Sunteți pe pagina 1din 14

IAC_MULTIPLE_CHOICE

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. In ce an a aparut prima aplicatie informatica educationala?


a. 1950
b. 1965
c. 1999
d. 1945
____ 2. Primul program informatic utilizat in predarea informaticii a fost dezvoltat de :
a. IBM
b. MICROSOFT
c. GOOGLE
____ 3. Primul limbaj de programare specific instruirii asistate de calculator a fost:
a. Outlook Express
b. Power Point
c. Coursewriter
____ 4. Sistemul PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) a fost dezvoltat de:
a. National Science Fundation
b. Control Data Corporation
c. Computer Education Research Laboratory
d. National Science Fundation + Control Data Corporation + Computer Education Research
Laboratory
____ 5. Cele 5 generatii ale educatei la distanta au fost enumerate de Profesorul James Taylor in articolul „Fifth
Generation Distance Education” . Prima generatie este reprezentata de modelul:
a. Multimedia
b. Tele-invatare
c. Prin corespondenta
d. Flexibil de invatare
e. Inteligent si flexibil de invatare
____ 6. Cele 5 generatii ale educatei la distanta au fost enumerate de Profesorul James Taylor in articolul „Fifth
Generation Distance Education” . A doua generatie este reprezentata de modelul:
a. Multimedia
b. Tele-invatare
c. Prin corespondenta
d. Flexibil de invatare
e. Inteligent si flexibil de invatare
____ 7. Care dintre generatiile educatei la distanta enumerate de Profesorul James Taylor in articolul „Fifth
Generation Distance Education” este reprezentata de:
- audio si video conferinte;
- comunicare audiografica;
- televiziune si media.
a. Prima generatie- Modelul prin corespondenta
b. Generatia a doua- Modelul Multimedia
c. Generatia a treia- Modelul Tele-invatare
d. Generatia a patra- Model flexibil de invatare
e. Generatia a cincea- Modelul inteligent si flexibil de invatare

1
____ 8. Care dintre generatiile educatei la distanta enumerate de Profesorul James Taylor in articolul „Fifth
Generation Distance Education” este reprezentata de:
- interactivitate multimedia online;
- acces prin Internet la resurse din zona World Wide Web;
- comunicatie imediata prin tehnologia calculatoarelor.
a. Prima generatie- Modelul prin corespondenta
b. Generatia a doua- Modelul Multimedia
c. Generatia a treia- Modelul Tele-invatare
d. Generatia a patra- Model flexibil de invatare
e. Generatia a cincea- Modelul inteligent si flexibil de invatare
____ 9. Care dintre generatiile educatei la distanta enumerate de Profesorul James Taylor in articolul „Fifth
Generation Distance Education” este reprezentata de:
- interactivitate multimedia online;
- acces prin Internet la resurse Web;
- comunicatie utilizand sisteme automatizate;
- universitati electronice si campusuri portal.

a. Prima generatie- Modelul prin corespondenta


b. Generatia a doua- Modelul Multimedia
c. Generatia a treia- Modelul Tele-invatare
d. Generatia a patra- Model flexibil de invatare
e. Generatia a cincea- Modelul inteligent si flexibil de invatare
____ 10. Sistemul IAC
a. este un mediu integrat hardwaresoftware destinat interactiunii dintre posesorii unui sistem
de cunostinte si destinatarii acestuia, in vederea asimilarii active de informatie însotita de
achizitionarea de noi operatii si deprinderi.
b. este un produs program special proiectat pentru a fi utilizat in procesul de invatare.
c. este un pachet care cuprinde un soft educational, documentatia necesara (indicatii
metodice si descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) si eventual alte resurse
materiale fise de lucru, exercitii propuse, etc).
____ 11. Softul educational
a. este un mediu integrat hardwaresoftware destinat interactiunii dintre posesorii unui sistem
de cunostinte si destinatarii acestuia, in vederea asimilarii active de informatie insotita de
achizitionarea de noi operatii si deprinderi.
b. este un produs program special proiectat pentru a fi utilizat in procesul de invatare.
c. reprezinta o ramura a stiintelor educatiei ce inglobeaza mijloace, procedee, metode si
tehnici necesare elaborarii strategiilor didactice pentru procesul de invatare si predare in
cadrul sistemului bazat pe organizarea invatamantului pe clase si ani de studii.
____ 12. Courseware
a. este un mediu integrat hardwaresoftware destinat interactiunii dintre posesorii unui sistem
de cunostinte si destinatarii acestuia, in vederea asimilarii active de informatie insotita de
achizitionarea de noi operatii si deprinderi.
b. reprezinta o ramura a stiintelor educatiei ce inglobeaza mijloace, procedee, metode si
tehnici necesare elaborarii strategiilor didactice pentru procesul de invatare si predare in
cadrul sistemului bazat pe organizarea invatamantului pe clase si ani de studii.
c. este un pachet care cuprinde un soft educational, documentatia necesara (indicatii
metodice si descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) si eventual alte resurse
materiale (fise de lucru, exercitii propuse, etc).
____ 13. Didactica
a. reprezinta o ramura a stiintelor educatiei ce inglobeaza mijloace, procedee, metode si

