ::; 100;
4
102. C X
-1

104.

102

3
S 4
CX
_ 1 - 4Ax-2
< O,.

A3
143
x+2 - - - < O;
PX+2
4Px- 1

107.

105.

>

x < cx+2
C13
13 ,

terrcenul al 5-lea din dezvoltarea binomului

(2xylx _ ijX)8.

108.

termenul de mijloc din dezvoltarea binomului

(2x
109.

+ y/2)8.

valoarea exponentului m din dezvoltarea binomului


(l+a)m,

coeficientul termenului al 5-lea este egal cu coeficientul termenului al 9-lea.

110.

termenul al 5-lea din dezvoltarea binomului


(Vx + l/x)n

nu depinde de x.

111. n dezvoltarea binomului

_ y'l-X)n

coeficientul termenului al treilea este egal cu 28.


mijloc din dezvoltarea binomului.

cea mai

112.

termenul de

valoare a exponentului m din dezvoltarea

binomului

raportul

(l+a)m,
a doi termeni vecini arbitrari este egal cu

7:15.

113.

termenul din dezvoltarea binomului

care

(yIx + 1/ijX)16

114.

termenul din

(ifii" +

binomului
a-l )15

care nu depinde de a.

115.

termenul din dezvoltarea binomului


((aifii")/6 + 1/
care nu
a,
suma
primilor trei termeni din
cu 79.
dezvoltare este

103

termenul din dezvoltarea binomului


(l/VaI +
a.

termenul liber din dezvoltarea binomului

116.
care nu

117.

+ 2/ {Ix )1989.

118.

suma

119.

termenul din dezvoltarea binomului


(l/W - Vb/{/(;3)n
6
b ,
raportul
binomiali ai termenilor al
al doilea este egal cu 187.

care
patrulea

120.

termenul al 3-lea din dezvoltarea binomului


(z2 + l/z {IZ)m,
binomiali este 2048.

termenul din dezvoltarea binomului

(xVx care nu
x.
nceputul
este egal cu 78.

l/Vx5)n

suma
termenului al doilea de la
i termenului al treilea de la sfritul

121. Raportul coeficientului termenului al treilea


tul termenului al 5-lea din dezvoltarea binomului

coeficien-

(x- 3 / 2 - {Ix)n
este egal cu 2/7.

x- S / 2

termenul din dezvoltarea binomului care

122.
x, y i z,
se tie termenii al 2-lea, al 3-lea i al
4-lea din dezvoltarea binomului
(x + yY
sunt egali cu 240, 720, 1080, respectiv.
123. Pentru ce valoare a exponentului n
2-lea, al 3-lea i al 4-lea din dezvoltarea binomului
(x + y)n

o progresie
124.

termenii din dezvoltarea binomului

care nu

0)24

104

termenilor al

125.

termen i

127.
care

dezvol tarea binom ului

(v'2 +

rangur ile a trei termen i consecutivi din dezvol tarea

126.
binomului

(a + b)23
o progresie

termen ul din dezvol tarea binom ului


(v'x + V"x- 3 )n
6 5 ,
termen ul al 9-lea are cel mai mare coeficient.
X .

128. Terme nul al 3-lea din dezvol tarea binom ului


(2x + 1/x 2 )m
x. Pentru ce valoare a lui x acest termen este egal cu ternu
menul al 2-lea din dezvol tarea binom ului
(1 + x 3?O?
129. Pentru care valori pozitive ale lui x cel mai mare termen din
dezvol tarea binom ului
(5+3x )lO
este termen ul al 4-lea?
130. n dezvol tarea binom ului

(v'x+

o progresie
pnmll trei termen i
acestu i binom .
tarea
dezvol
din
menii
valorile lui x pentru care
131.
i al 6-lea din dezvol tarea binom ului

ffx

ter-

termen ilor al 4-lea

lV32)m
ffx

se tie expone ntul m al binom ului este cu


cu 56,
este
dez20 mai mic dect coeficientul binom ial al termen ului al 3-lea din
voltare a acestui binom .
natura l cu
132. Stiind n este cel mai mare
b2 din deztermen ul care
logl/3 n + logn/3 n > O,
voltare a binomului (Va - ifb)n.

