Sunteți pe pagina 1din 18

TC 9: Definiia clasic a probabilitii, formula probabilitii

totale,
formula lui Bayes, scheme probabilistice clasice
A. PROBLEME PROPUSE:
(292)-APL-11/181, (293)-APL-13/184 = definiia clasic a probabilitii;
(294)-APL-27/193, (295)-APL-28/195 = formula probabilitii totale, mpreun cu formula lui
Bayes;
(296)-APL-9/180, (297)-APL-10/181, (298)-APL-12/183 = schema binomial;
(299)-APL-19/187, (300)-APL-20/188 = schema lui Poisson;
(301)-APL-21/190, (302)-APL-22/190 = schema urnei cu bile nerevenite de 2 culori;
(303)-APL-23/191, (304)-APL-24/191 = schema hipergeometric cu mai multe culori;
(305)-APL-25/192 = schema multinomial cu mai multe culori;
(306)- TEO: = ce afirm definiia clasic a probabilitii?;
(307)- TEO: = ce reprezint schemele probabilistice clasice?;
(308)- TEO: = scriei enunul schemei binomiale, i enumerai toate denumirile posibile ale
acesteia;
(309)- TEO: = scriei enunul primei generalizari a schemei lui Bernoulli i enumerai toate
denumirile posibile ale acesteia;
(310)- TEO: = scriei enunul celei de a doua generalizri a schemei lui Bernoulli i enumerai
toate denumirile posibile ale acesteia;
(311)- TEO: = scriei enunul schemei hipergeometrice cu 2 culori i enumerai toate denumirile
posibile ale acesteia;
(312)- TEO: = scriei enunul generalizrii schemei hipergeometrice cu 2 culori i enumerai toate
denumirile posibile ale acesteia;
(313)- TEO: = scriei definiia n cuvinte a sistemului complet de evenimente;
(314)- TEO: = scriei definiia matematic a sistemului complet de evenimente;
(315)- TEO: = scriei formula probabilitii totale, preciznd contextul n care aceasta are loc;
(316)- TEO: = scriei formula lui Bayes, preciznd contextul n care aceasta are loc.

B. REZOLVARI:
(292)-APL-11/181 = definiia clasic a probabilitii;
e aru zaruri ide ti e. Pro a ilitatea a suma numerelor de pe cele
zaruri s fie multiplu de 5 este P , iar 36P : a) 1 ; b) 3 ; c) 5 ; d) 7 ; e) 9 . Justifi a i pri rezolvarea
riguroas i efe tiv, alegerea varia tei de rspu s o siderat a fi ore t.

ate ati

Rezolvare: P P ( "

5k " , cu k {1,2} ) P [( " 5 1 5" ) ( " 5 2 10" )]

suma
punctelor
aparute
pe
cele
2
zaruri
sa
fie
de
forma
"5 k "

P( A B) P( A) P( B)

este
de
forma

A, B
ev .te
inc.le

def .
cl .
a
prob. ii

este
de
forma

4
3
7
7

36 P 36
7 , deoarece au loc cele de mai jos: 36 36 36
36

A B su t eve i e te legate de experie a aru rii a zaruri , experi , ale rei rezultate posi ile su t toate
perechile ordonate de 2 numere, de forma (.) , u de pri ul pu t i di pu tajul aprut la pri ul zar are este
u u r de la u u la ase , iar al -lea pu t i di pu tajul aprut la el de-al 2-lea zar (care este evident un
u r de la u u la ase , adi : -rezultatele posi ile ale experie ei, la are se refer pro le a, le-am scris,
e i d fix pu tajul o i ut la primul zar, iar la cel de-al 2-lea zar, a f ut pu tajul s varieze fe la u u la ase;
la pri ul zar a s ris pu tajul ordi e stri t res toare, ep d de la u u, pe are apoi l-a
e i ut fix, i a
f ut s varieze u ai pu tajul de la el de-al doilea zar, apoi continund cu doi, pe care apoi l-a
e i ut fix, i
a f ut s varieze u ai pu tajul la el de-al 2-lea zar, .a. .d. p a aju s la pu tajul ase la pri ul zar,
e i ut fix, iar la el de-al doilea a f ut s varieze pu tajul-.

(1,1), (1,2),..., (1,6) , 6 rezultate posibile, pe prima linie;

(2,1), (2,2),..., (2,6) , 6 rezultate posibile, pe a 2-a linie;

(3,1), (3,2),..., (3,6) , 6 rezultate posibile, pe a 3-a linie;

(4,1), (4,2),..., (4,6) , 6 rezultate posibile, pe a 4-a linie;

(5,1), (5,2),..., (5,6) , 6 rezultate posibile, pe a 5-a linie;

(6,1), (6,2),..., (6,6) . 6 rezultate posibile, pe a 6-a linie;

6
6 ...
6 6 2 36 rezultate posibile ( ).

de
6
ori

(pe fiecare linie din cele 6 avem cte 6 rezultate posibile, deci total ase adu at u el sui de ase ori rezultate
2
posi ile, adi 6
...
6 6 36 rezultate posibile). Altfel raio d pentru o i erea

u rului de 62 = 36

de
6
ori

6!
= (nr.-ul su
(6 2)!

rezultate posibile este ur torul: A62 (=


forma dintr-o

ul i e u 6 elemente)) + 6 (la care a

(3,3), (4,4), (5,5), (6,6) ,

ulimilor ordonate de cte 2 elemente, ce se pot

adugat perechile cu elemente egale de for a: (1,1), (2,2),

4!5 6
6!
+6=
+ 6 = 30 + 6 = 36.
4!
4!

u r de 6) =

O servaie: Valorile posibile ale

- ei punctelor aprute pe cele 2 zaruri se gses

ul i ea {2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}.