2
tehnici necesare elaborarii strategiilor didactice pentru procesul de invatare si predare in
cadrul sistemului bazat pe organizarea invatamantului pe clase si ani de studii.
b. este un pachet care cuprinde un soft educational, documentatia necesara (indicatii
metodice si descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) si eventual alte resurse
materiale (fise de lucru, exercitii propuse, etc).
c. este un produs program special proiectat pentru a fi utilizat in procesul de invatare.
____ 14. Trasaturile generale ale .................:
-este conceput pentru a invata
-trebuie sa asigure interactiunea flexibila elev-computer sau computer-profesor
-se adapteaza in functie de caracteristicile individuale ale utilizatorului.
a. softului educational
b. didacticii
c. IAC
____ 15. Clasificarea ................... dupa functia pedagogica specifica in cadrul unui proces de instruire:
- Prezentarea interactiva de noi cunostinte
- Exersarea asistata de computer
- Verificarea asistata de computer
- Simularea
a. didacticii informationale
b. soft-ului educational
c. algoritmilor didactici
____ 16. O functie pedagogica de clasificare a soft-ului educational este prezentarea interactiva de noi cunostinte
(Computer Based Learning). Aceasta presupune:
a. utilizarea nemijlocita a computerului in procesul predarii si a lectiilor de laborator.
b. existenta unor programe capabile sa testeze nivelul de insusire a cunostintelor prin
evaluarea raspunsurilor
c. utilizarea unui soft care permite realizarea controlata a unui fenomen sau sistem real prin
intermediul unui model care are un comportament analog.
____ 17. O functie pedagogica de clasificare a soft-ului educational este verificarea asistata de computer
(Computer Assisted Testing). Aceasta presupune:
a. ca subiectului sa i se puna la dispozitie programe specializate de fixare a cunostintelor
b. existenta unor programe capabile sa testeze nivelul de insusire a cunostintelor prin
evaluarea raspunsurilor
c. utilizarea unui soft care permite realizarea controlata a unui fenomen sau sistem real prin
intermediul unui model care are un comportament analog.
____ 18. O functie pedagogica de clasificare a soft-ului educational este Simularea. Aceasta presupune:
a. ca subiectului sa i se puna la dispozitie programe specializate de fixare a cunostintelor
b. existenta unor programe capabile sa testeze nivelul de insusire a cunostintelor prin
evaluarea raspunsurilor
c. utilizarea unui soft care permite realizarea controlata a unui fenomen sau sistem real prin
intermediul unui model care are un comportament analog.
____ 19. WORD Sortari in tabele
Sortarea elementelor se face astfel:
− Se fixeaza cursorul intr-una din celulele tabelui sau se selecteaza tabelul
− Meniul ................., comanda SORT.
− Ιn caseta de dialog deschisa se specifica coloana dupa care se doreste sortarea si tipul de sortare, ascendenta
sau descendenta.
− Apoi OK.

