Sunteți pe pagina 1din 41

LEGE nr.

215 din 23 aprilie 2001


administraiei publice locale
(republicat i actualizat)
(actualizat pn la data de 24 aprilie 2014)
EMITENT: PARLAMENTUL
----------------

CAP. I
Dispoziii generale
SECIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i
organizarea i funcionarea administraiei publice locale.
(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) activiti de administraie social-comunitar - aciunile prin care se concretizeaz relaia
autoritilor administraiei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza unitii
administrativ-teritoriale;
b) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de
parteneriat ntre municipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i orae, mpreun cu
localitile urbane i rurale aflate n zona de influen;
c) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitate
juridic, de drept privat, nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritoriale
pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori
furnizarea n comun a unor servicii publice;
d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General al
Municipiului Bucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor;
e) autoriti executive - primarii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti i
preedintele consiliului judeean;
f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor;
g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau
judeean - denumirea generic ce include:
1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale autoritilor
deliberative, denumite n continuare instituii i servicii publice de interes local sau judeean;
2. societi comerciale i regii autonome nfiinate sau reorganizate prin hotrri ale
autoritilor deliberative, denumite n continuare societi comerciale i regii autonome de
interes local sau judeean;
3. asociaii de dezvoltare intercomunitar;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii sociale n
condiiile prevzute de lege;
5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate public, n condiiile legii;
6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;
h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureti

sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac prin lege;
i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii, unele orae
pot fi declarate municipii;
j) zon metropolitan - asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz de
parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I ori municipiile reedin de
jude i unitile administrativ-teritoriale aflate n zona imediat.
--------Litera j) a alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 264 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011.
ART. 2
(1) Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i funcioneaz
n temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrrii serviciilor publice,
eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n
soluionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat
naional, unitar i indivizibil al Romniei.
ART. 3
(1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor
administraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul
colectivitilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n condiiile legii.
(2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile judeene i
preedinii acestora, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal,
direct, secret i liber exprimat.
-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din 13
martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
(3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitii de a recurge la consultarea
locuitorilor prin referendum sau prin orice alt form de participare direct a cetenilor la
treburile publice, n condiiile legii.
(4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativteritorial.
ART. 4
(1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n
limitele prevzute de lege.
(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competenele i atribuiile, precum
i gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiului sau
judeului, dup caz.
ART. 5
(1) Autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile legii, competene
exclusive, competene partajate i competene delegate.
(2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, n
limitele legii, s aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod
expres n competena altor autoriti publice.
ART. 6
(1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i
municipii i autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile
autonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor
ntregului jude.

(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de o


parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de
subordonare.
ART. 7
Descentralizarea competenelor ctre autoritile administraiei publice locale se face cu
respectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a descentralizrii.*)
---*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.
ART. 8
(1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptarea oricrei
decizii, structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale, n toate problemele
care le privesc n mod direct, potrivit legii.
(2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:
a) Asociaia Comunelor din Romnia;
b) Asociaia Oraelor din Romnia;
c) Asociaia Municipiilor din Romnia;
d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia;
e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
ART. 9
(1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i judeele au
dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice locale le
stabilesc, le administreaz i le utilizeaz pentru ndeplinirea competenelor i atribuiilor ce le
revin, n condiiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale trebuie s
fie corelate cu competenele i cu atribuiile prevzute de lege.
ART. 10
Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun de resursele
financiare, precum i de bunurile proprietate public sau privat ale comunelor, oraelor,
municipiilor i judeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale.
ART. 11
(1) Dou sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele
competenelor autoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze, n
condiiile legii, formnd asociaii de dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic, de
drept privat i de utilitate public. Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt de utilitate
public, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
246/2005.
(2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n scopul
realizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizrii
n comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane i aglomerrile urbane constituite cu
acordul expres al consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale componente au ca
scop dezvoltarea infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritile
deliberative i executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritoriale componente i
pstreaz autonomia local, n condiiile legii.
(3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor autoritilor
lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze i cu uniti administrativteritoriale din strintate, n condiiile legii, prin hotrri ale consiliilor locale sau consiliilor
judeene, dup caz.

(4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile administrativ-teritoriale


au dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii.
ART. 12
(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se finaneaz prin contribuii din bugetele
locale ale unitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, n condiiile
legii.
(2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin programe naionale
de dezvoltare. Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt prevzute
distinct n cadrul bugetului Ministerului Internelor i Reformei Administrative*), n condiiile
legii privind finanele publice locale.
(3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare, finanate din
bugetul local al judeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.
-----------*) NOTA :
Prin ORDONANA DE URGEN nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea i funcionarea Ministerului
Internelor i Reformei Administrative.
ART. 13
(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt conduse de un consiliu de administraie
compus din reprezentani ai unitilor administrativ-teritoriale componente, desemnai de
consiliul local sau de consiliul judeean, la propunerea primarului, respectiv a preedintelui
consiliului judeean, precum i la propunerea consilierilor locali sau judeeni, dup caz.
(2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul majoritii
membrilor si.
(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate nfiina un aparat
tehnic, finanat din resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitar.
(4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului tehnic
sunt stabilite prin actul de nfiinare i statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar,
aprobate prin hotrrile consiliilor locale, respectiv judeene asociate.
ART. 14
Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv prin
alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare zonal sau
regional, n baza hotrrilor adoptate de consiliile locale ori judeene, dup caz, n condiiile
legii.
ART. 15
(1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier pot ncheia ntre ele
nelegeri de cooperare transfrontalier cu structuri similare din statele vecine, n condiiile
legii.
(2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene,
transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele de nelegeri de
cooperare pe care acestea intenioneaz s le ncheie cu unitile administrativ-teritoriale din
alte ri, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau judeene, dup
caz.
(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontalier pot fi create i pe teritoriul Romniei
organisme care s aib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme nu
au, n sensul prezentei legi, competene administrativ-teritoriale.
(4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare
transfrontalier au dreptul s participe n alte state la organismele create prin respectivele
nelegeri, n limita competenelor ce le revin, potrivit legii.

(5) Autoritile administraiei publice locale din Romnia pot ncheia acorduri de
nfrire/cooperare cu autoritile administraiei publice locale din Republica Moldova pentru
realizarea i finanarea unor obiective de investiii ale unitilor administrativ-teritoriale din
Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret i educaionale, stagii de
pregtire profesional i a altor aciuni care contribuie la dezvoltarea relaiilor de prietenie.
--------Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de art. 21 din ORDONANA DE URGEN nr. 18 din
16 aprilie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014.
ART. 16
(1) Iniiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu uniti
administrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie internaional a
unitilor administrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului Afacerilor Externe i
Ministerului Internelor i Reformei Administrative*).
(2) Proiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrativ-teritoriale
intenioneaz s le ncheie cu uniti administrativ-teritoriale din alte ri vor fi transmise spre
avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preedinii consiliilor
judeene, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau consiliile
judeene, dup caz.
(3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la primirea
solicitrii. n caz contrar se va considera c nu sunt obiecii i proiectul respectiv poate fi
supus spre aprobare consiliului local sau judeean interesat.
(4) Responsabilitatea privind nelegerile de cooperare ncheiate de unitile administrativteritoriale revine n exclusivitate acestora.
-----------*) NOTA :
Prin ORDONANA DE URGEN nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea i funcionarea Ministerului
Internelor i Reformei Administrative.
ART. 17
Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii cu capital sau cu bunuri,
n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la nfiinarea, funcionarea
i dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes
local sau judeean, n condiiile legii.
ART. 18
Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritilor administraiei
publice locale se exercit n limitele i n condiiile prevzute de lege.
ART. 19
n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd minoritilor naionale au o
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, autoritile administraiei publice locale,
instituiile publice aflate n subordinea acestora, precum i serviciile publice deconcentrate
asigur folosirea, n raporturile cu acetia, i a limbii materne, n conformitate cu prevederile
Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelor internaionale la care Romnia este parte.
ART. 20
(1) Comunele, oraele, municipiile i judeele sunt uniti administrativ-teritoriale n care se
exercit autonomia local i n care se organizeaz i funcioneaz autoriti ale administraiei
publice locale.
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii.

(4) n municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale cror delimitare i


organizare se fac potrivit legii.
(5) Autoritile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autoriti exercit atribuiile prevzute la art.
81 i, respectiv, la art. 83, care se aplic n mod corespunztor.
ART. 21
(1) Unitile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate
juridic deplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare
ale codului de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unitile teritoriale de trezorerie,
precum i la unitile bancare. Unitile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i
obligaiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparin domeniului
public i privat n care acestea sunt parte, precum i din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, n condiiile legii.
(2) n justiie, unitile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar sau
de preedintele consiliului judeean.
(2^1) Pentru aprarea intereselor unitilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv
preedintele consiliului judeean, st n judecat ca reprezentant legal i nu n nume personal.
--------Alin. (2^1) al art. 21 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 74 din 17 mai 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 22 mai 2012.
(3) Primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, poate mputernici o persoan cu
studii superioare juridice de lung durat din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului judeean, sau un avocat care s reprezinte interesele unitii
administrativ-teritoriale, precum i ale autoritilor administraiei publice locale respective, n
justiie.
(4) Unitatea administrativ-teritorial are dreptul s beneficieze de acoperirea cheltuielilor
de judecat stabilite n baza hotrrii instanei de judecat, inclusiv n situaia n care
reprezentarea n justiie este asigurat de un consilier juridic din aparatul de specialitate al
primarului, respectiv al consiliului judeean.
(5) Despgubirile primite de unitile administrativ-teritoriale n urma hotrrilor
pronunate de instanele de judecat se constituie n venituri la bugetele locale. Despgubirile
pe care trebuie s le plteasc unitatea administrativ-teritorial n urma hotrrilor pronunate
de instana de judecat i rmase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
ART. 22
Delimitarea teritorial a comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor se stabilete prin
lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege i
numai dup consultarea prealabil a cetenilor din unitile administrativ-teritoriale
respective prin referendum, care se organizeaz potrivit legii.
SECIUNEA a 2-a
Autoritile administraiei publice locale
ART. 23
(1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune,
orae i municipii sunt consiliile locale, comunale, oreneti i municipale, ca autoriti
deliberative, i primarii, ca autoriti executive. Consiliile locale i primarii se aleg n
condiiile prevzute de legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
(2) Consiliile locale i primarii funcioneaz ca autoriti ale administraiei publice locale i
rezolv treburile publice din comune, orae i municipii, n condiiile legii.

