Sunteți pe pagina 1din 41

CONVENII I ACORDURI

INTERNAIONALE IN
DOMENIUL PROTECIEI
MEDIULUI

A efectuat:Birca Radu
A
verificat:Andriuca Valentina

Convenia privind evaluarea impactului asupra mediului n


context transfrontier (Espoo 25.02.1991/ratificat 1993)

Scopul si obiectivele conventiei:

Amenintarile asupra mediului nu cunosc granite nationale.Autoritatile nationale


sunt constiente ca pentru a evita acest pericol trebuie sa se notifice si sa se
consulte reciproc asupra proiectelor majore care pot avea impact transfrontier
asupra mediului.

Obiectivul- Elaborarea masurilor adecvate si eficiente pentru prevenirea,


reducerea si controlul impactului transfrontier negativ semnificativ ,pe care
activitatile(economice) propuse il produc asupra mediului si evaluarea
impactului asupra mediului inainte de luarea deciziei de a autoriza sau de a
intreprinde o activitate propusa.
-Partile la aceasta conventie au obligatia de a evalua impactul asupra mediului
a anumitor proiecte .Totodata textul Conventiei prevede obligatia generala a
statelor de a notifica si consulta statele-parti potential afectate asupra tuturor
proiectelor mari care pot avea efecte transfrontiere semnificative asupra
mediului.
- Partile au obligatia de a lua, individual sau inpreuna, toate masurile adecvate
si eficiente pentru prevenirea,reducerea si controlul impactului transfrontier
negativ semnificativ,pe care activitatile propuse il produc asupra mediului

Convenia privind accesul la informaie, participarea


publicului la luarea deciziei i accesul la justiie in
probleme de mediu.(Aarhus,1998/ratificat 1999)

Scopul si obiectivele conventiei:

Conventia de la Aarhus reprezinta un nou model de acord multilateral, care se


concentreaza asupra interactiunii dintre autoritatile publice si cele private.Semnatarii
acestui document deosebit de important si-au luat astfel obligatia de a asigura accesul
cetatenilor la informatia de mediu, la participarea publica si la justitie.Tema conventiei
isi are originea in relatia dintre guvern si catateni ,prevede drepturi pentru public si
impune obligatii Partilor si autoritatilor publice in ceea ce priveste accesul la informatii
si participarea publicului ,precum si accesul la justitie.

Obiectivul de a contribui la protejarea drepturilor oricarei persoane din generatiile


actuale si viitoare de a trai intr-un mediu adecvat sanatatii si bunastarii sale.
-Fiecare Parte garanteaza drepturile privind accesul la informatie ,participarea publicului
la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de midiu , conform prevederilor
Conventiei.
-Fiecare parte se va stradui sa asigure ca oficialitatile si autoritatile sa asiste si sa
indrume publicul in scopul asigurarii accesului la informatie in vederea facilitarii
participarii sale la luarea deciziei si a accesului la justitie in probleme de mediu.
Pina in prezent ,40 de state au semnat Conventia de la Aarhus ,iar 17 state, sunt Parti la
Conventie.

Protocolul privind registrele emisiilor si


transferul poluantilor(PRTR) semnat de
R.Moldova 2003,dar nu este ratificat.

Partile la conventie recunoscind ca registrele emisiilor si transferurilor de


poluanti constituie un instrument important pentru cresterea
responsabilitatii intreprinderilor,reducerea poluarii si promovarea
dezvoltarii durabile.
Obiectivul- de a asigura un acces sporit al publicului la informatii prin
intocmirea unor registre coerente si inegrate privind emisiiile si transferurile
de poluanti la nivelul national(PRTR) in conformitate cu dispozitiile prezentului
protocol,care sa faciliteze participarea publicului la procesul de luare a
deciziilor in domeniul mediului inconjurator si sa contribuie la prevenirea si
reducerea poluarii mediului.
Fiecare parte adopta actele cu putere de lege ,normele administrative si
alte dispozitii necesare,precum si masurile de executare corespunzatoare
in vederea aplicarii dispozitiilor prezentului protocol.
Pentru a evita raportarea dubla ,sistemele de registre privind emisiile si
transferurile de poluanti pot fi integrate in masura in care este posibil, cu
surse de informatii existente,cum ar fi mecanismele de raportare din
cadrul sau permiselor de exploatare.
Partile iau masuri penru a asigura o convergenta in registrele nationale
privind emisiile si transferurile de poluanti.

