Sunteți pe pagina 1din 1

Lista de inventariere

Unitatea
Magazia

Gestiunea
Loc de depozitare

Data..2004
CANTITATI
Codul sau

Nr.

Denumirea bunurilor

numarul de

crt.

inventariate

inventar

PRE-

Stocuri
U.M.

Diferente

Fap-

Scrip-

tice

tice

Plus

Pagina

VALOARE CONTABILA

TUL
Minus

Diferente

UNI-

Valoa-

TAR

rea

Plus

Minus

10

11

Valoarea
de
inventar
12

DEPRECIEREA

Valoa-

Motivul

rea

(cod)

13

14

Gestionar
(responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

14-3-12

A4 t2