105

133. se determ ine x pentru care suma dintre termen ul al 3-lea


al 5-lea din dezvol tarea binom ului (V2x + V2 1 - x )n este
cu
135,

suma ultimil or trei


binomiali este 22.

134.
binomului

se determ ine x,

(a

termen ul al6-lea din dezvol tarea

+ b)n, unde a = V2Ig (1O-3

este 21, iar


respec tiv 1, al III-lea

135.

X
),

binom ului ai termen ilor de rang 2, 3 4 sunt


al V-lea termen ai unei progresii aritme tice.

termen i

de x n dezvol tarea binom ului

( J {fx2 + 2/ VX )

se scrie

b = 2(x-2 )Ig3,

1988

termen i.

136.
termen i din dezvol tarea binom ului ({13 + ij7 )36 sunt
termen i ntregi?
137. n dezvol tarea binomului

primii trei

o progresie

termen ii din dezvol tarea binomului care


expone nt natura l.

138.

x,

este egal cu 106.

se determ ine
puteril e lui y cu

termen ul al 3-lea din dezvol tarea binom ului

(x

+ X Igx )5

139. n dezvol tarea (1+x_ x 2 )25 se


termen ul la care exponen tullui x este de 3 ori mai mare dect suma tuturo r
d ezvol t
140. se determ ine rangul termen ului cel mai mare din dezvoltare a binomului (p + q)n
puteril e
ale lui p,
presup unnd p > O; q > O; p + q = 1. Pentru care
a) terme nd cel mai mare va fi primul?
b) termen ul cel mai mare va fi ultimu l?
c) dezvol tarea va
doi termen i consecutivi egali care sunt
mai mari dect

termen i ai

Capitolul

3. a) A = {S,7}; B = {-7,2}; C = {1/7}.

4. A = {2, 4, 6, 8,10,12,14,16, 18}; B = {2, 4, 6,8, 12}.


5. a) A = {10, 22, 24, ... }; b) 26,28 E A, 33

rt.

A (deoarece A

din numere naturale pare).


6. A = {x E .flV*lx = 1+3n, n = 1,3}; B = {x E .flV*lx =

= 3 2n -1, n = 1,3}; C = {y E lI\l*ly = n 2 , n = 1,S}; D = {z E


E .flV*lz

= n3 ,

= 1,S}.

7. n(A.) = SO; n(B) = 9; a)

b)

ad - bc

#- =>

ad - bc =

=>

C = {b/d};

Care p elemente.

8. Al = {-1}; A 2 = {1,2,3}; A3 = {-1,-2,-3}.


9. A = {O, 1,2,3,4, S, 6}; B = {4, S,6, 7,8}; C = {1,2,3,4,S,6, 7};

D={1,2,3,4,S,6}; G=(-00,4) U (7,+00); H=(-00,2)U(4,+00) etc.


10. a) BeA, B
11. A6

#-

= C lN *(B);

A etc.

A7

= A.!J. B.

12. a) A = {1,2,5}, B = E = Au B; b) A = {1,6,14}, B

= {1,S,9,13,14}, E = {1,2,S,6,9,13,14,18,20}; c) A = {1,2,3,4,8},

B = {1,3,S,9,10}, E = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; d) A = {1,2,4},


B = {2, 3, S}; e) A = {1, 2, 3,4}, B = {3,4}, C = {2, 4, .S};
f) A

{1,3,4}, B = {1,3}, C = {2, 3, 4}; g) 1)

B = E \ {1,2}; 2) A

{1,2,3,S}, B = {2,3,4}; 3) A
107

= {1, 2, 3},

{2,3,4},

B = E \ {4}; 4) A = E \ {5}, B = {2, 3, 5}; h) 1) A = E,


B = {1,2}, C = {2,3}; 2) A = {1,3}, B = {1,2}, C = {2,3};

i) A = {1,2,3,4}, B = {1,2,5};j) A = E, B = {2,4,5}, C = {3,5,6};

k) A = {1,2}, B = {1,2,4}; 1) E = {1,2, ... 10}, A = {7,8,9,10},

B = {2,3,4,8,9,10}; m) A = {a,d,f,h,i}, B = {b,c,d,e,j,g,i};