Protocolul privind evaluarea strategica de


Mediu(Kiev,21 mai,2003/semnat 2003)

Recunoscind importanta integrarii consideratiilor privind mediul,inclusiv a celor


legate de sanatate in pregatirea si adoptarea de planuri si programe si dupa
caz politici si legislatie
Angajindu-se sa promoveze dezvoltarea durabila
Recunoscind ca evaluarea strategica de mediu ar trebui sa joace un rol
important in pregatirea si adoptarea de planuri,programe si dupa caz politici si
legislatie precum si faptul ca o aplicare mai larga a principiilor acestei evaluari
a impactului asupra mediului va consolida si mai mult analiza sistematica a
efectelor semnificative pe care acestea le au asupra mediului.

Obiectivul- asigurarea unui grad ridicat de protectie a mediului ,inclusiv a sanatatii


asigurindu-se ca in procesul de pregatire a politicilor si legislatiei se tine cont de
considerentele de mediu inclusiv cele legate de sanatate in elaborarea planurilor si
programelor , stabileste proceduri clare, transparente si eficace pentru evaluarea
strategica de mediu si integrind astfel preocuparile legate de mediu inclusiv cele legate
de sanatate,in masuri si instrumente create pentru promovarea dezvoltarii durabile.
Fiecare parte se asigura ca publicului I se ofera posibilitatea de aparticipa cit mai
repede in timp util si intr-o maniera efectiva din momentul in care toate optiunile
sunt inca in discutie, la evaluarea strategica de mediu a planurilor si a programelor.
Fiecare parte se asigure ca proiectul de plan sau program si raportul de mediu sunt
puse la dispozitia publicului la timp prin mijloace de comunicare electronice sau alte
mijloace adecvate .

Conventia privind efectele transfrontiere


ale accidentelor industriale(Helsinki
17.03.1992/ratificat1993)

Conventia a fost creata pentru a proteja oamenii si mediul de accidentele


industriale prin prevenirea lor, prin reducerea frecventei si gravitatii lor
,precum si prin micsorarea efectelor. De asemenea promoveaza cooperarea
internationala activa intre Partile contractante , inainte ,in timpul,precum si
dupa accidentul industrial.

Obiectivul- de a ajuta Partile sa previna accidentele industriale care pot avea


efecte transfrontiere ,sa fie pregatite pentru ele si stie cum sa le faca fata . De
asemenea , Conventia incurajeaza Partile sa se ajute reciproc in cazul unui
asemenea accident ,sa coopereze in procesele de cercetare si dezvoltare,sa
impartaseasca informatii si sa faca transfer de tehnologie.
Accident industrial-un eveniment cauzat de o actiune necontrolata in
desfasurarea unei activitati care presupune utilizarea de substante
periculoase.
Organismele Conventiei: Conferinta Partilor , Secretariatul Conventiei
,grup de lucru privind implementarea,grup de lucru pentru dezvoltare ,un
grup ad-hoc de experti pentru apa si accidente industriale.

Conventia natiunilor unite pentru combaterea desertificarii


in tarile care se confrunta cu seceta grava si/sau cu
desertificarea, in special in Africa(Paris 17.06.1994/ratificat
1998)

La semnarea acestei Conventii statele au constientizat faptul ca zonele aride


,semiaride si uscat-subumide constituie,imreuna,o parte semnificativa din
suprafata uscatului Pamintului si sunt locul de viata si sursa mijloacelor de
existenta pentru o mare parte a populatiei sale. De asemenea ,s-a recunoscut
ca desertificarea si seceta sunt probleme de dimensiune globala prin aceea
ca ele afecteaza toate regiunile globului si ca este necesara actiunea unita a
comunitatii internationale pentru combaterea desertificarii sau reducerea
efectelor secetei

