Sunteți pe pagina 1din 13

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 1 / 13

Analizat i aprobat la edin a catedrei


din 28.01.2015, proces verbal nr. 11
eful Catedrei Biochimie i Biochimie Clinic ,
conf. universitar, dr. hab. n medicin
Olga Tagadiuc____________________

Indica ia metodic nr. 1


Tema: Lipidele: clasificarea, structura,
propriet ile fizico-chimice, rolul biologic. Membranele biologice
Experien a 1. Determinarea lipidelor totale n serul sanguin cu reactivul fosfovanilinic
Lipidele totale includ: triacilglicerolii, acizii gra i liberi, fosfolipidele, colesterolul.
Principiul metodei: Lipidele serului sanguin sunt hidrolizate cu ajutorul acidului sulfuric
concentrat. Produ ii degrad rii lipidelor interac ioneaz cu reactivul fosfovanilinic, constituit din
vanilin i acid fosforic, formnd un compus de culoare ro ie. Intensitatea colora iei este direct
propor ional cu cantitatea lipidelor din serul sanguin.
Modul de lucru: Determinarea lipidelor se efectueaz conform schemei:
Reactive
Proba
Solu ia
de cercetat (A)
de compara ie
0,02 ml
Ser sangvin
0,02 ml
Ap distilat
1,50 ml
1,50 ml
H2SO4 concentrat
Eprubetele se fierb 15 minute n baia de ap n clocot
(are loc hidroliza lipidelor), ulterior se r cesc.
Hidrolizat
0,1 ml
0,1 ml
Reactiv fosfovanilinic
1,50 ml
1,50 ml
Con inutul eprubetelor se amestec i peste 40-50 minute se
soar densitatea optic a probei fa de solu ia de comparare
(FEC, filtrul de lumin verde, cuva de 3 mm).
Con inutul lipidelor X (g/l) se determin dup formula: X= A/0,56 . 8,
unde A densitatea optic a probei de cercetat;
0,56 densitatea optic a probei etalon;
8 concentra ia lipidelor n etalon (g/l).
Valorile normale constituie de la 4 la 8 g/l.
Importan a clinic . Con inutul lipidelor n serul sanguin se majoreaz (hiperlipemie) n diabet
zaharat, nefroze, ciroza biliar , obezitate, ateroscleroz etc. Hiperlipemie fiziologic se constat peste
1 - 4 ore dup mncare (hiperlipemie postprandial ).
Rezultat: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Concluzii: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 2 / 13

Nivel ini ial de cuno tin e


1. Clasificarea lipidelor (structural , func ional , dup propriet ile fizico-chimice).
2. Acizii gra i satura i i nesatura i. Structura, propriet ile fizico-chimice, reprezentan ii principali,
rolul biomedical.
ntreb ri pentru autopreg tire
1. Func iile biologice ale lipidelor.
2. Lipidele de rezerv . Triacilglicerolii structura, propriet ile fizico-chimice, rolul biomedical.
3. Lipidele protoplasmatice i membranare: (structura, propriet ile fizico-chimice, rolul
biomedical):
a) Fosfolipidele:
Glicerofosfolipidele fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina (cefalina), fosfatidilcolina
(lecitina), fosfatidilinositolii, fosfatidilglicerol (cardiolipina), plasmalogenele.
Sfingofosfolipidele sfingomielinele.
b) Glicolipidele galacto- si glucocerebrozidele, sulfatidele, gangliozidele.
c) Colesterolul i colesteridele.
4. Membranele biologice.
Rolul biologic i medical.
Compozi ia chimic lipidele, proteinele, glucidele. Rolul lor func ional.
Organizarea structural-func ional modelul fluido-mozaic Singer-Nicolson.
Propriet ile: fluiditatea, motilitatea, permeabilitatea selectiv , asimetria, autoasamblarea i
autorepararea.
Diversitatea i specificitatea structural i func ional .
5. Transportul membranar:
a) Transportul pasiv:
difuzia simpl ;
difuzia facilitat transportorii glucozei (GLUT), schimb torii de anioni;
canalele de tip alfa i de tip beta (particularit i structurale).
b) Transportul activ:
primar (Na+,K+-ATP-aza, Ca2+-ATP-aza, ABC-transportorii);
secundar (transportorii aminoacizilor, glucozei).
c) Patologii determinate de deficien e ale canalelor i transportorilor membranari.
Problemele de situa ie
1. Uleiurile vegetale reprezint trigliceride lichide, iar gr simile animale trigliceride solide. Scrie i
structura unui triacilglicerol prezent n ulei i a unui triacilglicerol prezent n gr simea animal .
Alc tui i denumirile lor ra ionale.
2. Care acizi gra i sunt indispensabili organismului uman? Scrie i structura lor. Care sunt
principalele surse alimentare de acizi gra i indispensabili?
3. Care sunt deosebirile dintre membranele citoplasmatice ale unei celule normale i ale unei celule
canceroase?
4. Membranele c ror organite celulare sunt formate dintr-un singur strat de lipide? Cum se reflect
aceast particularitate structural asupra propriet ilor lor?

