Sunteți pe pagina 1din 13

Codprodus103573

CONTORGEIGERRADEXRD1706,DETECTORDERADIAII

ROINSTRUCIUNIDEUTILIZARE

DetectorulderadiaiiRADEXRD1706,denumitncontinuareaparat,esteconceputpentrudetectareaimsurarea
niveluluideradiaiiionizante,denumitencontinuareradiaii.Aparatulmsoarnivelulderadiaiidinmediulnconjurtor
folosindvaloareaambientaladozeiH*(10)deradiaiigamma(denumitncontinuaredoz),ievalueazcontaminarea
obiectelordectresurseledeparticulebeta.
Aparatuldispunedeurmtoarelecaracteristicidistinctive:
timpuldemsuraresescurteazodatcucretereadozei;
exactitateacitirilorsembunteteodatcucretereanumruluidecicluridemonitorizare;
modificareprogresivasemnaluluidepragntrogamlarg;
afiareavaloriidozeidefond;
afiareavaloriidozeicaredepetedozadefond;
semnalizareprinvibraie(Vibracall)dreptfunciesuplimentardeavertizare;
posibilitatedefuncionarecuosingurbaterietipAAA.

Detectorulseutilizeazpentruamsuranivelulderadiaiidinmediulexteriorsauinterioripentruaestimanivelulde
contaminarealdiferitelormaterialeiproduse.
Condiiidefuncionare:nintervaluldetemperaturdela20oCpnla+50oCcuoumiditaterelativaaeruluide
maxim80%la+25oC.
Rezultateleobinutecuacestaparatnupotficonsultatepentrudeciziioficialecuprivirelanivelulderadiaiidinmediul
nconjurtorilagraduldepoluare.

Msurideprecauie
Nuutilizai,nuamplasaiinudepozitaiaparatulpeperioadendelungatelaluminsolardirectintenssaula
temperaturiridicate,deex.peunpanoudeinstrumentesaunportbagajulmainii.Luminasolarsautemperaturapotafecta
bateriilecauzndscurgerielectrolitice,supranclziresauexplozie,implicndriscdeincendiu,arsuriialtedaune.Deasemenea,
temperaturileridicatepotcauzadeformareacarcaseiaparatului.
Nudepozitaiaparatulnspaiiumedeiprfuite.Riscdeincendiu,electrocutareialtedaune.
Nusupuneiaparatullaocuriisuprasolicitrideordinmecanicdeoarecelpotdeteriora.
Acestaparatutilizeazotehnologiedenaltprecizie.Feriildecderiisuprasolicitrideordinmecanic.
Aparatulnuesterezistentlaap;nulutilizainmediicuumiditateridicatsaunap.Dacaparatulseud,opriil
imediaticontactaiQUARTARADLtd.Dacocantitatemicdeapaajunspesuprafaaaparatuluisauacestaafostexpusla
aersrat,trebuiesloprii,sltergeicuocrpuscat,slduceintroncperecaldiuscatisllsailauscatpn
laevaporareacompletaumezeliidininteriorulsu.
Nuineiaparatulnapropiereamotoarelorelectricesaumagneticecaregenereazcmpurimagneticeputernice.Nu
utilizaiinuamplasaidetectorulnapropiereazonelorncaresegenereazsemnaleelectromagneticedenaltfrecven,ca
deex.turnuriledetransmisie.Frecvenelefoartenaltepotcauzaproblemedefuncionare.
Nuncercaisdemontaisausreparaiaparatuldvs.niv.
Nuexpuneiaparatullamicroundeinuefectuaimsurtorinprezenadispozitivelordeionizaresauozonizare
pornite.
Evitaiptrundereaimpuritilorprinorificiiledepespateleaparatului.
Nuatingeicontacteleelectricealebateriilor.Acestlucrupoatecauzacoroziuneacontactelor,afectndfuncionarea
normal.ncazulscderilorbrutedetemperatursepoateformacondenspecomponenteleinternealeaparatului.Pentrua
evitaacestlucru,introduceiaparatulntropungdeplasticiineilacolopncndajungelatemperaturamediuluiambiant.
Pentruaevitadaunele,nuutilizaiaparatuldacsaformatcondens.nastfeldecazuriscoateibateriiledinaparati
ateptaisseevaporecondensul.Aparatulpoatefiutilizatnumaidupcecondensulsaevaporatcomplet.
Dacnuutilizaiaparatuloperioadndelungat,scoateibateriileipstraiaparatullalocuscatircoros.
RADEXisuntmrcinregistratealeQUARTARADLtd.


Nuserecomandpstrareaaparatuluinspaiicumarfilaboratoarele,careconinsubstanechimicecupotenial
coroziv.
Dacaparatulafostdepozitatoperioadndelungat,trebuiesiverificaifuncionalitateanaintedeutilizare.

