Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Cerinele proiectului
Tema de proiect cu datele tehnice
a.
b.
c.
d.
e.

Localitate:Fundulea, Judeul:Clrai
Latitudinea N:44o27
Zona pedoclimatic:silvostep
Adncimea apei freatice: 5-8 m
Tipul de sol:cernoziom cambic,cu textur lutoas

Datele climatice i hidrofizice


f.Caracterizarea climatic a zonei:(medii multianuale
inregistrate la staia meteorologica Brneti)

Luna

II

II

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

-2,8

-0,7

5.8

11,
4

16,
9

20,
6

22,
9

22,
3

18,
1

11,
9

5,3

0,0

10,9

18,7

31,
4

29,
4

34,
2

40,
5

63,
6

68,
4

54,
5

42,
6

37,
5

36,
4

36,
4

30,
2

505,
1

307,1

Temp.
medie(o
C)
Precipita
ii
(mm)

Sezon
cald
(IV-IX)

Anua
l

g.Indicii fizici i hidrofizici ai solului

Adncime(m)
0-0,50
0-0,75
0-1,00
0-1,25
0-1,25

DA (t/m3)
1,28
1,29
1,30
1,30
1,31

CC (%)
24,9
24,7
24,1
23,8
23,5

CO (%)
10,6
10,5
10,1
9,6
9,3

2.Prezentarea cadrului natural


a. Localizare:judeul Clarai este situat n de sud-estul
regiunii Muntenia din Romnia.
b. Clim: zon de clim continental, mai puin moderat
dect a altor regiuni din Romnia, cu ierni reci i veri
clduroase.
c. Relief: judeului Clrai este reprezentat de cmpie,
lunci i bli. Fiind predominant, cmpia se grupeaz n
patru mari uniti: Cmpia Brganului Mostitei
(Brganul Sudic), Cmpia Vlsiei, Cmpia Burnazului,
Lunca Dunrii.
d. Vegetaie: Vegetaia forestier, care ocup 4,3 % din
suprafaa judeului ese format ndeosebi din speciile:
plop euro-american, salcm, stejar brumriu, salcie alb,
frasin de cmp, stejar peduncular, ulm, tei, arar ttresc.
Vegetaia de mlatin i cea acvatic din lacuri i bli este
reprezentat prin stuf , sgeata apei , vscul de ap i,
mai rar, nuferi albi i galbeni.
e. Solurile: constituite n cea mai mare parte din diferite
tipuri de cernoziomuri i din soluri aluvionale, cu o
fertilitate ridicat.
f. Reeaua hidrografica: se compune din 2 bazine
hidrografice, bazinul Dunrii i al Argeului i dintr-un
subbazin, cel al Mostitei. Fluviul Dunrea, care
delimiteaz teritoriul judeului n sud i sud.

3.Centralizarea datelor,calculelor i a rezultatelor.


a) Sinteza informaiilor necesare.
Elementele regimului de irigare:
Ri+Pv +m+Af=ETRO+Rf

Calculul precipitaiilor utile medii lunare multianuale(P v)


Pv=10*f*p ; f=0,75(pentru silvostep)
pIV=40,5mm ; PIv=10*0,75*40,5=304 m3/ha
Data infinarii culturi de porumb 25 aprilie
304/30 zile*5 zile =51 m3/ha
pV=63,6mm ; Pv=10*0,75*63,6=477 m3/ha
pVI=68,4mm ; PvI=10*0,75*68,4=513 m3/ha
pVII=54,5mm ; PvII=10*0,75*54,5=409 m3/ha
pVIII=42,6mm ; PVIII=10*0,75*42,6=320 m3/ha
pIX=37,5mm ; PIX=10*0,75*37,5=282 m3/ha
Data recoltri culturi de porumb 20 septembrie
282/30 zile*20 zile=188 m3/ha
b) Tabelul 1-Calculul precipitaiilor medii anuale (P V).Calculul
precipitaiilor medii lunare multianuale din perioada de
vegetaie la staia meteo,Dor Mrunt,Judeul Calarai.

Precipitaii
aprilie
Mm
Utile(m3/h
a)

40,5
51

ma
i
63,
6
47
7

Luna
iuni iuli augus septemb
e
e
t
rie
68, 54,
4
5
42,6
37,5
40
513
9
320
188

Total

307,1
1958

c) Tabelul 2-Calculul consumului de ap medii lunare (ETRO)


pentru cultura de porumb n judeul Clrai,pe baza
consumului zilnic inregistrat la staia meteorologica Dor Mrunt.