A u ,

e pu e

pro le a azurilor favora ile realizrii eve i e telor A , i respe tiv B , adi a

rezultatelor posi ile are i pli sau are o pu a este eve i e te A , i respe tiv B . Ave

ur toarele:

" (
1,4), (
2,3), (
3,2), (
4,1)" A ; " (
4,6), (
5,5), (
6,4)" B . a luat ordi e stri t res toare pu tajul de la pri ul

10

10

10

tre at u t tre uie a esta adu at pe tru a o i e su a egal u 5 a pu telor aprute pe ele 2
zaruri, n cazul evenimentului A , respe tiv pe tru a o i e su a egal u 10 a pu telor aprute pe ele 2 zaruri,
n cazul evenimentului B ). Prin urmare, rspu sul ore t este dat de varianta d).
zar i e-a

(293)-APL-13/184 = definiia clasic a probabilitii;


zaruri. u a u erelor de pe ele este ptrat perfect cu probabilitatea P . Atunci 36P : a) 1 ; b) 3 ; c)
5 ; d) 7 ; e) 9 . Justifi a i pri rezolvarea ate ati riguroas i efe tiv, alegerea varia tei de rspu s o siderat a
fi corect.
e aru

Rezolvare:

P P[(" 2 2 4" ) (" 32 9")] P( A B) P( A) P( B)


def .
A, B

cl .
ev .te
A

rezult : 36 P 36

inc.

7
3
4 3 4
, de unde

36
36 36
36

a
prob.ii

7
7 . Nu rul azurilor egal posi ile ale experie ei, la are se refer pro le a, adi
36

u rul tuturor rezultatelor posi ile ale experie ei, la are se refer pro le a este dat de 6 2 36( ) , aa
care
este
evid .
finit

dup u se poate o stata ur ri d rezolvarea apli aiei11. Acum, ne punem problema cazurilor favorabile
realizrii eve i e telor A , i respe tiv B , adi a rezultatelor posi ile are i pli sau are o pu a este
evenimente A , i respe tiv B . Ave

ur toarele: " (1,3), (2,2), (3,1)" A ; de i

sau 3 rezultate posibile, care-l i pli

azuri favora ile realizrii lui A

are-l compun) pe A ); " (3,6), (4,5), (5,4), (6,3)" B ; (deci 4 cazuri

favora ile realizrii lui B sau 4 rezultate posibile, care-l i pli are-l compun) pe B ).
3

a luat ordi e stri t res toare pu tajul de la pri ul zar i e-am ntrebat cu ct trebuie acesta adunat pentru
a o i e su a egal u 4 a pu telor aprute pe ele 2 zaruri, n cazul evenimentului A , respe tiv pe tru a o i e
su a egal u 9 a pu telor aprute pe ele 2 zaruri, n cazul evenimentului B ). Prin urmare, rspu sul orect
este dat de varianta d).

(294)-APL-27/193 = formula probabilitii totale, mpreun


cu formula lui Bayes;
n depozitul unui magazin se gsete un sortiment dintr-un produs realizat de trei fabrici: F1, F2, F3 propor ie de,
respectiv 40%, 50%, 10%.
e tie un articol din respectivul sortiment produs de F1 este defect cu probabilitatea 0,01; de la F2 se
o i e un defect cu probabilitatea 0,02, iar de la F3 cu probabilitatea 0,03. Se alege la ntmplare un produs din
depozit (aceasta este experie a . se deter i e pro a ilit ile eve i e telor:
a) A = produsul s fie defect);
b) = produsul s fie defect, tii d el este produs de fabricile F1 sau F2);
c) C = (produsul s fi fost realizat de fabrica F1, o stat d el este defect).
Rezolvare:
a) Fie Ai = (evenimentul ca produsul s provi de la fabrica Fi, (s fie realizat de fabrica Fi)), i = 1,3
i d sea a de faptul D depozit se gses produse de prove ie F1 sau F2 sau F3 adi , realizate
de F1, sau de F2, sau de F3 , o for ipotezei, dedu e eve i e tul A sea produsul provi e de la F1(A1 i
() este defect (A) sau () produsul provine de la F2(A2 i ) este defect (A) sau () produsul provine de la F3(A3 i
( este defe t A , adi A sea

A i A1 sau A i A2 sau A i A3, deci:

A = (A1 A) (A2 A)(A3 A),


de u de rezult A este u eve i e t e u se poate realiza si gur, i odat u preu u u ul di tre
evenimentele: A1, A2, A3 e for eaz u siste
de eve i e te, deoare e su t verifi ate ele
1) A1, A2, A3 su t i o pati ile

te

o plet de eve i e te; tr-adevr: A1, A2, A3 este sistem complet


o di ii di defi i ia siste ului o plet de eve i e te i a u e:
u se pot realiza

a elai ti p, si ulta : A iAj = i,j =

te

1,3 , cu i j; realizarea si ulta a eve i e telor Ai i Aj ar se

a produsul ales la t plare di D

provi e i de la Fi i de la Fj, ceea ce este imposibil, pentru i,j = 1,3 cu ij);


3

2)

A
i

i 1

extrage

u produs apar i d lui F1(A1) sau ( extrage

extrage

u produs apar i d lui F3(A3 , adi A1A2A3 =

u produs e apar i e lui F2(A2) sau ()


3

A este eve
i

i 1

fie are dat, de i este evenimentul sigur ()).