n) A = {1,4,6,8,9}, B = {2,3,4,5,6, 7,9}.
13. a) A = {6,10,20}, B = {-47,-8,13,22} etc.; b) AnB = 0

etc.; c) A = {0,2,3}, B = {-5,-1,1,5}etc.; d) A = {0,2}, B = {2,4}


etc.; e) A = {-1,0,1,2}, B = {0,2} etc.; f) A = {-4,-3,-2,-1},
B = 0 etc.; g) A = {-1,1,2,4,5,7}, B = {1,2,4,5,7} etc.;

h) A = {-33, -18, -13, -9, -8, -6, -5, -4, -2, -1, 0, 2, 3, 7,12, 27},
B = {O, 2, 3, 7, 12, 27} etc.; i) A = {2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18, 20},

{2,4,6,8,12}

etc.;

j)

A U B

[-7;7] U {10},

A \B = [-7;-4)U(-4;7], B\A = {10} etc.; k) AnB

1) An B

= {626} etc.;

v'2 -43v'2}
{ 4'

n) Au B =

14. a) A = {x E Qlx = (7n - 4)/(n + 3), n

C={2,6};

=0

etc.;

etc.
22, n E IN}, B=M,

b) n(D)=2497.

15. A = {1,2,3,4,8}; B = {1,3,5,9,1O}.


16. A = {1,6,14}; B = {1,5,9,13,14}; E = {1,2,5,6,9,13,14,

18,20}.
17. a) A=[5,+(0), B=(l,+oo), A

B; b) A=B=[-9;-4]U

U[4;9]; c) A = [-2;0.5(1 + vis)), B = [0.5;0.5(1 + vis)), B


d) A = (-00,-1), B = A; e) A = B = (3/2,+00); f) A

=B

A;
= 0;

g) A = [3; V37/2], B = (-V37/2; -3] U [3; V37/2).


18.

a) m E {-2,2}, m E (-00,-2) U (2,+00), m E (-2;2);

b) m E {-5/2, 5/2}, m E (-5/2,5/2), m E (-00, -5/2) U (5/2, +(0);


c) m E {-2V3,2V3}, m E (-00,-2V3) U (2V3,+00); d) m E
E 0, m E IR, m E 0; e) m

-2/3, m

i-

-2/3, m E 0;

f) m E {-12,12}, m E (-00,-12) U (12,+00), m E (-12;12);


g)

1-

V33

6'

1+

V33}

6'
108

(1-

V33 ' 1 + 6V33) '

m E ( - 00,
mE(

1-v'33) (1+v'33
). h)
{3- 2v'3 3+2v'3}
6
U
6 ' +00,
mE
3'
3
'

3 - 2v'3 3 + 2v'3)
(
3 - 2v'3) (3 + 2v'3
)
3'
3
' m E - 00,
3
U
3
' +00 .

= 47; b) neA) = 82; c) neA) = 4; d) neA) = 16;


n(A) = 4; f) neA) = 2.
20. a) An B n C = {60t - 17lt E JN*}; b) An B n C = {200}.
21. a) AnB = {37, 79}; b) AnB = {37, 79}; c) AnB = {6k+1Ik E
19. a) neA)

e)

E Z, k E [O; 166]}.
a) {(2, 2), (2,3), (3,2), (3,3)}; b) {(3,3)}; c) {(1,3)};
d) {(2,4), (3,4), (2,.5), (3,5)}; e) {(1,4),(2,4),(3,4),(4,4)}; f) {(1,2),
24.

(1,;3), (1,4),(4,4)}; g) {(1,4)} etc.

= [3;4] etc.; b) A = B etc.;


c) A = [2;3], B = [-3;-2] etc.; d) A = (-2;-1) U (2,+00), B =
= (-00, -1) U (3,+00) etc.; e) A = {O, -lI}, B = {-4/5,0,6/5} etc.;
f) A = (-oo,-I)U (0;4), B = (-1;3) etc.; g) A = 0, B = 0 etc.;
h) A = {7,35/3}; B = {-219/8, 7} etc.; i) A = {7/4} = B etc.;
j) A = (-oo,-l)U (0,+00), B = (-00,-2/5)U [4,+(0) etc.; k) A =
= (-00,1] U [3/2,+00), B = 1R etc.; 1) A = [0,1/3], B = [-1; 1] etc.;
m) A = (-2;3), B = (-00,-2) U (3,+00) etc.; n) A = (-00,2] U
U[4, +(0), B = (-00,2) etc.
26. a) A

(-00,-2) U [3;4), B

Capitolul

II

1) Ca = {(2,5),(2,7)}; 2) Ca = {(4,1),(4,3),(6,1),(6,3),
(8, 1),(8,3)}; 3) C a ={(8, 1),(8,3),(8,5),(8, 7)}; 4) C a ={(2, 1), (2,3)};
2.