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 3 / 13

Teste pentru autoevaluare


1. Pentru organismul uman sunt indispensabili urm torii acizi gra i:
a) ligno eric
c) palmitoleic
e) linoleic
b) oleic
d) linolenic
2. Lecitinele i cefalinele:
a) sunt deriva i ai acidului fosfatidic
b) reprezint lipide structurale
c) sunt deriva i ai ceramidei

d) se refer la gr simile neutre


e) se deosebesc dup sarcina electric

3. Care din compu ii de mai jos au caracter acid?


a) lecitinele
c) fosfatidilserina
b) cefalinele
d) trigliceridele
4. Sfingozina:
a) e component a sfingomielinei
b) este constituent al glicolipidelor
c) este un aminoalcool dihidroxilic saturat

e) cerebrozidele

d) e prezent n glicerofosfolipide
e) nu intr n structura ceramidei

5.Cerebrozidele:
a) n cantit i mari sunt prezente n substan a alb a creierului
b) con in acid fosforic
c) reprezint ceramida legat cu galactoza (sau glucoza)
d) con in oligozaharide
e) din ele se formeaz sulfatidele
6. Gangliozidele:
a) con in cteva resturi de glicerol
b) con in acid N-acetilneuraminic (NANA)
c) oligozaharida constituent este alc tuit doar din glucoz
d) con in i resturi sulfat legate de galactoz
e) sunt localizate pe suprafa a intern a membranelor
7. Glicolipidele:
a) reprezint ceramida legat de mono- sau oligozaharide
b) gangliozidele con in unul sau mai multe resturi de acid sulfuric
c) gangliozidele sunt glicerofosfolipide
d) gangliozidele con in acid fosfatidic
e) gangliozidele con in acid N-acetilneuraminic
8. Colesterolul:
a) este precursorul hormonilor steroidici
b) este substan hidrofob
c) este lipid de rezerv

d) intr n componen a membranelor


biologice
e) este precursorul tuturor vitaminelor
liposolubile

9. Membranele biologice sunt stabilizate de:


a) interac iuni hidrofobe
c) leg turi de hidrogen
b) leg turi ionice
d) leg turi peptidice

e) leg turi disulfidice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 4 / 13

Indica ia metodic nr. 2


Tema 18: Digestia i absorb ia lipidelor. Lipoproteinele plasmatice.
Catabolismul tisular al lipidelor
Experien a 1. Identificarea acizilor biliari - reac ia Petencofer.
Principiul reac iei. La interac iunea acizilor biliari cu oximetilfurfurolul (derivat din zaharoz
sub ac iunea acidului sulfuric concentrat) se formeaz un complex de culoare ro ie-violet .
Modul de lucru. ntr-o eprubet uscat se introduc:
Reactive
Bil
2 pic turi
Zaharoz 20%
2 pic turi
Con inutul eprubetei se agit .
Acid sulfuric concentrat
5-6 pic turi
Rezultat:

____________________________________________________________________

Concluzii:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Nivel ini ial de cuno tin e


