Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE VESTVASILE GOLDI ARAD

FACULTATEA DE INFORMATIC
Specializare masterat: TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTARE WEB

PLAN DE NVMNT
ncepnd cu anul universitar 2008-2009
ANUL I, SEMESTRUL I
Cod

Denumirea disciplinei

30

Ore/sptmn
C
S
LP
8
1
6

8
8

2
2

2
2

Examen
Examen

Examen

Credite

Anul I (semestrul I)
Discipline obligatorii
Aplicaii web
Grafic i fotografie pe web
Baze de date distribuite utilizate pe
Internet
Etica pe Internet
Discipline opionale
Discipline facultative
Limba englez pentru tehnologia
informaiei

Forma de
evaluare

Colocviu
2

V.P.

ANUL I, SEMESTRUL II
Cod

Denumirea disciplinei

30

Ore/sptmn
C
S
LP
5
8

8
8

2
1

Credite

Anul I (semestrul II)


Discipline obligatorii
Tehnologii web avansate
Tehnici de administrare a serverelor
web
Proiect de cercetare I
Discipline opionale (se alege o disciplin)
Sisteme de e-commerce i egovernment
Metode statistice de recunoatere a
formelor
Tehnologii workflow
Discipline facultative
Strategii de publicitate pe Internet

Forma de
evaluare

2
2

Examen
Examen

Colocviu

Colocviu

Colocviu

Colocviu

V.P.

ANUL II, SEMESTRUL I

Cod

Denumirea disciplinei

30

Ore/sptmn
C
S
LP
6
8

8
8
8

2
2
1

2
2
2

Examen
Examen
Examen

6
6

1
1

2
2

Colocviu
Colocviu

Colocviu

Credite

Anul II (semestrul I)
Discipline obligatorii
Tehnologii Java avansate
Web GIS i imagistic satelitar
Aplicaii pentru tehnologii mobile
Discipline opionale (se alege o disciplin)
Managementul proiectelor
Servicii web i arhitecturi orientate
pe servicii
Platforme de e-learning i
laboratoare virtuale
Discipline facultative

Forma de
evaluare

ANUL II, SEMESTRUL II


Cod

Denumirea disciplinei

30

Ore/sptmn
C
S
LP
6
8

Credite

Anul II (semestrul II)


Discipline obligatorii
Tehnologii multimedia pentru web
design
Proiect de cercetare II (elaborarea
lucrrii de disertaie)
Discipline opionale (se aleg dou discipline)
Securitatea reelelor
Sisteme de difuziune pe Internet
Platforme ale cunoaterii bazate pe
web
Sisteme web inteligente
Discipline facultative

Forma de
evaluare

Examen

Colocviu

7
7
7

2
2
2

2
2
2

Colocviu
Colocviu
Colocviu

Colocviu

RECTOR,
Prof.univ.dr. AUREL ARDELEAN

DECAN,
Conf.univ.dr. ANTOANELA NAAJI

EF CATEDR,
Lector.univ.dr. MONICA CIOBANU