Aadar, P A se al uleaz apli d for ula pro a ilitii totale i a u e:
4

i e tul are se realizeaz de

P(A) =

P( A ) P
i 1

deoarece:P(A1) =

Ai

( A) = 0,4 0,01 + 0,5 0,02 + 0,1 0,03 = 0,015 = 0,004 + 0,01 + 0,003 = = 0,017,

10
50
40
0,4; P( A2 ) 2 0,5; P( A3 ) 2 0,1 (confor
2
10
10
10

defi i iei lasi e a pro a ilit ii ,

iar P A1 A = pro a ilitatea eve i e tului A, al ulat ipoteza A1 s-a realizat = pro a ilitatea a produsul s
fie defe t, tii d el provi e de la F1 = pro a ilitatea de a o i e un defect de la F1 = ,

o for

ipotezei i

analog P A2 (A) = 0,02, P A3 (A) = 0,03.


b) B = (AA1A2 produsul s fie defe t A , tii d de i o di io at ) de) a fost realizat de F1(A1) sau ()
de F2(A2)).
Prin urmare:

P( B) P( A | A1 A2 )

P[ A ( A1 A2 )] P[( A A1 ) ( A A2 )]

P( A1 A2 )
P( A1 A2 )

P( A A1 ) P( A A2 ) P( A1 ) PA1 ( A) P( A2 ) PA2 ( A)

P( A1 ) P( A2 )
P( A1 ) P( A2 )

0,4 0,01 0,5 0,02 14

0,0155
0,4 0,5
900

ir de egalit i

are a

i ut sea a de ur toarele:

1) defi i ia pro a ilit ii o di io ate, de u de rezult a -a egalitate di ir este adevrat;


2) distri utivitatea fa de , de u de rezult a -a egalitate di ir are lo ;
3) A1, A2 su t i o pati ile i respe tiv, AA1), (AA2) sunt incompatibile: (AA1)(AA2) = (ntradevr, realizarea si ulta a eve i e telor AA1 i AA2 ar se a produsul defe t ales la
t plare di D este a elai ti p i de prove ie F1 i de prove ie F2, ceea ce este imposibil);
deci a 4-a egalitate di ir este adevrat;
4) evenimentele A1, A su t depe de te i a u e A1 o di io eaz pe A; a alog A2, A su t depe de te i
anume A2 o di io eaz pe A tr-adevr, probabilitatea ca piesa s fie defe t depinde de prove ie a
ei, deoarece furnizorii F1 i F2 nu au a eeai proporie de piese defecte ( o i n proporii diferite piese
defecte , de u de dedu e i ea de-a 5-a egalitate a irului este adevrat.
C = produsul s fi fost realizat de F1(A1 , o stat d o di io at de el este defe t A tii d A s-a
realizat, de i o di io at de A = A1A).
Rezult:
P(C) = P(A1A) = (probabilitatea cauzei A1 de produ ere a eve i e tului A, tii d ur a efe turii
experie ei, eve i e tul A s-a realizat) =

P( A1 ) PA1 ( A)
P( A)

0,4 0,01 4

0,235 , conform formulei lui Bayes.


0,017
17

(295)-APL-28/195 = formula probabilitii totale, mpreun


cu formula lui Bayes;
Trei fabrici F1, F2, F3 aprovizio eaz u e efi iar u a elai produs a tit i propro io ale u u erele , i , iar
alitatea produsului este e orespu ztoare propor ie de %, , % i respe tiv %. O a titate v dut de
5

e efi iar lie ilor si, valoare de


u. . este restituit de tre a etia aza o tra tului de gara ie, a
av d defe te e o fa de e tre ui at; su a ur eaz a fi re uperat de la fur izori. ipoteza u se u oate
fur izorul produsului e orespu ztor, s se sta ileas
od e hita il su ele e ur eaz a fi re uperate de la
fiecare furnizor.

Rezolvare:
Fie Ai evenimentul ca un produs s provi de la furnizorul Fi, i = 1,3 i fie X eve i e tul a u produs s fie
e orespu ztor.
Eve i e tul X sea

produsul v dut provi e de la F1(A1) i el este e orespu ztor X sau )

produsul vndut provine de la F2(A2 i el este e orespu ztor X sau ) produsul vndut provine de la F3(A3 i
( el este e orespu ztor X , adi :
X = (A1X)(A2X)(A3X)
X sea X i A1 sau X i A2 sau X i A3 , de u de rezult X este u eve i e t e u se poate realiza si gur i
odat u preu u u ul di tre eve i e tele A1, A2, A3 e for eaz u siste
o plet de eve i e te tradevr: A1, A2, A3 = sistem complet de evenimente, deoare e su t depli ite o di iile di defi i ia siste ului
o plet de eve i e te i a u e:
1) A1, A2, A3 sunt incompatibile 2 cte 2: AiAj = i,j = 1,3 cu i j realizarea si ulta a eve i e telor Ai
i Aj ar nsemna ca produsul s provi i de la Fi i de la Fj, eea e este i posi il, da i, j = 1,3 cu ij).
3

2)

A
i

(produsul vndut provine de la F1(A1) sau () produsul vndut provine de la F2(A2) sau ()

i 1

produsul vndut provine de la F3(A3 , adi A1A2A3 =

A este eve
i

i e tul e se realizeaz de fie are dat, de i

i 1

este evenimentul sigur ()).