ART. 24
n fiecare jude se constituie un consiliu judeean, ca autoritate a administraiei publice
locale, pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n
vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean. Consiliul judeean este ales n
condiiile legii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
ART. 25
Aleii locali sunt primarul, consilierii locali, preedintele consiliului judeean i consilierii
judeeni. n asigurarea liberului exerciiu al mandatului lor, acetia ndeplinesc o funcie de
autoritate public, beneficiind de dispoziiile legii penale cu privire la persoanele care
ndeplinesc o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat.
-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din 13 martie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
ART. 26
(1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al preedintelui consiliului judeean
i al consilierului judeean este de 4 ani. Mandatul se exercit n condiiile legii.
(2) Consiliul local sau consiliul judeean, primarul, precum i preedintele consiliului
judeean ales n cursul unui mandat, ca urmare a dizolvrii consiliului local sau judeean,
respectiv a vacanei postului de primar sau de preedinte al consiliului judeean, ncheie
mandatul precedentei autoriti a administraiei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul sau preedintele consiliului
judeean, alei n urma organizrii unor noi uniti administrativ-teritoriale sau n urma
dizolvrii unor consilii, respectiv vacantrii unor posturi de primari sau de preedini ai
consiliilor judeene, i exercit mandatul numai pn la organizarea urmtoarelor alegeri
locale generale.
-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din 13 martie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
ART. 27
n scopul asigurrii autonomiei locale, autoritile administraiei publice locale au dreptul
s instituie i s perceap impozite i taxe locale, s elaboreze i s aprobe bugetele locale ale
comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n condiiile legii.
CAP. II
Consiliile locale
SECIUNEA 1
Constituirea consiliului local
ART. 28
Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alei prin vot universal, egal, direct,
secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de legea pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
ART. 29
(1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin al prefectului, n
funcie de numrul locuitorilor comunei, oraului sau municipiului, raportat de Institutul

Naional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a
anului care preced alegerile, dup cum urmeaz:

Numrul locuitorilor comunei


Numrul
sau ai oraului
consilierilor

pn la 1.500
9

ntre 1.501 i 3.000


11

ntre 3.001 i 5.000


13

ntre 5.001 i 10.000


15

ntre 10.001 i 20.000


17

ntre 20.001 i 50.000


19

ntre 50.001 i 100.000


21

ntre 100.001 i 200.000


23

ntre 200.001 i 400.000


27

peste 400.000
31

-----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN
nr. 20 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
(2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus din 55 de consilieri locali.
-----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN
nr. 20 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
(3) Numrul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se
stabilete n funcie de numrul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).
ART. 30
(1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 20 de zile de la data desfurrii
alegerilor, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (1^1) din Legea nr.
334/2006 privind finanarea partidelor politice i a campaniilor electorale, cu modificrile i
completrile ulterioare. Convocarea consilierilor declarai alei pentru edina de constituire
se face de ctre prefect. La edina de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul
su, precum i primarul, chiar dac procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost
finalizat.
----------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
66 din 28 mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
(2) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din numrul
consilierilor alei. n cazul n care nu se poate asigura aceast majoritate, edina se va
organiza, n aceleai condiii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac nici la a doua
convocare reuniunea nu este legal constituit, se va proceda la o nou convocare de ctre
prefect, peste alte 3 zile, n aceleai condiii.
(3) n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la aceast ultim convocare, din

cauza absenei, fr motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin,
locurile consilierilor alei care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocri anterioare, dac
acetia nu pot fi nlocuii de supleanii nscrii pe listele de candidai respective, organiznduse alegeri pentru completare, n termen de 30 de zile, n condiiile Legii privind alegerea
autoritilor administraiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declar vacante locurile consilierilor care au lipsit
nemotivat poate fi atacat de cei n cauz la instana de contencios administrativ, n termen de
5 zile de la comunicare. Hotrrea instanei este definitiv i irevocabil.
(5) Absena consilierilor de la edina de constituire este considerat motivat dac se face
dovada c aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a fcut
imposibil prezena acestora, a unei deplasri n strintate n interes de serviciu sau a unor
evenimente de for major.
-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20 din
27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
ART. 31
(1) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de cel mai n vrst consilier, asistat de 2
consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor,
pe ntreaga durat a mandatului, o comisie de validare alctuit din 3-5 consilieri.
(3) Comisia de validare examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier i propune
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai n cazul n
care se constat nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului s-a fcut
prin fraud electoral, constatat n condiiile Legii privind alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, n ordine alfabetic, cu votul deschis al
majoritii consilierilor prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus validrii sau
invalidrii nu particip la vot.
-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20 din
27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
ART. 31^1
(1) Hotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat de cei interesai la
instana de contencios administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau, n cazul celor
abseni de la edin, de la comunicare.
(2) Instana de contencios administrativ se pronun n cel mult 30 de zile. n acest caz,
procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv i
irevocabil.
-----------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20 din
27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
ART. 32
(1) Consilierii locali ale cror mandate au fost validate depun n faa consiliului local
urmtorul jurmnt n limba romn: "Jur s respect Constituia i legile rii i s fac, cu
bun-credin, tot ceea ce st n puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
(oraului, municipiului, judeului)... Aa s-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Consilierii locali care refuz s depun jurmntul sunt considerai demisionai de drept.
(3) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.
ART. 33
n cazul n care consilierul local declarat ales renun la mandat nainte de validare sau
refuz s depun jurmntul, se supune validrii mandatul primului supleant nscris pe lista
partidului politic, a alianei politice sau a alianei electorale respective, dac pn la validarea
mandatului partidele i alianele politice confirm n scris apartenena la partid. n cazul n
care locurile rmase vacante nu pot fi completate cu supleani, conform legii, iar numrul de
consilieri locali se reduce sub jumtate plus unu, se vor organiza alegeri pariale pentru
completare, n termen de 90 de zile.
ART. 34
(1) Dup validare, n edina de constituire a consiliului local, consilierii locali depun
jurmntul prevzut la art. 32.
(2) Consiliul local se declar legal constituit, dac majoritatea consilierilor locali validai au
depus jurmntul. Constituirea consiliului local se constat prin hotrre, adoptat cu votul
majoritii consilierilor locali validai.
ART. 35
(1) Dup declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii si, prin
hotrre adoptat cu votul deschis al majoritii consilierilor locali n funcie, un preedinte de
edin, pe o perioad de cel mult 3 luni, care va conduce edinele consiliului i va semna
hotrrile adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales n condiiile alin. (1) poate fi schimbat din funcie, la iniiativa a
cel puin unei treimi din numrul consilierilor locali, prin votul majoritii consilierilor locali
n funcie.
SECIUNEA a 2-a
Atribuiile consiliului local
ART. 36
(1) Consiliul local are iniiativ i hotrte, n condiiile legii, n toate problemele de
interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti ale
administraiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii:
a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor comerciale i regiilor
autonome de interes local;
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau
municipiului;
c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau
municipiului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de
organizare i funcionare a consiliului local;
b) aprob, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiinarea, organizarea i statul de
funcii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de
interes local, precum i reorganizarea i statul de funcii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercit, n numele unitii administrativ-teritoriale, toate drepturile i obligaiile
corespunztoare participaiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome, n

condiiile legii.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprob, la propunerea primarului, bugetul local, virrile de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;
b) aprob, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum
i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare, n numele unitii
administrativ-teritoriale, n condiiile legii;
c) stabilete i aprob impozitele i taxele locale, n condiiile legii;
d) aprob, la propunerea primarului, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de
investiii de interes local, n condiiile legii;
e) aprob strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a unitii
administrativ-teritoriale;
f) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i conformrii cu
prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei
mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate
public a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i a serviciilor publice de
interes local, n condiiile legii;
b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a
comunei, oraului sau municipiului, dup caz, n condiiile legii;
c) avizeaz sau aprob, n condiiile legii, documentaiile de amenajare a teritoriului i
urbanism ale localitilor;
d) atribuie sau schimb, n condiiile legii, denumiri de strzi, de piee i de obiective de
interes public local.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur,
a parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. dezvoltarea urban;
12. evidena persoanelor;
13. podurile i drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate public: alimentare cu ap, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termic, iluminat public i transport public local, dup caz;
15. serviciile de urgen de tip salvamont, salvamar i de prim ajutor;
16. activitile de administraie social-comunitar;
17. locuinele sociale i celelalte uniti locative aflate n proprietatea unitii administrativteritoriale sau n administrarea sa;
18. punerea n valoare, n interesul comunitii locale, a resurselor naturale de pe raza

unitii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotrte acordarea unor sporuri i altor faciliti, potrivit legii, personalului sanitar i
didactic;
c) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informri i rapoarte de la primar, viceprimar i de la efii organismelor
prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local;
e) aprob construirea locuinelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale i
a utilitilor locative aflate n proprietatea sau n administrarea sa;
f) poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii organismelor
prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local.
(7) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau
strine, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte
de interes public local;
b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea comunei, oraului sau municipiului cu uniti
administrativ-teritoriale din alte ri;
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativteritoriale din ar sau din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i
internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor
interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romne sau strine cu merite deosebite
titlul de cetean de onoare al comunei, oraului sau municipiului, n baza unui regulament
propriu. Prin acest regulament se stabilesc i condiiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege.
ART. 37
Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societi
comerciale, regii autonome de interes local, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte
organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotrre a consiliului local, n
condiiile legii, respectndu-se configuraia politic de la ultimele alegeri locale.
SECIUNEA a 3-a
Funcionarea consiliului local
ART. 38
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organic, n caz de rzboi sau catastrof.
(2) Consiliul local i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca
legal constituit a consiliului nou-ales.
ART. 39
(1) Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea primarului sau a
cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului unitii
administrativ-teritoriale, cu cel puin 5 zile nainte edinelor ordinare sau cu cel puin 3 zile
nainte de edinele extraordinare. Odat cu notificarea convocrii, sunt puse la dispoziie
consilierilor locali materialele nscrise pe ordinea de zi.
(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
comunei, oraului sau municipiului sau n alte situaii stabilite de regulamentul de organizare
i funcionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de ndat.