MsurideprecauiepentruLCD

EcranulLCDutilizeazotehnologiedenaltprecizie.Cutoateacesteapeecranpoateapreaunpixelinactivsubforma
unuipunctnegrupermanentcarenuseconsiderundefectdefuncionareinuafecteazimaginea.
NuloviiinuapsaiLCDuldeoareceacestelucruripotcauzafisurareaideteriorareaecranului.
DacsuprafaaLCDuluisemurdreteopriiaparatulitergeiluorcuocrpmoalefrslzgriai.
Nulsaiaparatullaluminsolardirectsaulaluminfluorescentpeperioadendelungate.
Feriiecranuldecontactulcusubstanelechimiceduntoarecadeex.acizi,baze,solveni,etc.inuineiaparatulnspaii
careconinastfeldesubstane.
LatemperaturisczutetimpulderspunsalLCDuluisepoateprelungi,iarlatemperaturiridicateecranulsepoate
ntuneca.Latemperaturacamereiecranulvarevenilacaracteristicilestandard.

Msurideprecauiepentrubaterii

Nulsaibateriilelandemnacopiilor.Substanelechimicepecareleconinsuntpericuloasencazdenghiire
accidental.nastfeldecazuriadresaivimediatunuimedic.
Nuapucaibateriilecuuneltemetalicecadeex.cleti.Riscdescurtcircuit.
Nunclziiinudemontaibateriiledeoarecesepotfisura.

Descriereielementedecomand
Acestdetectorderadiaiiesteunaparatportabilcufuncionarepebazdebaterii.

1. LCD
2. ButonulMENUisimbolulsu(peecran).
Acestbutonarecincifuncii:
- MENUactivnmodurileMonitoringiBackground;
- SELECTactivnmodulMenu;
- CHANGEactivnmodulMenu;
- STARTactivnmodulMenu;
- deplaseazcursorulpentruaputeamodificacifreleunuinumrnmodulMenu.
3. ButonulCURSORisimbolulsu(peecran).
Acestbutonaredoufuncii:
porneteiluminareadefundalaLCDuluinmodurileMonitoringiBackground;
-
- deplaseazcursorulimodificnumerelenmodulMenu.
4. ButonulOFFisimbolulsu(peecran).
Acestbutonareasefuncii:
- Porneteaparatul;
- RETURNvpermitesreveniilanivelulanteriornmodulMenu;
- EXITvpermitestreceidinmodulMenunmodulMonitoringsauBackground;
- ENDfuncieactivnmodulMenu;
- SAVEfuncieactivnmodulMenu;
- OFFopreteaparatulnmodurileMonitoringiBackground.
Acestesimboluriindicutilizatoruluifunciilebutoanelorpentruoutilizarectmaiuoar.ncontinuarevoraprean
textnumaisimbolurilebutoanelor.Indicaiadeaapsaunbutonnsoitdesimbolulcorespunztornseamnctrebuies
faceiclicpebutonulrespectivalaparatului.

2|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o


Butoaneleaparatuluiauunefectdeanimaielaapsare,ceeacenseamncapsareaoricruibutonactiv
declaneazomodificaretemporarasimboluluidepeecrandela la inapoila .Aceastanimaienuaparepe
niciunuldinecraneleilustratemaijos.
Capaculcompartimentuluibateriilorestesituatpespateleaparatului.

compartimentul bateriilor
capacul
compartimentului
bateriilor

baterie

FormatulafiajuluinmodurileMonitoringiBackground
DupactivareaparatulafieazecranulRD1706cusimbolurilebutoanelorisetrileindividualesauceledinfabric.
nfigurileilustratemaijossearatlocalizareacelor14cmpuriiposibilelesimboluridepeecran.

1. Simboluripentrustareadencrcareabateriei:

bateriecompletncrcat;

baterieparialdescrcat;
bateriecompletdescrcat.

2. Simbolulconvenionalalaparatului.

3.

simbolulpentrunregistrareacuantumurilor.

4. SimbolulpentrubutonulMENU.Acestcmpconineunuldinurmtoarelesimboluricareindicfunciacurenta
butonuluiMENU:
MENU
SELECT
CHANGE
STARTsau

5. SimbolulpentrubutonulCURSOR.Acestcmpconineunuldinurmtoarelesimboluri:

porneteiluminareadefundalaLCDuluinmodurileMonitoringiBackground;
deplaseazcursorulimodificvaloareadepragnmodulMeniu.

6. SimbolulpentrubutonulOFF.Acestcmpconineunuldinurmtoarelesimboluri:
RETURNfuncieactivnmodulMenu;
EXITntimpcetreceidinmodulMeniunmodulMonitoringsauBackground;
ENDfuncieactivnmodulMenu;
SAVEfuncieactivnmodulMenu;
OFFfuncieactivnmodulMonitoring.

3|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

7. SimbolulpentruVibracall:

semnalizareaprinvibraieestepornit.Atuncicndfunciaesteoprit,simbolullipsete;

8. Simbolulclopoel:

semnalizareaaudioestepornit.Atuncicndfunciaesteoprit,simbolullipsete;

9. Simbolulsemnalizarevaloaredeprag,deex.

semnalizareasedeclaneazatuncicndcitireaatingevaloareade0,30Sv/h(alarmapoatefisetatlaovaloare
dinintervalul0,10pnla0,90Sv/h)

atuncicndsemnalizareavaloriidepragesteinactiv.

