Sunteți pe pagina 1din 3

Planuri de invtmnt

Matematic
Semestrul I (Anul I) Calcul diferential pentru functii de o variabil real Algebr liniar
Geometrie analitic Logic si teoria multimilor Algoritmic si programare. Limbajul C
Limba strin I
Semestrul II (Anul I) Calcul diferential pentru functii de mai multe variabile reale
Algebra I: Structuri algebrice fundamentale Algoritmi si structuri de date Aritmetic si
combinatoric Practica Limba strin
Semestrul III (Anul II) Analiza III: Calcul integral Algebra II: Teoria divizibilittii si ecuatii
algebrice Ecuatii diferentiale Soft matematic Geometria curbelor si suprafetelor Limba
strin
Semestrul IV (Anul II) Probabilitti Ecuatii cu derivate partiale Analiz complex
Practic Limba strin
Discipline optionale (1 din 2) Grafic pe calculator Criptografie si coduri
Semestrul V (Anul III) Mecanic Geometrie euclidian Modele matematice in stiinte
Teoria optimizrii Calcul numeric Analiz
Semestrul VI (Anul III) Astronomie Statistic Pregtirea lucrrii de licent
Discipline optionale (3 din 6) Complemente de geometrie Introducere in geometria diferential
Complemente de analiz Analiz functional
Complemente de algebr Introducere in algebra comutativ

Matematic Informatic
Anul I: identic cu specializarea Matematic

Semestrul III (Anul II) Analiza III: Calcul integral Arhitectura calculatoarelor si sisteme de
operare Ecuatii diferentiale Tehnici de programare in C++. Programare orientat pe obiecte
Geometrie computational Limba strin
Semestrul IV (Anul II) Probabilitti Criptografie si coduri Grafica pe calculator Practic
Limba strin
Discipline optionale (1 din 2) Ecuatii cu derivate partiale Algebr liniara numeric
Semestrul V (Anul III) Programare orientata pe obiecte. Limbajul Visual Basic Calcul numeric
Sisteme de gestiune a bazelor de date. SQL, XML Teoria optimizrii Limbaje formale
Discipline optionale (1 din 3) Programare PHP Introducere in criptografie Programare
functional
Semestrul VI (Anul III) Retele de calculatoare Statistic Programare Java Programare Web
(MTML, PHP, CSS, CGI, JavaScript) Pregtirea lucrrii de licent
Discipline optionale ( 1 din 3) Curbe algebrice plane Grafica 3D Metode categoriale in
programare

Discipline facultative (ambele specializri)


Semestrul I (Anul I) Psihologia educatiei
Semestrul II (Anul I) Pedagogie I
Semestrul III (Anul II) Pedagogie II
Semestrul IV (Anul II) Didactica informaticii
Semestrul V (Anul III) Practica pedagogic
Semestrul VI (Anul III) Practica pedagogic
Calitatea de exceptie a educatiei oferite este atestat si de cele peste 100 diplome de doctor obtinute de absolventii
Faculttii de Matematic la universitti celebre din Europa si din SUA: Cambridge University, Ecole Normale
Suprieure-Paris, Universit Paris VI, Paris XI, Universit de Pau, Princeton University, Massachussets Institute of
Technology, Duke University, Michigan University etc.

Relatii Internationale
In cadrul programelor europene Socrates-Erasmus, numerosi studenti si cadre didactice ale
Faculttii efectueaz studii aprofundate, stagii de documentare sau lectii la universitti europene
din Franta, Italia, Germania, Grecia, Spania, Belgia, Finlanda.

Master
Didactica matematicii - 2 semestre, zi; Didactica matematicii - 3 semestre, IDD; Modelare
matematic si informatic - 4 semestre; Structuri matematice fundamentale - 4 semestre;
Matematici Financiare - 4 semestre

Doctorat
In facultate exist 16 profesori conductori de doctorat, oferind specializare doctoral in Analiz
matematic, Ecuatii diferentiale, Geometrie, Mecanic, Analiz numeric, Probabilitti

Diplomele de licent, masterat si doctorat ale Faculttii de Matematic au recunoastere


international.

S-ar putea să vă placă și