Decarboxilarea oxidativ a piruvatului, ciclul Krebs, lan ul respirator, fosforilarea oxidativ .
ntreb ri pentru autopreg tire
Importan a lipidelor n alimenta ie. Acizii gra i indispensabili.
Digestia i absorb ia lipidelor alimentare:
Structura i rolul acizilor biliari.
Scindarea triacilglicerolilor, fosfolipidelor, colesteridelor: enzimele, produsele de
hidroliz .
Absorb ia produselor de hidroliz a lipidelor.
Reglarea hormonal (ac iunea colecistokininei, secretinei).
Deregl rile digestiei i absorb iei lipidelor. Steatoreea pancreatic , hepatic i intestinal .
Resinteza lipidelor n enterocite. Formarea chilomicronilor.
Transportul sangvin al lipidelor. Lipoproteinele plasmatice: structura, metodele de separare,
frac iile (chilomicronii, VLDL, LDL i HDL), compozi ia chimic (lipidele i apoproteinele),
metabolismul, func iile.
Catabolismul triacilglicerolilor reac iile, enzimele, reglarea hormonal
(ac iunea
catecolaminelor, glucagonului, insulinei, glucocorticoizilor).
Metabolismul glicerolului:
ile de utilizare.
Oxidarea: reac iile, enzimele, randamentul energetic.
Beta-oxidarea acizilor gra i:
satura i cu num r par de atomi de carbon (sediul, etapele, reac iile, enzimele, coenzimele,
randamentul energetic, reglarea);
nesatura i i cu num r impar de atomi de carbon (particularit i);
n peroxizomi (particularit ile), rolul biologic.
Catabolismul tisular al glicerofosfolipidelor, sfingomielinelor i al glicolipidelor (sediul,
enzimele, produsele de hidroliz ).
Lipidozele tisulare ereditare (Neimann-Pick, Tay-Sachs) cauzele, modific rile biochimice,
manifest rile clinice.

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 5 / 13

Problemele de situa ie
1. Scrie i reac ia catalizat de fosfolipaza A2 pancreatic , indica i denumirile substratului i ale
produselor reac iei. Veninul cobrei i al albinelor con ine fosfolipaza A2. Cum afecteaz enzima
nominalizat persoanele mu cate?
2. Care sunt cauzele steatoreei? Ce deregl ri metabolice se pot dezvolta n steatoreea persistent ? Ce
manifest ri clinice i modific ri biochimice pot fi prezente n func ie de cauza steatoreei?
3. Scrie i reac ia catalizat de lecitincolesterolaciltransferaza (LCAT). Indica i denumirile
substraturilor i ale produselor reac iei. Cu ce frac ii lipoproteice este asociat aceast enzim ?
Care este soarta produselor reac iei? Care sunt consecin ele metabolice ale deficien ei enzimei
LCAT?
4. Care este substratul i produsele de hidroliz a reac iei catalizate de enzima lipoproteidlipaza
(LPL). La nivelul c ror esuturi este localizat enzima? Care este soarta produselor de hidroliz ?
Ce modific ri biochimice i deregl ri metabolice sunt caracteristice pentru deficien a enzimei
LPL?
5. n st rile de stres i de inani ie are loc o mobilizare intens a triacilglicerolilor din esutul adipos.
Care hormoni stimuleaz lipoliza? Indica i schematic c ile de utilizare a produselor de hidroliz a
trigliceridelor?
6. Care vor fi consecin ele unei diete bogate n lipide i lipsite de glucide asupra oxid rii acizilor
gra i? Utilizarea c ror acizi gra i, cu num r par sau cu num r impar de atomi de carbon, este mai
convenabil n lipsa glucidelor din alimenta ie? Argumenta i r spunsul.
7. Scrie i structura unui triacilglicerol alc tuit dintr-un acid gras saturat, un acid gras nesaturat i unul
cu num r impar de atomi de carbon. Calcula i care este randamentul energetic al oxid rii complete
a trigliceridei.
Teste pentru autoevaluare
1. Acizii biliari:
a) se sintetizeaz din colesterol
b) reprezint enzime lipolitice
c) se conjug n ficat cu bilirubina
d) sunt compu i polari
e) particip la emulsionarea gr similor
2. La hidroliza lipidelor alimentare se ob in urm torii compu i, cu excep ia:
a) 2-monogliceridelor
b) acidului fosforic
c) acizilor gra i liberi
d) glicerolului
e) colesteridelor
3. Care este sediul de sintez a urm toarelor lipoproteine?
a) LDL
enterocite
b) VLDL
circula ia sangvin
c) chilomicroni
ficat
d) HDL
ficat, enterocite

