Sunteți pe pagina 1din 10

Armarea grinzilor

Dimensionarea grinzii longitudinale


Otel S500
fyk 500

s 1.15

N
2

mm

fyk
fyd
434.783 MPa
s
Beton C25/30
fck 25

N
2

mm

cc 1

c 1.5

fck
N
fcd cc
16.667
2
c
mm
fctm 1.9

N
2

mm

0.8
t1 5.2 m

Dimensiunile tramelor:

t2 4.1 m

l1 4.80 m

l2 5.90 m

Determinarea momentelor de calcul


M st.sup 93.56kN m

M dr.sup 105.04kN m

M st.inf 43.77 kN m

M central 108.31kN m

M dr.inf 56.11 kN m

Armarea longitudinala
In camp grinda se dimensioneaza ca o sectiune T, iar pe reazem ca o sectiune dreptunghiulara tinand cont de armaturile
din zona comprimata .
h gl 65cm

1) Momentul M.st.inf

b gl 35 cm

h pl 11 cm

a) Stratul de acoperire cu beton


sl 28mm

- diametrul estimat al barei :

cnom 25mm

sl
d h gl cnom
61.1 cm
2

b) Inaltimea utila :

c) Dimensionare armatura
Determinarea sectiunii de calcul :

t1
2

t2
2

4.65 m

b 1

t1
2

Grupa 32402, An IV

b gl
2

2.425 m

b 2
1

t2
2

b gl
2

1.875 m
Budusan Sorin Otniel

b st.50 50cm

b st.50 50cm

l0 0.85 l1 4.08 m

b eff min b 1 0.2 b 1 0.1 l0 0.2l0 2 h pl 0.22 m


1
b eff min b 2 0.2 b 2 0.1 l0 0.2l0 2 h pl 0.22 m
2

b eff min
b eff b gl b 1 b 2 b gl 79 cm
i

i 1

b eff

Se verifica pozitia axei neutre :

b gl

2.257 < 5

Se calculeaza momentul capabil (rezistent) al placii (beffxhf) fata de centrul de greutate al armaturii intinse :
1

M placa fcd b eff h pl d 0.5 h pl 805.273 kN m

Axa_in_placa

"DA" if M placa M st.inf

Se va calcula ca o sectiune
dreptunghiulara b.effxh

"DA"

"NU" otherwise
M st.inf

0.009

1 2 0.009

b eff d fcd
fcd
2
As.nec b eff d
1.655 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.st.inf.eff 5.08cm

Aleg 218

fctm
2
As.min.seismic 0.50 b gl d
4.063 cm
fyk
2

Ac h gl b gl 0.228 m

( in zona seismica indiferent de clasa de ductilitate )

As.max 0.004 Ac 9.1 cm

2) Momentul M.st.sup

M st.sup 91.18 kN m

M st.sup
2

0.042

b gl d fcd

fcd
2
As.nec b gl d
3.507 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.st.sup.eff 10.16cm

1 2 0.043

Aleg 418

3) Momentul M.central

M central 97.41 kN m

M central
2

0.02

1 2 0.02

b eff d fcd

Grupa 32402, An IV

Budusan Sorin Otniel

fcd
2
As.nec b eff d
3.704 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.c.eff 5.08cm

M dr.inf 56.11 kN m

4) Momentul M.dr.inf

Aleg 218

l0 0.15 l1 l2 1.605 m

b eff min b 1 0.2 b 1 0.1 l0 0.2l0 2 h pl 0.22 m


1
b eff min b 2 0.2 b 2 0.1 l0 0.2l0 2 h pl 0.22 m
2

b eff min

i 1

i 1 2

b eff b gl b 1 b 2 b gl 79 cm
i

M dr.inf

0.011

1 2 0.011

b eff d fcd
fcd
2
As.nec b eff d
2.124 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.dr.inf.eff 5.08cm

Aleg 218

M dr.sup 105.04 kN m

5) Momentul M.dr.sup

M dr.sup

0.048

1 2 0.049

b gl d fcd
fcd
2
As.nec b gl d
4.054 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.dr.sup.eff 10.16cm