(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a
acesteia.
(6) Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau
ai oraului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7) n comunele sau oraele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i
n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.
(8) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.
ART. 40
(1) edinele consiliului local se desfoar legal n prezena majoritii consilierilor locali
n funcie.
(2) Prezena consilierilor locali la edin este obligatorie. Cazurile n care absena este
motivat se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local.
Consilierul local care absenteaz nemotivat de dou ori consecutiv este sancionat, n
condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului local.
ART. 41
edinele consiliului local sunt conduse de un preedinte de edin, ales n condiiile
prevzute la art. 35.
ART. 42
(1) edinele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba romn.
n consiliile locale n care consilierii locali aparinnd unei minoriti naionale reprezint
cel puin o cincime din numrul total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba matern.
n aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romn. n toate
cazurile, documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n limba romn.
(3) Dezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat votul
fiecare consilier local se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de preedintele de
edin i de secretarul unitii administrativ-teritoriale.
(4) Preedintele de edin, mpreun cu secretarul unitii administrativ-teritoriale i
asum, prin semntur, responsabilitatea veridicitii celor consemnate.
(5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edinei
anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edinei, s conteste coninutul
procesului-verbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar.
(6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se depun ntr-un dosar
special al edinei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de edin
i de secretar, dup aprobarea procesului-verbal.
(7) n termen de 3 zile de la terminarea edinei, secretarul unitii administrativ-teritoriale
afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii administrativteritoriale o copie a procesului-verbal al edinei.
ART. 43
(1) Ordinea de zi a edinelor se aprob de consiliul local, la propunerea celui care, n
condiiile art. 39, a cerut ntrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face
numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amnate pn la edina urmtoare, i numai cu
votul majoritii consilierilor locali prezeni. Scoaterea unui proiect de hotrre de pe
proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniiatorului sau dac acesta nu ndeplinete
condiiile prevzute la art. 44.
(2) n cazul neaprobrii ordinii de zi, n condiiile prevzute la alin. (1), nu se acord
indemnizaia cuvenit consilierilor locali pentru edina respectiv.
ART. 44
(1) Proiectele de hotrri nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului local nu pot fi

dezbtute dac nu sunt nsoite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, care este elaborat n termen de 30 de zile de la nregistrarea
proiectului, precum i de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepia cazurilor
prevzute la art. 39 alin. (2) i (4).
(2) Dac rapoartele prevzute la alin. (1) nu sunt ntocmite n termen de 30 de zile de la
nregistrarea proiectului, acestea se consider implicit favorabile.
ART. 45
(1) n exercitarea atribuiilor ce i revin consiliul local adopt hotrri, cu votul majoritii
membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului cere o alt majoritate.
(2) Se adopt cu votul majoritii consilierilor locali n funcie urmtoarele hotrri ale
consiliului local:
a) hotrrile privind bugetul local;
b) hotrrile privind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii;
c) hotrrile prin care se stabilesc impozite i taxe locale;
d) hotrrile privind participarea la programe de dezvoltare judeean, regional, zonal sau
de cooperare transfrontalier;
e) hotrrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor i amenajarea
teritoriului;
f) hotrrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane juridice
romne sau strine.
(3) Hotrrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al
consilierilor locali n funcie.
(4) Dac bugetul local nu poate fi adoptat dup dou edine consecutive, care vor avea loc
la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfura pe baza bugetului anului precedent
pn la adoptarea noului buget, dar nu mai trziu de 45 de zile de la data publicrii legii
bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(5) Consiliul local stabilete ca unele hotrri s fie luate prin vot secret. Hotrrile cu
caracter individual cu privire la persoane vor fi luate ntotdeauna prin vot secret, cu excepiile
prevzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului local.
(6) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de
ceteni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii
administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
ART. 46
(1) Nu poate lua parte la deliberare i la adoptarea hotrrilor consilierul local care, fie
personal, fie prin so, soie, afini sau rude pn la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial n problema supus dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotrrile adoptate de consiliul local cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) sunt nule de
drept. Nulitatea se constat de ctre instana de contencios administrativ. Aciunea poate fi
introdus de orice persoan interesat.
ART. 47
Hotrrile consiliului local se semneaz de preedintele de edin, ales n condiiile
prevzute la art. 35, i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. n cazul n care
preedintele de edin lipsete sau refuz s semneze, hotrrea consiliului local se semneaz
de 3-5 consilieri locali.
ART. 48
(1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotrrea n cazul n care
consider c aceasta este ilegal. n acest caz, va depune n scris i va expune consiliului local
opinia sa motivat, care va fi consemnat n procesul-verbal al edinei.

(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile consiliului local


primarului i prefectului de ndat, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii.
(3) Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se face n scris de
ctre secretar i va fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop.
ART. 49
(1) Hotrrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor
la cunotin public, iar cele individuale, de la data comunicrii.
(2) Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face n termen de 5
zile de la data comunicrii oficiale ctre prefect.
ART. 50
n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au
o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor hotrrile cu caracter normativ se aduc la
cunotin public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, iar cele
cu caracter individual se comunic, la cerere, i n limba matern.
ART. 51
(1) n exercitarea mandatului, consilierii locali sunt n serviciul colectivitii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului i al aparatului de specialitate, s
pun la dispoziie consilierilor locali, la cererea acestora, n termen de cel mult 10 zile
lucrtoare, informaiile necesare n vederea ndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligai ca, n ndeplinirea mandatului, s organizeze periodic
ntlniri cu cetenii i s acorde audiene.
(4) Fiecare consilier local, precum i viceprimarul sunt obligai s prezinte un raport anual
de activitate, care va fi fcut public prin grija secretarului.
(5) Pentru participarea la edinele consiliului local i ale comisiilor de specialitate,
consilierul local primete o indemnizaie stabilit n condiiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaz n
ndeplinirea mandatului lor, n condiiile legii.
(7) Consiliul local poate hotr diminuarea cuantumului indemnizaiei prevzute la alin. (5)
i a cotei n care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), n concordan cu
posibilitile de finanare.
ART. 52
La lucrrile consiliului local pot asista i lua cuvntul, fr drept de vot, prefectul,
preedintele consiliului judeean sau reprezentanii acestora, deputaii i senatorii, minitrii i
ceilali membri ai Guvernului, secretarii i subsecretarii de stat, efii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativteritoriale, n problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum i
persoanele interesate, invitate de primar.
ART. 53
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alei n consiliile locale sunt reprezentai la
edinele de consiliu de un delegat stesc.
(2) Delegatul stesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare
steasc, convocat cu cel puin 15 zile nainte de primar. Alegerea delegatului stesc se
desfoar n prezena primarului sau a viceprimarului i a minimum 2 consilieri desemnai
prin hotrrea consiliului local. Alegerea delegatului stesc se face cu majoritatea voturilor
celor prezeni la aceast adunare. La adunarea steasc pot participa toi cetenii cu drept de
vot i domiciliul n satul respectiv.
------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 375 din 26 noiembrie
2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 3 decembrie 2009.

(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaii steti vor fi invitai n
mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4) Delegatului stesc i sunt aplicabile, n mod corespunztor, prevederile art. 51 alin. (5)
i (6).
ART. 54
(1) Dup constituire consiliul local i organizeaz comisii de specialitate, pe principalele
domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate i aleg cte un preedinte i un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizeaz i avizeaz proiectele de hotrre din domeniul lor
de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucreaz n plen i iau hotrri cu votul majoritii membrilor
lor.
(6) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin
regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, respectndu-se configuraia
politic rezultat n urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau la iniiativa primarului, dup
caz, comisii speciale de analiz i verificare, pe perioad determinat. Componena comisiei
speciale de analiz i verificare, obiectivele i perioada de desfurare a activitilor acesteia
se stabilesc prin hotrre a consiliului local. Membrii comisiei acioneaz n limitele stabilite
prin hotrre.
SECIUNEA a 4-a
Dizolvarea consiliului local
ART. 55
(1) Consiliul local se dizolv de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolv
de drept:
a) n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de dou luni consecutiv, dei a fost convocat
conform prevederilor legale;
------------Litera a) a alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 59 din 31
martie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010.
b) n cazul n care nu a adoptat n 3 edine ordinare consecutive nicio hotrre;
c) n situaia n care numrul consilierilor locali se reduce sub jumtate plus unu i nu se
poate completa prin supleani.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice
alt persoan interesat poate s sesizeze instana de contencios administrativ cu privire la
cazurile prevzute la alin. (1). Instana analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire la
dizolvarea consiliului local. Hotrrea instanei este definitiv i se comunic prefectului.
------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 59 din 31 martie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat n condiiile legii.
Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel
puin 25% din numrul cetenilor cu drept de vot nscrii pe listele electorale ale unitii
administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din

bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, n condiiile legii, de ctre o comisie numit prin
ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al prefectului, cte un reprezentant al
primarului, al consiliului local i al consiliului judeean i un judector de la judectoria n a
crei jurisdicie se afl unitatea administrativ-teritorial n cauz. Secretarul comisiei este
asigurat de instituia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din
numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local nceteaz nainte de
termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al
voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la
propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la
rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea
consiliului local sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului.
(8) Pn la constituirea noului consiliu local, primarul sau, n absena acestuia, secretarul
unitii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraului sau
municipiului, potrivit competenelor i atribuiilor ce i revin, potrivit legii.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau din iniiativa primarului, dup
caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcionari publici i ali specialiti, pe
perioad determinat. Componena comisiilor mixte, obiectivele i perioada de desfurare a
activitii acestora se stabilesc prin hotrri ale consiliilor locale. edinele comisiilor mixte
sunt publice.
SECIUNEA a 5-a
Suspendarea mandatului de consilier local
ART. 56
(1) Mandatul de consilier local se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost
arestat preventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre instana de
judecat prefectului care, prin ordin, n termen de maximum 48 de ore de la comunicare,
constat suspendarea mandatului.
-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(2) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1). Ordinul de
suspendare se comunic consilierului local, n termen de maximum 48 de ore de la emiterea
ordinului.
-------------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(3) n cazul n care consilierul local al crui mandat a fost suspendat a fost gsit nevinovat,
acesta are dreptul la despgubiri, n condiiile legii.
CAP. III
Primarul i viceprimarul
ART. 57
(1) Comunele, oraele i municipiile au cte un primar i un viceprimar, iar municipiile

reedin de jude au un primar i 2 viceprimari, alei n condiiile legii.


