Sunteți pe pagina 1din 5

Cine sunt eu?

Manford H. Kuhn i Thomas S. McPartland (1958) au imaginat un test pentru studiul


identitii sociale denumit Testul celor 20 de afirmaii (TwentyStatements Test , adaptat
i experimentati n ara noastr de M. Zlate, 1989),

icare const

ntr-o sarcin

foarte simpl

:
a)
Sarcina de lucru
Se cere fiec
rui subiect s

spund

cu 20 de propozi

ii la ntrebarea
Cine e

ti tu ?
(
Who Are You
? - de unde

i denumirea testului: WAY). Deregul

, timpul pentru completarea testului este fix (de exemplu, 10-15 minute),iar instruc

iunile oferite subiectului sunt urm

toarele
Pe aceast

pagin

vei g

si dou

zeci de spa

ii goale (linii) numerotate.Completeaz

, te rog, aceste spa

ii cu dou

zeci de r

spunsuri diferite lantrebatea simpl

Cine sunt eu?


Rspunde ca i cum ai sta de vorb

cu tinensu

i nu te referi la altceva. Scrie r

spunsurile n ordinea n care

i vin nminte. Nu te preocupa de logica sau importan

a lor. Trebuie s

completezir

spunsurile destul de repede pentru c

timpul este limitat


b)
Interpretarea probei Cine sunt eu?
R

spunsurile ob

inute se analizeaz

urm

rind criterii diferite: num

rulr

spunsurilor date (n medie sunt ob

inute 17 r

spunsuri), ordinea, diversitatear

spunsurilor etc. n prelucrarea datelor se face distinc

ie ntre mai multe tipuride r

spunsuri :

spunsuri
consensuale
formulate n termeni de categorizare social

care desemneaz

rolul, statusul, apartenen

a la un grup: de exemplu,elev, b

iat, ploie

tean etc.,

spunsuri
subconsensuale
sunt r

spunsuri subiective, carecomport

o interpretare: de exemplu, fericit, tulburat, plictisit.S-a constatat c

subiec

ii dau mai nti r

spunsuri consensuale

i dup

epuizarea lor formuleaz

spunsuri subconsensuale. Cele mai frecvente suntr

spunsurile referitoare la vrst

i la sex.ntr-un studiu care a cuprins un num

r de 156 de studen

ic

rora li s-aaplicat testul Cine sunt eu ?, cu instruc

iunea de a r

spunde de cincisprezeceori la rnd la aceast

ntrebare, C. Gordon (1968) a constatat c

n 82% dincazuri se indic

vrsta

i n 72% apartenen

a la grup (masculin/feminin).Autorul men

ionat stabile

te un num

r de cinci categorii de r

spunsuri careacoper

conntinuumul de la polul social la polul personal. Astfel, se distingr

spunsuri referitoare la: 1) caracteristici atribuite prin na

tere (sex,na

ionalitate, religie); 2) caracteristici dobndite (educa

ie, profesie,apartenen

politic

); 3) identific

rile abstracte (sistem de valori, convingeriideologice); 4) interese

i activit

i (interese culturale, activit

i artistice); 5)caracteristicile personalit

ii (valori morale, competen

e) (
Self- Conceptions:Configurations of Content, n The Self in Social Interaction
, C. Gordon

i K.Gergen, eds., New York, Wiley, 1968,


apud
Chelcea, 2003).

S-ar putea să vă placă și