Aleg 418

Armarea transversala
g pl.curent 6.04

kN
2

q n 1.8

kN
2

t1 t2
kN
p g pl.curent 0.4 q n

31.434
2
m
2

Seism stanga
As.st As.st.inf.eff As.c.eff 10.16 cm

M Rb.1 As.st fyd 0.9 d 242.912 kN m


As.dr As.dr.sup.eff 10.16 cm

M Rb.2 As.dr fyd 0.9 d 242.912 kN m


Factorul de suprarezistenta:

Rd 1.3

lcl l1 4.8 m

M db.1 Rd M Rb.1 min( 1 1 ) 315.786 kN m


Grupa 32402, An IV

Budusan Sorin Otniel

M db.2 Rd M Rb.2 min( 1 1 ) 315.786 kN m


VEd.1

M db.1 M db.2
lcl

p lcl
2

207.019 kN

Seism dreapta
As.st As.st.sup.eff 10.16 cm

M Rb.1 As.st fyd 0.9 d 242.912 kN m


As.dr As.dr.inf.eff As.c.eff 10.16 cm

M Rb.2 As.dr fyd 0.9 d 242.912 kN m


Rd 1.3

Factorul de suprarezistenta:

lcl l1 4.8 m

M db.1 Rd M Rb.1 min( 1 1 ) 315.786 kN m


M db.2 Rd M Rb.2 min( 1 1 ) 315.786 kN m
VEd.2

M db.1 M db.2
lcl

p lcl
2

207.019 kN

VEd.GF 145.27kN

VEd max VEd.1 VEd.2 VEd.GF 207.019 kN

VEd 207.019 kN

Asl 5.08cm

d h gl cnom

18mm
2

616 mm

k 1

1.57

k2

mm

Asl

CRd.c 0.12

200

l
0.002
b gl d

ck
VRd.c CRd.c k 100 l
b d MPa 73.349 kN
MPa gl

1
3

fck
min 0.035 k
0.344
MPa
2

VRd.c.min min b gl d MPa 74.209 kN


VEd VRd.c
cw 1

este nevoie de armatura transversala specifica (etrieri)

z 0.9d 554.4 mm

Grupa 32402, An IV

ctg 2.5

fck

1 0.6 1
0.525
200MPa

Budusan Sorin Otniel

VRd.max cw b gl z 1

fcd

ctg 1

ctg

VRd.c VEd.1 VRd.max

585.466 kN

VEd

este mai aproape de VRd.c

deci :

VRd.c 73.349 kN
VEd 207.019 kN

VRd.c VRd.max
2

329.407 kN

ctg 2.5
2

Asw 101mm

Fie etrieri 8 cu 2 laturi de forfecare, iar ctg=2.5 si

d bL 18mm

h gl

smax.z.cr min
200mm 8 d bL 144 mm
4

smax min( 0.75 d 300mm) 300 mm


snec

Asw z fyd ctg


VEd

293.999 mm

Aleg etrieri 8/100 mm in zona critica si 8/150 mm


in restul zonei

procentul de armare minima :

procentul de armare efectiva :

fck
min 0.08

MPa
fyk

Asw
eff
0.289 %
b gl seff

0.08 %

seff 100mm

> 0,2 %

MPa

Determinarea momentelor de calcul:


M dr.sup 116.74kN m
M st.inf 81.11 kN m

M central 41.61kN m

M dr.inf 71.52 kN m

1) Momentul M.st.inf si M.dr.inf


a) Stratul de acoperire cu beton
- diametrul estimat al barei :

sl 28mm

cnom 25mm

sl
d h gl cnom
61.1 cm
2

b) Inaltimea utila :

c) Dimensionare armatura
Determinarea sectiunii de calcul :

l0 0.15 l1 l2 1.605 m

b eff min b 1 0.2 b 1 0.1 l0 0.2l0 4 h pl 0.321 m


1

Grupa 32402, An IV

Budusan Sorin Otniel

b eff min b 2 0.2 b 2 0.1 l0 0.2l0 4 h pl 0.321 m


2

i 1 2

b eff min
b eff b gl b 1 b 2 b gl 99.2 cm
i

i 1

M st.inf

0.013

1 2 0.013

b eff d fcd
fcd
2
As.nec b eff d
3.074 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.st.inf.eff 5.08cm

As.dr.inf.eff 5.08cm

Aleg 218

M dr.sup 116.74 kN m

2) Momentul M.dr.sup

M dr.sup
2

0.054

1 2 0.055

b gl d fcd
fcd
2
As.nec b gl d
4.519 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.dr.sup.eff 10.18cm