(2) Viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al acestuia, care i
poate delega atribuiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritii consilierilor locali n funcie, din rndul
membrilor acestuia.*)
---*) Sintagma "membrilor acestuia" se refer la consilierii locali, membri ai consiliului local.
(4) Schimbarea din funcie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotrre
adoptat cu votul majoritii consilierilor n funcie, la propunerea primarului sau a unei treimi
din numrul consilierilor locali n funcie.
(5) Pe durata mandatului, primarul i viceprimarul primesc o indemnizaie lunar, ca unic
form de remunerare a activitii corespunztoare funciei de primar, respectiv de viceprimar,
i care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin
n raport cu venitul salarial. Primarul i viceprimarul nu beneficiaz de sporul de vechime n
munc i nici de alte sporuri prevzute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitrii mandatului, viceprimarul i pstreaz statutul de consilier local,
fr a beneficia de indemnizaia aferent acestui statut.
ART. 58
(1) Validarea alegerii primarului se face n termen de 20 de zile de la data desfurrii
alegerilor, n camera de consiliu a judectoriei n a crei raz teritorial se afl comuna sau
oraul, de ctre un judector desemnat de preedintele judectoriei, dup ndeplinirea
prevederilor art. 38 alin. (1) i (1^1) din Legea nr. 334/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
-----------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
66 din 28 mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
(2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronuna n cazurile prevzute la art. 31 alin.
(4).
-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 20 din
27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.
ART. 59
(1) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii primarului se aduce la cunotin prefectului
i se prezint n edina de constituire a consiliului local sau, dup caz, ntr-o edin
extraordinar, de ctre un judector desemnat de preedintele judectoriei.
(2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili
data alegerilor. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la data invalidrii
sau, dup caz, de la data rmnerii definitive i irevocabile a hotrrii judectoreti, n
condiiile legii.
ART. 60
(1) Primarul depune n faa consiliului local jurmntul prevzut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuz s depun jurmntul este considerat demisionat de drept.
ART. 61
(1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate public.
(2) Primarul asigur respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, a
prevederilor Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui

Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului local; dispune


msurile necesare i acord sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter
normativ ale minitrilor, ale celorlali conductori ai autoritilor administraiei publice
centrale, ale prefectului, precum i a hotrrilor consiliului judeean, n condiiile legii.
(3) Pentru punerea n aplicare a activitilor date n competena sa prin actele normative
prevzute la alin. (2), primarul beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care l conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcionale, n
condiiile legii. Compartimentele funcionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici
i personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
ART. 62
(1) Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial n relaiile cu alte autoriti
publice, cu persoanele fizice sau juridice romne ori strine, precum i n justiie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o earf n culorile drapelului naional al Romniei.
(3) Earfa va fi purtat, n mod obligatoriu, la solemniti, recepii, ceremonii publice i la
celebrarea cstoriilor.
(4) Modelul earfei se stabilete prin hotrre a Guvernului.
ART. 63
(1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:
a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.
(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civil i de
autoritate tutelar i asigur funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind
organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului i a recensmntului. Primarul
ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic,
social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;
b) prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;
c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unitii
administrativ-teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le
supune spre aprobare consiliului local;
c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de
titluri de valoare n numele unitii administrativ-teritoriale;
d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului
secundar.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i
de utilitate public de interes local;
b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen;
c) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din
domeniile prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);

d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidenei statistice, inspeciei i controlului


efecturii serviciilor publice de interes local prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum i a
bunurilor din patrimoniul public i privat al unitii administrativ-teritoriale;
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de
serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate, precum i pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de
interes local;
f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii
consiliului local i acioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege i alte acte
normative;
h) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile
angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i
gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.
(7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza
concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la
propunerea primarului, n condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia primarului, avnd
anexat contractul de management.
ART. 64
(1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofier de stare civil, a sarcinilor ce
i revin din actele normative privitoare la recensmnt, la organizarea i desfurarea
alegerilor, la luarea msurilor de protecie civil, precum i a altor atribuii stabilite prin lege,
primarul acioneaz i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a fost ales.
(2) n aceast calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii, sprijinul
conductorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, dac
sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65
Primarul poate delega atribuiile ce i sunt conferite de lege i alte acte normative
viceprimarului, secretarului unitii administrativ-teritoriale, conductorilor compartimentelor
funcionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum i conductorilor instituiilor
i serviciilor publice de interes local, n funcie de competenele ce le revin n domeniile
respective.
-------Art. 65 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 20 din 13 martie 2014,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014.
ART. 66
(1) Primarii comunelor pot angaja, n limita numrului maxim de posturi aprobate, un
consilier personal. Primarii oraelor, municipiilor i ai municipiilor reedin de jude pot
nfiina, n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment
distinct format din:
a) maximum dou persoane, la orae i municipii;
b) maximum 4 persoane, la municipii reedin de jude.
-------------Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 1 al art. X din ORDONANA DE URGEN
nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie

2009.
(2) Personalul prevzut la alin. (1) este numit i eliberat din funcie de ctre primar.
(3) Personalul prevzut la alin. (1) i desfoar activitatea n baza unui contract individual
de munc pe durat determinat, ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuiile personalului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a primarului.
ART. 67
(1) Primarul general al municipiului Bucureti, asimilat demnitarului, poate nfiina, n
limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment
distinct, care cuprinde urmtoarele funcii de execuie de specialitate: director de cabinet,
asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal i curier personal.
-------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANA DE URGEN
nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009.
(1^1) Numrul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului Bucureti
este de 13.
-------------Alin. (1^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 3 al art. X din ORDONANA DE URGEN
nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009.
(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului
Bucureti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonana Guvernului nr. 3/2006
privind creterile salariale ce se vor acorda n anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de
baz pentru personalul contractual din sectorul bugetar i personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz n
sectorul bugetar i a indemnizaiilor pentru persoane care ocup funcii de demnitate public,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 323/2006.
ART. 68
(1) n exercitarea atribuiilor sale primarul emite dispoziii cu caracter normativ sau
individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dup
ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.
(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
ART. 69
(1) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit pn la depunerea jurmntului de ctre
primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi,
calamitate natural, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
(2) Mandatul primarului nceteaz de drept n condiiile legii statutului aleilor locali,
precum i n urmtoarele situaii:
a) dac acesta se afl n imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli grave,
certificate, care nu permite desfurarea activitii n bune condiii timp de 6 luni pe parcursul
unui an calendaristic;
b) dac acesta nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.
(3) n cazurile prevzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de ncetarea mandatului
primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instana de contencios administrativ n
termen de 10 zile de la comunicare.

(5) Instana de contencios administrativ este obligat s se pronune n termen de 30 de zile.


n acest caz, procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este
definitiv i irevocabil.
(6) Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de Guvern, la
propunerea prefectului. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la
expirarea termenului prevzut la alin. (4) sau de la data pronunrii hotrrii instanei, n
condiiile alin. (5).
ART. 70
(1) Mandatul primarului nceteaz ca urmare a rezultatului unui referendum local avnd ca
obiect demiterea acestuia, organizat n condiiile legii, conform procedurii prevzute la art. 55
alin. (3)-(7).
(2) Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz ca urmare a
cererii adresate n acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraului sau municipiului, ca
urmare a nesocotirii de ctre acesta a intereselor generale ale colectivitii locale sau a
neexercitrii atribuiilor ce i revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercit ca
reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele i prenumele, data i
locul naterii, seria i numrul buletinului sau ale crii de identitate i semntura olograf ale
cetenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie s fie solicitat, n scris, de cel puin 25% dintre
locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie s fie realizat n fiecare dintre localitile
componente ale comunei, oraului sau municipiului.
ART. 71
(1) Mandatul primarului se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost arestat
preventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre instana de judecat
prefectului care, prin ordin, n termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constat
suspendarea mandatului.
-------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(2) Ordinul de suspendare se comunic, n termen de maximum 48 de ore de la emitere,
primarului.
-------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012.
(3) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1).
(4) Dac primarul suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul, n
condiiile legii, la plata drepturilor salariale corespunztoare perioadei n care a fost
suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplic i viceprimarului.
ART. 72
(1) n caz de vacan a funciei de primar, precum i n caz de suspendare din funcie a
acestuia, atribuiile ce i sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de
viceprimar sau, dup caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul
secret al majoritii consilierilor locali n funcie.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotrre, din rndul
membrilor si, un consilier local care va ndeplini temporar atribuiile viceprimarului.
(3) n situaia n care sunt suspendai din funcie, n acelai timp, att primarul, ct i