Conform for ulei pro a ilitii totale avem:
3

P(X) =

P( A ) P
i 1

P(A1) =

Ai

(X )

3 1
2 2,5 5 3
2 2 2 0,018 , unde:
10 10 10 10 10 10

3
2
5
, P(A2) =
, P(A3) =
, deoarece:
10
10
10

a b c

3 2 5

aplicand
proprietatile
proportiilor

abc abc

3 25
10

(1),

a fii d a titatea de produs pri it de e efi iar de la F1,


b a titatea de produs pri it de e efi iar de la F2, iar
c cantitatea de produs pri it de e efi iar de la F3;
6

a + + = este a titatea total de produs pri it de la e efi iar de la ei trei fur izori F1,2,3).
Di defi i ia lasi a pro a ilit ii o i e :
P(A1) =

a
3
(a se vedea (1))

a b c 10

P(A2) =

b
2
(a se vedea (1))

a b c 10

P(A3) =

c
5
(a se vedea (1))

a b c 10

P Ai X = pro a ilitatea lui X, al ulat ipotez Ai s-a realizat = pro a ilitatea de a o i e u produs

1
10 2 , dac i 1
2,5
e orespu ztor, tii d el provi e de la Fi) = 2 , dac i 2
10
3 , dac i 3
2
10
Fie: pi = PX(Ai) = (probabilitatea unei cauze Ai de produ ere a eve i e tului X, tii d ur a efe turii
experie ei are lo

se realizeaz eve i e tul X =

P( Ai ) PAi ( X )
P( X )

, conform formulelor lui Bayes pentru i = 1,3 ;

avem:

p1
p2
p3

P( A1 ) PA1 ( X )
P( X )
P( A2 ) PA2 ( X )
P( X )
P( A3 ) PA3 ( X )
P( X )

1
6

5
18

10
18

Pentru echitate vom stabili ca sumele S1, S2, S3 e ur eaz a fi re uperate de la fur izorii F1, F2, i respe tiv F3
s fie proporio ale u pro a ilit ile p1, p2 i respe tiv p3, adi :

S1 S 2 S 3

p1 p 2 p3

aplicand
proprietatile
proportiilor

S
S1 S 2 S 3 S
S
S
S 1 2 3 6300
1
5 10
p1 p 2 p3 1
6 18 18

sumele imputate celor 3 furnizori vor fi:

S1 6 6300 1050 u.m.

5
S 2 6300 1750 u.m.
18

10
S3 6300 3500 u.m.

18
7

O servaie: n cadrul apli aiilor27 i 28, a

i ut sea a de ur toarele 2 formule:

For ula pro a ilitii totale (f.p.t. este ur toarea:

Fie A1 , A2 ,..., An un sistem complet de evenimente i X u eve i e t oare are, e nu se poate realiza
singur, ci odat

u (sau preu u) unul dintre evenimentele: A1 , A2 ,..., An ale sistemului complet de

evenimente.
Concluzie:

P(X ) (probabilitatea evenumentului X, ce se produce

A1 , A2 ,..., An ,care for eaz un sistem complet de evenimente = se

evenimentele:
n

f.p.t.)=

P( A )P
i 1

o diio at (depinde) de unul dintre

Ai

al uleaz dup

( X ) (care afir se efe tueaz suma produselor dintre proba ilitile cauzelor producerii

evenimentului X i pro a ilitile lui X o diio ate pe rnd de aceste cauze),unde cauzele sunt evenimentele
sistemului complet de evenimente.
Re ar :

A1 , A2 ,..., An (sistemul
not.

complet de evenimente), ceea ce nseamn n cuvinte

:dintre cele n

evenimente: A1 , A2 ,..., An nu se poate realiza dect unul i numai unul, adi numai A1 , sau numai A2 , sausau
numai An , iar matematic:
def .

A1 , A2 ,..., An (sistem complet de evenimente , da sunt ndeplinite ur

toarele dou o diii i a u e:

1) A1 , A2 ,..., An sunt incompatibile 2 cte 2 adi nu se pot realiza 2 cte 2 simultan a elai ti p ,de i su t a..:

Ai A j , cu i, j = 1, n i i j ;
n

2)

A .
i 1

O servaie:
For ula pro a ilitii totale se d str s legtur u ur toarea for ul i a u e:
Formula lui Bayes:
Fie A1 , A2 ,..., An un sistem complet de evenimente, reprezentnd cauzele producerii unui eveniment X,
eea e sea

X se poate realiza o diio at (depinde) de unul dintre evenimentele: A1 , A2 ,..., An ale

sistemului complet de evenimente.


naintea efe turii experie ei se cunosc:
-proba ilit ile cauzelor producerii evenimentului X, adi P( Ak ), k 1, n , pre u

i:

-pro a ilit ile lui X o diio te pe rnd de aceste cauze, adi P ( X ), k 1, n .