Obiectivul Combaterea desertificarii si reducerea efectelor secetei in tarile

care se confrunta cu seceta grava ssu cu desertificarea ,in special in Africa prin
actiuni eficiente la toate nivelurile sprijinite de intelegeri de cooperare
internationala si parteneriat in cadrul unei abordari integrate in acord cu
prevederile Agendei 21.
Realizarea acestui obiectiv va implica strategii integrate pe termen lung care sa
concenteze simultan in zonele afectate pe ameliorarea productivitatii terenurilor si
pe refacerea conservarea si manegementul durabil al resurselor de pamint si
apa,conducind la conditii de viata ameliorate in special la nivelul comunitatii .

Conventia Cadru a natiunilor unite privind


schimbrile Climatice(New-York 9 mai
1992/ratificat1995)

Conventia urmareste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera , in vederea


prevenirii incalzirii globale.

Obiectivul final al Conventiei si al tuturor instrumentelor juridice conexe pe care


Conferinta Partilor le-ar putea adopta este de a stabiliza ,conform dispozitiilor pertinente
ale Conventiei,concentratiile de gaze cu efect de sera in atmosfera la un nivel care sa
impiedice perturbarea antropica periculoasa a sistemului climatic. Se va conveni sa se
atinga acest obiectiv intr-un nivel de timp suficient pentru ca ecosistemele sa se poata
adapta natural la schimbarile climatice ,pentru ca productia alimentara sa nuj fie
amenintata,iar dezvoltarea economica sa se poata desfasura in mod durabil.
-gaze cu efect de sera-costituienti gazosi ai atmosferei atit naturali cit si antropici
care absorb si remit radiatia infrarosie
-schimbari climatice-schimbari de climat care sunt atribuite direct sau indirect unei
activitati antropice care altereaza compozitia atmosferei la nivel global si care se
adauga variabilitatii naturale a climatului observat in cursul unei perioade
comparabile
Organismele Conventiei sunt:
1.Conferinta Partilor
2.Secretariatul
3.O serie de organisme subsidiare :de asistare stiintifica si tehnologica ,de
implementare si un mecanism financiar.

Protocolul Conventie Cadru a Natiunilor


Unite privind schimbarile climatice
(11.12.97 Kyoto Japonia/ratificat 2003)

Partile vor asigura individual sau in comun ca totalul emisiilor antropice de


gaze cu efect de sera exprimate in CO2 echivalent cuprinse in anexa A sa nu
depaseasca cantitatile atribuite calculate ca urmare a angajamentelor de
limitare cantitativa si de reducere a emisiei inscrise in anexa B si in
concordanta cu prevederele acestui articol in scopul reducerii emisiilor globale
de astfel de gaze cu cel putin 5% fata de nivelul anului 90 in perioada de
angajare 2008-2012
Fiecare parte va trebui ca pina in anul 2005 sa faca progrese demonstrabile in
indeplinirea obligatiilor ce ii revin din prezentul protocol
Pentru a respecta obligatiile care rezulta din acest articolfiecare parte va trebui
sa evalueze pentru fiecare perioada la care se refera schimbarile survenite in
stocurile de carbon,ca masura verificabila a schimbarilor nete in emisiile de
gaze cu efect de sera,adica deferenta dintre emisie si retinere ca urmare a
activitatilor umane legate de schimbarea folosintei terenurilor si de
exploatarile forestiere limitate in impaduriri,reimpaduriri si
despaduriri,incepind cu anul 1990, emisiile de gaze cu efect de sera
evidentiind sursele si retinerile legate de aceste activitati vor trebui sa fie
raportate intr-o maniera transparenta si verificabila si sa fie trecute in revista.

Conventia de la Rotterdam cu privie la aplicarea procedurii


acordului prealabil consimtit(PIC) aplicabila anumitor
produsi chimici periculosi si pesticide care fac abiectul
comertului international(Rotterdam, 10.09.1998/ratificat
2004).