viceprimarul, consiliul local deleag un consilier local care va ndeplini att atribuiile
primarului, ct i pe cele ale viceprimarului, pn la ncetarea suspendrii.
(4) Dac devin vacante, n acelai timp, att funcia de primar, ct i cea de viceprimar,
consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) i (2) aplicndu-se pn la
alegerea unui nou primar. Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de
Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile
de la vacantarea funciei de primar.
CAP. IV
Instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului
ART. 73
Consiliile locale pot nfiina i organiza instituii i servicii publice de interes local n
principalele domenii de activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu respectarea
prevederilor legale i n limita mijloacelor financiare de care dispun.
ART. 74
(1) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din cadrul instituiilor i serviciilor
publice de interes local se fac de conductorii acestora, n condiiile legii.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul de specialitate al
primarului se fac de primar, n condiiile legii.
ART. 75
Funcionarii din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes local i din cadrul
aparatului de specialitate al primarului se bucur de stabilitate n funcie, n condiiile legii.
ART. 76
(1) n raporturile dintre ceteni i autoritile administraiei publice locale se folosete
limba romn.
(2) n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale
au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, n raporturile lor cu autoritile
administraiei publice locale, cu aparatul de specialitate i organismele subordonate
consiliului local, acetia se pot adresa, oral sau n scris, i n limba lor matern i vor primi
rspunsul att n limba romn, ct i n limba matern.
(3) n condiiile prevzute la alin. (2), n posturile care au atribuii privind relaii cu publicul
vor fi ncadrate i persoane care cunosc limba matern a cetenilor aparinnd minoritii
respective.
(4) Autoritile administraiei publice locale vor asigura inscripionarea denumirii
localitilor i a instituiilor publice de sub autoritatea lor, precum i afiarea anunurilor de
interes public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, n condiiile
prevzute la alin. (2).
(5) Actele oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba romn.
ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale i aparatul de specialitate
al primarului constituie o structur funcional cu activitate permanent, denumit primria
comunei, oraului sau municipiului, care duce la ndeplinire hotrrile consiliului local i
dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale.
ART. 77^1
(1) Primarul desemneaz funcionarii anume mputernicii s duc la ndeplinire obligaiile
privind comunicarea citaiilor i a altor acte de procedur, n condiiile Codului de procedur
civil.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor n cazul primarilor sectoarelor
municipiului Bucureti.

-----------Art. 77^1 a fost introdus de art. 40 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
CAP. V
Administraia public a municipiului Bucureti
ART. 78
Municipiul Bucureti este organizat n 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite
sectoare.
ART. 79
(1) Sectoarele municipiului Bucureti au cte un primar i un viceprimar, iar municipiul
Bucureti are un primar general i 2 viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureti se face de preedintele
Tribunalului Bucureti, n condiiile prezentei legi.
ART. 80
Autoritile administraiei publice locale din municipiul Bucureti sunt Consiliul General al
Municipiului Bucureti i consiliile locale ale sectoarelor, ca autoriti deliberative, precum i
primarul general al municipiului Bucureti i primarii sectoarelor, ca autoriti executive,
alese n condiiile legii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
ART. 81
(1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i pot
fi dizolvate n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care
se aplic n mod corespunztor.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti exercit, n principal,
urmtoarele atribuii:
a) aleg, din rndul consilierilor, consilierul care conduce edinele consiliului, precum i un
viceprimar; acetia i pstreaz calitatea de consilier;
b) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului;
c) avizeaz studii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social, de organizare i
amenajare a teritoriului i urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regional
i zonal, n condiiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al
Municipiului Bucureti;
d) aprob bugetul local, mprumuturile, virrile de credite i modul de utilizare a rezervei
bugetare; aprob contul de ncheiere a exerciiului bugetar; stabilesc impozite i taxe locale,
precum i taxe speciale, n condiiile legii;
e) aprob, la propunerea primarului, n condiiile legii, organigrama, statul de funcii,
numrul de personal i regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate
i ale serviciilor publice de interes local.
f) administreaz, n condiiile legii, bunurile proprietate public sau privat a municipiului,
de pe raza sectorului, pe baza hotrrii Consiliului General al Municipiului Bucureti;
g) hotrsc cu privire la concesionarea sau nchirierea serviciilor publice de sub autoritatea
lor, n condiiile legii;
h) nfiineaz instituii, societi comerciale i servicii publice; instituie, cu respectarea
criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare i funcionare pentru instituiile i
serviciile publice, precum i pentru societile comerciale pe care le nfiineaz sau care se
afl sub autoritatea lor; numesc i elibereaz din funcie, n condiiile legii, conductorii
instituiilor publice i ai serviciilor publice de interes local;
i) aprob, n condiiile legii, planurile urbanistice zonale i de detaliu ale sectoarelor, pe
care le comunic Consiliului General al Municipiului Bucureti; aprob, n limitele

competenelor lor, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes


local i asigur condiiile necesare pentru realizarea lor, n concordan cu prevederile
planului urbanistic general al municipiului Bucureti i ale regulamentului aferent;
j) asigur, potrivit competenelor lor, condiiile necesare bunei funcionri a instituiilor i
serviciilor publice de educaie, sntate, cultur, tineret i sport, aprarea ordinii publice, de
interes local; urmresc i controleaz activitatea acestora;
k) contribuie la organizarea activitilor tiinifice, culturale, artistice, sportive i de
agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz activitatea Poliiei Comunitare i
propune msuri de mbuntire a acesteia;
m) acioneaz pentru protecia i refacerea mediului, n scopul creterii calitii vieii;
contribuie la protecia, conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice
i de arhitectur, a parcurilor i a rezervaiilor naturale;
n) contribuie la realizarea msurilor de protecie i asisten social, asigur protecia
drepturilor copilului, potrivit legislaiei n vigoare; aprob criteriile pentru repartizarea
locuinelor sociale; nfiineaz i asigur funcionarea unor instituii de binefacere de interes
local;
o) nfiineaz i organizeaz trguri, piee, oboare, locuri i parcuri de distracie, baze
sportive i asigur buna funcionare a acestora;
p) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureti,
cooperarea sau asocierea cu autoriti ale administraiei publice locale din ar sau din
strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale autoritilor
administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune;
q) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului
Bucureti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau strine, cu organizaii
neguvernamentale i cu ali parteneri sociali, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor
aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local;
r) asigur libertatea comerului i ncurajeaz libera iniiativ, n condiiile legii;
s) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atribuiile prevzute la alin. (2) lit. c)-h), p) i q) pot fi exercitate numai pe baza
mputernicirii exprese date prin hotrre a Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercit i alte atribuii stabilite prin lege sau delegate
de Consiliul General al Municipiului Bucureti.
ART. 82
Consiliul General al Municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i ndeplinete
atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplic n
mod corespunztor.
ART. 83
(1) Primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti funcioneaz n condiiile
prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor i
ndeplinesc atribuiile stabilite de lege pentru acetia, cu excepia celor referitoare la
consultarea populaiei prin referendum, organizat pentru soluionarea problemelor locale de
interes deosebit, i la msurile prevzute de lege pentru desfurarea adunrilor publice, care
se exercit numai de primarul general al municipiului Bucureti.
(2) Primarilor i viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureti li se aplic n mod
corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.
(3) Primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti funcioneaz i ndeplinesc
atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii comunelor i
oraelor, care se aplic n mod corespunztor.
(4) Primarului general i viceprimarilor municipiului Bucureti li se aplic n mod

corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.


ART. 84
Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureti i secretarului general al municipiului
Bucureti le sunt aplicabile n mod corespunztor prevederile cap. X.
ART. 85
Hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter normativ
ale primarului general sunt obligatorii i pentru autoritile administraiei publice locale
organizate n sectoarele municipiului Bucureti.
ART. 86
(1) Primarul general al municipiului Bucureti mpreun cu primarii sectoarelor
municipiului Bucureti se ntrunesc cel puin o dat pe lun, la convocarea primarului general
sau la propunerea a cel puin 3 primari de sectoare. La edine se analizeaz modul n care
sunt duse la ndeplinire hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile
cu caracter normativ ale primarului general i se prezint informri reciproce privitoare la
activitatea consiliilor locale de sector, avndu-se n vedere corelarea unor activiti necesare
n vederea bunei funcionri a administraiei municipiului Bucureti. La edine particip de
drept i prefectul municipiului Bucureti.
(2) Primarii sectoarelor particip de drept la edinele Consiliului General al Municipiului
Bucureti i pot avea intervenii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.
(3) La edinele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureti pot participa
preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.
(4) Preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul s
intervin la discuii, fr a avea drept de vot.
CAP. VI
Consiliul judeean
SECIUNEA 1
Constituirea i componena consiliului judeean
ART. 87
(1) Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice locale, constituit la nivel
judeean pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n
vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean.
(2) Consiliul judeean este compus din consilieri judeeni, alei prin vot universal, egal,
direct, secret i liber exprimat, n condiiile legii.
ART. 88
(1) Numrul membrilor fiecrui consiliu judeean se stabilete prin ordin al prefectului, n
funcie de numrul locuitorilor judeului, raportat de Institutul Naional de Statistic la data de
1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care preced alegerile,
dup cum urmeaz:

Numrul
Numrul
locuitorilor judeului
consilierilor

- pn la 350.000
30
- ntre 350.001-500.000
32
- ntre 500.001-650.000
34
- peste 650.000
36