10. Simbolulpentruunitateademsur:

microsievertpeor.

Dupuncicluscurtdemonitorizareapareecranulcucitirile.

11. ValoareacitirilorpentrudoznSv/h;

12. Simbolurilepentrunumruldemonitorizriefectuate:

corespundeunuicicluscurt(jumtatedinciclulcomplet)demsurare;

corespundeunuiciclucompletdemsurare;

corespundeladoucicluricompletedemsurare;

corespundelatreicicluricompletedemsurare;

corespundelapatrusaumaimultecicluricompletedemsurare;

13. ValoareadozeiNOISEXXX,undeXXXreprezintvaloareadozeinSv/h;

14. Acestsimbolindicfaptulcvaloareadozeiestemaimicdectvaloareadozeidefond.Simultanseafieazpe
ecranvaloarea0,00.

15. Acestsimbolindicfaptulcvaloareadozeiestemaimarede999Sv/h.Simultanseafieazpeecranvaloarea
999.

Moduridefuncionare
Aparatularetreimoduridefuncionare:Monitoring,BackgroundiMenu.
LapunereanfunciuneaaparatuluiestesetatautomatmodulMonitoring.Acestmodestimeazdozaiafieaz
citireapeLCD.Timpuldemsurareadozeivariazdela24secdacdozaestemaimicde3,5Sv/h,pnla1secdacdoza
estemaimarede72,0Sv/h.
nmodulMonitoringbutonulCURSORarefunciadeaporni/opriiluminareadefundalaecranului.Oapsare
scurtporneteiluminareapentrudousecunde,perminduvsvedeicitirilenntunericsaunsemintuneric.Cndlumina
estesuficient,iluminareadefundalnuesteimportant.

Observaie. Este important s reinei c pornirea frecvent a iluminrii de fundal scurteaz

considerabil
perioada de funcionare continu a aparatului.

ModulBackgroundactiveazcomponentaBACKGROUNDdinmodulMenu.Seefectueazestimareadozeilafel
canmodulMonitoring,nsseafieazsimultandoucitiri:valoareacucaredozadepetedozadefondinplusvaloarea

4|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o


dozeidefond.Acestmodesteutillamonitorizareacldirilor,deoareceestefoarteimportantssecunoascdiferenadintre
valoriledininterioriceledinaerliber,pentruaputeadeterminacorectdozanexterior.
nmodulBackground,butonulCURSORporneteiluminareadefundal.
ApsndbutonulMENUputeiactivamodulMenuncazcestenevoiesmodificaisetriledinfabric.nmodul
Menunuseefectueazmsurareadozei.

ModulMonitoring
AcestmodafieazvaloareacitiriidozeipeLCD.FiecarecuantumnregistratesteafiatpeLCDcusimbolul

Frecvenacucareclipetesimbolul estedirectproporionalcuputereadozeideradiaii.
Pentruareducetimpuldeateptareaprimeicitiriseintroduceuncicluscurtdemonitorizare.Launcicluscurtde
msurarerezultatulisimbolulsu seafieazdedouorimairepededectlaunciclucomplet,nslauncicluscurt
rezultatelesuntaproximativeitrebuiedeterminatecuexactitatentimpulurmtoruluiciclucomplet.Citirileobinutenacest
ciclusuntutilepentruestimareainiialadozei.

Dupunciclucompletdemonitorizare
seafieazcitirileisimbolul

Simbolulcareindicnumruldemonitorizriefectuatevpermitesdeterminaivizualnumruldeciclurimediide
monitorizare.Esteutilpentruadetectaozoncuvariaiiputernicealedozei(contaminareradioactivlocal),cazncare
simbolul
devine ceeaceesteuordeobservat.nacelaitimpestimareadozeisereiacompletdelaprimulciclu,iar
valorilemediialecicluriloranterioarenusemaiiauncalcul.
Timpuldemonitorizaredepindedevaloareadozeiivariazdela26secla1sec.Timpuldemsurareestede26sec
dacdozasencadreaznintervalul0,05Sv/hpnla3,5Sv/h,iardacvaloareadozeiestemaimarede72,0Sv/h,timpul
demsurarescadetreptatpnlaminimulde1secdacdozaestede72,0Sv/h.Cretereadozeipesteaceastvaloarenumai
scurteaztimpuldemsurare(acestarmne1sec).

ModulMenu
ModulMenuvpermitesreglaivaloareasemnaluluideprag,spornii/opriialarmasonorisemnalizareaprin
vibraie,sactivaimodulBackground,sestimairadiaiiledefondisrecepionaiinformaiidereferin.
TrecereanmodulMenuncheiemonitorizareadozei.
PentruatrecedinmodulMonitoringnmodulMenuapsaiiapoieliberaibutonulMENU.Ecranulafieaz
meniulprincipal.