Partile la conventie constiente de impactul negativ asupra sanatatii populatiei si asupra


mediului al anumitor produsi chimici periculosi si pesticide ca fac obiectul comertului
international ,recunoscind ca politicile comerciale si cele de mediu ar trebui sa fie
complementate pentru a se asigura o dezvoltare durabila.
Obiectivele:Promovarea de responsabilitati comune si de cooperari intre Parti in
comertul international al anumitor substante chimice periculoase, in vederea protejarii
sanatatii umane si a mediului inconjurator si asigurarea unui management adecvat al
anumitor substante chimice ,prin facilitatea schimbului de informatii despre
caracteristicile lor prin promovarea unui proces de luare a deciziilor referitoare la
importul si exportul lor,precum si prin diseminarea tuturor acestor decizii Partilor.
Prezenta conventie se aplica:
a.Produsilor chimici interzisi sau strict reglementati
b.Preparatelor de pesticide extrem de periculoase
Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentei conventii:
a.Stupefiante si substantele psihotrope
b.Materialele radioactive
c.Deseurile
d.Armele chimice
e.Produsele farmaceutice ,inclusiv medicamentele de uz uman si veterinar
f.Produsii chimici utilizati ca aditivi alimentari
g.Produsele alimentare

Fiecare parte ia masurile necesare petru a stabili si intari


infrastructura si institutiile nationale in vederea aplicarii in mod
eficient a prezentei Conventii.Aceste masuri vor include daca este
necesar adoptarea unei legislatii nationale sau a unor masuri
administrative ori modificarea acestora avind drept scop :
a)Stabilirea bazelor de date si registrelor nationale care contin informatii
despre securitatea produsilor chimici
b)Incurajarea initiativelor industriei pentru promovarea securitatii chimice
.

Conventia de la Basel privind controlul


transportului transfrontalier al deseurilor
periculoase si a eliminarilor acestora(Basel
1989/ratificat1998)

In semnarea acestei conventii statele au avut in vedere:


Pericolul pe care il prezinta pentru sanatate si mediu deseurile periculoase si
de alta natura precum si transportul acestora inafara frontierilor.
Amenintarea crescinda pentru sanatate si mediu a producerii si complexitatii
tot mai mari precum si a transportului inafara frontierilor a deseurilor
prericuloase si de alta natura
Ca statele trebuie sa ia masurile necesare pentru ca gospodsrirea rziduurilor
iinclusiv transportul si eliminarea lor sa fie in concordanta cu protectia
sanatatii si mediului indiferent de locul evacuarii lor
Ca deseurile in masura compatiblitatii cu gospodarirea rationala si eficienta a
mediului trenuie sa fie eliminate in satul in cre au fost generate
Ca transportul acetsor reziduuridin statul in care au fost produse pe teritoriul
oricarui alt stat va trebui permis numai cind este efectuat in conditii care nu
pericliteaza sanatatea si mediul si se conformeaza prevederilor prezentei
conventiei
Obiectivul-reglementarea transportului transfrontalier al deseurilor periculoase in
vedrea prevenirii si reducerii impactului cit si protejarea printrun control strict al
sanatatii omului si mediului inconjurator inpotriva efectelor nocive rezultate din
producerea si gospodarirea reziduurilor periculoase

In cadrul acestei conventii orce deplasare tranfrontiera a unor deseuri


perikuloase este considearta a fi trafic ilicit daca sa efectuat:
a)Fara notificarea expresa a tuturor statelor interesate conform
prevederilor prezentei conventii
b)Fara consimtamintul unui anume stat interesat in conformitate cu
prevederile prezentei conventii
c)Cu consimtamintul statelor obtinut prin falsificare declaratie falsa sau
frauda .
d) Fara a se conforma materialiceste cu documntele
e) Prin eliminarea eliberata a deseurilor periculoase care contravine
acestei conventii si principiilor generale ale dreptului international.
Protocolul de la Basel privind raspunderea si compensarea prejudiciilor
care rezulta din transportul peste frontiere al deseurilor periculoase si din
eliminarea acestora Basel 1999(R.M nu a ratificat acest protocol)

Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa


transfrontiera si a lacurilor internationale (Helsinki
17.05.1992/ratificat 1993)

Adoptata la 34 de tari UNECE si comunitatea europeana


Scopul-asigurarea unui cadru legal si organizatoric pentru cooperarea
regionala in domeniul resurselor de apa transfrontiera ,riuri ,lacuri si ape
subterane.
Obiectivul-este inarirea masurilor locale nationale si regionale de
protejare si asigurare a utilizarii durabile si ecologice a apelor
tranfrontiere de suprafata si subterane.
Acesta se va realiza prin masuri adecvate pentru a preveni si a reduce
poluarile apelor care pot cauza impact transfrontier pentru a asigura ca
apele transfrontiere sunt utilizate in scopul gospodaririi rationale si
sigure din punct de vedere ecologic, conservarii resurselor de apa si
protectiei mediului,pentru a asigura utilizarea apelor transfrontiere
intrun mod rezonabil si echitabil lund in considerare inn mod special
caracterul lor transfrontier in cazul activitatilor care cauzeaza sau pot
cauza impacct transfrontier si pentru a asigura conservarea si unde este
necesar restaurare aecosistemelor

Partile semnatare se angajeaza der a nu permite transferarea


poluarii de la un sector la altul prin :
-prevenirea poluarii la sursa
-introducerea de sisteme si autorizatii a diversarilor
-impunerea normelor de emisii a descarcarilor
-efectuarea studiilor de iimpact si elaborarea planului de urgenta
Organismul tehnic al conventiei este Conferinta partilor care ia
toate deciziile conventiei iar secretariatul conventiei si protocoalelor
sale este asigurat de UNECE.

Protocolul privind apa si sanatatea la Conventia


privind protectia si utilizarea cursurilor de apa
transfrontiera si a lacurilor
internationale(17.06.1999 Londra )

Obiectivul-este promovarea la toate nivelurile corespunzatoare nationale


precum si in context transfrontier si international al protectiei sanatatii
omului si a bunastarii atit individuala cit si colectiva in cadrul unei
dezvoltari durabile prin inbunatatirea gospodaririi apelor incluzind
protectia ecosistemelor acvatice si prin prevenirea controlul si reducerea
bolilor asociate apei .
Prevederi generale:
1.Partile vor lua toate masurile adecvate
-pentru a preveni controla si reduce bolile asociate apei in cadrul sistemeor
integrate de gospodarire a apelor ce vizeaza utilizarea durabila a
resurselor de apa, calitatea apei ambientale care sa nu fie periculoasa
pentu sanatatea omului si sa asigure protectia ecosistemelor acvatice
-vor asigura aprovizionarea corespunzatoare cu apa potabila calitativa ,
salubritatea corespunzatoare si protectia efectiva a resurselopr de apa
folosite ca surse de apa potabila.

Conventia privind cooperarea pentru protectia si


utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Sofia
29.06.1994/ratificat 1999)

Adoptat de 11 dintre statele situate in bazinul Dunarii (Austria,


Bulgaria,Croatia,R.Ceha,Germania,Ungaria,R.Moldova,Rominia,R.Slovaca,
Slovenia,Ucraina)precum comisia europeana ulterior .Conventia a
semnata de Bosnia si Herzegovina precum si de Serbia.
Scopul si obiectivele:
Scopul este asigurarea protectiei apei si resurselor ecologice si utilizarea
lor durabila in bazinul hidrografic al Dunarii .
Acesta se va realiza printr-o gospodarire durabila si echitabila a apelor
inclusiv conservarea ,inbunatatirea si utilizarea rationala a apelor de
suprafata si a celor subterane din bazinul hidrografic in masura in care
acestea sunt posibile.
Partile contractante vor depune toate eforturile pentru controlul
pericolelor provocate de acidente periculoase cu substante , inundatii si
inghet pe fluviul Dunare. In plus ele vor incerca sa contribuie la reducerea
incarcarilor poluante ale marii Negre din surse situate in bazinul
hidrografic .

