Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Facultatea de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice Specializarea R.I.S.E

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Facultatea de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice Specializarea R.I.S.E

Numele statului: Potrivit Constituţiei, numele Statului este Éire, sau, în limba engleză, Ireland. Actul Republicii Irlanda din 1948 prevede descrierea Statului ca Republica Irlanda.

Capitala Irlandei este la Dublin.

Suprafaţă şi vecini: Irlanda este o ţară în Europa de Vest care ocupă aproximativ 80% din insula Irlanda, cealaltă parte fiind ocupată de Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit.

Acesta se află la nord-vest de Europa continentală şi este înconjurat de sute de insule şi insuliţe . La est de Irlanda este Marea Britanie , separat de acesta prin Marea Irlandei . Republica Irlanda acoperă cinci şesimi a insulei. Irlanda de Nord , o parte a Regatului Unit , se referă la restul şi este situat în nord-estul insulei.

Insula Irlanda are o suprafaţă de 84.421 km², din care 70.273 km² aparţin Irlanda. Irlanda este complet înconjurată de Oceanul Atlantic, deşi porţiunea de apă între Irlanda şi Marea Britanie este cunoscută ca Marea Irlandeză. 1

Populaţia Irlandei este estimată la 6.2 milioane. Ceva mai puţin de 4.5 milioane sunt estimaţi să trăiască în Republica Irlanda şi ceva mai puţin de 1.8 milioane sunt estimaţi să trăiască în Irlanda de Nord. Populaţia Irlandei este de aproape 4 milioane de locuitori. În Irlanda locuiesc în prezent (aprilie 2010) cu aproximaţie, 45.000-50.0000 de cetăţeni români. Este una dintre cele mai importante comunităţi de străini din această ţară. Fiecare nou grup de imigranţi, celţi, vikingi, normanzi, englezi, au contribuit la formarea actualei populaţii. Principalele centre de populaţie sunt Dublin, Cork, Galway, Limerick şi Waterford. 60% din populaţie trăieşte în oraşe cu peste 1000 de locuitori. 2

Compoziţie etnică: Majoritatea irlandezilor sunt de etnicitate celtică, deşi este o minoritate importantă engleză.

 • 1 http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/ireland/index_ro.html

 • 2 Îndrumar de afaceri Irlanda, 2010, p.3

Limbile oficiale sunt irlandeza, o limbă celtică, şi engleza, care este a doua limbă oficială. Limba irlandeză este obligatorie în sistemul de învăţământ şi este prima limbă oficială, deşi limba engleză este cea vorbită de majoritatea populaţiei ca limbă maternă. 3

Resurse: Centrul ţării conţine şi zăcăminte majore de turbă, turba fiind printre cele mai importante resurse naturale a Irlandei. Mai există şi alte rezerve reduse de gaz natural, cupru, dolomita, plumb, zinc.

Religie: 92% din populaţia republicii sunt romano-catolici, deşi în ultimul timp a fost un declin masiv de credinţă şi involvare religioasă a catolicilor irlandezi. În 2001, doar 48% din cei care se declară catolici merg de regulă la servicii regilioase. A doua religie este cea anglicană, cunoscută oficial ca Biserica Irlandeză (Church of Ireland în limba engleză). Există şi o minoritatea care crede în judaism şi un număr mic dar crescător de musulmani. Ca procentaj, romano-catolici 87,4%, crestini 1,9%, alte religii 10,7%. 4

Istorie politică

Irlanda este o democraţie liberală, cu o economie mică şi deschisă de piaţă liberă. Se bucură de strânse legături cu vecinii ei europeni, în special partenerii din Uniunea Europeană. Dar istoria ţării şi a dezvoltării economice au condus, de asemenea, la puternice legături cu Statele Unite, şi există legături culturale importante cu Canada, Australia şi Noua Zeelandă. Irlanda are un sentiment de afinitate cu lumea în curs de dezvoltare, în special în Africa. Relaţiile economice cu alte părţi ale lumii, în special în Asia, sunt, de asemenea, în curs rapid de dezvoltare. 5

Forma de guvernământ: Irlanda este o democraţie parlamentară

Constituţia Irlandei prevede forma de guvernământ şi defineşte puterile şi funcţiile Preşedintelui, ale celor două camere ale Oireachtas (Parlamentului Naţional) şi ale Guvernului.

 • 3 Ibidem, p.4

 • 4 http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/ireland/index_ro.html

 • 5 Îndrumar de afaceri Irlanda, 2010, p.4

De asemenea, defineşte structura şi puterile Curţilor şi stabileşte drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Definirea drepturilor cetăţenilor acoperă cinci capitole principale: Drepturile Personale, Familia, Educaţia, Proprietatea Privată şi Religia.