Ak

Dup efectuarea experie ei are loc evenimentul X i se aut probabilitatea fie rei auze Ak , k 1, n ,
tii d ur a efe turii experie ei a avut loc (s-a realizat, s-a produs) evenimentul X, adi se aut:

PX ( Ak ), k 1, n
A este pro a iliti se deter i dup formula lui Bayes,care afir :

PX ( Ak ) = (probabilitatea cauzei Ak de producere a evenimentului X, tii d (dat fii d ) n urma efe turii
experie ei s-a realizat evenimentul X) = se al uleaz dup formula lui Bayes pentru indicele k al acestei cauze,
care afir se efe tueaz raportul dintre produsul pro a ilitii a estei auze cu probabilitatea lui X o diio at
de a east auz i probabilitatea lui X) =
al uleaz dup f.p.t.)= =

P( Ak ) PAk ( X )
P( X )

, k 1, n , unde numitorul reprezentat de P(X) = (se

P( A ) P

Ai

i 1

(X ) .

(296)-APL-9/180 = schema binomial;


Dintr-o ur U , e o i e 4 ile al e i 6 bile negre, se extrag, cu revenire, 2 ile. Da P este probabilitatea ca
el pui u a di tre ilele extrase s fie al , atu i u rul 100P are valoarea: a) 100 ; b) 60 ; c) 65 ; d) 40 ; e)

64 . Justifi a i pri rezolvarea ate ati riguroas i efe tiv, alegerea varia tei de rspu s o siderat a fi ore t.
se

extrag
4 " a"
Rezolvare: U :
U o i e 10 bile, U n 2 bile.
cu
6 " n"
rev. re

P P [(ca din cele n 2 bile revenite: k 1 al e i restul de n k 2 1 1


sa
fie

sa
fie

n2

bile

k 2 al e

revenite:

sa
fie

nk 22 0
sa
fie

C p q
k
n

nk

egre ] P( A B) P( A) P( B)
A, B
ev .te
inc.

este
de
forma

Cnk p k q nk

sch.
binom.la

4
, cu: p P o i erii u ei ile al e di ur a U )
n 2; k 2
def .
10
cl .
not.

restul

n 2;k 1

(2

egre (ca din cele


de

not.
2
, iar: q P o i erii u ei ile
5

a
prob.ii

egre

di

6
U)
def .
10
cl .

ur a

(2

form.lei
prob.ii
ev .lui
contrar

a
prob.ii

2 3
PC
5 5
1
2

2 11

2 3
C
5 5
2
2

2 20

2 52 3
3
1 p 5)1
.
5
5 cfsau.
5
5

10
6 4 10
2 3
2

100P 100
1 1 1
25
25
25
5 5
5
2

4 10 40 , astfel rspu sul ore t este dat de varianta d).


9

Deci:

(297)-APL-10/181 = schema binomial;


ur

Dintr-o

o i e

ile

al e

10

ile

roii

se

extrag,

cu

revenire,

1
C52 C10
2 1
1 2
; c) C31 ;
3 bile. Probabilitatea ca dou di tre ilele extrase s fie albe este: a) C ; b)
3
C15
3 3
3 3
2

2
3

d)

C51 C1021
C52 C102
;
e)
. Justifi a i pri rezolvarea ate ati riguroas i efe tiv, alegerea varia tei de rspu s
C153
C154

considerat a fi corect.
se

extrag
5 " a"
Rezolvare: U :
U o i e 15 bile, U n 3 bile.
cu
10 " r"
rev. re

P P (ca

din

n k 3 2 1 roii
sa
fie

5
U)
def .
15
cl .

(5

n3

cele

C nk p k q n k

apl.
sch.
binom.la

bile

revenite:

k 2 al e

not.

n 3; k 2

p P o i erii

cu:

u ei

1
,
3

1 3 1 2
2
1 2
1 p 3) 1
. Deci: P C32
3
3
3
3 cfsau.
3 3

not.

iar:

sa
fie

q P o i erii

u ei

ile

ile

restul

de

di

ur a

al e

roii

di

ur a

a
prob.ii

U)

def .
cl .
a
prob.ii

10
15

(5

3 2 1

1 2
C32 , astfel
3 3

form.lei
prob.ii
ev .lui
contrar

rspu sul ore t este dat de varianta a).

(298)-APL-12/183 = schema binomial;


Dintr-o ur U cu 5 ile al e i 10 bile negre se scot consecutiv 2 bile cu revenire. Pro a ilitatea de a o i e 2
bile de a eeai uloare este P , iar 9 P : a) 1 ; b) 2 ; c) 3 ; d) 4 ; e) 5 . Justifi a i pri rezolvarea
riguroas i efe tiv, alegerea varia tei de rspu s o siderat a fi ore t.
se

extrag
5 " a"
U o i e 15 bile, U n 2 bile.
Rezolvare: U :
cu
10 " n"
rev. re

10

ate ati

P P [(ca din cele n 2 bile revenite: k 2 al e i restul de n k 2 2 0

n2

bile

k 0 al e

revenite:

sa
fie

egre ] P( A B) P( A) P( B)

nk 20 2

C nk p k q nk

A, B
ev .te
inc.

este
de
forma

sa
fie

apl.
sch.
binom. la

Cnk p k q nk

not.

n 2; k 0

, cu: p P o i erii u ei ile al e di ur a U )

def .
cl .
a
prob.ii

roii di ur a U )

def .
cl .
a
prob.ii

10
15

(5

egre (ca din cele

sa
fie

sa
fie

5
15

restul

n 2; k 2

(5

de

not.
1
, iar: q P o i erii u ei ile
3

1 3 1 2
2
.
1 p 3) 1
sau
3
3
3
3 cf .
form.lei
prob.ii
ev .lui
contrar

1 2
Deci: P C
3 3
2
2

2 20

1 2
C
3 3

20 2

0
2

4 1 4 5
1
5
1 1 1 1
9 P 9 5 , astfel
9
9
9
9
9

rspu sul ore t este dat de varianta e).