Lanceputsimbolul seaflntotdeaunapernduldesusalmeniului,nacestcazndreptulseciuniiLEVELS.

Observaie. Simbolul de pe ecran indic butonul pe care trebuie s l apsai pentru a


trece de la ecranul actual la ecranul urmtor.

ButonulCURSORaparepeecransubformasimbolului ideplaseazcursorulnseciuneaMenu.Apsarea
butonului deplaseazcursorulnumainjos.Dupceatingeultimulrnddejossetrecelaprimulrnddesus.
PentruaalegeoseciunedinmeniuapsaibutonulSELECT.
PentruarevenilaseciuneaanterioarapsaibutonulRETURN.
PentruatrecedinmodulMenunmodulMonitoringapsaibutonulEXIT.LatrecereanmodulMonitoring
estimareaniveluluideradiaiisereiadelaprimulciclu.
Toatesetrileindividualermnsalvateidupoprireaaparatului.

SeciuneaLEVELS
Depireavaloriidepragadozei,carepoatefisetatnseciuneaLEVELS,declaneazsemnaluldealarm.
Activaiacestsemnalpragatuncicndaveinevoiedesemnalizaresonorsauprinvibraiencazdedozecaredepesc
valoareasetat.Valoareapragdesemnalizaretrebuiesosetaidvs.(intervaluldela0,1pnla99,0Sv/h).Alegereatipului
desemnalizare(audiosauprinvibraie)seefectueaznseciuneaSETUP.Prinurmare,dacntimpuluneimsurtorise
nregistreazodozcaredepetenivelulpragsetat,sedeclaneazunulsauambeletipuridesemnalizare:

5|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o


a)

DacaiactivatsemnalizareaAUDIO,aceastasevadeclanalafiecarevaloaremsurat.Dacpragulsetatestedepitcu
maimultde3,0Sv/h,sevaemiteunsingursemnalsonor.
b) Dacaiactivatsemnalizareaprinvibraie,aceastavafuncionapnlasfritulcicluluidemonitorizare.
Dacsemnalizareavaloaredepragesteoprit,semnalizareaaudiosevadeclanalafiecarevaloaremsurat,iarcea
prinvibraienuvafuncionadeloc.
Maijosvprezentmunexempludemodificareaniveluluisemnalizriipragdela0,30Sv/hla4,50Sv/h.
PentruamodificaniveluldepragtreceidinmodulMonitoringnmodulMenu(ecranul1).Ecranulafieazmeniul
principal(ecranul2).

ApsaibutonulSELECTivaapreaecranul3.
Faceidubluclicpebutonul (ecranele4i5)pentruadeplasacursorul la0,30Sv/h.
ApsaibutonulCHANGEisimbolul vafiplasatndreptullui0,30Sv/hiarcifra3vafisubliniat(ecranul6).
Faceidubluclicpebutonul pentruaselectavaloarea0,30Sv/h(ecranele7i8).
Apsaibutonul isubliniereacifreisevadeplasacuopoziiesprestnga(ecranul9).
Apsaidepatruoributonul pentruasetavaloarea4,50Sv/hcerut(ecranele10i11).
ApsaibutonulSAVEisimbolul vafiplasatndreptulluiON,iarsimbolul ndreptulluiOFF(ecranul
13).
PentruareveninmodulMonitoringapsaibutonulEXIT.ApareecranulRD1706cusimbolulcareindicnoul
)ncoluldindreaptasus.nacelaitimp,modulMonitoringsepunenfunciune.
pragselectat(
Dacsimbolul seaflndreptulluiOFFsemnalizareapragsetatesteinactiviaparatulfuncioneazconform
setrilordinseciuneaSETUP.Deexemplu,semnalizareaaudiosedeclaneazlafiecarevaloarenregistratnumaidac
simbolul seaflndreptulluiAUDIO.Dacsimbolul seaflndreptulluiVIBRACALL,semnalizareaprinvibraie
nusevadeclanadeoareceaceastaesteactivnumaidacnivelulpragestepornit.

SeciuneaBACKGROUND
naceastseciuneputeiactivamodulBackground.Acestacalculeazvaloareamedieadozeidefond.
PentruaactivamodulBackgroundtreceidinmodulMonitoringnmodulMenu(ecranul1).Ecranulafieaz
meniulprincipal(ecranul2).
Apsaibutonul pentruaplasacursorul ndreptulseciuniiBACKGROUND(ecranul3).