5) C a ={(2, 1),(2,3),(2,5),(2,7),(4,1),(6,1),(8, 1)}; 6) C a ={(8, 7)};

7)C a = {(4,1),(4,3),(6,1),(6,3),(8,1),(8,3)};8) Ca = {(2,1),(2,3),

(2,5),(4,1),(4,3),(4,5),(6,1),(6,3),(6,5),(8,1),(8,3),(8,5),(8,7)}.
{(1,8),(2,7),(4,5)}; 2) Ca = {(1,1),(2,3),(3,5),
(4, 7)}; 3) Ca = {(3, 1)}; 4) Ca = {(4, 1)}; 5) Ca = {(1, 1), (1, 3), (1, 5),
3. 1) Ca

(1,7),(1,8),(2,8),(3,3),(4,8)}; 6) Ca
109

{(1,7),(2,3)}; 7) Ca

= {(1,5) ,(1,8), (2,1),( 2, 7),(3,3 ),(4,5) ,(4,8)} ; 8) G a = {(1, 1),(2,1 ),


(3,1),( 3,3),(4 ,1),(4, 3)}.

+ y = 6; 2) y = x + 1;
= 2; 6) cmmdc (x, y) =

4. 1) x

5) min(x, y)
8) x = y2.

5. 1)

= Pa

= IN,

ti

= Pa =

=IN,

IN,

IN,

10)

= Pa = IN,

= {3, 4, 5, ... },

etc.

Pa

tranzi

8) oa

IN,

= Pa = IN,

12) oa

= pa

9) oa=IN , Pa={3 ,4,5, ... },


10) oa = IN, Pa = {O, 2, 4, ... },

11) oa

7), 8)

= Pa = {1, 2, 3, 5, 6,10,1 5, 30},

4) refle-

2) oa = Pa = IN,
3) oa =
4) oa = {1,4,9 , ... ,n 2, ... },

5) Oa

= IN, Pa

etc. 6) oa

7) oa

9)

6. 1) oa

Pa

6)

3)

5)

2)

3) x < y; 4) max(x ,y) > 4;


2; 7) x este par sau y = 6;

= {a,e/a }, a E JR, a =F ela; 2) a = ve, avem = {ve}.


= {x E JRlx = a + 2k7r sau x = 7r - a + 2m7r, k, m E Z}.
a) da; b) = {a, 2 - a}, = {1}, 8 = {8}.
1),2) oa = Pa = IN, a o a = a, a o a-l = a-Ioa = IN2;

9. 1)
10.

11.
12.

3) oa

pa = JR, a-l = a, a o a = a-Io a = a o a-l = JR2;


4) oa = Pa = JR, a o a = {(x, y) E JR214x 9y}, a o a-l = a-Ioa
=
= JR2; 5) oa =

Pa =

E JR2Isi n(sinx ):S y}, aoa- l


E JR21x, y E [ - 1; 7r/2]}.

a o a =
a-Io a

15. ip(R) = [-1; 1]; ip((O; 7r)) = (O; 1]; ip-l([ -l; O]) =

-1)7r,2k7r]; {( -l)ni

+ n7rln E Z}; {7r /2 + 2k7rlk E Z};

{(x,y) E
{(x,y) E

U[(2k kEZ

0.