(299)-APL-19/187 = schema lui Poisson;


Dou ur e U 1 U 2 o i
s oate

ile al e A i egre N , respe tiv U 1

A,

N i U 2

A,

N . Di fie are ur

te o il. Pro a ilitatea de a iei 2 bile de culori diferite este P . Atunci 100P : a) 16 ; b) 36 ; c) 52 ; d)

76 ; e) 96 . Justifi a i pri rezolvarea ate ati riguroas i efe tiv, alegerea varia tei de rspu s o siderat a fi
corect.
se

se

extrage
extrage
10 " A"
15 " A"
Rezolvare: U 1 :
U o i e 25 bile, U 1 1 il; U 2 :
U o i e 25 bile, U 2 1
15 " N "
10 " N "

il. total, se extrag n 1 1 2 bile, cte una din fie are ur U 1, 2 .

P P (ca din cele n 2 bile extrase, cte una din fie are ur U 1, 2 : k 1 al
sa
fie

eagr se al uleaz, apli d schema lui Poisson, pentru n 2 k 1 ) (coeficientul

n k 2 1 1

sa
fie

nedeterminatei X X
k

X
din polinomul: ( pi X qi ) ) " p q" (este un produs, format din doi factori,
n2

este
de
forma

i 1

tru t se

i restul de

ul es dou poli oa e, di tre are u

r puterea u u pe tru edeterminata X ) s rie


pro a ilit ile p q ) p1q2 q1 p2

a s e realiz

puterea u u a lui X i u

a s

desfurat produsul, pu d evide i di ii pe tru

2 2 3 3 4
9 4 9 13
13

100 P 100

25
5 5 5 5 25 25
25
25

11

4 13 52 ,

not.

unde:

not.

q1 1 p1 5) 1

p1 P o i erii

u ei

ile

albe

di

ur a

U1 )

def .
cl .
a
prob.ii

2 52 3
15

P o i erii u ei ile negre di ur a U 1 )


def .
5
5
5 sau
25
cl .

(5

10
25

(5

2
,
5

iar

3
; n mod analog:
5

a
prob.ii

not.

p 2 P o i erii

u ei

ile

albe

di

ur a

U2)

def .
cl .
a
prob.ii

3 53 2
10
P o i erii u ei ile negre di ur a U 2 )
q2 1 p2 1
sau
def
.
5
5
5
25
cl .
not.

5)

15
25

(5

(5

3
,
5

iar

2
. Deci rspu sul
5

a
prob.ii

corect este dat de varianta c).

(300)-APL-20/188 = schema lui Poisson;


Patru camioane C1, 2,3, 4 o i fru te a

alate lzi. pri ul a io C1 90% sunt de calitatea I , n al doilea

camion C 2 80% sunt de calitatea I , n al treilea camion C 3 75% sunt de calitatea I , iar n al patrulea camion

C 4 70% sunt de calitatea I . e ia te o lad di fie are a io C i , i 1,4 . Care este probabilitatea ca trei dintre
ele s fie de alitatea I ?.
Rezolvare: camioanele C1, 2,3, 4

se
identifica
cu

urnele U 1, 2,3, 4 , lzile de fru te u ilele, iar ulorile a i

u alit ile I i

II .

C1 U 1 1 lad, adi
se
extrage

C 2 U 2 1 lad, adi
se
extrage

il;

C3 U 3 1 lad, adi
se
extrage

il;

il;

C 4 U 4 1 lad, adi
se

il.

extrage

Se extrag n total: n 1 1 1 1 4 lzi, adi

ile, cte una din fiecare camion Ci U i , cu i 1,4 . (aceasta

este experie a, la are se refer pro le a . Ceri a pro le ei o red

12

su for a:

P (ca din cele n 4 lzi sau ile extrase cte una din camioanele C i , cu i 1,4 sau din urnele U i , cu i 1,4 :
k 3 de alitatea I de uloarea al , iar restul de n k 4 3 1 de alitatea II de uloarea
sau

sa
fie

eagr

sau

sa
fie

(formula din cadrul schemei lui Poisson, ntruct aceasta este si gura s he e se reprezi t su

este
data
de:

forma

mai

urne) (coeficientul

multor

lui

si
anume
de:

X k 3

din

polinomul:

X X X

not.
)
,
unde:
"
p
p
p
q
"

p
p
p
q

p
p
q
p

p
q
p
p

q
p

p
p
p
(
p
X

q
)
i
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2
3 4
i P o i erii u ei
i

care
4

i 1

este
de
forma:

lzi de alitatea I di

X3

90
100 0,9;
80

0,8;

a io ul C i , sau u ei ile de uloarea al di ur a U i ) 100


cf .
75

def .
0,75;
cl .
100
a
prob.ii 70
100 0,7;

1 0,9 0,1;
1 0,8 0,2;
not.

qi 1 pi
1 0,75 0,25;
1 0,7 0,3;
O servaia1: Da se

i 1
i2
, iar:

i3
i4

i 1
i2
i3

i4
ul es 4 polinoame de gradul nti, de i da ave

poli o

de for a

( p X q ) , atunci:
i

i 1

-coeficientul lui X

k 4

X X X X

este de tipul ur tor, i a u e: " p p p p" p1 p 2 p3 p 4 ;