Preşedintele este Şeful Statului. În condiţiile în care există mai mult de un candidat pentru funcţie, Preşedintele este ales prin vot direct. Un preşedinte poate ocupa funcţia pentru două mandate. Actualul Preşedinte, Mary McAleese, a fost aleasă pentru şapte ani în noiembrie 1997. In 2004, McAleese a fost aleasă, fără contrcandidat, pentru un nou mandat. Rolul preşedintelui este în general ceremonial, deşi are nişte puteri şi funcţii constituţionale şi este avizat de Consiliul Statului. 6

Există cincisprezece Departamente Guvernamentale, fiecare conduse de către un ministru. Puterea executivă este exercitată de către sau prin autoritatea Guvernului, responsabil în faţa Dáil (Camera Deputaţilor). Şeful Guvernului este Primul Ministru (Taoiseach). Bertie Ahern ocupă în prezent funcţia de Prim Ministru, iar Brian Cowen este Vice-Prim-Ministru (Tanaiste). 7

Parlamentul

Parlamentul este bi-cameral: Dail Eireann (Camera Deputaţilor – 166 membri) şi Seanad Eireann (Senat - 60 membri). Membrii celor două Camere sunt aleşi printr-un sistem al reprezentării proporţionale, prin sufraj universal.

Alegerile au loc cel puţin o dată la cinci ani. Principalele partide politice din Dail sunt Fianna Fail, Fine Gael, Partidul Laburist, Democraţii Progresişti, Verzii, Sinn Fein. Actuala coaliţie guvernamentală este formată din Fianna Fail şi Partidul Verzilor.

Dintre cei 60 de membri ai Senatului, 11 sunt numiţi de către Primul-Ministru.

 • 6 http://www.citizensinformation.ie/categories/government-in-ireland/the-

president/president-introduction-to-the-president-of-ireland

 • 7 Ibidem, p.5-6

Succesiunea preşedinţilor : Eamon de Valera (1959), Erskine Childres (1973), Cearbhall O Dalaigh (1974), Patrick J Hillery (1976), Mary Robinson (1990), Mary McAleese (2004- prezent). 8

Simboluri naţionale: Harpa este considerată drept simbolul oficial al Irlandei încă din perioada medievală. Harpa heraldică este folosită de către Guvern, agenţiile acestuia şi reprezentanţele din ţară şi străinătate. Este încrustată atât pe sigiliul Preşedinţiei, cât şi pe faţa tuturor monedelor, apărând pe monedele euro irlandeze. Alte simboluri: steagul, trifoiul, crucea celtică, inelul irlandez, spiriduşul, St Patrick’s Day etc. 9

Organizaţii non-guvernamentale: Irlanda are o mare diversitate de tipuri de organizaţii neguvernamentale (ONG-uri. În această categorie intră o serie de ONG-uri, inclusiv cooperativele, organizaţiile religioase, sindicatele, asociaţii ale rezidenţilor, fundaţii şi grupuri de auto-ajutor. Două alte forme de ONG-uri sunt dincolo de domeniul de aplicare al acestei note, deoarece acestea interacţionează foarte rar cu grantmakers SUA: Friendly Societies şi Industrial and Provident Societies. Majoritatea acestor societăţi urmăresc obiective în beneficiu reciproc, deşi câteva, urmăresc obiective de interes public şi să beneficieze de scutirea de caritate. 11

Politica internă. Politica economică

 • 8 http://www.president.ie/index.php?section=20&lang=eng

 • 9 http://www.gov.ie/en/essays/symbols.html

10http://search.yahoo.com/search?ei=UTF8&fr=ytffmsgr&p=http%3A%2F

%2Fwww.cso.ie+http%3A%2F%2Fwww.nationalarchives.ie

11 Îndrumar de afaceri Irlanda 2010, p.8

După

aproape

doua

decenii

de

crestere

sustinuta,

economia

irlandeza a

intrat

intr-o

perioada

de

incetinire

si

ajustare.

Acest

fenomen

a

fost

rezultatul

interactiunii

 

unor

factori

cu

influenta

negativa,

atat

interni, cat si externi.

 

Astfel,

diminuarea

ritmului

de

crestere,

privita

ca

o

consecinta

a

trecerii

economiei

intr-o

noua

faza

a

evolutiei

ciclice,

dupa

o

lunga

perioada

de

expansiune,

a

fost

alimentata

de

scaderea

activitatii

in

sectorul

constructiilor,

dar

si

de

persistenta

tulburarilor

de

pe

piata

financiara internationala. Trecerea in

 

faza

descendenta

a

activitatii

economice s-a produs intr-o maniera brusca si vizibila. Politica economică a Guvernului este

îndreptata către crearea unei economii stabile, în conformitate cu necesitaţile mediului de afaceri.

Creşterea economică a Irlandei în perioada 1995-2003 a fost în mod constant printre cele mai mari dintre ţările OECD. Creşterea medie anuala a P.I.B. a atins nivelul de 8%, comparativ cu media tărilor OECD pentru aceeaşi perioadă, de 2,5%. 12

FORMAREA P.I.B.