3
a. TABLE
b. VIEW
c. FORMAT
d. INSERT
____ 20. WORD Sortari in tabele
Sortarea se poate face dupa maxim ....... coloane.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
____ 21. WORD Inserarea de imagini
O modalitate pentru a insera o imagine este urmatoarea:
• Se fixeaza cursorul in locul unde se doreste sa apara imaginea
• Meniul ..............., comanda PICTURE,
• Se selecteaza tipul de fisier ce va fi inserat (CLIP ART, FROM FILE, FROM SCANNER)
apoi OK
a. FORMAT
b. VIEW
c. INSERT
d. WINDOW
____ 22. WORD Pentru a executa propriile desene se apasa butonul .......... (DRAWING), buton care activeaza bara
cu instrumente pentru desen.

a.

b.

c.

d.

____ 23. WORD Efecte speciale realizate cu WORD ART pot fi executat si prin accesarea butonului ........ WORD
ART de pe bara DRAWING
a.

b.

c.

d.

____ 24. NET WWW (World Wide Web) este:

a. Ansamblul de pagini numite Web impraştiate in toata lumea care au ca functie stocarea
informatiei
b. Limbaj de scriere a paginilor pe Internet
c. Internetul in sine
____ 25. NET DNS (Domain Name Server) reprezinta:

4
a. Un computer
b. Un server
c. Un protocol de comunicatie

____ 26. NET Aparitia urmatorului semn in dreptul unui mesaj semnaleaza ca:

a. Measjul poate contine virusi


b. Mesajul este de tip Office, foarte important
c. Mesajul ce trebuie salvat contine informatii indispensabile
d. Mesajul contine un atasament

____ 27. NET Pentru a trimite un e-mail la mai multe adrese:

a. Trebuie sa bifam optiunea Send To


b. Trebuie sa introduceti mai multe adrese in campul To separate prin „ ; ”
c. Nu se poate trimite un mesaj mai multor persoane.
____ 28. NET Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

a. In cazul completarii campului Cc adresa acelei persoane nu va fi vizibila tuturor celor


carora le-ati trimis mesajul
b. In cazul completarii Bcc adresa acelei persoane nu va fi vizibila celorlalte persoane care
primesc mesajul
c. In cazul completarii Bcc adresa acelei persoane va fi vizibila celorlalte persoane care
primesc mesajul
d. Campurile Cc si Bcc nu sunt recomandate a se completa.
____ 29. WORD In cazul in care aplicatia este deschisa, pentru crearea unui document nou se apasa concomitent
tastele:

a. Ctrl.+O
b. Ctrl.+N
c. Ctrl.+Z
d. Ctrl.+Y
e. Ctrl.+D
____ 30. WORD Bara de titlu afiseaza:

a. titlul capitolului
b. numele documentului
c. titlul sau numele sectiunii
____ 31. WORD Salvarea documentului se realizeaza actionand concomitent tastele:

a. Ctrl.+N
b. Ctrl.+S
c. Shift.+S
____ 32. WORD Apasand tastele Ctrl.+F4 se inchide:

a. Documentul
b. Aplicatia
____ 33. WORD Modul de vizualizare Print Layout:

5
a. poate fi accesat din meniul File
b. afiseaza documentul asa cum arata acesta in forma tiparita
c. afiseaza doar textul
d. nu este recomandat
____ 34. 1. WORD Inchiderea aplicatiei Word se realizeaza actionand concomitent tastele:

a. Shift.+F4
b. Alt.+F4
c. Ctrl.+F4
____ 35. WORD Pentru a trece la un paragraf nou se apasa tasta:

a. Tab
b. Enter
c. Alt
d. Shift
e. Backspace
____ 36. WORD Inserarea unuia sau mai multor simboluri in document se face astfel :

a.
se actioneaza butonul dreapt al mouse-ului si din meniul deschis se selecteaza comanda
Symbol
b. se selecteaza comanda Symbol din meniul Format
c. se selecteaza comanda Symbol din meniul Insert
d. se selecteaza comanda Symbol din meniul Edit
____ 37. WORD Pentru a selecta un cuvant :

a. se selecteaza comanda Select din meniul Edit


b. se da click o data pe cuvant
c. se da dublu click pe cuvant
____ 38. WORD Pentru a selecta o propozitie se fixeaza punctul de insertie (prompterul) in interiorul propozitiei apoi:

a. tinand tasta Ctrl. apasata se da click o data


b. tinand tasta Ctrl. apasata se da dublu click
c. tinand tasta Shift. apasata se da click o data
____ 39. WORD Pentru a selecta un paragraf se fixeaza punctul de insertie in interiorul paragrafului apoi:

a. dublu click
b. triplu click
c. un click
____ 40. WORD Pentru a selecta tot textul trebuie apasate tastele:

a. Ctrl.+C
b. Ctrl.+D
c. Ctrl.+A
d. Shift.+A
____ 41. WORD Pentru a sterge un text aflat la dreapta punctului de insertie se apasa tasta:

a. Delete
b. Backspace

6
____ 42. WORD Pentru a putea analiza documentul inaintea imprimarii trebuie selectata comanda PRINT PREVIEW
din meniul:

a. View
b. Tools
c. File
____ 43. WORD Pentru a insera antetul si subsolul trebuie selectata comanda HEADER AND FOOTER din meniul:

a. Edit
b. View
c. Format
____ 44. ………………………… ale invatamantului la distanta:
− Formarea este “deschisa” oricarei persoane, indiferent de varsta, nivel de pregatire, categorie socio-
profesionala, etc.
− Accesul la informatii si manipularea acestora se face fara restrictii impuse de distanta.
− Favorizeaza creativitatea si descoperirea de noi interpretari, nuante si entitati.
− Permite accesul la noile competente cerute de viata moderna . Oricine se poate familiariza cu noile
tehnologii: calculator, sisteme multimedia, Internet.
− Faciliteaza formarea locala, fara deplasari, ceea ce favorizeaza un castig de timp, o economie financiara si
conditii optime de formare (de exemplu acasa). Acest avantaj se poate folosi de persoanele cu handicap.

a. dezavantaje
b. avantaje
c. nici una nici alta
____ 45. ………………………… ale invatamantului la distanta:
- Un formator se poate adresa unui numar insemnat de elevi, asigurand o relatie individualizata cu fiecare
dintre ei.
- Permite o reducere sensibila a costurilor fata de formarea ce reclama prezenta.
- Cheltuielile de transport si cazare sunt suprimate
- Timpul individual de invatare este redus prin dirijarea studiului catre aspectele de aprofundat
- Formatorul are acum un rol de indrumare, de acordare de asistenta la programul de invatare.
a. avantaje
b. dezavantaje
c. nici una nici alta
____ 46. Avantaje ale invatamantului la distanta:
− Asigura autonomia formarii: elevul alege conditiile de spatiu si timp
− Permite alegerea temelor dorite, planificarea cursurilor dorite in concordanta cu nivelul actual de pregatire,
asigurandu-se o mai buna asimilare a cunostintelor si o adaptare a evolutiei formarii la capacitatea de
intelegere a elevului.
− Se bazeaza pe solutii …………… ce solicita atentia elevului ii stimuleaza capacitatea de intelegere si
interpretare. Simularile, testele de auto-evaluare (produse soft asociate expunerilor de cunostinte), schimburile
de mesaje,plaseaza elevul in centrul formarii sale, il mentin mereu activ. Eficienta formarii depinde de dorinta
lui de asimilare.
- Cei implicati în studiu beneficiaza de cunostintele si experienta formatorilor de notorietate internationala, pe
care nu-i pot intalni in mod direct.

a. Multimedia interactive
b. De compromis interactive
c. Care utilizeaza limbaje de programare interactive

7
____ 47. Avantaje ale invatamantului la distanta:
− Se bazeaza pe solutii multimedia interactive ce solicita atentia elevului, ii stimuleaza capacitatea de
intelegere si interpretare. Simularile, testele de auto-evaluare (produse soft asociate expunerilor de
cunostinte), schimburile de mesaje plaseaza elevul ………….., il mentin mereu activ. Eficienta formarii
depinde de dorinta lui de asimilare.
− Sprijina sentimentul de libertate si incredere in sine, prin lipsa conditiilor de intimidare si jena fata de colegi
si profesor.
− Da o solutie cresterii numarului de solicitari al celor ce vor sa invete in spatii de invatamant devenite
neincapatoare cu numar de formatori ce nu poate face fata cererii.
− Informatiile de interes culese de pe internet pot reprezenta noutati in domeniu, si pot fi accesate oriunde în
lume.