X4

-coeficientul lui X k 3 este cel scris de noi n cadrul apli aiei20;


-coeficientul lui X

k 2

X X

este de tipul ur tor, i a u e: " p p qq" p1 p 2 q3 q 4 + p1q 2 p3 q4 +

X2

+ p1q 2 q3 p4 + q1 p 2 p3 q4 + q1 p 2 q3 p4 + q1q 2 p3 p4 ;
a

ur rit pozi iile

pe tru ei 2 p , sau la fel de i e se puteau

X X

ur ri a eleai pozi ii pe tru ei 2 q di " p p qq" )

X2

-coeficientul lui X

k 1

X
este de tipul ur tor, i a u e: " p qqq" = p1q 2 q3 q 4 + q1 p 2 q3 q 4 +

X1

13

+ q1q2 p3 q 4 + q1q2 q3 p 4 .
-coeficientul lui X k 0 este de tipul ur tor, i a u e: "qqqq" = q1q2 q3 q4 .
Observaia2: Da se

ul es 3 polinoame de gradul nti, de i da ave

poli o

de for a

( p X q ) , atunci:
i

i 1

-coeficientul lui X

k 3

X X X

este de tipul ur tor, i a u e: " p p p" p1 p 2 p3 ;

X3

-coeficientul lui X

k 2

X X

este de tipul ur tor, i a u e: " p p q" p1 p 2 q3 + p1 q 2 p3 + + q1 p 2 p3 ;

X2

-coeficientul lui X k 1 este de tipul ur tor, i a u e: " p qq" = p1 q 2 q3 + q1 p 2 q3 + + q1 q 2 p3 ;


X1

-coeficientul lui X k 0 este de tipul ur tor, i a u e: "qqq" = q1q 2 q3 .


O servaia3: Da se

ul es 2 polinoame de gradul nti, de i da ave

poli o

de forma

( p X q ) , atunci:
i

i 1

X X

-coeficientul lui X k 2 este de tipul ur tor, i a u e: " p p" p1 p 2 ;


X2

-coeficientul lui X

k 1

X
este de tipul ur tor, i a u e: " p q" = p1 q 2 + q1 p 2 ;

X1

-coeficientul lui X k 0 este de tipul ur tor, i a u e: "qq" = q1 q 2 .

(301)-APL-21/190 = schema urnei cu bile nerevenite de 2


culori;
O ur o i e
di

ele

ile al e i

ile roii . e extrag la t plare

ile extrase s fie al este: a)

ile di ur , fr reve ire. Probabilitatea ca

5
15
1
1
3
; b)
; c)
; d)
; e) . Justifi a i pri rezolvarea ate ati
28
28
28
14
8

riguroas i efe tiv, alegerea varia tei de rspu s o siderat a fi ore t.

3 bile " albe"


bile " rosii"
contine5

Rezolvare: U :

U o i e total (3 5) 8 bile.

se extrag
14

n 2 bile

U
fr reve ire

P (ca din cele n 2 bile nerevenite: 1 al i restul de (n ) 2 1 1 roie apli

s he a

3!
5!
3! 5! 2!3 4!5

C C
1!3 1! 1!5 1! 2! 4!
2! 4! 3 5 15 , de unde
urnei cu bile nerevenite cu 2 culori)

8!
8!
6!7 8
7 4 28
C82
2!8 2!
2 6!
2 6!
1
3

dedu e

1
5

rspu sul ore t este dat de varianta b).

(302)-APL-22/190 = schema urnei cu bile nerevenite de 2


culori;
O ur o i e
di

ele

ile al e i

ile extrase

ile roii . e extrag la t plare

s fie al e este: a)

ile di ur , fr reve ire. Probabilitatea ca

1
1
1
3
1
; b) ; c)
; d) ; e)
. Justifi a i pri rezolvarea ate ati
28
4
8
28
32

riguroas i efe tiv, alegerea varia tei de rspu s o siderat a fi ore t.

3 bile " albe"


bile " rosii"
contine5

Rezolvare: U :

U o i e total (3 5) 8 bile.

se extrag

n 2 bile

U
fr reve ire

P (ca din cele n 2 bile nerevenite: 2 al e i restul de (n ) 2 2 0 roii apli

schema

3!
5!
3! 5! 2!3

C C
3
3
2!3 2! 0!5 0! 2! 5!
2
!
urnei cu bile nerevenite cu 2 culori)
, de unde

2
8!
8!
6!7 8 7 4 28
C8
2!8 2!
2 6!
2 6!
2
3

0
5

deducem rspu sul ore t este dat de varianta e).

(303)-APL-23/191 = schema hipergeometric cu mai multe


culori;
ntr-u depozit al u ui

agazi se gses 1000 u i di tr-un anumit produs, care este de 3 alit i i anume:

50% de calitatea I, 30% de calitatea a II-a i restul de alitatea a III-a. Se ia un lot de 320 produse pentru a fi
desf ut n magazin. Care este pro a ilitatea a 8 produse s fie de alitatea I, 8 produse de calitatea a II-a i
restul de calitatea a III-a?