16. E; {b, d}; {b, e, d}; {a, b, e}; {3, 5,7,4, 6}; {6,9}; {2,8}.
18. {1,4,9 ,16,25 ,36,49 ,64,81 ,100}; {1,2,3 }.

110

23. 1)

5)

9)

2) nu este

6) nu este

10) nu este

este

14)

3)

7)

11)

15)

4) nu este bijec

8) nu este

12)

13) nu

= 4x - 9, v(x) = 7x 5 +4, f(x) = (vou)( x); 2) u(x) =


2
= x 2 + 3x, v(x) = x 2/ 3 + x 1/ 3 -7, f(x) = (vo u)(x); 3) u(x) = x - 3,
v(x) = l/vx, f(x) = (v o u)(x) etc.
=
30. 1) (f o g)(x) = x + 1 = (g o f)(x); 4; 4; 2) (f o g)(x)
= (x-3)2 +8, (gof)( x) = x 2+5; 8; 14; 3) (fog)( x) = f(x) = g(x);4 3;
2
2
3; 4) (f o g)(x) = x + 2x, (g o f)(x) = x ; 12; 9; 5) (f o g)( x) = 2x
6
2
4
-4x 2+3, (gof)( x) = 2x +4x ; 129; 360; 6) (fog)( x) = x = (gof)( x);
29.1) u(x)

2
3
4
4
- 3;
729; 729; 7) (f o g)(x) = 4x , (go f)(x) = -2x - 8x -12x - 8x
2
2
etc.
4; -1; 8) (f o g)(x) = 3x -18x + 29, (g o f)(x) = 3x -1; 50; 2
2.25;
31. 1) 9; 2) 3; 3) 8; 4) 4; 5) 12; 6) 16; 7) -9; 8) -7; 9)
2
2
9;
10) 0,75; 11) 6+4V2 ; 12) 27+18 V2; 13) 9c ; 14) 3c-3; 15) 9c -18c+
16) 9c 2 - 18c + 9.
32. 1) da; 2) nu; 3) da: 4) da; 5) da; 6) nu; 7) nu; 8) nu.
=
33. 1) f-1(4) = 3; 2) f-1(6) = 0.5; 3) f-1(b) = a; 4) f-1(2)
= a + 1; 5) f-1(p)
34. 1) f-1(X)

4)

7)

= m + n.
1
2 1
= (x-2) 2 ;
2) f-1(X) = --; 3) f-1(x)
= --;

2
x
x-1

x2
4VX
-;
=
f-1(x)
6)
;
f-1(x) = -; 5) f-1(X) = 1- VX
x2 - 1
VX
3 +..;x
x2 +1
2
f-1(X) = - 12; 8) f-1(x) = (x + 2)2 - 2; 9) f-1(X) = 1 - ..;x;
X
-x
4(y'X + 2?
_
-1
1

10)f

(x)-1 -(VX + 2 )2'

36. 1) (f o g)( x)

2)

={

(f o g)(x)

X, x > 2, (g o f)( x)
4 - x, x < 2,

x> 1,
2 - x, x < l.

= {x,

(4x - 2)2 - 1, x S O,
(3x 2 - 2)2 - 1, x E (O; J2/3],
{
-5(3x - 2)2 - 1, x > fi73;
111

3(x2 -1)-2 ,
4(x 2 -1) - 2,

(g o f)(x) =
{

< -1,
-1:::; x:::; O,

4( -5x - 1) - 2, x> O.

Capit ol ul

III

1. 42. 2. 1140. 3. 364. 4. 124. 5. 30! - 2 . 29! 6. 2520.