(2) Consiliul judeean ales n conformitate cu prevederile legii se completeaz cu


preedintele consiliului judeean, care are drept de vot i conduce edinele acestuia.
-------------Art. 88 a fost modificat de pct. 4 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din 13 martie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
ART. 89
(1) Validarea alegerii preedintelui consiliului judeean se face n termen de 20 de zile de la
data desfurrii alegerilor, n camera de consiliu a tribunalului, de ctre preedintele
tribunalului sau nlocuitorul acestuia, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (1^1)
din Legea nr. 334/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Invalidarea alegerii preedintelui consiliului judeean se poate pronuna n cazurile
prevzute la art. 31 alin. (4).
(3) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii preedintelui consiliului judeean se aduce la
cunotin public.
(4) Hotrrea de validare sau invalidare a preedintelui consiliului judeean poate fi atacat
de cei interesai la curtea de apel n termen de dou zile de la aducerea la cunotin public.
(5) Curtea de apel se pronun n termen de dou zile de la sesizare, hotrrea fiind
definitiv i irevocabil.
(6) n termen de dou zile de la rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii de validare,
preedintele consiliului judeean care a fost validat depune n faa preedintelui tribunalului i
a prefectului, n edin public, urmtorul jurmnt n limba romn: Jur s respect
Constituia i legile rii i s fac, cu bun-credin, tot ceea ce st n puterile i priceperea
mea pentru binele locuitorilor judeului .... . Aa s-mi ajute Dumnezeu!
(7) Preedintele consiliului judeean care refuz s depun jurmntul este considerat
demisionat de drept.
(8) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.
(9) n caz de invalidare a alegerii preedintelui consiliului judeean sau demisie, se aplic n
mod corespunztor prevederile art. 59 alin. (2).
------------Art. 89 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 66 din 28
mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
ART. 89^1
(1) Constituirea consiliilor judeene se face n termen de 3 zile de la data depunerii
jurmntului de ctre preedintele consiliului judeean. Convocarea consilierilor declarai
alei pentru edina de constituire se face de ctre preedintele consiliului judeean. La edina
de constituire pot participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.
(2) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din numrul
consilierilor judeeni alei. n cazul n care nu se poate asigura aceast majoritate, edina se
va organiza, n aceleai condiii, peste dou zile, la convocarea preedintelui consiliului
judeean. Dac nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituit, se va proceda la o
nou convocare de ctre preedintele consiliului judeean, peste alte dou zile, n aceleai
condiii.
(3) n situaia n care consiliul judeean nu se poate reuni nici la aceast ultim convocare,
din cauza absenei fr motive temeinice a consilierilor, preedintele consiliului judeean va
declara vacante, prin dispoziie, locurile consilierilor alei care au lipsit nemotivat de la cele 3
convocri anterioare, urmnd s fie completate cu supleani conform procedurilor prevzute la
alin. (2).

(4) Dac locurile vacante nu pot fi completate cu supleani nscrii pe listele de candidai
respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante n
termen de 30 de zile, n condiiile Legii pentru alegerea autoritilor administraiei publice
locale.
(5) Dispoziia preedintelui consiliului judeean prin care se declar vacante locurile
consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei n cauz la instana de contencios
administrativ, n termen de 5 zile de la comunicare. Hotrrea instanei este definitiv i
irevocabil.
(6) Absena consilierilor de la edina de constituire este considerat motivat dac se face
dovada c aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a fcut
imposibil prezena acestora, a unei deplasri n strintate n interes de serviciu sau a unor
evenimente de for major.
------------Art. 89^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 66 din 28
mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
ART. 89^2
(1) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de preedintele consiliului judeean.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile judeene aleg prin vot deschis, dintre membrii
lor, pe ntreaga durat a mandatului, o comisie de validare alctuit din 3-5 consilieri alei.
(3) Comisia de validare examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier judeean i
propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeean numai n
cazul n care se constat nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului
judeean s-a fcut prin fraud electoral, constatat n condiiile Legii pentru alegerea
autoritilor administraiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face n ordine alfabetic, cu votul deschis al
majoritii consilierilor judeeni prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus
validrii sau invalidrii nu particip la vot.
------------Art. 89^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 66 din 28
mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
ART. 89^3
(1) Hotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat de cei interesai la
instana de contencios administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau, n cazul celor
abseni de la edin, de la comunicare.
(2) Instana de contencios administrativ se pronun n cel mult 15 de zile. n acest caz,
procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv i
irevocabil.
------------Art. 89^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 66 din 28
mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.
ART. 90
Dispoziiile art. 32-34 se aplic n mod corespunztor i consilierilor judeeni.
------------Art. 90 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 66 din 28
mai 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.

SECIUNEA a 2-a
Atribuiile consiliului judeean
ART. 91
(1) Consiliul judeean ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:
a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale
i regiilor autonome de interes judeean;
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social a judeului;
c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional;
f) alte atribuii prevzute de lege.
(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeean:
a) alege, din rndul consilierilor judeeni, 2 vicepreedini;
-------------Litera a) a alin. (2) al art. 91 a fost modificat de pct. 5 al art. 78 al Titlului III din LEGEA
nr. 35 din 13 martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
b) hotrte nfiinarea sau reorganizarea de instituii, servicii publice i societi
comerciale de interes judeean, precum i reorganizarea regiilor autonome de interes judeean,
n condiiile legii;
c) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean, organigrama,
statul de funcii, regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate,
precum i ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor
comerciale i regiilor autonome de interes judeean;
d) exercit, n numele judeului, toate drepturile i obligaiile corespunztoare participaiilor
deinute la societi comerciale sau regii autonome, n condiiile legii;
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de
serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii
instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeean:
a) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, bugetul propriu al judeului,
virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului
bugetar;
b) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, contractarea i/sau garantarea
mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de
valoare n numele judeului, n condiiile legii;
c) stabilete impozite i taxe judeene, n condiiile legii;
d) adopt strategii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social i de mediu a
judeului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprob i urmrete, n
cooperare cu autoritile administraiei publice locale comunale i oreneti interesate,
msurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale
implicate, proiectele de organizare i amenajare a teritoriului judeului, precum i de
dezvoltare urbanistic general a acestuia i a unitilor administrativ-teritoriale componente;
urmrete modul de realizare a acestora, n cooperare cu autoritile administraiei publice
locale comunale, oreneti sau municipale implicate;
f) aprob documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes
judeean, n limitele i n condiiile legii.

(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeean:
a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate
public a judeului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes judeean, n condiiile
legii;
b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a
judeului, dup caz, n condiiile legii;
c) atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiective de interes judeean.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeean:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeean privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur,
a parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. evidena persoanelor;
12. podurile i drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate public de interes judeean, precum i alimentarea cu
gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege;
d) acord consultan n domenii specifice, n condiiile legii, unitilor administrativteritoriale din jude, la cererea acestora.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeean:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne ori
strine, inclusiv cu parteneri din societatea civil, n vederea finanrii i realizrii n comun a
unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public judeean;
b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea judeului cu uniti administrativ-teritoriale din
alte ri;
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativteritoriale din ar ori din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale
ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune.
ART. 92
Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societi
comerciale, regii autonome de interes judeean, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte
organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotrre a consiliului judeean, n
condiiile legii, respectnd configuraia politic rezultat dup alegerile locale.
SECIUNEA a 3-a
Funcionarea consiliului judeean
ART. 93

(1) Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organic, n caz de rzboi sau de catastrof.
(2) Consiliul judeean i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca
legal constituit a consiliului nou-ales.
ART. 94
(1) Consiliul judeean se ntrunete n edin ordinar n fiecare lun, la convocarea
preedintelui consiliului judeean.
(2) Consiliul judeean se poate ntruni i n edine extraordinare ori de cte ori este
necesar, la cererea preedintelui sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului
ori la solicitarea prefectului, adresat preedintelui consiliului judeean, n cazuri excepionale
care necesit adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea
urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum i
pentru aprarea ordinii i linitii publice.
(3) Convocarea consiliului judeean se face n scris, prin intermediul secretarului general al
judeului, cu cel puin 5 zile naintea edinelor ordinare sau cu cel mult 3 zile naintea celor
extraordinare.
(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
judeului convocarea consiliului judeean se face de ndat.
(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a
acesteia.
(6) n situaia n care preedintele consiliului judeean se afl n imposibilitatea de a
convoca consiliul n edin ordinar, aceasta se va face de ctre vicepreedintele desemnat n
condiiile art. 107.
(7) Ordinea de zi a edinei consiliului judeean se aduce la cunotin locuitorilor judeului
prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(8) n judeele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste
20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern
a cetenilor aparinnd minoritii respective.
(9) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.
ART. 95
(1) edinele consiliului judeean se desfoar legal n prezena majoritii consilierilor
judeeni n funcie.
(2) Prezena consilierilor judeeni la edin este obligatorie. Cazurile n care se consider
c absena este determinat de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare
i funcionare a consiliului judeean. n situaia n care un consilier judeean absenteaz de
dou ori consecutiv fr motive temeinice, el poate fi sancionat n condiiile regulamentului
de organizare i funcionare a consiliului judeean.
ART. 96
(1) edinele consiliului judeean sunt conduse de preedinte sau, n lipsa acestuia, de
vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.
(2) n cazul n care, din motive ntemeiate, lipsete i vicepreedintele desemnat n
condiiile art. 107, edina va fi condus de cellalt vicepreedinte sau de un consilier
judeean, ales cu votul majoritii consilierilor judeeni prezeni.
ART. 97
(1) n exercitarea atribuiilor ce i revin, consiliul judeean adopt hotrri cu votul
majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de
organizare i funcionare a consiliului cere o alt majoritate.
(2) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri judeeni, de preedintele consiliului
judeean, de vicepreedinii consiliului judeean sau de ceteni. Redactarea proiectelor se face
de ctre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale i al

serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean.