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 6 / 13

4. Ce apolipoproteine sunt prezente n urm toarele lipoproteine?


a) LDL
B100, C, E
b) VLDL
A, C, D, E
c) chilomicroni
B100
d) HDL
B48, C, E
5. Care este principala func ie a urm toarelor lipoproteine?
a) LDL
transport trigliceridele endogene spre esut adipos, mu chi, miocard
b) VLDL
transport colesterolul spre esuturile extrahepatice
c) chilomicronii
transport colesterolul de la esuturile extrahepatice spre ficat
d) HDL
transport trigliceridele exogene spre mu chi, miocard, esut adipos
6. Lipoproteidlipaza (LPL):
a) este ancorat pe suprafa a luminal a endoteliului vascular
b) scindeaz trigliceridele din chilomicroni i VLDL
c) este inhibat de apolipoproteina C-II
d) este inhibat de insulin
e) este activat de ra iile bogate n lipide i glucide
7. Referitor la enzimele implicate n metabolismul lipoproteinelor sunt corecte afirma iile:
a) lipaza hepatic scindeaz trigliceridele din resturile chilomicronice i IDL
b) proteina de transfer a esterilor de colesterol (PTEC) transfer colesterolul din esuturi pe
lipoproteine
c) acil-colesterol-acil-transferaza (ACAT) catalizeaz reac ia de esterificare a colesterolului pe
suprafa a HDL i LDL
d) ACAT catalizeaz transferul colesterolului pe HDL i LDL
e) hidroxi-metil-glutaril-CoA reductaza este inhibat de colesterol
8. Oxidarea acizilor gra i polinesatura i necesit :
a) prezen a cis- 3-trans- 2-enoil-CoA-izomerazei
b) molecul de FAD suplimentar
c) molecul de HSCoA suplimentar
d) molecul de NAD+ suplimentar
e) prezen a enzimei dienoil-CoA-reductazei
9. Oxidarea acizilor gra i cu num r impar de atomi de carbon:
a) n ultimul ciclu de beta-oxidare se ob in dou molecule de acetil-CoA
b) n ultimul ciclu de beta-oxidare se ob in dou molecule de propionil-CoA
c) oxidarea complet a propionil-CoA necesit vitaminele H i B12
d) propionil-CoA se include direct n ciclul Krebs
e) oxidarea complet a propionil-CoA necesit CO2, ATP, Mg2+

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 7 / 13

Indica ia metodic nr. 3


Tema 19: Biosinteza lipidelor
Experien a 1. Identificarea corpilor cetonici n urin
Principiul metodei: Corpii cetonici (acetona, acidul acetoacetic i acidul -hidroxibutiric)
interac ioneaz n mediul bazic cu nitroprusiatul de sodiu i acidul acetic concentrat formnd un
compus ro u-vi iniu.
Modul de lucru: n dou eprubete uscate se introduc:
Reactive
I eprubet
II eprubet
Urin normal
2 pic turi
Urin patologic
2 pic turi
NaOH 10%
2 pic turi
2 pic turi
Nitroprusiat de sodiu 10%
2 pic turi
2 pic turi
Con inutul eprubetelor se coloreaz n ro u-oranj
Acid acetic glacial
6 pic turi
6 pic turi
Urina care con ine corpi cetonici devine ro ie-vi inie. Intensitatea
culorii variaz n raport direct cu concentra ia corpilor cetonici din
urin
Rezultat:

___________________________________________________________________
________________________________________________________________

Concluzii:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

ntreb ri pentru autopreg tire


1. Biosinteza acizilor gra i localizarea, etapele, reac iile, enzimele, coenzimele, reglarea:
satura i cu num r par de atomi de carbon;
nesatura i cu num r par de atomi de carbon (monoenici);
biosinteza acidului arahidonic (no iuni generale).
2. Biosinteza triacilglicerolilor: localizarea, reac iile, enzimele i coenzimele, reglarea.
3. Biosinteza glicerofosfolipidelor: localizarea, reac iile (sinteza de novo i din produse gata),
enzimele i coenzimele. Substan ele lipotrope, rolul lor.
4. Biosinteza sfingofosfolipidelor i a glicolipidelor: precursorii, reac iile principale, enzimele.
5. Biosinteza colesterolului etapele, reac iile primei etape (pn la acidul mevalonic), enzimele,
coenzimele, reglarea. Catabolismul i excre ia colesterolului (no iuni generale).
6. Corpii cetonici:
reprezentan ii, structura chimic ;
biosinteza (sediul, substratul, reac iile);
utilizarea ( esuturile, reac iile, produsele finale, randamentul energetic);
cetonemia i cetonuria (cauzele, mecanismul apari iei).
Probleme de situa ie
1. La ingerarea unei ra ii bogate n lipide are loc depozitarea lor n esutul adipos. Indica i cum are
loc digestia trigliceridelor alimentare, absorb ia produselor de hidroliz a lor, resinteza n
enterocite, transportul trigliceridelor spre esutul adipos i sinteza lor n adipocite.