a. In atentia profesorului
b. lider in grupa de studiu
c. In centrul formarii sale
____ 48. Elementele definitorii ale educatiei la distanta ar fi:
1) separarea dintre profesor si cel care invata, pe majoritatea duratei procesului de instructie
2)folosirea mass-media (in scopuri educationale) pentru a pune in legatura pe elev cu profesorul si ca suport
de transmitere a continutului cursului.
3) asigurarea unei…………...
a. comunicari in dublu sens intre profesor/tutore sau agentul educatiei si cel ce invata
b. comunicari profesorelev
c. comunicari elevprofesor
____ 49. Care din factorii urmatori sunt implicati în instruirea la distanta:
1. Resursele umane:
2. Suportul tehnologic
3. Infrastructura
4. Managementul programului
5. Servicii manageriale
a. 1+2+3
b. 2+3+5
c. 1+2+4+5
____ 50. Factorii implicati in instruirea la distanta. Care dintre elementele enumeretate mai jos reprezinta resurse
umane?
1. studentii;
2. facultatea
3. servicii manageriale
4. personalul tehnic ce actioneaza ca o punte intre profesor si student,
5. personalul auxiliar;
6. administratorii
7. suportul tehnologic
a. 1+2+3+4+5
b. 1+2+4+5+6
c. 1+2+4+6+7
____ 51. Alegeti varianta corecta. Unul din factorii implicati in instruirea la distanta este Suportul tehnologic, acesta:
1. raspunde nevoilor studentilor si asigură resursele necesare, echipamentul adecvat si serviciile de
sprijin pentru studenti
2. este format din tehnologiile selectate pe baza unui raport convenabil intre nevoi si cost

8
3. se ocupa de integrarea educatiei la distanta in curriculum (programe analitice), dezvoltarea facultatii,
asigurarea conditiilor rezolvarii sarcinilor date de instructor, remunerarea personalului, evaluarea
programului, dezvoltarea instructionala, crearea de noi facilitati si imbunatatirea calitatii actului
educational.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 1+3
____ 52. Prin folosirea………….., cunostintele nu mai sunt monopolul profesorului, informatia poate fi gasita si
independent de profesor, devenind un al treilea actor al procesului de invatare (actori: profesori,
elevi/studenti, cunostinte/stiinta).
a. Fiselor de lucru
b. TIC-urilor
c. Manualelor alternative
____ 53. Accesul la platforma Blackboard se face din pagina Universitatii Spiru Haret la adresa ……………., prin
apasarea butonului Acces Blackboard, cu scopul de a deschide fereastra de logare.
a. www.spiruharet.ro
b. www.universitatea spiru haret.ro
c. dinicu golescu nr 13
____ 54. Pe platforma Blackboard, accesul studentilor si masteranzilor se face pe baza ……………….. :
a. Codului numeric personal si a parolei (prenumele mamei)
b. Codului numeric personal
c. Codului numeric personal si a parolei (prenumele tatalui)
____ 55. În cadrul platformei Blackboard identificam cateva elemente fundamentale:
1. partea de comunicare;
2. partea de instruire;
3. partea de evaluare.
a. 1+2
b. 1+3
c. 1+2+3
____ 56. Computerele au fost incorporate in programele educationale oferind elevilor:
a. libertate si flexibilitate mai mare
b. un mod de a se distra in timpul orelor
c. individualtate in clasa
d. a+c
____ 57. Elevii care isi imprima ritmul propriu si propriile strategii de studiu se numesc:
a. participanti pasivi
b. participanti individualisti
c. participanti activi
____ 58. PPT O prezentare Power Point este compusa din
a. Mai multe documente WORD
b. Slide-uri sau diapozitive
c. Clip Art-uri
____ 59. PPT Modelul de diapozitiv se alege de la :
a. SLIDE LAYOUT
b. SLIDE DESIGN
c. CUSTOM ANIMATION
____ 60. PPT Formatarea prezentarii se realizeaza de la:
a. SLIDE LAYOUT