7. 204. 8. 2027025. 9. 105. 10. 30 2 . 10 4 . 11. n
m . k.
12. 2(P5)2 = 2 (120? 13. 2(P6)2 = 2 (720)2. 14.
= 37 15.
15. A Ag = 120. 16. 4.7 3 = 1372. 18.
P 6;
. Cio . Cio.
19. 62. 20. 0.5Cl Cf2 = 2772. 36. 4. 37. 5. 38. 5.
39. 5.
40. 3. 41. 14. 42. 7. 43. 5. 44. 7. 45. 10. 46. 7.
47. 4.
48. 11. 49. 5. 50. 7. 51. 8. 52. 4. 53. 10. 54. 10. 55. 8.
56. 9.
57. 3. 58. 3. 59. 13. 60. 10. 61. 9. 62. 9. 63. 8. 64. 8.
65. 9.
66. 10. 67. 1; 3. 68. 0. 69. 3. 70. 9; 10. 71. 19. 72. 10. 73.
(5,3).
74. (8,3). 75. (7,3). 76. (7,3). 77. (34,14). 78.
(15,7).
2
k(k-1
)(2kn))
79. (8,3). 80. (10,4). 81.
(
)2
. 82. 0.
( Ck'
n
n n-1
83. {3,4,5 ,6,7,8 ,9}. 84. {1,2,3 ,4,5,6 }. 85. {4,5,6 ,7,8,9 ,10,11
}.
86. {x> 11lx E IN}. 87. {7:::; x < 11lx E IN}. 88. {1 :::; x :::;
10lx E
E IN}. 89. {9 < x < 18, x E IN}. 90. {5,6,7 }. 91. {0,1,2 ,3,4,5
}.
92. {11,12 ,13,14 ,15,16 ,17,18 }. 93. {6,7,8 ,9}. 94. {x >
141x E
E IN}. 95. {x 21x E IN}. 96. {x 121x E IN}. 97. {5,
6, ... }.
98. {10}. 99. {3,4, ... ,13}. 100. {2,3,4 , ... ,9}. 101. {n
81n E
E IN}. 102. {5,6,7 ,8,9,1 0}. 103. {1,2,3 ,}. 104. {2:::; x:::;
361x E
E IN}. 105. 0. 106. 0. 107. 1120x 7 . {IX. 108. 70x 4y4.
109.

.
2
+ 15 , cea mal.
12. 110.
240. 111. 70(1 - x 2 ).
112. m = 22k _
(

valoare k = 6, atunci m = 21. 113. Cf6 x 3 . 114. T = Cf5.


6
115. T 5 = Cf2 . 6- 7 . 116. T g =
117. T 1378 =
. 2 1377 .
118.
T 3 = 55z 50 / 3.
119.
C5gb6a-12.
120.
Ct2 = T 4.
121. 84x-,5/2. 122. (2,3,5 ). 123. 7. 124. T
1H1 = 36Cig. 125. 26.
126. {Tg , T IO , T ll } i {T14 , T 15 , T 16 }. 127. T = Cf8 . x 6.5 = 153x 6 5
. .
2

112

5/8 < x < 20/21. 130. {To, T 4 , Ts}. 131. 1.


28ab2 . 133. {-1, 2}. 134. {0,2}. 135. T1421

128.

2.

129.

132.

T7

137. n = 8, avem T1 = y4,CUgg 21420. 136.
2
35
10.
o, = -Y'
8 ' n = 4 , avem T1 = Y . 138.
Pentru capitol ele 1 i II au fost indica te doar

relativ mai compli cat (la


"volum inoase " i cele care se
mai

Bibl iogra fie


1. Goian 1., Grigor R., Marin V. Bacalau reat
publica Moldov a. -
"Amato " S.R.L., 1996.

1993 - 1995. Re-

2. Goian 1., Grigor R., Marin V. Bacalau reat

1996. Republi ca

Moldova .

3.

Evrica, 1997.

C., M

clasele IX - X. -

problem e de

Editura

pentru

1978.

4. Militaru C. "Algebr a",

5.

i problem e pentru liceu i admiter e n faEditura "Alux" S.R.L, 1992.

cuItate. -

C.,

C., Popa S.

X-a. - Bucure ti: Editura

6.

1.,

1. Teste de
Albatro s, 1981.

"Algebr a", manual pentru clasa


1994.

pentru treapta I-a

7. Sader O. Culeger e de problem e de

de maturit ate i de admiter e n institut e

1963.

9.

Editura

limba

C.I. Culeger e de problem e de


de 1. Cibotar u. -

a II-a de liceu.

propuse Ia examen ele scrise


-
Editura

8. Stamat e 1., Stoian 1. Culeger e de problem e de

pentru licee. - Bu-

1971.

I Traduce re din

Lumina , 1968.

10. llumr:uH A.r., IIuHclw A.H. CnpaBOQHOe noco6H e TIO


MeTOJlaM peIlIeHHH
3aJlaQ TIO MaTeMaTHKe JlJIH cpeJlHeH IlIKOJIbl. - M.: HaYKa,
1983.

11. JIHnuH G.E. BapaHo Ba H.B., BOp'lyzo Ba 3.r. C60PHHK 3aJlaQ


TIO 3,'IeMeHTapHoH aJIre6p e - M.: IIpocBeilleHHe, 1973.