Agricultură

5%

Industrie

47%

Transport si Telecomunicaţii

16%

Administraţie Publică şi Apărare

3%

Alte servicii

29% 13

12 Indrumar de afaceri Irlanda 2010, p.10-11

PIB-ul depăşeşte PNB-ul cu aproximativ 20%, astfel PNB/standardul de viaţă ar trebui să se uniformizeze cu Uniunea Europeană până în 2005 şi să-l depăşească până în 2010. O astfel de schimbare în economie „se datorează în mare parte aderării la Uniunea Europeană, dar şi datorită unei convergente de factori în Irlanda. Experienţele UE în alte state cu economie periferică ca Portugalia sau Grecia, deşi au utilizat politici şi fonduri UE similare, au fost diferite de cazul Irlandei. În lupta de a reduce disparitaţile între economia centrală şi cea periferică şi implementarea subsidiaritaţii în UE şi Irlanda, fondurile UE (în special fondurile structurale şi de coeziune) erau importante şi FDI (Investitii Straine Directe) au avut un impact major legat de schimbarea comportamentului local al companiilor transnaţionale.

Politica agricolă comună a fost iniţial creată pentru a garanta o aprovizionare stabilă de alimente cetăţenilor europeni la un preţ rezonabil, şi un standard de viaţă echitabil pentru

agricultori. Reformele

succesive

au

mutat

atenţia

oarecum,

şi

astăzi

se

pune

accent

pe

satisfacerea necesităţilor şi preocupărilor consumatorilor şi cetăţenilor în ceea ce priveşte

calitatea

şi

siguranţa

alimentelor,

bunăstarea

animalelor

şi

a

mediului. 14

Transferurile financiare din Uniunea Europeana către Irlanda au fost importante în dezvoltarea infrastructurii şi agriculturii.

Irlanda participă alături de alte 11 ţări membre UE la Uniunea Economică şi Monetară (EMU) ce au lansat moneda unică Euro, operaţională de la 1 ianuarie 2002.

Dintre sectoarele de baza ale economiei Irlandei, se pot mentiona urmatoarele:

Agricultura

13

http://dublin.mae.ro/index.php?lang=ro&id=14017

14

http://www.agriculture.ie/farmerschemespayments/methodsofpayments/commonagr

iculturalpolicycap/

Deşi în ultimele decade şi-a mai diminuat ponderea, rămâne un sector de bază al economiei. Aceasta contribuie cu 3,9% din PIB, iar împreună cu industria alimentară 9% (circa 10,5 miliarde ). În agricultură sunt angajaţi aproape 9% din totalul forţei de muncă (166.000 locuri de muncă) şi împreună cu industria agro-alimentară 11,8%. De asemenea, agricultura are o pondere în volumul exporturilor de cca. 8% (6,8 miliarde).

Având o componenţă scăzută de import, agricultura contribuie în mare măsură la obţinerea unei balanţe pozitive a comerţului exterior. Trebuie evidenţiat faptul că produsele agricole au eficienţă sporită, acestea aducând prin export un venit de cca. 6 miliarde euro anual, condiţiile climaterice ale ţării fiind propice dezvoltării acestora. Condiţiile climaterice sunt, de asemenea, bune pentru culturi de: orez, grâu, sfeclă de zahăr şi cartofi. 15

Industria

Dupa aderarea la UE în anul 1973, Irlanda a reuşit să atragă serioase investiţii în industria prelucrătoare. Sectoarele alese de investitori străini, industria chimică şi farmaceutică, electronică şi mai recent cea a serviciilor comerciale şi financiare internaţionale, face ca Irlanda să reprezinte cca. 10% din proiectele de investiţii "Greenfield" ce s-au efectuat în Europa şi cca. 20% din totalul proiectelor de investiţii care s-au realizat, în ţările UE.

Irlanda a devenit al 15-lea mare exportator mondial de produse chimice şi farmaceutice, exportul acestor produse având o pondere în exporturile irlandeze de cca. 19%. Principalele produse care fac obiectul acestor exporturi sunt: produse chimice de sinteză fină, medicamente, echipament medical, cosmetice şi produse de igienă. 16

În domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, peste 300 din cele mai mari companii internaţionale din acest domeniu, au investit în Irlanda. Astfel, 40% din investiţiile SUA în Europa în domeniul electronicii, componente computer, soft-uri şi reţele de comunicaţii

 • 15 http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28461

 • 16 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=412&lang=en

au fost realizate în Irlanda. În industria electronică, cele mai renumite companii multinaţionale produc şi asamblează în Irlanda. Dintre acestea menţionăm: Analog, Devices, Philips, Northern Telecom, Dell, Gateway, SCL, Instruments, Motorola şi au angajat în aceasta industrie peste 43.000 irlandezi.

Industria de software care este reprezentată de peste 600 de companii (130 străine) are un numar de 40.000 angajaţi. În acest domeniu, Irlanda a ajuns din urma SUA, devenind primul exportator mondial de soft-uri.