Specificare

Luna

Nr. de zile
din luna
ETRO
zilnic(m3/ha
)
ETRO
lunar(m3/ha
)

Total

aprilie

mai

iunie

iulie

augus
t

septembri
e

31

30

31

31

20

148

16

21

40

51

46

17

191

80

651

1200

158
1

1426

340

5278

d) Tabelul 3-Calcul deficitului i necesarului de apa de irigaie


pentru cultura de porumb n localitatea Fundulea,Judeul
Clrai.

Specificare

Luna
aprili
e
mai

ETRO lunar(m /ha)


Precipitatii
lunare(m3/ha)
Aportul apei
freatice(m3/ha)
3

Deficit(-) (m /ha)
Excedent(+)
(m3/ha)
3

Tot
al

iunie

iulie

august

septemb
rie

80

651

1200

1581

1426

340

51

477

513

409

320

188

527
8
195
8

332
2

29

174

1172

1107

153

Bilanul apei in sol


236
2390 0
2186
2199

1727

2021

621

1868

1082

Rezerva iniial (Ri)


Rezerva final far
218
irigare
2360
6
(Rf=Ri-Deficit)
Plafonul minim
Necesarul de ap al
culturi
-

687

1499

1027
1703

203

676

Necesarul de ap
de irigare (m)
Rezerva final cu
irigare
(Rf+m)
Data aplicarii
udrilor

700

700

1400

2199

1727

2021

1(augus
21(iun 13(iuli
t)
ie)
e)
21(aug
ust)

-H pentru porumb in zona de silvostep =0,75 m,se iau in


considerare indicii corespunztorii acestei
adncimi:DA(t/m3)=1,29 ; CC=24,7% ; CO=10,5%
Rezerva iniial:
Ri=100 H DA C C
Ri=100 0,75 1,29 24,7=2390

Plafonul minim:
1
Pmin ( )=CO+ ( CC CO ) =10,5+ ( 24,710,5 )=17,6
2
Pmin =100 H DA Pmin ( )=100 0,75 1,29 17,6=1703

Necesarul de ap de irigaie:
3

m=100 H DA ( CC Pmin ( ) ) =100 0,75 1,29 ( 24,717,6 )=687 70 0 m /ha

(se rotunjete la 50 m3/ha)


Data aplicarii udrilor:
T 1 ( iunie )=

RiPmim
21861703 483
=
=
=21(iunie)
ETRO zilnicP v , zilnic
4017,1
22,9

T 1 ( iulie )=

Ri Pmim
21991703 496
=
=
=13(iulie )
ETROzilnic Pv , zilnic 5113,19 37,81

280
0

T 1 ( august )=

R iPmim
17271703
24
=
=
=1( august)
ETRO zilnicPv , zilnic 4610,32 35,68

T 2 ( august )=T 1 ( august ) +

m
700
=1+
=21(august )
ETROzilnic Pv , zilnic
4610,32

e) Calculul elementelor schemei hidrotehnice


-Dimensiuni:648X600m
-Schema de udare:18x18m
-Funcionarea antenei:bilaterala

1.Funcionarea antenei bilaterale

N asp =1+

L a

d1
2

d1

300
=1+

18

18
2

=16,6 17 aspersoare

2.Debitul instalaie (Qa)


Qa=N asp Qasp
Qa=17 3,08 m3 /h=52,36 m3 /h
3

Qa=52,36 m 1000 l 3600 sec=14,54 l/sec

3.Timpul de funcionare a instalaie pe o poziie (t f)


tf=

m
ore
10 i c

i-intensitatea ploii
c =randamentul undrii n cmp

i=

1000 Qasp c 1000 3,08 0,9 2772


=
=
=8,55
d 1 d 2
18 18
324

tf=

700
700
=
=9,09 9 ore
10 8,55 0,9 76,95

4.Numr de cicluri zilnice


N cz =

t
22
=
=2mutari/24 h
t f + t z +t m 9+ 1+ 1

tf-timpul de funcionare a instalaiei


tz-timpul de zvntare
tm-timpul de mutare
5.Lungimea tronsonului
instalaiei de udare.(LTA)

de anten deservit de o anten a

LTA=

N cz d2 T
, unde T =10 sau 12e
2

LTA=

2 18 10
=180 m
2

LTA=

2 18 12
=216 m
2

6.Lungimea antenei
L A=648 m

7.Numrul de instalaii de funcionare simultan.


N a=

L A 648
=
=3,6 instalai i
LTA 180

N a=

L A 648
=
=3 instalai i
LTA 216

8.Distana dintre hidrani (dH)

dH=N p d 2
dH=3 18=54 m

9.Suprafaa irigat
S=L l
2

S=648 600=388800 m =38,88 ha

10.Volumul de ap necesar irigrii suprafeei de 38,88 ha.


3

m
V =2800
38,88 ha=108864 m3
ha

11.Debitul de ap necesar irigrii (Q)


Q=N a Q asp
Q=3 52,36=157 m 3 /h