CUPRINS

Capitolul 1.
1.1.
1.2.
1.3.

Capitolul II.
2.1.
2.2.
2.3.

cu

i
rezolvate
propuse

6
12

25

33

i
rezolvate
propuse

Capitolul III. Elemente de


3.1.
Aranjamente.
3.2. Probleme rezolvate
propuse
3.3.

33
46

67
79
Binomul lui Newton 79
83
98

107

Bibliografie

114

CARTIER ENCICLOPEDIC
enciclopedic ilustrat
Horia Zava -
Eminescu

ALEEA CLASICILOR
Mihai Eminescu - Poezii
George
- Poezii
Octavian Goga - Poezii
Ion Minulescu - Poezii
Ion
- Scrieri
Eugen Lungu -
de pe vremea lui Eminescu
Alexandru Macedonski - Poezii

CELEBRE
Emil Grleanu - Din lumea celor cari nu
Plutarh - Oameni
ai Greciei
Plutarh - Oameni
ai Romei

POESISjCARTIER CLASIC
Esenin - Opera
Traducere de George Lesnea
2 volume)
Eminescu - Opera

4 volume)
Macedonski - Versuri,
- Versuri, Pillat - Versuri
3 volume)
Urmuz - Pagini bizare, Fundoianu - Versuri, Voronca - Versuri
3

volume)
Toprceanu - Versuri, Minulescu - Versuri

- Spiritul critic n cultura

2 volume)
Adela
2 volume)

PRIMA MEA
H.Ch.Andersen - Cele mai frumoase
Vasile Alecsandri - Serile la
Ion
-
cu doi bani
Ion
- Povestea lui Harap-Alb
Alexandru Donici - Grierul furnica
Mihai Eminescu -
din

Seria CARTIER ISTORIC


Constantin Stere: Singur mpotriva tuturor
Constantin Stere: Victoria unui nfrnt
Ion
- Istoria romnilor. Epoca
Eric Hobsbawm - O istorie a secolului Xx. Era extremelor
Octavian
- Republica Moldova: capital geopolitic
Dinu
- O istorie a Basarabiei (1812 - 1940)
Andrei
- Sabatul sau Noaptea
politicii

Seria ROTONDA
Paul Goma - Altina.

Alexandru
- Eseu asupra poeziei moderne
- Poezia de
poezie. Ultimul deceniu
Em.
Ghenadie Postolache - Sezonul
Doru Ciocanu -
auafed
Constantin Cheianu - Totul despre mine!
Irina Nechit - Godot eliberatorul
ideologie
Vladimir Bulat -
Cristina Crstea - Ceva care

de mine
Ghenadie Postolache - Rondul
Seria CARTIER
An Anthology of American Literature and Culture.
Editor: Hamilton Beck (2 volume)
English Home-Reading
(jar universities, high and secondary schools)

pentru clasa a X-a


English. Manual de
Le ';:- 'n<;ais. Exercices et tests de grammaire. Bacalaureat
Limba
Teste la limba literatura

alolingve.

Bacalaureat


Val. I.
Bacalaureat
Muzica. Manual pentru clasa I
Muzica.
pentru clasa I
Limba
Culegere de texte pentru clasa I

pentru clasele a III-a, a IV-a, a V-a


L' arc-en-ciel. Manual de
Lumina gndului. Manual de

pentru clasa a XI-a a


alolingve

Manual de

pentru clasa a III-a a


alolingve

Manual de

pentru clasa a IV-a a


alolingve
Ghidul
pentru clasele a III-a a IV-a,
Limba

Vasile Marin (coordonator) -

Limba
Manual pentru clasa a III-a
Material didactic pentru clasa a VIII-a a
alolingve
Literatura
Eugenia Gondiu - Atestarea cadrelor didactice
Nicolae Bucun (coordonator) - Tehnologii
Ghid metodologic
N AFARA
Thrainn Eggertsson - Economia
Coranul
Republica Moldova 1n imagini (album)
George Meniuc sau Intoarcerea n Itaca
Alexandru Burlacu - Proza

modelelor (anii '20-'30)

rJ CARTIER
edXo)iorO

9 789975 790406