(3) Hotrrile se semneaz de preedinte sau, n lipsa acestuia, de vicepreedintele
consiliului judeean care a condus edina i se contrasemneaz de secretarul judeului.
ART. 98
Dispoziiile art. 42-46, 48-52 i ale art. 54 se aplic n mod corespunztor.
ART. 99
(1) Consiliul judeean se dizolv de drept n condiiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum
judeean.
(2) Secretarul judeului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instana de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instana analizeaz situaia de fapt i
se pronun cu privire la dizolvarea consiliului judeean. Hotrrea instanei este definitiv i
se comunic prefectului.
(3) Consiliul judeean poate fi dizolvat prin referendum judeean, organizat n condiiile
legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel
puin 20% din numrul cetenilor cu drept de vot, nscrii pe listele electorale ale unitii
administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din
bugetul judeean.
(5) Referendumul judeean este organizat, n condiiile legii, de o comisie compus din
prefect, un reprezentant al consiliului judeean desemnat prin hotrre a consiliului judeean i
un judector de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din
numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeean nceteaz nainte
de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al
voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeean se face de Guvern,
la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la
rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea
consiliului judeean sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului.
(8) Pn la constituirea noului consiliu judeean, problemele curente ale administraiei
judeului vor fi rezolvate de secretarul judeului, pe baza unei mputerniciri speciale date de
Guvern, prin Ministerul Internelor i Reformei Administrative*).
-----------*) NOTA :
Prin ORDONANA DE URGEN nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea i funcionarea Ministerului
Internelor i Reformei Administrative.
ART. 100
Mandatul de consilier judeean se suspend n condiiile art. 56.
SECIUNEA a 4-a
Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean
ART. 101
(1) Consiliul judeean alege dintre membrii si 2 vicepreedini.
-------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 6 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din
13 martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.

(2) Vicepreedinii se aleg cu votul secret al majoritii consilierilor judeeni n funcie.


-------------Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 6 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din
13 martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
(3) Eliberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului judeean se face cu votul secret al
majoritii consilierilor n funcie, la propunerea a cel puin unei treimi din numrul acestora.
Eliberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului judeean nu se poate face n ultimele 6
luni ale mandatului consiliului judeean.
-------------Alin. (3) al art. 101 a fost modificat de pct. 6 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din
13 martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
(4) Pe durata mandatului, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean primesc o
indemnizaie lunar, ca unic form de remunerare a activitii corespunztoare funciilor de
preedinte, respectiv de vicepreedinte al consiliului judeean, care reprezint baza de calcul
pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin n raport cu venitul salarial.
Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean nu beneficiaz de sporul de vechime n
munc i nici de alte sporuri prevzute de lege.
(5) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite.
ART. 102
(1) Preedintele consiliului judeean reprezint judeul n relaiile cu celelalte autoriti
publice, cu persoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n justiie.
(2) Preedintele consiliului judeean rspunde n faa alegtorilor de buna funcionare a
administraiei publice judeene.
-------------Alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 7 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din
13 martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeean este subordonat preedintelui acestuia.
Funcionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean se bucur de
stabilitate n funcie, n condiiile legii.
ART. 102^1
Preedintelui consiliului judeean i se aplic n mod corespunztor prevederile art. 69, 70,
art. 71 alin. (1), (2) i (3) i ale art. 72.
-------------Art. 102^1 a fost introdus de pct. 8 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din 13 martie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
ART. 103
(1) Preedintele consiliului judeean rspunde de buna funcionare a aparatului de
specialitate al consiliului judeean, pe care l conduce. Coordonarea unor compartimente din
aparatul de specialitate poate fi delegat, prin dispoziie a preedintelui consiliului judeean,
vicepreedinilor sau altor persoane, n condiiile legii.
(2) Preedintele consiliului judeean asigur respectarea prevederilor Constituiei, punerea
n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonanelor
Guvernului, a hotrrilor consiliului judeean, precum i a altor acte normative.
ART. 104
(1) Preedintele consiliului judeean ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele categorii
principale de atribuii:

a) atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, a


instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i a societilor comerciale i regiilor
autonome de interes judeean;
b) atribuii privind relaia cu consiliul judeean;
c) atribuii privind bugetul propriu al judeului;
d) atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale i serviciile
publice;
e) atribuii privind serviciile publice de interes judeean;
f) alte atribuii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul judeean.
(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), preedintele consiliului judeean:
a) ntocmete i supune spre aprobare consiliului judeean regulamentul de organizare i
funcionare a acestuia, organigrama, statul de funcii i regulamentul de organizare i
funcionare a aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de
interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean;
b) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de
serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeean.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), preedintele consiliului judeean:
a) conduce edinele consiliului judeean i dispune msurile necesare pentru pregtirea i
desfurarea n bune condiii a acestora;
b) prezint consiliului judeean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de
ndeplinire a atribuiilor sale i a hotrrilor consiliului judeean;
c) propune consiliului judeean numirea, sancionarea, modificarea i ncetarea raporturilor
de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii
instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), preedintele consiliului judeean:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului judeului i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le
supune spre aprobare consiliului judeean, n condiiile i la termenele prevzute de lege;
c) urmrete modul de realizare a veniturilor bugetare i propune consiliului judeean
adoptarea msurilor necesare pentru ncasarea acestora la termen;
d) iniiaz, cu aprobarea consiliului judeean, negocieri pentru contractarea de mprumuturi
i emisiuni de titluri de valoare n numele judeului.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), preedintele consiliului judeean:
a) ndrum metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, activitile de
stare civil i autoritate tutelar desfurate n comune i orae;
b) poate acorda, fr plat, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, sprijin,
asisten tehnic, juridic i de orice alt natur consiliilor locale sau primarilor, la cererea
expres a acestora.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), preedintele consiliului judeean:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice i de utilitate public de interes judeean
prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeean sau prin intermediul
organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes judeean;
b) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din
domeniile prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
c) ia msuri pentru evidena, statistica, inspecia i controlul efecturii serviciilor publice i
de utilitate public de interes judeean prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d), precum i a
bunurilor din patrimoniul public i privat al judeului;
d) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege sau prin hotrre
a consiliului judeean;

e) coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de servicii publice i de utilitate


public de interes judeean, nfiinate de consiliul judeean i subordonate acestuia;
f) coordoneaz i controleaz realizarea activitilor de investiii i reabilitare a
infrastructurii judeene.
(7) Preedintele consiliului judeean poate delega, prin dispoziie, atribuiile prevzute la
alin. (6) vicepreedinilor, conductorilor compartimentelor funcionale sau personalului din
aparatul de specialitate, precum i conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes
judeean.
-------Alin. (7) al art. 104 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 20 din 13 martie
2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014.
ART. 105
(1) Preedintele consiliului judeean poate nfiina, n limita numrului maxim de posturi
aprobate, cabinetul preedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 persoane.
-------------Alin. (1) al art. 105 a fost modificat de pct. 4 al art. X din ORDONANA DE URGEN
nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie
2009.
(2) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui este numit i eliberat din funcie de
preedintele consiliului judeean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui consiliului judeean i desfoar
activitatea n baza unui contract individual de munc pe durat determinat, ncheiat n
condiiile legii, pe durata mandatului preedintelui consiliului judeean.
(4) Atribuiile personalului compartimentului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin
dispoziie a preedintelui consiliului judeean.
ART. 106
(1) n exercitarea atribuiilor sale preedintele consiliului judeean emite dispoziii cu
caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la
cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.
(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
ART. 107
(1) n cazul suspendrii preedintelui, atribuiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre
vicepreedini, desemnat de consiliul judeean prin votul secret al majoritii consilierilor
judeeni n funcie.
(2) n celelalte cazuri de absen a preedintelui atribuiile sale vor fi exercitate, n numele
acestuia, de unul dintre vicepreedini, desemnat de preedinte prin dispoziie.
ART. 108
(1) Vicepreedinii consiliului judeean i pstreaz calitatea de consilier judeean.
-------------Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 9 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din
13 martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
-------------Alin. (2) al art. 108 a fost abrogat de pct. 10 al art. 78 al Titlului III din LEGEA nr. 35 din
13 martie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008.
CAP. VII
Iniiativa ceteneasc

ART. 109
(1) Cetenii pot propune consiliilor locale i consiliilor judeene pe a cror raz
domiciliaz, spre dezbatere i adoptare, proiecte de hotrri.
(2) Promovarea unui proiect de hotrre poate fi iniiat de unul sau de mai muli ceteni
cu drept de vot, dac acesta este susinut prin semnturi de cel puin 5% din populaia cu drept
de vot a unitii administrativ-teritoriale respective.
ART. 110
(1) Iniiatorii depun la secretarul unitii administrativ-teritoriale forma propus pentru
proiectul de hotrre. Proiectul va fi afiat spre informare public prin grija secretarului
unitii administrativ-teritoriale.
(2) Iniiatorii asigur ntocmirea listelor de susintori pe formulare puse la dispoziie de
secretarul unitii administrativ-teritoriale.
(3) Listele de susintori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria i numrul
actului de identitate i semnturile susintorilor.
(4) Listele de susintori pot fi semnate numai de cetenii cu drept de vot care au
domiciliul pe raza unitii administrativ-teritoriale respective, al crei consiliu local sau
judeean urmeaz s dezbat proiectul de hotrre n cauz.
ART. 111
Dup depunerea documentaiei i verificarea acesteia de ctre secretarul unitii
administrativ-teritoriale, proiectul de hotrre va urma procedurile regulamentare de lucru ale
consiliului local sau judeean, dup caz.
CAP. VIII
Administratorul public
ART. 112
(1) La nivelul comunelor i oraelor, primarul poate propune consiliului local nfiinarea
funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de primar, pe baza
unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea n funcie se
face pe baz de concurs.
(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat
n acest sens cu primarul, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor
publice de interes local.
(4) Primarul poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea de
ordonator principal de credite.
ART. 113
(1) La nivelul judeelor, preedintele consiliului judeean poate propune consiliului judeean
nfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de preedintele
consiliului judeean, pe baza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul
judeean. Numirea n funcie se face pe baz de concurs.
(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat
n acest sens cu preedintele consiliului judeean, atribuii de coordonare a aparatului de
specialitate sau a serviciilor publice de interes judeean.
(4) Preedintele consiliului judeean poate delega ctre administratorul public, n condiiile
legii, calitatea de ordonator principal de credite.
ART. 114
(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar pot decide desemnarea unui administrator