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 8 / 13

2. Dup o ingestie de zaharoz , surplusul de glucoz i fructoz este transformat n ficat n acizi gra i.
Sinteza acizilor gra i necesit acetil-CoA, ATP i NADPH. Indica i c ile de ob inere a acestor
compu i din glucide. Care este soarta ulterioar a acizilor gra i?
3. De ce acizii linoleic i linolenic nu pot fi sintetiza i n organismul uman, iar acidul arahidonic este
sintetizat. Scrie i reac iile de sintez a acidului arahidonic. Care este rolul acidului arahidonic?
4. Valoarea clinico-diagnostic a determin rii colesterolului plasmatic. Cauzele i mecanismele
hipercolesterolemiei. Ce frac ii lipoproteice transport colesterolul i care este valoarea diagnostic
a determin rii lor?
5. Explica i mecanismul de ac iune a factorilor lipotropi. Numi i factorii lipotropi, reac iile i
procesele n care ei particip .
Teste de autoevaluare
1. Deosebirile dintre oxidarea i biosinteza acizilor gra i:
a) sinteza acizilor gra i are loc n mitocondrii, iar oxidarea n citozol
b) la sinteza acizilor gra i intermediarii sunt lega i cu ACP, iar la oxidare cu HSCoA
c) la oxidare se utilizeaz NAD+ i FAD, la sintez NADPH
d) enzimele beta-oxid rii sunt asociate n complex polienzimatic, iar enzimele sintezei nu
e) la sintez particip malonil-CoA, iar la beta-oxidare nu
2. Selecta i activatorul (1) i inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima reglatoare a
sintezei acizilor gra i):
a) ATP
ADP
b) AMP
ATP
c) malonat
AMP
d) acetoacetat
citrat
e) citrat
palmitoil-CoA
3. Donator de echivalen i reduc tori pentru sinteza acizilor gra i serve te NADPH generat n:
d) reac ia catalizat de enzima malic
a) beta-oxidare
e) e) calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei
b) glicoliz
c) oxidarea corpilor cetonici
4. Biosinteza triacilglicerolilor:
a) are loc exclusiv n esutul adipos
b) se intensific n inani ie
c) este activat de insulin

d) se amplific n diabetul zaharat tipul I


e) depozitarea trigliceridelor n esutul adipos
este nelimitat

5. Fosfatidilinozitolii:
a) sunt precursorii vitaminelor liposolubile
b) sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfa i i diacilgliceroli
c) se depoziteaz n esutul adipos
d) intr n componen a membranelor biologice
e) ndeplinesc func ie energetic
6. Reac ia reglatoare n sinteza colesterolului este:
a) formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)
b) ciclizarea scualenului
c) formarea 5-pirofosfomevalonatului
d) sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 9 / 13

e) condensarea a 2 molecule de acetil-CoA


7. Cetonemia:
a) poate ap rea n inani ie ndelungat
b) poate fi generat de o diet s rac n lipide
c) este determinat de o ra ie bogat n glucide
d) este cauzat de sinteza sporit a corpilor cetonici n ficat
e) este determinat de utilizarea intens a corpilor cetonici n esuturi
8. Utilizarea corpilor cetonici n esuturi:
a) sunt utiliza i doar de ficat
b) acumularea lor conduce la cetoacidoz
c) necesit prezen a oxaloacetatului