9
b. SLIDE DESIGN
c. CUSTOM ANIMATION
____ 61. PPT La SLIDE DESIGN avem trei posibilitati de formatare a prezentarii. Una dintre acestea este
……………… cu care putem alege formatul predefinit al slide-ului.
a. Design Templates
b. Color Schemes
c. Animation Schemes
____ 62. PPT La SLIDE DESIGN avem trei posibilitati de formatare a prezentarii. Una dintre acestea este
………………………. la care se pot seta combinatii de culori ale diapozitivului curent sau pentru intrega
prezentare.
a. Design Templates
b. Color Schemes
c. Animation Schemes
____ 63. PPT La SLIDE DESIGN avem trei posibilitati de formatare a prezentarii. Una dintre acestea este
…………………… unde se pot defini numeroase efecte de animatie:
a. Design Templates
b. Color Schemes
c. Animation Schemes
____ 64. NET Pentru a fi identificate, calculatoarelor conectate la Internet li se atribuie numere unice numite
........................
a. nume de domeniu
b. adrese de Internet
c. DNS
d. nu li se atrinuie numere
____ 65. NET Deoarece utilizatorul retine mai greu un numar, calculatorului conectat la Internet i se mai atribuie si
un nume cunoscut ca:
a. mail
b. adresa de internet
c. browser
d. nume de domeniu.

10
IAC_TRU_FALSE

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. Tehnologia informatiei si comunicatiei (TIC) este denumirea pentru un ansamblu de instrumente si resurse
tehnologice utilizate pentru a comunica si pentru a crea, difuza, stoca si gestiona informatia destinata
procesului educativ.
____ 2. NET URL este abreviera pentru un ansamblu de instrumente si resurse tehnologice utilizate pentru a
comunica si pentru a crea, difuza, stoca si gestiona informatia destinata procesului educativ.
____ 3. NET Motoarele de cautare din Internet: “cauta” resurse care contin cuvinte-cheie specificate de dvs. Ele
examineaza continutul resursei, titlul sau adresa URL. Apoi returneaza rezultatele cautarii, sub forma unei
pagini Web, continnd adresa URL, titlul si ocazional, o scurta descriere a fiecarei resurse.
____ 4. Conceptul de asistare a procesului de invatamant cu computerul include: predarea unor lectii; aplicarea,
consolidarea, sistematizarea cunostintelor predate; evaluarea cu ajutorul computerului a unei lectii sau a unui
grup de lectii.
____ 5. Prin raspandirea si diversificarea IAC rolul dascalului va suferi modificari. Profesorul se va degreva treptat de
activitatea de rutina, dar sarcinile lui se amplifica prin faptul ca va trebui să realizeze programe sau sa
elaboreze proiecte de programe si sa le adapteze la cerintele procesului educativ Procesul educational se va
descentraliza, transformându-se dintr-un sistem centrat pe subiecti , intr-unul centrat pe profesor.
____ 6. Prin raspandirea si diversificarea IAC rolul dascalului va suferi modificari. Profesorul se va degreva treptat de
activitatea de rutina, dar sarcinile lui se amplifica prin faptul ca va trebui să realizeze programe sau sa
elaboreze proiecte de programe si sa le adapteze la cerintele procesului educativ Procesul educational se va
descentraliza, transformându-se dintr-un sistem centrat pe profesor, intr-unul centrat pe subiecti.
____ 7. Învatamantul la distantă este un proces de invatare care se bazeaza pe resurse multimedia si care permite
uneia sau mai multor persoane sa se formeze pornind de la calculatorul propriu. Suporturile multimedia pot
combina text, grafica plana sau spatiala, sunet, imagine, animatie, resurse video (videoclip).
____ 8. NET Pentru a putea folosi Net-ul si implicit pentru a gasi informatii mai usor au fost create motoarele de
cautare. Cele mai cunoscute motoare de cautare din Internet sunt: edu, gov, org, com.
____ 9. NET Pentru a putea folosi Net-ul si implicit pentru a gasi informatii mai usor au fost create motoarele de
cautare. Cele mai cunoscute motoare de cautare din Internet sunt: google, Yahoo, AltaVista, Excite, etc.
____ 10. PPT Comanda CUSTOM ANIMATION se afla in meniul FORMAT.
____ 11. PPT Comanda SLIDE LAYOT se afla in meniul SLIDE SHOW.
____ 12. WORD Alinierea unui paragraf se realizeaza astfel:
1. Se selecteaza paragraful sau paragrafele de aliniat
2. Click pe unul din butoanele de aliniere de pe bara Formatting
____ 13. WORD Numerotarea paragrafelor
Pentru a introduce un bullet sau un numar intr-o enumerare se procedeaza astfel:
1. Meniul FORMAT comanda BULLETS AND NUMBERING
2. Se selecteaza modelul dorit
3. Click pe butonul OK
____ 14. WORD Numerotarea paragrafelor – BULLETS AND NUMBERING