6|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o


ApsaibutonulSELECTivaapreaecranul4.
Faceidubluclicpebutonul pentruaplasacursorul ndreptulseciuniiBACKGROUND(ecranele5i6).
ApsaibutonulCHANGE.Apareecranul7undecifrele1,2,3,4i5reprezintnumrulpunctelorde
observaie,caresuntnecesarepentruevaluarearadiaiilordefond.
SelectaiprimulpunctdeobservaieconformindicaiilordincapitolulControlulradiaiilorncldirilelocuite.
ApsaibutonulSTART.Apareecranul8incepeuncicludeestimarearadiaiilordefond.Dupaproximativ100sec
aparepeecransimbolul iarcicluldeestimareadozeidefondnprimulpunctdeobservaiesencheie(ecranul9).Apare
ecranul10undecitireadepeprimulrndreprezintvaloareadozeidefondnprimulpunctdeobservaie.

Observaie. Ciclul de estimare a radiaiilor de fond poate fi ntrerupt. n acest scop apsai

butonul RETURN, iar ciclul de estimare va fi ntrerupt i va aprea ecranul 4.

ApsaibutonulSTARTiateptaipnlancheiereacicluluideestimareBACKGROUND(ecranul13).Valoareade
pealdoilearndreprezintcitireadozeinceldealdoileapunctdeobservaie(ecranul14).Pentruaobineoestimareprecisa
radiaiilordefondtrebuiesefectuaiastfeldemsurtorin5punctedeobservaie(ecranul15).

Observaie. Numrul punctelor de observaie poate fi redus. Apsai butonul END fr s

ateptai ncheierea celui de-al cincilea ciclu de estimare. n schimb, exactitatea citirii va fi redus.

Dupefectuareacelorcincicitiri,apsaibutonulENDivaapreaecranul15.
PentruarevenilaecranulprincipaldinmodulMenuapsaibutonulRETURNivaapreaecranul16.
ApsaibutonulEXIT.ApareecranulRD1706(ecranul17)imodulBackgroundsepunenfunciune.
Dupuncicluscurtdemsurare,ecranulvaafiadouvalori(ecranul18):
a) Diferenadintremediacitirilordozeiidozadefond;

7|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o


b) Dozadefond,rezultatdincitiriledincele5punctedeobservaie.
PentruaieidinmodulBackgroundiareveninmodulMonitoringtrebuiestreceinmodulMenu(ecranele1
i2)isselectaiseciuneaBACKGROUND(ecranul3)undesimbolul trebuieplasatndreptulluiOFF(ecranul5).
PentruarevenilaecranulmeniuluiprincipaldinmodulMenuapsaibutonulRETURNivaapreaecranul6.
ApsaibutonulEXIT.ApareecranulRD1706(ecranul7)imodulMonitoringsepunenfunciune.Dupunciclu
scurtdemsurareecranulvaafiaosingurcitireadozei.

SeciuneaSETUP
nseciuneaSETUPputeialegedoutipuridesemnalizare:AUDIOiVIBRACALL,pecareleputeiporni/opri
plasndsimbolul ndreptulalegeriicorespunztoare.
Maijosvprezentmunexempludeactivareasemnalizriivibratoriinloculceleiaudio.
PentruaactivasemnalizareaprinvibraietreceidinmodulMonitoringnmodulMenuapsndbutonulMENU
(ecranul1).
Apsaidedouoributonul pentruaplasacursorul ndreptulseciuniiSETUP(ecranul2).
ApsaibutonulSELECTivaapreaecranul3.
ApsaibutonulCHANGEisimbolul vadispreadindreptulluiAUDIO(ecranul4).
Apsaibutonul pentruaplasacursorul ndreptulluiVIBRACALL(ecranul5).
ApsaibutonulCHANGEisimbolul vaapreandreptulluiVIBRACALL,indicndactivareasemnalizrii
vibratorii(ecranul6).
PentruarevenilaecranulmeniuluiprincipalapsaibutonulRETURNivaapreaecranul6.
PentruaactivamodulMonitoringapsaibutonulEXIT.ApareecranulprincipalRD1706,undesimbolul
esteprezentiarsimbolul

lipsete.

8|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

ncepnddinacestmoment,semnalizareaprinvibraiesedeclaneazdacvaloareadozeidepetepragulde
semnalizaresetatcucondiiacafunciapragsnufiedezactivat.Semnalizareavaporniivafuncionanmodpulsatilpnla
ncheiereacicluluidemonitorizare.

Observaie. Utilizarea semnalizrii vibratorii scurteaz considerabil perioada de funcionare

continu a aparatului.
Setarea semnalizrii audio se face n mod similar cu cea a semnalizrii vibratorii.

nmodurileMonitoringiBackgroundsetrilerealizatesuntindicatedesimboluriledepeecranulprincipal
RD1706:

semnalizareaaudioestepornit,

semnalizareaprinvibraieestepornit.
Atuncicndsemnalizareaaudioi/sauceaprinvibraiesuntopritesimbolurilelipsesc.

Observaie.
1. Semnalizarea audio se utilizeaz de obicei n ncperile zgomotoase sau n aer liber.

2. n locurile linitite cum ar fi apartamentele sau birourile este recomandat s utilizai

semnalizarea prin vibra ie sau semnalizarea sonor cu pragul pornit.