O trăsătură caracteristică modelului irlandez este funcţionarea consensului la conducerea economiei în cadrul parteneriatului social ce implică Guvernul, patronatul şi sindicatele. Aceasta a avut o contribuţie determinantă la menţinerea unui climat de pace social, o creştere moderată a salariilor, reducerea progresivă a taxelor şi crearea susţinută de locuri de muncă. 17

Politica socială

Politica socială se referă la orientările pentru schimbarea, întreţinerea sau crearea de condiţii de viaţă care sunt favorabile bunăstării umane. Politica socială este parte a politicii publice care are de a face cu problemele sociale, cum ar fi accesul public la îngrijiri medicale sau alte programe sociale. Scopul politicii sociale este de a îmbunătăţi bunăstarea omului şi a satisface nevoia omului de educaţie, sănătate, locuinţe şi de securitate socială. 18

Atunci când se încearcă să se înţeleagă orice schimbare care reduce responsabilitatea statului în furnizarea de servicii sociale care se bazează pe strategii de guvernare în cadrul politicii sociale, trebuie să luăm în considerare avantajele sau dezavantajele generate de economia mixtă de bunăstare, în cazul în care aceasta ar conduce la o diluţie de acces public la servicii şi de îngrijire, subminând astfel obiectivul politicii sociale pentru îmbunătăţirea bunăstării umane şi a satisface nevoile pentru dezvoltare umană şi progresul socială. Factorul-

 • 17 Indrumar de afaceri in Irlanda, 2010, p.11-13

 • 18 http://www.indymedia.ie/article/81302

cheie implicat în politica socială în Irlanda este mentinerea veniturilor şi / sau de protecţie a veniturilor. Aceasta susţine că, în scopul de a proteja cetăţenii în Irlanda, politicile sociale ar trebui să fie revizuite, reformate, restaurate pentru a garanta în viitor coeziunea între majoritate. Politica socială în Irlanda în ceea ce priveşte întreţinerea veniturilor este examinată prin originea sa, de impact, precum şi viitoarea reformă care decurge din Irlanda Poor.

Politica culturală

Secţia de Cultură lucrează în strânsă colaborare cu Departamentul Educaţiei şi Ştiinţei pentru promovarea schimburilor educative în străinătate şi interacţionează cu Comisia Fulbright privind administrarea programului de către Comisie a schimburilor academice cu Statele Unite.

Aceasta susţine rolul de promovare a Ambasadelor Irlandeze în străinătate prin finanţarea de evenimente culturale irlandeze, inclusiv expoziţii, concerte, lecturi, conferinţe şi alte suporturi.

Secţiunea cooperează îndeaproape cu Cultura Irlandeză, o agenţie naţională, înfiinţată în februarie 2005, pentru promovarea artelor şi artiştilor de peste mările irlandeze. Secţiunea a produs două expoziţii itinerante cu privire la viaţa şi activitatea lui James Joyce (2004) şi Samuel Beckett (2006). Diplomaţia culturală este un aspect important de promovare a Irlandei în străinătate. 19

Politica ecologică

Protecţia mediului este unul din principalele obiective ale Guvernului irlandez. În afara valorii sale intrinseci şi a contribuţiei la calitatea vieţii, un mediu curat este un important factor economic. Este de asemenea importantă în dezvoltarea industriilor bazate pe resurse naturale şi a turismului şi în desfacerea pe pieţele externe a unor produse şi servicii de calitate.

19 http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=3031

Legislaţia protecţiei mediului este bazată pe Directivele U.E. şi acoperă probleme precum reglementarea în construcţii, siguranţă publică şi eliberarea licenţelor de control. Legislaţia este implementată de către autoritatile locale şi de către Agenţia de Protecţie a Mediului. 20

În cazul în care o propunere de dezvoltare a unor activităţi productive prezintă riscul poluării, trebuie obţinută o licenţă integrata de la Agenţia de Protecţie a Mediului. Activităţile care necesită o astfel de licenţă sunt cele care generează deşeuri toxice, emisii de substanţe toxice în atmosfera sau în apă, precum şi cele care cauzează poluare fonică.

Irlanda este un mebru cu vechime al Uniunii Europene şi oferă investitorilor străini acces imediat la o piaţă de 375 milioane de consumatori, una dintre cele mai mari pieţe ale lumii.

În ciuda poziţiei Irlandei la marginea vestică a Europei, infrastructura bine dezvoltată împreuna cu costurile de operare competitive, taxele mici aplicate companiilor si facilităţile financiare recomandă Irlanda drept una din cele mai profitabile locaţii din Europa, pentru investitorii străini. 21

Politica educaţională

Departamentul de Educaţie şi Ştiinţă (DES) este responsabil pentru politica în domeniul educaţiei. Coopereză îndeaproape cu Consiliul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare (NCCA).