Aleg 418

M central 100.21kN m

3) Momentul M.central

M central
2

0.016

1 2 0.016

b eff d fcd

Aria de armatura necesara este :


As.c.eff 5.08cm

fcd
2
As.nec b eff d
3.803 cm
fyd

Aleg 218

Grupa 32402, An IV

Budusan Sorin Otniel

Dimensionarea grinzii transversale

h gt 60 cm

b gt 30 cm

Determinarea momentelor de calcul: (intre axele A si B )


M st.sup 78.55kN m

M dr.sup 121.41kN m

M st.inf 37.31 kN m

M central 64.53kN m

M dr.inf 56.32 kN m

Armarea longitudinala
1) Momentul M.dr.inf
a) Stratul de acoperire cu beton
- diametrul estimat al barei : sl 28mm
b) Inaltimea utila :

d h gt cnom

sl
2

cnom 25mm

56.1 cm

c) Dimensionare armatura
Determinarea sectiunii de calcul :

Grupa 32402, An IV

Budusan Sorin Otniel

l1
2

l2

5.35 m

b 1

l1
2

b gt
2

2.25 m

b 2

l2
2

b gt
2

2.8 m

l0 0.15 t1 t2 1.395 m

b eff min b 1 0.2 b 1 0.1 l0 0.2l0 2 h pl 0.22 m


1
b eff min b 2 0.2 b 2 0.1 l0 0.2l0 2 h pl 0.22 m
2

b eff min

i 1

i 1 2

b eff b gl b 1 b 2 b gl 79 cm
i

1) Momentul dr inf.
Se calculeaza si :

M dr.inf

0.014

1 2 0.014

b eff d fcd
fcd
2
As.nec b eff d
2.325 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.dr.inf.eff 5.08cm

Aleg 218

2) Momentul central
Se calculeaza si :

M central
2

0.016

1 2 0.016

b eff d fcd

Aria de armatura necesara este :


As.c.eff 5.08cm

fcd
2
As.nec b eff d
2.667 cm
fyd

Aleg 218

3) Momentul M.dr.sup
Se calculeaza si :

M dr.sup 121.41 kN m
M dr.sup
2

0.077

1 2 0.08

b gt d fcd

Grupa 32402, An IV

Budusan Sorin Otniel

fcd
2
As.nec b gt d
5.186 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.dr.sup.eff 7.62cm

Aleg 318

4) Momentul M.st.sup

M st.sup 78.55 kN m

Se calculeaza si :

M st.sup
2

0.05

1 2 0.051

b gt d fcd
fcd
2
As.nec b gt d
3.305 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.st.sup.eff 10.16cm

Aleg 418

5) Momentul M.st.inf

M st.inf 37.31 kN m

Se calculeaza si :

M st.inf
2

0.024

1 2 0.024

b gt d fcd
fcd
2
As.nec b gt d
1.548 cm
fyd

Aria de armatura necesara este :


As.st.sup.eff 5.08cm

Aleg 218

Determinarea momentelor de calcul: (intre axele B si C )


M st.sup 132.27 m

M dr.sup 105.36kN m

M st.inf 61.34 kN m

M central 41.89kN m

M dr.inf 61.22 kN m

1) Momentul M.st.inf

l0 0.15 t1 t2 1.395 m

b eff min b 1 0.2 b 1 0.1 l0 0.2l0 2 h pl 0.22 m


1
b eff min b 2 0.2 b 2 0.1 l0 0.2l0 2 h pl 0.22 m
2

b eff min

i 1

i 1 2

b eff b gl b 1 b 2 b gl 79 cm
i

Se calculeaza si :

M st.inf
2

0.015

1 2 0.015

b eff d fcd

Aria de armatura necesara este :


As.dr.inf.eff 5.08cm

fcd
2
As.nec b eff d
2.534 cm
fyd

Aleg 218

Grupa 32402, An IV

Budusan Sorin Otniel

2) Momentul central
Se calculeaza si :

M central
2

0.01

1 2 0.01

b eff d fcd

Aria de armatura necesara este :


As.c.eff 5.08cm

fcd
2
As.nec b eff d
1.726 cm
fyd

Aleg 218

Grupa 32402, An IV

10

Budusan Sorin Otniel