SeciuneaSERVICE
nseciuneaSERVICEaparurmtoarelemeniuni:
numruldetelefonaluneifirmedeundesepoateachiziionadetectorulderadiaiiRADEXRD1706;
numruldetelefonalcompanieiQUARTARADLtd.,carecomercializeazengrosdetectoarederadiaiiRADEXRD1706;
adresadeinternetwww.quartarad.ru,undeputeigsiinformaiidespresituaiaradioactivitiinRusiaivputeipunela
curentcunormeledesiguranncepriveteradioactivitateaialteactenormative.

Plasaicursorul ndreptulluiSERVICEcuajutorulbutonuluiCURSOR.ApsaibutonulSELECT.
PentruarevenilaecranulmeniuluiprincipalapsaibutonulRETURN.PentruatrecenmodulMonitoringapsaibutonul
EXIT.

ModulBackground
Acestmodesteutilpentruexaminriledininteriorulcldirilor.
nmodulBackgroundestimareadozeideradiaiisefacenmodasemntorcuceadinmodulMonitoring,ns
ecranulafieaznunumaiuna,cidouvalori.Primaestevaloareacucaredozadepetedozadefondiadouaestevaloarea
dozeidefond.Acestmodesteutilpentruexaminriledininteriorulcldirilor,deoareceestenecesarssecunoascdiferena
dintrevaloriledininterioriceledinaerliber.
ActivareamoduluiBackgroundiestimareadozeideradiaiidefondseefectueaznseciuneaBACKGROUND.n
modulBackgroundecranulRD1706areacelaiformatcanmodulMonitoring,nsdupncheiereacicluluidemsurare
ecranulvaafiadouvalori:
1. Valoareacucaredozadepetedozadefond(nexemplu,aceastaeste0,07Sv/h)
2. Valoareadozeidefond(nexemplu,aceastaeste0,10Sv/h)

nacestexempluvaloareadozeieste0,07+0,10=0,17Sv/h.

Dacvaloareadozeideradiaiiestemaimicdectadozeidefond,seafieazvaloarea
0,00isimbolul .

TrecereaaparatuluidinmodulBackgroundnmodulMonitoringseefectueaznseciuneaBACKGROUNDprin
plasareasimbolului ndreptulluiOFF.

RegulileiproceduradecalculavaloriimediiadozeidefondsuntdescrisencapitolulControlulradiaiilorn
cldirilelocuite.

Pregtirilepentruutilizare
naintedeapuneaparatulnfunciunecitiicuatenieinstruciuniledeutilizareifunciileelementelordecomand.
Instalareabateriilor

9|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o


1.
2.
3.

nlturaicapaculcompartimentuluibateriilor.
InstalaincompartimentulbateriilorunasaudoubateriitipAAArespectndpolaritateacontactelor.
Puneilaloccapaculcompartimentuluibateriilor.

Atunci cnd efectuai o examinare ndelungat v recomandm s utilizai dou baterii, iar la

examinrile
scurte numai una, deoarece aparatul poate funciona i cu o singur baterie.

Nu amestecai bateriile uzate cu cele noi.

Vrecomandmsefectuaisetrileindividualenaintedeaefectuaevalurile.

Recomandripentruexaminareaobiectelor
Reineicradiaiileionizanteauuncaracterstaticaleatorideaceeavalorileafiatededetectorpotvariachiarn
condiiiidentice.Pentruomsurareprecisadozeiestenevoiesefectuaicelpuin4cicluridemsurarefrsoprii
aparatul.
Pentrudeterminareacontaminriiradioactiveaalimentelor,obiectelordeuzcasnicetc.apropiaidetectorulde
obiectuldeexaminatlaodistande5pnla10mmiporniil.
Pentrudeterminareacontaminriiradioactivealichidelormsurareadozeiseefectueazdeasuprasuprafeei
descoperitealichidului.Pentruproteciaaparatuluiserecomandutilizareauneifoliidepolietilen,darntrunsingurstrat.
Evitaiptrundereaumezeliininteriorulaparatului.
Afiareauneivaloricaredepetenivelulnaturaldefondobinuitpentruloculrespectivestedovadacobiectul
examinatestecontaminatradioactiv.ModulBackgroundesteprezentat(ncapitolulanterior)pentruavajutaladetectarea
acestorobiecte.
Pentrualocalizaosursderadiaiiionizantetrebuiesmicaiaparatulpornitdeasuprasuprafeeiobiectuluiexaminat
isurmriicuateniecretereafrecveneisemnalelorsonore(nsetrilemeniului:LEVELSOFF,AUDIOON).Reineicpe
msurcevapropiaidesursfrecvenasemnalelorvacreteconsiderabil,iarpemsurcevndeprtaivascdeanacelai
mod.

Utilizareaaparatului
Pornireaaparatului
PentruaporniaparatulapsaibutonulOFFivaapreaecranulRD1706.