Partile contractante vor stabili prioritatile adecvate si vor intari


armoniza si coordona masurile adoptate si cele planificate a fi
luate la nivel national si inernational in intreg bazinul Dunarii
avind ca obiectiv dezvoltarea durabila si protectia mediului
fluviului Dunarea. In mod special acest obiectiv vizeaza
asigurarea unei utilizari durabile a resurselor de apa pentru
alimentare acu apa potabila industriala si pentru irigatii,precum si
pentru conservarea reconstructia ecosistemelor raspunzind
deasemenea si altor cerinte din domeniul sanatatii publice.

Conventia de la Viena privind protectia stratului


de Ozon (Viena 22.03.1985/ratificat 1996)

Obiectul protejarea sanatatii umane si a mediului inconjurator impotriva


eefectelor adverse care ar putea rezulta din activitatile umane care modifica
stratul de ozon .
La semnarea acestei conventii statele au luat in considerare faptul ca masurile
vizind protectia stratului de ozon inpotriva modificarilor datorate activitatilor
umane necesita cooperarea si actiunea internationala si ca trebuie sa se bazeze
pe consideratii stiintifice relevante.
Partile la conventie se angajeaza:
-Se coopereaza prin intermediul observatiilor sistemetice ,cercetarii si schimbului
de informatii pentru o buna intelegere si evaluare a efectelor activitatii umane
asupra stratului de ozon si efectelor asupra sanatatii umane si a mediului .
-Se adopta masurile legislative si administrative si coopereaza in cadrul politicilor
adecvate pentru controlul limitarea reducerea sau prevenirea activitatilor umane
sub jurisdictia sau controlul lor daca aceste activitati au sau pot avea efecte
adverse rezultind din modificarea sau posibilele modificari ale stratuluii de ozon.
Organismele conventiei:
1.Conferinta partilor (COP)
2 Secretariatul conventiei
3.Comitetul executiv de aprobare a fondului multilateral

Protocolul de la Montreal privind substantele


care distrug stratul de ozon(1987/ratificat1996)

Acesta a intrat in vigoare in 1989 in 21 de tari si reglementeaza folosirea a


5 CFC si a 2 haloni si s-a convenit si limita consumul de CFC iar utilizarea
halonilor trebuie sa fie inghetata la 50% pina in 1992 fata de 1996.
Protocolul prevede ca la fiecare 4 ani incepind cu 1990 partile trebuie sa
studieze modul sau de aplicare .Alte modificari privind prevedrile sau facut
in amendamentele protocolului de la Montreal:
-Amendamentul de la Londra 1990(2001) a scurtat termenul in care
reducerea productia si consumului de CFC si a altor gaze distrugatoare de
ozon ar trebui limitate si oprite.pina in 2000 trebuie limitat complet
consumul de CFC si a altor 17 substante.
-Amendamentul de la Copenhaga 1992(2001) intrucit masurile prevazute
de amendamentul de la Londra se respectau doar la 50 % acesta a stabilit
ca sa fie oprita si folosirea halonilor pina in 1994 in loc de 2000 si practic a
tuturor CFC inainte de 1996 in loc de 2000
-Amendamentul de la Monttreal 1997
-Amendamentul de la Beijing 1999

Conventia privind poluantii organici persistenti


(POPs)
(Stokholm,23.05.2001/ratificata 2004)

