Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

37
FONDURI PISCICOLE
A. Fondul de pescuit Ialomita administrat de catre Directia Silvica Dambovita.
Acest fond este delimitat pe cursul de apa cuprins intre izvoarele Ialomitei pana
la barajul Scropoasa, inclusiv afluentii principali ai acestuia: Vardales, Serghe si
Dichiu.Lungimea totala este de 12 km, din care lungimea ocupata cu pesti,
repectiv cu pastrav indigen, este de 4,8 km. Zona de protectie piscicola este in
amonte baraj acumulare Bolboci, de la obarsia Ialomitei pana la traversarea
drumului auto in punctul de intersectie al acestuia cu drumul de acces spre
Postul de Jandarmerie Montana , respectiv in dreptul bornei silvice V/132, pe
afluentii Ialomitei de la obarsie pana la barajul de acumulare Bolboci:
Doamnele, Sugari, Serghe, Laptici, Coteanu,Vardales precum si in aval de
barajul de acumulare Bolboci pana in dreptul culmii Dobresti, respectiv in
dreptul bornei silvice V/358.
B. Fondul de pescuit Bolboci administrat de catre Directia Silvica Targoviste pe
suprafata lacului artificial de acumulare Bolboci acesta fiind integral in
perimetrul Parcului Natural Bucegi. Lacul se afla la o altitudine de 1600 m. si
are o suprafata medie a luciului de apa de 81,0 ha. Speciile care populeaza acest
fond piscicol sunt pastravul curcubeu si indigen.
C. Fondul de pescuit Scropoasa administrat de catre Directia Silvica Targoviste
pe suprafata lacului artificial de acumulare Scropoasa acesta fiind integral in
perimetrul Parcului Natural Bucegi. Lacul se afla la o altitudine de 1400 m. si
are o suprafata medie a luciului de apa de 30,6 ha. Speciile care populeaza acest
fond piscicol sunt pastravul curcubeu si indigen.
D. Fondul Bratei administrat de catre Directia Silvica Targoviste cu o lungime
totala de 32 km din care 30 km in Parcul Natural Bucegi . Acest fond este
delimitat pe cursul de apa cuprins intre izvoarele paraului Bratei pana la uzina
Galma, la 2 km aval de limita Parcului Natural Bucegi . De la kilometrul 0,5
pana la kilometrul 24 paraul Bratei este populat cu pastrav indigen.
E. Fondul Prahova Superioara administrat de catre Directia Silvica Ploiesti pe
cursul superior al raului Prahova pe o lungime totala de 23 km din care 1,5 km
in Parcul Natural Bucegi. Acest fond este delimitat pe cursul raului Prahovei in
zona cuprinsa dintre confluenta cu paraul Rasnoavei pana la confluenta cu
paraul Valea Fetii. In perimetrul Parcului Natural Bucegi isi are cursul unul
dintre pricipalii afluenti ai Prahovei in acest fond piscicol si anume paraul Valea
Cerbului si acesta doar pe 1,5 km. Valea Cerbului in perimetrul parcului este
delimitata intre izvoare si confluenta acesteia cu paraul Seaca Baiului, in
dreptul cabanei Gura Diham. Intreg fondul este populat cu pastrav indigen.
F. Fondul Prahova Inferioara arendat in administratie A.V.P.S. Campina a carui
lungime totala este de 49 km din care 7,5 km in Parcul Natural Bucegi Acest

fond este delimitat pe cursul inferior al raului Prahova in zona cuprinsa dintre
confluienta cu paraul Valea Fetii pana la confluienta cu paraul Valea Doftanei.
In perimetrul Parcului Natural Bucegi isi au cursul unii dintre pricipalii afluenti
ai Prahovei in acest fond piscicol si anume:
a) -paraul Valea Alba pe 1,5 km pe tronsonul delimitat intre izvoare pana in
dreptul bornei silvice II/22, respectiv pana in dreptul statiei telescaun
Kalinderu
b) -paraul Valea Pelesului pe 1,5 km pe tronsonul delimitat intre izvoare
pana in dreptul bornei silvice V/55, respectiv pana in dreptul podului
aflat pe D.A.F. Vulparie - Valea Babei ce trece peste acest curs de apa;
c) -paraul Valea Izvorului-Vanturis pe 4,5 km care in perimetrul parcului
este delimitat intre cascada Vanturis si confluenta cu paraul Valea Neagra,
in dreptul cantonului silvic Valea Negra.
Intreg fondul este populat cu pastrav indigen si curcubeu.