Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Evenimentul aleator este:


a) Rezultat al experimentului, care se produce totdeauna.
b) Rezultat al experimentului, care niciodata nu se produce.
c) Rezultat al experimentului, care uneori se produce si alteori nu. (curs. Pag.5)
2. Implicatia evenimentelor A B inseamna:
a) Evenimentul A se realizeaza ori de cate ori se realizeaza B.
b) Evenimentul B se realizeaza ori de cate ori se realizeaza A. (curs. Pag.11)
c) Evenimentul A nu se realizeaza ori de cate ori se realizeaza B.

3. Evenimentul sigur este:


a) Evenimentul care are loc intotdeauna la efectuarea experimentului. (curs. Pag.11)
b) Evenimentul care are loc aproape intotdeauna la efectuarea experimentului.
c) Nu exista eveniment sigur.

4. Formula probabilitatii totale (apriori) este:


a) P(B) = P(A1) PA1P(B) + P(A2)PA2(B) + . . . + P(Ar)PAr(B)
b) P(B) = P(A1) PA1P(B) - P(A2)PA2(B) - . . . - P(Ar)PAr(B)
c) P(B) =P(Ar)PAr(A) + . . . + P(A2)PA2(B) + PA1P(B)P(A1)

(curs. Pag.73)

5. Variabila aleatoare continue este:


a) X variabila aleatoare care poate lua orice valoare pe un interval [a, b] finit.
b) X variabila aleatoare care poate lua orice valoare pe un interval (a, b) finit sau infinit.
(curs. Pag.50)
c) X variabila aleatoare care poate lua o valoare pe un interval (a, b) finit sau infinit.
6.Regula celor 3 spune ca:
a) daca o variabila aleatoare este normala, atunci peste 99,7% dintre valorile sale se afla
in intervalul (3, 3). (curs.Pag.61)
b) daca o variabila aleatoare este normala, atunci peste 89,7% dintre valorile sale se afla
in intervalul (3, 3).
c) daca o variabila aleatoare este normala, atunci peste 89,7% dintre valorile sale se afla
in intervalul (3, ).

7. Ce are ca scop statistica matematica?


a) are ca scop studiul unor indivizi dintr-o poptultie urmarind caracteristici masurabile.
b) are ca scop studiul unor populatii cu numar mare de indivizi urmarind anumite
caracteristici masurabile. (curs.Pag.73)
c) are ca scop studiul unor probabilitati din populatii cu numar mare de indivizi.
8. Daca E = {e1, . . . , en} este spatiul de selectie al unui experiment, si
cele n rezultate sunt incompatibile, egal probabile, atunci probabilitatea unui eveniment A este:
a) P(A) este egal cu numarul cazurilor favorabile supra numarul cazurilor
posibile. (curs. Pag.9)
b) P(A) este egal cu numarul cazurilor nefavorabile supra numarul cazurilor
totale.
c) P(A) este egal cu numarul cazurilor favorabile inmultite cu numarul
cazurilor totale.
9. Evenimente dependente sunt:
a) probabilitatea unui eveniment depinde de faptul ca celalalt s-a produs sau nu.
(curs.Pag.15)
b) probabilitatea unui eveniment depinde de faptul ca celalalt s-a produs.
c) probabilitatea unui eveniment nu depinde de faptul ca celalalt s-a produs.
10. O functie de repartitie este:
a) Nu exista functie de repartitie.
a) Fie X o variabila aleatoare. O functie F : R R, definita prin F(x) = p({X > x})
a) Fie X o variabila aleatoare. O functie F : R R, definita prin F(x) = p({X < x})
(curs.Pag.45)