1
Pentru a introduce un bullet sau un numar intr-o enumerare se pot folosi butoanele:
____ 15. WORD Numerotarea paragrafelor – BULLETS AND NUMBERING
Pentru a introduce un bullet sau un numar intr-o enumerare se pot folosi butoanele:
____ 16. WORD Indentarea este operatia de introducere mai in interior a textului unuia sau mai multor paragrafe.
Pentru indentare se procedeaza astfel:
• Se selecteaza textul ce trebuie mutat spre stanga sau spre dreapta
• Meniul FORMAT, comanda PARAGRAPH
• În caseta deschisa la INDENTATION LEFT/RIGHT se da distanta in cm.
• Apoi OK.
____ 17. WORD Indentarea este operatia de introducere mai in interior a textului unuia sau mai multor paragrafe.
Pentru a face o indentare se poate folosi unul din butoanele de pe bara FORMATTING.
____ 18. WORD Indentarea este operatia de introducere mai in interior a textului unuia sau mai multor paragrafe.

Pentru a face o indentare se poate folosi unul din butoanele de pe bara FORMATTING.
____ 19. WORD Spatierea dintre linii
Prin spatiere se intelege distanta dintre liniile unui paragraf.
Spatierea se realizeaza astfel:
• Se selecteaza textul
• Meniul FORMAT, comanda PARAGRAPH
În caseta de dialog deschisa la LINE SPACING, se actioneaza banda derulanta si se selecteaza spatierea
dorita.
____ 20. WORD Spatierea dintre linii
Prin spatiere se intelege distanta dintre liniile unui paragraf. Se spune „textul sa fie spatiat la un rand, la un
rand si jumatate sau la doua randuri”, acestea fiind distantele cele mai des utilizate.
Spatierea se realizeaza astfel:
• Se selecteaza textul
• Meniul FORMAT, comanda BORDERS AND SHADING
În caseta de dialog deschisa la LINE SPACING, se actioneaza banda derulanta si se selecteaza spatierea
dorita.
____ 21. WORD Borduri si umbrire (Borders and Shading)
Pentru a scoate in evidenta un paragraf, acesta se introduce intr-un chenar. Chenarul poate fi simplu sau
umbrit. În plus, se pot aplica culori de fundal. Pentru aceasta se parcurg etapele urmatoare:
• Meniul FORMAT, comanda BORDERS AND SHADING (borduri si umbrire)
• Click pe butonul BORDERS
• Click pe optiunea BOX (caseta) sau SHADOW (umbrire)
• Se selecteaza tipul de linie (style), culoarea (color) si grosimea liniei (width)
Apoi OK
____ 22. WORD Borduri si umbrire (Borders and Shading)
Pentru a scoate in evidenta un paragraf, acesta se introduce intr-un chenar. Chenarul poate fi simplu sau
umbrit. În plus, se pot aplica culori de fundal. Pentru aceasta se parcurg etapele urmatoare:
• Meniul FORMAT, comanda PARAGRAPH
• Click pe butonul BORDERS
• Click pe optiunea BOX (caseta) sau SHADOW (umbrire)