d) sunt utiliza i eficient de miocard, creier,


mu chii scheletici ca surs de energie
pot fi converti i n piruvat, apoi n glucoz

Indica ia metodic nr. 4


Tema 20 Metabolismul eicosanoizilor i al vitaminelor liposolubile.
Reglarea i patochimia metabolismului lipidic
Experien a 1.Determinarea con inutului -lipoproteinelor n serul sanguin
Principiul metodei. -lipoproteinele, interac ionnd cu heparina formeaz un complex ce se
precipit sub influen a clorurii de calciu. Cantitatea (intensitatea) precipitatului format este direct
propor ional cu con inutul lipoproteinelor.
Modul de lucru: Determinarea -lipoproteinelor n serul sanguin se efectueaz conform
schemei:
Reactive
Proba
Solu ia
de cercetat
de compara ie
Ser sangvin
0,02 ml
Clorur de calciu 0,27%
2 ml
2 ml
Con inutul eprubetei se amestec i se m soar densitatea optic a solu iei
experimentale (E1) fa de solu ia de CaCl2 (cuva 5 mm, filtrul de lumin
ro ie). Solu ia din cuv se toarn din nou n eprubet . Apoi se adaug :
Solu ie de heparin 1%.
0,04 ml
0,04 ml
Con inutul eprubetei se amestec i exact peste 4 minute se determin
densitatea optic a solu iei (E2).
Calculul: X (unit i) = (E2 E1) 100, unde 100 coeficient standard empiric.
Valorile normale: 35 - 55 unit i.
Rezultat:

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Concluzii:

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Importan a clinic . Majorarea con inutului -lipoproteinelor n serul sanguin se constat n


ateroscleroz , icter mecanic, afec iuni hepatice, diabet zaharat, obezitate etc. Sc derea con inutului
se ntlne te foarte rar (de exemplu, n plasmocitom ).
Nivel ini ial de cuno tin e

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 10 / 13

1. Vitaminele liposolubile A, D, E, K: structura chimic , sursele alimentare, necesarul diurn.


2. Glicoliza, gluconeogeneza, calea pentozofosfa ilor de oxidare a glucozei.
ntreb ri pentru autopreg tire
3. Eicosanoizii (prostaglandinele, tromboxanii, leucotrienele): precursorul, structura chimic , c ile
de sintez , enzimele, rolul biomedical.
4. Rolul metabolic al vitaminelor liposolubile A, D, E, K. Hipo- i hipervitaminozele (cauze i
manifest ri metabolice).
5. Reglarea neurohormonal a metabolismului lipidic. Ac iunea catecolaminelor, glucagonului,
insulinei, glucocorticoizilor, hormonilor tiroidieni.
6. Rela iile reciproce dintre metabolismul energetic, glucidic i lipidic.
7. Valorile normale ale lipidelor plasmatice. Importan a diagnostic a determin rii concentra iei
plasmatice a trigliceridelor, colesterolului total, HDL- i LDL-colesterolului.
8. Dislipidemiile cauze, modific ri biochimice, manifest ri clinice:
hiperlipoproteinemiile primare (hipercolesterolemia familial , hiperchilomicronemia
familial ).
hiperlipidemiile secundare (n diabet zaharat, alcoolism).
hipolipoproteinemiile primare (no iuni generale). Boala Tangier cauza, modific rile
biochimice.
9. Lipidozele dobndite (obezitatea, ateroscleroza, alcoolismul) cauzele, modific rile metabolice.
Probleme de situa ie
1. Ce indici lipidici vor fi modifica i n plasm n diabetul zaharat? Cauzele i mecanismele
dislipidemiei din diabetul zaharat.
2. Explica i dac este posibil sinteza glucozei din trigliceride. Dac este posibil, indica i schematic
calea de sintez i scrie i reac iile.
3. Explica i dac este posibil sinteza trigliceridelor din glucoz . Dac este posibil, indica i schematic
calea de sintez i scrie i reac iile.
4. Utilizarea aspirinei la unii pacien i induce bronhospasm i astm bronhic. Care sunt cauzele acestor
efecte adverse? Ce enzim este inhibat de aspirin i alte preparate antiinflamatorii nesteroidice?
5. De ce etanolul se poate transforma n lipide, iar n glucide nu? Sinteza c ror lipide este stimulat
n cazul consumului excesiv de alcool? Indica i calea de transformare a etanolului n acizi gra i.
Teste de autoevaluare
1. Ateroscleroza:
a) este cauzat de cre terea concentra iei HDL-colesterolului
b) este caracterizat prin acumulare de colesterol n macrofage
c) este cauzat de cre terea concentra iei chilomicronilor
d) este favorizat de LDL oxidate
e) este determinat de diminuarea concentra iei LDL
2. Obezitatea:
a) se caracterizeaz prin acumulare excesiv de fosfolipide n esutul adipos
b) poate fi cauzat de hiperinsulinism
c) predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II
d) este consecin a sedentarismului i a alimenta iei hipercalorice
e) nu depinde de regimul alimentar i activitatea fizic