public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.
(2) Recrutarea, numirea i eliberarea din funcie a administratorului public al asociaiilor de
dezvoltare intercomunitar se fac pe baza unei proceduri specifice de ctre consiliile de
administraie ale acestora i sunt aprobate prin hotrri ale consiliilor locale i consiliilor
judeene respective.
CAP. IX
Actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora
ART. 115
(1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin:
a) primarul emite dispoziii;
b) consiliul local adopt hotrri;
c) consiliul judeean adopt hotrri.
(2) Dispoziiile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului, n cel mult
5 zile lucrtoare de la semnarea lor.
(3) Hotrrile consiliului local se comunic n mod obligatoriu:
a) primarului unitii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judeului.
(4) Hotrrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului.
(5) Comunicarea actelor ntre autoritile administraiei publice locale i cu prefectul
judeului se efectueaz prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(6) Actele autoritilor administraiei publice locale se vor aduce la cunotin public prin
grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(7) Dispoziiile primarului, hotrrile consiliului local i hotrrile consiliului judeean sunt
supuse controlului de legalitate al prefectului n condiiile legii care i reglementeaz
activitatea.
CAP. X
Secretarii unitilor administrativ-teritoriale
ART. 116
(1) Fiecare unitate administrativ-teritorial i subdiviziune administrativ-teritorial a
municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraului,
municipiului, judeului i al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este
funcionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se
bucur de stabilitate n funcie.
(1^1) Perioada n care persoana cu studii superioare juridice ocup funcia de secretar,
precum i funcii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unitii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime n specialitate.
-----------Alin. (1^1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 131 din 24 iunie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.
(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub
sanciunea destituirii din funcie.
(3) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi so, soie sau rud de gradul nti
cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preedintele sau vicepreedintele consiliului
judeean, sub sanciunea eliberrii din funcie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de serviciu i

regimul disciplinar ale secretarului unitii administrativ-teritoriale se fac n conformitate cu


prevederile legislaiei privind funcia public i funcionarii publici.
ART. 117
Secretarul unitii administrativ-teritoriale ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele
atribuii:
a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui consiliului
judeean, hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
b) particip la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre consiliul local i
primar, respectiv consiliul judeean i preedintele acestuia, precum i ntre acetia i prefect;
d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a dispoziiilor
primarului, respectiv a hotrrilor consiliului judeean i a dispoziiilor preedintelui
consiliului judeean;
e) asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i persoanele
interesate a actelor prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) asigur procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i
efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete procesul-verbal al
edinelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeean, i redacteaz hotrrile
consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i
comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de primar, de
consiliul judeean sau de preedintele consiliului judeean, dup caz.
ART. 117^1
(1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica, n termen de 30 de zile de la
data decesului unei persoane, camerei notarilor publici n a crei circumscripie teritorial
defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care
va cuprinde:
a) numele, prenumele i codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, n format zi, lun, an;
c) data naterii, n format zi, lun, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului nregistrate n evidenele fiscale sau, dup
caz, n registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, n format nume, prenume i adresa la care se face
citarea.
(2) Atribuia prevzut la alin. (1) poate fi delegat de ctre secretarul primriei unuia
dintre ofierii de stare civil.
(3) Primarul va urmri ndeplinirea acestor atribuii de ctre secretarul primriei sau, dup
caz, de ctre ofierul de stare civil delegat.
(4) Nendeplinirea atribuiei prevzute la alin. (1) atrage sancionarea disciplinar i
contravenional a persoanei responsabile, n condiiile alin. (3).
-----------Art. 117^1 a fost introdus de pct. 1 al art. V din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012.
CAP. XI
Contravenii i sanciuni

ART. 118
(1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei
urmtoarele fapte:
a) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului local de ctre primar;
b) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului judeean de ctre
preedintele consiliului judeean;
c) neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a proiectului
bugetului unitii administrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv preedintele consiliului
judeean, din culpa lor;
d) neprezentarea de ctre primar sau preedintele consiliului judeean a rapoartelor
prevzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau preedintele consiliului
judeean, n calitatea acestora de reprezentani ai statului n unitile administrativ-teritoriale.
f) netransmiterea n termenul prevzut la art. 117^1 alin. (1) ctre camera notarilor publici a
sesizrii pentru deschiderea procedurii succesorale.
-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 118 a fost introdus de pct. 2 al art. V din LEGEA nr. 133 din 18
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect, n calitatea sa
de autoritate public, reprezentant al Guvernului pe plan local.
(3) Dispoziiile prezentului articol se completeaz n mod corespunztor cu prevederile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
CAP. XII
Bunuri i lucrri publice
SECIUNEA 1
Administrarea bunurilor
ART. 119
Constituie patrimoniu al unitii administrativ-teritoriale bunurile mobile i imobile care
aparin domeniului public al unitii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia,
precum i drepturile i obligaiile cu caracter patrimonial.
ART. 120
(1) Aparin domeniului public de interes local sau judeean bunurile care, potrivit legii sau
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de uz sau de
interes public naional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i
insesizabile.
ART. 121
(1) Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i
imobile, altele dect cele prevzute la art. 120 alin. (1), intrate n proprietatea acestora prin
modalitile prevzute de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziiilor de drept comun, dac
prin lege nu se prevede altfel.
(3) Donaiile i legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau,
dup caz, a consiliului judeean, cu votul majoritii consilierilor locali sau judeeni, dup caz,
n funcie.

(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale se face n


condiiile legii, pe baza unui raport de evaluare, nsuit de consiliul local.
ART. 122
Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii
anuale. Consiliilor locale i judeene li se prezint anual de ctre primar, respectiv de
preedintele consiliului judeean, un raport asupra situaiei gestionrii bunurilor.
ART. 123
(1) Consiliile locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce aparin domeniului public
sau privat, de interes local sau judeean, dup caz, s fie date n administrarea regiilor
autonome i instituiilor publice, s fie concesionate ori s fie nchiriate. Acestea hotrsc cu
privire la cumprarea unor bunuri ori la vnzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat,
de interes local sau judeean, n condiiile legii.
(2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public, organizat n
condiiile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale sau judeene
hotrsc vnzarea unui teren aflat n proprietatea privat a unitii administrativ-teritoriale pe
care sunt ridicate construcii, constructorii de bun-credin ai acestora beneficiaz de un
drept de preempiune la cumprarea terenului aferent construciilor. Preul de vnzare se
stabilete pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeean, dup caz.
(4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificai n termen de 15 zile
asupra hotrrii consiliului local sau judeean i i pot exprima opiunea de cumprare n
termen de 15 zile de la primirea notificrii.
ART. 124
Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri
mobile i imobile proprietate public sau privat local ori judeean, dup caz, persoanelor
juridice fr scop lucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori
serviciilor publice.
SECIUNEA a 2-a
Lucrrile publice
ART. 125
Consiliile locale sau consiliile judeene pot contracta prin licitaie efectuarea de lucrri i
servicii de utilitate public, n limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeean.
ART. 126
Lucrrile de construcii i reparaii de interes public, finanate din bugetele comunelor,
oraelor, municipiilor sau judeelor, se execut numai pe baza unor documentaii tehnicoeconomice avizate sau aprobate, dup caz, de consiliul local ori de consiliul judeean i numai
pe baza unei licitaii publice, n limitele i n condiiile prevzute de lege.
ART. 127
Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului privind comuna, oraul, municipiul
i judeul se elaboreaz, se aprob i se finaneaz n conformitate cu prevederile legii.
CAP. XIII
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 128
Consilierii locali sau judeeni, dup caz, primarii, viceprimarii, primarul general al
municipiului Bucureti, primarii i viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene, secretarii unitilor administrativ-teritoriale

i personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean,


rspund, dup caz, contravenional, administrativ, civil sau penal pentru faptele svrite n
exercitarea atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.
ART. 129
Judeul Ilfov are reedina n municipiul Bucureti.
ART. 130
Prevederile art. 57 alin. (4) i ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din funcie a
viceprimarilor, a preedinilor i vicepreedinilor consiliilor judeene se aplic dup alegerile
autoritilor administraiei publice locale din anul 2008.
ART. 131
Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) i ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt aplicabile i n cazul n
care, din diferite motive, dup intrarea n vigoare a prezentei legi, ponderea cetenilor
aparinnd unei minoriti naionale scade sub procentul prevzut la art. 19.
ART. 132*)
Denumirea aparat propriu de specialitate se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor
normative n vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de
specialitate al consiliului local se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n
vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate
ale ministerelor se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea
servicii publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale.
---------*) Fost art. 156^2, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
ART. 133
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(2) Pe aceeai dat se abrog Legea administraiei publice locale nr. 69/1991, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificrile ulterioare,
art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul
aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie
2004, cu modificrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare.
---------**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleilor locali a fost dispus prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea i
completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, care nu este ncorporat n textul
republicat al Legii nr. 215/2001 i care se aplic, n continuare, ca dispoziii proprii ale Legii
nr. 286/2006:
"Art. II. - (1) Secretarii comunelor care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, nu au
studii superioare i pot pstra funcia public cu obligaia ca, n termen de 3 ani de la data
intrrii n vigoare a prezentei legi, s absolve o form de nvmnt superior de lung durat
n specialitatea tiine juridice sau administraie public, sub sanciunea eliberrii din funcie.
(2) Pn la data de 31 decembrie 2006, sub sanciunea ncetrii raportului de serviciu,
acetia vor prezenta documente care dovedesc situaia lor colar, care s le permit
ndeplinirea n termen a obligaiei prevzute mai sus."

S-ar putea să vă placă și