Procedurademonitorizare
Dupceporniiaparatulncepemsurarearadioactivitiidinmediulnconjurtor.ntimpulmsurtorilorfiecare
cuantumnregistratestensoitdeafiareasimbolului

ideunsemnalsonorscurt,cucondiiacaavertizareasonorsfie

pornitipraguloprit.Frecvenacucareclipetesimbolul peecranestedirectproporionalcuvaloareadozei.Dup13
secundedefuncionareaaparatuluiseafieazprimulrezultatalunuicicluscurt*mpreuncusimbolulsu .

*Uncicluscurtdemsurarereprezintojumtatedintrunciclucompletiareroluldeafurnizarezultatepreliminarii.
Primulrezultatexactestenfunciededoziseafieazdup126secundedemsurareiesteindicatdesimbolul

Simboluri

corespundeunuiciclucompletdemsurare;

corespundeladoucicluricompletedemsurare;

corespundelatreicicluricompletedemsurare;

corespundelapatrusaumaimultecicluricompletedemsurare.

10|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o


Primulrezultatalmsurtorilorseafieazcavaloaremedieadoucicluriscurte,aldoileacavaloaremedieadou
cicluricompletedemsurare,altreileacavaloaremedieatreicicluricompletedemsurareifiecarerezultaturmtorca
valoaremedieaultimelorpatrumsurtori.
Aparatulanalizeazvariaiavaloriicurentefaderezultatulmsurtoriianterioareicalculeazomedie.Dac
diferenadepeteoanumitvaloare,nlocdemedieseafieazrezultatulcurent.
Deexemplu,dacmediarezultateloratreimsurtorieste0,20Sv/hiarnalpatruleaciclusenregistreaz0,80
Sv/h,rezultatulceleideapatramsurtorinuvamaifimediat,ciafiatcaatare0,80Sv/hmpreuncusimbolul
.
Aceastfuncieaaparatuluipermitedetectareavariaiilorputernicealedozei.
Dacdoriislocalizaiosursderadiaiiopriisemnalizareaprag,porniisemnalizareaaudioiurmriicuatenienu
numaivalorilecitirilor,ciifrecvenasemnalelorsonoreifrecvenacucareclipetesimbolul .Aceastfrecveneste
directproporionalcuvaloareadozei,decicuctfrecvenaestemaimare,cuattsunteimaiaproapedesurs.

Oprireaaparatului
PentruaopriaparatulapsaibutonulOFFimenineilapsatpnladispariiaafiajelordepeecran.

Controlulradiaiilorncldirilelocuite
Conformconcepieimoderneasuprapericulozitiidozelormicideradiaii,dacdozaderadiaiigammadininteriorul
uneicldirilocuitedepetedozadinexteriorcumaimultde0,20Sv/h,estecazulsseiamsurideprotecie.
Estimareadozeidinexterior(defond)seefectueaznapropiereacldiriiexaminatencelpuin5punctedeobservaie
aflatelaodistande30pnla100mfadecldiriianexe,darnumaiaproapede20mntreele.Puncteledeobservaien
careefectuaiestimriletrebuiesseaflepeunterencusolnaturalfrmodificriadusedeom(osele,nisip,asfalt)i
necontaminatradioactiv.Aparatulseinelaonlimede1mdeasuprasuprafeeipmntului.
Timpultotaldemsurareadozeidefondvafide2030minute.Pentruaobinerezultatecorectetrebuies
respectaiacesttimpdeexaminarenntregime.
Pentruavuuramunca,aparatulesteechipatcumodulBackground(vedeicapitolulomonim)carevvaajutala
efectuareaexaminrilor.

Marcajeisigilii
Pecarcasaaparatuluisegsescurmtoarelemarcaje:
- marcacomercialaproductorului;
- marcacomercialRADEX.
SimbolulconvenionalalaparatuluiRD1706seafieazpeecranlapornireaaparatului.
Numrulversiuniiaparepeecranulmeniuluiprincipal.Aparatulnuestesigilatdectreproductor.

Ambalajul
Ambalajulgaranteazsiguranaaparatuluintimpultransportului.
Ambalajulaparatuluitrebuieinutnncperinchiseibineaerisite,laotemperaturntre+15oCi+40oCio
umiditatedepnla80%,nmediilipsitedeimpuritisausubstaneagresive.

Transportulidepozitarea
Aparatulambalatncutiaproductoruluipoatefitransportatcuoricemijlocdetransportipeoricedistan.
Containerulcuprodusulambalattrebuieaezatifixatnvehiculeastfelnctsrmnstabilisnusedeplasezen
timpultransportului.
ntimpultransportuluiaparatului,acestatrebuiesfieprotejatdeprecipitaiileatmosferice.
Condiiiledetransportalaparatuluinambalajulsutrebuiessencadrezen:
- intervaldetemperatur..............................................ntre20oCi+40oC
- umiditaterelativla+25oC,maxim.............................80%
naintedepunereaaparatuluinfunciune,acestatrebuiepstratndepozitnambalajulproductoruluilao
temperaturntre+5oCi+40oCioumiditaterelativdecelmult80%la+25oC.
Seinterzicedepozitareaaparatuluiframbalajulsu.
Dacafostexpuslatemperaturisub0oC,aparatultrebuieinuttimpdeoorninteriorlatemperaturacamereinainte
dealdeschideialpunenfunciune.

ntreinereaicurarea
ntreinereaaparatuluipresupune:
1) tergereadeprafasuprafeeiexterioareaaparatului;
2) nlocuireabateriilorlaafiareaindicatorului ;
3) scoatereabateriilordincompartimentulbateriilorncazdeneutilizareprelungit(maimultdeolun);
4) tergereaaparatuluisefacenumaicuocrpmoale.ntimpulcurrii,aparatultrebuiesfieoprit.
Evitaiptrundereaimpuritilorprinorificiileaparatului.