2
• Se selecteaza tipul de linie (style), culoarea (color) si grosimea liniei (width)
Apoi OK
____ 23. PPT Comanda SLIDE DESIGN se afla in meniul FORMAT.
____ 24. PPT Comanda SLIDE DESIGN se afla in meniul SLIDE SHOW
____ 25. PPT Comanda CUSTOM ANIMATION se afla in meniul SLIDE SHOW.
____ 26. WORD Numerotarea paginilor
Programul WORD permite numerotarea paginilor. Pentru numerotarea paginilor exista doua tipuri de optiuni:
de amplasare (in antet sau in subsol) si de aliniere (centrat, stanga, dreapta)
• Meniul INSERT, comanda PAGE NUMBERS.
• In caseta Page Numbersdeschisa se selecteaza pozitionarea numarului de pagina la POSITION
• Se selecteaza alinierea la ALIGNMENT
• Apoi OK
____ 27. WORD Numerotarea paginilor
Programul WORD permite numerotarea paginilor. Pentru numerotarea paginilor exista doua tipuri de optiuni:
de amplasare (in antet sau in subsol) si de aliniere (centrat, stanga, dreapta)
• Meniul FORMAT, comanda PAGE NUMBERS.
• In caseta Page Numbersdeschisa se selecteaza pozitionarea numarului de pagina la POSITION
• Se selecteaza alinierea la ALIGNMENT
• Apoi OK
____ 28. WORD Notele de subsol se introduc folosind comanda FOOTNOTE din meniul INSERT. Ele pot fi
afisate la sfarsitul paginii (BOTTOM OF THE PAGE) sau la sfarsitul textului (BELOW TEXT). Pentru
afisarea la sfarsitul documentului (END OF DOCUMENT) sau a sectiunii (END OF SECTION) se
selecteaza ENDNOTE
____ 29. WORD Pentru a aranja un text pe doua sau mai multe coloane separate printr-o linie verticala se
procedeaza astfel:
• Se selecteaza textul;
• Meniul FORMAT, comanda COLUMNS
• Se selecteaza tipul de prezentare pe coloane dorit (doua coloane, trei coloane, coloane inegale,... )
• Click pe optiunea LINE BETWEEN (linie intre coloane)
• Apoi OK.

____ 30. WORD Pentru a aranja un text pe doua sau mai multe coloane se poate folosi butonul de pe bara
Standard .

____ 31. WORD Pentru a aranja un text pe doua sau mai multe coloane se poate folosi butonul de pe bara
Standard .
____ 32. WORD Schimbarea dimensiunii unui caracter se obtine astfel:

Caseta FONT SIZE de pe bara cu instrumente (FORMATTING)


Clic pe bara derulanta de unde alegem dimensiunea dorita.
____ 33. WORD Vizualizarea unui document se realizeaza astfel:

Click pe iconul de pe bara Standard care deschide fereastra PREVIEW (vizualizare prealabila)
Revenirea la documentul initial se obtine prin click pe butonul CLOSE.

3
____ 34. WORD Introducerea unui tabel se poate realiza cu butonul ,
____ 35. WORD Introducerea unui tabel prin desenare se poate face cu comanda DRAW TABLE din meniul

TABLE sau cu butonul TABLES AND BORDERS


____ 36. WORD Despartirea in silabe la sfarsit de rand se realizeaza astfel:
− Meniul Tools
− Comanda Language – Hyphenation
____ 37. PPT Comanda SLIDE LAYOT se afla in meniul FORMAT.
____ 38. WORD Alinierea unui paragraf se realizeaza astfel:
1. Se selecteaza paragraful sau paragrafele de aliniat

2. Click pe unul din butoanele de aliniere de pe bara Formatting


____ 39. WORD Notele de subsol se introduc folosind comanda FOOTNOTE din meniul FORMAT. Ele pot fi
afisate la sfarsitul paginii (BOTTOM OF THE PAGE) sau la sfarsitul textului (BELOW TEXT). Pentru
afisarea la sfarsitul documentului (END OF DOCUMENT) sau a sectiunii (END OF SECTION) se
selecteaza ENDNOTE