Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA

BUCURESTI
FACUTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI
SPECIALIZAREA MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU

PROIECT TELEDETECTIE

Student :
Grupa : 9404
An universitar 2014-2015

1.Interpretarea vizuala a imaginii Landsat, folosind minim 2 compozitii RGB.


Pentru interpretarea vizuala a imaginii am folosit 2 compozitii RGB:
Am deschis imaginea in canalele 1,2,3,4,5,7: image - combine from RGB- rezultand combinatiile :

- 3,2,1 se evidentiaza vegetatia


-4,3,2 - este compozitia cea mai apropiata de modelul natural al terenului
RGB 321

RGB - 432

Analiza peisajului corespunzator zonei de test folosind compozitie RGB obtinuta la


punctul 1 si etapele de analiza descriese in cursul de teledetectie

RGB- 3,2,1

Se disting mai multe zone,repartizate omogen,o mare parte destinata culturilor agricole
specifice zonei de campie,insa regasim si paduri si suprafete construite.

3 .Identificarea claselor de acoperire a terenului si vectorizarea in intregime a imaginii


Landsat.

-teren arabil
-suprafete construite
-padure
-teren mixt

4. Realizarea unei harti tematice pe baza interpretarii vizuale a imaginii Landsat.(imagine


de fundal: Landsat strat thematic vectorial: clase de acoperire a terenului; de asemenea
harta trebuie sa contina:titlu ,scara grafica si numerica, directia nord, legenda).

HARTA TEMATICA

5. Clasificarea automata a imaginii Landsat folosind metoda nesupervizata si aplicarea


unui filtru post-clasificare

Filtru post clasificare : 3x3

6. Analiza histogramelor unidimensionale si bidimensionale ale imaginii satelitare Landsat


( doua exemple din fiecare tip de histograma).

a) histogramele unidimensionale:

b)histogramele bidimensionale

reprezinta diferentele dintre 2 benzi .pe axe avem valoarea de gri iar pe pe scara : nr de pixeli.

7. Clasificarea automat a imaginii Landsat folosind metoda supervizat i aplicarea unui


filtru post-clasificare

Filtru post clasificare : 3x3

8. Clasificarea imaginii Landsat folosind analiza componentelor principale

9. Calculul indicelui de vegetatie NDVI


-Tools-Compute NDVI banda 4(inflarosu)+banda 2(verde)
-formula: NDVI=(IR-R)/(IR+R)