Alţi parteneri importanţi în cadrul sistemului formal de învăţământ includ diverse servicii de sprijin, cum ar fi Inspectoratul, al doilea nivel de suport Service, In-Cariera,Unitatea de Dezvoltare Individuală şi serviciile care fac obiectul programului de sprijin, Educational Centre, unităţi de dezvoltare a curriculum-ului, colegii de nivel terţiar, inclusiv colegii ale instituţiilor de învăţământ şi de formare continuă.

 • 20 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=415&lang=en

 • 21 Îndrumar de afaceri Irlanda 2010, p.16-18

În mod tradiţional, sistemul de învăţământ superior din Irlanda este compus din sectorul universitar, sectorul tehnologic şi colegiile de învăţământ care sunt finanţate în mod substanţial de către stat şi sunt autonome . În ultimii ani, un număr de colegii private independente s-au dezvoltat. Acestea ofera o gama larga de cursuri care completează dispoziţiile existente în acest sector. 22

Numerele în învăţământul superior au

crescut de

la 18,200

în

1965

la mai

mult de

115,500 în 2000. Aceste numere au o crestere rapidă, crestere reflectată ratele de evoluţia demografică şi creşterea ratelor de transfer în învăţământul superior.

Sectorul educaţiei secundare (şcolile secundare) sunt în proprietate privată şi gestionate. Administratorii de majoritatea acestor şcoli sunt comunităţile religioase sau camerele de administraţie, şcolile profesionale sunt administrate de comitetele Educaţiei Profesionale în timp ce şcolile comunităţii sunt gestionate de către consilii şi administraţii.

Bazându-se pe temelia învăţământului primar, al doilea nivel de învăţământ are scopul de a oferi un mediu de invatare care permite tuturor elevilor de a trăi viaţa pe deplin, oportun , precum şi pentru realizarea potenţialului lor ca indivizi şi ca cetăţeni. Acesta are ca scop pregătirea elevilor pentru viaţa adultă şi pentru a le ajuta să procedeze la formarea continuă sau direct la ocuparea forţei de muncă. 23

Politica de sănătate

Are un rol deosebit în planificarea strategică a serviciilor de sănătate. Acest lucru se realizează în colaborare cu Serviciul Executiv de Sănătate, furnizorii de servicii de voluntariat, departamente guvernamentale şi alte părţi interesate.

Activităţile Crucii Roşii şi Semilunii Roşii au un singur scop central: prevenirea şi alinarea suferinţelor oamenilor, fără discriminare, şi protejarea demnităţii umane. 24 Ajutorul

 • 22 http://www.education.ie/home/home.jsp?

maincat=17216&pcategory=17216&ecategory=33128&language=EN

 • 23 Indrumar de afaceri Irlanda, 2010, p.19

 • 24 http://www.irishaid.gov.ie/partners_redcross.asp

irlandez a încheiat acorduri de parteneriat atât cu CICR şi IFRC, a sprijinit programele de protecţie în Africa şi a consolidat capacităţile pentru societăţile naţionale. Ajutorul irlandez răspunde, de asemenea apelului de urgenţă de la cele două organizaţii în fiecare an. 25

Misiunea departamentului este:

Îmbunătăţirea sănătaţii şi bunăstării oamenilor din Irlanda într-un mod care promovează o sănătate mai bună pentru toată lumea, acces echitabil, receptiv şi livrare corespunzătoare de îngrijire, precum şi de înaltă performanţă. 26 Are rol de sprijinire a Ministrului şi Guvernului, prin:

Consilierea privind dezvoltarea strategică a sistemului de sănătate, inclusiv a

politicii şi legislaţiei Sprijinirea funcţiile lor parlamentare, statutare şi internaţionale; Evaluarea performanţei de sănătate şi servicii sociale; Colaborarea cu alte sectoare pentru a îmbunătăţi sănătatea oamenilor şi

bunăstarea 27

Politica de apărare

Irlanda este angajat în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale în conformitate cu Carta ONU, precum şi respectarea dreptului internaţional. Ea recunoaşte interconexiunile esenţiale între securitate, dezvoltare şi drepturile omului, aşa cum a recunoscut în documentul Summit-ului mondial din 2005. Irlanda este deosebit de activă în promovarea dezarmării şi protecţia drepturilor omului.