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 11 / 13

3. Referitor la eicosanoizi sunt corecte afirma iile:


a) se sintetizeaz din acidul arahidonic
b) ndeplinesc func ia de mesageri secunzi
c) pe calea cicloxigenazic se ob in prostaglandinele, tromboxanele i prostaciclinele
d) pe calea lipoxigenazic se ob in leucotrienele
e) to i eicosanoizii ac ioneaz prin AMPc
4. Inhibitorii sintezei eicosanoizilor:
a) aspirina inhib lipoxigenaza
b) aspirina inhib cicloxigenaza
c) preparatele antiinflamatoare steroidice inhib fosfolipaza A2
d) preparatele antiinflamatoare steroidice conduc la diminuarea sintezei doar a prostaglandinelor
e) preparatele antiinflamatoare steroidice conduc la diminuarea sintezei doar a leucotrienelor
5. Vitaminele liposolubile:
a) toate pot fi sintetizate n organismul uman
b) toate nu se sintetizeaz n organismul uman
c) nu se depoziteaz n organismul uman
d) se acumuleaz n mu chii scheletici
e) necesit prezen a lipidelor pentru absorb ie din intestin
6. Vitamina A:
a) include -, -, - i -tocoferolii
b) ntr n componen a rodopsinei
c) are ac iune antioxidant

d) include retinolul, retinalul i acidul retinoic


e) se sintetizeaz n organismul uman

7. Vitamina K:
a) se sintetizeaz n intestinul gros
b) tratamentul cu antibiotice provoac hipovitaminoza K
c) posed ac iune antihemoragic
d) posed ac iune anticoagulant
e) este coenzim a carboxilazei glutamatului din componen a factorilor coagul rii II, VII, IX, X.
8. Metabolismul vitaminei D:
a) se sintetizeaz n piele sub ac iunea razelor ultraviolete
b) forma activ a vitaminei D este colecalciferolul
c) forma activ este calcitriolul
d) calcitriolul se sintetizeaz n piele prin hidroxilarea colesterolului
e) formarea calcitriolului este activat de parathormon
9. Calcitriolul:
a) este vitamina D de origine vegetal
b) se sintetizeaz prin dou hidroxil ri consecutive n ficat i n rinichi din colecalciferol
c) contribuie la reglarea calcemiei i a fosfatemiei
d) inhib biosinteza proteinei ce asigur absorb ia Ca2+ din intestin
e) ac ioneaz prin AMPc

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

Pag. 12 / 13

Indica ia metodic nr. 5


Totalizare la capitolul Metabolismul lipidelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Func iile biologice ale lipidelor.


