Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Acte normative privind protectia ihtiofaunei in Romania


Speciile de pesti avand diferite grade de periclitare sunt incluse in listele diferitelor
documente nationale si internationale. Cele mai importante acte legislative nationale
prin care anumite specii din ihtiofauna Romaniei sunt protejate sunt:
Legea 13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii
salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie
1979
Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice, modificata si completata prin Ordinul
1198/2005.
Ordonanta de urgenta 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Aceasta lege
transpune in legislatia romaneasca Directiva Habitate (92/43/CEE din 21 mai
1992) si Directiva Pasari (Directiva Consiluilui Europei 79/409/EEC din 2 aprilie
1979)
Legea 69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind comertul
international cu specii salbatice periclitate de flora si fauna, adoptata la Washinton
in 1973 (CITES)
Conform acestor documente legislative numarul de specii de pesti care intra sub
protectia lor variaza de la un document la altul (tabel 1).
Tabel 1. Numarul de specii de pesti protejate conform legisatiei romanesti
Actul legislativ
Anexa
Numarul de specii protejate de
pesti
Legea 13 / 1993
Anexa 2
4
(Conventia de la Berna)
Anexa 3
113
Legea 462 /2001
Anexa 3
25
Anexa 4
6
Anexa 5
16
OG 57/ 2007
Anexa 3
25
(Directiva Habitate, Pasari)
Anexa 4a
2
Anexa 4b
11
Anexa 5a
10
Anexa 5b
3
Legea 69/1994
Anexa I
5
(Conventia CITES)
Anexa II
5
5.4.
Convenia privind conservarea speciilor migratoare de animale
slbatice (CMS) (semnat la Bonn, 23 iunie 1979) - la care Romnia a aderat
prin Legea nr. 13/1998
Motivaii
animalele slbatice, n nenumaratele lor forme, sunt o component de nenlocuit
a sistemului natural al pmntului care trebuie conservat pentru binele umanitii;

fiecare generaie de oameni deine resursele pamantului pentru generatiile


viitoare i are obligaia de a asigura ca aceast motenire s fie conservat, iar utilizarea
ei s se fac n mod rational;
valoarea animalelor slbatice din punct de vedere al mediului nconjurator,
ecologic, genetic, tiinific, estetic, recreaional, cultural, educaional, social i economic
preocuparea pentru speciile de animale slbatice care migreaz n interiorul sau
n afara granielor de sub jurisdicia naional;
recomandarea nr. 32 din Planul de aciune adoptat de Conferinta Natiunilor
Unite asupra Mediului Uman (Stockholm, 1972).
Prevederi:
promoveze, cooperarea i s sprijinirea cercetarilor cu privire la speciile
migratoare;
asigurarea proteciei imediate pentru speciile migratoare incluse n anexa nr. I;
ncheierea de acorduri care s reglementeze conservarea i gestionarea speciilor
migratoare incluse in anexa nr. II a conveniei (convenia stipuleaz liniile directore
pentru ncheierea acestor acorduri).
conservarea i, unde este posibil si oportun, s refac acele habitate ale speciei
care sunt importante pentru eliminarea pericolului de dispariie a speciei;
prile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse in
anexa nr. I vor interzice capturarea animalelor ce aparin unei asemenea specii. Excepii
la aceasta interdicie pot fi fcute, numai dac: capturarea se face n scopuri tiinifice;
capturarea se face n scopul creterii capacitii de nmulire sau de supravieuire a
speciilor afectate; capturarea se face n scopul ameliorrii nevoilor celor care utilizeaz o
asemenea specie ca mijloc tradiional de subzisten; sau circumstane extraordinare o
cer, cu condiia ca asemenea excepii s fie precise n coninut i limitate n spaiu i timp.
organizarea unui Consiliu tiinific care va dezbate problemele legate de
aplicarea acestui acord, va analiza i evalua starea de consevare a speciilor, va examina
rapoartele de activitate ale prilor, va face recomandri pentru mbuntirea strii de
conservare a speciilor i va analiza progresele fcute prin aplicarea acordurilor [Legea
nr.13/1998]

5.5.
Acordul privind conservarea psrilor de ap migratoare
african-eurasiatice Haga 16 iunie 1995, Romnia ader n 2000
Motivaii
Conventia asupra conservarii speciilor migratoare de animale salbatice din
1979, ncurajeaza actiunea de cooperare internationala pentru conservarea speciilor
migratoare, n concordanta cu spiritul Conveniei asupra diversittii biologice din 1992;
valorile ambientale, ecologice, genetice, tiinifice, estetice, recreaionale,
culturale, educationale, sociale i economice ale pasarilor de ap;
vulnerabilitatea psrilor de apa migratoare din cauza ca ele migreaza pe
distante lungi i sunt dependente de reele de zone umede care sunt n descrestere i se
degradeaza datorita activitatilor antropice nondurabile

necesitatea de a aciona imediat pentru oprirea declinului speciilor de pasari de


apa migratoare i a habitatelor lor in aria geografica a sistemelor african-eurasiatice de
migrare
Prevederi
prile vor oferi protectie stricta pentru speciile de pasari de apa migratoare
periclitate in aria acordului i se vor asigura c orice utilizare a psrilor de apa
migratoare se bazeaza pe o evaluare a celor mai bune cunostinte disponibile despre
ecologia lor i este viabila pentru specii, precum i pentru sistemele ecologice care le
sustin;
vor identifica situri i habitate pentru pasari de apa migratoare care apar pe
teritoriul lor i vor incuraja protectia, managementul, reabilitarea situri;
vor coopera in situaii de urgenta ce necesita actiune internationala concertata
precum i n elaborarea procedurilor de urgenta corespunzatoare pentru a asigura o
protectie crescuta acelor specii in astfel de situaii;
vor interzice introducerea deliberata in mediu a speciilor de pasari de apa
nonnative i vor lua toate msurile corespunzatoare pentru a preveni punerea
neintentionata in libertate a unor asemenea specii, daca aceasta introducere sau punere in
libertate ar prejudicia starea de conservare a florei i faunei salbatice;
vor initia sau vor sprijini cercetarile cu privire la biologia i ecologia psrilor
de apa migratoare;
vor elabora i vor sustine programe pentru cresterea constientizarii i intelegerii
problemelor conservarii psrilor de apa migratoare, vor schimba informatii i rezultate
din programele de cercetare, monitorizare, conservare i de educatie;
anexele acordului prevd delimitarea ariei geografice a acordului, speciile de
psri pentru care se aplic acordul, i planul de aciune imediat privind protejarea
psrilor nscrise n anexa II;
planul de aciune cuprinde reglementri privind : conservarea speciilor,
conservarea habitatelor, managementul activitlor umane (vntoare, ecoturism, etc),
cercetarea i monitorizarea, educaia i informarea publicului.