 • 25 http://www.irishaid.gov.ie/partners.asp

 • 26 http://www.irishaid.gov.ie/partners_deveducation.asp

 • 27 http://www.dohc.ie/about_us/role/

Irlanda este responsabilă pentru promovarea politicii privind dezarmarea şi neproliferarea, care susţine eliminarea totală a armelor nucleare şi de prevenire a proliferării , susţine o interdicţie completă cu privire la utilizarea muniţiei cu dispersie, controale mai mari pe comerţul cu arme de calibru mic şi armament uşor şi punerea în aplicare şi consolidarea tratatelor privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de arme chimice şi biologice. 28

Bazându-se pe tradiţiile puternice în cadrul ONU de menţinere a păcii, participarea activă a Irlandei în structurile de securitate ale UE, în special în dezvoltarea capacităţilor civile şi militare de gestionare a crizelor sunt elemente importante ce defines politica de aparareExistă legături şi cu alte departamente, în special cu cel de Apărare şi Justiţie, Egalitate şi Reforma Legii, cu scopul de a se asigura că Irlanda joacă un rol adecvat în intervalul de gestionare a crizelor şi operaţiuni în sprijinul păcii. Se promovează, de asemenea, prevenirea conflictelor ca un element esenţial în dezvoltarea continuă a capacităţilor Uniunii în gestionarea crizelor. Aceasta dă instrucţiuni delegaţiei Irlandei pentru Politică şi de Securitate cu privire la întreaga gamă de probleme apărute în cadrul politicii de aparare si cea a securităţii europene.

Obiective :

apărarea valorilor comune, a intereselor fundamentale, independenţei şi integrităţii

Uniunii, în conformitate cu principiul Cartei Naţiunilor Unite; consolidarea securităţii Uniunii sub toate formele; menţinerea păcii şi consolidarea securităţii internaţionale, în conformitate cu principiile

Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi principiul Actul Final de la Helsinki şi obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe; promovarea cooperării internaţionale;

dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept şi respectarea drepturilor

omului şi a libertăţilor fundamentale. 29

28

http://www.defence.ie/WebSite.nsf/document+id/A221C63D3721AA2F802573F4005

 

54AF9

29

Îndrumar de afaceri pentru Irlanda, 2010, p.21-23

Politica comunicării clasice şi moderne

Obiectivul acestei politici de comunicare este de a asigura că membrii, reprezentanţii membrilor şi autorităţile angajate dispun de informaţiile de care au nevoie pentru a înţelege pe deplin şi pentru a facilita participare la sistem.

Politica de transporturi Infrastructura de transport a Irlandei este orientata catre oferirea accesului rapid, eficient si ieftin la pietele internationale. Avand exporturi care insumeaza trei sferturi din productia nationala, Irlanda a trebuit sa dezvolte o retea de distributie foarte eficienta care sa asigure accesul la pietei europene in cateva ore. Principalele caracteristici ale transportului aerian sunt:

cele trei aeroporturi internationale de la Dublin, Shannon si Cork, alaturi de cele regionale de la Donegal, Galway, Kerry, Knock, Sligo si Waterford; 30

Transportul rutier si feroviar

Sistemul de autostrazi este permanent imbunatatit prin programele de investitii finantate de Guvern, cu asistenta U.E. Irlanda dispune de o retea de cai ferate care conecteaza orasele mari si principalele porturi.

Transportul maritim

Principalele porturi ale Irlandei sunt Dublin, Cork, Rosslare siWaterford. Practicile flexibile de lucru si frecventele curse nocturne maximizeaza eficienta transporturilor maritime si asigura reduceri ale timpilor de acces catre pietele europene. 31

30 Ibidem, p.23-25

Politica externă

Politică externă este modelată de valori şi de mediul extern, Irlanda fiind angajată pentru o ordine internaţională bazată pe statul de drept şi soluţionarea paşnică a disputelor. Organizaţia Naţiunilor Unite este piatra de temelie a politicii externe a Irlandei.

Central politicii externe este faptul că incă din 1955 Irlanda este membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi din 1973 a Uniunii Europene. Irlanda este angajată la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale în conformitate cu Carta ONU, precum şi respectarea dreptului internaţionalSe recunoşte interconexiunile esenţiale între securitate, dezvoltare şi drepturile omului, Irlanda fiind deosebit de activă în promovarea dezarmării şi protecţia drepturilor omului.

Angajamentul la multilateralismul eficient este, de asemenea, demonstrat activ de participarea în cadrul organizaţiilor internaţionale, inclusiv Organizaţia Mondială a Comerţului, Consiliul Europei şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

Irlanda susţine o politică de neutralitate militară şi nu este membră a unei alianţe militare. Cu toate acestea, pentru cincizeci de ani a fost un contribuitor activ la ONU şi a militat pentru activităţi de menţinere a păcii, operaţiunile jucând un rol important în dezvoltarea politicii de apărare. 32

Un angajament de la regula de drept internaţional este consacrat în Constituţia Irlandei şi este unul dintre principiile fundamentale ale politicii externe irlandeze. Articolul 29.3 din Constituţie prevede că "Irlanda acceptă principiile generale recunoscute ale dreptului internaţional ca regulă de conduită în relaţiile sale cu alte state".

În lumina acestui principiu, dreptul internaţional este o componentă cheie în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii externe irlandeze. Acest lucru se reflectă în structura

 • 31 http://www.transport.ie/

 • 32 http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=302

Departamentului Afacerilor Externe, care conţine o divizie juridică care lucrează alături de diferite diviziuni politice în străinătate, pentru a asigura în mod coerent punerea în aplicare a politicii externe a Irlandei.