Obiectivul-acestei Conventei il constituie protejarea sanatatii umane si a mediului


inconjurator de efectul poluantilor organici persistenti.La semnarea Conventiei
,statele au tinut cont de faptul ca poluantii organici persistenti au proprietati toxice
,sunt reprezentati de degradare ,se acumuleaza in organismele vii si se transporta pe
calea aerului ,apei si prin speciile migratoare dincolo de frontierele internationale si
sunt depozitate departe de locul lor de emisie unde se acumuleaza in ecosisteme
terestre si acvatice.
Poluantii organici persistenti-sunt compusi organici de origine naturala sau
antropica rezistenti la degradarea in mediu care au solubilitate scazuta in apa si
ridicata in mediile grase,rezista degradarii in conditii naturale se transporta pe calea
aerului, apei si prin speciile migratoare dincolo de frontierele internationale.Se
depoziteaza departe de locul lor de origine si se aculmuleaza in ecosisteme terestre
si acvatice ,au efecte toxice acute si cronice asupra organism. umane si animale .
Sub aceasta conventie sunt inregistrati ca POP pesticidele(aldrin,clordan,DDT,dieldrin
,endrin,heptaclor,mirex,toxafen) substantele chimice industriale ( hexaclorbenzen-HCB si
policlorinat bifenil PCB) si subrodusele dioxine si furani

Fiecare parte v-a elabora intr-un interval de 2 ani de la data intrarii in vigoare
a prezentei Conventii un Plan National de implemantare (PNI) a prevederilor
acestei conventii .Planul se v-a revizui si actualiz la intervale regulate si
potrivit unor modalitati specificate intr-o hotarire a conferintei partilor .
Definitie:Poluntii organici persistenti sunt substante chimice persistente in
mediu care se bioacumuleaza prin lanturi trofice si reprezinta un risc din cauza
efectelor adverse asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului inconjurator.
Aceste substante sunt grupate astfel:
-Pesticide: aldrin,dieldrin, endrin,clordan, heptaelor,toxafen, DDT,mirex,
hexaclorobenzin.
-Produse chimice industriale:policiorobifenili , hexaclorobenzen,
-Produse secundare:policlorobifenili, hexaclorobenzen,
policlorodibenzodioxine,
-La lista anterioara sau adaugat si policloronaftalinele,policloroparafinele,
difenileterii polibromurati, difenileterii policlorurati.

Cele 12 substante din POP s:aldrin,dieldrin,endrin,clordan, heptaclor,


toxafen,DDT ,merex, hexaclorobenzen, polictorobifenili,
policlrodibenzodioxine, policlorodibenzofurani.
Organismele conventiei:
Conferinta Partilor (COP) 147 Parti
Secretariatul Conventiei(Geneva)
Comitetul de revizuire a POPs
Comitetul de negociere interguvernamental
Grupuri de lucru ad-hoc privind neconformarea
Grupul de lucru tehnic pentru planul global de minitorizare a POPs
Grup de experti pe problematica DDT
Grup de experti privind cele mai bune tehnologii si practici de mediu.

Conventia asupra poluarii atmosferice


transfrontiere pe distante lungi (Geneva
13.11.1979/ratificat 1995)

Scopul-protejarea omului si a mediului sau inconjurator contra poluarii


atmosferice inclusiv poluarea atmosferica transfrontira pe distante
lungi,poluarea omului si mediului sau impotriva poluarii atmosferice si
limitarea, reducerea treptat si prevenirea acestei forme de poluare inclusiv cea
la distanta lunga .
Partile contractante au subliniat necesitatea de a pune in aplicare
,,Programul concentrat de supraveghere si de evaluare a transportului pe
distante lungi a poluantilor atmosferici in Europa
Partile contractante tinind seama de faptele si problemele in cauza sint
hotarite sa protejeze omul si mediul sau inconjurator contra poluariii
atmosferice si se vor stradui sa limiteze si in masura posibilului sa reduca in
mod treptat si sa previna poluarea atmosferica si cea pe distante lungi .
Partile contractante vor elabora cit mai curind posibil pe calea schimbului
de informatii consultatii si activitati de cercetare si de supraveghere ,politici
si strategii care le vor servi sa combata dejectiile de poluanti atmosferici
tinind seama de eforturile deja intreprinse la nivel national si inernational .
Organismele Conventiei
Organ executiv (Cosnilieri guvernamentali ai tarilor CEE si ONU)
Secretariatul Conventiei.

Multumesc pentru
atentie!