11|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

ntreinereiactualizare
Oricereparaiiaduseaparatuluiseefectueazlasediulproductorului.Adresa:
QuartaRadLtd.,2Building,3Podol'skikhKursantov,Moscova,117545,Rusia
email:quarta@quartarad.ru,http://www.quartarad.ru
DacaicumpratacestprodusdinRomnia,vrugmsvadresaidistribuitoruluiautorizat:
GermanElectronicsSRL,str.Suceveinr.14/201,Oradea,410078,Romnia
Tel:0259454410,Fax:0259454411
email:office@germanelectronics.ro,http://www.germanelectronics.ro

Detectareadefeciunilor
Problemaposibil
Ecranulnuafieaznicioinformaie
duppornire.
Seafieazindicatorul .

Cauzaposibilaproblemei
Bateriilenusuntinstalatesausunt
instalatelapolaritateagreit.
Bateriilesuntdescrcatesubnivelulde
funcionare.

Soluia
Instalaibateriilelapolaritateacorect.
nlocuiibateriile.

Msurincazdecondiiiextreme
ATENIE!
DACAPARATULAFIEAZODOZMAIMAREDE1,20Sv/hTREBUIESPRSIIURGENTZONARESPECTIVIS
VADRESAIUNUIBIROUALSERVICIULUISANITAREPIDEMIOLOGICDESTATNVEDEREAEFECTURIIUNEIEXAMINRI
RADIOACTIVEDETALIATE.

Caracteristicifuncionale
DetectorulderadiaiiRADEXRD1706msoarnivelulderadiaiidinmediulnconjurtorfolosindusedevaloareadozei
H*(10)deradiaiigammailundncalculradiaiilegammaicontaminareaobiectelordectresurseledeparticulebeta.

Setriindividuale:
-

pornirea/oprireasemnaluluidealarm;
pornirea/oprireaavertizriivibratorii;
alegereaunuiniveldepragacruidepiredeclaneazsemnaluldealarmiavertizareaprinvibraie;
evaluareadozeidefond;
afiareavaloriidozeidefond;
afiareavaloriicucaredozadepetedozadefond;
posibilitateadefuncionarecuosingurbaterietipAAA,cumeniuneactimpuldefuncionarecontinuse
reduce.

Datetehnice
Domeniuldemsurareadozei,Sv/h..............................0,05pnla999
Domeniulderadiaiinregistrate:
1) radiaiigamma,MeV..........................................0,1pnla1,25
2) radiaiiRntgen(razeX),MeV............................0,03pnla3,0
3) radiaiibeta,MeV................................................dela0,25pnla3,5
Reproductibilitatearezultatelor
(cuadmitereauneiprobabilitide0,95%)........................7+6/P
PreprezintdozanSv/h.
Niveluriprag,Sv/h............................................................0,1pnla99,0
Timpdecalcul,s..................................................................1pnla26
Timpdeafiaj......................................................................continuu
Baterii,tipAAA.................................................................unasaudou
Timpdefuncionarecontinuaaparatului,minim,ore.....500
Dimensiuni,nlimexlimexadncime,maxim,mm......105x60x26
Mas(frbaterii),maxim,kg.............................................0,09

Observaii:
1. Timpuldemsuraresescurteazodatcucretereadozei;Timpulsescurteazlavalorimaimaride3,0Sv/h
2. Exactitateacitirilorsembunteteodatcucretereanumruluidecicluridemonitorizare;
3. Timpuldefuncionarecontinuaaparatuluiafostcalculatcusetriledinfabricicudoubateriicuocapacitatede
1350mAh.Bateriileauabrevierea24AUialtele.
4. Setridinfabric:

12|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o


valoareprag.............................................0,30Sv/h,
modBackground......................................OFF,
semnalizaresonor..................................ON,
semnalizareprinvibraie..........................OFF.

BACKGROUND=fond
CHANGE=modificare
END=nchidere
EXIT=ieire
LCD=LiquidCrystalDisplay=ecrancucristalelichide
LEVELS=niveluri
MENU=meniu
MONITORING=monitorizare
NOISE=zgomot
OFF=oprit
ON=pornit
RETURN=revenire
SAVE=salvare
SELECT=selectare
SETUP=configurare

13|w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o