Departamentul Afacerilor Externe este un partener în punerea în aplicare a Strategiei Asia, împreună cu Departamentul pentru Întreprinderi, Comerţ şi Ocuparea Forţei de Muncă, guvern, alte departamente şi organisme de stat. Acesta are un rol special în cadrul Strategiei de dezvoltare în relaţia dintre Irlanda şi cele opt ţări asiatice - China, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, India, Malaezia, Indonezia şi Vietnam. 33

Ministrul Afacerilor Externe este Martin Micheál iar misiunea Departamentului Afacerilor Externe este accea de a avansa interese economice, politice ale Irlandei în Uniunea Europeană şi în restul lumii, pentru a promova contribuţia Irlandei la pacea internaţională, securitate şi dezvoltare, atât prin intermediul Uniunii Europene, precum şi prin participarea activă în cadrul organizaţiilor internaţionale, în special Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru a proteja cetăţenii aflaţi în străinătate şi pentru a urmări procesul de reconciliere şi de parteneriat pe insula Irlanda. 34

Strategii:

Strategia pe zece ani pentru copii şi tineri 2006-2016 prevede o viziune comună că toţi

copiii şi tinerii care trăiesc în Irlanda vor prospera si vor privi cu încredere la viitor. Guvernul lucrează la eliminarea discriminării promovează egalitatea de şanse şi promovează buna-practică promoveză relaţii bune între persoanele din diferite grupuri rasiale supraveghează punerea în aplicare şi eficacitatea dreptului legal ăn cazul autorităţilor

publice relevante şi menţinerea legislaţiei în curs de revizuire Creşterea capacităţii de cercetare

Îmbunătăţirea calităţii mediului şi de management

Strategia 2007-2013 în domeniul cercetării şi inovării în cazul resurselor marine etc. 35

 • 33 Îndrumar de afaceri pentru Irlanda, 2010, p.32

 • 34 http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=8596

Relaţii cu alte state. Relaţii diplomatice

România

Relaţiile diplomatice dintre România şi Irlanda au fost stabilite la nivel de ambasadă la 18 aprilie 1990. Ambasada României din Dublin a fost înfiinţată la 20 mai 1994. În perioada 2002- 2008, Romania a exportat în Irlanda, în principal, mobilă, articole de îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, maşini şi echipamente de transport, metale şi articole din acestea, iar importurile romanesti din Irlanda au constat în produse alimentare, echipament de telecomunicaţii, tehnică de calcul, produse ale industriei chimice.

Relaţiile externe ale Irlandei sunt puternic influenţate de statutul de membru al Uniunii Europene , deşi relaţiile bilaterale cu Statele Unite şi Marea Britanie sunt de asemenea importante în ţară. 36

SUA

Relaţiile Statelor Unite cu Irlanda au fost mult timp bazate pe legături de rudenie comune şi valori împărtăşite. Pe lângă dialogul regulat pe probleme politice şi economice, guvernele SUA si irlandez au schimburi oficiale în domenii precum cercetare medicală şi educaţie.

Odată cu aderarea Irlandei în Uniunea Europeană, dezbaterile comerciale ale UE şi ale politicilor economice, precum şi alte aspecte ale politicii UE, sunt de asemenea elemente-cheie

în relaţia SUA-Irlanda. În ultimii ani, Irlanda a încercat să acţioneze ca o punte diplomatică între

Statele Unite şi Uniunea Europeană

În timpul preşedinţiei UE, Irlanda a lucrat pentru a

.. consolida legăturile SUA-UE care au fost tensionate de războiul din Irak. 37

 • 35 http://www.ofmdfmni.gov.uk/sustain-develop.pdf

 • 36 http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5654

 • 37 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3180.html

Irlanda tinde spre independenţă în politica externă, prin urmare, nu este un membru al NATO şi are o îndelungată politică de neutralitate militară. Această politică a contribuit forţelor de apărare din Irlanda pentru a avea succes în contribuţiile lor de menţinere a păcii începând cu anul 1960 (în Congo ) şi, ulterior, în Cipru , Liban şi Bosnia şi Herţegovina.

Irlanda are relatii diplomatice cu 161 de guvernele străine, Guvernul irlandez are 74 misiuni în întreaga lume, inclusiv 55 ambasade, 8 misiuni multilaterale şi opt consulate generale şi alte birouri. Ţara are, de asemenea, numiţi 24 de consuli generali şi 62 de consuli onorifici.

Sistemul de securitate socială în Irlanda este administrat de către Departamentul Afacerilor Sociale şi a Familiei. Scopul acestuia este promovarea unei societăţi grijulii prin asigurarea accesului la ajutorul pentru venit şi servicii conexe, permiţând participarea activă, promovând incluziunea socială şi sprijinind familiile din Irlanda; are un sistem politic relativ deschis cu oportunităţi pentru ONG-uri cu posibilitate de implicare la toate nivelurile. Ajutorul bilateral este dat direct de către Guvernul irlandez - sau, uneori, este dat prin intermediul organizaţiilor non-guvernamentale (ONG) - pentru proiecte în ţările în curs de dezvoltare. Aceste proiecte au fost evaluate cu atenţie şi bine monitorizate. Cele mai multe sunt din ţările prioritare.