Clasificarea lipidelor (structural , func ional , dup propriet ile fizico-chimice).
Acizii gra i satura i i nesatura i. Structura, propriet ile fizico-chimice, reprezentan ii
principali, rolul biomedical.
Lipidele de rezerv . Triacilglicerolii structura, propriet ile fizico-chimice, rolul biomedical.
Lipidele protoplasmatice i membranare: (structura, propriet ile fizico-chimice, rolul
biomedical) glicerofosfolipidele, sfingomielinele, glicolipidele, colesterolul i colesteridele.
Membranele biologice. Rolul biologic i medical. Compozi ia chimic lipidele, proteinele,
glucidele. Rolul lor func ional. Diversitatea i specificitatea structural i func ional .
Organizarea structural-func ional a membranelor biologice modelul fluido-mozaic SingerNicolson.
Propriet ile membranelor biologice: fluiditatea, motilitatea, permeabilitatea selectiv ,
asimetria, autoasamblarea i autorepararea.
Transportul membranar: difuzia simpl i facilitat , transportul activ primar i secundar.
Patologii determinate de deficien e ale canalelor i transportorilor membranari.
Importan a lipidelor n alimenta ie. Acizii gra i indispensabili.
Digestia i absorb ia lipidelor alimentare. Structura i rolul acizilor biliari. Scindarea
triacilglicerolilor, fosfolipidelor, colesteridelor: enzimele, produsele de hidroliz . Absorb ia
produselor de hidroliz a lipidelor. Reglarea hormonal (ac iunea colecistokininei, secretinei).
Deregl rile digestiei i absorb iei lipidelor. Steatoreea pancreatic , hepatic i intestinal .
Resinteza lipidelor n enterocite. Formarea chilomicronilor.
Transportul sangvin al lipidelor. Lipoproteinele plasmatice: structura, metodele de separare,
frac iile (chilomicronii, VLDL, LDL i HDL), compozi ia chimic (lipidele i apoproteinele),
metabolismul, func iile.
Catabolismul triacilglicerolilor reac iile, enzimele, reglarea hormonal (ac iunea
catecolaminelor, glucagonului, insulinei, glucocorticoizilor).
Metabolismul glicerolului. C ile de utilizare. Oxidarea glicerolulii: reac iile, enzimele,
randamentul energetic.
Beta-oxidarea acizilor gra i: satura i cu num r par de atomi de carbon (sediul, etapele, reac iile,
enzimele, coenzimele, randamentul energetic, reglarea); nesatura i i cu num r impar de atomi
de carbon (particularit i); n peroxizomi (particularit ile), rolul biologic.
Randamentul energetic al oxid rii complete a triacilglicerolilor.
Catabolismul tisular al glicerofosfolipidelor, sfingomielinelor i al glicolipidelor (sediul,
enzimele, produsele de hidroliz ).
Lipidozele tisulare ereditare (Neimann-Pick, Tay-Sachs) cauzele, modific rile biochimice,
manifest rile clinice.
Biosinteza acizilor gra i localizarea, etapele, reac iile, enzimele, coenzimele, reglarea: satura i
cu num r par de atomi de carbon; nesatura i cu num r par de atomi de carbon (monoenici).
Biosinteza acidului arahidonic (no iuni generale).
Biosinteza triacilglicerolilor: localizarea, reac iile, enzimele i coenzimele, reglarea.
Biosinteza glicerofosfolipidelor: localizarea, reac iile (sinteza de novo i din produse gata),
enzimele i coenzimele. Substan ele lipotrope, rolul lor.
Biosinteza sfingofosfolipidelor i a glicolipidelor: precursorii, reac iile principale, enzimele.
Biosinteza colesterolului etapele, reac iile primei etape (pn la acidul mevalonic), enzimele,
coenzimele, reglarea. Catabolismul i excre ia colesterolului (no iuni generale).

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Pag. 13 / 13

Corpii cetonici: reprezentan ii, structura chimic ; biosinteza (sediul, substratul, reac iile);
utilizarea ( esuturile, reac iile, produsele finale, randamentul energetic); cetonemia i cetonuria
(cauzele, mecanismul apari iei).
Eicosanoizii (prostaglandinele, leucotrienele, tromboxanii): precursorul, structura chimic ,
ile de sintez , enzimele, rolul biomedical.
Rolul metabolic al vitaminelor liposolubile A, D, E, K. Hipo- i hipervitaminozele (cauze i
manifest ri metabolice).
Reglarea neurohormonal a metabolismului lipidic. Ac iunea catecolaminelor, glucagonului,
insulinei, glucocorticoizilor, hormonilor tiroidieni.
Rela iile reciproce dintre metabolismul energetic, glucidic i lipidic.
Valorile normale ale lipidelor plasmatice. Importan a diagnostic a determin rii concentra iei
plasmatice a trigliceridelor, colesterolului total, HDL- i LDL-colesterolului.
Dislipidemiile cauze, modific ri biochimice, manifest ri clinice.
Hiperlipoproteinemiile primare (hipercolesterolemia familial , hiperchilomicronemia
familial ).
Hiperlipidemiile secundare (n diabet zaharat, alcoolism).
Hipolipoproteinemiile primare (no iuni generale). Boala Tangier cauza, modific rile
biochimice.
Lipidozele dobndite (obezitatea, ateroscleroza, alcoolismul) cauzele, modific rile
metabolice.

S-ar putea să vă placă și