15

Rezolvare: urna U la oi depozitul D


o i e
ile la oi produse de
ulori: C1 , C2 , C3 la oi de
trei alit i: alitatea ti, alitatea a doua i alitatea a treia . Di ipotez, se tie , di ele
ile: % su t de

50
30
1000 500 , 30% su t de uloarea C2 , adi
1000 300 i restul de % su t de
100
100
20
uloarea C3 , adi
produse pe tru a fi desf ut
agazi M sea
1000 200 . e ia u lot de
100
di D , adi di U se extrag fr reve ire
piese, adi
ile.
uloarea C1 , adi

se
id . ca
cu:

D / M

500 bile ( piese ) de cul . C1 I


adica
id .

cu:

o i e: 300 bile ( piese ) de cul . C 2 II , deci n total U D / M


se
adica
id .

id . ca
cu:
cu:
200 bile ( piese ( de cul . C 3 III
adica
id .

cu:

o i e

ntr-adevr 500 300 200 1000 bile (sau piese); din:


deci

se extrag

n 320 bile. Probabilitatea P utat este ur toarea:

U
fr reve ire
not.

P P (ca

din

cele

n 320

bile

1 180 " C1 " ,

nerevenite:

sa
fie
de
cul:

2 80 " C 2 "

sa
fie
de
cul:

restul

de

3 n (1 2 ) 320 (180 80) 320 260 60 " C3 " ) se apli s he a hipergeo etri cu 3 2
sa
fie
de
cul.

culori)

180
80
60
C500
C300
C 200
.
320
C1000

(304)-APL-24/191 = schema hipergeometric cu mai multe


culori;
ntr-u lot de
piese se afl
de alitate superioar,
u e, iar restul de
au defe te e tre uie re ediate.
Care este pro a ilitatea a a east distri u ie s fie gsit tr-un ea tio de 10 piese?
Rezolvare: Cele 10 piese (sau bile) for d u ea tio , rezult ele au fost extrase di lot L

ide tifi at u ur a

U fr reve ire. Di ipotez, se tie lotul L o i e


piese, eea e sea el, adi lotul L
o i e ea tioa e a te piese fie are. Cu ele ea tioa e o i
piese de alitate superioar,
u e,
iar restul de
u defe te e tre uie re ediate, dedu e
o for regulei de trei si ple ea tio o i e
piese de alitate superioar,

u e i

u a

u defe te e tre uie re ediate. Aadar, ur a U

se ide tifi u

lotul L U L , ilele di ur a U su t piesele di lotul L , iar uloarea C1 a ilei extrase, orespu de


alit ii superioare a u ei piese, uloarea C2 a ilei extrase, orespu de alit ii u e a u ei piese, i respe tiv

16

uloarea C3 a

60 bile

30 bile
10 bile

ilei extrase orespu de defe telor unei piese, de a fi remediate. Prin urmare: U

de culoarea

o i e

" C1 "

de culoarea " C 2 " , deci n total U o i e tr-adevr 60 30 10 100 bile; din:


de culoarea " C3 "

se extrag

n 10 bile.

U
fr reve ire

C1 ....C2 ........C3
o i d
ea tioa e a te
avea distri u ia:

ile , di tre are:


........... ............ .

........

..........

, rezult

ea tio

de

ile va

Probabilitatea P utat este ur toarea:

P P (ca din cele n 10 bile nerevenite: 1 6 " C1 " , 2 3 " C 2 " , 3 1 " C3 " ) se apli schema
sa
fie
de
cul.

hipergeo etri cu 3 2 culori)

sa
fie
de
cul.

sa
fie
de
cul.

6
3
1
C 60
C30
C10
.
10
C100

(305)-APL-25/192 = schema multinomial cu mai multe


culori;
Pro a ilitatea a piesele lu rate pe o ai s ai :
dia etrul ai i de t el di li ita TA este , ;
dia etrul ai are de t li ita ad isi il este , ;
dia etrul tre li itele ad isi ile TAS este 0,85. din lot se
aleg la t plare
de piese. Care este pro a ilitatea a tre a estea, s fie u dia etrul ai i i
u
diametrul mai mare dect cel admisibil?
Rezolvare: urna U se ide tifi u lotul L ( U L ); bilele din U sunt piesele din L ; uloarea C1 a ilei
extrase orespu de dia etrului piesei su li ita TA, uloarea C2 a ilei extrase orespu de dia etrului piesei
peste li ita TA, iar uloarea C3 a ilei extrase orespu de dia etrului piesei tre li itele ad isi ile. De i, ur a
U o i e ile de ulorile C1 , C2 i C3 .
Cum: P a o il s fie de uloarea Ci

not.

pi este o sta t pentru fiecare i 1,3 , se apli schema

ulti o ial cu 3 2 culori. Probabilitatea P erut este ur toarea:

P P (ca

din

cele

n 100

bile

revenite:

k1 5 " C1 " ,
sa
fie
de
cul.:

k 3 n (k1 k 2 ) 100 (5 5) 100 10 90 " C3 " )


sa
fie
de
cul.:

17

n!
p1k1 p2k2 p3k3
k1!k 2 !k 3 !

k 2 5 "C2 " ,
sa
fie
de
cul.:

(100)!
(0,05) 5 (0,10) 5 (0,85) 90 , unde: p1 0,05 , p 2 0,10 , iar p3 0,85 .
cf .
cf .
cf .
5!5!(90)!
ip.
ip.
ip.
ncheiem

preze tarea

ur toarea

dependente P( A B) P( A) P( B | A) , da A

o servaie:

A, B

evenimente

o di io eaz pe B (sau B depinde de A), respectiv:

P( A B) P( B) P( A | B) , da B o di io eaz pe A (sau A depinde de B ; ase tor pe tru uplurile de


evenimente dependente A, B , respectiv A, B , i A, B .

18