Deoarece există atât de multe părţi ale lumii care au nevoie de asistenţă, fiecare ţară donatoare selectează special ţările prioritare pentru a primi cea mai mare parte a ajutorului său. Ţările prioritare, pentru care unul dintre criteriile principale de selecţie este scăzut din PNB, sunt:

Etiopia, Lesotho, Sudan, Tanzania, Uganda şi Zambia. Ajutorul irlandez lucrează în strânsă cooperare cu ONG-urile pentru programele de ajutor, atât bilaterale şi multilateral.

Diplomaţie publică

Diplomaţia Publică este arta de a cultiva opinia publică pentru atingerea obiectivelor de politică externă. Un instrument vital în statecraft-ul contemporan, diplomaţia publică este de

asemenea unul dintre elementele cele mai greu de înţeles a unei naţiuni "soft power". Film, televiziune, muzica, sport, jocuri video şi alte activităţi sociale ∕ culturale sunt considerate de către avocaţii de diplomaţie public căi extrem de importante pentru cetăţeni să înţeleagă astfel cultura internaţională, care este este un obiectiv cheie al strategiei moderne de diplomaţie publică. Aceasta implică nu numai conturarea mesajului că o ţară doreşte să se reprezinte în străinătate, dar, de asemenea, analizarea şi înţelegerea modului în care mesajul este interpretat de către diverse societăţi şi dezvoltarea instrumentelor de ascultare şi conversaţie, precum şi instrumente de persuasiune. 38

Exemple:

9 mai - Ziua Europei

Pentru marcarea Zilei Europei (9 mai), Ambasada Romaniei impreuna cu Reprezentanta Comisiei UE in Dublin, organizeaza expozitia de arta conceptuala “Rebirth” a artistului Ciprian Hopirtean.

20 de ani de relatii diplomatice Romania-Irlanda

Pentru marcarea a 20 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Irlanda, Ambasada Romaniei la Dublin organizeaza o serie de evenimente culturale la Cork in luna mai:

Vernisajul expozitiei de tapiserie “Letting in the Light” a artistei Cela Neamtu, unul dintre cei mai importanti artisti tapiseri ai Romaniei; Cork Vision Centre@St. Peter’s, North Main St, Cork.

Ambasada României din Irlanda organizează un concert de muzică de cameră, în prestigioasa sală a Muzeului Naţional de Artă al Irlandei. Programul muzical va cuprinde piese de Joseph Haydn (marcând a 200-a comemorare a compozitorului), W.A. Mozart, Paul

38 http://dublin.mae.ro/index.php%3Flang%3Den

Constantinescu şi T.C. Kelly (compozitor irlandez). Interpreţii sunt membri ai comunităţii româneşti din Irlanda. 39

Relatia MAE cu Media

Mass

media

reprezintă

un

instrument

ideal

dacă

sunt

folosite

in

mod

adecvat. Profesionistul în

relaţii

publice

trebuie

fie

la

curent

cu

tot

ce

este

nou, evenimente ce ar putea schimba atitudinea şi deschiderea faţă de diversele

subiecte. Gradul

de

eficacitate

al

aparitiilor

televizate

va

depinde

nu

de

numarul

posturilor de televiziune, care deja este foarte mare, ci de modul în care se va

face

segmentarea

publicului - tinta relevantă. In total, apar 7 cotidiene si peste 40 de

saptamanale. "The Irish Independent", "Evening Herald", "The Irish Times" si "The Irish Sun" ating cote mari de vanzari. Agentia de stiri este Ireland International News Agency. Cel mai mare difuzor de radio si televiziune este compania de stat Radio Telefis Eireann (RTE). 40

Concluzii

Irlandei i se spune ăn multe feluri: "insula de smarald", "casa curcubeului" sau "insula de la capătul Europei". Oricat de potrivite ar fi aceste denumiri, ele riscă totuşi să creeze falsa impresie de izolare şi de peisaj arid.

În realitate, Irlanda este deopotrivă ţara convivialităţii. E demn de remarcat că, în loc să fie reprezentată de un simbol eroic, Irlanda e caracterizată printr-un instrument muzical vechi, harpa. Sunetul ei, care se aude extrem de rar în restul Europei, aparţine inexplicabil tradiţiei muzicale vii a Irlandei. Muzica este o exprimare a artei de a trăi, atat de proprie irlandezilor. Ea ii ajuta sa obţină armonia între tradiţie şi modernitate, credinţa religioasă profundă şi acceptare a progresului.

 • 39 Ibidem

 • 40 Indrumar de afaceri pentru Irlanda, 2010, p.44-45